Publicité
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Publicité
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Publicité
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Publicité
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Publicité
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Publicité
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Publicité
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Publicité
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Publicité
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Publicité
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Prochain SlideShare
Peşman olmadan öncə. azərbaycan (version 2)Peşman olmadan öncə. azərbaycan (version 2)
Chargement dans ... 3
1 sur 328
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan(20)

Publicité

Plus de HarunyahyaAzerbaijan(20)

Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan

 1. 1
 2. 3
 3. M Ü Ə L L İ F V Ə Ə S Ə R L Ə R İ H A Q Q I N D A Harun Yəhya imzasından istifadə edən müəllif Adnan Oktar 1956-cı ildə Ankarada anadan olub. Orta təhsilini Ankarada tamamlayıb. Daha sonra İstanbul Memar Sinan Universitetinin Gözəl Sənətlər fakültəsində və İstanbul Universitetinin Fəlsəfə fakültəsində təhsil alıb. 80-ci illərdən bəri imani, elmi və siyasi mövzularda bir çox əsər yazıb. Bununla yanaşı, müəllifin təkamülçülərin saxtakarlığını, iddialarının əsassızlığnı və darvinizmin qanlı ideologiyalarla olan qaranlıq əlaqələrini üzə çıxaran çox mühüm əsərləri var. HarunYəhyanınəsərləritəxminən40.000şəklinyeraldığıbütovlükdə55.000 səhifəlik bir külliyyatdır və bu külliyyat 63 müxtəlif dilə tərcümə edilmişdir. Müəllifinimzasıinkarçıdüşüncəyəqarşımübarizəaparanikipeyğəmbərin xatirəsinə hörmətlə, adlarını yad etmək üçün Harun və Yəhya adlarından ibarətdir. Yazıçı tərəfindən kitabların cildində Rəsulullahın möhüründən istifadə edilməsinin simvolik mənası isə kitabların məzmunu ilə bağlıdır. Bu möhür Qurani-kərimin Allahın son kitabı və son sözü, Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) də xatəmül-ənbiya (son peyğəmbər) olduğunu bildirir. Müəllif də dərc etdirdiyi bütün əsərlərində Quranı və Peyğəmbərin sünnəsini özünə rəhbər tutmuşdur. Bu yolla inkarçı ideologiyaların bütün təməl iddialarını tək-tək məhv etməyi və dinə qarşı yönəldilən etirazları tamamilə susduracaq “son sözü” söyləməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur. Böyük hikmət və kamal sahibi olan Rəsulullahın möhürü bu son sözü söyləmək niyyətinin bir duası kimi istifadə edilir. Müəllifin bütün əsərlərindəki ortaq hədəf Quranın təbliğini dünyaya çatdırmaqdır. Beləliklə, insanları Allahın varlığı, birliyi, axirət kimi əsas imani mövzular üzərində düşünməyə sövq etmək və inkarçı sistemlərin əsassız təməllərini və azğın fəaliyyətlərini nəzərə çatdırmaqdır. Harun Yəhyanın əsərləri Hindistandan Amerikaya, İngiltərədən İndoneziyaya, Polşadan Bosniya və Hersoqovinaya, İspaniyadan Braziliyaya, Malayziyadan İtaliyaya, Fransadan Bolqarıstana və Rusiyaya qədər dünyanın bir çox ölkəsində bəyənilərək oxunur. İngilis, fransız, alman, italyan, ispan, portuqal, urdu, ərəb, alban, rus, bosnyak, uyğur, indonez, malay, benqal, serb, bolqar, Çin, kişvahili (Tanzaniyada işlədilir), hausa (afrikada geniş işlədilir), divelhi (Mavritaniyada işlədilir), danimarka və isveç kimi bir çox dilə tərcümə edilən əsərlər xaricdə geniş oxucu kütləsi tərəfindən daima oxunur. Dünyanın hər tərəfində çox bəyənilən bu
 4. əsərlərbirçoxinsanınimangətirməsinə,birçoxunundaimanınındərinləşməsinə vəsilə olur. Kitabları oxuyan, nəzərdən keçirən hər bir şəxs bu əsərlərdəki hikmətli, əsaslı, asan başa düşülən və səmimi üslubun, ağıllı və elmi yanaşmanın fərqinə varırlar. Bu əsərlər sürətlə təsir etmək, qəti nəticə vermək, etirazlara yer qoymamaq, əsaslılıq kimi xüsusiyyətləri daşıyır. Bu əsərləri oxuyan və üzərində ciddi düşünən insanların, artıq materialist fəlsəfəni, ateizmi və digər batil fikir və fəlsəfələrin heç birini səmimi şəkildə müdafiə etməsi mümkün deyil. Bundan sonra müdafiə etsələr də, ancaq inadkarlıqla müdafiə edəcəklər, çünki ideoloji əsasları məhv edilmişdir. Dövrümüzdəki bütün inkarçı meyillər Harun Yəhya külliyyatı qarşısında fikrən məğlub olmuşlar. Şübhəsiz, bu xüsusiyyətlər Quranın hikməti və izahının valehediciliyindən qaynaqlanır. Müəllifin özü bu əsərlərinə görə lovğalanmır, yalnız Allahın hidayətinə vəsilə olmağa niyyət etmişdir. Bundan başqa, bu əsərlərin nəşrində və yayımlanmasında maddi məqsəd güdmür. Bu həqiqətlər nəzərə alındıqda insanların görmədiklərini görmələrini təmin edən, hidayətlərinə vəsilə olan bu əsərlərin oxunmasına sövq etməyin də çox mühüm xidmət olması məlum olur. Bu dəyərli əsərləri tanıtmağın əvəzinə insanların ağlını qarışdıran, fikri qarışıqlıq meydana gətirən, şübhə və tərəddüdləri dağıtmaqda, imanı qurtarmaqda güclü və kəskin təsiri olmadığı ümumi təcrübədə müəyyən edilən kitabları yaymaq isə əmək və zaman itkisinə səbəb olar. İmanı qurtarmaq məqsədindən daha çox müəllifin ədəbi gücünü vurğulamağa yönələn əsərlərdə bu təsirin əldə edilə bilməyəcəyi məlumdur. Bu barədə şübhəsi olanlar varsa, Harun Yəhyanın əsərlərinin tək məqsədinin dinsizliyi məhv etmək və Quran əxlaqını yaymaq olduğunu, bu xidmətdəki təsir, uğur və səmimiyyətin açıq şəkildə göründüyünü oxucuların ümumi qənaətindən anlaya bilərlər. Dünyadakı zülm və qarışıqlığın, müsəlmanların çəkdiyi əziyyətlərin əsas səbəbinin dinsizliyin ideoloji hakimiyyətidir. Bunlardan xilas olmağın yolu isə dinsizliyin fikrən məğlub edilməsi, iman həqiqətlərinin ortaya qoyulması və Quran əxlaqının insanların qavrayıb yaşaya biləcəyi şəkildə izah edilməsidir. Dünyanı gündən-günə daha çox zülm, fəsad və qarışıqlığa sürükləndiyi nəzərə alınarsa, bu xidmətin mümkün qədər sürətli və təsirli şəkildə edilməsinin çox mühüm olduğu məlum olar. Əks təqdirdə çox gec olar. Bu mühüm xidmətdə əsas vəzifəni öz üzərinə götürmüş Harun Yəhya külliyyatı Allahın izni ilə XXI əsrdə bəşəriyyəti Quranda tərif edilən rahatlıq və sülhə, doğruluq və ədalətə, gözəllik və xoşbəxtliyə aparmağa vəsilə olacaqdır.
 5. OXUCUYA • Bu kitabda və digər əsərlərimizdə təkamül nəzəriyyəsinin süqutuna xüsusi yer ayrılmasının səbəbi bu nəzəriyyənin hər cür din əleyhinə fəlsəfənin əsasını təşkil etməsidir. Yaradılışı və dolayısı ilə Allahın varlığını inkar edən darvinizm 150 ildir ki, bir çox insanın imanını itirməsinə və ya şübhəyə düşməsinə səbəb olmuşdur. Ona görə bu nəzəriyyənin yalan olduğunu insanlara göstərmək çox mühüm imani vəzifədir. Bu mühüm xidmətin bütün insanlara çatdırılması isə vacibdir. Bəzi oxucularımızın, bəlkə bircə kitabımızı oxuma imkanı olmuşdur. Bu səbəbdən hər kitabımızda bu mövzuya xülasə şəklində də olsa, bir bölmə ayrılmışdır. • Kitabların məzmunu ilə bağlı digər cəhəti də nəzərə çatdırmaq lazımdır. Müəllifin bütün kitablarında imani mövzular Quran ayələri işığında izah edilir, insanlar Allahın ayələrini öyrənməyə və yaşamağa dəvət olunurlar. Allahın ayələri ilə bağlı bütün mövzular oxuyanın ağlında heç bir şübhə və ya sual doğurmayacaq şəkildə açıqlanır. • Buradakı izahlarda istifadə edilən səmimi, sadə və axıcı üslub isə kitabların hər kəs tərəfindən asanlıqla başa düşülməsini təmin edir. Bu təsirli və sadə izah sayəsində kitablar “bir nəfəsə oxunan kitablar” ifadəsinə tamamilə uyğun gəlir. Dini qətiyyətlə rədd edən insanlar belə, bu kitablarda izah edilən həqiqətlərdən təsirlənir, izah edilənlərin doğruluğunu inkar etmirlər. • Bu kitab və müəllifin digər əsərləri oxucular tərəfindən fərdi şəkildə olduğu kimi, qarşılıqlı söhbət mühitində də oxuna bilər. Bu kitablardan istifadə etmək istəyən bir qrup oxucunun kitabları birlikdə oxumaları mövzu ilə bağlı öz fikir və təcrübələrini bir-birlərilə paylaşmaları baxımından faydalı olar. • Bununla yanaşı, sadəcə Allah rizası üçün yazılmış bu kitabların tanınmasına və oxunmasına kömək etmək böyük xidmət olar. Çünki müəllifin bütün kitablarında sübut və inandırma son dərəcə güclüdür. Bu səbəbdən dini izah etmək istəyənlər üçün ən təsirli üsul bu kitabların digər insanlar tərəfindən də oxunmasına sövq edilməsidir. • Kitabların arxasına müəllifin digər əsərlərinin təqdimatının əlavə edilməsinin isə mühüm səbəbləri var. Bu sayədə kitabı əlinə alan şəxs yuxarıda bəhs etdiyimiz xüsusiyyətləri daşıyan və oxumaqdan zövq aldığını ümid etdiyimiz bu kitabla eyni vəsflərə malik olan daha bir çox əsər olduğunu görəcəkdir. İmani və siyasi mövzularda faydalanacağı zəngin mənbə toplusunun mövcud olduğuna şahid olacaqdır. • Bu əsərlərdə digər bəzi əsərlərdə görünən, müəllifin şəxsi qənaətlərinə, şübhəli mənbələrə əsaslanan izahlara, müqəddəs şeylərə qarşı ədəbə və hörmətə diqqət verilməyən üslublara, narahatlıq verən ümidsiz, şübhəli və ümidsizliyə sürükləyən izahlara rast gələ bilməzsiniz.
