Meten en sturen studentendienstverlening - Pieter Rotteveel, José van Schie - HOlink2016

HOlink
METEN EN STUREN
STUDENTENDIENSTVERLENING
HOLINK 17 JUNI 2016
V. 0.1 JUNI 2016
CONTEXT: ACHTERGROND EN TOEKOMST
REORGANISATIE – EN VERDER….
2
Reorganisatie domein studentgerichte ondersteuning (SO)
Transitie onderwijsondersteuning op hoofdlijnen:
- Modernisering studentendienstverlening
- Modernisering onderwijsondersteuning
- Verbetering onderwijskwaliteit(zorg)
- Maar ook: krimp formatie obp
Reorganisatie ondersteunende domeinen VU
Consolidatie en regie domein SO
- Afronding oplevering digitale voorzieningen
- Regie op beheer van de -complexe- keten
- Inrichting traject ‘meten en sturen’ studentendienstverlening
2016
2015 - 2016
2012 - 2016
NAAR EEN SLAGVAARDIGE ORGANISATIE
REORGANISATIE DOMEIN SO
3
Een slagvaardige lijnorganisatie
Efficiency, effectiviteit en kwaliteit
Verbetering van tevredenheid
van studenten, docenten en overige medewerkers
Studenten-
dienstverlening
Overleg- en
regiestructuur
Proces-
management
Ondersteuning
Studenten
Docenten
Rollen-
en taken
Implementeren Herinrichten Inrichten Herschikken
OSD
Doel
SELF SERVICE
Vragen/intakes die student zelf,
zonder tussenkomst van andere VU-
medewerkers, digitaal kan
afhandelen (bijv. via digitale info,
FAQ’s en formulieren)
DIRECT ANTWOORD
Directe afhandeling (zoveel mogelijk)
van binnenkomende vragen/intakes,
dan wel terug- of doorverwijzing
ADVIES OP MAAT
Vragen/intakes die niet door de
andere dienstverleningslijnen
kunnen worden afgehandeld:
vakinhoudelijke vragen die
specifieke expertise vereisen
www.vu.net
/ www.vu.nl
balie / digitaal
(student)
student-
psycholoogstudie-
adviseur
student-
psycholoog
etc.
persoonlijk / digitaal
Bert (studieadviseur)
Inge (baliemedewerker)
Pieter (student)
= klantvraag
= (info voor) reactie aan klant
= evalueren & verbeteren
= klantvraag onbeantwoord / ter afhandeling
stage-
coördinator
Vragen over
services van
andere diensten
IT / etc.
Backoffice
SOZ / fac.
INFORMATIE ONTVANGEN
De student ontvangt op specifieke momenten in
de opleiding / academisch jaar passende
informatie vanuit de organisatie
NAAR EEN SLAGVAARDIGE ORGANISATIE
REORGANISATIE DOMEIN SO
MODERNISEREN EN CENTRALISEREN
KANALEN STUDENTENDIENSTVERLENING
1 2 3
ONLINEVIAVUNET
INFORMATIEEN
ZAKENREGELEN
DIGITALEVRAGEN/
VERZOEKEN
TELEFOON
BALIE
DIGITALEVRAGEN
TELSPREEKUUR
OPAFSPRAAK
2e lijns BO
Excie, student-
Begeleiders,
Onderwijsbureaus,…
1e lijns centrale balieDIL / VUnet 3.0
VAN IMPLEMENTATIE NAAR OPTIMALISATIE
METEN EN STUREN STUDENTENDIENSTVERLENING
6
WAAROM
• Hoofddoelen voor studentendienstverlening:
verhogen van tevredenheid en efficiëntie
• Grip op groeipad
WAT
• Ontwikkelen van een cyclus van meten,
analyseren en verbeteren
• Vertaling naar normen / KPI’s, metingen,
rapportages, en verbeteringen
HOE
• Aanpak om meten & sturen in gang te zetten
• Geïntegreerd binnen procesmanagement
WAT? VAN NULMETING NAAR KPI NAAR STUREN
