Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ramazan hilal-2011

By Mescid

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Ramazan hilal-2011

 1. 1. Bilim ve Teknik AlanıRamazan ayı –HİLAL araştırması 2011Ramazan Değerli Mescid
 2. 2. Müslümanlar belirli periyotlar içerisinde oruç ibadetlerini yerine getirmelidirler. Oruç ibadetininzamanının tespiti ise Hilal’in gözükmesi ile belirlenir. “Sana, hilalleri (doğuş halindeki ayları) sorarlar. De ki: "O, insanlar ve hacc için belirlenmiş vakitlerdir. İyilik (birr), evlere arkalarından gelmeniz değildir, ama iyilik sakınan(ın tutumudur). Evlere kapılarından girin. Allahtan sakının, umulur ki kurtuluşa erersiniz (2/189).”Bu çalışmanın amacı 2011 yılında Ramazan ayının başlangıcını ve bitişini tespit etmektir.Gökyüzündeki bütün görebildiklerimiz güneşten aldığı ışığın yansıtması ile mümkündür.1 Bununiçerisine ‘ay’ da girmektedir, çünkü “Ay kendi çevresinde de tam olarak aynı hızda döndüğünden ayınhep aynı yüzü dünyaya bakmaktadır. Ay bu hareketi esnasında dünya da bir taraftan güneşin etrafındadöndüğü için, ay da dünya ile beraber güneşin etrafında dönmüş olur. Ayın kendisi ışık saçmadığı,ancak güneşin ışıklarını yansıttığı içindir ki görülmesi ancak güneş ışınlarına bağlıdır. Bu nedenlebizim gördüğümüz şekliyle "bir kameri ay", güneşten bakıldığında ayın dünya etrafında dönmesüresidir.”2Ay’ın uzanımı sürekli değiştiğinden ay çeşitli zamanlarda değişik şekillerde görünebilir. Buşekillere „Ayın Safhaları‟ denir. 3“Ay, Dünyanın yörüngesinde bir turunu 27,7 günde tamamlar. Dünya, Ay ve Güneş geometrisindegörülen periyodik değişimler sonucunda her 29,5 günde tekrar eden „Ayın evreleri oluşur.”4 Bu demekoluyor ki kameri takvime göre bir ay 29,5 günden oluşmaktadır.1 http://www.mumsema.org/kuranda-bilimsel-konulardan-ornekler/98098-ay-safhalari.html2 http://cepmuvakkit.com/alperen/makale.htm#Hicri3 http://www.mondsichtung.de/wp-content/uploads/2009/01/5_kadiry_phasen.jpg4 Wikipedia 1
 3. 3. Kameri aylar 12 tanedir: 1. Muharrem 30 gün 2. Safer 29 gün 3. Rebîyülevvel 30 gün 4. Rebiyülâhır 29 gün 5. Cemaziyelevvel 30 gün 6. Cemaziyelâhır 29 gün 7. Recep 30 gün 8. Şaban 29 gün 9. Ramazan 30 gün 10. Şevval 29 gün 11. Zilkaade 30 gün 12. Zilhicce 29 gün“Bu aylardan 6 tanesi 30 gün olarak düzenlenmiştir.5 tanesi 29 gündür. Son ay olan Zilhicce ise 30yıllık döngülerle 29 ve 30 gün olarak yaşanır. 355 günlük yıllar, 30 yıllık döngünün2,5,7,10,13.15,18,21,24,26 ve 29. yıllarında yaşanır. Yani 19 adet 354 günlük ve 11 adet 355 günlük yılvardır.Aylara baktığımızda Ramazan ayı 30 gündür. Fakat ayın 29 gün 13 saatlik kavuşum devresi-gerçek ayiçinde eksik kalan 9 saatlik zaman nedeni ile bazen 29 ve bazen 30 gün olarak oruç tutulur.”5“Ayın dünya etrafındaki dönüş yönü ile dünyanın güneş etrafındaki dönüş yönü aynı olduğundankavuşum ayı, yıldız ayından daha uzundur. Aradaki fark da yine dünyanın güneş etrafında kat ettiğiaçıyla