 6. HƏYATIN GERÇƏK MƏNŞƏYİ ELMİ KƏŞFLƏR DARVİNİZMİ TƏKZİB EDİR HARUN YƏHYA
 7. 8 Bu kitabda istifadə edilən bütün ayələr Ziya Bünyadovun və Vasim Məmmədəliyevin birlikdə hazırladığı Qurani-kərimin Azərbaycan dilində tərcüməsindən götürülmüşdür. I nəşr: fevral 2000 II nəşr: mart 2003 III nəşr: iyun 2005 IV nəşr: oktyabr 2005 V nəşr: noyabr 2005 ARAŞTIRMA YAYINCILIK Talatpaşa Mah. Emirgazi Caddesi İbrahim Elmas İşmerkezi A. Blok Kat 4 Okmeydanı - İstanbul Tel: (0 212) 222 00 88 Baskı: Seçil Ofset 100. Mahallesi MAS-SİT Matbaacılar Sitesi 4. Cadde No: 77 Bağcılar - İstanbul Tel: (0212) 629 06 15
 8. 9 İÇİNDƏKİLƏR ÖN SÖZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 QISA TARİX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Darvinizmin meydana gəlməsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Həyatın mənşəyi problemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Genetika problemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Neodarvinizmin səyləri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Böhran içində olan nəzəriyyə . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 DARVİNİZMİN MEXANİZMLƏRİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Təbii seçmə . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Həyat uğrunda mübarizə . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Müşahidə və təcrübələr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Sənaye inqilabı kəpənəklərinin gerçək hekayəsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Təbii seçmə kompleksliyi niyə açıqlaya bilmir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Mutasiyalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Pleyotropik amil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 NÖVLƏRİN GERÇƏK MƏNŞƏYİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Variasiya nədir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 36 “Mikrotəkamül” etirafları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 39 Fosillərə əsasən növlərin mənşəyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Ara keçid formaları problemi və sabitlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Fosillərin kafiliyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Fosillərin sübut etdiyi həqiqət . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 GERÇƏK TƏBİƏT TARİXİ - I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 (ONURĞASIZLARDAN SÜRÜNƏNLƏRƏ) Canlıların təsnifatı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Fosillər “həyat ağacını” təkzib edir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Burqes Şeyl bölgəsindəki fosillər . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Bütün növlərin eyni anda üzə çıxması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Molekulyar müqayisələr təkamülün Kembri müəmmasını dərinləşdirir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Trilobitlər və Darvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Onurğalı canlıların təkamülü iddiası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 63 Quruda yaşayan canlıların təkamülü iddiası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Selakant (Coelacanth) haqqındakı təkamül xarakterli uydurmalar. . . . . 71 Sudan quruya keçid iddiasının qarşısında duran fizioloji maneələr . . 72 Sürünənlərin mənşəyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
 9. 10 İlanlar və tısbağalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Uçan sürünənlər . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Dəniz sürünənləri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 GERÇƏK TƏBİƏT TARİXİ -II- (QUŞLAR VƏ MƏMƏLİLƏR) . . . . . . 85 Təkamülçülərə əsasən uçma hadisəsinin mənşəyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Quşlar və dinozavrlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Quşların ağciyərinin özünəməxsus quruluşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Quşların tükləri və sürünənlərin pulcuqları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 94 Tüklərin dizaynı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Arxeopteriks xətası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Dişlər, pəncələr və digər üzvlər . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Arxeopteriks və digər qədim quş fosilləri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Archaeoraptor: dino-quş saxtakarlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Həşəratların mənşəyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Məməlilərin mənşəyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Atın təkamülü əfsanəsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Yarasaların mənşəyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Dəniz məməlilərinin mənşəyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Yeriyən balina nağılı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Ambulocetus natans: pəncələrinə pərdə taxılan saxta balina . . . . . . . . . . 120 Yeriyən balina nağılının əsassızlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Qulaq və burunun təkamülü hekayələri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 National geographicin lamarkçı nağılları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Dəniz məməlilərinin təkamülü ssenarisinin müəmması . . . . . . . . 125 Dəniz məməlilərinin özünəməxsus quruluşları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Nəticə . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 SIÇRAYIŞLI TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNİN ƏSASSIZLIĞI . . . . .. . 135 Sıçrayışın “mexanizmi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Makromutasiyalar xətası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Dar populyasiyalar xətası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Nəticə . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 İNSANIN MƏNŞƏYİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 İnsanın xəyali nəsil ağacı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Avstralopitek (Australopithecus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Homo habilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Homo rudolfensis haqqında xəta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Homo erectus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Neandertallar,anatomikquruluşlar vəmədəniyyətləri.................... 158 Homo sapiens archaic, Heydelberq adamı (Homo heilderbergensis) və Kromanyon (Cro-magnon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Nəsil ağacının məhvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
 10. 11 Homo sapiensin gizli tarixi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Daxmalar və ayaq izləri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Son dəlil: Sahelanthropus tchadensis və təkamül ağacının məhvi . . . . . . . 170 İkiayaqlılıq problemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Təkamül: elmdən kənar inanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Rekonstruksiya xətası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Piltdaun adamı qalmaqalı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Nebraska adamı qalmaqalı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Nəticə . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 MOLEKULYAR BİOLOGİYA VƏ HƏYATIN MƏNŞƏYİ . . . . . . . . . . 182 “Təsadüf” məntiqinə bir nümunə . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Hüceyrənin kompleks quruluşu və sistemləri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Zülalların mənşəyi problemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Sol əlli zülallar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Peptid zənciri zərurəti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Sıfır ehtimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193 Təbiətdə təcrübə və yanılma mexanizmi varmı? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 Həyatın mənşəyi ilə bağlı təkamülçü səylər . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Miller təcrübəsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 Miller təcrübəsini əsassız edən dörd səbəb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 İbtidai dünya mühiti və zülallar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Zülalların suda sintezlənməsi problemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Foks eksperimenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 DNT molekulunun mənşəyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 DNT təsadüflərlə açıqlana bilməz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206 “RNT dünyası” tezisinin əsassızlığı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Dizayn təsadüflərlə izah edilə bilərmi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 HOMOLOGİYA XƏTASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Morfoloji homologiya iddiasının əsassızlığı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 217 Homologiyanın genetik və embrioloji müəmması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Tetrapodların barmaq quruluşu barədə homologiya xətası . . . . . . . . . 222 Molekulyar homologiya iddiasının əsassızlığı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 “Həyat ağacı” məhv olmağa məkumdur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 İMMUNİTET, RUDİMENT ORQANLAR VƏ EMBRİOLOGİYA . . . 231 Bakteriyaların antibiotikə qarşı müqaviməti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Rudiment orqanlar xətası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 “Rudiment orqanlar”a daha bir zərbə: atın ayağı . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Rekapitulyasiya xətası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 BİTKİLƏRİN MƏNŞƏYİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Bitki hüceyrəsinin mənşəyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
 11. 12 Endosimbioz tezisi və əsassızlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Fotosintezin mənşəyi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 248 Dəniz yosununun mənşəyi və xəyali təkamülü . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Çiçəkli bitkilərin mənşəyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 SADƏLƏŞDİRİLMƏZ KOMPLEKSLİK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Bakteriya qamçısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 İnsan gözünün dizaynı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 “İbtidai göz”ün sadələşdirilməz quruluşu . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 261 Görmə hadisəsinin kimyası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Xərçəng gözü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Qulaqdakı dizayn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Daxili qulaq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Təkamülçülərə əsasən qulağın mənşəyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Rheobatrachus silusun çoxalma növü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Nəticə . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİ VƏ ENTROPİYA QANUNU . . . . . . . . . 276 Açıq sistem xətası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 İlya Priqoqin və özünütəşkiletmə aldanışı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Nizamlı sistem və təşkil edilmiş sistemin fərqi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Özünütəşkiletmə: materialist doqma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 İNFORMASİYA NƏZƏRİYYƏSİ VƏ MATERİALİZMİN SONU. . . 287 Maddə ilə informasiyanın fərqi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Təbiətdəki informasiyanın mənşəyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Materialist etiraflar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 291 ELM İLƏ MATERİALİZMİ BİR-BİRİNDƏN FƏRQLƏNDİRMƏK . . 292 “Elmi məqsədin” tərifi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Zərbələrdən qaçmamaq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 SON SÖZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 İnsanın vəzifəsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Qeydlər . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 İndeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
 12. 13 ÖN SÖZ Ö zünün və bütün digər canlıların necə mövcud olduğu sualını araşdıran insan iki fərqli açıqlama ilə qarşılaşır. Birincisi, insan da daxil olmaqla bütün canlıları sonsuz ağıl və güc sahibi Allah yaratmışdır. İkinci açıqlama isə canlıların təbii proseslərin və təsadüfi təsirlərin məhsulu olduğunu iddia edən “təkamül” nəzəriyyəsidir. Təkamül nəzəriyyəsi təqribən 150 ildir ki, elm dünyasında geniş surətdə qəbul edilmişdir. Biologiya elmi təkamül anlayışları ilə tərif edilir. Bu səbəbdən də çox insan yaradılış və təkamül açıqlamalarından təkamülü elmi hesab edir. Təkamülü müşahidələr nəticəsində edilən kəşflərlə dəstəklənən nəzəriyyə, yaradılışı isə sadəcə qəbul edilmiş inanc zənn edir. Lakin əksinə, elmi tapıntılar təkamül nəzəriyyəsinin lehinə deyil. Xüsusilə son 10-20 il ərzində əldə edilən tapıntılar təkamül nəzəriyyəsinin əsas fərziyyələri ilə açıq şəkildə ziddiyyət təşkil edir. Paleontologiya, biokimya, populyasiya genetikası, molekulyar biologiya, müqayisəli anatomiya, biofizika kimi bir çox elm sahəsi canlıların təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi kimi təbii proseslər və təsadüfi amillərlə izah edilə bilmədiyini, bütün canlıların qüsursuz şəkildə yaradıldığını göstərir. Bu kitabda təkamül nəzəriyyəsinin üzləşdiyi elmi böhranı araşdıracağıq. Kitab tamamilə elmi kəşflərə əsaslanaraq hazırlanmışdır. Təkamül nəzəriyyəsini elm adından müdafiə edənlər mütləq bu kəşflərlə üzləşməli və indiyə qədər sahib olduqları bəzi ön mühakimələri sorğu-sual etməlidirlər. Əgər bundan qaçırlarsa, təkamül nəzəriyyəsinə olan bağlılıqlarının elmi deyil, tamamilə doqmatik olduğunu qəbul etmiş olacaqlar.
 13. 14 QISA TARİX T əkamül nəzəriyyəsi fəlsəfi mənşəyi qədim Yunanıstana qədər gedib çatmasına baxmayaraq, elm dünyasının gündəliyinə XIX əsrdə daxil olmuşdur. Əvvəlcə, fransız bioloq Jan Batist Lamark “Zooloji fəlsəfə” (Zoological philosophy) adlı kitabında canlı növlərinin bir-birlərindən təkamüllə əmələ gəldiyi fərziyyəsini ortaya atdı. Lamark canlıların həyatı boyu qazandıqları dəyişiklikləri sonrakı nəsillərə ötürdüklərini irəli sürmüşdü. Məşhur zürafələr misalında bu canlıların əvvəllər daha qısaboylu olduğunu, ancaq hündür ağaclara çatmağa çalışarkən nəsildən-nəslə boyunlarının uzandığını iddia etmişdi. Lamarkın “qazanılmış xüsusiyyətlərin ötürülməsi” kimi tanınan bu təkamül modeli irsiyyət qanunlarının kəşf edilməsilə birlikdə əsasını itirdi. XX əsrin ortalarında DNT-nin quruluşunun kəşfi ilə canlıların hüceyrələrinin nüvəsində kodlanmış xüsusi genetik məlumata malik olduqları və bu genetik məlumatın “qazanılmış xüsusiyyətlər” tərəfindən dəyişdirilə bilmədiyi üzə çıxdı. Yəni bir canlı ağaclara çatmaq üçün həyatı boyu çalışıb boynunu bir neçə santimetr uzatsa belə, dünyaya gətirdiyi balalar yenə də o növə aid standard boyun ölçülərinə malik olar. Qısa desək, Lamarkın təkamül nəzəriyyəsi elmi kəşflərlə təkzib edildi və səhv fərziyyə kimi tarixə düşdü. Ancaq Lamarkdan bir neçə nəsil sonra yaşamış digər təbiətşünasın təkamül nəzəriyyəsi daha uzunömürlü oldu. Sözügedən təbiətşünas Çarlz Robert Darvin, nəzəriyyəsinin adı isə “darvinizm”dir. Jan-Batist Lamark
 14. Qısa Tarix 15 Darvinizmin meydana gəlməsi Çarlz Darvin 1832-ci ildə İngiltərədən yola düşən və beş il ərzində dünyanın müxtəlif bölgələrinə səyahət edən H.M.S. Biql adlı rəsmi kəşf gəmisində könüllü kimi iştirak etmişdir. Gənc Darvin bu səyahət ərzində gördüyü müxtəlif canlı növlərindən, xüsusilə də Qalapaqos adalarında gördüyü müxtəlif alacəhrə növlərindən çox təsirlənir. Bu quşların dimdiklərindəki fərqlərin müxtəlif mühitlərə uyğunlaşmalarından irəli gəldiyini düşünür. Darvin bu səyahətinin ardınca İngiltərədəki heyvan bazarlarını gəzməyə başladı. Maldarlıqla məşğul olanların müxtəlif inək cinslərini cütləşdirərək yeni cinslər əldə etdiklərinə şahid oldu. Qalapaqos adalarında gördüyü fərqli alacəhrə növlərini də bu müşahidələrinə əlavə etməklə beynində bir nəzəriyyə formalaşdırmağa başladı. Nəticədə bu fikirlərini 1859-cu ildə nəşr edilən “Növlərin mənşəyi” adlı kitabında açıqladı. Bu kitabda bütün canlı növlərinin ortaq bir əcdaddan əmələ gəldiyini, ancaq zamanla kiçik dəyişikliklərlə bir- birlərindən təkamüllə törədiyini iddia edirdi. Darvinin nəzəriyyəsinin Lamarkın nəzəriyyəsindən fərqli cəhəti “təbii seçmə” anlayışını xüsusi vurğulaması idi. Təbii seçmə təbiətdəki həyat uğrunda mübarizədə güclü və ya mühitin şərtlərinə daha uyğun olan canlıların həyatda qalması deməkdir. Darvin belə məntiq qurmuşdur: “Bir canlı növünün daxilində təbii və təsadüfi fərqlər olur. Məsələn, bəzi inəklər daha böyük, bəziləri daha tünd rənglidir. Bu dəyişikliklərin hansının üstünlüyü varsa, o xüsusiyyət təbii seçmə ilə seçilə. Beləliklə, sözügedən üstün xüsusiyyət o heyvan sürüsündə hakim rol oynayar. Bu xüs usiyyətlərin uzun zaman ərzində toplanması ilə ortaya yeni növ çıxar”. Çarlz Darvin nəzəriyyəsini ən ibtidai elm səviyyəsində inkişaf etdirdi. Sağdakına oxşar ən sadə mikroskopların altında canlılıq cox sadə quruluşa sahibmiş kimi görünürdü. Bu yanılma Darvinizmin əsasını təşkil etdi.
