Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

aluma brochore final all

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Garantias 1
Garantias 1
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à aluma brochore final all (20)

Publicité

aluma brochore final all

  1. 1. ‫וסדנאות‬ ‫הרצאות‬ .‫קיבוציים‬ ‫אחזקות‬ ‫תאגידי‬ ‫ובמספר‬ ‫בע"מ‬ ‫לגין‬ ‫בחברת‬ ‫דירקטוריון‬ ‫חברת‬ "‫טכנולוגיות‬ ‫"פסקל‬ ‫בחברת‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מחלקות‬ ‫ובניהול‬ ‫בהקמה‬ ‫נסיון‬ ‫בעלת‬ ,‫בנוסף‬ ."‫מידע‬ ‫מערכות‬ ‫"אידאה‬ ‫ובחברת‬ ‫עסקית‬‫אסטרטגיה‬ ‫האחזקות‬‫לתאגיד‬ ‫בחברות‬ ‫משתנה‬ ‫במציאות‬ ‫מורכבים‬ ‫תהליכים‬ ‫המובילה‬ ,‫ואסטרטגי‬ ‫ארגוני‬ ‫לפיתוח‬ ‫חברה‬ ‫הינה‬ ‫אלומה‬ .‫ובקהילות‬ ‫בארגונים‬ ,‫עסקיות‬ ‫הדרמטיים‬‫השינויים‬‫בהבנת‬,‫הארגון‬‫עבור‬‫ביותר‬‫הנכונה‬‫הדרך‬‫בהתווית‬‫ולמנהלים‬‫להנהלות‬‫בסיוע‬‫מתמחים‬‫אנו‬ .‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫לצמיחה‬ ‫יובילו‬ ‫אשר‬ ‫ויצירתיים‬ ‫חדשניים‬ ‫פתרונות‬ ‫ובמציאת‬ ‫העבודה‬ ‫בסביבת‬ ‫האסטרטגיות‬ ‫המטרות‬ ‫השגת‬ ‫לטובת‬ ‫והקהילה‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫האנושי‬ ‫ההון‬ ‫את‬ ‫לגייס‬ ,‫המנהלים‬ ,‫לכם‬ ‫נעזור‬ ‫אנו‬ ‫ומאתגר‬ ‫סוחף‬ ‫דיאלוג‬ ‫ויצירת‬ ‫דרך‬ ‫פורצת‬ ‫חדשנית‬ ‫חשיבה‬ ‫קידום‬ ,‫הארגונית‬ ‫התרבות‬ ‫שינוי‬ ‫תוך‬ ‫שהצבתם‬ .‫ובקהילה‬ ‫בארגון‬ ‫על‬ ‫שונות‬ ‫מדיסיפלינות‬ ‫מתודות‬ ‫במגוון‬ ‫ומשתמשת‬ ‫מקדמת‬ ,‫מפתחת‬ ‫אשר‬ ‫חברה‬ ‫להיות‬ :‫החברה‬ ‫חזון‬ .‫בחרו‬ ‫בהם‬ ‫האסטרטגיים‬ ‫השינויים‬ ‫את‬ ‫ולהטמיע‬ ‫להוביל‬ ‫ללקוחותיה‬ ‫לסייע‬ ‫מנת‬ ‫למידה‬ ,‫בארגון‬ ‫הצבור‬ ‫הארגוני‬ ‫ולידע‬ ‫הלקוח‬ ‫לצרכי‬ ‫הקשבה‬ ,‫יצירה‬ ‫וחדוות‬ ‫יצירתית‬ ‫חשיבה‬ :‫החברה‬ ‫ערכי‬ .‫יושרה‬ ,‫מתמדת‬ ‫חדשנית‬ ‫תעשייה‬ ‫קיבוצית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫צוות‬ ‫בניית‬ ‫תהליכי‬ ‫קהילה‬ ‫בונות‬ ‫סדנאות‬ .