Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek
1. Opdracht
2. Cijfers
3. Beleid
4. Leefbaarheid
5. Ontwikkelingsrichtingen
6. Discussie
7. Conclusies
8. Vervolg
1
2
OPDRACHT
307
260 233
333
331
329
65
47
42
75
65
61
82
82
68
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2013 2017 2021
Overloon Vier...
Van Groei naar Kwalitatieve Krimp (voorjaar 2012):
• Behoud van de scholen voor de gemeenschap
• Een nieuw onderwijsconcep...
Brief aan de kamer, 29 mei 2013
- Geen verhoging van de opheffingsnorm
- Stoppen kleine scholentoeslag
- Bevordering maatw...
• Een vernieuwend onderwijsconcept
• hoge kwaliteit
• minder afhankelijk van de omvang van de school;
• Een organisatie- e...
Een vernieuwende positionering van
de scholen in de dorpen ter versterking van
de leefbaarheid:
• In hoeverre zijn de scho...
Leefbaarheid:
• Thuis voelen, binding aan buurt en dorp
• Deelnemen aan arbeid, verenigingsleven, sport
• Initiatieven nem...
Leefbaarheid en school:
• School is ontmoetingsplek
• School neemt deel aan activiteiten van het dorp
• School organiseert...
Vernieuwend onderwijsconcept sluit aan op
aspecten van leefbaarheid
• Leerlingen krijgen passend onderwijs in units met in...
Sterktes
• Waardering voor scholen
• Marktpositie scholen 100%
• Goede relaties scholen met
verenigingen
• Vernieuwend ond...
Leerling centraal
Kind centraal
Gemeenschap centraal
Drie oriëntaties
13
Drie mogelijke richtingen:
1. HET NUL SCENARIO
Veranderen om het bestaande te behouden
2. HET INSTELLINGEN SCENARIO
Samenw...
HET NUL SCENARIO
• Bestaande lijn handhaven:
onderwijsmethodiek, bedrijfsvoering, huisvesting en organisatie;
• Actieve pa...
HET INSTELLINGEN SCENARIO
• Gericht op samenwerking met andere instellingen zoals
kinderopvang, peuterspeelzalen, jeugdhul...
HET COÖPERATIE SCENARIO
• In elk dorp een onderwijscoöperatie
• Dorpsgemeenschap en school delen de verantwoordelijkheid
v...
HET COÖPERATIE SCENARIO (2)
• School stelt faciliteiten beschikbaar voor het dorp (bijv.
computerlokaal voor de KBO)
• Pla...
Rijksoverheid
Gemeente
SKOV
School
Partners
- Opheffingsnorm
- Kleine scholentoeslag / wijziging bekostigings-
systematiek...
18
Rijksoverheid
Gemeente
SKOV
School
Partners
- Opheffingsnorm
- Kleine scholentoeslag / wijziging bekostigings-
systemat...
Rijksoverheid
Gemeente
SKOV
School
Partners
- Opheffingsnorm
- Kleine scholentoeslag / wijziging bekostigings- ✔ ✔ ✔
syste...
COÖPERATIE-SCENARIO HET
MEEST KANSRIJK
VAN KERKDORP NAAR
SCHOOLDORP
21
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Presentatie scholen in kleine kernen

556 vues

Publié le

Kunnen naar het voorbeeld van de zorg, onderwijscoöperaties een oplossing bieden voor scholen in kleine kernen?

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Presentatie scholen in kleine kernen