 15. HƏYATIN GERÇƏK MƏNŞƏYİ 16 Ancaq Darvinin irəli sürdüyü bu “təbii seçmə ilə təkamül” nəzəriyyəsi elə lap əvvəldən bir çox sualı də özü ilə bərabər gətirmişdi. Darvinin “təbii və təsadüfi fərqlər” dediyi şey əslində nə idi? Bəzi inəklərin daha böyük, bəzilərinin daha tünd rəngli doğulduğu doğru idi, lakin bu fərqlər milyonlarla bitki və heyvan növünü necə açıqlaya bilərdi? 1) Darvin: “canlılar mərhələli şəkildə təkamül keçirmişdir”, - deyirdi. Belə olduqda çox sayda “ara növ” yaşamalıydı. Amma fosillər (daşlaşmış canlı qalıqları) arasında bu nəzəri canlılardan əsər-əlamət yox idi. Darvin bu problem üzərində çox baş sındırmış və nəticədə: “bu fosillər gələcəkdə tapıla bilər”, - deməyə məcbur olmuşdu. 2) Canlıların göz, qulaq, qanad kimi kompleks orqanları təbii seçmə ilə necə açıqlana bilərdi? Tək bir toxumasının əksik olduğu halda, funksiyalarını itirən (heç bir işə yaramayan) bu orqanların “mərhələli şəkildə” inkişaf etdiyini necə müdafiə etmək olardı? 3) Bütün bunlardan əlavə, Darvinin “bütün canlıların ortaq əcdadı” dediyi ilk canlı orqanizm necə əmələ gəlmişdi? Cansız maddə təbii proseslərlə canlıya çevrilə bilmədiyinə görə, Darvin ilk canlının əmələ gəlməsini necə açıqlayacaqdı? Darvin bu problemlərin ən az bir hissəsini bilirdi. Kitabına əlavə etdiyi “Nəzəriyyənin çətinlikləri” (Difficulties on theory) adlı bölmədə bunları qəbul etmişdi. Ancaq bu problemlərə verdiyi cavabların elmi əsası yox idi. İngilis fizik H.S.Lipson Darvinin bu “çətinlikləri” haqqında belə deyir: “Növlərin mənşəyi”ni ilk dəfə oxuduqda Darvinin əslində özündən o qədər də əmin olmadığını anlamışdım. “Nəzəriyyənin çətinlikləri” adlı bölmə açıq şəkildə şübhə doğurur. Bir fizik kimi gözün necə əmələ gəldiyi ilə bağlı izahlarına təəccübləndim.1 Darvin elmi araşdırmalar davam etdikcə “Nəzəriyyənin çətinlikləri”nin aradan qalxacağına ümid edirdi. Lakin əksinə, yeni elmi kəşflər bu çətinlikləri daha da böyütdü.
 16. Qısa Tarix 17 Həyatın mənşəyi problemi Darvin kitabında həyatın mənşəyi məsələsindən heç söz açmamışdı. Çünki onun dövründəki ibtidai elm anlayışına görə canlıların çox sadə quruluşa malik olduğu güman edilirdi. Orta əsrlərdən bəri qəbul edilmiş spontan generasiya adlı nəzəriyyəyə əsasən cansız maddələrin təsadüfən birləşərək canlı varlıq əmələ gətirdiyinə inanırdılar. Bu dövrdə həşəratların yemək qalıqlarından, siçanların da buğdadan əmələ gəldiyi fikri geniş yayılmışdı. Bunu sübut etmək üçün qəribə təcrübələr aparılmışdı. Kirli əsginin üstünə bir az buğda tökülmüş, bir müddət gözlədikdən sonra bu qarışıqdan siçanların əmələ gələcəyi güman edilmişdi. Ətin qurdlanması da həyatın cansız maddələrdən törədiyinə dəlil hesab edilirdi. Lakin daha sonra məlum olacaqdı ki, ətin üstündəki qurdlar öz-özünə əmələ gəlmirlər, milçəklərin gətirib qoyduqları gözlə görünməyən sürfələrdən çıxırlar. Darvinin “Növlərin mənşəyi” adlı kitabını yazdığı dövrdə isə bakteriyaların cansız maddələrdən əmələ gəldiyi fikri elm dünyasında geniş şəkildə qəbul edilirdi. Lakin Darvinin kitabının nəşrindən beş il sonra məşhur fransız bioloq Lui Paster təkamülə əsas verən bu fikri tamamilə məhv etdi. Paster apardığı uzun elmi fəaliyyət və təcrübələr nəticəsində gəldiyi nəticəni belə ifadə etmişdi: “Cansız maddələrin həyatı əmələ gətirməsi iddiası artıq qəti şəkildə tarixə çevrilmişdir”.2 Təkamül nəzəriyyəsinin müdafiəçiləri Pasterin kəşflərinə uzun müddət qarşı çıxdılar. Ancaq inkişaf edən elm canlı hüceyrəsinin mürəkkəb quruluşunu ortaya çıxardıqca həyatın öz-özünə əmələ gəlməsi iddiası daha böyük müəmmaya çevrildi. Bu mövzunu hərtərəfli şəkildə kitabın sonrakı bölmələrində araşdıracağıq. Lui Paster cansız maddələrin həyat əmələ gətirəcəyi inancını alt-üst etdi.
 17. HƏYATIN GERÇƏK MƏNŞƏYİ 18 Genetika problemi Darvinin nəzəriyyəsini çıxılmaz vəziyyətə salan digər məsələ isə irsiyyət oldu. Darvinin nəzəriyyəsini irəli sürdüyü dövrdə canlıların xüsusiyyətlərini sonrakı nəsillərə necə ötürdükləri, yəni irsiyyətin necə baş verdiyi tam məlum deyildi. Ona görə, irsiyyətin qan yolu ilə ötürülməsi kimi ibtidai düşüncələr geniş qəbul edilmişdi. İrsiyyət haqqında bilgi azlığı Darvinin də nəzəriyyəsini irəli sürərkən tamamilə bəzi səhv fərziyyələrə əsaslanmasına səbəb oldu. Darvin “təkamül mexanizmi” kimi təbii seçmənı göstərirdi. Amma təbii seçmə ilə seçilən “faydalı xüsusiyyətlər” necə ortaya çıxacaq və nəsildən-nəslə necə ötürüləcəkdi? Darvin elə bu yerdə Lamark tərəfindən ortaya atılmış “qazanılmış xüsusiyyətlərin sonradan ötürülməsi” tezisinə əl atdı. Təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edən tədqiqatçı Qordon R.Teylor “Böyük təkamül müəmması” (The great evolution mystery) adlı kitabında Darvinin lamarkizmdən çox təsirləndiyini belə izah edir: Lamarkizm qazanılmış xüsusiyyətlərin irsi cəhətdən ötürülməsi kimi tanınır... Darvinin özü açıq desək, bu cür irsiyyətin baş verdiyinə inanmış və hətta barmaqlarını itirdikdən sonra uşaqları barmaqsız doğulan bir adamı nümunə göstərib bu hadisəni izah etmişdir... Darvin Lamarkdan bircə fikir belə götürmədiyini iddia etmişdir. Bu, olduqca gülüncdür, çünki Darvin daima qazanılmış xüsusiyyətlərin ötürülməsi fikri ilə oynamışdır və (ona görə də) Lamarkdan çox Darvin tənqid edilməlidir. Kitabının (Növlərin mənşəyi) 1859-cu il nəşrində “xarici amillərin dəyişməsinin” variasiyalara səbəb olduğunu deyir, ancaq ardınca da bu şərtlərin variasiyaları tənzimlədiyini və bunu edərkən də təbii seçmə ilə birlikdə hərəkət etdiyini açıqlayır. Hər keçən il (orqanların) istifadə edilməsi və ya edilməməsi mövzusuna daha artıq əhəmiyyət vermişdir... 1868-ci ildə “Əhliləşdirilən heyvan və bitkilərin variasiyaları” (Varieties of animal and plants under domestication) adlı kitabını nəşr etdirdikdə lamarkist irsiyyətə dəlil olduğunu hesab edən bir çox nümunə vermişdir... Bəzi oğlan uşaqlarının orqanlarının ön dərilərinin nəsillər boyu edilən sünnət nəticəsində qısalması kimi.3 Ancaq Lamarkın tezisi əvvəldə də dediyimiz kimi, avstriyalı botanik rahib Qreqor Mendelin kəşf etdiyi irsiyyət qanunları tərəfindən təkzib edildi. Belə olduqda “faydalı xüsusiyyətlər” anlayışı da əsassız qaldı. Genetika qanunları qazanılmış xüsusiyyətlərin ötürülmədiyini və irsiyyətin dəyişilməyən bəzi qanunlara əsasən baş verdiyini göstərirdi. Bu qanunlar növlərin dəyişməzliyi fikrini dəstəkləyirdi. Darvinin İngiltərədəki heyvan bazarlarında gördüyü inəklər nə qədər fərqli kombinasiyalarla cütləşdirilsələr də, növ dəyişməyəcək və inək olaraq qalacaqdılar.
 18. Qısa Tarix 19 Qreqor Mendel uzun təcrübə və müşahidələr nəticəsində müəyyən etdiyi irsiyyət qanunlarını 1865-ci ildə elmi jurnalda açıqlamışdı. Ancaq bu qanunlarəsrinsonlarındaelmdünyasınındiqqətini çəkdi. XX əsrin əvvəllərində bu qanunların doğruluğu bütün elm dünyası tərəfindən qəbul edildi. Bu vəziyyət “faydalı xüsusiyyətlər” anlayışını Lamarka əsaslanaraq izah etməyə çalışmış Darvinin nəzəriyyəsini çıxılmaz vəziyyətə saldı. Burada ümumi bir səhvi düzəltmək yerində olar: Mendel təkcə Lamarkın təkamül modelinə deyil, eyni zamanda Darvinin də təkamül modelinə qarşı çıxmışdı. “İrsiyyət” jurnalında (Journalofheredity)nəşredilən“Mendelintəkamülə və Darvinə müxalifəti” (Mendel’s opposition to evolution and to Darwin) başlıqlı məqalədə bildirildiyi kimi, “Mendel “Növlərin mənşəyi” əsəri ilə tanış idi və Darvinin nəzəriyyəsinə qarşı çıxırdı. Darvin təbii seçmə ilə ortaq əcdaddan təkamül keçirmə nəzəriyyəsini irəli sürərkən Mendel xüsusi yaradılışa inanırdı”.4 Mendelin kəşf etdiyi qanunlar darvinizmi çətinliyə saldı. Məhz bu səbəblərdən Darvinizmi müdafiə edən elm adamları XX əsrin birinci rübündə yeni təkamül modeli qurmağa çalışdılar. Beləliklə, neodarvinizm meydana gəldi. Neodarvinizmin səyləri Darvinizm ilə genetika elmini birtəhər uyğunlaşdırmağı qarşısına məqsəd qoyan bir qrup elm adamı 1941-ci ildə Amerika Geologiya Dərnəyinin təşkil etdiyi bir yığıncaqda toplandılar. G.Ledyard Stebbins və Teodosius Dobjanski kimi genetiklərin, Ernst Mayr və Culian Haksley kimi zooloqların, Corc Qeylord Simpson və Qlen L.Cepsen kimi paleontoloqların uzun müzakirələrdən sonra gəldiyi nəticə darvinizmə yeni forma vermək oldu.5 Bu şəxslər genetika qanunlarının ortaya qoyduğu “genetik sabitlik” həqiqətinə qarşı hollandiyalı botanik Hüqo de Vries tərəfindən əsrin əvvəlində irəli sürülən “mutasiya” anlayışından istifadə etdilər. Mutasiyalar məlum olmayan səbəblərdən canlıların irsiyyət mexanizmlərində meydana gələn pozuntular idi. Mutasiya keçirən canlılar valideynlərindən aldıqları genetik məlumatdan başqa bəzi anormal formalara malik olurdular. Amerika Geologiya Dərnəyində toplanan elm adamları bu mutasiya Mendelin müəyyən etdiyi irsiyyət qanunları təkamül nəzəriyyəsini çıxılmaz vəziyyətə saldı
 19. HƏYATIN GERÇƏK MƏNŞƏYİ 20 anlayışını mənimsədilər və Darvinin Lamarka əsaslanaraq cavablamağa çalışdığı “canlıları inkişaf etdirən faydalı dəyişikliklərin mənbəyi nədir?” sualına “təsadüfi mutasiyalar” cavabını verdilər. Darvinin təbii seçmə tezisinə mutasiya anlayışının əlavə edilməsiylə ortaya çıxan bu yeni nəzəriyyəyə də “Müasir sintetik təkamül nəzəriyyəsi” adını verdilər. Qısa müddət ərzində bu yeni nəzəriyyə neodarvinizm kimi tanındı və nəzəriyyəni irəli sürənlər də neodarvinistlər kimi tanındılar. Ancaq mühüm bir problem var idi: mutasiyaların canlıların genetik məlumatını dəyişdirməsi doğru idi, lakin bu dəyişiklik daima mənfi təsir edirdi. Müşahidə edilən bütün mutasiyalar şikəst, xəstə, zəif fərdlər ortaya çıxarır, bəzən də birbaşa ölümə səbəb olurdular. Ona görə də neodarvinistlər çoxlu təcrübə və müşahidə aparıb canlıların genetik məlumatını təkmilləşdirən “faydalı mutasiya” nümunələri əldə etməyə çalışdılar. Meyvə milçəkləri və digər bəzi növlər üzərində on illərlə davam edən mutasiya təcrübələri keçirildi. Ancaq bu təcrübələrdə heç vaxt mutasiyaların canlıların genetik məlumatını təkmilləşdirməsi faktı müşahidə edilmədi. Bu gün mutasiya məsələsi hələ də darvinizm üçün böyük müəmmadır. Darvinizmin “faydalı dəyişikliklərin” yeganə mənbəyi kimi göstərdiyi mutasiyaların sözün əsl mənasında heç bir faydalı nümunəsi müşahidə edilməmişdir. Bu mövzunu daha sonrakı bölmədə təfərrüatı ilə araşdıracağıq. Neodarvinist nəzəriyyəni çıxılmaz vəziyyətə salan digər sahə isə fosillər oldu. Fosillər Darvin dövründə belə nəzəriyyənin qarşısında böyük maneə olmuşdu. Darvin nəzəriyyəsini dəstəkləyən “ara növ” canlılara aid fosillərin olmadığını qəbul etmiş, lakin yeni araşdırmalar nəticəsində bu fosillərin tapılacağını irəli sürmüşdü. Ancaq hər cür paleontoloji səyə baxmayaraq, fosillər nəzəriyyənin qarşısında böyük maneə olmağa davam edirdi. Darvinin dövründə nəzəriyyəni dəstəkləyən və böyük dəlil hesab edilən “rudiment Neodarvinizmin qurucuları: Ernst Mayr, Teodosius Dobjanski və Gulian Haksley
 20. Qısa Tarix 21 orqanlar”, “embrioloji rekapitulyasiya” və “homologiya” kimi məfhumlar da yeni elmi kəşflər qarşısında bir-bir əsasını itirdi. Bütün bu mövzuları kitabın sonrakı bölmələrində hərtərəfli şəkildə təhlil edəcəyik. Böhran içində olan nəzəriyyə Darvinizmin irəli sürüldüyü gündən bəri qarşılaşdığı problemlərin buraya qədər qısa şəkildə xülasəsini verdik. Bu maneələrin nə qədər böyük olduğunu bir azdan araşdıracağıq. Bu kitabdakı məqsədimiz təkamül nəzəriyyəsinin bəzi insanların hesab etdiyi və ya göstərməyə çalışdığı kimi, açıq elmi həqiqət olmadığını göstərməkdir. Əksinə, təkamül nəzəriyyəsi ilə elmi kəşflər müqayisə edildikdə böyük ziddiyyət meydana gəlir. Populyasiya genetikası, müqayisəli anatomiya, paleontologiya, molekulyar biologiya və biokimya kimi bir çox fərqli sahədə təkamül nəzəriyyəsi “böhran” içindədir. Bu tərif avstraliyalı biokimyaçı və darvinizmin tanınmış tənqidçisi prof. Maykl Denton tərəfindən verilmişdir. Denton 1985-ci ildə nəşr edilən “Təkamül: böhran içində nəzəriyyə” (Evolution: a theory in crisis) adlı kitabında nəzəriyyəni müxtəlif elm sahələrinin işığında təhlil etmiş və bu nəticəyə gəlmişdir ki, təbii seçmə nəzəriyyəsi canlıların mənşəyini açıqlaya bilmir.6 Denton darvinizmi başqa düşüncə tərzinin doğruluğunu göstərmək üçün tənqid etməmiş, sadəcə nəzəriyyəni elmi kəşflərlə müqayisə etmişdir. Son 20 il ərzində hələ bir çox elm adamı təkamül nəzəriyyəsinin elmi əsassızlığı haqqında çox mühüm elmi əsərlər yazmışlar. Bu kitabda təkamül nəzəriyyəsinin düşdüyü bu böhranı təhlil edəcəyik. Bəlkə bəzi oxucular onlara izah edilməsinə baxmayaraq, təkamül nəzəriyyəsinə inanmaqdan əl çəkməyəcəklər. Ancaq yenə də bu kitabı oxumaları, heç olmasa inandıqları nəzəriyyənin elmi kəşflər qarşısındakı əsl mövqeyini görmələri baxımından faydalı olacaq.
