Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
2014.24.03. happyweek 60i
2014.24.03. happyweek 60i
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 26 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Similaire à Astro (20)

Publicité

Astro

 1. 1. Vývoj osobnosti podle astrologických domů<br />Hana Kurková<br />
 2. 2. Co je to astrologie?<br />Zabývá se zkoumáním souvislostí mezi děním na obloze, které je charakterizované pohybem planet a hvězd, a jeho vlivem na kvalitu událostí na Zemi<br />Mnohatisíciletá tradice – v průběhu historie v mnoha částech světa – babylónská astrologie, egyptská, čínská, perská,západní<br />G. Galilei, T. de Brahe, J. Kepler, I. Newton<br />ve 20.stol. C.G. Jung -> snaha o propojení s psychologií<br />Vystavena kritice vědecké veřejnosti – nemůže naplnit kritéria racionalistického systému, založeného na opakovatelnosti a přesnosti experimentů a statist. Zpracovatelnosti výsledků<br />
 3. 3. Osobnost jako předmět atrologie<br />Nejznámější obl. – popis vztahu postavení astrologických planet v okamžiku narození na člověka pomocí horoskopu<br />V astr. zkoumání se používá jak natální horoskop, tak i postavení planet v průběhu času vůči jejich pozici v natálním horoskopu<br />K sestavení n.h. je potřeba datum a čas narození a souřadnice místa narození<br />Najdise.cz<br />Datum -> planety lokalizovány ve znameních (tranzity)<br />Čas -> lokalizace planet v domech, 1. dům = Ascendent<br />
 4. 4. Významy těles v horoskopu<br />Těleso je v 1 z 12 znamení -> kvalita povahy v dané oblasti<br />Těleso je také v 1 z 12 domů -> nápověda k řešení úkolu v rovině daného domu<br />Každé těleso je patronem jistého znamení (Př. Venuše – Býk a Váhy, Merkur – Blíženci a Panna, Slunce – Lev, Měsíc – Rak, Pluto – Štír… ), pokud je těleso ve „svém“ znamení nebo v domě, které je v „tom“ znamení -> větší intenzita projevu předpokládaných vlastností<br />Slunce – individualita a osobnost<br />Měsíc – kvalita citů a instinktů<br />Merkur – myšlení, komunikace, intelekt, učení<br />Venuše – smyslnost, láska, soulad, partnerské vztahy<br />Mars – aktivita, energie, odvaha, prosazování<br />Jupiter – štěstí, optimismus<br />
 5. 5. -> individualita člověka<br />Zbytek planet (vzdálenější) je ve stejné konstelaci pro několik ročníků, udává společné vlastnosti a problémy generace<br />Saturn – omezení, řád, zralost<br />Uran – originalita, svoboda, revoluce<br />Neptun – fantazie, překročení hranic, iluze<br />Pluto – proměna, regenerace, moc<br />Další prvky – Chirón, Lilith, bod štěstí…<br />Severní uzel – souvislost s polohou Jupitera – dává nám možnost využít svůj potenciál; o co máme v životě usilovat<br />Př (Beran x Váhy – Freud, Jung; Vodnář x Lev – B. Bardot)<br />Jižní uzel – podle Saturna, ukazuje naše omezení a místa, kde se musíme podrobit nebo přizpůsobit, pozůstatek minulé inkarnace<br />
 6. 6.