doğru orantılıdır (Kavuşum Ayı = Yıldız Ayı / (1 - bir Yıldız Ayında kat edilen yörünge açısı /360º). Ne var ki ay yörüngesi bir hayli eliptiktir; dünyaya olan merkezden merkeze mesafesi 356 ilâ407 bin km. arasında değişir. Buna paralel olarak ayın yörünge hızı da farklılık gösterdiğinden, birkavuşum ayı 29,2 ilâ 29,8 gün sürebilir. İşte bu nedenle kameri aylar bazen 29 bazen de 30 günçekmektedir.”65 http://www.ilkvahiy.net/islami-sorular-ve-cevaplari/ramazan-ayi-neden-bazen-29-gun-cekiyor-23565/6 http://cepmuvakkit.com/alperen/makale.htm#Hicri 2
 4. 4. RUYET‘İN GÖRÜLEBİLME KRİTERLERİAy ve dünya aynı hizada bulunduğu vakitte ayın kavuşum (içtima) durumu gerçekleşir. Kavuşumanında ay, dünyayla güneş arasına girdiğinden dolayı görülmesi imkânsızdır. Zira ayın kendisi ışıkyayan bir cisim değildir ve ancak güneşten gelen ışınları yansıtmaktadır. Kavuşum anında güneş, ay vedünya aynı hizada bulunduklarından dolayı ayın güneş ışığını dünyaya aktarması mümkün değildir.İslamilik piyasasında Kameri ayın başlangıcı, yani hilalin görülmesi Rüyet diye tanımlanır. Rüyetinoluşması için ayın kavuşum noktasından belli bir mesafe ayrılması ve böylece oluşan açı ile aydanyansıyan güneş ışınlarının dünyaya düşmeye başlaması gereklidir.2011 RAMAZAN AY’IN HİLAL TESPİTİHilal’in gözükmesi (yani Rüyet) islamilik piyasasında çeşitli kriterlere göre belirleniyor.Örneğin Türkiye’nin resmi kurumu Diyanet, Hilal’in belirlenmesi için 1978 yılında İslamKonferansının gerçekleştirdiği yirmi ayrı ülke tarafından belirlenmiş olan anlaşmaya bağlı kalmaktadır.Bu anlaşmaya göre “Ayın ilk hilal seklinde görülebileceği zaman, Güneş ile ay arasındaki açısaluzaklığın en az 8°(derece ) olduğu zamandır.”7IGMG ise “ İslam Konferansı‟nın bu kararı ve Avrupa Fetva Konseyi‟nin 1999 yılında Köln‟de yaptığıtoplantısında alınan kararlardan da hareketle, hilâl tespit usulünü şöyle belirlemiştir:Ramazan ayının başlangıç ve bitişi, Rüyet-i Hilâl (Hilâl‟in görülmesi) ile tespit edilir. Rüyet, ya çıplakgözle ya da, teleskop gibi optik olarak görülmeyi kolaylaştırıcı teknik aletlerle gerçekleşir.Rüyet, ayın, güneşten sonra batması sonrasında olur.Hilâlin, dünyanın her hangi bir yerinde görülebileceğinin ilmen de mümkün olması gerekir. Ancakburada, mesafenin ne kadar olacağı önemlidir. İslam beldelerinde hilâlin görülebilmesi, rüyetingerçekleştiği anlamına gelir. Bununla birlikte, hilâlin İslam beldelerinin dışında da görülebilmesi7 http://www.diyanet.gov.tr/turkish/namazvakti/vakithes_harita.asp 3