 21. 22 DARVİNİZMİN MEXANİZMLƏRİ T əkamül nəzəriyyəsinə əsasən canlılar təsadüflərlə əmələ gəlmiş və yenə təsadüflərlə inkişaf etmişdir. Bundan təqribən 3.8 milyard il əvvəl dünyada heç bir canlı yox ikən əvvəlcə canlı hüceyrələr, sonra çoxhüceyrəli kompleks canlılar əmələ gəlmiş və getdikcə daha mürəkkəb növlər ortaya çıxmışdır. Başqa sözlə, darvinizmə əsasən təbiətdəki bəzi amillər sadə cansız elementlərdən çox kompleks və qüsursuz dizayna malik canlılar meydana gətirmişdir. Bu iddianı nəzərdən keçirərkən, əvvəla, təbiətdə həqiqətən belə bir gücün olub-olmadığına baxmaq lazımdır. Daha açıq desək, bu cür təkamülü həyata keçirəcək təbii mexanizmlər varmı? Bu gün təkamül nəzəriyyəsi adlandırdığımız neodarvinist model bu məsələ ilə bağlı iki əsas mexanizm irəli sürür: “təbii seçmə” və “mutasiya”. Nəzəriyyənin əsas iddiası belədir: “Təbii seçmə və mutasiya bir-birlərini tamamlayan iki mexanizmdir. Təkamül xarakterli dəyişikliklərin mənbəyi canlıların genetik quruluşunda meydana gələn təsadüfi mutasiyalardır. Mutasiyaların səbəb olduğu xüsusiyyətlər təbii seçmə mexanizmi vasitəsilə seçilir, beləliklə, canlılar təkamül keçirirlər”. Bu ssenarini bir az təhlil etdikdə isə, əslində, ortada konkret “təkamül mexanizminin” olmadığını görərik. Çünki nə təbii seçmə, nə də mutsiyalar növlərin təkamül keçirmələri və bir-birlərinə çevrilmələri iddiasına ən kiçik töhfə verməmişlər. Darvinizmin əsasında təbii seçmə məfhumu dayanır. Darvinin nəzəriyyəsini irəli sürdüyü kitabının başlığında da vurğulanan iddia budur: Növlərin mənşəyi, təbii seçmə yolu ilə.
 22. Darvinizmin mexanizmləri 23 Təbii seçmə Təbii seçmə təbiətdə daimi həyat uğrunda mübarizə olması və həyatda qalanların həmişə “güclü və təbii şərtlərə uyğun” canlılara çevrilməsi fərziyyəsinə əsaslanır. Məsələn, yırtıcı heyvanların təhlükəsinə məruz qalan maral sürüsündə əsasən sürətlə qaça bilən marallar həyatda qalar. Bir müddət sonra isə bu maral sürüsü sürətlə qaçan fərdlərdən ibarət olar. Ancaq bu proses nə qədər uzun davam etsə də, maralları başqa canlı növünə çevirməz. Zəif marallar aradan çıxar, güclülər həyatda qalar, amma nəticədə maralların genetik məlumatında dəyişiklik olmadığı üçün “növ dəyişikliyi” baş verməz. Marallar nə qədər təbii seçməyə məruz qalsalar da, maraldan başqa canlıya çevrilməzlər. Maral nümunəsi bütün növlər üçün etibarlıdır. Təbii seçmə vasitəsilə sadəcə populyasiya içindəki şikəst, zəif və ya ətraf mühitin şərtlərinə uyğunlaşmayan fərdlər xaric edilir. Yeni canlı növləri, yeni genetik məlumat və ya yeni orqanlar üzə çıxarmır, yəni canlılar təkamül keçirmirlər. Darvin də bu həqiqəti: “faydalı dəyişikliklər baş vermədikcə təbii seçmə heç bir şey edə bilməz”, - deyərək qəbul etmişdir.7 Elə bu səbəbdən neodarvinizm genetik məlumatı dəyişdirən amil kimi mutasiya mexanizmini təbii seçmənin yanına əlavə etməyə məcbur olmuşdur. Mutasiyaları bir az sonra nəzərdən keçirəcəyik. Ancaq əvvəlcə, təbii seçmə anlayışını bir az da ətraflı təhlil edək və ziddiyyətlərini görək. Həyat uğrunda mübarizə Təbii seçmə nəzəriyyəsinin ən əsas fərziyyəsi təbiətdə həyat uğrunda amansız mübarizənin olması və hər canlının sadəcə özünü düşünməsidir. Darvin bu fikri ortaya atarkən ingilis klassik iqtisadçı Tomas Robert Maltusun nəzəriyyələrindən təsirlənmişdi. Maltus qida mənbələrinin riyazi ardıcıllıq ilə artdığını, insanların isə həndəsi ardıcıllıq ilə çoxaldığını izah etmiş və ona görə insanların həyat uğrunda labüd amansız mübarizə apardıqlarını irəli sürmüşdü. Bundan əlavə Maltus həddindən artıq əhali artımının qıtlıq və xəstəlik kimi amillərlə tənzimləndiyini iddia etmişdi. Darvin isə insanlar arasındakı bu həyat uğrunda amansız mübarizəni təbiətə də tətbiq etmiş və “təbii seçmənın” bu mübarizənin nəticəsi olduğunu iddia etmişdi. Lakin daha sonra aparılan tədqiqatlar təbiətdə Darvinin fərz etdiyi kimi mütləq həyat uğrunda mübarizə olmadığını göstərdi. İngilis zooloq V.C.Uayni Edvardsın heyvan sürüləri üzərində 1960-70-ci illərdə apardığı uzun elmi tədqiqatlar heyvan sürülərinin çox maraqlı şəkildə artımlarını tənzimlədiklərini və qida üçün rəqabətin qarşısını aldıqlarını üzə çıxardı. Heyvan sürüləri artımlarını əllərində olan qida mənbələrinə əsasən
 23. HƏYATIN GERÇƏK MƏNŞƏYİ 24 tənzimləyirdilər.Artımaclıqvəyoluxucuxəstəliklər kimi “zəifləri aradan çıxaran” faktorlarla deyil, heyvanlardakı instinktiv nəzarət mexanizmləri ilə tənzimlənirdi. Yəni heyvanlar artımlarını Darvinin güman etdiyi kimi amansız rəqabət yolu ilə deyil, çoxalmalarını məhdudlaşdıraraq tənzimləyirlər.8 Bitkilər belə Darvinin irəli sürdüyü “rəqabət yoluiləseçmə”nümunəsiilədeyil,artımnəzarətilə çoxalırdılar. Botanik A.D.Bredşounun apardığı müşahidələrbitkilərinçoxalarkəncücərdiyisahədə “bitki sıxlığına” görə hərəkət etdiklərini, sahədəki bitki sıxlığı artdıqda çoxalmanı azaltdıqlarını sübut etdi.9 Digər tərəfdən qarışqalar, bal arıları kimi canlı icmalarında rast gəlinən fədakarlıq nümunələri darvinist həyat uğrunda mübarizə anlayışının tam əksini göstərirdi. Son illərdəki bəzi tədqiqatlar fədakarlıq davranışının hətta bakteriyalarda da mövcud olduğunu üzə çıxarmışdır. Beyinə və ya sinir sisteminə malik olmayan, ona görə düşünmə qabiliyyətinə malikolmayanbucanlılarvirushücumunaməruzqaldıqdadigərbakteriyaları xilas etmək üçün intihar edirlər.10 Bu nümunələr təbii seçmənın əsas fərziyyəsi olan “həyat uğrunda mütləq mübarizə” məfhumunu əsassız edir. Təbiətdə rəqabətin olması doğrudur, amma bu rəqabətlə bərabər çox açıq görünən fədakarlıq və həmrəylik nümunələri də var. Müşahidə və təcrübələr Təbii seçmə ilə təkamül nəzəriyyəsi yuxarıda bildirdiyimiz nəzəri əsassızlıqla bərabər əslində konkret elmi kəşflər qarşısında çıxılmaz vəziyyətə düşmüşdür. Bir nəzəriyyənin elmilik dəyəri müşahidə və təcrübələr qarşısındakı uğuru və ya uğursuzluğu ilə ölçülür. Təbii seçmə ilə təkamül nəzəriyyəsi isə müşahidə və təcrübələr qarşısında tamamilə məğlub olmuşdur. Darvindən bəri təbii seçmə vasitəsilə canlıların təkamül keçirdiyinə dair tək bir tapıntı belə üzə çıxmamışdır. Məşhur təkamülçü olan ingilis Təbiət Tarixi Muzeyinin baş paleontoloqu Kolin Paterson bu həqiqəti belə qəbul edir: Kimsə təbii seçmə mexanizmlərilə yeni növ əldə edə bilməmişdir. Kimsə belə bir şeyə qismən də olsa, nail ola bilməmişdir. Bu gün neodarvinizmin ən çox müzakirə edilən mövzusu da budur.11 Fransanın ən məşhur zooloqlarından olan 35 cildlik “Traité de zoologie” Darvin həyat uğrunda mübarizə muddəasını inkişaf etdirərkən Tomas Maltusdan təsirlənmişdi. Lakin müşahidə və təcrübələr Maltusu haqsız çıxardı.
