DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult op de basisschool

G
Glynis KromopawiroMarketingcommunicatiemedewerker bij Uitgeverij Tumult à Uitgeverij Tumult
Tumult Kick-
off
In deze kick-off:
• Uitleg over de structuur van het lesmateriaal.
• Een beschrijving van alle onderdelen uit het lesmateriaal.
Alles op een aparte pagina, handig als naslagwerk.
• Start je met Mijn Tumult.
• Tips voor je lessen.
• Een overzicht van het Tumult lesmateriaal.
Na het doorlopen van de kick-off ben je volledig voorbereid!
Vaardigheden op de basisschool
Tip
Pak je werkboek erbij. Handig
om in te bladeren tijdens deze
kick-off: dan heb je zo door
hoe het materiaal in elkaar
steekt!
Inhoudsopgave
A. Overzicht structuur 1
A. Overzicht structuur 2
1. Oefenmateriaal
• 1.1 Lessen
• 1.2 Klusopdracht
• 1.3 Plusopdracht
• 1.4 Thuisopdracht
2. Ondersteunende informatie
• 2.1 Begrippen
• 2.2 Informatieblokken
• 2.3 Stappenplannen
• 2.4 Weetjes en tips
• 2.5 Filmpjes
• 2.6 Lesvoorbereidingen
3. Meesterproeven
• 3.1 Kijk terug
• 3.2 Probeer ook eens…
B. Starten met Mijn Tumult
C. Overzicht lesmateriaal Tumult
D. Ondersteuning
A. Overzicht structuur 1
Je ziet hier de onderlinge
samenhang tussen de drie
onderdelen van het
lesmateriaal.
Op de volgende pagina
staat een overzicht van
wat er bij elk onderdeel
hoort. Op de pagina’s
daarna worden de drie
onderdelen afzonderlijk
uitgelegd.
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
A. Overzicht structuur 2
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Oefenmateriaal Ondersteunende
informatie
Meesterproeven
Lessen over:
• Plannen
• Leerstrategieën
• Informatievaardigheden
• Kiezen
• Op naar de brugklas
Informatieblokken Kijk terug
Extra opdrachten
• Plusopdracht
• Klusopdracht
• Thuisopdracht
Stappenplannen Probeer ook eens…
(kijk vooruit)
Tips en weetjes
Begrippen
Filmpjes
Lesvoorbereidingen
1. Oefenmateriaal Elk hoofdstuk bestaat uit:
Lessen
Klusopdracht
Plusopdracht
Thuisopdracht
De hoofdstukken zijn niet in lineaire volgorde
geschreven. Ze kunnen dus naar behoefte worden
ingezet. Je kunt zelfs, afhankelijk van de voorkennis,
losse lessen inzetten. Alleen de lessen in het
hoofdstuk Kiezen komen het beste uit in de
aangegeven volgorde.
De vijf vaardigheden zijn gekozen op basis van
analyses van de kerndoelen en leerlijnen voor groep
7 & 8 van het basisonderwijs. Op basis van deze
analyses is een doorlopende leerlijn van het
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs
ontwikkeld. Dit werkboek is dus onderdeel van die
doorlopende leerlijn. Bekijk deze complete leerlijnen
op www.tumult.nl .
Er is een zesde vaardigheid: reflecteren. Deze is in
alle andere hoofdstukken verwerkt, om het
reflecteren betekenis te geven.
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
1.1 Lessen
Wat is het?
Deze kant-en-klare lessen, vol actieve werkvormen, duren
50 minuten en zijn opgebouwd uit een start, kern en
afsluiting. Alles wat je hiervoor nodig hebt als leerling,
maar ook als docent, vind je direct in het werkboek. Soms
staan er bovenaan bij de leerdoelen extra benodigdheden.
Deze herken je aan dit icoontje:
Wat kun je ermee?
• Differentieer door een opdracht te vervangen voor een
plus- of klusopdracht.
Tips
• Alle lessen (behalve die in het hoofdstuk Kiezen) zijn
niet lineair geschreven. Start dus gerust met het laatste
hoofdstuk, als dat voor jouw klas goed uitkomt.
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Wat is het?
In de klusopdrachten wordt een stap terug gedaan
ten opzichte van de basislessen. Geen één op één
herhaling dus, maar extra begeleidende en sturende
opdrachten. Bedoeld voor de leerling die extra
oefening nodig heeft om de leerdoelen te halen of
een stapje terug moet doen om de vaardigheid
onder de knie te krijgen.
Wat kun je ermee?
