Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

BedRest Study - Pilot Prezentation

1 406 vues

Publié le

Use of BedRest Studies

Publié dans : Santé
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

BedRest Study - Pilot Prezentation

 1. 1. BedRest studie a jejich využití v klinické praxi
 2. 2. Úvod Pillownauts: NASA platí za to, že ležíte? :D NASA, ESA a IBMP kampaně 70dní na lůžku za 18 000 USD Práce snů?
 3. 3. K čemu jim to vlastně bude? Fyziologická odezva dlouhodobého pobytu v mikrogravitaci. +Protiopatření +Nouzové situace +Planetární operace
 4. 4. BedRest –Úvod a Historie +Head Down Bed Rest je simulační model sloužící k popisu fyziologických změn, ke kterým dochází v průběhu kosmického letu. +Charakteristická pro HDBR je imobilizace, inaktivita, izolace a eliminace gravitační Gz síly (stimulů), jako jsou posturální změny a změny směru, tedy reakce těla jako odezva na informace ze senzorů (gravireceptory, proprioreceptory).
 5. 5. BedRest –Úvod a Historie +Během epidemie poliomyelitidy v první polovině dvacátého století, než byla vynalezena účinná vakcína (1950), oběvila se epidemie polio někde na světě. +Don Whedon a jeho skupina studovala stráty kostní hmoty u obětí polio, která se projevovala exkrecí kalcia, ktrá byla důsledkem nikoliv primárního onemocnění, ale imobilizace – způsobené primárním onemocněním. +V počátcích pilotovaných kosmických letů, v roce 1961 byly studie "water immersion" používány jako model pro simulování účinků sníženého působení gravitace na lidské tělo. Ty se však brzy ukázaly jako nepraktické, protože přebývání ve vodě, delší než 24 hodin s sebou nese vedlejší nepříjemné následky.
 6. 6. BedRest v kosmickém výzkumu +70 léta… Kosmonatuti si po návratu z vesmíru stěžovali na potíže s usínáním… +Pocit nohou z lůžka… +Nápravu cítí po zvednutí nohou (podložením), nad úroveň hlavy… +Sovetští vědci: Co když pocit s nohama výš je podobný tomu, co člověk pociťuje ve vesmíru? +Zrodila se BedRest simulace…
 7. 7. Pokusní králíci/Pillownauti +Muž-žena… +24-55 let +Normální TK, EKG… +Bez léků, které by mohly ovlivnit výsledky (Fluoridy, Steroidy…) +Normální stav výživy (BMI 18,5 – 24,9 / 21 - 30) (albumin 65-85g/l) +Žádné kovové implantáty (MRI…atd…) +Potíže se štítnou žlázou v anamnéze… +Ledvinové kameny +Duševní onemocnění +Gastroezofagiální reflux +Kardiovaskulární onemocnění +Mukoskeletární a senzomotorická disfunkce… ,
 8. 8. Pokusní králíci/Pillownauti +Zákaz kouření nejméně 6 měsíců před začátkem studie… +Trombóza v osobní a rodinné anamnéze… +BMI pod 21 a nad 30… +Abnormality v krevních a močových testech… +Čistý trestní rejstřík… +Normální menstruace… +Bez těhotenství… +Bez hormonální antikoncepce… +BK negativní… (TBC) +Dual-energy x-ray absorptiometry (DXA)… +high-frequency QRS-EKG a12 svodové EKG +Psychologické a psychiatrické testy
 9. 9. Typy imobilizace BedRest -CFT Study (Countermeasure and Functional Testing) -LBNP Study (Lower Body Negative Pressure) -Centrifuga -Water (dry) Immersion
 10. 10. Standardy pro BedRest Délka cca. 30 - 60 - 90 dní 6° hlavou dolů Teplota: 22°C (+-2°) Vlhkost: 70% (+-5%) Světelné podmínky: 6:00-22:00 Sledování FF:TK;TF;D;TT;Váha;P+V Kamerový dohled 24h/D Fyzioterapie: ob den (během bedrest); denně (7dní po bedrest) Psychologická podpora: týdně/dlp.
 11. 11. CFPR(kadbohydráty;tuky;bílkoviny - poměr) 55 ---- 30 ---- 15 Minimální P-tek: 28,5/kg = 2000ml/70kg ZÁKAZ: káva, kakao, čokoláda, čaj, rostlinné nápoje. Všechno jídlo musí být zkonzumováno. Ženám doplňujeme hladinu železa. Mužům doplňujeme železo jen při hodnotách ng/ml při vstupu do studie. V průběhu BR doplňujeme vit D. U subjektů vit D(>50nmol/l) předem doplňujeme Standardy pro BedRest
 12. 12. Využívaná diagnostika DXA (Dual Energy X-Ray Absorbtiometry) -denzita kostí (hustota minerálů v kostech) •krček kosti stehenní •L páteř QCT (Quantitative Computerized Tomography) -Kostní hmota a geometrie, rozměty •L páteř •krček kosti stehenní