 24. Darvinizmin mexanizmləri 25 ensiklopediyasının redaktoru və Fransa Elmlər Akademiyasının (Académie des Sciences) keçmiş rəhbəri Pier Pol Qrasse isə “Canlı orqanizmlərin təkamülü” (Evolution of living organisms) adlı kitabının “Təkamül və təbii seçmə” bölməsini belə bitirmişdir: C.Haksli və digər bioloqların təkamülün təbii seçmə mexanizmi vasitəsilə hazırladığı nəzəriyyəsi demoqrafik həqiqətlərin, genotiplərin regional dalğalanması və coğrafi səpələnmələrin müşahidəsindən başqa şey deyil. Nəzərdən keçirilən növlərin əksəriyyəti on min illər ərzində heç dəyişmədən qalmışdır. Şərtlərlə əlaqədar meydana gələn dalğalanmalar genlərin əvvəlcədən dəyişməsilə bərabər nəzərdən keçirildikdə təkamülə dəlil göstərilə bilməz və bunun ən gözəl dəlili milyonlarla il ərzində heç bir dəyişikliyə uğramadan yaşayan fosillərdir.12 Təkamülnəzəriyyəsinimüdafiəedənbioloqların“təbiiseçmənınmüşahidə edilmiş nümunəsi” kimi göstərdikləri bir neçə nadir hadisəyə baxdıqda isə əslində onların təkamül nəzəriyyəsinə dəlil olmadığını asanlıqla görərik. Sənaye inqilabı kəpənəklərinin gerçək hekayəsi Təkamülçü mənbələrə nəzər saldıqda İngiltərədəki sənaye inqilabı dövrü kəpənəklərinin təbii seçmə ilə təkamül keçirmə tezisinə nümunə göstərildiyini görmək olar. Dərsliklərdə, jurnallarda, hətta akademik mənbələrdə bu mövzu təkamülün ən aydın və müşahidə edilmiş nümunəsi kimi təqdim edilir. Lakin əslində bu nümunənin təkamüllə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əvvəlcə, bu nümunəni qısa şəkildə təsvir edək: deyilənə görə, İngiltərədə sənaye inqilabı dövrünün başladığı illərdə Mançester ərazisindəki ağacların qabıqları açıq rəngli idi. Ona görə bu ağacların üstünə qonan tünd rəngli güvə kəpənəklərini quşlar tez görür və yaşama ehtimalları azalırdı. Lakin əlli il sonra sənaye tullantıları nəticəsində ağacların üstündəki açıq rəngli yosunların ölməsi ilə qabıqları tündləşir və buna görə, bu dəfə də açıq rəngli güvələri quşlar daha çox yeməyə başlayır. Nəticədə açıq rəngli kəpənəklər sayca azalır, tünd rənglilər isə nəzərə çarpmadığına görə çoxalır. Bu hadisə təbii seçmə ilə təkamül nəzəriyyəsinin böyük dəlili hesab edilir, açıq rəngli kəpənəklərin zaman ərzində tünd rəngli kəpənəklərə çevrilib təkamül keçirməsi şəklində səhv dəyərləndirilir. Lakin bu nümunənin doğru olması fərz edilsə belə, təkamül nəzəriyyəsinə dəlil deyil. Çünki baş verən təbii seçmə daha əvvəl təbiətdə mövcud olmayan yeni növ meydana gətirməmişdir. Sənaye inqilabından əvvəl də kəpənək populyasiyası daxilində qara fərdlər var idi. Lakin mövcud olan kəpənək növlərinin sayı dəyişmişdir. Kəpənəklər “növ dəyişikliyi” istiqamətində yeni
 25. HƏYATIN GERÇƏK MƏNŞƏYİ 26 orqan və ya xüsusiyyət qazanmamışdılar.14 Lakin bir kəpənəyin başqa canlı növünə, məsələn, bir quşa çevrilməsi üçün kəpənəyin genlərində saysız- hesabsız dəyişiklik, əlavə və əksiltmələr edilməli, başqa sözlə, kəpənəyin geninə quşun fiziki xüsusiyyətlərinə aid məlumatları ehtiva edən tamamilə ayrı genetik proqram yüklənməlidir. Sənaye kəpənəkləri ilə bağlı təkamülçü hekayəyə verilən ümumi cavab belədir. Ancaq mövzunun daha da maraqlı tərəfi var: hekayənin sadəcə şərhi deyil, özü də səhvdir. Molekulyar bioloq Conatan Uelzin 2000-ci ildə nəşr edilən “Təkamül bütləri” (İcons of evolution) adlı kitabında açıqladığı kimi, demək olar ki, hər təkamül tərəfdarı biologiya kitabında verilən və bu səbəbdən “bütə” çevrilmiş sənaye inqilabı kəpənəkləri hekayəsi həqiqətləri əks etdirmir. Uelz hekayənin “təcrübi dəlili” kimi məlum olan Bernard Ketlvelin elmi fəaliyyətinin əslində elmi qalmaqal olduğunu izah edir. Bu qalmaqalın bəzi təməl ünsürlərini belə sıralamaq olar: • Ketlvelin təcrübələrindən daha sonra aparılan bir çox araşdırma sözügedən kəpənəklərin sadəcə bir növünün ağacın gövdəsinə qonduğunu, digərbütünnövlərinüfüqibudaqlarınalthissələrinəqonduğunuüzəçıxardı. 1980-ci ildən etibarən kəpənəklərin ağac gövdələrinə çox nadir hallarda qonduğu hər kəs tərəfindən qəbul edildi. Bu mövzuda 25 il tədqiqat aparan Siril Klark, Rouri Haulet, Maykl Macerus, Toni Libert, Pol Breykfild kimi bir çox elm adamı “Ketlvelin təcrübəsində kəpənəklərin təbii davranışlarından fərqli davranmağa məcbur edildiklərini, təcrübə nəticələrinin buna görə elmi cəhətdən qəbul edilməyəcəyini” bildirdilər.14 • Ketlvelin təcrübəsini təhlil edən tədqiqatçılar daha da təəccüblü nəticə ilə qarşılaşdılar: İngiltərənin çirklənməmiş ərazilərində açıq rəngli Yuxarıda sənaye inqilabından əvvəlki, altda isə sonrasındakı ağaclar və kəpənəklər görsənir. Ağacların rəngi tündləşdiyi üçün açıq rəngli kəpənəklər quşlar tərəfindən daha asan ovlanmış və sayları azalmışdır. Ancaq bu, təkamül deyildir, çünki yeni növ əmələ gəlməmiş, sadəcə var olan növlərin sayı azalmışdı.
 26. Darvinizmin mexanizmləri 27 kəpənəklərin daha çox olması gözlənilərkən tünd rənglilər açıq rənglilərdən dörd dəfə çox idi. Yəni Ketlvelin iddia etdiyi və dərhal hər təkamülçü mənbədə təkrarlandığı kimi kəpənəklərin sayı ilə ağac qabıqları arasında heç bir əlaqə yox idi. • Məsələnin əsli araşdırıldıqca qalmaqal böyüdü: Ketlvel tərəfindən fotoşəkilləri çəkilən “ağac qabığı üzərindəki güvə kəpənəkləri” əslində ölü kəpənəklər idi. Ketlvel bu ölü canlıları iynə və yapışqanla ağaca yapışdırmış və o cür şəkillərini çəkmişdi. Əslində kəpənəklər ağac gövdəsinə deyil, budaqların alt hissəsinə qonduqları üçün belə bir rəsm əldə etmə ehtimalı demək olar ki, yox idi.15 Bu həqiqətlər 90-cı illərin sonlarında elm dünyası tərəfindən üzə çıxarıldı. On illər boyu “təkamülə giriş” dərslərinin ən böyük materialı olan sənaye kəpənəkləri əfsanəsinin bu şəkildə puça çıxması təkamülçülər arasında ümidsizliyə səbəb oldu. Onlardan biri olan Ceri Koyn belə deyirdi: Həqiqəti (xallı kəpənəklər saxtakarlığını) öyrəndikdə verdiyim reaksiya 6 yaşımda ikən yeni il hədiyyələrimi şaxta babanın deyil, atamın gətirdiyini öyrəndikdə keçirdiyim ümidsizlik hissi oldu.16 Beləliklə, “təbii seçmənın ən məşhur nümunəsi” də bir elm qalmaqalı kimi tarixə düşdü. Şübhəsiz, bunun nəticəsinin belə olması labüd idi. Çünki təbii seçmə təkamülçülərin iddiasının əksinə olaraq “təkamül mexanizmi” deyil, bir canlıya hər hansı orqan əlavə etmə və ya orqan əksiltmə, bir növü başqa növə çevirmə kimi xüsusiyyətlərə malik deyil. Darvindən dövrümüzə qədər bu mövzuda irəli sürülənənböyük“dəlil” İngiltərədəkisənayeinqilabıkəpənəklərihekayəsindən başqa bir şey deyil. Təbii seçmə kompleksliyi nə üçün açıqlaya bilmir? Əvvəldə də dediyimiz kimi, təbii seçmə ilə təkamül nəzəriyyəsinin ən böyük müəmması təbii seçmə vasitəsilə canlıların yeni orqanlar və xüsusiyyətlər qazanmamasıdır. Təbii seçmə yolu ilə bir növün genetik məlumatı təkmilləşmir və beləliklə də, yeni növlərin əmələ gəlməsi açıqlana bilməz. Harvard UniversitetindənpaleontoloqStefenC.Quldtəbiiseçmənındüşdüyübuçıxılmaz vəziyyəti belə izah edir: Darvinizmin əsası bir cümlə ilə ifadə edilə bilər: “Təbii seçmə təkamül xarakterli dəyişikliyin yaradıcı gücüdür”. Kimsə seçmənın uyğun olmayanı aradan çıxarmasındakı neqativ rolunu inkar etmir. Ancaq darvinist nəzəriyyə “uyğun olanı yaratmasını” da istəyir.17 Təbii seçmə məsələsində istifadə edilən yanıldıcı üslublardan biri də bu
 27. HƏYATIN GERÇƏK MƏNŞƏYİ 28 mexanizmin şüurlu dizayner kimi başa düşülməsidir. Lakin əslində təbii seçmənın şüuru yoxdur. Canlılar üçün nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu ayırd edəcək ağıla sahib deyil. Bu səbəbdən təbii seçmə kompleks quruluşa malik sistemlərin və orqanların necə mövcud olduqlarını heç vaxt açıqlaya bilməz. Sözügedən sistem və orqanlar bir çox hissənin birlikdə fəaliyyət göstərməsi ilə əmələ gəlir və bu hissələrdən tək biri olmasa və ya qüsurlu olsa, heç bir işə yaramazlar. Bu cür sistemlər “sadələşdirilməz komplekslik” kimi tərif edilən xüsusiyyətə malikdir. Məsələn, insan gözünün quruluşu sadələşdirilə bilməz, çünki bütün detalları ilə birlikdə mövcud olmadıqca öz funksiyasını yerinə yetirməz. Bu cür sistemi meydana gətirən şüur gələcəyi əvvəlcədən hesablayıb sadəcə ən son mərhələdə nail olunacaq faydanı əldə etmək üçün qarşısına məqsəd qoymalıdır. Təbii seçmə isə şüur və iradəyə malik mexanizm olmadığı üçün belə bir şey edə bilməz. Bu həqiqət “bir-birinin ardınca çox sayda kiçik dəyişikliklərlə kompleks orqanın əmələ gəlməsinin qeyri-mümkün olması göstərilsə, nəzəriyyəmin tamamilə mənasız olduğu sübut ediləcək”, - deyən Darvinin narahat olduğu kimi, təkamül nəzəriyyəsini süquta uğratdı.18 Mutasiyalar Mutasiyalar canlı hüceyrəsinin nüvəsində yerləşən və genetik məlumat daşıyan DNT molekulunda radiasiya və ya kimyəvi təsirlər nəticəsində meydana gələn qırılmalar və ya yerdəyişmələrdir. Mutasiyalar DNT-ni təşkil edən nukleotidləri pozur və ya yerlərini dəyişdirirlər. Çox vaxt hüceyrənin təmir edə bilmədiyi ölçüdə zərər və dəyişikliklərə səbəb olurlar. Ona görə də mutasiya heç də canlıları daha təkmil və mükəmməl etmir. Mutasiyalar konkret olaraq zərər verirlər. Mutasiyaların səbəb olduğu dəyişikliklər ancaq Xirosima, Naqasaki və ya Çernobıldakı insanlarda olan dəyişikliklər kimidir: yəni ya ölürlər, ya da şikəst olurlar... Bunun səbəbi çox sadədir: DNT çox kompleks quruluşa malikdir. Bu molekula olan hər hansı təsadüfi təsir ancaq zərər verir. Amerikalı bioloq B.G.Ranqanatan bunu belə açıqlayır: Əvvəla, mutasiyalar təbiətdə çox nadir meydana gəlirlər. İkincisi, onlar genlərin quruluşundakı nizamlı dəyişikliklər deyil, təsadüfi dəyişikliklərdir; ona görə əsasən zərərli olurlar. Olduqca nizamlı sistem daxilindəki hər hansı bir dəyişiklik daha yaxşıya doğru deyil, daha pisə Mutasiyanın nəticəsi : şikəst ayaq
 28. Darvinizmin mexanizmləri 29 doğru olur. Məsələn, əgər bir zəlzələ bina kimi çox nizamlı quruluşa malik konstruksiyanı silkələsə, binanın skeletində təsadüfi dəyişiklik olar və bu binanı əsla təkmilləşdirməz.19 Belə ki, bu günə qədər heç bir faydalı mutasiya nümunəsi müşahidə edilməmişdir. Bütün mutasiyaların zərərli olduğu məlum olmuşdur. İkinci dünya müharibəsindən sonra nüvə silahları nəticəsində əmələ gələn mutasiyalarıtədqiqetməküçünqurulanAtomRadiasiyasınınGenetikTəsirləri Komitəsinin (Committee on Genetic Effects of Atomic Radiation) hazırladığı hesabat haqqında təkamülçü elm adamı Uarren Uiver belə deyirdi: Çoxları məlum olan bütün mutasiya nümunələrinin zərərli olması nəticəsi qarşısında təəccüblənəcəkdir, çünki mutasiyalar təkamül prosesinin əsasını təşkil edir. Necə olur ki, müsbət təsir – yəni canlının daha təkmil canlı növlərinə təkamüllə çevrilməsi – faktiki olaraq tamamilə zərərli olan mutasiyaların nəticəsi ola bilər?20 İllər boyu davam etdirilən “faydalı mutasiya əmələ gətirmə” səylərinin hamısı uğursuzluqla nəticələnmişdir. Təkamülçü bioloqlar çox sürətlə çoxaldığı və mutasiyaya uğradılması asan olduğu üçün meyvə milçəkləri üzərində on illər ərzində mutasiya təcrübələri keçirdilər. Bu canlılar mümkün olan hər cür mutasiyaya milyon dəfələrlə uğradıldılar. Amma bircə faydalı mutasiya müşahidə edilmədi. Qordon Teylor bununla bağlı belə yazır: Təkamülçü bioloqlar əsrin əvvəlindən bəri milçəkləri mutasiyaya məruz qoyaraq faydalı mutasiya nümunəsi axtarırlar. Ancaq bu səylərin nəticəsində hər zaman şikəst, xəstə, qüsurlu milçək əldə edildi. Yuxarıda, solda normal meyvə miçəyinin başı və sağda mutasiyaya məruz qalaraq ayaqları başında çıxan başqa bir meyvə milçəyi görsənir. Buynuz Gözlər Ayaq Ağız
