Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

використання комп’ютерних систем у навчальному процесі

1 533 vues

Publié le

використання комп’ютерних систем у навчальному процесі

Publié dans : Art & Photos
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

використання комп’ютерних систем у навчальному процесі

 1. 1. Логвин О.С. – майстер виробничого навчання
 2. 2. Комп’ютерна система - інформаційно-технічний комплекс метою якого є обробка, збереження, ввід- вивід інформації.
 3. 3. До складу комп’ютерної системи входять:  комп’ютери;  принтери;  сервери із програмним забезпеченням.
 4. 4. Комп’ютерна система має  можливість інтегрувати з іншими інженерними технологіями;  розширювати можливості  та створювати єдине середовище для керування завдяки різноманіттю і уніфікації комп’ютерного устаткування
 5. 5. Комп’ютерна система складається з таких компонентів:  апаратури (hardware) комп’ютера;  операційної системи (operating system);  прикладного програмного забезпечення (applications software);  користувачів (user).
 6. 6. Класифікація сучасних комп’ютерних систем: Суперкомп’ютери (super-computers) – потужні багатопроцесорні комп’ютери, найсучасніші з яких мають продуктивність до декількох petaflops (1015 речових операцій в секунду).
 7. 7. Класифікація сучасних комп’ютерних систем: Багатоцільові комп’ютери, або комп’ютери загального призначення (mainframes) – на таких комп’ютерах вирішувалися всі необхідні завдання – від розрахунку зарплати співробітників в організації до розрахунку траєкторій космічних ракет.
 8. 8. Класифікація сучасних комп’ютерних систем: Кластери комп’ютерів (computer clusters) – групи комп’ютерів, фізично розташовані поруч і з’єднані один з одним високошвидкісними шинами і лініями зв’язку.
 9. 9. Класифікація сучасних комп’ютерних систем: Настільні комп’ютери (desktops) - це найбільш поширені в даний час комп’ютери, якими користуються вдома чи на роботі всі люди, від школярів та студентів до домашніх господинь.
 10. 10. Класифікація сучасних комп’ютерних систем: Портативні комп’ютери (laptops, notebooks – «комп’ютери, що поміщаються на колінах», «комп’ютери-зошити») - це мініатюрні комп’ютери, за своїми параметрами не поступаються настільним, але за своїми розмірами вільно поміщаються в невелику сумку або рюкзак, чи наприклад, на колінах користувача, який летить у літаку у відрядження і не бажає втрачати часу дарма.
 11. 11. Класифікація сучасних комп’ютерних систем: Кишенькові портативні комп’ютери та органайзери (КПК, handhelds, personal digital assistants - PDA) – це «іграшки для дорослих» у вигляді мініатюрного комп’ютера, що міститься на долоні або в кишені, але по своїй швидкодії іноді не поступається ноутбуку.
 12. 12. Класифікація сучасних комп’ютерних систем: Мобільні пристрої (mobile intelligent devices - мобільні телефони, комунікатори) – це пристрої, якими кожен з нас користується постійно для голосового зв’язку, також– для запису або обробки будь-якої інформації або для виходу в Інтернет.
 13. 13. Класифікація сучасних комп’ютерних систем: Переносні комп’ютери (wearable computers) – їх пам'ять і швидкість значно менші, ніж у настільних комп’ютерах, але критичним фактором є їх надвисока надійність, а для їх ОС та іншого програмного забезпечення – мінімально можливий час відповіді – інтервал, протягом якого система обробляє інформацію від датчиків, від користувача або з мережі, перевищення якого загрожує негативними наслідками.
 14. 14. Класифікація сучасних комп’ютерних систем: Розподілені системи (distributed systems) – це системи, що складаються з декількох комп’ютерів, об’єднаних в дротову або бездротову мережу.
 15. 15. Класифікація сучасних комп’ютерних систем: Системи реального часу (real-time systems) – обчислювальні системи, призначені для керування різними технічними, військовими та іншими об’єктами в режимі реального часу.
 16. 16. Комп’ютерні технології сприяють:  засвоєнню нових важливих знань, умінь, навичок;  самоосвіті й самовдосконаленню особистості учня й викладача;  ідеально підходять для вивчення й викладання технологій;  можуть використовуватися у всіх видах урочної і позаурочної діяльності.
 17. 17. Ефективне навчання із застосуванням комп’ютерної техніки базується на:  активній участі учнів у навчальному процесі;
 18. 18. Ефективне навчання із застосуванням комп’ютерної техніки базується на:  постійному проведенні особистого аналізу ситуації учнями в процесі навчання;
 19. 19. Ефективне навчання із застосуванням комп’ютерної техніки базується на:  наявності сигналів зворотного зв’язку в навчальному процесі;
