Startti farmasian tiedonhakuun

UEF // University of Eastern Finland
Tietoasiantuntija Heikki Laitinen
Kuopion kampuskirjasto
heikki.laitinen@uef.fi
2022
Startti farmasian tiedonhakuun
UEF // University of Eastern Finland
Riittääkö Google?
UEF // University of Eastern Finland
Mikä ei ole tiedettä?
•Teksti, josta puuttuvat tekijöiden nimet ja lähdeviitteet
– Esim. Wikipedia, jonka tekstejä voi kuka hyvänsä muokata
– Tekijä voi olla henkilö tai yhteisö (esim. virasto tai tutkimuslaitos)
•Vertaisarvioimaton julkaisu
•Mielipiteet esittäjästään riippumatta
– Esim. valtion presidentti tai yliopiston professori ilmastonmuutoksen kieltäjänä
•Kansanomaiset perustelut sosiaalisessa mediassa tai muualla
•Yksittäinen havainto tai tutkimustulos
– "Tiede on viimeinen kommunismi" -> yhteisöllisyys, konsensus, tiedon kumuloituminen
•Menetelmällisesti virheellinen tutkimus
•Tekaistut (keksityt) tai väärennetyt tutkimustulokset
UEF // University of Eastern Finland
Tieteellinen julkaiseminen
• Levittää uutta tietoa tiedeyhteisöön ja muille tarvitsijoille
– Tiedeyhteisö pystyy vahvistamaan tai kumoamaan esitettyjä väitteitä
• Käsikirjoituksen laatiminen ja lähettäminen sopivalle kustantajalle
• Vertaisarviointi (peer review- tai referee-prosessi): tieteenalan asiantuntijat
tarkastavat käsikirjoituksen tietosisällön ennen julkaisemista
– Käsikirjoitus hyväksytään harvoin ilman korjauksia
• Julkaiseminen joko verkossa tai painettuna
• Tieto kumuloituu: julkaistu tieto on perusta, jonka päälle voidaan rakentaa uutta
(kuten esimerkiksi farmaseutin tutkielma, pro gradu tai väitöskirja)
• Tiedon hyväksikäyttö osoitetaan lähdeviitteillä ja lähdeluettelolla
• Plagiointi (toisten tuottaman tiedon esittäminen itse tuotettuna) kielletty!
• Farmasian laitoksen ohjeet kirjallisia töitä varten Kamussa
UEF // University of Eastern Finland
Tieteelliset julkaisut farmasiassa
• Konferenssijulkaisu (proceedings)
– Kaikkein uusimpia tutkimustuloksia, joita on esitelty tieteellisissä konferensseissa
– Voi olla kiistanalaista, vakiintumatonta tietoa
• Alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä
– Uusia tutkimustuloksia
– Yleislehdet (esim. Nature, Science, PLoS) ja alakohtaiset lehdet
– Tieto yksityiskohtaista, joten asiakokonaisuutta voi olla vaikea hahmottaa
– Määrämuotoinen rakenne (IMRAD):
Title, Authors, Abstract, Introduction, Materials and methods, Results and Discussion, References
• Katsausartikkeli (review-artikkeli)
– Asiantuntijan laatima kokonaisesitys joltain aihealueelta, auttaa yleiskuvan saamisessa asiasta
– Perustuu alkuperäisartikkeleihin
– Systemaattinen katsaus: yksittäisten tutkimusten tuloksia yhdistetty (meta-analyysi)
• Kirja
– Vakiintunutta, yleisesti hyväksyttyä tietoa
UEF // University of Eastern Finland
Julkaisut tiedonhaun näkökulmasta
Konferenssijulkaisu
Alkuperäisartikkeli
Katsausartikkeli
Kirja
Eteneminen
tiedonhaussa
Tiedon
vakiintuneisuus,
konsensus
UEF // University of Eastern Finland
Tieteellisen työn lähteiksi eivät kelpaa
•Vertaisarvioimattomat aineistot, kuten yleistajuisten aikakauslehtien,
viikkolehtien ja sanomalehtien artikkelit
•Sellaiset kirjoitukset ja muut aineistot, joiden alkuperää ei voida
todentaa (tekijätiedot puuttuvat)
•Blogiartikkelit, Facebook-tekstit, twiittaukset ja muut vastaavat
mielipidekirjoitukset
•Väitöskirjaa alemmat opinnäytteet
UEF // University of Eastern Finland
Tietokannat mahdollistavat julkaisujen löytämisen
•UEF:ssa on käytettävissä 58 tietokantaa farmasian alalta. Tärkeimmät:
•UEF-Primo
– Itä-Suomen yliopiston kirjaston hankkimat tietoaineistot
•Finna.fi
– Suomen tieteellisten kirjastojen kirjat ja Suomessa julkaistut kirjat (mm. väitöskirjat)
•Terveysportti ja Medic
– Suomalaiset terveystieteelliset e-aineistot ja lehtiartikkelit
•PubMed
– Laaja kansainvälinen terveystieteellisten lehtiartikkelien tietokanta
•Cochrane Library
– Systemaattisia katsauksia hoitomenetelmien vaikuttavuudesta
UEF // University of Eastern Finland
UEF-Primo
• Painetut kirjat, e-kirjat, tieteelliset lehtiartikkelit, tietokannat