1. Differentiëren. Leerlingen die extra oefening
nodig hebben, maken de klusopdracht.
2. Herhalen: later in het jaar, met de hele klas.
3. Huiswerk: extra oefenen.
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
1.2 Klusopdracht
Wat is het?
Een extra opdracht aan het einde van het hoofdstuk die
verdieping biedt voor snelle leerlingen.
Wat kun je ermee?
1. Differentiëren. Leerlingen die een stapje meer aan
kunnen, maken de plusopdracht.
2. Herhalen: later in het jaar, met de hele klas.
3. Huiswerk: extra oefenen.
1.3 Plusopdracht
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Wat is het?
Een extra opdracht aan het einde van het hoofdstuk
waarmee je ervoor zorgt dat je ouders/opvoeders betrekt bij
het aanleren en toepassen van de vaardigheden. De
opdracht moet samen met iemand van het thuisfront gedaan
worden.
Wat kun je ermee?
1. Herhalen (thuis).
2. Ouders betrekken bij het leerproces.
3. Opgeven als huiswerk.
1.4 Thuisopdracht
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
2. Ondersteunende informatie
De informatie bestaat uit:
Begrippen
Informatieblokken
Stappenplannen
Weetjes en tips
Filmpjes
Informatie voor de docent:
Lesvoorbereidingen
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Wat zijn het?
Belangrijke begrippen zijn geel gemarkeerd. De definitie
staat in een informatieblok in dezelfde les en/of achterin het
werkboek in de begrippenlijst.
Achterin het werkboek staan twee begrippenlijsten: één met
uitleg van de moeilijke woorden en de ander met begrippen
die handig zijn voor de middelbare school.
Wat kun je ermee?
• Moeilijke woorden uitleggen.
• Woordenschat uitbreiden.
2.1 Begrippen
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Wat zijn het?
In de informatieblokken staat alle informatie die je als leerling
nodig hebt om de opdrachten uit de les goed te kunnen doen. Je
herkent ze aan dit icoontje en ze staan tussen de opdrachten
door.
Wat kun je ermee?
• Laat leerlingen de informatie lezen en toepassen in de
opdrachten.
• Laat leerlingen de informatie lezen en vraag vervolgens wat ze
de handigste tip of info vinden om zelf voortaan toe te passen
en vraag hoe ze dat zouden doen.
• Verdeel de stukjes informatie over leerlingen in de klas en laat
elke leerling in eigen woorden uitleggen wat hij/zij gelezen
heeft.
• Laat leerlingen zelf nog een extra stukje informatie bedenken
dat bij het informatieblok kan komen te staan.
2.2 Informatieblokken
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Wat zijn het?
Stappenplannen bevatten stap voor stap uitleg bij elke
vaardigheid.
Wat kun je ermee?
1. Transfer organiseren: stimuleren dat leerlingen het geleerde in
een andere situatie toepassen.
2. Voor leerlingen: te gebruiken bij huiswerk maken of tijdens het
leren. Laat ze de stappenplannen die ze het meest nodig
denken te hebben bijvoorbeeld thuis boven hun bureau
hangen.
3. Voor docenten: ophangen in lokalen. Vindt jouw school het
super belangrijk dat de bovenbouwleerlingen leren plannen?
Hang dan het Stappenplan Plannen op posterformaat in de
gang en in het lokaal op. Of zorg voor een paar
geplastificeerde exemplaren.
2.3 Stappenplannen
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Wat zijn het?
Door de lessen heen vind je af en toe weetjes en tips. Ze
staan vaak op een notitiebriefje. Informatie die leuk is om te
weten of die je verder helpt.
2.4 Weetjes en tips
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Wat zijn het?
De filmpjes kun je gebruiken als introductie van de les of ter
verduidelijking van het thema. Je vindt ze op mijn.tumult.nl.
Wat kun je ermee?
1. Leerlingen die visueel en/of auditief zijn ingesteld
bedienen.
2. Thuis laten bekijken: als huiswerk en ter voorbereiding op
de volgende les.
3. Ter introductie van de les gebruiken of ter verduidelijking
van het onderwerp.
2.5 Filmpjes
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Wat zijn het?
Bij elk hoofdstuk hoort een lesvoorbereiding voor de docent.
Je vindt hierin tips voor aanvullende werkvormen bij de
lessen, achtergrondinformatie voor leerlingen én leuke
suggesties voor filmpjes die bij de lessen passen. Ook zitten
er antwoordenbladen in. Veel opdrachten vragen naar eigen
mening of naar eigen inzicht. Daar zijn dus geen ‘goede
antwoorden’ bij. Bij sommige opdrachten zijn wel (mogelijk)
goede antwoorden.
