DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 4.docx

Page 1 of 4
K to 12
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: GRADE 8
Teacher: Learning Area: ARALING PANLIPUNAN
Teaching Dates: Quarter/Week: Quarter 3 : Week 4
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
I. LAYUNIN
A.Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa at rehiyon sa daigdig bunsod ng paglaganap
ng mga kaisipan sa agham, politika, at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigan kamalayan
B. Pamantayan sa
Pagganap
Kritikal na nakapagsusuri sa naging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad, at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng transpormasyon tungo sa
makabagong panahon.
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
Natataya ang mga dahilan
at epekto ng Unang Yugto ng
Imperyalismo at
Kolonisasyon.
AP8PMD-IIIf-5
Natataya ang mga dahilan
at epekto ng Unang Yugto ng
Imperyalismo at Kolonisasyon.
AP8PMD-IIIf-5
Natataya ang mga dahilan
at epekto ng Unang Yugto ng
Imperyalismo at
Kolonisasyon.
AP8PMD-IIIf-5
Interbensyon
II.NILALAMAN
III. KAGAMITANG
PANTURO
Mga Larawan, LCD, Kompyuter
Manila paper, Kartolina, strips.
Mga Larawan, LCD, Kompyuter
Manila paper, Kartolina, strips.
Mga Larawan, LCD, Kompyuter
Manila paper, Kartolina, strips.
A.Sanggunian
1.Mga pahina sa Gabay
ng Guro
Pahina Pahina Pahina
2.Mga Pahina sa
Kagamitang Pang-Mag-
aaral
Kasaysayan ng Daigdig
Pahina –326-341
Kasaysayan ng Daigdig
Pahina – 326-341
Kasaysayan ng Daigdig
Pahina – 334-335
Interbensyon
3.Mga pahina sa
Teksbuk
4. Karagdagang
Kagamitan mula sa
Learning Resource (LR)
portal
Nakalaan sa Guro ang ano
mang Kagamitang maaari
nyang idagdag na Kagamitan.
Nakalaan sa Guro ang ano
mang Kagamitang maaari
nyang idagdag na Kagamitan.
Nakalaan sa Guro ang ano
mang Kagamitang maaari
nyang idagdag na Kagamitan.
B.Iba pang Kagamitang
Panturo
IV.PAMAMARAAN
A.Balik-Aral sa
nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng aralin
Balik-Aral sa Nakaraang
Aralin.
Balik-Aral sa Nakaraang
Aralin.
Balik-Aral sa Nakaraang
Aralin.
Balik-Aral sa Nakaraang
Aralin.
Page 2 of 4
B. Paghahabi sa layunin
ng aralin
PUZZLE; Punan ng tamang
Letra sa patlang upang mabuo
ang hinihinging salita.
C O _ U _ B _ S COLUMBUS
V E _ P _ C C _ VESPUCCI
Ayusin ang ginulong
Letra na may kinalaman sa
Paglalayag.
MAGADA – DA GAMA
NALLEMAG-MAGELLAN
Dagdagan pa ng Guro
Awit mula kay Yoyoy
Villame. History of the
Philippines.
https://www.youtube.com/watch?
v=nCoEPnprS7Q
Magpakita ng watawat ng
mga bansang Portugal, Spain
America, England, France at
Netherlands.
Kilalanin ng mga mag-aaral
Kung anong bansa ang
Watawat
GAWAIN 5 – Talahanayan
ng manlalayag
Batay sa binasang teksto,
punan ang talahanayan sa
pahina 338 ng hinihinging
Datos. Sagutin ang Pampro-
sesong mga Tanong.
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong
aralin
Iugnay ang nabuong salita sa
Bagong Aralin.
Iugnay ang mga salitang nabuo