 5. 5. mümkündür. Bu beldelerin İslam beldeleri ile aynı boylamda olması halinde bir problem bulunmaziken, daha batı boylamlarında yer alması halinde, bu mesafenin, gün farklılığı oluşmayacak birmesafede olması gerekir.”8Günümüzde İslam anlayışı birçok noktada tahrifata uğratılmıştır. Bunun sebebi ise islamilik piyasasınıngetirdiği argümanlarının farklılıklarından ve tutarsızlıklarından kaynaklanmaktadır. Gruplarbirbirlerinin rengine uymamak için, bazı konularda benimsemiş oldukları usuli metotlarına ihanetederek, insanlara kolayca yalan söyleyebilmektedirler. Bunun en aktüel örneğini Diyanet Başkanlığıgöstermektedir. Hilalin gözükmesinde 8 dereceyi aslında ölçü almasına rağmen bu yıl 3 dereceyi kabulederek Diyanet Başkanlığı Ramazan ayının bu yıl 01.08.2011 tarihinde başlayacağını kabul etmişlerdir.Bu verilerin güvenirliliği şüpheli olduğu için Mescid çalışma alanlarından biri olan “Bilim Ve TeknikAlanı” astrolojik araştırmalarla Hilal’in gözükme anını yakalamaya çalışmaktadır. Bunun için öncelikleHaziran, Temmuz ve Ağustos aylarının ay safhalarını incelemek gerekmektedir:8 http://www.igmg.de/tr/haberler/yazi/2010/08/11/rueyet-i-hilal-uezerine-hilal-komisyonu-bu-aksam-biraraya-geliyor.html 4
 6. 6. Haziran 2011 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag MA 4:48 MA 5:33 MA 6:30 MA 7:36 MA 8:49 MU 21:36 MU 22:30 MU 23:15 MU 23:52 MU --:-- MA 12:44MA 10:06 MA 11:25 MA 14:04 MA 15:26 MA 16:48 MA 18:11 MU 1:08MU 0:22 MU 0:46 MU 1:28 MU 1:48 MU 2:10 MU 2:36 MA 21:44MA 19:31 MA 20:43 MA 22:31 MA 23:07 MA 23:35 MA 23:57 MU 4:39MU 3:07 MU 3:47 MU 5:41 MU 6:51 MU 8:05 MU 9:18 MA 0:33MA --:-- MA 0:16 MA 0:49 MA 1:06 MA 1:24 MA 1:46 MU 12:46MU 10:29 MU 11:39 MU 13:52 MU 14:59 MU 16:06 MU 17:13 MA 3:26MA 2:11 MA 2:44 MA 4:18 MU 20:22MU 18:20 MU 19:24 MU 21:11MA: Mondaufgang (Ayın doğuşu), MU: Monduntergang (Ayın batışı) 5
 7. 7. Temmuz 2011 9 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag MA 5:22 MA 6:34 MA 7:52 MU 21:52 MU 22:24 MU 22:51MA 9:12 MA 10:32 MA 11:53 MA 13:14 MA 14:35 MA 15:56 MA 17:16MU 23:14 MU 23:35 MU 23:55 MU --:-- MU 0:16 MU 0:40 MU 1:09MA 18:29 MA 19:33 MA 20:25 MA 21:05 MA 21:36 MA 22:01 MA 22:21MU 1:45 MU 2:30 MU 3:27 MU 4:33 MU 5:45 MU 6:58 MU 8:11MA 22:39 MA 22:55 MA 23:12 MA 23:30 MA 23:49 MA --:-- MA 0:13MU 9:21 MU 10:30 MU 11:37 MU 12:44 MU 13:50 MU 14:57 MU 16:04MA 0:42 MA 1:19 MA 2:06 MA 3:04 MA 4:13 MA 5:30 MA 6:51MU 17:08 MU 18:08 MU 19:02 MU 19:47 MU 20:23 MU 20:53 MU 21:18MA: Mondaufgang, MU: Monduntergang9 http://www.calsky.com/cs.cgi 6
 8. 8. Ağustos 2011 10 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag MA 8:13 MA 9:36 MA 10:59 MA 12:22 MA 13:44 MA 15:04 MA 16:19 MU 21:40 MU 22:01 MU 22:23 MU 22:46 MU 23:13 MU 23:47 MU --:-- MA 17:26 MA 18:20 MA 19:04 MA 19:37 MA 20:04 MA 20:26 MA 20:45 MU 0:29 MU 1:21 MU 2:22 MU 3:31 MU 4:43 MU 5:55 MU 7:06 MA 21:02 MA 21:19 MA 21:36 MA 21:55 MA 22:17 MA 22:43 MA 23:16 MU 8:15 MU 9:23 MU 10:29 MU 11:36 MU 12:42 MU 13:48 MU 14:53 MA 23:58 MA --:-- MA 0:50 MA 1:53 MA 3:05 MA 4:23 MA 5:45 MU 15:54 MU 16:50 MU 17:38 MU 18:18 MU 18:50 MU 19:18 MU 19:42 MA 7:09 MA 8:34 MA 10:00 MU 20:04 MU 20:26 MU 20:50MA: Mondaufgang, MU: Monduntergang Haziran, Temmuz ve Ağustos ‘ay’ safhalarının bu görüntüleri Almanya Gevelsberg şehrinde yüksek düzey teleskoplar ile Calsky sitesi tarafından Yallop11 Kriterlerine göre oluşturulmuştur. 10 http://www.calsky.com/cs.cgi 7