‫בכירה‬ ‫ומנהלת‬ ‫ארגונית‬ ‫יועצת‬ ,"‫וניהול‬ ‫אסטרטגיה‬ - ‫"אלומה‬ ‫חברת‬ ‫מייסדת‬ - ‫ילין‬ ‫דניאלי‬ ‫הדס‬ )MA( ‫שני‬ ‫ותואר‬ ‫העברית‬ ‫מהאוניברסיטה‬ ‫בפסיכולוגיה‬ )BA( ‫ראשון‬ ‫תואר‬ ‫בעלת‬ .‫מהטכניון‬ ‫ארגונית-תעשייתית‬ ‫בפסיכולוגיה‬ ‫קורס‬ ‫ובוגרת‬ )‫אביב‬ ‫תל‬ '‫(אונ‬ ‫אסטרטגי‬ ‫בניהול‬ ,)‫חיפה‬ '‫(אונ‬ ‫קבוצות‬ ‫בהנחיית‬ ‫תעודות‬ ‫בעלת‬ ‫בהווה‬ ‫אלונים‬ ‫קיבוץ‬ ‫יו"ר‬ ,1998 ‫משנת‬ ‫ארגונית‬ ‫יועצת‬ .)‫הקיבוצית‬ ‫התעשייה‬ ‫(איגוד‬ ‫דירקטורים‬ .‫בעבר‬‫סער‬‫בקיבוץ‬‫קהילה‬‫ומנהלת‬
  2. 2. :‫חדשנית‬ ‫תעשייה‬ ‫תומכת‬ ‫ארגונית‬ ‫תרבות‬ ‫קידום‬ ‫תעשייתיים‬ ‫בארגונים‬ ‫חדשנות‬ .‫למות‬ ‫או‬ ‫חדשנות‬ :‫ברור‬ ‫כבר‬ ‫היום‬ ‫ריגושים‬ ‫ומחפשת‬ ‫חדשנות‬ ‫מקדשת‬ 21-‫ה‬ ‫במאה‬ ‫התרבות‬ ‫את‬ ‫ממציאים‬ ‫שאינם‬ ‫ארגונים‬ .‫מהיר‬ ‫בקצב‬ ‫והמצאות‬ ‫מול‬ ‫עומדים‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫מוצאים‬ ‫מחדש‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫עצמם‬ ‫מאבדת‬ ‫שלהם‬ "‫החולבת‬ ‫ה"פרה‬ ‫כאשר‬ ,‫שבורה‬ ‫שוקת‬ ,‫חדשים‬ ‫רעיונות‬ ,‫חדשים‬ ‫מוצרים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ומוחלפת‬ ‫מקסמה‬ .‫חדשה‬ ‫טכנולוגיה‬ start-up"‫כ‬ ‫מכבר‬ ‫לא‬ ‫הוגדרה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ?‫ואצלנו‬ ‫ותומכת‬ ‫מקדמת‬ ,‫יוצרת‬ ‫הישראלית‬ ‫התרבות‬ ."nation ‫חדש‬ ‫רעיון‬ ‫לייצר‬ ‫יחסית‬ ‫קל‬ ‫כאן‬ .‫חדשנית‬ ‫בחשיבה‬ ‫שלנו‬ ‫העיקרית‬ ‫החוזקה‬ ‫זוהי‬ .‫חדשה‬ ‫חברה‬ ‫ולהקים‬ .‫בעולם‬ ‫תדמיתנו‬ ‫גם‬ ‫וזו‬ ,‫כתרבות‬ ‫של‬ ‫שהחדרה‬ ‫מגלים‬ ‫רבים‬ ‫תעשייתיים‬ ‫ארגונים‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫בעל‬ ,‫ותיק‬ ‫תעשייתי‬ ‫לארגון‬ ‫חדשנית‬ ‫ארגונית‬ ‫תרבות‬ .‫ביותר‬ ‫קשה‬ ‫משימה‬ ‫הינה‬ ,‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫של‬ ‫מסורת‬ ‫יותר‬ ‫בחברות‬ ‫גם‬ "‫החדשנות‬ ‫ב"חיידק‬ ‫נדבקים‬ ‫איך‬ ‫אז‬ ?