Publicité

Eiendomsmegler1 130913

Hamarregionen utvikling à Hamarregionen utvikling
16 Sep 2013
Publicité

Eiendomsmegler1 130913

  1. Bolystforum 13.09.2013 Boligutvikling trender og marked Teje Hoelseth, EiendomsMegler1, Hamar
  2. Markedet i dag • Bruktbolig Inneværende år har vi registrert en nedgang i antall enheter på bruktboligmarkdet. Vi ser at markedet er preget av egenkapitalkravet. Vi ser også at markedet fortsatt er preget av finanskrisen høsten 2008. Dette i form av at markedet har en karakter av behov, fremfor ”lysten på noe nytt”. Varierende tilflyt av boligsøkere med nåværende bosted utenfor regionen.
  3. Markedet i dag • Prosjekt Vi har sånn smått registrert at nybyggprosjekter, les; eneboliger/rekke-/2-mannsboliger selger brukbart, uten at vi har inngående kunnskap om dette. Nybygg leiligheter med sentrumsnærhet går bra, generasjonsskifte. Majoriteten har regional tilknytning fra før. Flere kjøpere av disse leilighetene har barn som overtar nåværende bolig, ofte flytter disse hjem fra Oslo, eller andre regioner.
  4. Markedet i dag • Tomter Varierende etterspørsel etter tomter. Er nok preget av utbudet. Mange tomter uten entreprenørklausul ligger på kommunale hender, hvor det ikke virker som det legges vekt på aggressiv markedsføring. Yngre ressurssterke familier ønsker større tomter for å bygge større boliger. Usikker på dette segmentets størrelse, men de områder vi har formidlet har gått relativt fort (ref.: Berg Vestre på Løten hvor de fleste ble solgt til lokale familier).
  5. Hvem flytter hjem i dag ? • Som ovenfor nevnt er det idag veldig varierende etterspørsel etter brukt- og nybolig fra boligsøkere utenfor regionen. Men, tendensen er der helt klart. • Vi registrerer dog at de som flytter tilbake fra for eksempel Oslo og Akershus er opptatt av avstand til jernbane. • Når det gjelder familier eller par skal en eller begge fortsatt jobbe i Oslo, og baserer seg på dagpendling. • Dette vil si at de søker å endre på livskvalitet, oppvekstvilkår for barn, og søker tilbake til røttene. • Vi registrerer også at mange av disse ønsker større boliger, gjerne eneboliger. De ønsker også moderne løsninger og moderne arkitektur.
  6. Hvem flytter hjem i dag ? • Selv om vi merker at det mer voksne segment også er representert blant de som søker hjem igjen, spesielt på leilighetsmarkedet, er disse i mindretall. Det som nå er veldig spennende er hvor stor effekt har vei og jernbaneutbygging i forhold til lysten til å flytte hjem. Dette også sett i forhold til arbeidsmarkedet kontra pendling. Samtidig er det veldig spennende å se om Hedmark kan være aktuelt også for de som ikke har røttene sine her. (Dette er en utfordring både for næringslivsutviklingen og for det offentliges tilrettelegging av gode offentlige tilbud og god infrastruktur).
  7. Kommunalt styrt eller markedsstyrt utvikling • Hvordan være forberedt på fremtiden ? • Hva kan private aktører gjøre ? • Hva kan det offentlige gjøre ? • Hva kan disse gjøre sammen ?
Publicité