 7. 7. Významy astrologických domů<br />1. dům – základní rysy osobnosti, fyzický vzhled, temperament, chování<br />2. dům – materiální hodnoty, zabezpečení, sebehodnocení, talent<br />3.dům – vzdělání a komunikace, vztahy s okolím, učení, vyjadřování<br />4.dům – domov a tradice, matka, rodinné zázemí, emocianalita, dědičnost, nevědomí, co je skryto pod povrchem<br />5. dům – rekreace, tvořivost, sebevyjadřování, tvůrčí životní výraz, láska, milostná dobrodužství, slast, umění, zábavu, společenský život, potomstvo<br />
 8. 8. Významy astrologických domů<br />6. dům – zaměstnání, povinnosti, zdraví<br />7. dům – osobní a důvěrné vztahy, mezilidské vztahy, spolupráci, manželství, smlouvy, soudní spory, otevřená nepřátelství<br />8. dům – uspokojení potřeb, tajemství života, smrt, dědictví, ztráty, okultismus<br />9.dům – cestování, vyšší vzdělání, životní fylozofie, náboženství, hledání smyslu existence<br />10.dům – kariéra, prestiž, reputace, společenské postavení, úspěch, otec, zaměstnavatel<br />11.dům – přátelství, společenství, ideály, společenské úkoly, týmová práce<br />12.dům – podvědomí, citové záležitosti a tajemství, omezení a osamocení, nemoci, způsob, jakým se budeme projevovat v těžkých situacích<br />
 9. 9. 1. Dům – Jsem – mapa vlastní identity<br />Využít energie planety Mars ( myt. Bůh války – touha po prosazení se ) za pomoci vlastností znamení Berana<br />Zrod Já, individualita se v 1. komnatě rozvíjí a identifikuje<br />1. dům ( Ascendent ) určuje celkovou povahu, vzhled, zdraví, vědomí vlastní síly a schopností využívat ji ve svůj prospěch<br />Vliv rodičů – podporují/omezují individualitu<br />Nebezpečí – názor rodičů o dítěti má na dítě velký vliv<br />-> často jim uvěří, že je zlobivé, hloupé, k ničemu… -> může se stáhnout do sebe nebo revoltovat; potřeba dokázat, že jsme lepší, než si o nás myslí -> nebezpečí celoživotních komplexů<br />
 10. 10. Chyby ve výchově a v postojích rodičů ( nebo nesoulad v subjektivním vnímání rodičů a dítěte, co je pro dítě to správné) <br /> -> potíže se sebepřijetím dítěte – např. potíže s váhou, psychické bloky, špatný postoj ve vztazích – příliš podřízený, snaha o nepostradatelnost, sebepodceňování…<br />Přijmout realitu svého dětství jako nezměnitelný fakt, neztrácet čas a energii přehrabováním starých křivd<br />Beran – odvaha uvědomit si své vlastní Já a hledat nové možnosti, schopnost kráčet v čele a hledět vpřed<br />
 11. 11. 2. Dům – Mám –schopnost mít se ve světě hmoty<br />Venuše – Býk<br />V -> naděje, že člověk najde svou ideální druhou polovinu; smysl pro krásu, lásku, estetiku<br />Projekce našich vizí do světa hmoty, naučit se prosadit naši myšlenku do života a zajistit si pocit zabezpečení<br />Čím více chápeme vlastní hodnotu, tím menší máme problém s hmotnou hodnotou<br />Předmětem 2.domu je hl. poznání, že vše, co si žádáme ze světa hmoty, musíme vyvážit svou vlastní energií<br />
 12. 12. Materiální potíže-> pátrat v postojích od rodičů (1.dům) -> pozor na špatný vztah k penězům „peníze kazí charakter“, nebo snadný zisk peněz v mládí od rodičů<br />Podceňování se – reálná podmínka pro chudobu -> nespokojenost a obavy z budoucnosti, zášť k zabezpečeným lidem<br />Neschopnost se prodat -> nutnost odvahy jít s kůží na trh a věřit v to, co vytvářím<br />Touha mít „něco za nic“ -> lehce nabyté peníze -> obžerství, opilství -> trest – nemoci, výdaje za léčbu, očista utrpením<br />Lenost – nenaplní dispozice i výhodného horoskopu<br />Odvaha – vytěží maximum i z méně výhodného horoskopu<br />Býk –jistý si sám sebou, vytrvalý, trpělivý, poctivý, ví, že jeho práci za něj nikdo neudělá<br />