‫מסורתיות‬ ‫בעלי‬ ‫ועוצמתיים‬ ‫יחודיים‬ ‫כלים‬ ‫מציעים‬ ‫באלומה‬ ‫אנו‬ ‫פיתוח‬ ‫לטובת‬ ‫בארגון‬ ‫העובדים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מיידית‬ ‫השפעה‬ ‫למציאת‬ ‫הארגון‬ ‫כלל‬ ‫ורתימת‬ ‫חדשנית‬ ‫ארגונית‬ ‫תרבות‬ ‫מחזק‬ ,‫מוטיבציה‬ ‫מעודד‬ ‫היצירה‬ ‫תהליך‬ ."‫הבא‬ ‫"הדבר‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫מעצים‬ ,‫לארגון‬ ‫העובדים‬ ‫של‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫המחלקות‬ ‫בין‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫וגורם‬ ‫העובדים‬ .‫השונות‬ ‫מקצועיות‬ ‫מתיאוריות‬ ‫שאובים‬ ‫משתמשים‬ ‫אנו‬ ‫בהם‬ ‫הכלים‬ ‫בחברות‬‫הנעשים‬‫דומים‬‫ומתהליכים‬‫חדשנות‬‫ליצירת‬‫שונות‬ .‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫מובילות‬ ‫חדשניות‬ ‫וחברות‬ ‫אפ‬ - ‫סטארט‬
  3. 3. ‫כוללת‬ ‫עסקית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫קיבוציים‬ ‫אחזקות‬ ‫לתאגידי‬ ‫הקיבוצים‬ ‫של‬ ‫המכריע‬ ‫ברובם‬ ‫העדכנית‬ ‫המצב‬ ‫תמונת‬ ‫ההבראה‬ ‫תהליכי‬ ‫ולאחר‬ ‫הקיבוצים‬ ‫הסדר‬ ‫בתום‬ ,‫כיום‬ ‫את‬ ‫ועברנו‬ ‫הכלכלי‬ ‫מהמשבר‬ ‫יצאנו‬ ‫כי‬ ‫מוכיחה‬ ,‫שעברנו‬ .‫ההישרדות‬ ‫שנות‬ ‫אפשרויות‬ ‫ולבחון‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫לשנות‬ ‫הזמן‬ ‫הגיע‬ ‫כעת‬ .‫כלכלית‬ ‫יציבות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬ ,‫חדשות‬ ‫צמיחה‬ ‫האחזקות‬ ‫תאגיד‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ ‫מה‬ :‫לשאול‬ ‫הזמן‬ ‫זה‬ ‫אולי‬ ‫או‬ ,‫בלבד‬ ‫פיננסי‬ ‫אחזקות‬ ‫תאגיד‬ ‫זהו‬ ‫האם‬ ?‫הקיבוצי‬ ‫כלשהו‬ ‫משותף‬ ‫מכנה‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ?‫אסטרטגי‬ ‫אחזקות‬ ‫תאגיד‬ ‫המיטבית‬ ‫הדרך‬ ‫מהי‬ - ‫לא‬ ‫ואם‬ ,‫מהו‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ?‫הקיבוץ‬ ‫לעסקי‬ ?