Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji – DTM 2016
_______________________________________________...
Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji – DTM 2016
_______________________________________________...
Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji – DTM 2016
_______________________________________________...
Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji – DTM 2016
_______________________________________________...
Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji – DTM 2016
_______________________________________________...
Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji – DTM 2016
_______________________________________________...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

PRIMENA METODE PREDVIĐANJA U ODEVNOJ INDUSTRIJI

Svaka poslovna strategija mora da se zasniva na objektivnim, sveobuhvatnim i pouzdanim analizama
postojećeg stanja i kreativnim sagledavanjima ne samo poželjnih nego i budućih stanja. Buduća stanja donose
značajne neizvesnosti i rizike, pri čemu se zbog turbulentnih promena okruženja sve teže dolazi do pouzdanih vizija
budućnosti.
Predviđanje je vrlo bitan faktor za poslovanje preduzeća. U današnjoj situaciji na globalnom tržištu najvažnije je
predviđanje prodaje modnih proizvoda. Zato se koristi pri planiranju, organizovanju, realizaciji, praćenju i analizi
prodajne funkcije, ali i drugih poslovnih funkcija preduzeća.

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

PRIMENA METODE PREDVIĐANJA U ODEVNOJ INDUSTRIJI

  1. 1. Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji – DTM 2016 ______________________________________________________________ 197 PRIMENA METODE PREDVIĐANJA U ODEVNOJ INDUSTRIJI APPLYING FORECASTING METHODS IN THE GARMENT INDUSTRY Mina Paunović1 , Gordana Čolović1 , Danijela Paunović1 , Milica Milojević2 1 Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment, Beograd 2 Fakultet organizacionih nauka, Beograd Rezime: Svaka poslovna strategija mora da se zasniva na objektivnim, sveobuhvatnim i pouzdanim analizama postojećeg stanja i kreativnim sagledavanjima ne samo poželjnih nego i budućih stanja. Buduća stanja donose značajne neizvesnosti i rizike, pri čemu se zbog turbulentnih promena okruženja sve teže dolazi do pouzdanih vizija budućnosti. Predviđanje je vrlo bitan faktor za poslovanje preduzeća. U današnjoj situaciji na globalnom tržištu najvažnije je predviđanje prodaje modnih proizvoda. Zato se koristi pri planiranju, organizovanju, realizaciji, praćenju i analizi prodajne funkcije, ali i drugih poslovnih funkcija preduzeća. Ključne reči: metode predviđanja, metoda scenario, odevna industrija Abstract: Any business strategy must be based on objective, comprehensive and reliable analysis of the current situation and creative insights into not only desirable but also future states. Future states provide substantial uncertainties and risks, and given the turbulent changes in the environment, it is getting increasingly difficult to obtain reliable visions of the future. Forecasting is a very important factor for any company's operations. In the current situation on the global market, the most important thing is forecasting fashion products sales. Therefore, it is used in the planning, organization, implementation, monitoring and analysis of sales functions and other business functions of the company. Key words: forecasting methods, scenario method, garment industry 1. UVOD Ako posmatramo odevnu industriju dinamika internacionalne strategije modne industrije se ubrzava razvojem koncepcija i novim zahtevima sve bržih promena na tržištu. Čitav svet se posmatra kao potencijalni izvor proizvodnje, a istovremeno kao jedinstveno tržište odevnih predmeta. Baza ekonomskog sistema se zasniva na tome da je krajnji uspeh pozitivan kod onih proizvođača čiji su proizvodi jeftiniji i bolji nego konkurentski. Veća produktivnost omogućava povećanje udela na globalnom tržištu. [1] Dinamika kojom se sve menja, onemogućuje bilo kakva precizna predviđanja poslovanja u većini delatnosti. Samim tim, teško je ostvariti definisane ciljeve i poslovne strategije, a još je teže držati ih nepromenjenim duži