 9. 9. Bu görüntülerde 30.07.2011 tarihinde Ay’ın yeni bir doğuş gerçekleştirdiği görülmektedir.12Aachen rasathanesinin vermiş olduğu bilgiye göre 31.07.2011 tarihinde yeni ayın çok az bir kısmıgözükmektedir. Bu tarihte ay 0,6-1,6° orantısı ile Avustralya’nın Alice Springs şehrinde degözükecektir13.01.08.2011 tarihinde ise ay 3,2° orantısı ile ilk Avustralya, Güney Afrika ve Güney Amerika’dagözükecektedir.14Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda Hilalin 31.07.2011 tarihinde gözükeceği düşüncesinekapılma ihtimali vardır. LAKİN bu görüş belirli bir şarta bağlıdır ve göz önünde bulundurulmasıgereken şu hususlar mevcuttur:  Bu tarihte ayı görebilmek için özel aletlerin kullanılması şarttır! Ama zaten çok özel teleskoplarda bulunan özel filtreler ile ayı her zaman/vakit görebilmek mümkündür (resim1). Bu tarihte özel olan sadece ay orantısının belirlenebilmesidir.  Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ayı insan (gözüyle veya teknik aletler ile) güneş ışıklarının aya yansıdığı zaman görebiliriz. (resim2)  Bu sebeplerden dolayı Hilali tespit edebilmek için güneşin ve ayın ne zaman doğduğu ve battığı göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Tarih15 31.07.2011 01.08.2011 Güneş 05.54.03 (doğuş) 21.22.08 (batış) 05.55.00 (doğuş) 21.21.02 (batış) AY 06.51 (doğuş) 21.18 (batış) 08.13 (doğuş) 21.40 (batış) Not  Ay Güneşten 2.08dk. evvel  Ay Güneşten 18.58dk sonra batıyor batıyorBu tabloda görüldüğü gibi 31.07.2011 tarihinde ay güneşten 02.08 dakika daha önce batacaktır. Buayın saat 21.18’dan itibaren gözükmeyeceği anlamına gelmektedir. Oysaki o tarihte güneş saat21.22’de batmaktadır.Elbette ki çok özel teknik aletler ile 31.07.2011 tarihinde ayı görmek mümkündür (resim 3). Nitekim“Bilim ve Teknik Alanı” olarak bu metodu tasvip etmemekteyiz, çünkü bu şekilde şartlara bağlı olarakgörünen Hilal suni bir görüşten öteye gitmemektedir. Bu çeşit teknik aletler ile ay zaten her güngözükmektedir ve ayın başlaması ve bitmesi bir anlam ifade etmemektedir.1601.08.2011 tarihinde ise ay güneşten 18.58 dakika sonra batmaktadır. Yani o tarihte güneş saat21.21.02’de, ay ise saat 21.40’de batacaktır. Bu aradaki dakika farkından dolayı o gece Hilal 3.2derecede gözükecektir (resim 4).11 A Method for Predicting the First Sighting of the New Crescent Moon", NAO Technical Note No. 69, 199712 Volkshochschule Aachen, Jürgen Balk13 Calsky, Arnold Barmettler14 Volkshochschule Aachen, Jürgen Balk15 www.calsky.de16 Sternwarte Neanderhöhe Hochdahl e.V, Dr. Thomas Presper 8