 1. 1. Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek
 2. 2. 1. Opdracht 2. Cijfers 3. Beleid 4. Leefbaarheid 5. Ontwikkelingsrichtingen 6. Discussie 7. Conclusies 8. Vervolg 1
 3. 3. 2 OPDRACHT
 4. 4. 307 260 233 333 331 329 65 47 42 75 65 61 82 82 68 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2013 2017 2021 Overloon Vierlingsbeek Vortum Mullem Maashees Holthees Leerling prognoses (pronexus) 3 School 2013 2017 2021 Totaal 100% 91% 85% Holthees 100% 100% 83% Maashees 100% 87% 81% Vortum Mullem 100% 72% 65% Vierlingsbeek 100% 99% 99% Overloon 100% 85% 76% Landelijke daling in 10 jaar gemiddeld 9%
 5. 5. Van Groei naar Kwalitatieve Krimp (voorjaar 2012): • Behoud van de scholen voor de gemeenschap • Een nieuw onderwijsconcept • Organisatieaanpassing • Budget neutrale SKOV-begroting • Pilot nieuw onderwijsconcept evaluatie en besluit over uitrol andere scholen in 2015 4
 6. 6. Brief aan de kamer, 29 mei 2013 - Geen verhoging van de opheffingsnorm - Stoppen kleine scholentoeslag - Bevordering maatwerk in aanpak krimpende scholen - Meer en betere regionale samenwerking schoolbesturen en gemeenten - Aanpassing van de bekostiging: - Terugsluizen van vrijval kleine scholentoeslag naar regio - Recht doen aan de specifieke uitdaging van de krimpgebieden - Wegnemen van belemmeringen bij samenwerking - Experimenteerruimte en regelruimte - Start regionale pilots op weg naar nieuwe bekostigingssystematiek 5
 7. 7. • Een vernieuwend onderwijsconcept • hoge kwaliteit • minder afhankelijk van de omvang van de school; • Een organisatie- en besturingsconcept • dat recht doet aan de nieuwe opgave • lean en mean ingericht. • Een goede uitgangspositie – materieel en organisatorisch – voor de instandhouding en vernieuwing van het vastgoed • Leefbaarheid Vier Samenhangende Programmalijnen (voorjaar 2013) 6
 8. 8. Een vernieuwende positionering van de scholen in de dorpen ter versterking van de leefbaarheid: • In hoeverre zijn de scholen en de dorpsbewoners met de leefgemeenschap verbonden? • Investeren de scholen en de dorpsbewoners samen om hun dorp leefbaar te houden? • Investeren zij gezamenlijk in de instandhouding van de scholen? De sleutel voor leefbaarheid in de dorpen is de participatie van de bewoners! Vier Samenhangende Programmalijnen (2) 7
 9. 9. Leefbaarheid: • Thuis voelen, binding aan buurt en dorp • Deelnemen aan arbeid, verenigingsleven, sport • Initiatieven nemen zorg voor buren, verenigingen, evenementen Van autonoom dorp naar woondorp 8
 10. 10. Leefbaarheid en school: • School is ontmoetingsplek • School neemt deel aan activiteiten van het dorp • School organiseert activiteiten in het dorp • School stelt gebouw, middelen, enz. ter beschikking voor activiteiten in het dorp School voorwaarde voor leefbaarheid? 9
 11. 11. Vernieuwend onderwijsconcept sluit aan op aspecten van leefbaarheid • Leerlingen krijgen passend onderwijs in units met inzet van zowel mensen van binnen als buiten de school • Werken in units maakt school minder afhankelijk van de omvang van de school • SlimFit vraagt om goede verbindingen met de externe omgeving 10
 12. 12. Sterktes • Waardering voor scholen • Marktpositie scholen 100% • Goede relaties scholen met verenigingen • Vernieuwend onderwijsconcept Zwaktes • Ontgroening • Passieve gemeente • Minder jonge vrijwilligers • In grote dorpen minder samenwerking • Zwak in agenderen en adresseren Kansen • Bewoners hechten aan school als voorwaarde voor leefbaarheid • Rijk verenigingsleven • Initiatiefrijk • Sterke positie dorpsraden Bedreigingen • Veel voorzieningen verdwijnen • Bekostiging ‘dwingt’ tot schaalvergroting • Bedreiging peuterspeelzalen (VVE) weinig kinderopvang SWOT DORPSRADEN 11