 13. 13. 3. Dům - komunikuji<br />Merkur (informace neprohlubuje, nýbrž šíří -> široký záběr) – Blíženci<br />V naší komunikaci se projeví, nakolik jsme schopni poznávat vlastní realitu a zároveň připustit a pochopit realitu ostatních<br />Naše ego často zatratí mnoho užitečných a zajímavých poznatků, které nám přicházejí do života prostřednictvím druhých, na úkor poznatků o nás samotných<br />V této rovině nám osud nachystal takové situace, kde se prostřednictvím komunikace s ostatními ukáže, nakolik si vážíme sebe sama i druhých<br />Informace, které přijímáme, v nás vyvolávají pocity, které mohou být klíčem k tomu, co máme v sobě vyřešit<br />
 14. 14. Pokud nám někdo komunikací ublíží, přinese nám informace o tom, co je v nás nezralé, stagnující, chybějící… -> zaujmout nový postoj<br />Udržovat v čistotě svou vlastní mysl<br />X přehrávání si špatných vzpomínek, pomlouvání, odsuzování -> vychýlení organismu z harmonie -> možnost onemocnění pro návrat do rovnováhy ( podnět a čas pro analýzu situace, která potřebuje delší dobu vyřešit)<br />Blíženci – sbližování se s ostatními, humor a zlehčení situace v pravý čas, osvojování si nových informací<br />
 15. 15. 4. Dům – cítím<br />Energie Luny – vlastnosti Raka<br />Luna objevuje nevědomé, iracionální, ženský princip, emoce, intuice, cit<br />Zvládnout energii Luny – zvládnout své vnitřní nálady<br />Integrovat cit, soucit, laskavost, toleranci, lásku k domovu<br />Citově chladná výchova -> hledání partnera, který nahradí rodičovskou lásku, žárlivost na vlastní dítě, citově nedospělý člověk trápí své okolí postojem, že ho nikdo nemá dostatečně rád -> složité vztahy<br />Duše dítěte si vybere přesně takový typ rodiny, který předá přesně tu genetickou dispozici a výchovu, které bude potřebovat pro projevení určitých charakterových vlastností<br />
 16. 16. Naučit se pracovat s temnými stránkami naší osobnosti<br />Naše vědomí je ovlivňováno přes emoce programy, které jsou uloženy v nevědomí – rigidní postoje -> nutnost odstranit příčiny programů pro odstranění disharmonie (nemoci, deprese)<br />Snaha rozpoznat signály zvenčí – vědomé prožívání skutečnosti x ochota zabývat se sám sebou, až když je nejhůře – cesta utrpení, poškození orgánů odráží naše životní postoje, odráží neschonost zbavovat se odpadu z potravy a z emocí<br />Př. Nemožnost vyjádřit svůj problém – žlučník<br />Neschopnost užívat si života – slinivka<br />Strach a obavy -> ledviny; srdce – neschopnost vyjádřit skutečné city<br />
 17. 17. Uvědomit si vlastní pochybení a již se k nim nevracet<br />Rak – pečuje a chrání, vnímá, soucítí, tvoří štěstí a pohodlí domova<br />
 18. 18. 5. Dům - tvořím<br />Slunce - Lev<br />Naučit se radovat a hrát si, zdrojem naplnění a radosti se má v 5. domě stát naše kreativita, nalézt uspokojení z vnitřího zdroje nadšení pro život<br />Z horoskopu se dá poznat, zda má naše kreativita dostatek bojovnosti pro své vlastní plánym nebo zda raději budeme pomáhat při realizaci plánů jiných<br />Nerozvíjet talent je neúcta k sobě samému<br />Přání – představa o dosažení něčeho, co nám přinese radost, zdroj naší radosti a schopnosti se radovat si neseme pouze v sobě, radost nám kazí náš vlastní úhel pohledu<br />Lev – odvaha chytit šanci a odvaha ji necgat s vědomím, že možností přijde více<br />