 29. HƏYATIN GERÇƏK MƏNŞƏYİ 30 Bu çox təəccüblüdür, amma bir o qədər də gözdən qaçan həqiqətdir: altmış ildən bəri dünyanın hər tərəfində genetiklər təkamülü sübut etmək üçün laboratoriyalarda meyvə milçəkləri yetişdirirlər. Amma hələ də bir növün, hətta bircə fermentin belə əmələ gəlməsi müşahidə edilməmişdir.21 Başqa bir tədqiqatçı Maykl Pitman meyvə milçəkləri üzərindəki təcrübələrin uğursuzluğunu belə ifadə edir: Morqan, Qoldsmit, Müller və digər genetiklər meyvə milçəyi generasiyalarını isti, soyuq,işıqlı,qaranlıq,kimyəvi və radioaktiv təsirləri olan şərtlər altında saxlamışlar. Təcrübələr nəticəsində az zərərli və ya tamamilə zərərli olan hər cür mütasiya baş vermişdir. Bəs nəticədə insan tərəfindən həyata keçirilən süni təkamül baş verdimi? Xeyr. Genetiklərin əmələ gətirdiyi məxluqların çox azı Qanadlarının forması dəyişmiş mutant milçək
 30. Darvinizmin mexanizmləri 31 sınaq şüşələrindən kənarda həyatlarını davam etdirə bildilər. Mutantlar ölür, qısır qalır və ya əvvəlki vəziyyətlərinə yenidən qayıtma meyli göstərirdilər.22 İnsan üçün də vəziyyət eynidir. İnsanlar üzərində müşahidə edilən bütün mutasiyalar zərərlidir. Tibb kitablarında “mutasiya nümunəsi” kimi verilən monqolizm, Daun sindromu, albinizm, cırtdanlıq kimi əqli və ya fiziki pozuntuların və ya xərçəng kimi xəstəliklərin hər biri mutasiyaların zərərli təsirlərini göstərir. Amerikalı patoloq Devid A.Demik mutasiyalar haqqında yazdığı elmi məqaləsində bu mövzuda belə deyir: Son illərdə genetik mutasiyalarla əlaqədar minlərlə insan xəstəliyi təsnif edilmişdir. Yeni nəşr edilən bir kitabda 4500 fərqli genetik xəstəlik sadalanır. Habelə molekulyar genetik analizlərdən əvvəl klinik cəhətdən tərif edilən bəzi irsi sindromların (məsələn, Marfan sindromunun) mutasiyalar nəticəsində əmələ gəlməsi məlum olmuşdur... Mutasiyaların əmələ gətirdiyi bütün bu xəstəliklərlə bərabər faydalı təsirləri də varmı? Məlum olan minlərlə zərərli mutasiya nümunəsi ilə bərabər, əlbəttə, bəzi müsbət nümunələri də saymaq lazımdır, əgər makrotəkamül doğrudursa. Bu müsbət nümunələr həm daha kompleks formalar əmələ gətirmək üçün, həm də çox sayda zərərli mutasiyanın dağıdıcı təsirini tarazlamaq üçün təkamülə lazım olacaqdır.Amma məsələ bu faydalı mutasiyaları tərif etməyə gəldikdə, təkamülçü bioloqlar həmişə qəribə sükut içindədirlər.23 Təkamülçü bioloqların “faydalı mutasiya” kimi bəhs etdikləri yeganə nümunə demək olar ki, oraqvari hüceyrə anemiyası xəstəliyidir. Bu xəstəlik qanda oksigen daşıyan hemoqlobin molekulunun mutasiya nəticəsində pozulması və formasının dəyişməsiylə baş verir. Bunun nəticəsində də hemoqlobinin oksigen daşıma qabiliyyəti ciddi şəkildə zərər görür. Oraqvari hüceyrə anemiyası xəstəliyinə tutulan insanlar bu səbəbdən getdikcə artan tənəffüs çətinliyindən əziyyət çəkirlər. Tibb kitablarının qan xəstəlikləri bölməsində bəhs edilən bu mutasiya nümunəsi yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bəzi təkamülçü bioloqlar tərəfindən çox Oraqvari hüceyrə anemiyasinda hemoqlobinin forması və funksiyası pozulur. Buna görə də hemoqlobinin oksigen daşıma qabiliyyəti azalır.
 31. HƏYATIN GERÇƏK MƏNŞƏYİ 32 qəribə şəkildə “faydalı mutasiya” kimi dəyərləndirilir. Bu xəstəliyə tutulan şəxslərin malyariya xəstəliyinə qarşı qismən immunitetlərinin olmasının təkamülün bu şəxslərə “hədiyyəsi” olduğu deyilir. Əgər bu məntiqlə düşünülsə, genetik cəhətdən şikəst doğulan insanların, yolda yeriyə bilmədikləri və bunun sayəsində nəqliyyat qəzalarında ölməkdən xilas olduqlarını da demək olar və şikəst olmaq “yararlı genetik xüsusiyyət” hesab edilə bilər. Şübhəsiz, bu məntiqin heç bir tutarlı tərəfi yoxdur. Mutasiyaların ancaq zərərli mexanizm olması açıqdır. Fransa Elmlər Akademiyasının keçmiş rəhbəri Pier Paul Qrassenin mutasiyalar haqqında verdiyi şərh bu cəhətdən olduqca aydınlaşdırıcıdır. Qrasse mutasiyaları “yazılı mətnin surətinin köçürülməsi əsnasında edilən hərf xətaları”na bənzətmişdir. Hərf xətaları kimi mutasiyalar da məlumat əmələ gətirmir, əksinə, mövcud məlumatı pozur. Qrasse bu faktı belə açıqlamışdır: Mutasiyalar zaman ərzində olduqca nizamsız şəkildə meydana gəlirlər. Bir-birlərini tamamlayıcı xüsusiyyətləri və bir-birini təqib edən nəsillər üzərində müəyyən istiqamətdə müştərək təsirləri yoxdur. Mövcud olan formanı dəyişdirirlər, amma bunu tamamilə nizamsız şəkildə edirlər... Bir canlı orqanizmində çox kiçik bir nizamsızlıq əmələ gəldikdə isə ölümlə nəticələnir. Həyat faktı ilə anarxiya (nizamsızlıq) arasında heç bir mümkün uzlaşma yoxdur.24 Elə bu səbəbdən, Qrassenin ifadəsilə “mutasiyalar nə qədər çox olsalar da, hər hansı təkamül meydana gətirmirlər”.25 Pleyotropik amil Mutasiyaların canlılara ancaq zərər verdiklərinin digər sübutu isə genetik şifrəninkodlanmaformasıdır.Canlılardakıməlumbütüngenlərhəmincanlıilə bağlı birdən çox məlumat saxlayır. Məsələn, bir gen həm boyun uzunluğunu, həm də canlının göz rəngini tənzimləyə bilir. Molekulyar bioloq Maykl Denton genlərin “pleyotropik amil” adlandırılan bu xüsusiyyətini belə açıqlayır: Genlərininkişafatəsirlərihəddindənartıqfərqlidir.Evsiçanındatükrəngiylə bağlı demək olar ki, hər gen boyun uzunluğu ilə də əlaqədardır. Meyvə milçəyi drosophila melanogasterin göz rənginin mutasiyası üçün istifadə edilən 17 ədəd rentgen şuası təcrübəsindən 14-ündə göz rəngiylə tamamilə əlaqəsiz olan dişi cinsiyyət orqanlarının quruluşu da zərər görmüşdür. Ali canlılarda təhlil edilən hər gen birdən çox orqana təsir edir. Pleyotropik amil adlandırılan bu hadisə haqqında (Ernst) Mayr: “Ali canlılarda pleyotropik olmayan hər hansı bir genin tapılması şübhəlidir”, - deyir.26 Canlıların genetik quruluşlarındakı bu xüsusiyyət səbəbi ilə təsadüfi mutasiya nəticəsində DNT-dəki hər hansı bir gendə meydana gələn pozuntu
 32. Darvinizmin mexanizmləri 33 birdən çox orqana təsir edəcəkdir. Beləliklə, mutasiya sadəcə müəyyən bir yerə təsir etməyəcək, daha çox zərərli təsirlərə malik olacaqdır. Bu təsirlərin birinin çox nadir rast gəlinən təsadüf nəticəsində yararlı olması fərz edilsə belə, digər təsirlərin labüd zərəri bu faydanı da aradan qaldıracaqdır. Mutasiyaların nə üçün təkamülə səbəb olmadığını üç əsas maddədə xülasə etmək olar: • Mutasiyalar həmişə zərərlidir: mutasiya təsadüfən meydana 1. Qanadlar çıxmır. 2. Ayaqlar normal olşüdə ancaq ucları inkişaf et- məyib. 3. Tük örtüyü yoxdur. 4.5. Tənəffüs borusu ol- masına baxmayaraq, ağciyər yoxdur. 6.7. Sidik borusu böyü- mür və böyrəyin in- kişafına imkan ver- mir. NORMAL İNKİŞAF PLEYOTROPİK AMİL Sol tərəfdə ev toyuğundakı normal inkişaf, sagda isə pleyotropik genin mutasiyaya məruz qalmasının zərərli təsirləri görsənir. Diqqət edilərsə, bir tək gendə əmələ gələn mutasiya, bir-birindən fərqli orqanlara zərər verməkdədir. Bir mutasiyanın xeyirli təsir əmələ gətirəcəyi fərz edilsə belə, « Pleyotropik amil» yetərincə cox orqana zərər verərək bu xeyirli təsiridə aradan qaldırır.
 33. HƏYATIN GERÇƏK MƏNŞƏYİ 34 gəldiyiüçünhəmişəmutasiyakeçirəncanlıyazərərverir.Məntiqlədüşünsək, mükəmməl və kompleks bir formaya edilən hər hansı şüursuz müdaxilə o formanı təkmilləşdirməz, əksinə, pozar. Belə ki, heç bir müşahidə olunan “faydalı mutasiya” yoxdur. • Mutasiya nəticəsində DNT-yə yeni məlumat əlavə edilmir: genetik məlumatı təşkil edən hissələr yerlərindən qopub sökülür, pozulur və ya DNT-nin müxtəlif yerlərinə daşınır. Lakin mutasiyalar heç bir şəkildə canlıya yeni orqan və ya yeni xüsusiyyət qazandırmırlar.Ancaq aşağı ətrafın kürəkdən, qulağın qarından çıxması kimi anormallıqlara səbəb olurlar. • Mutasiya sonrakı nəslə ötürülməsi üçün mütləq çoxalma hüceyrələrində meydana gəlməlidir: orqanizmin hər hansı hüceyrəsində və ya orqanında meydana gələn dəyişiklik sonrakı nəslə ötürülmür. Məsələn, bir insanın gözü radiasiya və ya buna bənzər təsirlərlə mutasiyaya uğrayaraq orijinal formasından fərqlənə bilər, amma bu, onun özündən sonrakı nəsillərə keçməz. Bütün bunlar təbii seçmə və mutasiya mexanizmlərinin heç bir təkamül xarakterli təsirə malik olmadıqlarını göstərir. Belə ki, indiyə qədər bu yolla əldə edilmiş heç bir müşahidə edilən “təkamül” nümunəsi mövcud deyildir. Bunun əvəzində təkamülçü bioloqlar bəzən “təbii seçmə və mutasiya mexanizmlərinin təkamül gücünü müşahidə edə bilmirik, çünki bu mexanizmlər ancaq çox uzun Escherichia coli bir milyard il əvvəlki nümunələri ilə eynidir. Bu uzun zaman müddətində baş verən mutasiyalar canlıda quruluşca heç bir dəyişikliyə səbəb olmamışdır.
 34. Darvinizmin mexanizmləri 35 zaman ərzində təsirli olurlar” kimi açıqlama irəli sürürlər. Lakin bu da heç bir elmi əsası olmayan təsəllidən başqa bir şey deyil. Çünki meyvə milçəkləri və ya bakteriyalar kimi həyatı çox qısa olan və ona görə də bir elm adamının minlərlə nəslinimüşahidəedəbildiyicanlılardadaheçbir“təkamül”qeydəalınmamışdır. Pier Paul Qrasse bakteriyaların təkamülü əsassız edən dəyişməzliyi haqqında da bunları deyir: Bakteriyalar... sürətlə çoxalmaları səbəbi ilə ən çox mutant (mutasiya keçirmiş canlı) üzə çıxaran canlılardır. Ancaq bakteriyalar... öz növlərinə çox böyük sədaqət göstərirlər. Escherichia coli bakteriyasının mutantları çox diqqətli şəkildə təhlil edilmişdir və bu mövzuya aid çox yaxşı misaldır. Oxucular da qəbul edəcəklər ki, təkamülü sübut etmək və mexanizmlərini kəşf etmək üçün nümunə kimi seçilən bu canlının milyard ildən bəri heç bir dəyişikliyə məruz qalmaması olduqca təəccüblüdür. Əgər təkamül xarakterli dəyişiklik meydana gətirmirsə, bu canlıların keçirdiyi bu qədər mutasiyanın nə mənası var? Nəticədə bakteriyaların və virusların keçirdiyi mutasiya xarakterli dəyişikliklərin müəyyən genetik orta hədd ətrafında gedib-gələn irsi dalğalanmalardan başqa heç nə əmələ gətirmədikləri üzə çıxır; bir az sağa, bir az sola dalğalanma olur, amma nəticədə təkamül xarakterli dəyişiklik baş vermir. Hamam böcəkləri də ilk dəfə ortaya çıxdıqları Perm dövründən bəri ən az drosophila qədər çox mutasiya keçirmiş, amma heç bir dəyişikliyə uğramamışdır.27 Qısa desək, canlıların təkamül keçirməsi mümkün deyil, çünki təbiətdə onların təkamülünə səbəb olan mexanizm yoxdur. Belə ki, fosillərə baxdıqda da təkamül prosesi ilə deyil, əksinə, təkamülə tamamilə zidd mənzərə ilə qarşılaşırıq.