Sa paksang tatalakayin
Iugnay ang awitin sa Bagong
Aralin.
Iugnay ito sa Bagong Aralin
D. Pagtatalakay ng
bagong konsepto at
paglalahad ng bagong
kasanayan #1
Magbasa at Matuto.
Ipabasa ang “Ang Paghaha
ngad ng Spain ng Kayama-
nan mula sa Silangan”
Magbasa at Matuto.
Basahin ang “ Paghahati ng
Mundo.
Sagutin ang tanong sa loob ng
Kahon.
GAWAIN:
Magbasa at Matuto;
Basahin ito:
Ang Paglalakbay ni Magellan
Pasagutan ang mga tanong sa
Loob ng kahon.
GAWAIN 6- Pin the Flag
Sa tulong ng mapa, tukuyin
ang mga bansang Kanluranin
aa nanguna sa eksplorasyon
Ilagay ang watawat sa tapat
ng bansang nagmamay-ari ng
watawat.
E. Pagtatalakay ng
bagong konsepto at
paglalahad ng bagong
kasanayan #2
Magtalakayan tungkol sa
Paghahangad ng Spain ng
Kayamanan mula sa
Silangan.
Magtalakayan:
Bakit Hinati ni Pope Alexander
VI ang mundo sa Portugal at
Spain?
Magtalakayan tungkol sa
Ginawang Paglalakbay ni
Magellan,
Kung anong mga lugar ang
Kanyang narrating.
GAWAIN 7
Mabuti o Masama
Tatayain ang pag-unawa sa
Konseptong Tinalakay.
Lagyan ng check ang kolum
na iyong sagot.
Sagutan ang Pamprosesong
tanong sa pahina 341.
GAWAIN : Magbasa at
Matu
To.
Basahin at Unawain ang
Epek
To ng Unang Yugto ng
Kolo
Nisasyon.
F. Paglinang sa
Kabihasaan (Tungo sa
Formative Assesment 3
GAWAIN : Ibigay ang Papel
na ginagampanan nina:
Ferdinand V,
Christopher Columbus
Amerigo Vespucci
Pabigyang puna ang mga sagot
sa Talahanayan.
Isunod ang Talakayan.
GAWAIN:
Magbasa at Matuto;
Basahin ito:
Ang mga DUTCH
Sagutin ang tanong sa loob ng
Kahon.
Sumulat ng maikling sanay
say tungkol sa paglaganap
ng sibilisasyong Kanluranin
sa Silangan
G. Paglalapat ng aralin
sa pang araw-araw na
buhay
Talakayin sa klase bakit hina-
ngad ng Spain ang Yaman ng
Silangan.
.
Bakit marami ang gustong
maging SEAMAN?
Ano ang kahalagahan ng
Paglalayag na ginawa ng mga
Europeo?
Sagutin:
Ano kaya kung di dumating
Ang mga Europeo sa
Silangan?
H. Paglalahat ng Aralin
I.Pagtataya ng Aralin Paubaya sa guro ang pagkaka
Roon ng Maikling Pagsusulit
1-5 aytem
Paubaya sa guro ang pagkaka
Roon ng Maikling Pagsusulit
1-5 aytem
Gawing Pagtataya ang
Tanungan.
Interbensyon
Page 3 of 4
J. Karagdagang gawain
para sa takdang-aralin at
remediation
V. PAGNINILAY
A.Bilang ng mag-aaral
na nakakuha ng 80% sa
pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba
pang gawain para sa
remediation
C. Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-
aaral na magpatuloy sa
remediation?
E.Alin sa mga
istrateheyang pagtuturo
ang nakatulong ng
lubos? Paano ito
nakatulong?
F.Anong suliranin ang
aking naranasan na
solusyonan sa tulong ng
aking punong guro at
superbisor?
G.Anong kagamitang
panturo ang aking
nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko
guro?
F.Anong suliranin ang
aking naranasan na
solusyonan sa tulong ng
aking punong guro at
superbisor?
G.Anong kagamitang
panturo ang aking
Page 4 of 4
nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko
guro?
1 sur 4