DE CYCLUS VAN METEN, ANALYSES EN VERBETEREN
7
De PDCA cyclus van meten, analyseren en verbeteren willen we als volgt inrichten:
Normen & KPI’s
P
Metingen
D
Analyse,
rapportage
& duiding
C
Verbetering
A
Plan
Vaststellen van normen en afgeleide KPI’s in de lijn met de doelstellingen.
Check
Analyseren, rapporteren naar lijn- en procesmanagement, en duiden van
de uitkomsten
Do
Het uitvoeren van metingen
1. Gedrag van student op Vunet (Google Analytics)
2. Vragen, verzoeken, klachten aan/via de balie (Topdesk)
3. Tevredenheid van studenten (enquête / feed back opties)
Act
Sturen op verbetering van de dienstverlening aan de hand van de normen
met gerichte interventies vanuit procesmanagement en lijnmanagement
En terug naar Plan
METEN
INZICHT IN METINGEN & DATA
HOLINK 17 JUNI 2016
V. 3, 5 OKTOBER 2015
METINGEN: TOELICHTING EN STATUS
3 SOORTEN METINGEN STUDENTENDIENSTVERLENING
9
De doelen zijn geconcretiseerd naar 3 soorten kwantitatieve en kwalitatieve
metingenMetingen
D
ACDP
Tevredenheid van studenten
Gedrag van student op Vunet (Google Analytics)
Vragen, verzoeken, klachten aan de balie en BO’s (Topdesk)
METINGEN: TOELICHTING EN STATUS
VRAGEN, VERZOEKEN, KLACHTEN VIA TOPDESK
10
Vragen, verzoeken, klachten aan de balie en BO’s (Topdesk)
De volgende aantallen worden weergegeven:
• # inkomend
• # afgerond
• # openstaand
• # totaal
• doorlooptijden
Metingen
D
Aggregatie naar lijnmanagement*:
• Organisatie-eenheid (alle behandelgroepen)
• Categorie
• Behandelgroep
• Kanaal
Aggregatie naar procesmanagement:
• Categorie
• Kanaal
• Behandelgroepen
• Organisatie-eenheid
ACDP
METINGEN: TOELICHTING EN STATUS
VRAGEN, VERZOEKEN, KLACHTEN VIA TOPDESK: DASHBOARD
METEN EN STUREN
CASUSSEN
HOLINK 17 JUNI 2016
V. 0.1
METEN EN STUREN
CASUS DOORLOOPTIJDEN
‘HET DUURT ALTIJD ZO LANG …..’
De Universitaire Studentenraad (USR) heeft
klachten ontvangen van studenten die menen
te lang op een antwoord op hun vraag te
moeten wachten. ‘De doorlooptijd van 5 dagen
wordt regelmatig overschreden’, stellen zij.
• Je bereidt het gesprek met de USR voor.
Aan welke gegevens heb je behoefte? Wat
is er gemeten en wat wil je weten?
• Je wilt een aantal verbeteringen
aanbrengen. Waar kan de meeste winst
behaald worden?
1 2 3
Online
Centraleservicebalie
Doorgezet/
rechtstreeks
2e lijns BO1e lijns balieDIL / VUnet 3.0
METEN EN STUREN
CASUS FRONTOFFICE - BACKOFFICE
FRONTOFFICE - BACKOFFICE
Veel vragen over tentamenresultaten komen
rechtstreeks binnen bij de faculteiten ipv bij de
centrale balie. Faculteiten willen hier
verandering in aanbrengen. Uitganspunt is dat
studenten VUnet raadplegen als ze vragen
hebben en anders contact opnemen met de
centrale balie.
- Welke informatie heb je nodig om zicht te
krijgen op de huidige situatie?
- Waar ga je als eerste aan de slag met het
aanbrengen van verbeteringen?
- Hoe monitor je de uitkomsten van de
verbeteringen?
1 2 3
Online
Centraleservicebalie
Doorgezet/
rechtstreeks
2e lijns BO1e lijns balieDIL / VUnet 3.0
1 sur 14