vremenski interval. Zbog toga se sa pravom može reći da je današnje okruženje turbulentno i da ga odlikuje diskontinuitet. Jedino što je sigurno u vezi sa njim, to je da ništa nije sigurno. Tržišta koja su nekada važila za relativno stabilna sa povremenim oscilacijama, počela su izuzetno brzo da se menjaju. Pojava novih konkurenata i nestajanje postojećih, postala je slika svakodnevnice. Životni ciklus velikog broja proizvoda naglo se smanjio. Ukusi potrošača postali su izuzetno sofisticirani, pri čemu im savremene tehnologije omogućavaju da veoma lako dođu do kvalitetnih proizvoda i usluga po niskim cenama, bilo gde u svetu. [2] Budućnost je uvek neizvesna i nepoznata, dobro predviđanje smanjuje neizvesnost i rizik mogućih poslovnih neuspeha. Rizik je prisutan kod svih proizvođača odeće, bez obzira na njihovu veličinu. Preuzimanje neophodnog rizika je potrebno da bi se dostigli definisani ciljevi u budućnosti. Kada menadžment želi da investira u novu tehnologiju, nove šivaće mašine i opremu on svoje odluke bazira na osnovu analize prethodnog perioda, pa je rizik
  2. 2. Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji – DTM 2016 ______________________________________________________________ 198 izazov. Preuzimanje rizika je jedan od načina da se otkriju sposobnosti, pomogne proizvođaču oko poboljšanja kontrole sopstvene budućnosti, a menadžmentu obezbeđuje veću samouverenost. [2] 2. METODE PREDVIĐANJA Predviđanje je važan aspekt strategijskog menadžementa, a odnosi se na anticipiranje budućnosti. Bavi se onim što se pretpostavlja da će se dogoditi u budućnosti, dok se planiranje bavi onim što bi se trebalo dogoditi u budućnosti. Metode predviđanja su metode projektovanja budućnosti na osnovu iskustava iz prošlosti. Važan zahtev u vezi sa sistemom predviđanja je sposobnost brzog reagovanja na promene. Metode predviđanja dovode nepredvidive ili teško predvidive događaje do mogućnosti predviđanja i na taj način omogućavaju donošenje boljih odluka i efikasnije upravljanje preduzećem. [2] Predviđanjem se procenjuje budućnost, odnosno, verovatnosti kad će neki događaj nastupiti i/ili kakav će intenzitet i uticaj imati na preduzeće. U tabeli 1. su prikazani osnovni pojmovi za određivanje budućnosti. [3] Tabela 1. Osnovni pojmovi za određivanje budućnosti Pojam Definicija Proricanje najava određene pojave ili događaja, često na osnovu iracionalnog, intuitivnog predosećaja Projektovanje preslikavanje prošlih trendova na budućnost Predviđanje izbor neke od mogućih alternativnih budućnosti zasnovanih na verovatnosti pojave određene alternative, primenom pretežno kvantitativnih metoda Futorologija svi aspekti istraživanja vezani za budućnost, koji uključuju i uočavanje zakonitosti koje će oblikovati budućnost intuitivno, kao i sposobnost nametanja određene slike budućnosti proaktivnim delovanjem Danas postoji niz najraznovrsnijih metoda i tehnika za prognoziranje i predviđanje. To su: metoda scenarija, ekstrapolacija trenda, Brainstorming, Delfi metoda, analiza osetljivosti i metoda simulacije. 3. METODA SCENARIJA U ODEVNOJ INDUSTRIJI Metod scenarija omogućava potrebnu imaginaciju menadžmenta u identifikovanju mogućnosti i opasnosti u sredini, što olakšava sagledavanje dobiti i rizika u preduzimanju alternativnih pravaca akcije u budućnosti. Scenario omogućava stvaranje različitih gledanja na promene u strukturi, uticaj konkurencije i najbolji način da se stvori konkurentska prednost koja ima trajniji karakter. Scenario stimulira strategijsko razmišljanje u preduzeću i poboljšava njegovu sposobnost reagovanja na promene u sredini. Podrazumeva se kretanje preduzeća od postojeće do buduće situacije. Postoje dva osnovna tipa scenarija [2]: 1. Eksploatorni - koji počinje od prošlosti i sadašnjosti i vodi u verovatnu budućnost. 2. Anticipativni ili normativni - koji se stvara na osnovu različitih vizija budućnosti. Da bi odevna industrija Srbije opstala na tržištu potrebno je da jedan od glavnih motivatora zbog neizvesne budućnosti bude strategija poslovanja. Zato je potrebno da tekstilna preduzeća postave sledeća pitanja pri definisanju svojih strategija:  Kakva strategija je neophodna za suočavanje sa budućnošću?