‫שונה‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בעלי‬ ‫מגוונים‬ ‫עסקים‬ ‫לנהל‬ ‫האחזקות‬ ‫תאגיד‬ ‫של‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫הזמן‬ ‫זה‬ ‫הזמן‬ ‫זה‬ ;‫זו‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫להשגת‬ ‫הפעולה‬ ‫תכנית‬ ‫ואת‬ ‫פיתוח‬ ‫לבצע‬ ‫הנכונה‬ ‫הדרך‬ ‫ואת‬ "‫הבא‬ ‫"הדבר‬ ‫מהו‬ ‫לבחון‬ ‫ולהתאימה‬ ‫הארגונית‬ ‫התרבות‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫הזמן‬ ‫זה‬ ,‫עסקי‬ .‫הנבחרת‬ ‫לאסטרטגיה‬ ‫והניסיון‬ ‫והידע‬ ,‫שלכם‬ ‫הרב‬ ‫הארגוני‬ ‫והנסיון‬ ‫הידע‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬ ‫אסטרטגיה‬ -‫"אלומה‬ ‫בחברת‬ ‫הצבור‬ ‫והמקצועי‬ ‫הניהולי‬ ‫ומאתגרת‬‫פורה‬,‫חדשנית‬,‫יצירתית‬‫חשיבה‬‫יאפשר‬,"‫וניהול‬ ‫רציתם‬ ‫אליו‬ ‫למקום‬ ‫בדיוק‬ ‫הקיבוץ‬ ‫עסקי‬ ‫את‬ ‫תוביל‬ ‫אשר‬ .‫להגיע‬ !‫להעז‬ ‫הזמן‬ ‫זה‬
  4. 4. :‫הדרך‬ ‫את‬ ‫מתווים‬ ‫בקיבוץ‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫והמציאות‬‫הדרמטיים‬‫השינויים‬,‫בקיבוצים‬‫המואצת‬‫הצמיחה‬ ‫המתחדשים‬ ,‫הקיבוצים‬ ‫בכל‬ ‫יצרו‬ ‫המשתנה‬ ‫החיצונית‬ ,‫הייעוד‬ ‫של‬ ‫מחודשת‬ ‫בהגדרה‬ ‫צורך‬ ,‫כאחד‬ ‫והשיתופיים‬ .‫הקיבוץ‬ ‫של‬ ‫העולם‬ ‫ותפיסת‬ ‫הערכים‬ ,‫החזון‬ ‫צורת‬ ‫לאף‬ ‫דומה‬ ‫אינו‬ ‫מתחדש‬ ‫קיבוץ‬ ‫שגם‬ ‫ברור‬ ‫כבר‬ ‫היום‬ ‫העומדים‬ ‫והאתגרים‬ ‫המשימות‬ ,‫השאלות‬ .‫אחרת‬ ‫ישוב‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫והפתרונות‬ ‫ייחודיים‬ ‫הינם‬ ‫הקיבוץ‬ ‫בפני‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫שאלות‬ .‫קיבוץ‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫למידותיו‬ ‫תפורים‬ ‫תהליכים‬ ‫כיצד‬ ,‫העתידי‬ ‫היישוב‬ ‫אופי‬ ‫מהו‬ :‫כגון‬ ,‫עולות‬ ‫רבות‬ ,‫הדירות‬ ‫שיוך‬ ,‫דמוגרפית‬ ‫וצמיחה‬ ‫קליטה‬ ‫כגון‬ ‫מורכבים‬ ‫והאם‬;‫הקיבוץ‬‫עתיד‬‫על‬‫ישפיעו‬‫פירותיהם‬‫או‬‫הנכסים‬‫שיוך‬ ‫שכבות‬ ‫לכל‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫שיכולים‬ ‫יצירתיים‬ ‫פתרונות‬ ‫ישנם‬ ‫האטרקטיביות‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫ולהמשיך‬ ‫בקיבוץ‬ ‫האוכלוסיה‬ .