Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Otpad i šta s njim

Reciklaža

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Otpad i šta s njim

 1. 1. OTPAD I ŠTA S NJIM
 2. 2. RECIKLAŽA • RECIKLAŽA JE VRAĆANJE OTPADNOG MATERIJALA U PROIZVODNI PROCES.
 3. 3. RECIKLAŽA • RECIKLIRANJEM SE ŠTEDE SIROVINE I ENERGIJA ZA PROIZVODNJU NOVIH APARATA.
 4. 4. RECIKLAŽA • RECIKLIRANJEM SE SMANJUJE KOLIČINA OTPADNIH MATERIJA.
 5. 5. ODLAGANJE OTPADA • OTPADNI MATERIJAL TREBA PRVO ODLAGATI U POSEBNE KONTEJNERE ZA STAKLO, PLASTIKU, PAPIR, METAL, ORGANSKI OTPAD.
 6. 6. ODLAGANJE OTPADA
 7. 7. RECIKLAŽA PAPIRA • RECIKLAŽOM PAPIRA IZBJEGAVAMO NJEGOVO SAGORJEVANJE I ZAGAĐIVANJE VAZDUHA. • RECIKLAŽOM PAPIRA ŠTEDE SE ŠUME.
 8. 8. RECIKLAŽA PAPIRA • RECIKLIRAJU SE: STARE FOTOKOPIJE, NEUPOTREBLJIVE KNJIGE, PAPIRNE KESE, NOVINE, ČASOPISI, KARTONSKE KUTIJE, ČESTITKE...
 9. 9. RECIKLAŽA PAPIRA • OD JEDNOG DRVETA MOŽE SE DOBITI KOLIČINA PAPIRA ZA ŠTAMPANJE KNJIGE OD 100 STRANA.
 10. 10. RECIKLAŽA ORGANSKOG OTPADA • OD ORGANSKOG OTPADA DOBIJA SE KOMPOST KOJI JE KORISTAN ZA GAJENJE BILJAKA.
 11. 11. RECIKLAŽA STAKLA I KERAMIKE • RECIKLAŽOM OD SLOMLJENIH STAKALA TOPLJENJEM DOBIJAJU SE NOVI STAKLENI PROIZVODI. • RECIKLIRAJU SE FLAŠE, TANJIRI, ŠOLJE, ČINIJE
 12. 12. RECIKLAŽA PLASTIKE • RECIKLAŽOM PLASTIKE DOBIJAJU SE PLASTIČNA AMBALAŽA, TRAKE, NAMJEŠTAJ, ODJEVNI PREDMETI. • RECIKLIRAJU SE KUTIJE, FLAŠE, KESE, TORBE...
 13. 13. RECIKLAŽA PLASTIKE
 14. 14. DA PONOVIMO... • PITANJA 1. ŠTA SE SVE MOŽE RECIKLIRATI? 2. ZAŠTO JE VAŽNA RECIKLAŽA? • ODGOVORI 1. PAPIR, STAKLO, PLASTIKA,1. PAPIR, STAKLO, PLASTIKA, METAL...METAL... 2. ŠTEDE SE SIROVINE I2. ŠTEDE SE SIROVINE I ENERGIJA, SMANJUJEENERGIJA, SMANJUJE KOLIČINA OTPADAKOLIČINA OTPADA • PITANJA 1. KOLIKO SE PAPIRA DOBIJE PRERADOM JEDNOG DRVETA? 2. ZAŠTO JE POSEBNO VAŽNO RECIKLIRANJE PLASTIKE I STAKLA? • ODGOVORI 1. KNJIGA OD 100 STRANA 2. ZATO ŠTO SE U PRIRODI TEŠKO RAZLAŽU

×