Publicité

CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"

Congrés Govern Digital
5 Oct 2019
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité

Plus de Congrés Govern Digital(20)

Publicité

CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"

 1. El potencial de les dades obertes Xavier Puig i Farré Ferran Farriol Vilà #CGD2019
 2. El potencial de les dades obertes per a la pròpia administració Xavier Puig i Farré Director TIC Acció Exterior, RRII i Transparència. Generalitat de Catalunya
 3. OPEN BY PURPOSE
 4. Quins beneficis tenen les Dades Obertes per a la pròpia administració?
 5. 532 Datasets publicats PORTAL DE DADES OBERTES 65% Datasets accessibles via API - Maduresa. - Quanti, quali i utilitat - Gènere i geolocalització 20.000 Descàrregues al mes
 6. NOSITGES INNOVACIÓ EMPODERA FUNCIONARI EFFICIÈNCIA PRESADEDECISIONS
 7. Cultura organitzativa Inversió i eficiència tecnològica Solucions self made FULL de RUTA
 8. INVERSIÓ i EFICIÈNCIA TECNOLÒGICA
 9. Arquitectura tecnològica
 10. El Portal Europeu de DO estima que les Dades Obertes permetran estalviar 1.700 M€ en costos a l’Adm. Pública A nivell TIC, el Dpt. d’EXI calcula que hem estalviat: +300.000 €  Transformació d’aplicacions  Integració de sistemes  Visualitzacions  Autoservei en l’accés a les dades (work orders)  Menys costos de manteniment  Solucions SaaS  Estalvi en costos de desenvolupament  Millora d’arquitectures  Cost d’emmagatzematge
 11. Font dades única i actualitzada Compartició de dades entre SI Possibilitats
 12. SOLUCIONS SELF MADE
 13. Dada amb errors Correcció Detecció de l’error SERVEIS FORMACIÓ EINES PER CREAR VISUALITZACIONS ACOMPANYAMENT SUPORT TÈCNIC Socrata, Knime, PBI, OpenRefine,...
 14. Deixeu-me explicar-vos algunes històries….
 15. + Participació catalana en fons europeus
 16. + Cobertura i freqüències FM
 17. + SOC: Mapa de la inversió per comarques
 18. + Registre sector públic Generalitat
 19. + Qualitat de l’aire
 20. El portal de dades obertes del món local Ferran Farriol Vilà Cap de Servei de Govern Obert. Consorci AOC
 21. essencials en retiment de comptes i transparència gran valor (potencial) claus pel foment de l’automatització en origen DADES OBERTES obligatòries (marc jurídic proactiu)
 22. departament TIC ? transparència ? reutilització ? dataset ? DADES OBERTES i món local coordinació interna? normalització ? publicació ?
 23. Portal & creat amb el món local PORTAL DDOO AOC No fa màgia però us pot ajudar estandarditzant (categories, conjunts dades...) operatiu i gratuït resol l’entorn tecnològic (publicació, actualització...) I així podreu centrar-vos en el més important:  Els objectius i indicadors de negoci
 24. personalitzable gràfics, mapes, taules... fàcil gestió PORTAL DDOO AOC algunes característiques foment automatitzacions 8 ens locals 38 conjunts de dades globals +100 conjunts propis... I seguim creixent !
 25. PORTALS AOC + GENCAT Treballem conjuntament per a seguir sumant ! Ja compartim:  Pressupostos municipals  Contractació pública  Convenis de col·laboració  Convocatòries de personal  Ordenances (reguladores, fiscals, reglaments...)  Convocatòries subvencions i ajuts
 26. Traieu el superheroi que porteu a dins i sol·liciteu-lo ! PORTAL DE DADES OBERTES AOC Només us cal:  Disposar del portal de transparència AOC  Capacitat per a generar CSV i un FTP  Formalitzar la sol·licitud Més informació: https://www.aoc.cat/knowledge-base/sollicitud- alta-edicio-del-portal-de-dades-obertes/idservei/transparencia/
 27. ORGANITZA #CGD2019 Gràcies! governdigital.cat @GovernDigital Linkedin: xpuig Linkedin: ferranfarriol Twitter: @FerranFarriol

