Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
GUVERNUL ROMÂNIEI  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII       INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ EUROPA 2020a stra...
GUVERNUL ROMÂNIEI             MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII                  INFOR...
GUVERNUL ROMÂNIEI         MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII               INFORMAŢIONALE   ...
GUVERNUL ROMÂNIEI         MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII              INFORMAŢIONALE    ...
GUVERNUL ROMÂNIEI             MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII                  INFOR...
GUVERNUL ROMÂNIEI           MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII                INFORMAŢIONAL...
GUVERNUL ROMÂNIEI          MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII                INFORMAŢIONALE ...
GUVERNUL ROMÂNIEI           MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII                INFORMAŢIONAL...
GUVERNUL ROMÂNIEI          MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII                INFORMAŢIONALE ...
GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII      INFORMAŢIONALE       MULTUMESC !    adrian.st...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Guvernul romaniei da-oradea-24042012

823 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Guvernul romaniei da-oradea-24042012

 1. 1. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ EUROPA 2020a strategy for smart, sustainable and inclusive grow (creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii)
 2. 2. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE AGENDA DIGITALĂ PENTRU EUROPA Scop: definirea rolului esenţial pe care utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) îl joacă în realizarea obiectivelor pentru 2020 Obiectivul general: este de a aduce beneficii economice si sociale durabile datorita unei piete unice digitale bazate pe internetul rapid si ultrarapid si pe aplicatiile interoperabile. Piloni cheie ai Agendei Digitale Pilonul 1 Pilonul 2 Pilonul 3 Pilonul 4 Pilonul 5 Pilonul 6 Pilonul 7 Interoperabilitate Acces rapid şi Creşterea gradului de şi standardizare ultrarapid la internet alfabetizare digitală Piaţă digitală Încredere şi Cercetare şi TIC pentruunică dinamică securitate inovare provocările sociale
 3. 3. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE I.PIAȚA DIGITALĂ UNICĂ DINAMICĂDefinire: Crearea de continuturi si servicii atractive online si libera circulatie a acestora, atat în interiorul UE cât si în afara granitelor acesteia; simplificarea acordärii si a gestionärii drepturilor de autor si acordarea licentelor transnationale; Simplificarea tranzacjiilor online și a celor transnalionale; cladirea increderii in mediul digitalCUM? Directii strategice MCSI • Stimularea proiectelor de dezvoltare a pietii digitale unice europene – magazine cu continut digital, definirea resurselor de date ce pot fi reutilizate la nivel national • Migrare la Spatiul Unic de Plata European (SEPA) si introducerea facturarii electronice in administratia publica • Focalizarea pe content management, pe noile tendinţe de social networking şi pe crearea/adaptarea tehnologiilor „verzi” la specificul pieţelor emergente sau mai puţin dezvoltate, inclusiv prin explorarea de noi canale cum ar fi televiziunea digitală •Imbunătăţirea legislaţiei de management al proprietăţii intelectuale, mai ales a drepturilor de autor asupra conţinutului digital, precum şi implementarea infrastructurii necesare protejării şi controlului respectării acestei legislaţii
 4. 4. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE II. INTEROPERABILITATE ȘI STANDARDIZAREDefinire: Strategia Europeana de Interoperabilitate (European Interoperability Strategy – EIS) – elaborarea acţiunilor necesare pentru îmbunătăţirea interacţiunii, schimbului şi cooperării transfrontaliere şi transsectoriale dintre administraţiile publice europene pentru furnizarea de servicii publice europene. CUM? Directii strategice MCSI dezvoltarea Cadrului National de Interoperabilitate •Elaborarea Legii privind Strategia Naţională de Interoperabilitate •Elaborarea Cadrului Naţional de Interoperabilitate •Definirea politicilor tehnice în domeniul interoperabilităţii •Definirea nucleului de coerenţă informaţională (nomenclatoare şi Registre Naţionale) •Crearea şi întreţinerea bazei de date a standardelor şi normelor naţionale pentru intreroperabilitate •Elaborarea normelor privind implementarea soluţiilor de management a identităţii apelurile de finantari de proiecte de interoperabilitate in cadrul POS CCE Axa 3 DMI 2 operatiunea 2. Proiecte nationale: Declaratia Fiscala Unica 112, SNEP
 5. 5. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE III. ÎNCREDERE ȘI SECURITATEDefinire: Realizarea de actiuni vizând securitatea informatiei, coordonate la nivel international, împreunä cu actiuni vizând lupta împotriva criminalitätii informatice; crearea unei retele performante și extinsă de echipe de intervenție în caz de urgență informatică (Computer Emergency Response Teams – CERT), inclusiv pentru instituțiile europene. CUM? Directii strategice MCSI • Dezvoltarea de sisteme si servicii pentru suportul infrastructurilor cu cheie publica • Realizarea de task-force bazate pe parteneriate publice-private care sa raspunda problemelor de natura securitate de date. • Adoptarea metodologiilor de evaluare şi gestionare a riscurilor legate de infrastructurile critice • Realizarea de initiative legislative pentru protectia datelor si a confidentialitatii online inclusiv pentru sprijinirea luptei impotriva pirateriei electronice si a activitatilor similare • Infiintarea CERT - RO
