Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

הומור בסין חלק א

597 vues

Publié le

פתיחת דלתות סין בפני המערב שינתה את פני עולם האמנות בסין. האמנות שנייתה רובה ככולה מגוייסת לרעיונות המהפכה הפכה בהדרגה ליותר ויתר ביקורתית. אמנים רבים משתמשים באירוניה,פרודיה וסאטירה להביע את דעתם..

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

הומור בסין חלק א

 1. 1. ‫עכשווית‬ ‫סינית‬ ‫באמנות‬ ‫הומור‬ ‫הדסה‬‫גורוחובסקי‬ Humor in Chinese contemporary art GorohovskiHadassa ‫א‬ ‫חלק‬
 2. 2. ‫והאורז‬ ‫הסיני‬ ‫שם‬ ‫סיני‬ ‫רואה‬ ‫הוא‬ ‫כשפתאום‬ ‫אשתו‬ ‫קבר‬ ‫על‬ ‫פרחים‬ ‫הניח‬ ‫אחד‬ ‫אדם‬ ‫הסמוך‬ ‫הקבר‬ ‫על‬ ‫אורז‬ ‫מלאת‬ ‫צלחת‬. ‫הסיני‬ ‫את‬ ‫שאל‬:``‫את‬ ‫לאכול‬ ‫מהקבר‬ ‫ייצא‬ ‫שהמת‬ ‫חושב‬ ‫באמת‬ ‫אתה‬ ‫האורז‬``? ‫הסיני‬ ‫לו‬ ‫ענה‬:``‫כן‬,‫הפרחים‬ ‫את‬ ‫להריח‬ ‫תצא‬ ‫כשאשתך‬``... ‫יו‬‫מינג‬'‫ון‬Yue Minjun ‫הצוחק‬ ‫הצייר‬
 3. 3. ‫יו‬‫מינג‬'‫ון‬ ‫גדולי‬ ‫בציורים‬ ‫ידוע‬ ‫שלו‬ ‫הממדים‬,‫מופיע‬ ‫בהם‬ ‫בצבעים‬ ‫המחייך‬ ‫פרצופו‬ ‫גרוטסקי‬ ‫בסגנון‬ ‫עזים‬. ‫ורדרדות‬ ‫פנים‬,‫עיניים‬ ‫עצומות‬,‫ושיניים‬ ‫גדול‬ ‫פה‬ ‫לבנות‬.
 4. 4. ‫הוא‬ ‫מציוריו‬ ‫ברבים‬ ‫שעושה‬ ‫כמי‬ ‫מופיע‬ ‫או‬ ‫קונדס‬ ‫מעשי‬ ‫משחק‬,‫המשחקים‬ ‫לעתים‬ ‫רומזים‬ ‫הללו‬ ‫אלימות‬ ‫או‬ ‫דיכוי‬ ‫על‬. ‫לחמניות‬‫משמעות‬ ‫בסין‬ ‫סמלית‬, ‫שימשו‬ ‫הן‬ ‫באשר‬ ‫שמו‬ ‫להאדרת‬ ‫של‬‫מאו‬‫דזה‬‫טונג‬ ‫מהפכת‬ ‫בזמן‬ ‫התרבות‬.
 5. 5. ‫הוא‬ ‫שלו‬ ‫מהפורטרטים‬ ‫בחלק‬ ‫ובתחפושות‬ ‫בתלבושות‬ ‫מופיע‬ ‫מגוחכות‬.
 6. 6. Geng Jianyi ‫לי‬‫מינג‬'‫ון‬‫שלו‬ ‫מהמורה‬ ‫הושפע‬‫גנג‬‫יאני‬((Geng Jianyi,‫בפנים‬ ‫עצמיים‬ ‫בפורטרטים‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫הידוע‬ ‫צוחקות‬