Contenu connexe

Tendances(20)

En vedette(9)

Het Is Geen ReorganisatieHet Is Geen Reorganisatie
Het Is Geen Reorganisatie
City of Amsterdam466 vues
People_in_Place_-_Digitale_LeafletsPeople_in_Place_-_Digitale_Leaflets
People_in_Place_-_Digitale_Leaflets
Richard Wijngaart, van de225 vues
Gedrag wijzigenGedrag wijzigen
Gedrag wijzigen
Danny. Baetens972 vues
Veranderingen bij PostNLVeranderingen bij PostNL
Veranderingen bij PostNL
PostNL2.7K vues
Presentaties 5 juni Duurzaam veranderenPresentaties 5 juni Duurzaam veranderen
Presentaties 5 juni Duurzaam veranderen
Mediaprofiel ❖869 vues
Theory presentation  kubler rossTheory presentation  kubler ross
Theory presentation kubler ross
Pnpplorange11.2K vues
Grief, Loss,Death And DyingGrief, Loss,Death And Dying
Grief, Loss,Death And Dying
marianects28.5K vues

Similaire à Meten en sturen studentendienstverlening - Pieter Rotteveel, José van Schie - HOlink2016

EFQM modelEFQM model
EFQM modelEHBM
1.4K vues32 diapositives
Oplossing GGZOplossing GGZ
Oplossing GGZEvelien Verkade
90 vues21 diapositives
Lean academy 2016 nlLean academy 2016 nl
Lean academy 2016 nlOFO - IFA
428 vues19 diapositives

Similaire à Meten en sturen studentendienstverlening - Pieter Rotteveel, José van Schie - HOlink2016(20)

Plus de HOlink(20)

Meten en sturen studentendienstverlening - Pieter Rotteveel, José van Schie - HOlink2016