Wat kun je ermee?
• Snel je lessen voorbereiden.
• Ideeën opdoen om de les mee aan te kleden. voor
werkvormen tijdens de les.
2.6
Lesvoorbereidingen
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
3. Meesterproeven
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
3.1 Kijk terug
Wat zijn het?
Aan het eind van elke les staan de leerdoelen nog eens opgesomd.
Maar nu interactief. De leerlingen omcirkelen de smiley die aangeeft
hoe goed ze het betreffende leerdoel onder de knie hebben.
Wat kun je ermee?
1. Leerlingen zichzelf en elkaar (in gesprek) laten beoordelen. Ook
de docent kan in gesprek beoordelen.
2. Monitoren in hoeverre leerlingen de vaardigheden beheersen.
Tips
• Je kunt het terugkijken op verschillende momenten doen: aan het
begin van het jaar of aan het begin van de les om een startniveau
aan te geven of juist als de lessen over de betreffende
vaardigheden geweest zijn. Doe het eerst mondeling en bewaar
het daadwerkelijke invullen tot de les gedaan is.
• Let op: de uitkomst van het terugkijken geeft input voor een
gesprek of een globaal beeld van hoe de leerling de vaardigheid
beheerst. Het is geen vaststaande beoordeling.
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
3.2 Probeer ook eens…
Wat zijn het?
Aan het eind van elke les staat ook een notitiebriefje met
daarop: Probeer ook eens… Hierop staat een tip over een
andere situatie waarin je de geleerde vaardigheid kunt
inzetten.
Wat kun je ermee?
1. Probeer samen meer situaties te bedenken waarin je
deze vaardigheid kunt inzetten.
2. Grijp in een andere situatie (bijv. In de geschiedenisles)
terug op de geleerde vaardigheid. Zo laat je de
kinderen zien hoe ze een vaardigheid op een ander
moment inzetten.
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
B. Starten met Mijn Tumult
Wat is het?
Op Mijn Tumult vind je:
- het werkboek als PDF;
- een filmpje;
- antwoordbladen;
- de stappenplannen los als PDF.
Wat kun je ermee?
Zowel docenten, ouders als leerlingen kunnen werken met Mijn
Tumult. Handig voor ouders om bijvoorbeeld bij het
planformulier te kunnen en voor leerlingen om de filmpjes terug
te kijken.
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Zo vind je het lesmateriaal op Mijn Tumult:
• Ga naar de ELO van je school en log in.
• Klik in de ELO op het lesmateriaal van Tumult.
• Je wordt direct doorgeleid naar Mijn Tumult.
• Kun je het niet vinden? Neem dan contact op met de
coördinator Directe Toegang of ELO-beheerder van
je school. Of kijk of mijn.tumult.nl voor meer
informatie.
C. Overzicht lesmateriaal
Jij werkt met ons basisschoolmateriaal. Dit is onderdeel
van een doorlopende leerlijn naar het voortgezet
onderwijs. Wij bieden daar lesmateriaal voor:
• Studievaardigheden
• Sociaal-emotionele vaardigheden
• LoopbaanOriëntatie en –Begeleiding (LOB)
• Kunst (CKV)
• Burgerschap
Bekijk de website voor een volledig overzicht van al het
lesmateriaal of vraag proefexemplaren aan in de webshop.
Hier zie je snel wat er voor jouw klas beschikbaar is!
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
D. Ondersteuning
Blog
Op de Tumultblog vind je verdieping over vaardighedenonderwijs, maar ook
inspiratie voor je lessen, werkvormen en tips.
Nieuwsbrief - Tumult Free
Abonneer je op de nieuwsbrief en krijg eens per maand een gratis kant-en-
klare les in je mailbox! (Overigens vind je als klant een selectie van de
voorgaande nieuwsbrieven in Tumult Free op Mijn Tumult.)
Workshops
We bieden verschillende workshops aan om ons lesmateriaal optimaal te
gebruiken, om het vaardighedenonderwijs schoolbreed goed te organiseren
en om ouders te betrekken.
Werken met Mijn Tumult
Loop je ergens tegenaan of wil je meer informatie over het werken met Mijn
Tumult? Kijk dan op tumult.nl.
Meer informatie? Raadpleeg jouw consultant!