  3. 3. Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji – DTM 2016 ______________________________________________________________ 199  Kakvi će izgledi biti za modnu industriju u vezi sa proizvodnjom tekstila, prodaje, izvoza i uvoza, mogućnosti za zapošljavanje i razvoj obrazovanja i veština?  Kako će srpska modna industrija izgledati u 2020. godini?  Koji su trenutni trendovi i neizvesnosti koji će oblikovati odevnu industriju?  Kako će izgledati scenariji mogućih budućnosti?  Koja je strategijska implikacija ovih scenarija?  Šta će da karakteriše budućnost modne industrije? Zato je neophodno da preduzeća tekstilne i odevne industrije Srbije sagledaju i prilagode se scenarijima globalne modne industrije, odnosno predviđanja za 2025. godinu. [20] Autori scenarija su menadžeri kompanije Levi Strauss & Co, jednog od najvećih proizvođača brendirane odeće i globalni lider u proizvodnji odeće od denima. Skoro dve decenije Levi Strauss & Co samo posluju sa dobavljačima koji dele njenu posvećenost životnoj sredini, rada, zdravlju i bezbednosnim standardima. Vizija kompanije je da se izgradi održivosti u svemu što uradi tako da profitabilan rast pomaže u vraćanju i održavanju ekološkog okruženja. Slika 1. Globalna scenarija odevne industrije 2025. godine [4] Scenario 1: Sporo je lepo Ovo je moralistički svet održivog načina života i načina razmišljanja. Modna industrija mora da ulaže u zaštitu ekologije i bude društveno odgovorna. "Siva ekonomija" i dalje postoji i proizvodi se jeftinija moda u lošim uslovima rada. Svet je pozornica gde 2025. godine zapadne vlade i dalje pokazuju liderstvo na mnogim frontovima, uključujući održivost. Na primer Kina i Brazil se takmiče u pogledu rasta i globalnom vodstvu. Rivalstvo između Kine i SAD je jače nego ikad. Nova pravila utiču na modnu industrija na više načina, na primer, naplaćuje se takse za proizvodnju odeće koja se smatra suviše štetna za okruženje. Mnoge zemlje koje su ranije pripremljene imaju profit od tih mera. Šri Lanka, na primer, rešena je da se takmiči na osnovu toga što je njihova proizvodnja bila etička i održiva početkom 21. veka, ne samo jeftina. Drugo, manje pripremljene zemlje, imaju problem sa rastom nezaposlenosti i njima su pravila održivosti još jedna trgovinska barijera na putu ekonomskog razvoja. Međunarodni sporazumi primoravaju nacionalne vlade da smanje zagađanje okoline. Edukacija o održivosti postaje obavezna i obiman deo nastavnog plana i programa u mnogim zemljama. Prioriteti nacionalne politike za nauku i
  4. 4. Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji – DTM 2016 ______________________________________________________________ 200 tehnologija istraživanja su usmerena na poboljšanje životne sredine, jer je slučaj NANOTECH trovanja kineskom odećom doveo do regulisanja nanotehnologije i manje se koristi u proizvodnji odeće. Svet se još uvek bori sa uticajima klimatskih promena, ali sporazum za globalne klimatske promene stvara mnogo jači okvir za razvoj. Sve zemlje izdvajaju procenat od godišnjeg budžeta za prilagođavanje klimatskim promenama i značajna sredstva obezbeđuje da pomogne zemljama sa niskim prihodima. Klimatske promene fokusiraju proizvodnju prirodnih vlakana, odnosno otpornih useva na klimatske promene. Navike