 19. 19. 6. Dům – pracuji – schopnost být pro druhé<br />Merkur - Panna<br />Schopnost včlenit se do systému, chápat řád, vytvářet strukturu, zajímat se o to, jak můžu přispět svou službou prostřednictvím svých talentů ostatním<br />Rozvojem aktivit pro společnost najít smysl svého bytí<br />Osvojení si trpělivosti a vytrvalosti k realizaci svých plánů<br />Nutnost vytvořit řád a přijmout opatření pro udržení se v realitě<br />Panna- solidnost, funkční systém,užitečnost,preciznost<br />
 20. 20. 7. Dům – já a ty – schopnost být s druhými<br />Venuše - Váhy<br />Schopnost hluboce a trvale milovat<br />Rozpoznáváme se tu skrz druhé<br />Úskalí – nesprávná míra čehokoli<br />Nalézt rovnováhu mezi dáváním a přijímáním<br />-> pravá míra chování vůči druhým a toho, co dovolíme ostatním vůči sobě<br />Prostřednictvím partnera odraz našich mezer, nezdravá závislost<br />Optimum partnerských vtahů – rovnoměrné zbývání se všemi sektory života, ne jen do vztahu<br />Váhy –cíleně vnášet soulad a harmonii do vztahů<br />
 21. 21. 8. Dům - odevzdávám<br />Schopnost nemuset mít ve světě hmoty, vytvářet poměr hmotných a duchovních statků, nelpět<br />Pluto – Štír<br />Naučit se zbavit starých struktur, najít pocit jistoty, že i když můžeme o majetek přijít, tak nám náš potenciál pomůže k získání nového a potřebného<br />Pochopit a vyrovnat se smrtelností těla a nesmrtelností duše, s končícím životem a nekončícím vývojem, zažití jednoty prostřednictvím spojení se s opačným<br />Štír – nalézt a pojmenovat neviditelné, počítat s odvrácenou stránkou věcí, odvaha stanout tváří v tvář zlu<br />
 22. 22. 9. Dům – Moudřím<br />Jupiter – Střelec<br />Naučit se ohlídat si sektory našich možností a vyvážit je na druhé straně<br />Moudře rozpoznat podle pokynů svého vnitřního vedení, čím vyvážit chybějící<br />Přestává nám stačit hmotný svět, touha nalézt smysl lidského života, víra ve vyšší vedení, hledání souvislostí<br />Střelec – správné vytyčení směru, hloubka myšlenky, zvážení všech pro a proti<br />
 23. 23. 10. Dům - jednám<br />Saturn - Kozoroh<br />Schopnost vyrovnat se se zátěží, kterou neseme v sobě a přeměnit ji v kvalitu, <br /> se kterou jsme se vyrovnali<br />Zde máme možnost docílit úspěchu na základě rozpoznání své vlastní hodnoty<br />Vyrovnání se se svou vlastní silovou složkou -> využít ji v každodenním životě<br />Kozoroh – pevný, spolehlivý, stálý, vytrvalý<br />
 24. 24. 11.Dům – Sdílím<br />Schopnost tvořit s druhými, inspirace a lehkost bytí mimo řád<br />Uran – Vodnář<br />Uplatnění kvalit pátého domu ve společenství, včlenení se do kolektivu, nejen pro radost, ale i pro užitek pro společenství<br />Vodnář – velkorysý, prokolektivní, připravuje na nové možnosti<br />
 25. 25. 12. Dům - vím<br />Pochopení jednoty<br />Neptun – Ryby<br />Pochopení, vykoupení, odevzdání se, odpuštění, stav blaženosti a osvícení<br />Ryby – maximální soucit<br />
 26. 26. Použitá literatura<br />Markéta Vostrá – Škola života<br />Jan Kefer – Praktická astrologie<br />Najdise.cz<br />

×