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
1 sur 22

Recommandé

Presentatie DIY Kick-off Tumult Studievaardigheden par
Presentatie DIY Kick-off Tumult StudievaardighedenPresentatie DIY Kick-off Tumult Studievaardigheden
Presentatie DIY Kick-off Tumult Studievaardighedenglyniskromopawiro
113 vues22 diapositives
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult klassiekers par
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult klassiekersDIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult klassiekers
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult klassiekersGlynis Kromopawiro
105 vues24 diapositives
Presentatie DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult klassiekers par
Presentatie DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult klassiekersPresentatie DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult klassiekers
Presentatie DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult klassiekersglyniskromopawiro
140 vues24 diapositives
Passend onderwijs hoe doe je dat in de klas 20112014 par
Passend onderwijs hoe doe je dat in de klas 20112014Passend onderwijs hoe doe je dat in de klas 20112014
Passend onderwijs hoe doe je dat in de klas 20112014Onderwijscafé
800 vues9 diapositives
Flipping the classroom par
Flipping the classroomFlipping the classroom
Flipping the classroomOnderwijscafé
339 vues17 diapositives
Workshop activerende didactiek en samenwerkend leren bij de mvt 4 oktober 201... par
Workshop activerende didactiek en samenwerkend leren bij de mvt 4 oktober 201...Workshop activerende didactiek en samenwerkend leren bij de mvt 4 oktober 201...
Workshop activerende didactiek en samenwerkend leren bij de mvt 4 oktober 201...eTwinning_Nederland
672 vues20 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Summerschool+ 2012 Flipping the classroom par
Summerschool+ 2012 Flipping the classroomSummerschool+ 2012 Flipping the classroom
Summerschool+ 2012 Flipping the classroomKennisnet
254 vues33 diapositives
Didactische werkvormen comeniusproject (nederlands) par
Didactische werkvormen comeniusproject (nederlands)Didactische werkvormen comeniusproject (nederlands)
Didactische werkvormen comeniusproject (nederlands)veltk057
3.3K vues7 diapositives
Comenius learning teaching methods par
Comenius learning teaching methodsComenius learning teaching methods
Comenius learning teaching methodsveltk057
411 vues11 diapositives
Flipping the classroom not2013 par
Flipping the classroom not2013Flipping the classroom not2013
Flipping the classroom not2013Peter Wessel
453 vues37 diapositives
Maken van een lesvoorbereiding par
Maken van een lesvoorbereiding Maken van een lesvoorbereiding
Maken van een lesvoorbereiding gianniverschaete
5.2K vues33 diapositives
Colloquium20080306 Blog par
Colloquium20080306 BlogColloquium20080306 Blog
Colloquium20080306 Blogipcodime
598 vues40 diapositives

Tendances(20)

Summerschool+ 2012 Flipping the classroom par Kennisnet
Summerschool+ 2012 Flipping the classroomSummerschool+ 2012 Flipping the classroom
Summerschool+ 2012 Flipping the classroom
Kennisnet254 vues
Didactische werkvormen comeniusproject (nederlands) par veltk057
Didactische werkvormen comeniusproject (nederlands)Didactische werkvormen comeniusproject (nederlands)
Didactische werkvormen comeniusproject (nederlands)
veltk0573.3K vues
Comenius learning teaching methods par veltk057
Comenius learning teaching methodsComenius learning teaching methods
Comenius learning teaching methods
veltk057411 vues
Flipping the classroom not2013 par Peter Wessel
Flipping the classroom not2013Flipping the classroom not2013
Flipping the classroom not2013
Peter Wessel453 vues
Colloquium20080306 Blog par ipcodime
Colloquium20080306 BlogColloquium20080306 Blog
Colloquium20080306 Blog
ipcodime598 vues
Digitale didactiek | Leerlab leerling 2020 | volledige instructie par Henk Orsel