 35. 36 Növlərin gerçək mənşəyi D arvin 1859-cu ildə “Növlərin mənşəyi” kitabını nəşr etdirdikdə canlılarınqeyri-adimüxtəlifliyiniaçıqlayannəzəriyyəirəlisürdüyünü düşünürdü.Bircanlınövüdaxilindətəbiimüxtəlifliklər(variasiyalar) olduğunu müşahidə etmişdi. Məsələn, İngiltərədəki heyvan bazarlarını gəzərkən inəklərin çox fərqli cinslərinin olduğunu, heyvandarların da onları seçib, cütləşdirərək yeni cinslər əldə etdiklərini müşahidə etmişdi. Buna əsaslanaraq da “canlılar təbii şəkildə özləri müxtəlifləşə bilirlər, deməli, uzun zaman kəsikləri ərzində bütün canlılar yeganə ortaq əcdaddan törəyə bilər” şəklində fikir irəli sürmüşdü. Lakin Darvinin “növlərin mənşəyi” haqqında irəli sürdüyü bu fərziyyə əslində növlərin mənşəyini heç cür açıqlamırdı. Genetika elminin inkişafı ilə bir canlı növü daxilindəki müxtəlifləşmənin heç vaxt yeni növün əmələ gəlməsinə səbəb olmadığı məlum oldu. Darvinin “təkamül” hesab etdiyi fakt əslində “variasiya” idi. Variasiya nədir? Variasiya genetika elmində işlədilən termindir və “müxtəlifləşmə” mənasını verir. Bu genetik hadisə bir canlı növü daxilindəki fərdlərin və ya qrupların bir-birlərindən fərqli xüsusiyyətlərə malik olmasına səbəb olur. Məsələn, yer üzündəki insanların hamısı, əsasən, eyni genetik məlumata malikdirlər, amma bu genetik məlumatın imkan verdiyi variasiya potensialı sayəsində bəziləri qıyıq gözlüdür, bəziləri sarışındır, bəzilərinin burnu uzun, bəzilərinin boyu qısadır.
 36. Növlərin əsl mənşəyi 37 Variasiya təkamülə dəlil deyil, çünki variasiya onsuz da mövcud olan genetik məlumatın fərqli cütləşmələrindən ortaya çıxır və genetik məlumata yeni xüsusiyyət qazandırmır. Təkamül nəzəriyyəsi qarşısında duran sual isə budur: tamamilə yeni növə aid yeni məlumat necə üzə çıxır? Variasiya həmişə genetik məlumatın hüdudları çərçivəsində olur. Genetika elmində sözügedən hüduda “gen hovuzu” deyilir. Bir canlı növünün gen hovuzunda mövcud olan bütün xüsusiyyətlər variasiya sayəsində müxtəlif formalarda üzə çıxa bilir. Məsələn, variasiya nəticəsində bir sürünən növü daxilində digərinə nisbətən daha uzun quyruqlu və ya daha qısa ayaqlı cinslər meydana gələ bilər, çünki qısa ayaq məlumatı da, uzun ayaq məlumatı da sürünənlərin gen hovuzunda var. Amma variasiya sürünənlərə qanad taxıb, tük əlavə edib, maddələr mübadilələrini dəyişdirib onları quşa çevirmir. Çünki bu cür çevrilmə canlının genetik məlumatında əlavələr olmasını tələb edir, lakin variasiyalarda belə vəziyyət baş vermir. Darvinnəzəriyyəsiniirəlisürdükdəbuhəqiqətidərketməmişdi.Variasiyaların hüdudu olmadığını düşünürdü. 1844-cü ildə yazdığı bir məqaləsində: “bir çox yazıçı təbiətdəki variasiyanın bir hüdudu olduğunu qəbul edir, amma mən bu düşüncənin əsaslandığı konkret səbəbi görə bilmirəm”, - demişdi.28 “Növlərin mənşəyi”ndə də müxtəlif variasiya nümunələrini nəzəriyyəsinin ən böyük dəlili kimi göstərmişdi. Məsələn, Darvinin fikrincə, daha çox süd verən inək cinsləri yetişdirmək üçün müxtəlif inək variasiyalarını cütləşdirən heyvandarlar nəticədə inəkləri başqa canlı növünə çevirə biləcəkdilər. Darvinin bu “hüdudsuz dəyişiklik” fikrini “Növlərin mənşəyi” kitabında yazdığı bu cümləsi ən yaxşı şəkildə ifadə edir: Bir ayı cinsinin təbii seçmə yolu ilə getdikcə daha çox suda yaşamağa uyğun quruluş və vərdişlər əldə etməsində, daha böyük ağıza malik olmasında və nəticədə bu canlının nəhəng balinaya çevrilməsində heç bir çətinlik görmürəm.29 Darvinin bu cür iddialı nümunələr verməsinin səbəbi yaşadığı əsrin ibtidai elm anlayışı idi. XX əsrin elmi isə canlılar üzərində aparılan bənzər təcrübələr nəticəsində “genetik dəyişməzlik” (genetic homoestatis) adlandırılan prinsipi aşkar etdi. Bu prinsip bir canlı növünü dəyişdirmək üçün edilən bütün cütləşdirmə (müxtəlif variasiya əmələ gətirmə) səylərinin nəticəsiz qaldığını, canlı növləri arasında keçilməz divarlar olduğunu ortaya qoyurdu. Yəni fərqli inək variasiyalarını cütləşdirən heyvandarların nəticədə inəkləri Darvinin iddia etdiyi kimi, başqa bir növə çevirməsi qətiyyən mümkün deyildi. “Darvin yenidən mühakimədə” (Darwin retried) kitabının müəllifi Norman Makbet bu mövzuda belə deyir: Problem canlıların həqiqətən də hüdudsuz şəkildə variasiyaya malik olub-
 37. HƏYATIN GERÇƏK MƏNŞƏYİ 38 olmamalarıdır... Növlər həmişə sabitdirlər. Heyvandarların yetişdirdiyi fərqli bitki və heyvan cinslərinin müəyyən həddən sonra irəliləmədiyini, hətta daima orijinal formalarına geri qayıtdıqlarını bilirik. Əsrlərlə davam edən yetişdirmə səylərinə baxmayaraq, heç vaxt qara lalə və ya mavi gül əldə etmək mümkün olmamışdır.30 Heyvandarlıq mövzusunda dünyanın ən məşhur mütəxəssislərindən biri hesab edilən Lüter Börbenk bu həqiqəti: “bir canlıda baş verən inkişafın bir həddi var və bu qanun bütün yaşayan canlıları müəyyən edilmiş bəzi hüdudlar daxilində sabit saxlayır”, - deyərək ifadə edir.31 Ceri Berqman “təbii seçmə nəzəriyyəsi ilə əlaqədar bəzi bioloji problemlər” adlı məqaləsində variasiyanın daima müəyyən genetik hüdudlar daxilində meydana gəldiyini açıqlayan bioloq Edvard Diveydən sitat gətirərək belə şərh edir: Divey bu nəticəyə gəlmişdir: “Çarpaz cütləşdirmə metodu ilə çox mühüm nəticələrəldəedilmişdir...Ammanəticədəbuğdayenədəbuğdadır,məsələn, üzüm deyil. Donuzlarda qanad əmələ gətirməyimiz quşların silindirşəkilli yumurtlamaları qədər qeyri-mümkündür. Daha müasir nümunə son əsr ərzində dünyadakı kişilərin boyunda müşahidə edilən artımdır. Daha yaxşı qidalanma və yaşayış şərtləri sayəsində kişilər son əsr ərzində boylarının uzunluğu ilə demək olar ki, rekord qırıblar; amma bu boy uzunluğu artsa da, artıq dayanma həddinə çatmışdır. Çünki artıq genetik hüduda dirənmiş vəziyyətdəyik.32 Qısa desək, variasiyalar ancaq bir növün genetik məlumatının hüdudları daxilində qalan bəzi dəyişikliklər meydana gətirir, amma heç vaxt növlərə yeni genetikməlumatəlavəetmir.Busəbəbdən,heçbirvariasiya“təkamül”nümunəsi hesab edilə bilməz. Müxtəlif it və ya at cinslərini nə qədər cütləşdirsəniz də, nəticədə ortaya yenə it və ya at çıxacaq, amma yeni növ əmələ gəlməyəcəkdir. Danimarkalı elm adamı V.L.Cohansen bu mövzunu belə xülasə edir: Darvinin xüsusi vurğuladığı variasiyalar əslində müəyyən həddən irəli gedə bilmirlər və bu səbəbdən variasiyalar “daimi dəyişikliyə (təkamülə) səbəb deyil”.33
 38. Növlərin əsl mənşəyi 39 “Mikrotəkamül” etirafları Göründüyü kimi, Darvinin “növlərin mənşəyi”nin açıqlaması hesab etdiyi variasiyaların əslində belə bir məna daşımadığı genetika elminin kəşfləri ilə aşkar edildi. Buna görə də təkamülçü bioloqlar növ daxilindəki müxtəlifləşmə ilə yeni növ əmələ gəlməsini bir-birindən fərqləndirmək və bunlar haqqında iki ayrı məfhum irəli sürməyə məcbur oldular. Növ daxilindəki müxtəlifləşməyə, yəni “variasiya”ya “mikrotəkamül” adı verdilər. Yeni növlərin əmələ gəlməsi fərziyyəsi isə “makrotəkamül” adlandırıldı. Bu iki məfhum uzun müddət biologiya kitablarında yer aldı. Əslində isə burada yanıldıcı üslubdan istifadə edilmişdir. Təkamülçü bioloqların “mikrotəkamül” adlandırdığı variasiya nümunələrinin əslində təkamül nəzəriyyəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki təkamül nəzəriyyəsi canlıların mutasiya və təbii seçmə mexanizmləri ilə yeni genetik məlumatlar qazanaraq inkişaf etdiklərini irəli sürür. Lakin variasiyalar bir az əvvəl də bildirdiyimiz kimi, heç vaxt yeni genetik məlumat əmələ gətirmir və ona görə də “təkamülə” səbəb olmurlar. Variasiyalara “mikrotəkamül” adı verilməsi təkamülçü bioloqların ideoloji təsir metodudur. Təkamülçü bioloqların “mikrotəkamül” anlayışından istifadə edib yaratdıqları təsəvvür variasiyaların uzun zaman ərzində tamamilə yeni canlı sinifləri əmələ gətirməsi baxımından səhv məntiqdir. Belə ki, mövzu haqqında dərin məlumata malik olmayan bir çox adam “mikrotəkamül uzun zaman davam etdikdə makrotəkamülə çevrilir” kimi səthi düşüncəyə qapılırlar. Bu düşüncənin nümunələrini tez-tez görmək mümkündür. Bəzi “həvəskar” təkamülçülər “insanlarda boyun orta uzunluğu bir əsr ərzində 2 sm artmışdır, deməli, milyonlarla il ərzində hər cür təkamül baş verə bilər” kimi məntiq yürüdürlər. Lakin yuxarıda da deyildiyi kimi, boyun orta uzunluğundakı dəyişiklik kimi variasiyaların hamısı müəyyən genetik hüdudlar çərçivəsində baş verən və təkamülə dəxli olmayan proseslərdir. Belə ki, “mikrotəkamül” adlandırdıqları variasiyaların yeni canlı sinifləri əmələ gətirmədiyini, yəni “makrotəkamülə” çevrilmədiyini dövrümüzdəki nüfuzlu təkamülçü dairələr də qəbul edir. Təkamülçü bioloqlar Cilbert, Opitz və Raff “Developmental biology” jurnalında 1996-cı ildə dərc edilən məqalələrində bu mövzunu belə açıqlayırlar: Müasir Sintez (neodarvinist nəzəriyyə) mühüm nailiyyətdir. Ancaq 1970- ci illərdən başlayaraq çox sayda bioloq bu nəzəriyyəni təkamülü açıqlama baxımındanqeyri-kafiolmasıiləbağlısorğu-sualatutmağabaşladı.Genetika elmi makrotəkamülü açıqlamaq üçün qaneedici vasitə ola bilər, lakin
 39. HƏYATIN GERÇƏK MƏNŞƏYİ 40 genetik məlumatdakı mikrotəkamül xarakterli dəyişikliklər bir sürünəni bir məməliyə və ya bir balığı amfibiyaya çevirə bilməz. Mikrotəkamül sadəcə uyğun olanların həyatda qalması anlayışını bir yöndən izah edə bilər, uyğun olanların əmələ gəlməsini isə açıqlaya bilməz. Qudvinin 1995-ci ildə dediyi kimi, “növlərin mənşəyi, yəni Darvinin problemi həllini tapmamışdır”.34 “Mikrotəkamül” adlandırılan variasiyaların “makrotəkamül” iddiasını, yəni növlərin mənşəyini heç cür izah etməməsi digər təkamülçü bioloqlar tərəfindən də qəbul edilmişdir. Məşhur elm adamı Rocer Levin 1980-ci ilin oktyabrında Çikaqo Təbiət Tarixi Muzeyində 150 təkamülçünün iştirak etdiyi dörd gün davam edən məşhur elmi konfransda bu mövzuda gəldikləri nəticəni belə izah edir: Darvin (variasiyalara əsaslanaraq) yürütdüyü məntiqdə haqlı idimi? Təkamül biologiyasının tarixindəki son 40 ilin ən mühüm konfranslarından birində iştirak edən elm adamlarının ortaya qoyduğu fikrə görə bu sualın cavabı “xeyr”dir. Çikaqo konfransındakı əsas məsələ bu idi: mikrotəkamülü təmin edən mexanizmlər makrotəkamül adlandırdığımız fenomeni açıqlaya bilərmi? Cavab məlumdur: xeyr.55 Buhəqiqətbelədəxülasəediləbilər:darvinizminbirəsrdənartıqmüddətdən bəri “təkamül dəlili” kimi göstərdiyi variasiyaların əslində “növlərin mənşəyi” iləheçbirəlaqəsiyoxdur.İnəklərmilyonlarlailboyumüxtəlifşəkildəcütləşdirilə bilər və fərqli inək cinsləri əldə edilə bilər. Amma inəklər heç vaxt başqa bir canlı növünə, məsələn, zürafəyə və ya filə çevrilməz. Darvinin Qalapaqos adalarında gördüyü müxtəlif alacəhrələr də eyni şəkildə “təkamülə” dəlil olmayan variasiya nümunəsidir. Son illərdə aparılan müşahidələr alacəhrələrdə Darvinin nəzəriyyəsinin irəli sürdüyü kimi, hüdudsuz dəyişikliyin baş vermədiyini üzə çıxarmışdır. Habelə Darvinin 14 fərqli növ kimi müəyyən etdiyi müxtəlif alacəhrə növlərinin çoxu əslində bir-biriləri ilə cütləşən, yəni eyni növün fərdləri olan variasiyalardır. Elmi müşahidələr demək olar ki, hər təkamülçü mənbədə əfsanə kimi izah edilən “alacəhrə dimdikləri” nümunəsinin əslində “variasiya” nümunəsi olduğunu, yəni təkamül nəzəriyyəsinə dəlil olmadığını göstərir. Qalapaqos adalarına “darvinist təkamülün dəlillərini tapmaq” üçün gedən və adalardakı alacəhrə növlərini uzun illər boyu müşahidə edən Piter və Rouzmeri Qrantın məşhur elmi fəaliyyətləri adada “təkamül” baş vermədiyini sübut etməkdən başqa nəticə verməmişdir.36 EləbusəbəbdəndəDarvininproblemi,yəni“növlərinmənşəyi”təkamülçülər üçün hələ də cavabsızdır.