 13. 13. Další diagnostika Hodnocení stavu výživy: (BMI/hladiny minerálů,bílkovin,elektrolity) Biochemie: Na,K,Cl,Crea,AST,ALT,Cholesterol, CRP, triglyceridy,Tuky atd. KO: Hemoglobin, hematokrit Markery kostního metabolismu: N-telopeptid (NTX), Pyridinolin (PYD), Deoxypyridinolin (DPD), - carboxy glutamická kyselina, C-telopeptid (CTX), Helical Peptid (HP)
 14. 14. Funkční diagnostika Izokinetické svalové funkční testy +Testy svalové síly a výdrže. -pre/in/post bedrest -dynamometer (Biodex) - Vybrané svalové skupiny T-Reflex test - dorzo/plantární flexe na EMG - kotník LDK -měří se točivý moment, síla a pozice Arerobní kapacita - bicyklová ergometrie -kardiovaskulární výkonnost -maximální aerobní kapacita -TK, P, SpO2 (Před a 2x po BedRest) Dynamická postulografie -ot./zav. oči -TK, P, EKG
 15. 15. Kardiovaskulární testy - sklon -10°/30° +Objem pasmy - 25' dýchání 100% O2 -do systému přidáme 28cc CO -dýcháno 10 minut -odběr krve: hematokrit/celkový hemoglobin/karboxyhemoglobin -přidání 32cc CO na 10minut
 16. 16. Kardiovaskulární testy +Echokardiografie (pulsní vlna, Doppler)… +Trikuspidální regurgitace (rozdíly tlaku mezi pravou síní a komorou)… +Tlak v plicních arteriích…
 17. 17. Imunologie+ Stresové markery +Počet bílých krvinek a diferenciál. +Funkce T buněk. +Další subtesty bílých krvinek a T buněk. +Stav protilátek v organismu (EBV, protilátky), imunoglobuliny. +Pro srovnání – odběry pro diagnostiku stresových markerů (kortisol)
 18. 18. Standardní BedRest Test Program
 19. 19. BedRest - FARU +Institute for Translational Sciences-Clinical Research Center (ITS –CRC) at the University of Texas Medical Branch - Houston +Center of Space medicine MEDES - Toulouse +IBMP – Moskva +Institute of Aerospace Medicine (DLR) Envihab – Kolín nad Rýnem … a další pracoviště Požadavky pro pracoviště: +Lůžková jednotka +Hygienické zázemí +Společný prostor pro setkání rodiny s výzkumnými subjekty (společenská místnost) +Laboratorní komplement +Radiodiagnostika +Fyzioterapie +Prádelna, údržba, kuchyň Personální zajištění +Lékaři (výzkumná skupina, služba 24h/D) +NLZP: Sestry, Fyzioterapeuti, Psycholog, Nutriční terapeut.
 20. 20. Služby pro testovací subjekty +Vybavení lůžka pro komplexní péči -Ložní prádlo, stolek, lampička , močová láhev, mísa, polohovací pomůcky -Hygienické zázemí (pojízdná vana, sprcha) +Počítač s přístupem na internet +TV/Rádio/Hudební přehrávač/Čtivo/Spol. hry…atd dle ind. přání +Telefon +Individuální dekorace pokoje
 21. 21. Účinky bed-rest/Deconditioning +Změny v K-V. a Poh. aparátu již během 36 hodin +7-10 dnů - Výrazné patologické změny +Kardiovaskulární systém -oslabování, převaha sympatiku (každým dnem se zvýší TF o 0,5 úderu) -snižování srdečního výdeje -snižování žilního návratu
 22. 22. Účinky BedRest/Deconditioning +Ortostatická hypotenze +Přesuny tělesných tekutin -otoky v horních partiích těla + Respirační systém -hypoventilace plic (vzedmutí bránice)
 23. 23. Účinky BedRest/Deconditionimg +Pohybový systém -svalová atrofie (zejm posturální svaly - 20% svalové síly denně) -osteoporóza (Snížená gravitační zátěž vede k demineralizaci) +Fibróza a Ankylóza kloubů -silné flexory jsou dlouho kontrahované, extenzory nefunkční
 24. 24. Účinky BedRest/Deconditioning +dehydratace +stáze moči ve vylučovacích cestách -Následek změny složení moče, moč alkalizuje -Vypadávají soli Ca++ a P → vznik konkrementů (demineralizace kostí) +Reflux moče (zpětný tok moče)
 25. 25. Účinky BedRest/Deconditionimg +Dlouhodobým upoutáním na lůžku – nejdříve nad kostními výčnělky + Změna kožního turgoru +Deprivace → senzorická, sociální + Ospalost, neklid, spánková inverze +Alterace kognitivních funkcí → schopnost řešit problémy, rozhodovat se následkem ztráty intelektové stimulace, specifickému stresu/monotonie, imobilitou
 26. 26. BedRest-SpinOff Aging – Výzkum problematiky stárnutí
 27. 27. BedRest-SpinOff Imobilizační syndrom Vliv dlouhodobého upoutání na lůžku na pacienty v těžkém stavu
 28. 28. BedRest-SpinOff Compartment syndrom, deconditioning a uzavřený prostor…
 29. 29. BedRest-SpinOff Smyslová a sociální deprivace, deconditioning a stres…
 30. 30. BedRest – SpinOff MEDCAP/Vulnerable population
 31. 31. Spaceflight Torpor
 32. 32. DĚKUJI ZA POZORNOST http://pavel-bohacek.blogspot.cz/

×