 10. 10. Bilim ve Teknik Alanı 01.08.2011 tarihinde Hilal’in gözükeceğini değişik rasathanelerden elde ettiğibilgilere dayanarak (resim 5) Ramazan ayının 02.08.2011 tarihinde başlaması gerektiği sonucunavarmıştır.Ramazan Bayramın tespiti:Ramazan ayının bitişi başlangıcı gibi, hilalin gözükmesine bağlıdır.Elde ettiğimiz bilgiler bize hilalin 30.08.2011 tarihinde 4,1% ve 31.08.2011 tarihinde 10,3%gözükeceğini göstermektedir: Tarih17 29.08.2011 30.08.2011 31.08.2011 Güneş 06.39.07 20.26.05 06.41.03 20.24.03 06.42.09 20.22.01 (doğuş) (batış) (doğuş) (batış) (doğuş) (batış) AY 07.09 20.04 08.34 20.26 10.00 20.50 (doğuş) (batış) (doğuş) (batış) (doğuş) (batış) Not Ay Güneşten  Ay Güneşten  Ay Güneşten 28dk. 22.05dk. önce batmaktadır 2.57dk. sonra sonra batıyor batmaktadırCalsky Sitesinin bilgilerine göre 29.08.2011 tarihinde saat 07.09de ay yeninden doğmaktadır.Bu anlamda 30.08.2011 tarihinde ay 1,63744 gün ve 31.08.2011 tarihinde 2,63744 gün doldurmuştur.29.08.2011 tarihinde ay batışı 20.04 saatinde gerçekleşecektir. Bu vakte kadar yeni aydan 15.299 saatgeçmiş olacaktır.Lakin 29.08.2011 tarihinde ay güneşten 22dk. önce batması nedeniyle, o akşam hilalin gözükmesimümkün olmayacaktır.Bilim ve Teknik Alanı 30.08.2011 tarihinde Hilal’in gözükeceğini değişik rasathanelerden elde ettiğibilgiler ile tespit etmiş ve ‘Ramazan Bayramı’nın 31.08.2011 tarihinde başlaması gerektiği sonucunavarmıştır.17 www.calsky.de 9
 11. 11. Resim 1: 10
 12. 12. Resim 2: 11
 13. 13. ve:http://www.planet-schule.de/warum/mondformen/flash/mond-versuch.htmlhttp://www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight/sterngucker/mond/synodischer-umlauf.htmlResim 3: (31.07)Zeit: 2011 Juli 31 Sonntag, 21h 18m 10s JD: 2455774.3042824 TDT: 2455774.3050518 deltaT: 66.48 sek Scheinbare Sternzeit: Lokal: 16h 23m 46.294s Greenwich: 15h 54m 26.302s (Alle Zeiten in MESZ, UTC+02:00, topozentrische Daten für Gevelsberg, Germany) Mondalter: 24.639 Stunden, Lunation 1096 begann bei letztem Neumond am 30. Jul. 2011, 20:39:48 MESZPhysikalische Koordinaten: Mondphase: 1.03 Tage nach Neumond Mondalter: 1.02665 Tage Lunation: 1096 Durchmesser: + 0° 32 26.66" Topozentrischer Durchmesser: + 0° 32 26.04" Visuelle Helligkeit: -3.1 mag, Beleuchtungsstärke: 0.00000101 lux (kleiner als Airglow/Sternenlicht) Libration (topozentr., total): 6.69°, Positionswinkel der Kippung zur Erde: 328.9° dies ist eine mittlere Libration; Sinus Roris, Sinus Iridum zeigen zu uns Beobachter: Selenograph. Breite: +5.73°, Länge: -3.45° (topozentrisch; Koordinaten der Mitte der Mondscheibe) 12
 14. 14. Sonne: Selenografische Breite: -1.09°, Länge: 162.89°, Kolongitude: 287.11° Phase, rel. beleuchtete Fläche: 1.6%, Phasenwinkel: 165.6° (topozentrisch) Positionswinkel der beleuchteten Fläche: 309.84° (topozentrisch, von Norden über Osten) 272.19° (topozentrisch, vom Zenit über Osten) Beleuchtete Fläche liegt direkt rechts, wenn der Mond sichtbar wäre Positionswinkel der Achse: 17.78° (topozentrisch, von Norden über Osten) 340.13° (topozentrisch, vom Zenit über Osten, parallaktischer Winkel)Resim 4: MondZeit: 2011 August 1 Montag, 21h 18m 10s JD: 2455775.3042824 TDT: 2455775.3050518 deltaT: 66.48 sek Scheinbare Sternzeit: Lokal: 16h 27m 42.846s Greenwich: 15h 