Digitale didactiek | Leerlab leerling 2020 | volledige instructieDigitale didactiek | Leerlab leerling 2020 | volledige instructie
Digitale didactiek | Leerlab leerling 2020 | volledige instructie
Henk Orsel882 vues
"Leren Leren" infoavond - graad 1 - Sint-Ritacollege Kontich par Paul Gestels
"Leren Leren" infoavond - graad 1 - Sint-Ritacollege Kontich"Leren Leren" infoavond - graad 1 - Sint-Ritacollege Kontich
"Leren Leren" infoavond - graad 1 - Sint-Ritacollege Kontich
Paul Gestels2.2K vues
Presentatie voor infoavond van 17 januari 2013 "Leren Leren" - graad 1 par Paul Gestels
Presentatie voor infoavond van 17 januari 2013 "Leren Leren" - graad 1 Presentatie voor infoavond van 17 januari 2013 "Leren Leren" - graad 1
Presentatie voor infoavond van 17 januari 2013 "Leren Leren" - graad 1
Paul Gestels1.3K vues
Pop pap eva par evaaa17
Pop pap evaPop pap eva
Pop pap eva
evaaa1714.1K vues
Gymles woensdag 20 april par evaaa17
Gymles woensdag 20 aprilGymles woensdag 20 april
Gymles woensdag 20 april
evaaa17663 vues
Workshop: Use of Dutch in the English classroom par Joke De Lille
Workshop: Use of Dutch in the English classroomWorkshop: Use of Dutch in the English classroom
Workshop: Use of Dutch in the English classroom
Joke De Lille147 vues

Similaire à DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult op de basisschool

Lesdag 7 power pointpresentatie beginsituatie en werkvormen par
Lesdag 7  power pointpresentatie beginsituatie en werkvormenLesdag 7  power pointpresentatie beginsituatie en werkvormen
Lesdag 7 power pointpresentatie beginsituatie en werkvormenDe Rooi Pannen
455 vues35 diapositives
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 par
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
783 vues21 diapositives
Flipping the classroom, maar wat doe je dan in de les? - Mary Dankbaar - OWD17 par
Flipping the classroom, maar wat doe je dan in de les? - Mary Dankbaar - OWD17Flipping the classroom, maar wat doe je dan in de les? - Mary Dankbaar - OWD17
Flipping the classroom, maar wat doe je dan in de les? - Mary Dankbaar - OWD17SURF Events
845 vues18 diapositives
Leeslink presentatie digibordsoftware par
Leeslink presentatie digibordsoftwareLeeslink presentatie digibordsoftware
Leeslink presentatie digibordsoftwareMalmbergBasisonderwijs
827 vues18 diapositives
Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving? par
Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving?Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving?
Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving?Evelien Verkade
7.9K vues29 diapositives
ICT deel 1 RSG Trompmeesters Steenwijk par
ICT deel 1 RSG Trompmeesters SteenwijkICT deel 1 RSG Trompmeesters Steenwijk
ICT deel 1 RSG Trompmeesters SteenwijkHenk Orsel
397 vues18 diapositives

Similaire à DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult op de basisschool(20)

Lesdag 7 power pointpresentatie beginsituatie en werkvormen par De Rooi Pannen
Lesdag 7  power pointpresentatie beginsituatie en werkvormenLesdag 7  power pointpresentatie beginsituatie en werkvormen
Lesdag 7 power pointpresentatie beginsituatie en werkvormen
De Rooi Pannen455 vues
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 par Ilya Zitter
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Ilya Zitter783 vues
Flipping the classroom, maar wat doe je dan in de les? - Mary Dankbaar - OWD17 par SURF Events
Flipping the classroom, maar wat doe je dan in de les? - Mary Dankbaar - OWD17Flipping the classroom, maar wat doe je dan in de les? - Mary Dankbaar - OWD17
Flipping the classroom, maar wat doe je dan in de les? - Mary Dankbaar - OWD17
SURF Events845 vues
Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving? par Evelien Verkade
Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving?Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving?
Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving?