 7. 7. ‫הסינית‬ ‫לאמנות‬ ‫מתייחס‬ ‫הוא‬ ‫מציוריו‬ ‫בחלק‬‫הסינית‬‫העתיקה‬, ‫היא‬ ‫כאן‬‫ע‬ ‫מיוצגת‬"‫י‬‫כד‬‫חרסינה‬‫משושלת‬ ‫לבן‬ ‫בכחול‬‫מינג‬,‫כלי‬ ‫מאבן‬ ‫וסלע‬ ‫קרמיקה‬‫גיר‬,‫יצרו‬ ‫והגשם‬ ‫שהגלים‬‫חללים‬ ‫בו‬ ‫ותעלות‬,‫לקישוט‬ ‫משמש‬ ‫שלו‬ ‫המיוחד‬ ‫המראה‬ ‫ש‬‫בסין‬ ‫גנים‬.
 8. 8. ‫החכמים‬ ‫הקופים‬ ‫שלושת‬ ‫בסין‬ ‫שמקורו‬ ‫עממי‬ ‫סמל‬ ‫האומר‬ ‫עתיק‬ ‫פתגם‬ ‫מסמלים‬ ‫הקופים‬:‫אל‬ ‫רע‬ ‫תדבר‬,‫רע‬ ‫תראה‬ ‫אל‬,‫רע‬ ‫תשמע‬ ‫אל‬. ‫מן‬ ‫ובשונה‬ ‫בימינו‬ ‫הנפוצה‬ ‫הפרשנות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המקורית‬ ‫המשמעות‬,‫בו‬ ‫מצב‬ ‫מתאר‬ ‫הסמל‬ ‫בסביבתו‬ ‫עוול‬ ‫נעשה‬ ‫כי‬ ‫היודע‬ ‫אדם‬,‫בוחר‬ ‫המתרחש‬ ‫מן‬ ‫עין‬ ‫להעלים‬.‫מתואר‬ ‫לעתים‬ ‫המשפט‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הסמל‬"‫ראיתי‬ ‫לא‬,‫לא‬ ‫שמעתי‬,‫אמרתי‬ ‫לא‬." ‫על‬ ‫פרודיה‬"‫החכמים‬ ‫הקופים‬ ‫שלשת‬"
 9. 9. ‫יו‬‫מינג‬'‫ון‬‫את‬ ‫מאזכר‬ ‫המחייכים‬ ‫הפרצופים‬ ‫באירוניה‬ ‫הסינית‬ ‫בתרבות‬ ‫מודרנית‬ ‫פוסט‬,‫בודהה‬ ‫ה‬ ‫מהמאה‬ ‫הצוחק‬-7. ‫והעובד‬‫הקומונסטי‬‫המאושר‬ ‫ה‬ ‫המאה‬ ‫של‬-20.
 10. 10. ‫לחייך‬ ‫ממשיך‬ ‫הכרות‬ ‫הראש‬ ‫האבסורד‬ ‫את‬ ‫קולט‬ ‫לא‬ ‫כאילו‬. "‫המוח‬ ‫שבו‬ ‫רגע‬ ‫הוא‬ ‫צחוק‬ ‫בהיגיון‬ ‫מסרב‬ ‫שלנו‬.‫כאשר‬ ‫דברים‬ ‫על‬ ‫תמהו‬ ‫אנו‬ ‫מסוימים‬,‫פשוט‬ ‫שלנו‬ ‫המוח‬ ‫להיאבק‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬,‫אולי‬ ‫או‬ ‫איך‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ‫לחשוב‬,‫רוצים‬ ‫רק‬ ‫אנחנו‬ ‫ולכן‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לשכוח‬."
 11. 11. ‫כמו‬ ‫הסינית‬ ‫האמנות‬ ‫על‬ ‫פרודיה‬ ‫הן‬ ‫מיצירותיו‬ ‫רבות‬ ‫נוצריות‬ ‫או‬ ‫מערביות‬ ‫ואיקונוגרפיה‬ ‫אמנות‬ ‫על‬ ‫גם‬. ‫ב‬"‫בשורה‬"‫יו‬ ‫של‬‫מינג‬'‫ון‬‫רק‬ ‫נשאר‬ ‫בשורה‬ ‫אין‬ ‫מיותם‬ ‫ושרפרף‬ ‫הריק‬ ‫המבנה‬