 • 1. METEN EN STUREN STUDENTENDIENSTVERLENING HOLINK 17 JUNI 2016 V. 0.1 JUNI 2016
 • 2. CONTEXT: ACHTERGROND EN TOEKOMST REORGANISATIE – EN VERDER…. 2 Reorganisatie domein studentgerichte ondersteuning (SO) Transitie onderwijsondersteuning op hoofdlijnen: - Modernisering studentendienstverlening - Modernisering onderwijsondersteuning - Verbetering onderwijskwaliteit(zorg) - Maar ook: krimp formatie obp Reorganisatie ondersteunende domeinen VU Consolidatie en regie domein SO - Afronding oplevering digitale voorzieningen - Regie op beheer van de -complexe- keten - Inrichting traject ‘meten en sturen’ studentendienstverlening 2016 2015 - 2016 2012 - 2016
 • 3. NAAR EEN SLAGVAARDIGE ORGANISATIE REORGANISATIE DOMEIN SO 3 Een slagvaardige lijnorganisatie Efficiency, effectiviteit en kwaliteit Verbetering van tevredenheid van studenten, docenten en overige medewerkers Studenten- dienstverlening Overleg- en regiestructuur Proces- management Ondersteuning Studenten Docenten Rollen- en taken Implementeren Herinrichten Inrichten Herschikken OSD Doel
 • 4. SELF SERVICE Vragen/intakes die student zelf, zonder tussenkomst van andere VU- medewerkers, digitaal kan afhandelen (bijv. via digitale info, FAQ’s en formulieren) DIRECT ANTWOORD Directe afhandeling (zoveel mogelijk) van binnenkomende vragen/intakes, dan wel terug- of doorverwijzing ADVIES OP MAAT Vragen/intakes die niet door de andere dienstverleningslijnen kunnen worden afgehandeld: vakinhoudelijke vragen die specifieke expertise vereisen www.vu.net / www.vu.nl balie / digitaal (student) student- psycholoogstudie- adviseur student- psycholoog etc. persoonlijk / digitaal Bert (studieadviseur) Inge (baliemedewerker) Pieter (student) = klantvraag = (info voor) reactie aan klant = evalueren & verbeteren = klantvraag onbeantwoord / ter afhandeling stage- coördinator Vragen over services van andere diensten IT / etc. Backoffice SOZ / fac. INFORMATIE ONTVANGEN De student ontvangt op specifieke momenten in de opleiding / academisch jaar passende informatie vanuit de organisatie NAAR EEN SLAGVAARDIGE ORGANISATIE REORGANISATIE DOMEIN SO
 • 5. MODERNISEREN EN CENTRALISEREN KANALEN STUDENTENDIENSTVERLENING 1 2 3 ONLINEVIAVUNET INFORMATIEEN ZAKENREGELEN DIGITALEVRAGEN/ VERZOEKEN TELEFOON BALIE DIGITALEVRAGEN TELSPREEKUUR OPAFSPRAAK 2e lijns BO Excie, student- Begeleiders, Onderwijsbureaus,… 1e lijns centrale balieDIL / VUnet 3.0
 • 6. VAN IMPLEMENTATIE NAAR OPTIMALISATIE METEN EN STUREN STUDENTENDIENSTVERLENING 6 WAAROM • Hoofddoelen voor studentendienstverlening: verhogen van tevredenheid en efficiëntie • Grip op groeipad WAT • Ontwikkelen van een cyclus van meten, analyseren en verbeteren • Vertaling naar normen / KPI’s, metingen, rapportages, en verbeteringen HOE • Aanpak om meten & sturen in gang te zetten • Geïntegreerd binnen procesmanagement
 • 7. WAT? VAN NULMETING NAAR KPI NAAR STUREN DE CYCLUS VAN METEN, ANALYSES EN VERBETEREN 7 De PDCA cyclus van meten, analyseren en verbeteren willen we als volgt inrichten: Normen & KPI’s P Metingen D Analyse, rapportage & duiding C Verbetering A Plan Vaststellen van normen en afgeleide KPI’s in de lijn met de doelstellingen. Check Analyseren, rapporteren naar lijn- en procesmanagement, en duiden van de uitkomsten Do Het uitvoeren van metingen 1. Gedrag van student op Vunet (Google Analytics) 2. Vragen, verzoeken, klachten aan/via de balie (Topdesk) 3. Tevredenheid van studenten (enquête / feed back opties) Act Sturen op verbetering van de dienstverlening aan de hand van de normen met gerichte interventies vanuit procesmanagement en lijnmanagement En terug naar Plan
 • 8. METEN INZICHT IN METINGEN & DATA HOLINK 17 JUNI 2016 V. 3, 5 OKTOBER 2015
 • 9. METINGEN: TOELICHTING EN STATUS 3 SOORTEN METINGEN STUDENTENDIENSTVERLENING 9 De doelen zijn geconcretiseerd naar 3 soorten kwantitatieve en kwalitatieve metingenMetingen D ACDP Tevredenheid van studenten Gedrag van student op Vunet (Google Analytics) Vragen, verzoeken, klachten aan de balie en BO’s (Topdesk)
 • 10. METINGEN: TOELICHTING EN STATUS VRAGEN, VERZOEKEN, KLACHTEN VIA TOPDESK 10 Vragen, verzoeken, klachten aan de balie en BO’s (Topdesk) De volgende aantallen worden weergegeven: • # inkomend • # afgerond • # openstaand • # totaal • doorlooptijden Metingen D Aggregatie naar lijnmanagement*: • Organisatie-eenheid (alle behandelgroepen) • Categorie • Behandelgroep • Kanaal Aggregatie naar procesmanagement: • Categorie • Kanaal • Behandelgroepen • Organisatie-eenheid ACDP
 • 11. METINGEN: TOELICHTING EN STATUS VRAGEN, VERZOEKEN, KLACHTEN VIA TOPDESK: DASHBOARD
 • 12. METEN EN STUREN CASUSSEN HOLINK 17 JUNI 2016 V. 0.1
 • 13. METEN EN STUREN CASUS DOORLOOPTIJDEN ‘HET DUURT ALTIJD ZO LANG …..’ De Universitaire Studentenraad (USR) heeft klachten ontvangen van studenten die menen te lang op een antwoord op hun vraag te moeten wachten. ‘De doorlooptijd van 5 dagen wordt regelmatig overschreden’, stellen zij. • Je bereidt het gesprek met de USR voor. Aan welke gegevens heb je behoefte? Wat is er gemeten en wat wil je weten? • Je wilt een aantal verbeteringen aanbrengen. Waar kan de meeste winst behaald worden? 1 2 3 Online Centraleservicebalie Doorgezet/ rechtstreeks 2e lijns BO1e lijns balieDIL / VUnet 3.0
 • 14. METEN EN STUREN CASUS FRONTOFFICE - BACKOFFICE FRONTOFFICE - BACKOFFICE Veel vragen over tentamenresultaten komen rechtstreeks binnen bij de faculteiten ipv bij de centrale balie. Faculteiten willen hier verandering in aanbrengen. Uitganspunt is dat studenten VUnet raadplegen als ze vragen hebben en anders contact opnemen met de centrale balie. - Welke informatie heb je nodig om zicht te krijgen op de huidige situatie? - Waar ga je als eerste aan de slag met het aanbrengen van verbeteringen? - Hoe monitor je de uitkomsten van de verbeteringen? 1 2 3 Online Centraleservicebalie Doorgezet/ rechtstreeks 2e lijns BO1e lijns balieDIL / VUnet 3.0

