Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Putni nalog

4 155 vues

Publié le

Putni nalog je akt koji donosi pravno lice i preduzetnik na osnovu kojeg se obavlja prijevoz službenim vozilima u drumskom saobraćaju.

Publié dans : Industrie automobile
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • putni nalog
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Putni nalog

 1. 1. PUTNI NALOG
 2. 2. PUTNI NALOG U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU  Tematiku obaveze izdavanja putnog naloga, sadržaj i obaveza vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima, uređeni su Pravilnikom o sadržaju, izdavanju i vođenju putnih naloga i evidencijama o putnim nalozima.  Putni nalog je akt koji donosi pravno lice i preduzetnik na osnovu kojeg se obavlja prijevoz službenim vozilima u drumskom saobraćaju.
 3. 3.  Obaveza pravnih lica i preduzetnika je da u vozilu kojim obavljaju prijevoz (službenim vozilima) imaju popunjen putni nalog, koji mora da bude ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog lica i lica odgovornog za tehničku ispravnost vozila (odnosi se na velike prevozničke firme za prijevoz tereta i autobuskom prijevozu putnika)
 4. 4.  Putni nalog za vozilo popunjen na propisan način, potpisan od strane vozača i potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog lica mora nalaziti u svakom vozilu kojim se vrši prevoz u drumskom saobraćaju, dakle i prevoz za sopstvene potrebe, osim u:  putničkom automobilu privrednih subjekata kojim se obavlja prijevoz, dakle i prijevoz za sopstvene potrebe; putničkom automobilu u svojini fizičkog lica kojim to lice vrši prijevoz za lične potrebe; putničkom automobilu kojim se obavlja auto-taksi prijevoz putnika.  
 5. 5.  Dakle, u odnosu na ranije važeće zakonsko rešenje, od obaveze da budu snabdjeveni uredno popunjenim, ovijerenim i potpisanim putnim nalogom za vozilo, izmjenama i dopunama Zakona su izuzeti samo putnički automobili privrednih subjekata kojima se obavlja prijevoz za sopstvene potrebe (u svim ostalim vozilima mora se nalaziti takav nalog). Osim toga, izmjenama i dopunama Zakona ukinuta je obaveza ovjere putnog naloga od strane lica odgovornog za kontrolu tehničke ispravnosti vozila.
 6. 6.  Nalogodavac je dužan voditi evidenciju o izdatim putnim nalozima u obliku knjige, odnosno na računalu. Evidencija sadrži slijedeće podatke:  redni broj,  datum izdavanja putnog naloga,  broj putnog naloga,  ime i prezime vozača,  registracijska oznaka motornog vozila,  registracijska oznaka priključnog vozila i  datum vraćanja putnog naloga
 7. 7.  Evidencija se mora voditi ažurno i potpuno, tako da u svako doba pruža uvid u stvarno stanje.  Ako se evidencija putnih naloga vodi putem računala, uposleni koji radi na unosu podataka u računalo, na kraju svog radnog vremena mora otiskati i ovjeriti unesene podatke u evidenciju o izdatim putnim nalozima.
 8. 8. Kako popuniti putni nalog  Putni nalog ili putni radni list popunjava se kada se osobno vozilo koristi u službene svrhe, tj. kada djelatnik koristi svoje osobno vozila za potrebe tvrtke tj. poslodavca koji ga šalje na službeni put. Po Zakonu je porezno priznati trošak 0,50KM po kilometru, što znači da se ovisno o dogovoru na iznos do 0,50 KM ne plaća porez.
 9. 9.  Kao prilog putnom radnom listu (bez obzira što je Zakonom ukinuta za 2009. godinu) i dalje se preporučuje da se kao prilog stavi i učinjeni trošak goriva, jer je iz iskustva sa kontrolom Porezne uprave to poželjno imati. Također se prilažu i eventualni troškovi cestarine, parkinga te učinjeni troškovi hotelskog smještaja. Trošak prehrane i pića ne priznaje se kao trošak po putnom listu, no zato se obračunavaju dnevnice.
 10. 10.  Dnevnica za vrijeme provedeno do 8 sati na putu nema, za vrijeme provedeno od 8-12 sati priznaje se kao ½ dnevnice, a iznad 12 sati se priznaje kao puna dnevnica. U BiH porezno priznata dnevnica je 44 KM, no ovisno od poslodavca ona može biti i niža ili viša, ali se onda na taj viši iznos plaća porez.
 11. 11.   Nakon povratka sa puta obvezno je u roku od 3 (tri) dana izvršiti obračun putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće. Neki pojmovi koji se pojavljuju u putnom nalogu: - naredbodavac – tvrtka/poslodavac - podnositelj računa – zaposlenik koji koristi svoje osobno vozilo u službene svrhe - isplatio blagajnik – blagajnik poslodavca - pregledao likvidator – drugi zaposlenik poslodavca ako je tvrtka tako ustrojena

×