Recommandé

DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 6.docx par
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 6.docxDLL APAN8 QUARTER3-WEEK 6.docx
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 6.docxHarleyLaus1
29 vues4 diapositives
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx par
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docxMichelleCapendingDeb
71 vues7 diapositives
Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx par
Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docxGrade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx
Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docxMarilynAlejoValdez
29 vues6 diapositives
DLL_Q1_W1_AralingPanlipunan6.docx par
DLL_Q1_W1_AralingPanlipunan6.docxDLL_Q1_W1_AralingPanlipunan6.docx
DLL_Q1_W1_AralingPanlipunan6.docxMarisCarvajal1
78 vues3 diapositives
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W3.docx par
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W3.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W3.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W3.docxJeffreyVigonte
12 vues3 diapositives
DLL APAN8 QUARTER3- WEEK7.docx par
DLL APAN8 QUARTER3- WEEK7.docxDLL APAN8 QUARTER3- WEEK7.docx
DLL APAN8 QUARTER3- WEEK7.docxHarleyLaus1
43 vues4 diapositives

Contenu connexe

Similaire à DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 4.docx

Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx par
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
86 vues6 diapositives
Filipino 4 par
Filipino 4Filipino 4
Filipino 4Malou Yecyec
12.4K vues17 diapositives
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docx par
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docxDLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docx
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docxHarleyLaus1
76 vues4 diapositives
Malamasusing banghay par
Malamasusing banghayMalamasusing banghay
Malamasusing banghayMark Anthony Bartolome
11.1K vues5 diapositives
DLL_Filipino 8 _Q1_Mod1_Week 1.docx par
DLL_Filipino 8 _Q1_Mod1_Week 1.docxDLL_Filipino 8 _Q1_Mod1_Week 1.docx
DLL_Filipino 8 _Q1_Mod1_Week 1.docxRizNaredoBraganza
11 vues5 diapositives
DLL-Ikawalong Linggo-Kasaysayan ng Wikang Pambansa.docx.pdf par
DLL-Ikawalong Linggo-Kasaysayan ng Wikang Pambansa.docx.pdfDLL-Ikawalong Linggo-Kasaysayan ng Wikang Pambansa.docx.pdf
DLL-Ikawalong Linggo-Kasaysayan ng Wikang Pambansa.docx.pdfMichaelJhonFunelasMi
20 vues6 diapositives

Similaire à DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 4.docx(20)

DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docx par HarleyLaus1
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docxDLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docx
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docx
HarleyLaus176 vues
Piling-larangan-leksiyon-3.docx par BethTusoy
Piling-larangan-leksiyon-3.docxPiling-larangan-leksiyon-3.docx
Piling-larangan-leksiyon-3.docx
BethTusoy13 vues
ARPAN 8 QUARTER 1 WEEK 2 DLL.docx par HoneyAsmad
ARPAN 8 QUARTER 1 WEEK 2 DLL.docxARPAN 8 QUARTER 1 WEEK 2 DLL.docx
ARPAN 8 QUARTER 1 WEEK 2 DLL.docx
HoneyAsmad51 vues
dlp week 1 ap.docx par Mean6
dlp week 1 ap.docxdlp week 1 ap.docx
dlp week 1 ap.docx
Mean622 vues
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q3_W4.ppt par EdwinGervacio2
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q3_W4.pptDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q3_W4.ppt
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q3_W4.ppt
EdwinGervacio2111 vues

Plus de HarleyLaus1

burgos_university_ciuladiene.pptx par
burgos_university_ciuladiene.pptxburgos_university_ciuladiene.pptx
burgos_university_ciuladiene.pptxHarleyLaus1
1 vue29 diapositives
139554657-sports-writing-ppt.ppt par
139554657-sports-writing-ppt.ppt139554657-sports-writing-ppt.ppt
139554657-sports-writing-ppt.pptHarleyLaus1
17 vues76 diapositives
Module-05-Citation-1.pptx par
Module-05-Citation-1.pptxModule-05-Citation-1.pptx
Module-05-Citation-1.pptxHarleyLaus1
1 vue13 diapositives
Module-04-Variables.pptx par
Module-04-Variables.pptxModule-04-Variables.pptx
Module-04-Variables.pptxHarleyLaus1
7 vues32 diapositives
Module-02-Quantitative-Research-Design.pptx par
Module-02-Quantitative-Research-Design.pptxModule-02-Quantitative-Research-Design.pptx
Module-02-Quantitative-Research-Design.pptxHarleyLaus1
5 vues26 diapositives
Module-01-Introduction-of-Research1.pptx par
Module-01-Introduction-of-Research1.pptxModule-01-Introduction-of-Research1.pptx
Module-01-Introduction-of-Research1.pptxHarleyLaus1
3 vues34 diapositives

Plus de HarleyLaus1(15)