Notes de l'éditeur

 1. Korte schets van de context / aanleiding van de verandering Toelichting op de reorganisatie van domein SO afgezet in de tijd
 2. Toelichting op de reorganisatie en overgang naar lijnorganisatie. Efficiency en tevredenheid als sleutelbegrippen en basis voor inrichting meten en sturen. Korte toelichting procesmanagement: Procesmanagement behelst het identificeren, ontwerpen, beheersen en waar nodig verbeteren en vernieuwen van processen om te komen tot de gewenste kwaliteit van producten en dienstverlening.
 3. Januari 2016: van implementatie naar optimalisatie studentendienstverlening dienstverleningsmodel als instrument bij interpretatie van de data / knelpunten
 4. Waarom: Realisatie doelstellingen studentendienstverlening > toename behoefte aan feiten om gericht te sturen op verbetering van tevredenheid en efficiency Eerste kennismaking KPI’s binnen SDV: implementatieplan Ocaro. Groeimodel > grip op groeipad voor de komende jaren – zowel kwantitatief als kwalitatief Wat Metingen opgestart als basis voor invoering PDCA Benadrukken dat we een werkwijze gaan ontwikkelen die nieuw is binnen ons domein. Hoe Gezamenlijk aanpak ontwikkelen Belangrijk onderdeel van procesmanagement – onderdeel van de implementatie
 5. Zicht op huidige situatie als basis om PDCA op te starten > opbouwen nulmeting De huidige (nieuwe) situatie geldt als uitgangssituatie om haalbare doelstellingen en KPI’s op te kunnen baseren en PDCA op te starten > metingen Q1. DIL / VUnet3.0 in gebruik 1 centrale balie krimp gerealiseerd Redelijke ervaring met Topdesk is opgebouwd Huidige metingen moeten leiden tot betrouwbare indicatie.
 6. Samenhang in metingen en resultaten voor optimaal inzicht
 7. Toelichting op Tableau – bepalen wat we willen tonen > Meest opmerkelijke resultaten (intekenen….), voorbeeld faculteit aanhouden Afstemmen op casussen