Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1 2
Редактор газети: Вольнюк І.А.
Кореспондент: Данилова Д.
Дизайнер: Дудко І.О.
Я, Данилова Дар`я, учениця 9 класу Меліто...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

sur

From Cheh to Ukr Slide 1
Prochain SlideShare
Newsss2
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

0 j’aime

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

From Cheh to Ukr

Télécharger pour lire hors ligne

Газета мелітопольської гімназії

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
  • Soyez le premier à aimer ceci

From Cheh to Ukr

  1. 1. 1 2 Редактор газети: Вольнюк І.А. Кореспондент: Данилова Д. Дизайнер: Дудко І.О. Я, Данилова Дар`я, учениця 9 класу Мелітопольської гімна- зії №10 та мій науковий керівник Вольнюк Ірина Анатоліїв- на пропонуємо вашій увазі результати наукової роботи з те- ми: «З Чехії до України». Вважаємо тему актуальною, оскільки в наш карколомний час значно підвищився інтерес до історії, з’явилось багато поглядів на історичний процес, по різному бачиться наша вітчизняна історія, надруковано чимало цікавих досліджень. Обираючи тему, я вирішила приділити увагу історії своїй родини. Справа в тому, що вона якійсь мірі віддзеркалює ті процеси, які відбувались в Європі та Росії ХІХ – ХХ ст. Іс- торія моєї родини доволі цікава. Свої корені вона веде з да- лекої Чехії, але в силу обставин, доля привела частину ро- дини в Західну Україну, іншу частину – на Мелітопольщину, деякі навіть мешкають в Австрії. Тому у мене виникла думка зібрати матеріал про свою роди- ну, про нелегку долю переселенців, які вже багато років жи- вуть в Україні, яка стала для них справжньою Батьківщи- ною. Отже, актуальність моєї роботи полягає у приділенні уваги до історії власної родини, віддзеркаленні процесів, які відбувались в Європі та Росії ХІХ – ХХ ст.. Метою роботи є аналізування причини еміграції родини Долохових та Дворжаків до України, визначення того, як склалась їх подальша доля. Об`єктом нашої роботи є родина Долохових. Предметом дослідження є історія моєї родини на фоні істо- рії моєї країни. Наукова новизна роботи полягає у власноручному підході до наукової роботи з темою. Мій особистий внесок полягає у власноручному зібранні матеріалу з теми, ми ви- вчимо історію родини з 2-ї половини ХІХ ст. до сьогодення. Було визначено, які труднощі довелося подолати переселенцям з Чехії на новому місці, як члени родини адаптувались до нових умов життя. Ми проаналізували, яке місце займала моя ро- дина в різні історичні періоди свого перебування в Україні. Отже, проаналізувавши мету і завдання в роботі, можна зробити такий загальний висновок. У роботі проаналізовано причини еміграції родини Доло- хових та Дворкаків до України, визначено, як склалось їх подальша доля, зібрано матеріал про їх участь в економі- чному, політичному й соціальному житті України. Отже, у роботі вивчено історію великої родини, простеживши її шлях протягом 150 років від Чехії до України. Мої пра- щури пройшли важкий шлях разом зі своєю Батьківщи- ною. Все, що відбувалося з державою, вони часом пере- жили. Працювати над цією темою було важко, адже немає напи- саних статей та книжок, звідки можна було б без проблем взяти матеріал. Все доводилося збирати власноруч, навіть брати інтерв’ю, адже чимало потрібних документів загу- билося. Але мені з радістю допомогло багато людей і установ. У пошуках матеріа- лів я звернулася до центру чеської культури Новгородківки, Мелітопольського Краєзнавчого музею, місцевого архіву. Допомогли й родичі з Волині та Мелітополя, яких я розпитувала про основні моменти родинної історії та події, що відбувались на протязі часу, описаного в ро- боті. В той же час, збирати матеріал було й цікаво, адже я більше дізналась про історію своєї родини, а разом з цим і більше про історію в цілому. Я перший раз приймаю участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, та вважаю, що це дійсно дуже цікаво і корисно. Тепер я мрію стати істориком і навички пошуко- вої роботи стануть мені в нагоді. Апробація моєї роботи відбулася на спецкурсі «Видатні постаті», де я запропону- вала презентацію дослідження своїм однокласникам. Ро- бота мала позитивні відгуки слухачів. Зараз наша родина стала багатонаціональною. Долохови та Дворжаки працюють, навчаються. На щастя, Україна для нашої родини стала матір’ю, а ми намагаємося бути її гідними дітьми. В подальшому планується продовжити дослідження та побудувати генеалогічне де- рево родини Долохових. М е л і т о п о л ь с ь к а г і м н а з і я № 1 0

Газета мелітопольської гімназії

Vues

Nombre de vues

128

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

2

Actions

Téléchargements

1

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×