Evelien Verkade7.9K vues
ICT deel 1 RSG Trompmeesters Steenwijk par Henk Orsel
ICT deel 1 RSG Trompmeesters SteenwijkICT deel 1 RSG Trompmeesters Steenwijk
ICT deel 1 RSG Trompmeesters Steenwijk
Henk Orsel397 vues
Lezen in beeld par Jos Cöp
Lezen in beeldLezen in beeld
Lezen in beeld
Jos Cöp236 vues
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx par Hogeschool Rotterdam
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptxRobert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx
Gastcollege izjl 8 januari 2012 par Gosse Romkes
Gastcollege izjl 8 januari 2012Gastcollege izjl 8 januari 2012
Gastcollege izjl 8 januari 2012
Gosse Romkes208 vues
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werken par Evelien Verkade
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werkenHandreiking lesopzet docenten wijkgericht werken
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werken
Evelien Verkade341 vues
Een rondleiding door Lezen in beeld en Leesstudio par Jos Cöp
Een rondleiding door Lezen in beeld en Leesstudio Een rondleiding door Lezen in beeld en Leesstudio
Een rondleiding door Lezen in beeld en Leesstudio
Jos Cöp1.1K vues
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014 par Ilya Zitter
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014
Ilya Zitter313 vues
ICT Praktijk Zuyderzee College par Henk Orsel
ICT Praktijk Zuyderzee CollegeICT Praktijk Zuyderzee College
ICT Praktijk Zuyderzee College
Henk Orsel571 vues
Presentatie ICT Praktijk Nederlands par Henk Orsel
Presentatie ICT Praktijk NederlandsPresentatie ICT Praktijk Nederlands
Presentatie ICT Praktijk Nederlands
Henk Orsel515 vues
Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving? | zonder certificering par Evelien Verkade
Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving? | zonder certificeringImprovement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving? | zonder certificering
Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving? | zonder certificering
Evelien Verkade4.3K vues

DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult op de basisschool

 • 1. Tumult Kick- off In deze kick-off: • Uitleg over de structuur van het lesmateriaal. • Een beschrijving van alle onderdelen uit het lesmateriaal. Alles op een aparte pagina, handig als naslagwerk. • Start je met Mijn Tumult. • Tips voor je lessen. • Een overzicht van het Tumult lesmateriaal. Na het doorlopen van de kick-off ben je volledig voorbereid! Vaardigheden op de basisschool Tip Pak je werkboek erbij. Handig om in te bladeren tijdens deze kick-off: dan heb je zo door hoe het materiaal in elkaar steekt!
 • 2. Inhoudsopgave A. Overzicht structuur 1 A. Overzicht structuur 2 1. Oefenmateriaal • 1.1 Lessen • 1.2 Klusopdracht • 1.3 Plusopdracht • 1.4 Thuisopdracht 2. Ondersteunende informatie • 2.1 Begrippen • 2.2 Informatieblokken • 2.3 Stappenplannen • 2.4 Weetjes en tips • 2.5 Filmpjes • 2.6 Lesvoorbereidingen 3. Meesterproeven • 3.1 Kijk terug • 3.2 Probeer ook eens… B. Starten met Mijn Tumult C. Overzicht lesmateriaal Tumult D. Ondersteuning
 • 3. A. Overzicht structuur 1 Je ziet hier de onderlinge samenhang tussen de drie onderdelen van het lesmateriaal. Op de volgende pagina staat een overzicht van wat er bij elk onderdeel hoort. Op de pagina’s daarna worden de drie onderdelen afzonderlijk uitgelegd. Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 4. A. Overzicht structuur 2 Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier. Oefenmateriaal Ondersteunende informatie Meesterproeven Lessen over: • Plannen • Leerstrategieën • Informatievaardigheden • Kiezen • Op naar de brugklas Informatieblokken Kijk terug Extra opdrachten • Plusopdracht • Klusopdracht • Thuisopdracht Stappenplannen Probeer ook eens… (kijk vooruit) Tips en weetjes Begrippen Filmpjes Lesvoorbereidingen
 • 5. 1. Oefenmateriaal Elk hoofdstuk bestaat uit: Lessen Klusopdracht Plusopdracht Thuisopdracht De hoofdstukken zijn niet in lineaire volgorde geschreven. Ze kunnen dus naar behoefte worden ingezet. Je kunt zelfs, afhankelijk van de voorkennis, losse lessen inzetten. Alleen de lessen in het hoofdstuk Kiezen komen het beste uit in de aangegeven volgorde. De vijf vaardigheden zijn gekozen op basis van analyses van de kerndoelen en leerlijnen voor groep 7 & 8 van het basisonderwijs. Op basis van deze analyses is een doorlopende leerlijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Dit werkboek is dus onderdeel van die doorlopende leerlijn. Bekijk deze complete leerlijnen op www.tumult.nl . Er is een zesde vaardigheid: reflecteren. Deze is in alle andere hoofdstukken verwerkt, om het reflecteren betekenis te geven. Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 6. 1.1 Lessen Wat is het? Deze kant-en-klare lessen, vol actieve werkvormen, duren 50 minuten en zijn opgebouwd uit een start, kern en afsluiting. Alles wat je hiervoor nodig hebt als leerling, maar ook als docent, vind je direct in het werkboek. Soms staan er bovenaan bij de leerdoelen extra benodigdheden. Deze herken je aan dit icoontje: Wat kun je ermee? • Differentieer door een opdracht te vervangen voor een plus- of klusopdracht. Tips • Alle lessen (behalve die in het hoofdstuk Kiezen) zijn niet lineair geschreven. Start dus gerust met het laatste hoofdstuk, als dat voor jouw klas goed uitkomt. Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 7. Wat is het? In de klusopdrachten wordt een stap terug gedaan ten opzichte van de basislessen. Geen één op één herhaling dus, maar extra begeleidende en sturende opdrachten. Bedoeld voor de leerling die extra oefening nodig heeft om de leerdoelen te halen of een stapje terug moet doen om de vaardigheid onder de knie te krijgen. Wat kun je ermee? 1. Differentiëren. Leerlingen die extra oefening nodig hebben, maken de klusopdracht. 2. Herhalen: later in het jaar, met de hele klas. 3. Huiswerk: extra oefenen. Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier. 1.2 Klusopdracht
 • 8. Wat is het? Een extra opdracht aan het einde van het hoofdstuk die verdieping biedt voor snelle leerlingen. Wat kun je ermee? 1. Differentiëren. Leerlingen die een stapje meer aan kunnen, maken de plusopdracht. 2. Herhalen: later in het jaar, met de hele klas. 3. Huiswerk: extra oefenen. 1.3 Plusopdracht Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 9. Wat is het? Een extra opdracht aan het einde van het hoofdstuk waarmee je ervoor zorgt dat je ouders/opvoeders betrekt bij het aanleren en toepassen van de vaardigheden. De opdracht moet samen met iemand van het thuisfront gedaan worden. Wat kun je ermee? 1. Herhalen (thuis). 2. Ouders betrekken bij het leerproces. 3. Opgeven als huiswerk. 1.4 Thuisopdracht Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 10. 2. Ondersteunende informatie De informatie bestaat uit: Begrippen Informatieblokken Stappenplannen Weetjes en tips Filmpjes Informatie voor de docent: Lesvoorbereidingen Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 11. Wat zijn het? Belangrijke begrippen zijn geel gemarkeerd. De definitie staat in een informatieblok in dezelfde les en/of achterin het werkboek in de begrippenlijst. Achterin het werkboek staan twee begrippenlijsten: één met uitleg van de moeilijke woorden en de ander met begrippen die handig zijn voor de middelbare school. Wat kun je ermee? • Moeilijke woorden uitleggen. • Woordenschat uitbreiden. 2.1 Begrippen Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 12. Wat zijn het? In de informatieblokken staat alle informatie die je als leerling nodig hebt om de opdrachten uit de les goed te kunnen doen. Je herkent ze aan dit icoontje en ze staan tussen de opdrachten door. Wat kun je ermee? • Laat leerlingen de informatie lezen en toepassen in de opdrachten. • Laat leerlingen de informatie lezen en vraag vervolgens wat ze de handigste tip of info vinden om zelf voortaan toe te passen en vraag hoe ze dat zouden doen. • Verdeel de stukjes informatie over leerlingen in de klas en laat elke leerling in eigen woorden uitleggen wat hij/zij gelezen heeft. • Laat leerlingen zelf nog een extra stukje informatie bedenken dat bij het informatieblok kan komen te staan. 2.2 Informatieblokken Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 13. Wat zijn het? Stappenplannen bevatten stap voor stap uitleg bij elke vaardigheid. Wat kun je ermee? 1. Transfer organiseren: stimuleren dat leerlingen het geleerde in een andere situatie toepassen. 2. Voor leerlingen: te gebruiken bij huiswerk maken of tijdens het leren. Laat ze de stappenplannen die ze het meest nodig denken te hebben bijvoorbeeld thuis boven hun bureau hangen. 3. Voor docenten: ophangen in lokalen. Vindt jouw school het super belangrijk dat de bovenbouwleerlingen leren plannen? Hang dan het Stappenplan Plannen op posterformaat in de gang en in het lokaal op. Of zorg voor een paar geplastificeerde exemplaren. 2.3 Stappenplannen Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 14. Wat zijn het? Door de lessen heen vind je af en toe weetjes en tips. Ze staan vaak op een notitiebriefje. Informatie die leuk is om te weten of die je verder helpt. 2.4 Weetjes en tips Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 15. Wat zijn het? De filmpjes kun je gebruiken als introductie van de les of ter verduidelijking van het thema. Je vindt ze op mijn.tumult.nl. Wat kun je ermee? 