burgos_university_ciuladiene.pptx par HarleyLaus1
burgos_university_ciuladiene.pptxburgos_university_ciuladiene.pptx
burgos_university_ciuladiene.pptx
HarleyLaus11 vue
139554657-sports-writing-ppt.ppt par HarleyLaus1
139554657-sports-writing-ppt.ppt139554657-sports-writing-ppt.ppt
139554657-sports-writing-ppt.ppt
HarleyLaus117 vues
Module-02-Quantitative-Research-Design.pptx par HarleyLaus1
Module-02-Quantitative-Research-Design.pptxModule-02-Quantitative-Research-Design.pptx
Module-02-Quantitative-Research-Design.pptx
HarleyLaus15 vues
Module-01-Introduction-of-Research1.pptx par HarleyLaus1
Module-01-Introduction-of-Research1.pptxModule-01-Introduction-of-Research1.pptx
Module-01-Introduction-of-Research1.pptx
HarleyLaus13 vues
ENG 6 Q 1 WK 7 Day 1-5.pptx par HarleyLaus1
ENG 6 Q 1 WK 7 Day 1-5.pptxENG 6 Q 1 WK 7 Day 1-5.pptx
ENG 6 Q 1 WK 7 Day 1-5.pptx
HarleyLaus165 vues
mabuting-pamamahala-220929093448-7d677e54 (1).pdf par HarleyLaus1
mabuting-pamamahala-220929093448-7d677e54 (1).pdfmabuting-pamamahala-220929093448-7d677e54 (1).pdf
mabuting-pamamahala-220929093448-7d677e54 (1).pdf
HarleyLaus140 vues
139554537-Copy-Reading-Headline-Writing-PPT-ppt.ppt par HarleyLaus1
139554537-Copy-Reading-Headline-Writing-PPT-ppt.ppt139554537-Copy-Reading-Headline-Writing-PPT-ppt.ppt
139554537-Copy-Reading-Headline-Writing-PPT-ppt.ppt
HarleyLaus110 vues
vdocuments.mx_interaksyon-ng-demand-at-supply.pptx par HarleyLaus1
vdocuments.mx_interaksyon-ng-demand-at-supply.pptxvdocuments.mx_interaksyon-ng-demand-at-supply.pptx
vdocuments.mx_interaksyon-ng-demand-at-supply.pptx
HarleyLaus18 vues
353225834-Pageant-Script-for-Male-Individual-Host-or-Emcee.docx par HarleyLaus1
353225834-Pageant-Script-for-Male-Individual-Host-or-Emcee.docx353225834-Pageant-Script-for-Male-Individual-Host-or-Emcee.docx
353225834-Pageant-Script-for-Male-Individual-Host-or-Emcee.docx
HarleyLaus12.6K vues
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 8.docx par HarleyLaus1
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 8.docxDLL APAN8 QUARTER3-WEEK 8.docx
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 8.docx
HarleyLaus1135 vues
CHILD-PRO-REPORT-DIALES.docx par HarleyLaus1
CHILD-PRO-REPORT-DIALES.docxCHILD-PRO-REPORT-DIALES.docx
CHILD-PRO-REPORT-DIALES.docx
HarleyLaus14 vues

DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 4.docx

  • 1. Page 1 of 4 K to 12 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: GRADE 8 Teacher: Learning Area: ARALING PANLIPUNAN Teaching Dates: Quarter/Week: Quarter 3 : Week 4 LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES I. LAYUNIN A.Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa at rehiyon sa daigdig bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham, politika, at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigan kamalayan B. Pamantayan sa Pagganap Kritikal na nakapagsusuri sa naging implikasyon sa kaniyang bansa, komunidad, at sarili ng mga pangyayari sa panahon ng transpormasyon tungo sa makabagong panahon. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Natataya ang mga dahilan at epekto ng Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon. AP8PMD-IIIf-5 Natataya ang mga dahilan at epekto ng Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon. AP8PMD-IIIf-5 Natataya ang mga dahilan at epekto ng Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon. AP8PMD-IIIf-5 Interbensyon II.NILALAMAN III. KAGAMITANG PANTURO Mga Larawan, LCD, Kompyuter Manila paper, Kartolina, strips. Mga Larawan, LCD, Kompyuter Manila paper, Kartolina, strips. Mga Larawan, LCD, Kompyuter Manila paper, Kartolina, strips. A.Sanggunian 1.Mga pahina sa Gabay ng Guro Pahina Pahina Pahina 2.Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag- aaral Kasaysayan ng Daigdig Pahina –326-341 Kasaysayan ng Daigdig Pahina – 326-341 Kasaysayan ng Daigdig Pahina – 334-335 Interbensyon 3.Mga pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa Learning Resource (LR) portal Nakalaan sa Guro ang ano mang Kagamitang maaari nyang idagdag na Kagamitan. Nakalaan sa Guro ang ano mang Kagamitang maaari nyang idagdag na Kagamitan. Nakalaan sa Guro ang ano mang Kagamitang maaari nyang idagdag na Kagamitan. B.Iba pang Kagamitang Panturo IV.PAMAMARAAN A.Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng aralin Balik-Aral sa Nakaraang Aralin. Balik-Aral sa Nakaraang Aralin. Balik-Aral sa Nakaraang Aralin. Balik-Aral sa Nakaraang Aralin.
  • 2. Page 2 of 4 B. Paghahabi sa layunin ng aralin PUZZLE; Punan ng tamang Letra sa patlang upang mabuo ang hinihinging salita. C O _ U _ B _ S COLUMBUS V E _ P _ C C _ VESPUCCI Ayusin ang ginulong Letra na may kinalaman sa Paglalayag. MAGADA – DA GAMA NALLEMAG-MAGELLAN Dagdagan pa ng Guro Awit mula kay Yoyoy Villame. History of the Philippines. https://www.youtube.com/watch? v=nCoEPnprS7Q Magpakita ng watawat ng mga bansang Portugal, Spain America, England, France at Netherlands. Kilalanin ng mga mag-aaral Kung anong bansa ang Watawat GAWAIN 5 – Talahanayan ng manlalayag Batay sa binasang teksto, punan ang talahanayan sa pahina 338 ng hinihinging Datos. Sagutin ang Pampro- sesong mga Tanong. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Iugnay ang nabuong salita sa Bagong Aralin. Iugnay ang mga salitang nabuo Sa paksang tatalakayin Iugnay ang awitin sa Bagong Aralin. Iugnay ito sa Bagong Aralin D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Magbasa at Matuto. Ipabasa ang “Ang Paghaha ngad ng Spain ng Kayama- nan mula sa Silangan” Magbasa at Matuto. Basahin ang “ Paghahati ng Mundo. Sagutin ang tanong sa loob ng Kahon. GAWAIN: Magbasa at Matuto; Basahin ito: Ang Paglalakbay ni Magellan Pasagutan ang mga tanong sa Loob ng kahon. GAWAIN 6- Pin the Flag Sa tulong ng mapa, tukuyin ang mga bansang Kanluranin aa nanguna sa eksplorasyon Ilagay ang watawat sa tapat ng bansang nagmamay-ari ng watawat. E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Magtalakayan tungkol sa Paghahangad ng Spain ng Kayamanan mula sa Silangan. Magtalakayan: Bakit Hinati ni Pope Alexander VI ang mundo sa Portugal at Spain? Magtalakayan tungkol sa Ginawang Paglalakbay ni Magellan, Kung anong mga lugar ang Kanyang narrating. GAWAIN 7 Mabuti o Masama Tatayain ang pag-unawa sa Konseptong Tinalakay. Lagyan ng check ang kolum na iyong sagot. Sagutan ang Pamprosesong tanong sa pahina 341. GAWAIN : Magbasa at Matu To. Basahin at Unawain ang Epek To ng Unang Yugto ng Kolo Nisasyon. F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assesment 3 GAWAIN : Ibigay ang Papel na ginagampanan nina: Ferdinand V, Christopher Columbus Amerigo Vespucci Pabigyang puna ang mga sagot sa Talahanayan. Isunod ang Talakayan. GAWAIN: Magbasa at Matuto; Basahin ito: Ang mga DUTCH Sagutin ang tanong sa loob ng Kahon. Sumulat ng maikling sanay say tungkol sa paglaganap ng sibilisasyong Kanluranin sa Silangan G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na buhay Talakayin sa klase bakit hina- ngad ng Spain ang Yaman ng Silangan. . Bakit marami ang gustong maging SEAMAN? Ano ang kahalagahan ng Paglalayag na ginawa ng mga Europeo? Sagutin: Ano kaya kung di dumating Ang mga Europeo sa Silangan? H. Paglalahat ng Aralin I.Pagtataya ng Aralin Paubaya sa guro ang pagkaka Roon ng Maikling Pagsusulit 1-5 aytem Paubaya sa guro ang pagkaka Roon ng Maikling Pagsusulit 1-5 aytem Gawing Pagtataya ang Tanungan. Interbensyon
  • 3. Page 3 of 4 J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation V. PAGNINILAY A.Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Blgng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin? D. Bilang ng mga mag- aaral na magpatuloy sa remediation? E.Alin sa mga istrateheyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F.Anong suliranin ang aking naranasan na solusyonan sa tulong ng aking punong guro at superbisor? G.Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? F.Anong suliranin ang aking naranasan na solusyonan sa tulong ng aking punong guro at superbisor? G.Anong kagamitang panturo ang aking
  • 4. Page 4 of 4 nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?