Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Project Management Professional

470 vues

Publié le

Project Management Professional Course By Hany Sewilam

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

Project Management Professional

 1. 1. ‫يع‬‫ر‬‫ـا‬‫ش‬‫امل‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ MBA,PhD,PMP HanySewilam
 2. 2. ‫العام‬‫املنهج‬Thenineknowledgeareas • Project Integration Management • Project Scope Management • Project Time Management • Project Cost Management • Project Quality Management • Project Human Resource Management • Project Communications Management • Project Risk Management • Project Procurement Management
 3. 3. ‫العام‬‫املنهج‬Thefiveprocessgroups • Initiating • Planning • Executing • Monitoring and Controlling • Closing
 4. 4. ‫ئيسية‬‫ر‬‫ال‬‫املصطلحات‬ •‫املطالب‬‫تحديد‬. •‫تحقيقها‬‫يمكن‬‫محدده‬‫أهداف‬‫وضع‬. •‫والتكلفة‬‫والوقت‬ ‫والنطاق‬‫للجودة‬ ‫التنافسيه‬ ‫املتطلبات‬ ‫ن‬‫تواز‬. •‫املختلفة‬ ‫والتوقعات‬ ‫االهتمامات‬‫نحو‬ ‫واألسلوب‬ ‫والخطط‬ ‫املواصفات‬‫تكييف‬.
 5. 5. ‫املش‬‫يق‬‫ر‬‫ف‬‫يحتاجها‬‫التى‬‫الخبرة‬‫مجاالت‬‫ع‬‫و‬‫ر‬
 6. 6. ‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬(‫كامل‬‫نموذج‬) ‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫تكامل‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫نطاق‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫وقت‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬
 7. 7. ‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬(‫كامل‬‫نموذج‬) ‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫تكاليف‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫جودة‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫البشريه‬‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫ع‬‫و‬‫املشر‬
 8. 8. ‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬(‫كامل‬‫نموذج‬) ‫اتصاالت‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫ع‬‫و‬‫املشر‬ ‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫مخاطر‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫يد‬‫ر‬‫التو‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬
 9. 9. ‫ع‬‫و‬‫للمشر‬‫العامة‬‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ •‫التخطيط‬ •‫التنظيم‬ •‫العمالة‬‫توفير‬ •‫التنفيذ‬ •‫العمليات‬‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ •‫والحسابات‬ ‫املالية‬‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬. •‫يدات‬‫ر‬‫والتو‬‫يات‬‫ر‬‫املشت‬. •‫والتسويق‬ ‫املبيعات‬. •‫ي‬‫التجار‬ ‫ن‬‫والقانو‬‫العقود‬. •‫يع‬‫ز‬‫والتو‬‫التصنيع‬. •‫ات‬‫ز‬‫التجهي‬ ‫وسلسلة‬‫اإلمداد‬. •‫والتشغيلي‬‫والتيكتيكي‬‫اتيجي‬‫ر‬‫اإلست‬‫التخطيط‬. •‫الوظيف‬ ‫واملسار‬‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫ن‬‫وشئو‬‫التنظيمي‬‫والسلوك‬‫الهيكل‬‫ي‬. •‫والسالمة‬‫الصحة‬‫ات‬‫ر‬‫مما‬. •‫املعلومات‬‫تكنولوجيا‬.
 10. 10. ‫ع‬‫و‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫امل‬‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫ا‬‫ر‬‫م‬
 11. 11. •‫مرحل‬ ‫كل‬‫فى‬ ‫اداؤه‬‫املطلوب‬ ‫الفنى‬ ‫العمل‬‫ه‬. •‫وكي‬‫مرحله‬ ‫كل‬‫تسليمات‬‫توليد‬‫توقيت‬‫فية‬ ‫منها‬ ً ‫كال‬‫وتقييم‬‫والتحقق‬‫مراجعة‬. •‫عليه‬‫واملصادقة‬ ‫مرحله‬ ‫كل‬ ‫على‬‫الرقابة‬‫ا‬. •‫ث‬‫ع‬‫و‬‫املشر‬ ‫فترة‬ ‫ل‬‫او‬ ‫فى‬‫املخاطرة‬‫مراحل‬‫تقل‬ ‫م‬. ‫ع‬‫و‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫امل‬‫ـاة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ح‬‫ة‬‫ر‬‫دو‬
 12. 12. ‫حياة‬ ‫ة‬‫ر‬‫دو‬ ‫ضمن‬‫احل‬‫ر‬‫للم‬ ‫التقليدي‬ ‫التسلسل‬ ‫ع‬‫و‬‫املشر‬
 13. 13. ‫ع‬‫و‬‫املشر‬ ‫تخطيط‬Work breakdown Structure
 14. 14. ‫الشبكه‬‫تخطيط‬ •‫التحك‬ ‫على‬ ‫ع‬‫و‬‫املشر‬ ‫مدير‬ ‫تساعد‬ ‫بصرية‬ ‫طريقة‬‫م‬ ‫اقبه‬‫ر‬‫وامل‬. •‫ودوائر‬‫اسهم‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫ع‬‫و‬‫املشر‬ ‫سم‬‫ر‬(AON) •Activity on Node •‫طريقة‬ ‫تسمى‬ ‫وهى‬Pert‫الى‬ ‫اختصار‬ ‫وهى‬ •Program Evaluation & Review Technique •‫طريقة‬CPM - Critical Path Method 8.2 3.2 1.4 1.2
 15. 15. ‫الشبكه‬‫تخطيط‬
 16. 16. ‫للمش‬‫التمهيدي‬‫النطاق‬‫تطوير‬‫ع‬‫و‬‫ر‬ ‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫خطة‬‫تطوير‬ (1) )2( ‫تطوير‬-‫تخطيط‬
 17. 17. ‫و‬‫للمشر‬‫الزمني‬‫ل‬‫الجدو‬‫تطوير‬‫ع‬ ‫ع‬‫و‬‫للمشر‬‫التكلفة‬‫تطوير‬ (3) (4) ‫تطوير‬-‫تخطيط‬
 18. 18. ‫و‬‫للمشر‬‫الجوده‬‫توكيد‬‫تطوير‬‫ع‬ ‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫عمل‬‫يق‬‫ر‬‫ف‬‫تطوير‬ (5) (6) ‫تطوير‬-‫تخطيط‬
 19. 19. ‫للمشر‬‫اقبة‬‫ر‬‫وم‬‫تطويرمتابعة‬‫ع‬‫و‬ ‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫من‬‫اإلنتهاء‬‫ر‬‫تطوي‬ (7) (8) ‫تطوير‬-‫تخطيط‬
 20. 20. THANKS! Hany Sewilam 092 682 12 54 Hany@Orkanza.com facebook.com/Orkanza

×