1. Leerlingen die visueel en/of auditief zijn ingesteld bedienen. 2. Thuis laten bekijken: als huiswerk en ter voorbereiding op de volgende les. 3. Ter introductie van de les gebruiken of ter verduidelijking van het onderwerp. 2.5 Filmpjes Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 16. Wat zijn het? Bij elk hoofdstuk hoort een lesvoorbereiding voor de docent. Je vindt hierin tips voor aanvullende werkvormen bij de lessen, achtergrondinformatie voor leerlingen én leuke suggesties voor filmpjes die bij de lessen passen. Ook zitten er antwoordenbladen in. Veel opdrachten vragen naar eigen mening of naar eigen inzicht. Daar zijn dus geen ‘goede antwoorden’ bij. Bij sommige opdrachten zijn wel (mogelijk) goede antwoorden. Wat kun je ermee? • Snel je lessen voorbereiden. • Ideeën opdoen om de les mee aan te kleden. voor werkvormen tijdens de les. 2.6 Lesvoorbereidingen Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 17. 3. Meesterproeven Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 18. 3.1 Kijk terug Wat zijn het? Aan het eind van elke les staan de leerdoelen nog eens opgesomd. Maar nu interactief. De leerlingen omcirkelen de smiley die aangeeft hoe goed ze het betreffende leerdoel onder de knie hebben. Wat kun je ermee? 1. Leerlingen zichzelf en elkaar (in gesprek) laten beoordelen. Ook de docent kan in gesprek beoordelen. 2. Monitoren in hoeverre leerlingen de vaardigheden beheersen. Tips • Je kunt het terugkijken op verschillende momenten doen: aan het begin van het jaar of aan het begin van de les om een startniveau aan te geven of juist als de lessen over de betreffende vaardigheden geweest zijn. Doe het eerst mondeling en bewaar het daadwerkelijke invullen tot de les gedaan is. • Let op: de uitkomst van het terugkijken geeft input voor een gesprek of een globaal beeld van hoe de leerling de vaardigheid beheerst. Het is geen vaststaande beoordeling. Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 19. 3.2 Probeer ook eens… Wat zijn het? Aan het eind van elke les staat ook een notitiebriefje met daarop: Probeer ook eens… Hierop staat een tip over een andere situatie waarin je de geleerde vaardigheid kunt inzetten. Wat kun je ermee? 1. Probeer samen meer situaties te bedenken waarin je deze vaardigheid kunt inzetten. 2. Grijp in een andere situatie (bijv. In de geschiedenisles) terug op de geleerde vaardigheid. Zo laat je de kinderen zien hoe ze een vaardigheid op een ander moment inzetten. Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 20. B. Starten met Mijn Tumult Wat is het? Op Mijn Tumult vind je: - het werkboek als PDF; - een filmpje; - antwoordbladen; - de stappenplannen los als PDF. Wat kun je ermee? Zowel docenten, ouders als leerlingen kunnen werken met Mijn Tumult. Handig voor ouders om bijvoorbeeld bij het planformulier te kunnen en voor leerlingen om de filmpjes terug te kijken. Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier. Zo vind je het lesmateriaal op Mijn Tumult: • Ga naar de ELO van je school en log in. • Klik in de ELO op het lesmateriaal van Tumult. • Je wordt direct doorgeleid naar Mijn Tumult. • Kun je het niet vinden? Neem dan contact op met de coördinator Directe Toegang of ELO-beheerder van je school. Of kijk of mijn.tumult.nl voor meer informatie.
 • 21. C. Overzicht lesmateriaal Jij werkt met ons basisschoolmateriaal. Dit is onderdeel van een doorlopende leerlijn naar het voortgezet onderwijs. Wij bieden daar lesmateriaal voor: • Studievaardigheden • Sociaal-emotionele vaardigheden • LoopbaanOriëntatie en –Begeleiding (LOB) • Kunst (CKV) • Burgerschap Bekijk de website voor een volledig overzicht van al het lesmateriaal of vraag proefexemplaren aan in de webshop. Hier zie je snel wat er voor jouw klas beschikbaar is! Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 22. D. Ondersteuning Blog Op de Tumultblog vind je verdieping over vaardighedenonderwijs, maar ook inspiratie voor je lessen, werkvormen en tips. Nieuwsbrief - Tumult Free Abonneer je op de nieuwsbrief en krijg eens per maand een gratis kant-en- klare les in je mailbox! (Overigens vind je als klant een selectie van de voorgaande nieuwsbrieven in Tumult Free op Mijn Tumult.) Workshops We bieden verschillende workshops aan om ons lesmateriaal optimaal te gebruiken, om het vaardighedenonderwijs schoolbreed goed te organiseren en om ouders te betrekken. Werken met Mijn Tumult Loop je ergens tegenaan of wil je meer informatie over het werken met Mijn Tumult? Kijk dan op tumult.nl. Meer informatie? Raadpleeg jouw consultant! Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.