potrošača se menjaju, teže za "sporoj", odbacuju "fast fashion", kao što biraju organsku i lokalnu hranu. Od maloprodaje se očekuju proizvodi minimalno upakovani u ambalaži koja je razgradiva. Vrši se kontrola bacanja odeće na deponije, maksimalno se vrši recikliranje odeće i otvaraju se prodavnice stare odeće. Mnogi poznati modni brendovi i kreatori visoke mode ne žele da rade sa recikliranim tkaninama i mnoge proizvodnje odeće se zatvaraju, osim malih i mikro preduzeća koja rade unikate. Ovo je svet "odgovarajuće tehnologije" i hiper-efikasne logistike sa high-tech sistema, koji omogućavaju praćenje proizvoda u realnom vremenu. Lanci snabdevanja su dugi zbog nižih nivoa potrošnje, a i zbog velikih udaljenosti proizvođača, na primer tkanje je u Indiji, a šivenje odeće u Kini. Uslovi i standardi rada u tekstilnim fabrikama se poboljšavaju. Scenario 2: Zajednica visoke mode Rast populacije, nedostatak resursa, visoki troškovi sirovina i prekinuti lanci snabdevanja dovode do dramatičnog pada proizvodnje i prodaje nove odeće. Kupuje se polovna odeća, a modna odeća je dostupna samo bogatima ili na crnom tržištu. Svetska ekonomija je potresena astronomski visokim cenama resursa, zaštitom vode i poljoprivrednog zemljišta. Suše i oskudica dovode do građanskih nemira i ratova. Kina više nije vođeći lider u proizvodnji odeće, i sa nedostatkom resursa širom Azije, Afrike i Centralne Amerike, nijedna druga ekonomija nije u stanju da proizvede dovoljno odeće. Organski pamuk se prodaje samo na crnom tržištu. Srednja klasa u celom svetu ima manji raspoloživi dohodak nego u 2010. godini. Njihov prioritet je potrošnja na ishranu svoje porodice i grejanje, tako da imaju manje novca na raspolaganju da potroše na modu. Sve veći broj penzionera se suočava sa siromaštvom zbog nerešenih penzija, posebno u Japanu i Evropi gde stanovništvo stari i smanjuje se brzo. Sve je veći jaz između bogatih, koji mogu da priušte da i dalje kupuju novu odeću, a siromašnih koji ne mogu. U 2025. bezbednost hrane i energenata je prioritet za sve zemlje, a ne međunarodna trgovina. Svet postaje sve više zatvoren, sa visokim trgovinskim barijerama. Velike modne kompanije imaju problem sa administracijom, kvotama i zakonima i sve teže opstaju. Modna industrija je visoko preduzetnička i fokusirana oko održavanja niskih troškova i recikliranja odeće umesto kreiranja nove. Mali broj preduzeća može da se takmiči za luksuzno tržište. Uspešna preduzeća formiraju jake veze sa lokalnim zajednicama. "Sigurnost posla" dobija potpuno novo značenje - snabdevanje radnika iz lokalnih zajednica sa hranom, obrazovanjem za decu i pouzdano snabdevanje energijom. Veoma visoke cene osnovnih sredstava, plus troškovi povezani sa visokim trgovinskim barijerama i problemi u lancu snabdevanja, znače novu odeću koja je mnogo skuplja nego u 2010. godini, pa je modna industrija primorana da prihvati sporiji tempo. Potrošačima u mnogim regionima je teško da prihvate da oni nemaju "pravo" ni na jeftinu novu odeću, jer je ona dostupna samo na crnom tržištu. Samo bogati mogu sebi da priušte odeću od novih materijala, sa solarnim ćelijama. Vrlo je popularna sportska odeća, koja sa gadžetima konvertujete i čuva kinetičku energija, na primer prilikom trčanja u električnu energiju.