 13. 13. Leerling centraal Kind centraal Gemeenschap centraal Drie oriëntaties 13
 14. 14. Drie mogelijke richtingen: 1. HET NUL SCENARIO Veranderen om het bestaande te behouden 2. HET INSTELLINGEN SCENARIO Samenwerken om het bestaande te versterken 3. HET COÖPERATIE SCENARIO Delen om een nieuwe praktijk te ontwikkelen 14
 15. 15. HET NUL SCENARIO • Bestaande lijn handhaven: onderwijsmethodiek, bedrijfsvoering, huisvesting en organisatie; • Actieve participatie (en lobby) aan contacten met gemeente en regio i.v.m. mogelijk terugploegregeling kleine scholentoeslag (verkiezingstijd benutten); • Scenario’s ontwikkelen om snel te acteren bij aanpassing bekostigingssystematiek in 2015. • Lokale gemeenschappen actief informeren en betrekken bij lobby 15
 16. 16. HET INSTELLINGEN SCENARIO • Gericht op samenwerking met andere instellingen zoals kinderopvang, peuterspeelzalen, jeugdhulpverlening, etc. • Inhoudelijke samenwerking • Huisvesting in school aanbieden • Organisatorische samenwerking: van shared services tot overname • Aansluiten bij bestaande ontwikkelingen (drie transities) • Krachtenveld analyse • Kosten Baten analyse • Lokale gemeenschappen actief informeren en betrekken. 16
 17. 17. HET COÖPERATIE SCENARIO • In elk dorp een onderwijscoöperatie • Dorpsgemeenschap en school delen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs: • Het behoud van de school voor het dorp • Lobby • Praktisch (bijv. onderhoud gebouw) • Financieel • Het organiseren van de keten nodig voor doorlopende leerlijnen met inzet van vrijwilligers / verenigingen • De leerlingen krijgen onderwijs met inzet van dorpsbewoners met verschillende talenten (SlimFit). 16
 18. 18. HET COÖPERATIE SCENARIO (2) • School stelt faciliteiten beschikbaar voor het dorp (bijv. computerlokaal voor de KBO) • Plaats (gebouw) waar les gegeven wordt op termijn minder belangrijk. (bijv. les in een bedrijf of gebruik school ander dorp) • ‘Makelaar’ verbindt onderwijsinhoudelijk vraag met mensen en thema’s in de lokale gemeenschap • Dorpsraad actief betrekken • Subsidie aanvragen voor experimenteerperiode 17
 19. 19. Rijksoverheid Gemeente SKOV School Partners - Opheffingsnorm - Kleine scholentoeslag / wijziging bekostigings- systematiek - Overige kaders - Subsidie leefbaarheidsfonds - Huisvestingsbekostiging - Beleid en subsidievoorwaarden sociaal domein - Strategie en beleid - Onderwijskwaliteit - Budgettering - Samenwerking - Maatwerk per school / dorp Provincie Dorpsraad, Verenigingen Bedrijven 18 Welk scenario je ook kiest de school kan het niet alleen!
 20. 20. 18 Rijksoverheid Gemeente SKOV School Partners - Opheffingsnorm - Kleine scholentoeslag / wijziging bekostigings- systematiek - Overige kaders - Subsidie leefbaarheidsfonds - Huisvestingsbekostiging - Beleid en subsidievoorwaarden sociaal domein - Strategie en beleid - Onderwijskwaliteit - Budgettering - Samenwerking - Maatwerk per school / dorp Provincie Dorpsraad, Verenigingen Bedrijven 19 Welk scenario je ook kiest de school kan het niet alleen!
 21. 21. Rijksoverheid Gemeente SKOV School Partners - Opheffingsnorm - Kleine scholentoeslag / wijziging bekostigings- ✔ ✔ ✔ systematiek - Overige kaders - Subsidie leefbaarheidsfonds ✔ - Huisvestingsbekostiging ✔ ✔ - Beleid en subsidievoorwaarden sociaal domein ✔ - Strategie en beleid - Onderwijskwaliteit - Budgettering - Samenwerking ✔ - Maatwerk per school / dorp ✔ Provincie Dorpsraad, Verenigingen Bedrijven 20 nul instellingen coöperatie
 22. 22. COÖPERATIE-SCENARIO HET MEEST KANSRIJK VAN KERKDORP NAAR SCHOOLDORP 21

×