 6. 6. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE IV. ACCES RAPID ȘI ULTRARAPID LA INTERNETDefinire: Implementarea benzii largi pentru promovarea incluziunii sociale și a competitivității în UE; garantarea accesului tuturor europenilor, până în 2012, la viteze de internet mult superioare, de peste 30 Mbps si creșterea numărului de familii europene care se abonează la conexiuni internet de peste 100 Mbps. CUM? Directii strategice MCSI Strategia Nationala de Broadband 2012-2015 - creştere rata de penetrare, la nivelul gospodăriilor, a conexiunilor în bandă largă până la de la 82% actual pana la 98% in 2015, - acoperirea a cel putin 90% din cele 3648 “zone albe”. Sprijinirea infrastructurii nationale de broadband prin lansarea de apeluri din fonduri structurale in cadrul Axei Prioritare 3, DMI 1 al POS CCE  Promovarea la toate nivelele inclusiv legislativ a furnizorilor de continut online multimedia (tv digital si similar) si implicit cresterea ratei de penetrare a serviciilor digitale in banda larga
 7. 7. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE V.CERCETARE ȘI INOVAREDefinire: Bugetele sectorului public ale statelor membre trebuie utilizate pentru a stimula inovarea, îmbunatatind in acelaşi timp eficienta si calitatea serviciilor publice. Autoritatile publice europene trebuie sa faca eforturi pentru a avea o abordare armonizata favorabila inovarii in ceea de priveşte reglementarea, certificarea, achizitiile publice si standardizarea CUM? Directii strategice MCSI Dezvoltarea Strategiei Nationale de Supercomputing si Cloud-computing pe patru axe majore de cercetare si inovare: •Utilizarea tehnologiilor de cloud-computing in cadrul administratiei publice •Promovarea si utilizarea tehnologiilor de calcul de inalta performanta in cadrul mediilor ce cercetare si inovare, atat in institutii publice cat si in mediul privat •Dezvoltarea platformelor de e-learning cu ajutorul tehnologiilor de tip cloud- computing •Sprijinirea cercetarii in domeniul securitatii serviciilor de tip cloud-computing Promovarea tehnologiilor moderne si implicit a inovarii in domeniul TIC in cadrul IMM-urilor Stimularea IMM-urilor pentru aplicarea in cadrul proiectelor FPP7 (Framework Project)s
 8. 8. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE VI. CREȘTEREA GRADULUI DE ALFABETIZARE DIGITALĂ ȘI ACOMPETENȚELOR DIGITALEDefinire: Era digitala trebuie sa însemne responsabilizare si emancipare, originea sociala sau competentele nu ar trebui sa constituie o bariera în calea accesului la acest potential. Toata lumea trebuie sa poata profita de beneficiile societatii digitale CUM? Directii strategice MCSI •Elaborarea programelor de integrare a persoanelor cu dizabilităţi în societate prin reconversia profesională (utilizând platformele de învăţare de la distanţă sau a cursurilor clasice) şi a oportunităţilor de tele-working (în domeniul public sau privat) •Efectuarea unei analize a dimensiunilor handicapului digital ţn societatea românească (ex organizarea grupurilor eşantion cu persoane din diverse medii, categorii de vârsta, pregatire, medii, grupuri etnice etc.), identificarea măsurilor de reducere a acestuia în linie cu recomandările UE, precum şi mijloacele TIC de implementare a acestor măsuri •Promovarea incluziunii sociale prin asigurarea de şanse egale pentru persoanele de sex feminin în urmarea unor calificări specifice domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor •Utilizarea proiectului Economia Bazate pe Cunoastere ca pe un instrument de infuzie a know-how-ului din domeniul TIC in zonele defavorizate
 9. 9. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE VII. AVANTAJE ALE TIC PENTRU SOCIETATE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂDefinire: Societatea digitala trebuie imaginata ca o societate cu mai multe avantaje pentru toti. Aplicarea TIC devine un element de importanta critica pentru realizarea obiectivelor strategice precum sprijinul pentru societatea în curs de îmbatrânire, lupta împotriva schimbarilor climatice, reducerea consumului de energie, îmbunatatirea eficientei transporturilor si a mobilitatii, acordarea de puteri pacientilor si asigurarea incluziunii persoanelor cu handicap CUM? Directii strategice MCSI - Sprijinirea mediului de e-sanatate prin promovarea si lansarea apelurilor de proiecte in cadrul Axei Prioritare 3, domeniul de interventie 2, operatiune 4. - Dezvoltarea de platforme online pentru digitizarea continutului cultural al Romaniei (eRomania) - Eficientizarea si modernizarea transportului de calatori prin utilizarea mijloacelor moderne electronice (SAET)
 10. 10. GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE MULTUMESC ! adrian.stanescu@mcsi.ro sorin.iorgus@mcsi.ro agendadigitala@mcsi.ro

×