  5. 5. Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji – DTM 2016 ______________________________________________________________ 201 Proizvođači koju su uspeli da prežive fokusiraju se ne na proizvodnju, nego na stvaranje novih sirovina i reciklaži odeće. Regionalni centri za reciklažu su novi profitni centi. Pojedine zemlje, kao Šri Lanka se vraćaju zanatskom načinu proizvodnje odeće. Otvaraju se male radionice za prepravku i krpljenje odeće. Đaci i studenti nose uglavnom uniforme u većini zemalja. Problemi sa vodom i energijom poskupljuju i mašine za pranje veša, pa se otvaraju nove perionice odeće. Scenario 3: Tehno-šik To je svet koji ima prosperitet od ranog prelaska na velike tehnološke investicije. Globalna ekonomija je više povezana nego ikad. Rast se održava brzim ciklusima inovacija koje obezbeđuju proizvode i usluge novim tržištima širom sveta. Nejednakost nije iskorenjena, ali se jaz postepeno smanjuje "smart-tech" mogućnostima, tako da i zemlje sa niskim primanjima imaju koristi od trgovine, jer ovi mehanizmi podstiču i pojačavaju lokalne industrije i nacionalne ekonomije. Rast urbanizacije, imigracija i povećanje populacije omogućavaju brz tehnološki napredak. Do 2025. godine tokovi međunarodnih medija i globalnih društvenih mreža su stvorili brz i veoma promenljiv svet. Povećava se srednja klasa potrošača sa "divljim apetitom" za modnim proizvodima. Vlasništvo i materijalizam su izašli iz mode jer nove generacije i penzioneri prihvataju pametan "lagan život" koji im omogućava da slobodno putuju, način života bez napora i ne osećaju se vezani za stvari. Turoperatori pružaju "Ormar odmor" odnosno turističke pakete koji uključuju izbor domaćih modnih artikala na dolasku u neku zemlju ili turističku destinaciju, što omogućava putovanje bez prtljaga. Ohrabreni državnim podsticajima, postoji bogat i raznovrstan energetski miks u celom svetu, sa velikim investicijama u nove tipove proizvodnje energije i visok procenat obnovljivih izvora energije. Sporazumi za deljenje spasonosnih tehnologija za prilagođavanje klimatskim promenama su efikasni i većina je zaštićena od uticaja klimatskih promena. Kina i Indija kontrolišu lanac snabdevanja tkanina i odeće. Evropska unija, međutim, i dalje proizvodi u Aziji, vrhunske linije za kupce na tržištu "high-end" koji još uvek traže originalne brendove i ekskluzivne oznake, kao što su "Made in Italy". Proizvođači odeće koji nisu ulagali u automatizaciju i nove tehnologije ostaju bez posla. Potrošači u online anketama vrše izbor modela, krojeva i boja koje žele da kupuju u maloprodaji. Time se podstiče proizvodnja bez magacina gotovih proizvoda. U 2025. godini trendovi i moda traju nekoliko sati, a ne nekoliko meseci, zbog uticaja globalnih mreža potrošači se identifikuju sa omiljenim poznatim ličnostima, odnosno diktira se mikro-trend da se živi za trenutak ili priliku. Predviđa se da će "kameleon" odeća preplaviti širom sveta. Prvobitno napravljena kao kamuflažna ratna odeća, ova odeća može promeniti nijansu da imitiraja okolinu, kao "prazno platno" odeća može promeniti boju i, u nekim slučajevima i stil. Urbani tinejdžeri zahvaljujući nizu interaktivnih ekrana povezani su sa 3D skenerom tela. 3D skeneri u izlozima prodavnica daju neposrednu vizualizaciju potrošača u novim modim proizvodima. Tehnologija omogućava potrošačima da se konsultuju sa prijateljima prilikom izbora odeće pomoću virtuelnih ogledala. Online prodaja i modularni sistem proizvodnje u Kini omogućava proizvodnju odeće prema zahtevima potrošača (izbor stila, veličine, boje, motiva) i dostavljanje distibuterima za 10-15 min. Scenario 4: Pačvork planeta Godine sukoba, pogoršane neujednačenim ekonomskim oporavkom od recesije koja je počela u 2008. godine dovodi do visokog nivoa nejednakosti između nacija. Globalna ravnoteža moći se dramatično pomerila. Predvodila je Kina i Azija. Oslabljena SAD, opada u kulturnom i političkom značaju. U zemljama zapada dolazili do sporijih stopa rasta i potrošnje, starenje populacije, veliki broj imigranata povećava nezaposlenost.