58m 22.854s (Alle Zeiten in MESZ, UTC+02:00, topozentrische Daten für Gevelsberg, Germany) Mondalter: 2.02665 Tage, Lunation 1096 begann bei letztem Neumond am 30. Jul. 2011, 20:39:48 MESZPhysikalische Koordinaten: Mondphase: 2.03 Tage nach Neumond Mondalter: 2.02665 Tage Lunation: 1096 Durchmesser: + 0° 32 36.64" Topozentrischer Durchmesser: + 0° 32 38.03" Visuelle Helligkeit: -6.0 mag, Beleuchtungsstärke: 0.0000177 lux (kleiner als Airglow/Sternenlicht) Libration (topozentr., total): 6.78°, Positionswinkel der Kippung zur Erde: 341.7° dies ist eine mittlere Libration; Mare Frigoris, Krater Plato zeigen zu uns Beobachter: Selenograph. Breite: +6.44°, Länge: -2.12° (topozentrisch; Koordinaten der Mitte der Mondscheibe) Sonne: Selenografische Breite: -1.10°, Länge: 150.64°, Kolongitude: 299.36° Phase, rel. beleuchtete Fläche: 5.7%, Phasenwinkel: 152.4° (topozentrisch) Positionswinkel der beleuchteten Fläche: 302.77° (topozentrisch, von Norden über Osten) 13
 15. 15. 263.86° (topozentrisch, vom Zenit über Osten) Beleuchtete Fläche liegt direkt rechts Positionswinkel der Achse: 21.05° (topozentrisch, von Norden über Osten) 342.14° (topozentrisch, vom Zenit über Osten, parallaktischer Winkel)Resim 5: 14
 16. 16. 15
 17. 17. Kaynaklar:  http://www.mumsema.com/kuranda-bilimsel-konulardan-ornekler/98098-ay-safhalari.html  http://cepmuvakkit.com/alperen/makale.htm#Hicri  http://www.mondsichtung.de  http://www.ilkvahiy.net/islami-sorular-ve-cevaplari/ramazan-ayi-neden-bazen-29-gun- cekiyor-23565/  http://www.diyanet.gov.tr/turkish/namazvakti/vakithes_harita.asp  http://www.planet-schule.de/warum/mondformen/flash/mond-versuch.html  http://www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight/sterngucker/mond/synodischer- umlauf.html  http://www.calsky.com/cs.cgi  http://www.igmg.de/tr/haberler/yazi/2010/08/11/rueyet-i-hilal-uezerine-hilal-komisyonu-bu- aksam-biraraya-geliyor.html  http://stardate.org/nightsky/moon  http://fullmooncalendar.net/  http://www.calculatorcat.com/moon_phases/moon_phases.phtml  http://www.mso.anu.edu.au/public/askus.php  http://www.mso.anu.edu.au/  www.ummah.net/ildl/mooncalc.html  www.sternwarte-recklinghausen.de  http://snh.rp-online.de/  http://www.usno.navy.mil/USNO/astronomical-applications  http://www.usno.navy.mil/USNO/astronomical-applications/data-services/rs-one-day-us  http://www.iac.es/  http://www.mso.anu.edu.au/public/askus.php  http://www.vhs-aachen.de/docs/vhs_aachen/start/index.htm  http://www.moonsighting.com/  http://www.sternwarte-solingen.de  http://www.galileum-solingen.de  http://www.planetarium-erkrath.de  http://www.urania-sternwarte.ch/  http://falsche-mondneigung.jimdo.com/h-darstellungen-anderer-autoren/  http://www.stellarium.org/  http://www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight/sterngucker/mond/synodischer-umlauf.html MESCİD Bildungs- und Forschungszentrum e.V. Bilim & Teknik Alanı 16

×