• Onko haluttu kirja kirjastossa?
• Mitä kirjoja ja artikkeleita löytyy halutusta aiheesta?
• Onko kirja lainassa vai paikalla? Onko kirjaan varauksia?
• Voit varata kirjan, jos se on lainassa – maksuton
• Noutamaton varaus – 1 eur/kirja
• Voit tehdä pyynnön Joensuun kampuskirjaston kirjaan – maksuton
• Voit tehdä pyynnön paikalla olevaan Kuopion kampuskirjaston tai KYSin
tieteellisen kirjaston kirjaan – 2 eur/kirja
• Voit uusia lainojasi ja maksaa mahdollisia maksuja
• Voit etäkäyttää e-aineistoja
UEF // University of Eastern Finland
Kirjojen lainaaminen
• Kirjastokortti ja muita hyödyllisiä palveluita Tuudo-sovelluksessa
• Lataa Tuudo puhelimesi sovelluskaupasta, kirjaudu UEF-tunnuksillasi ja
aktivoi kirjaston asiakkuus
• Tämän jälkeen pääset myös kirjautumaan UEF-Primoon UEF-tunnuksillasi
• Laina-ajat: kurssikirjat 2 viikkoa, muut kirjat 4 viikkoa
• Voit uusia lainojasi Tuudon tai UEF-Primon kautta:
– Enimmäislaina-ajan (600 vrk) täyttymiseen saakka
– Jos kirjaan ei ole varauksia (Tuudon kautta ei voi varata)
• Myöhästymismaksu 0,50 eur/vrk/kirja (enintään 10 eur/kirja)
• Lainauskielto, jos maksuja 10 eur
• Palautus ulko-oven lokeroon kirjaston ollessa suljettuna
UEF // University of Eastern Finland
Tiedonhaun prosessi
1. Aiheen määrittely ja käsiteanalyysi
– Mitkä ovat aiheen käsitteet ja käsitteiden väliset suhteet?
– Riippuvuus tai syy-seuraus: "A:n vaikutus B:hen" -> haussa Boolen AND -
operaattori
– Rinnasteisuus: "B:hen sisältyvät C ja D" -> haussa Boolen OR -operaattori
– Poissulkeminen: "X, mutta ilman Y:tä" -> haussa Boolen NOT -operaattori
2. Käsitteitä kuvailevien hakusanojen määrittely
3. Hakusanojen yhdistely hakulauseeksi Boolen operaattoreilla
4. Haun tekeminen ja osuvuuden tutkiminen tulosta selailemalla
5. Tarvittaessa hakulauseen muokkaus ja uusi haku
6. Relevanttien viitteiden valinta ja kokonaisten julkaisujen etsiminen
UEF // University of Eastern Finland
Hakusanojen määrittely
• Oltava tietokannan käyttämällä kielellä (suomi tai englanti)
• Ideoidaan "omasta päästä", etsitään sanakirjoista (esim. MOT Kielipalvelu,
Terveysportin sanakirjat), alan oppikirjoista, Wikipediasta, googlataan, kysytään
alaa tuntevilta, kirjaston tietoasiantuntijalta …
• Huomioi eri sanamuodot (myös yksikkö ja monikko)
– Esim. terveys, terveydellisyys, terveellisyys, health, healthy, healthier …
– Käytä katkaisua: terve*, health*
• Samasta käsitteestä voidaan käyttää erilaisia ilmauksia (synonyymit)
– Esim. aspiriini: aspirin tai "acetylsalicylic acid", C-vitamiini: "vitamin c" tai "ascorbic acid"
• Fraasit lainausmerkkeihin
• Yhdellä sanalla voi olla monta merkitystä (homonyymit)
– Esim. administration: johtaminen, hallinto, lääkkeen antaminen
– Tuottavat "vääriä osumia" tiedonhaussa
UEF // University of Eastern Finland
Boolen logiikka
A AND B
Hakutuloksessa sekä sana A
että sana B
A B
A NOT B
Hakutuloksessa sana A,
mutta ei sanaa B
A B
A OR B
Hakutuloksessa joko sana A
tai sana B tai molemmat sanat
A B
UEF // University of Eastern Finland
Hakuesimerkki
• Lihavuuden lääkehoito
• Käsitteet
– lihavuus
– lääkehoito
• Boolen logiikka käsitetasolla
– lihavuus AND lääkehoito
• Hakusanoja
– lihava, lihavuus, ylipaino, obesity, obese, overweight
– lääkehoito, lääkkeet, drug therapy, medication, medicines
• Hakulauseen perusmuoto
– (lihava OR lihavuus OR ylipaino OR obesity OR obese OR overweight) AND
(lääkehoito OR lääkkeet OR "drug therapy" OR medication OR medicines)
• Huomaa sulkumerkkien käyttö
– Ilman sulkuja AND-operaatio tapahtuu ennen OR-operaatioita -> haku ei toteudu
aiotulla tavalla
UEF // University of Eastern Finland
Kirjahaku UEF-Primosta
UEF // University of Eastern Finland
Terveysportti-haku
UEF // University of Eastern Finland
Kotimaisten julkaisujen haku Medic-tietokannasta
UEF // University of Eastern Finland
Kansainvälisten lehtiartikkelien haku
PubMed-tietokannasta
Sanat on rajattu esiintymään vain artikkelien otsikoissa [ti]-määritteillä;
fraasi "drug therapy" lainausmerkeissä
Kiitos!
uef.fi
1 sur 19