 12. 12. Mademoiselle Riviere &Yue Minjun
 13. 13. ‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ "‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬",‫ב‬ ‫יו‬ ‫סיים‬ ‫אותה‬-1995,‫שלו‬ ‫ביותר‬ ‫הפוליטית‬ ‫כעבודה‬ ‫נתפסת‬.‫נראים‬ ‫בה‬ ‫צוחקים‬ ‫גברים‬ ‫של‬ ‫שורה‬,‫מלוכלכים‬ ‫בתחתונים‬ ‫לבושים‬,‫באדום‬ ‫צבועה‬ ‫חומה‬ ‫קיר‬ ‫מול‬,‫מולם‬ ‫מלא‬ ‫בלבוש‬ ‫גברים‬ ‫מספר‬,‫דמיוניים‬ ‫ברובים‬ ‫בהם‬ ‫לירות‬ ‫עומדים‬.‫של‬ ‫ההבעה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לשפוט‬ ‫אם‬ ‫לצופה‬ ‫המופנות‬ ‫ופניו‬ ‫הצוחק‬ ‫התליין‬,‫משחק‬ ‫הוא‬ ‫העניין‬ ‫שכל‬ ‫חושבים‬ ‫הנידונים‬ ‫וגם‬ ‫היורים‬ ‫גם‬. ‫התמונה‬ ‫את‬ ‫לשייך‬ ‫שלא‬ ‫קשה‬‫לאירועי‬‫כיכר‬‫טיין‬-‫אן‬-‫מן‬
 14. 14. ‫מאנה‬ ‫אדוארד‬,‫של‬ ‫להורג‬ ‫הוצאתו‬ ‫מקסימילאן‬‫מקסיקו‬ ‫קיסר‬ ‫פיקסו‬,‫בקוריאה‬ ‫הטבח‬. ‫גויה‬,‫במאי‬ ‫השלישי‬ ‫של‬ ‫להורג‬ ‫ההוצאה‬1808
 15. 15. FANG LIJUN ‫של‬ ‫המובילים‬ ‫אחד‬"‫הצינית‬ ‫הריאליסטית‬ ‫התנועה‬".‫עקב‬ ‫שהתפתחה‬ ‫תנועה‬ ‫תחושת‬"‫והשיממון‬ ‫האונים‬ ‫חוסר‬",‫שנבעה‬"‫האידיאליסטיים‬ ‫הניסיונות‬ ‫מכישלון‬ ‫המערבית‬ ‫הדמוקרטיה‬ ‫באמצעות‬ ‫בסין‬ ‫הפוליטיקה‬ ‫את‬ ‫לשנות‬",
 16. 16. fang lijun
 17. 17. FANG LIJUN
 18. 18. Mao Zedong's famous swims in the Yangtze river
 19. 19. ‫ג‬ ‫לי‬'‫ין‬,‫בטכניקה‬ ‫משתמש‬ ‫העכשווי‬ ‫הסיני‬ ‫האמן‬ ‫דיו‬ ‫ציור‬ ‫של‬ ‫מסורתית‬.‫תחת‬ ‫חותרות‬ ‫עבודותיו‬ ‫אך‬ ‫התרבות‬ ‫מהפכת‬ ‫של‬ ‫המסרים‬. ‫ג‬ ‫לי‬'‫ין‬LI JIN
 20. 20. ‫ג‬ ‫לי‬'‫ין‬(Li Jin)
 21. 21. Chen Hongshou (Ming Dynasty
 22. 22. ‫החיים‬ ‫של‬ ‫הבטלים‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫מייצגות‬ ‫עבודותיו‬ ‫לצופה‬ ‫הזמנה‬ ‫כמו‬ ‫נראים‬ ‫ציוריו‬‫להנות‬‫הטובים‬ ‫מהחיים‬.

×