‫הזו‬ ‫החיים‬ ‫בצורת‬ ,‫ואחרים‬‫אלו‬‫להיבטים‬‫המתייחסת‬‫אסטרטגית‬‫תכנית‬‫בניית‬ ‫של‬ ‫והרצונות‬ ‫הצרכים‬ ‫והבנת‬ ‫הציבור‬ ‫ומעורבות‬ ‫שיתוף‬ ‫תוך‬ ‫בניית‬ ‫ותאפשר‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫תתווה‬ ,‫והתושבים‬ ‫החברים‬ ‫כלל‬ ‫במעלה‬ ‫ראשון‬ ‫ניהולי‬ ‫ככלי‬ ‫טווח‬ ‫ארוכת‬ ‫עבודה‬ ‫תכנית‬ .‫וליו"ר‬ ‫העסקי‬ ‫למנהל‬ ,‫הקהילה‬ ‫למנהל‬
  5. 5. ‫וחיזוק‬ ‫לבנייה‬ ‫סדנאות‬ ‫הצוות‬ ‫עבודת‬ ‫והצלחות‬ ‫להישגים‬ ‫ארגונכם‬ ‫את‬ ‫יוביל‬ ‫מנצח‬ ‫עבודה‬ ‫צוות‬ ‫וביחסים‬ ‫בקשרים‬ ‫להשקיע‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫לצורך‬ .‫תקדים‬ ‫חסרות‬ ‫ניהול‬ ‫מיומנויות‬ ‫לפתח‬ ,‫העבודה‬ ‫צוות‬ ‫בתוך‬ ‫בינאישיים‬ .‫ארגונכם‬ ‫של‬ ‫הרצוי‬ ‫עתידו‬ ‫את‬ ‫ולאפיין‬ ‫והנהגה‬ ‫בחירה‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫ארוך‬ ‫תהליך‬ ‫הינו‬ ‫עבודה‬ ‫צוות‬ ‫בניית‬ ,‫עבודתו‬ ‫ודרכי‬ ‫מטרותיו‬ ‫על‬ ‫הסכמה‬ ,‫הצוות‬ ‫של‬ ‫נכונה‬ ‫סינרגיה‬ ‫ליצירת‬ ‫עד‬ ‫הצוות‬ ‫חברי‬ ‫בין‬ ‫אמון‬ ‫בניית‬ ‫וכמובן‬ .‫פעולה‬ ‫ושיתוף‬ ‫ומתחדדות‬‫הצוות‬‫מנהל‬‫של‬‫מנהיגותו‬‫נבנית‬‫התהליך‬‫במהלך‬ .‫שלו‬ ‫הניהול‬ ‫מיומנויות‬ ‫עיסוק‬‫והכולל‬‫מפגשים‬‫ממספר‬‫המורכב‬‫תהליך‬‫מציעים‬‫אנו‬ ,‫ומטרות‬‫יעדים‬‫הצבת‬‫כגון‬‫הארגון‬‫לחיי‬‫פרקטיים‬‫בנושאים‬ ‫ניהול‬ ,‫ניהול‬ ‫שיטות‬ ,‫תפקידים‬ ‫והגדרת‬ ‫ארגוני‬ ‫מבנה‬ ‫מסקנות‬ ‫והסקת‬ ‫ניתוח‬ ,‫דיון‬ ‫מאפשר‬ ‫ובנוסף‬ ,‫ועוד‬ ‫משימות‬ ‫החברים‬ ‫עם‬ ‫ויחסיו‬ ‫מניעיו‬ ,‫בצוות‬ ‫חבר‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מקומו‬ ‫על‬ ‫הגלויים‬ ‫כוחותיה‬ ,‫ומניעיה‬ ‫הקבוצה‬ ‫תפקוד‬ ‫ועל‬ ‫האחרים‬ .‫ויכולותיה‬ ‫והנסתרים‬ ‫המניעות‬ ‫יחודיות‬ ‫סדנאות‬ ‫משלבים‬ ‫אנו‬ ‫התהליך‬ ‫במהלך‬ ‫על‬ ‫יחודי‬ ‫דיאלוג‬ ‫שמאפשרת‬ ‫דרך‬ ,‫אחרת‬ ‫בדרך‬ ‫למידה‬ .‫ולהנהלה‬ ‫לצוות‬ ‫החשובים‬ ‫הנושאים‬