 40. Növlərin əsl mənşəyi 41 Fosillərə əsasən, növlərin mənşəyi Təkamül nəzəriyyəsinin iddiasına əsasən, yer üzündəki canlı növləri ortaq əcdaddan kiçik dəyişikliklər nəticəsində törəyiblər. Başqa sözlə, nəzəriyyəyə əsasən, canlı növləri bir-birindən kəskin fərqlərlə ayrılmır. Ancaq təbiətdə aparılan müşahidələr iddia edilən davamlı dəyişmələrin olmadığını göstərmişdir. Canlılar aləmində bir-birindən nəzərəçarpacaq dəyişikliklərlə fərqlənən müxtəlif kateqoriyaların olduğu müşahidə olunmuşdur. Onurğalılar paleontologiyası sahəsində mütəxəssis və qabaqcıl təkamülçülərdən biri olan Robert Karol bunu “onurğalıların təkamül modelləri və prosesləri” (Patterns and processes of vertebrate evolution) adlı kitabında belə etiraf edir: Bu gün dünyada demək olar ki, saysız-hesabsız növün yaşamasına baxmayaraq, bunlar bir-birindən çətinliklə fərqləndirilən ara formalardan ibarət davamlı spektr əmələ gətirmirlər. Bunun əvəzinə növlərin demək olar ki, hamısı bir-birindən səciyyəvi xüsusiyyətlərlə fərqlənən əsas qruplara aiddirlər.37 Təkamül tarixən baş verdiyi iddia edilən bir prosesdir. Bizə canlıların tarixi haqqında məlumat vərən yeganə elmi mənbə də fosillərdir. P.Qrasse bu mövzuda belə deyir: Təbiətşünaslar unutmamalıdır ki, təkamül prosesi sadəcə fosillər vasitəsilə üzə çıxa bilər... Sadəcə paleontologiya (fosilləri öyrənən elm) təkamülə dəlil verə bilər və təkamülün inkişafını və mexanizmlərini göstərə bilər.38 Fosillərvasitəsiləbumövzunuaydınlaşdırmaqüçüntəkamülnəzəriyyəsinin iddiaları ilə fosil tapıntılarını bir-birləri ilə qarışdırmamalıyıq. Darvin Qalapaqos adalarında görduyu və nəzəriyyəsinə sübut hesab etdiyi fərqli “alacəhrə dimdikləri” həqiqətən də bir variasiya nümunəsidir və növlərin təkamülü iddiasına sübut hesab etmək olmaz.
 41. HƏYATIN GERÇƏK MƏNŞƏYİ 42 Təkamül nəzəriyyəsinə əsasən, bütün canlılar bir-birlərindən törəmişlər. Əvvəlcədən mövcud olan bir canlı növü zaman ərzində başqa bir canlıya çevrilmiş və bütün növlər bu şəkildə meydana gəlmişlər. Nəzəriyyəyə əsasən, bu çevrilmə yüz milyon illəri əhatə edən zaman ərzində baş vermiş və mərhələ-mərhələ irəliləmişdir. Bu təqdirdə iddia edilən uzun çevrilmə prosesi çərçivəsində saysız-hesabsız “aralıq növlər” əmələ gəlməli və yaşamalıdırlar. Məsələn, keçmişdə balıq xüsusiyyətlərini hələ də daşımalarına baxmayaraq, bir tərəfdən də bəzi sürünən xüsusiyyətləri qazanmış yarıbalıq-yarısürünən canlılar yaşamalıdır. Yaxud da sürünən xüsusiyyətlərini daşıyan və eyni zamanda da bəzi quş xüsusiyyətləri qazanmış sürünən quşlar əmələ gəlməlidir. Bunlar çevrilmə prosesində olduqları üçün şikəst, natamam, qüsurlu canlılar olmalıdır. Keçmişdə yaşadıqları güman edilən bu nəzəri canlılar “ara keçid formalar” adlandırılır. Əgər həqiqətən bu cür canlılar keçmişdə yaşayıblarsa, onların sayı və növü milyonlarla, hətta milyardlarla olmalıdır. Bu canlıların qalıqlarına mütləq rast gəlinməlidir. Çünki bu ara keçid formalarının sayı bu gün məlum olan heyvan növlərindən də çox olmalı və dünyanı n hər tərəfi fosilləşmiş ara keçid Canlılığın mənşəyini aydınlaşdıran elmin ən önəmli sahəsi paleontologiya, yəni fosilləri öyrənən elmdir. İki əsdir ki, böyük səylə tətqiq edilən fosil yataqları Darvinin nəzəriyyəsinin tam əksi olan mənzərə ortaya çıxarır. Növlər təkamül keçirərək əmələ gəlməyib, yer üzündə bir anda və müxtəlif quruluşlarda meydana çıxmışlar.
 42. Növlərin əsl mənşəyi 43 formaların qalıqları ilə zəngin olmalıdır. Bu həqiqət Darvin tərəfindən də qəbul edilmişdir və Darvin “Növlərin mənşəyi”ndə bunu belə açıqlamışdır: Əgər nəzəriyyəm doğrudursa, növləri bir-birilə əlaqələndirən saysız- hesabsız ara keçid növlər mütləq yaşamalıdır... Onların yaşadığına dair dəlillər isə ancaq fosil qalıqları arasında tapıla bilər.39 Bu sətirləri yazan Darvin bu ara-keçid formalarının fosillərinin heç cür tapılmadığını da bilirdi. Bunun öz nəzəriyyəsi üçün böyük problem olduğunu da görürdü. Ona görə “Növlərin mənşəyi” kitabının “Nəzəriyyənin qarşısında duran çətinliklər” (Difficulties on theory) adlı bölməsində belə yazmışdı: Əgər həqiqətən növlər digər növlərdən tədrici inkişafla törəmişdirsə, nə üçün saysız-hesabsız ara-keçid formaya rast gəlmirik? Nə üçün bütün təbiət qarmaqarışıq deyil, tam nizam halındadır? Saysız-hesabsız ara keçid forması olmalıdır, lakin nə üçün yer üzünün sayıla bilməyəcək qədər çox olan təbəqələrində onları tapmırıq? Nə üçün hər geoloji forma və hər təbəqə bu cür ara-keçid formaları ilə dolu deyil? Geoloji cəhətdən yaxşı dəyərləndirilmiş dövr müəyyən edilməmişdir və bəlkə də bu mənim nəzəriyyəmə qarşı irəli sürüləcək ən böyük etiraz olacaqdır.40 Darvinin bu böyük problem qarşısında irəli sürdüyü yeganə açıqlama isə o dövrdəki fosillərin kafi olmaması idi. Fosillər hərtərəfli şəkildə təhlil edildikdə itmiş ara formaların mütləq tapılacağını iddia etmişdi. Ara keçid formaları problemi və sabitlik Təkamülçü paleontoloqlar Darvinin bu iddiasına əsaslanaraq XIX əsrin ortalarından etibarən dünyanın hər tərəfində qızğın fosil araşdırmaları apardılar və ara keçid formalarını axtardılar. Lakin bütün səylərinə baxmayaraq, bu ara-keçid formalarına heç vaxt rast gəlmədilər. Aparılan qazıntılarda və araşdırmalarda əldə edilən bütün tapıntılar təkamül nəzəriyyəsinin iddialarının əksinə, canlıların yer üzündə birdən-birə, tam və qüsursuz şəkildə ortaya çıxdıqlarını göstərdi. Təkamülçü paleontoloq Robert Karol fosil tapıntılarının darvinistlərin ümidlərini boşa çıxardığını etiraf etməyə məcbur olmuşdur: Darvinin ölümündən bəri 100 ildən çox davam edən qızğın fosil yığma fəaliyyətlərinə baxmayaraq, fosil qeydləri hələ də onun gözlədiyi saysız- hesabsız ara-keçid halqaları ilə bağlı səhnə üzə çıxarmır.41 Başqa bir təkamülçü paleontoloq K.S.Tomson yeni canlı qruplarının fosil qeydlərində çox ani surətdə üzə çıxdıqlarını bildirir: Əsas canlı qrupu ortaya çıxdıqda və fosil qeydlərində ilk dəfə göründükdə əcdadı və ya təkamül qohumu olduğu fərz edilən qruplarda görünməyən yeni xüsusiyyətlərlə birlikdə üzə çıxır. Morfologiya və funksiyalarındakı bu
 43. HƏYATIN GERÇƏK MƏNŞƏYİ 44 radikal fərqlərin çox sürətlə üzə çıxdığı görünür.42 Bioloq Frensis Hiçinq isə “Zürafənin boynu: Darvinin səhvi nədə idi?” (The neck of the giraffe: where Darwin went wrong) adlı kitabında belə yazır: Əgər fosillər tapırıqsa və əgər Darvinin nəzəriyyəsi doğrudursa, onda qayalarda müəyyən qrup məxluqun daha kompleks başqa qrup məxluqa doğru kiçik dəyişikliklərlə təkamül keçirdiyini göstərən qalıqlar üzə çıxmalıdır. Nəsildən-nəslə inkişaf edən bu “kiçik dəyişikliklər” olduqca yaxşı qorunmalıdır. Ancaq vəziyyət heç də belə deyil. Əslində bunun tam əksi doğrudur. Darvinin: “saysız-hesabsız ara forma olmalıdır, amma bunları nə üçün yer üzünün saysız-hesabsız təbəqələrində tapa bilmirik?”, -deyərkən şikayətlənməsi kimi. Darvin fosil qeydlərindəki bu “qeyri- adi çatışmazlığın” sadəcə daha artıq fosil qazıntısı aparmaqla əlaqədar olduğunu düşünmüşdü. Amma nə qədər yeni fosil qazıntıları aparılsa da, tapılan növlərin demək olar ki, hamısının istisnasız bu gün yaşayan heyvanlara çox bənzədiyi üzə çıxmışdır.43 Fosil qeydləri canlı növlərinin həm bir anda və tamamilə fərqli quruluşda meydana gəldiklərini, həm də çox uzun geoloji dövrlər boyu dəyişmədən sabit qaldıqlarını göstərir. Harvard Universitetindən paleontoloq və məşhur təkamülçü Stefen Cey Quld bu həqiqəti 1970-ci ilin sonlarında belə qəbul edir: Fosilləşmiş növlərin əksərinin tarixi pilləli təkamüllə ziddiyyət təşkil edən iki fərqli xüsusiyyət ortaya qoyur: 1. Sabitlik. Əksər növlərdə dünyada mövcud olduğu müddət ərzində heç bir dəyişiklik baş verməmişdir. Fosil qeydlərində ilk dəfə meydana gəldikləri andakı formaları nədirsə, qeydlərdən izləri silindiyi andakı formaları da o cürdür. Morfoloji (forma) dəyişiklik əsasən məhduddur və müəyyən istiqaməti yoxdur. . Fosil qeydlərində Darvinin irəli sürdüyü kimi mərhələli bir inkişaf yoxdur. Müxtəlif canlı növləri özlərinə xas bədən quruluşları ilə bir anda meydana gəlmişlər.
Publicité