  6. 6. Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji – DTM 2016 ______________________________________________________________ 202 U suočavanju sa izazovom nestašice resursa, mnoge zemalje i regioni čuvaju svoje tehnologije i odbijaju da dele znanja o održivosti sa drugim zemljama. Proizvodi stižu na tržištu brzo, zbog lokalizovanih lanaca snabdevanja i poboljšane distribucije. Zemlje sa visokih i srednjim dohotkom imaju brz promet modnih proizvoda. Globalne društvene mreže omogućavajući ljudima da održe jak regionalni identitet u modi, kulturi i trendovima. U Indiji i Kini reciklaža vode tokom proizvodnje odeće je čvrsto regulisana. Postoje strogi propisi o prečišćavanju otpadnih voda iz fabrika, sa redovnim nasumičnim proverama da bi se sačuvala vodu za piće. Vestern trendovi, ranije viđeni kao "globalno", sada se takmiče u Aziji za dominantan položaj u modi i kulturi. Postoji reakcija protiv "američke"mode, jer smatraju da je jeftina i suviše seksualizovana u zemljana sa više konzervativnim kulturama. Lokalnim dizajnerima se daje prednost u odnosu na poznate modne kuće, zato velike kompanije razvijaju drugačija imena i identitete za svako tržište. Online kupovina omogućava fleksibilnu proizvodnju tako što kompanije proizvode odgovarajuće količine na zahtev. 4. ZAKLJUČAK Poslovna strategija preduzeća određena je sa tri ključna faktora: potrebe kupaca, potrošačke grupe i alternativne tehnologije, na osnovu kojih preduzeće odlučuje šta, koliko, kada i na koji načina treba da ponudi tržištu. Iako je poznato da se poslovne strategije moraju zasnivati na objektivnim, sveobuhvatnim i pouzdanim analizama postojećeg stanja, kao i kreativnim sagledavanjima ne samo poželjnih nego i budućih stanja, jedina promena koja se mora uzeti u obzir je promenljivost okruženja. Pouzdane vizije budućnosti obiluju velikim rizicima i neizvesnostima ali formiranjem najadekvatnije strategije u odnosu na preduzeće, ti rizici mogu biti svedeni na minimum. Globalno tržište danas, u modnoj industriji kao imperativ stavlja predviđanje prodaje modnih proizvoda. Zato se koristi pri planiranju, organizovanju, realizaciji, praćenju i analizi prodajne funkcije, ali i drugih poslovnih funkcija preduzeća. 5. LITERATURA [1] Čolović G., Strategijski menadžment, DTM. Beograd, 2013. [2] Colović, G., Strategic management in the garment industry, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, Oxford, New Delhi, Philadelphia, 2012 [3] Nguyen M.T., Dunn M., Some Methods for Scenario Analysis in Defence Strategic Planning, Defence Science and Technology Organisation, 2009. [4] http://www.forumforthefuture.org/ (dostupno: 18.12.2015.) [5] Thomasseya S., Sales forecasts in clothing industry: The key success factor of the supply chain management, International Journal of Production Economics, Vol. 128, Issue 2, pp 470–483, 2010

×