  6. 6. ‫יעדים‬ ‫והצבת‬ ‫צוות‬ ‫פיתוח‬ ‫ותחושת‬ ‫התמקצעות‬ ‫יוצרת‬ ‫הקבועה‬ ‫העבודה‬ ‫שגרת‬ ‫לשחיקה‬ ‫מביאה‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫אך‬ ,‫העבודה‬ ‫צוותי‬ ‫אצל‬ ‫יציבות‬ ‫פועלים‬ ‫אנו‬ ‫("כך‬ ‫העובדים‬ ‫אצל‬ ‫מחשבתי‬ ‫ולקבעון‬ ‫לשבור‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬ .)"‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫אחרת‬ ‫דרך‬ ‫אין‬ ,‫שנים‬ ‫יתרונות‬ ‫את‬ ‫לאבד‬ ‫מבלי‬ ‫ותיקים‬ ‫עבודה‬ ‫בצוותי‬ ‫זו‬ ‫שגרה‬ ‫במחלקות‬ ‫גם‬ ‫המוטיבציה‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬ ?‫הנסיון‬ ‫להפיח‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬ ?‫שנים‬ ‫לאורך‬ ‫שגרתית‬ ‫עבודה‬ ‫שעושות‬ ?‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫יחד‬ ‫שעובדים‬ ‫בצוותים‬ ‫חדשה‬ ‫ורוח‬ ‫חיים‬ ‫חברת‬ ‫שפיתחה‬ ‫יעדים‬ ‫להצבת‬ ‫היחודית‬ ‫הצוותית‬ ‫בשיטה‬ ‫מכון‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ "‫וניהול‬ ‫אסטרטגיה‬ -‫"אלומה‬ .‫ועוד‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫ניתן‬ ,‫ברנסקי‬ ‫מייצרת‬ ,‫בעבודה‬ ‫האחריות‬ ‫תחומי‬ ‫את‬ ‫מרעננת‬ ‫השיטה‬ ‫העבודה‬ ‫צוות‬ ‫את‬ ‫מעצימה‬ ,‫והתלהבות‬ ‫חדש‬ ‫אישי‬ ‫אתגר‬ ‫הארגון‬ ‫למטרות‬ ‫הצוות‬ ‫חברי‬ ‫מחוייבות‬ ‫את‬ ‫ומחזקת‬ .‫המחלקה‬ ‫וליעדי‬
  7. 7. ‫קהילה‬ ‫בונה‬ ‫סדנא‬ ‫התפתחות‬‫בתנופת‬‫נמצאים‬‫רבים‬‫קהילתיים‬‫וישובים‬‫קיבוצים‬ ‫שהיה‬ - ‫והמקום‬ ,‫לישוב‬ ‫מצטרפים‬ ‫חדשים‬ ‫חברים‬ ,‫וקליטה‬ ‫תוך‬ ‫הופך‬ - ‫הקהילה‬ ‫חברי‬ ‫בין‬ ‫אינטימית‬ ‫הכרות‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ .‫לישוב‬ ‫באו‬ ‫מקרוב‬ ‫שזה‬ ‫לאנשים‬ ‫גם‬ ‫לבית‬ ‫קצרה‬ ‫תקופה‬ ‫חברי‬ ‫בין‬ ‫הכרות‬ ‫יצירת‬ ‫כגון‬ ‫לתחומים‬ ‫הנוגעות‬ ‫שאלות‬ ‫משותפות‬ ‫מטרות‬ ‫וגיבוש‬ ‫משותפת‬ ‫שפה‬‫יצירת‬,‫הקהילה‬ .‫הקליטה‬‫תהליך‬‫של‬‫מאד‬‫מוקדם‬‫בשלב‬‫עולות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫משלבת‬ ‫אשר‬ ,‫ייחודית‬ ‫סדנא‬ ‫פיתחנו‬ ‫זאת‬ ‫לאור‬ ‫מכירים‬ ‫המשתתפים‬ ‫ובמהלכה‬ ,‫הבוגרים‬ ‫הקהילה‬ ‫חברי‬ ‫מאפשרת‬ ‫אשר‬ ‫פורמלית‬ ‫בלתי‬ ‫בדרך‬ ‫השני‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫המשתתפים‬‫הסדנא‬‫דרך‬.