Recommandé

Startti farmasian tiedonhakuun par
Startti farmasian tiedonhakuunStartti farmasian tiedonhakuun
Startti farmasian tiedonhakuunHeikkiLaitinen3
23 vues19 diapositives
Tutkimusaineistot ja niiden hallinta – erityisesti avoimuuden ja taidealojen ... par
Tutkimusaineistot ja niiden hallinta – erityisesti avoimuuden ja taidealojen ...Tutkimusaineistot ja niiden hallinta – erityisesti avoimuuden ja taidealojen ...
Tutkimusaineistot ja niiden hallinta – erityisesti avoimuuden ja taidealojen ...Mikko Ojanen
100 vues26 diapositives
Tiedonhaku alakoulussa par
Tiedonhaku alakoulussaTiedonhaku alakoulussa
Tiedonhaku alakoulussaSari Metsälä
823 vues9 diapositives
Etna202 luento 1 par
Etna202 luento 1Etna202 luento 1
Etna202 luento 1kirsimaria
661 vues22 diapositives
Case study - tapaustutkimus par
Case study - tapaustutkimusCase study - tapaustutkimus
Case study - tapaustutkimusPäivi Eriksson
3.1K vues65 diapositives

Contenu connexe

En vedette

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd par
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
24.3K vues69 diapositives
Getting into the tech field. what next par
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.7K vues22 diapositives
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent par
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.4K vues99 diapositives
How to have difficult conversations par
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5K vues19 diapositives
Introduction to Data Science par
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.3K vues51 diapositives
Time Management & Productivity - Best Practices par
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K vues42 diapositives

En vedette(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd par Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd24.3K vues
Getting into the tech field. what next par Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero5.7K vues
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent par Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.4K vues
Time Management & Productivity - Best Practices par Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K vues
The six step guide to practical project management par MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K vues
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... par RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K vues
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... par Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K vues
12 Ways to Increase Your Influence at Work par GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K vues
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... par DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K vues
Barbie - Brand Strategy Presentation par Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K vues
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well par Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K vues
Introduction to C Programming Language par Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K vues
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... par Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K vues
9 Tips for a Work-free Vacation par Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K vues
How to Map Your Future par SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K vues