Notes de l'éditeur

 1. Torres de Colón y construcciones de arriba hacia abajo En la Plaza de Colón, en Madrid (capital de España), hay un edificio que se conoce localmente como «El Enchufe» debido a su parecido a un enchufe eléctrico gigante. Su nombre oficial es Torres de Colón. Algunos dicen que es el edificio más feo de Madrid. Su parte superior verde de estilo art decó y su fachada de cobre y cristal ahumado no inspiran mucho orgullo entre gran parte de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, las Torres de Colón han sido un icono del horizonte de Madrid desde su construcción en 1.976. Su construcción guarda una curiosidad. Y es que las Torres de Colón fueron construidas de arriba hacia abajo. Lo primero que se levantó fueron los dos pilares centrales de las bases de hormigón. Posteriormente se construyó el piso superior y varios cables de acero colgaron de él. El resto de las plantas se fueron construyendo de arriba hacia abajo siguiendo los cables de acero. Únicamente los tres pisos inferiores, incluyendo los sótanos, fueron construidos de abajo hacia arriba. Se dice que el método de construcción de arriba hacia abajo proporciona ahorros significativos en coste y tiempo. Aunque es una técnica de construcción poco común, las Torres de Colón no es el único caso de construcción desde arriba hacia abajo. El Banco Central de Irlanda, en Dublín, y el Standard Bank Centre de Johannesburgo, en Sudáfrica, fueron construidos de arriba a abajo. De la misma manera hay por lo menos tres edificios en Polonia construidos de arriba hacia abajo. El primero de ellos, el Trzonolinowiec, se sitúa en Breslavia y fue construido entre 1.961 y 1.967. Los otros dos están en la ciudad de Gdansk y Katowice. Por su parte, la ciudad búlgara de Sofía también tiene un edificio construido de la misma manera durante los años 70.   En 1.959 se empleó una técnica experimental diferente para construir un edificio residencial en la ciudad industrial de Magnitogorsk, en Rusia. En lugar de tener los pisos suspendidos de los cables, los pisos prefabricados fueron levantados en su lugar y fijados a los pisos anteriores. Una variación de esta técnica se desarrolló en los Países Bajos y se le llamo «jackblock». https://destinoinfinito.com/construccion-torres-colon/
 2. A dia d’avui el portal de dades obertes de la Gene té...
 3. La Ley de Linus como filosofía de trabajo https://www.fayerwayer.com/2014/08/la-ley-de-linus-como-filosofia-de-trabajo/
 4. 3 octubre: cafè amb dades
 5. Torres de Colón y construcciones de arriba hacia abajo En la Plaza de Colón, en Madrid (capital de España), hay un edificio que se conoce localmente como «El Enchufe» debido a su parecido a un enchufe eléctrico gigante. Su nombre oficial es Torres de Colón. Algunos dicen que es el edificio más feo de Madrid. Su parte superior verde de estilo art decó y su fachada de cobre y cristal ahumado no inspiran mucho orgullo entre gran parte de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, las Torres de Colón han sido un icono del horizonte de Madrid desde su construcción en 1.976. Su construcción guarda una curiosidad. Y es que las Torres de Colón fueron construidas de arriba hacia abajo. Lo primero que se levantó fueron los dos pilares centrales de las bases de hormigón. Posteriormente se construyó el piso superior y varios cables de acero colgaron de él. El resto de las plantas se fueron construyendo de arriba hacia abajo siguiendo los cables de acero. Únicamente los tres pisos inferiores, incluyendo los sótanos, fueron construidos de abajo hacia arriba. Se dice que el método de construcción de arriba hacia abajo proporciona ahorros significativos en coste y tiempo. Aunque es una técnica de construcción poco común, las Torres de Colón no es el único caso de construcción desde arriba hacia abajo. El Banco Central de Irlanda, en Dublín, y el Standard Bank Centre de Johannesburgo, en Sudáfrica, fueron construidos de arriba a abajo. De la misma manera hay por lo menos tres edificios en Polonia construidos de arriba hacia abajo. El primero de ellos, el Trzonolinowiec, se sitúa en Breslavia y fue construido entre 1.961 y 1.967. Los otros dos están en la ciudad de Gdansk y Katowice. Por su parte, la ciudad búlgara de Sofía también tiene un edificio construido de la misma manera durante los años 70.   En 1.959 se empleó una técnica experimental diferente para construir un edificio residencial en la ciudad industrial de Magnitogorsk, en Rusia. En lugar de tener los pisos suspendidos de los cables, los pisos prefabricados fueron levantados en su lugar y fijados a los pisos anteriores. Una variación de esta técnica se desarrolló en los Países Bajos y se le llamo «jackblock». https://destinoinfinito.com/construccion-torres-colon/
 6. De gran valor: econòmic Segons European data portal (2016-2020) supoa 25.000 llocs de treball directe /
Publicité