‫להם‬‫המוכרות‬‫מהתבניות‬‫יציאה‬ ‫טובה‬ ‫ותקשורת‬ ‫צוות‬ ‫עבודת‬ ,‫משותפות‬ ‫מטרות‬ ‫יוצרים‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫קהילתי‬ ‫דיאלוג‬ ‫ליצירת‬ ‫איתן‬ ‫בסיס‬ ‫יותר.זהו‬ .‫ביותר‬ ‫והרגישים‬ ‫הכואבים‬ ‫הנושאים‬ ‫פיזיים‬ ‫אתגרים‬ ‫עם‬ ‫המשתתפים‬ ‫יתמודדו‬ ‫הסדנא‬ ‫במהלך‬ ‫ועבודת‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫המחייבים‬ ‫ואינטלקטואליים‬ ‫יוכלו‬ ‫הסדנא‬ ‫דרך‬ .‫משותפת‬ ‫מטרה‬ ‫להשיג‬ ‫כדי‬ ‫צוות‬ ‫בתוך‬‫לנו‬ ‫הרצויים‬ ‫הקשרים‬‫מהם‬ ‫ולהבין‬‫לדון‬‫המשתתפים‬ ‫משותפות‬ ‫מטרות‬ ‫להגדיר‬ ‫כדי‬ ‫לפעול‬ ‫יש‬ ‫כיצד‬ ,‫הקהילה‬ ‫בונים‬ ‫וכיצד‬ ‫הספציפית‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫היחוד‬ ‫מה‬ ,‫ולהשיגן‬ .‫משותף‬ ‫עתיד‬ ‫ועד‬ ‫הנוער‬ ‫בבני‬ ‫החל‬ - ‫הגילאים‬ ‫לכל‬ ‫מתאימה‬ ‫הסדנא‬ .‫הישוב‬ ‫ותיקי‬
  8. 8. ‫וסדנאות‬ ‫הרצאות‬ ‫ויצירת‬ ‫מיקוד‬ ;‫אסטרטגית‬ ‫חשיבה‬ :‫וניהול‬ ‫אסטרטגיה‬ › ‫אסטרטגיה‬ ‫ויישום‬ ‫הכנה‬ ,‫ערך‬ ‫ארגוני‬ ‫שינוי‬ ‫יצירת‬ :‫חזון‬ ‫מותאמת‬ ‫ארגונית‬ ‫תרבות‬ › ‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫הכנת‬ ,‫יעדים‬ ‫הגדרת‬ ,‫מטרות‬ ‫הצבת‬ :‫לפעולה‬ ‫ממטרה‬ › .‫פעולה‬ ‫תכנית‬ ‫ויצירת‬ ‫עבודה‬ ‫תכניות‬ ‫ניהול‬ ‫סגנונות‬ ,‫מנהיגותיים‬ ‫מודלים‬ :‫וניהול‬ ‫מנהיגות‬ › .‫ניהולית‬ ‫ואפקטיביות‬ .‫ודאות‬ ‫אי‬ ‫בתנאי‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ › .‫ערכים‬ ‫לפי‬ ‫ניהול‬ › ‫לארגון‬ ‫יישומי‬ ‫מבט‬ :‫חיובית‬ ‫פסיכולוגיה‬ › ‫נותני‬ ‫ורתימת‬ ‫השירות‬ ‫איכות‬ ‫שיפור‬ :‫אסטרטגי‬ ‫שירות‬ › .‫לאסטרטגיה‬ ‫בארגון‬ ‫השירות‬ ‫ארגוניים‬ ‫תהליכים‬ ‫כמניעי‬ ‫וחדשנות‬ ‫יצירתית‬ ‫חשיבה‬ › ,‫עובדים‬‫והערכת‬‫משוב‬;‫מוטיבציה‬‫העלאת‬:‫עובדים‬‫הנעת‬› .‫המוטיבציה‬ ‫להעלאת‬ ‫ככלי‬ ‫כספי‬ ‫תגמול‬ ‫של‬ ‫מודלים‬ ‫ניהול‬

×