 20. 20. Ефективне навчання із застосуванням комп’ютерної техніки базується на:  відмові від поведінки «позитивного результату», що не дає пригнічувати небажані варіанти дії, не підтверджуючи їх.
 21. 21. Ефективне навчання із застосуванням комп’ютерної техніки базується на:  індивідуалізації кількості і послідовності підтверджень дій в процесі навчання;
 22. 22. Ефективне навчання із застосуванням комп’ютерної техніки базується на:  обліку індивідуальних особливостей учнів до сприйняття зовнішніх умов залежно від їх станів і настроїв.
 23. 23. Комп’ютер виконує такі функції: 1. У функції педагога комп'ютер являє собою:  джерело навчальної інформації;  наочний посібник;  тренажер;  засіб діагностики і контролю.
 24. 24. Комп’ютер виконує такі функції: 2. У функції робочого інструменту:  засіб підготовки текстів, їх зберігання;  графічний редактор;  засіб підготовки виступів;  обчислювальна машина великих можливостей.
 25. 25. Переваги використання ІКТ:  індивідуалізація навчання;  інтенсифікація самостійної роботи учнів;  зростання обсягу виконаних на урок завдань;  розширення інформаційних потоків при використанні Internet;
 26. 26. Основні категорії засобів комп’ютерних технологій:  електронні навчальні матеріали;  комп’ютерні тестові системи;  системи управління навчанням.
 27. 27. Електронні навчальні матеріали формують інформаційне наповнення навчального предмета. До них належать:  електронні підручники, посібники та матеріали на основі конспектів лекцій – для вивчення теоретичних положень предмету, що вивчається;  електронні методичні розробки до практичних і лабораторних робіт;  електронні довідники, словники, перекладачі, бази даних які використовуються в процесі навчання;  засоби для набуття практичних навичок (віртуальні та дистанційні лабораторії, практикуми, комп’ютерні тренажери);  комп’ютерні тренажери – для відпрацювання навичок, які необхідні в обраному напрямі діяльності.
 28. 28. Способи отримання електронних навчальних матеріалів:  комерційні електронні навчальні матеріали;  електронні навчальні матеріали відкритого доступу;  електронні навчальні матеріали власного виробництва навчальних закладів.
 29. 29. Засоби для створення електронних навчальних матеріалів:  електронні копії друкованих документів;  прості програмні засоби для створення електронних навчальних матеріалів;  засоби створення ЕНМ за шаблонами;  спеціалізовані програмні пакети для створення електронних навчальних матеріалів;  міжнародні стандарти.
 30. 30. Технологія створення ЕНМ  робота автора з підготовки навчальних матеріалів підручника;  внесення до електронних навчальних матеріалів елементів комп’ютерного управління навчанням;  спільна робота автора, програміста та дизайнера;  взаємодія автора з програмістом;  робота дизайнера.
 31. 31. Комп’ютерні тестові системи надають інструментарій для:  контролю результатів засвоєння матеріалу;  проведення контрольних робіт за матеріалами лекцій;  контролю підготовки до лабораторних і практичних занять;  самоконтролю знань в інтерактивному режимі;  визначення рейтингу студентів.
 32. 32. Сучасне програмне забезпечення тестування повинно мати засоби:  створення не менше 5-ти стандартних форм тестових завдань (одиночний чи множинний вибір, установлення відповідності, перетягування об’єктів тощо);  внесення завдань та їх відображення в тесті;  імпорту та встановлення зображень, формул, схем, таблиць, HTML, OLE документів, аудіо- та відеомультимедійних об’єктів до тестових завдань та варіантів відповідей і розв’язків.
 33. 33. Приклади програмних пакетів для впровадження тестувань у навчальний процес  CУН Moodle  Ilias;  SunRav;  TestOffcePro$  WebQuiz XP;  Course Lab;  Adobe Captivate;  Hot Potatoes;  MyTest.
 34. 34. Системи управління навчанням призначені для організації навчального процесу, а саме:  проведення навчально-адміністративних робіт (створення навчальних груп, організація розкладу занять і навчальних планів);  надання контрольного доступу до навчальних матеріалів;  організація колективної й індивідуальної роботи учнів і педагогів.
 35. 35. Мережеві засоби комунікації:  електронна пошта;  чат;  форум;  системи обміну файлами;  відеоконференція.
 36. 36. Навчальні заклади можуть отримати СУН із різних джерел:  придбати програмні розробки комерційних фірм;  застосувати вільно розповсюджені безплатні програмні продукти;  власні розробки СУН із врахуванням специфіки роботи.
 37. 37. Застосування зазначених категорій засобів стає значно ефективнішим при їх взаємодії, тому що утворюється повнофункціональна система управління навчанням.

×