Startti farmasian tiedonhakuun

 • 1. UEF // University of Eastern Finland Tietoasiantuntija Heikki Laitinen Kuopion kampuskirjasto heikki.laitinen@uef.fi 2022 Startti farmasian tiedonhakuun
 • 2. UEF // University of Eastern Finland Riittääkö Google?
 • 3. UEF // University of Eastern Finland Mikä ei ole tiedettä? •Teksti, josta puuttuvat tekijöiden nimet ja lähdeviitteet – Esim. Wikipedia, jonka tekstejä voi kuka hyvänsä muokata – Tekijä voi olla henkilö tai yhteisö (esim. virasto tai tutkimuslaitos) •Vertaisarvioimaton julkaisu •Mielipiteet esittäjästään riippumatta – Esim. valtion presidentti tai yliopiston professori ilmastonmuutoksen kieltäjänä •Kansanomaiset perustelut sosiaalisessa mediassa tai muualla •Yksittäinen havainto tai tutkimustulos – "Tiede on viimeinen kommunismi" -> yhteisöllisyys, konsensus, tiedon kumuloituminen •Menetelmällisesti virheellinen tutkimus •Tekaistut (keksityt) tai väärennetyt tutkimustulokset
 • 4. UEF // University of Eastern Finland Tieteellinen julkaiseminen • Levittää uutta tietoa tiedeyhteisöön ja muille tarvitsijoille – Tiedeyhteisö pystyy vahvistamaan tai kumoamaan esitettyjä väitteitä • Käsikirjoituksen laatiminen ja lähettäminen sopivalle kustantajalle • Vertaisarviointi (peer review- tai referee-prosessi): tieteenalan asiantuntijat tarkastavat käsikirjoituksen tietosisällön ennen julkaisemista – Käsikirjoitus hyväksytään harvoin ilman korjauksia • Julkaiseminen joko verkossa tai painettuna • Tieto kumuloituu: julkaistu tieto on perusta, jonka päälle voidaan rakentaa uutta (kuten esimerkiksi farmaseutin tutkielma, pro gradu tai väitöskirja) • Tiedon hyväksikäyttö osoitetaan lähdeviitteillä ja lähdeluettelolla • Plagiointi (toisten tuottaman tiedon esittäminen itse tuotettuna) kielletty! • Farmasian laitoksen ohjeet kirjallisia töitä varten Kamussa
 • 5. UEF // University of Eastern Finland Tieteelliset julkaisut farmasiassa • Konferenssijulkaisu (proceedings) – Kaikkein uusimpia tutkimustuloksia, joita on esitelty tieteellisissä konferensseissa – Voi olla kiistanalaista, vakiintumatonta tietoa • Alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä – Uusia tutkimustuloksia – Yleislehdet (esim. Nature, Science, PLoS) ja alakohtaiset lehdet – Tieto yksityiskohtaista, joten asiakokonaisuutta voi olla vaikea hahmottaa – Määrämuotoinen rakenne (IMRAD): Title, Authors, Abstract, Introduction, Materials and methods, Results and Discussion, References • Katsausartikkeli (review-artikkeli) – Asiantuntijan laatima kokonaisesitys joltain aihealueelta, auttaa yleiskuvan saamisessa asiasta – Perustuu alkuperäisartikkeleihin – Systemaattinen katsaus: yksittäisten tutkimusten tuloksia yhdistetty (meta-analyysi) • Kirja – Vakiintunutta, yleisesti hyväksyttyä tietoa
 • 6. UEF // University of Eastern Finland Julkaisut tiedonhaun näkökulmasta Konferenssijulkaisu Alkuperäisartikkeli Katsausartikkeli Kirja Eteneminen tiedonhaussa Tiedon vakiintuneisuus, konsensus
 • 7. UEF // University of Eastern Finland Tieteellisen työn lähteiksi eivät kelpaa •Vertaisarvioimattomat aineistot, kuten yleistajuisten aikakauslehtien, viikkolehtien ja sanomalehtien artikkelit •Sellaiset kirjoitukset ja muut aineistot, joiden alkuperää ei voida todentaa (tekijätiedot puuttuvat) •Blogiartikkelit, Facebook-tekstit, twiittaukset ja muut vastaavat mielipidekirjoitukset •Väitöskirjaa alemmat opinnäytteet
 • 8. UEF // University of Eastern Finland Tietokannat mahdollistavat julkaisujen löytämisen •UEF:ssa on käytettävissä 58 tietokantaa farmasian alalta. Tärkeimmät: •UEF-Primo – Itä-Suomen yliopiston kirjaston hankkimat tietoaineistot •Finna.fi – Suomen tieteellisten kirjastojen kirjat ja Suomessa julkaistut kirjat (mm. väitöskirjat) •Terveysportti ja Medic – Suomalaiset terveystieteelliset e-aineistot ja lehtiartikkelit •PubMed – Laaja kansainvälinen terveystieteellisten lehtiartikkelien tietokanta •Cochrane Library – Systemaattisia katsauksia hoitomenetelmien vaikuttavuudesta
 • 9. UEF // University of Eastern Finland UEF-Primo • Painetut kirjat, e-kirjat, tieteelliset lehtiartikkelit, tietokannat • Onko haluttu kirja kirjastossa? • Mitä kirjoja ja artikkeleita löytyy halutusta aiheesta? • Onko kirja lainassa vai paikalla? Onko kirjaan varauksia? • Voit varata kirjan, jos se on lainassa – maksuton • Noutamaton varaus – 1 eur/kirja • Voit tehdä pyynnön Joensuun kampuskirjaston kirjaan – maksuton • Voit tehdä pyynnön paikalla olevaan Kuopion kampuskirjaston tai KYSin tieteellisen kirjaston kirjaan – 2 eur/kirja • Voit uusia lainojasi ja maksaa mahdollisia maksuja • Voit etäkäyttää e-aineistoja
 • 10. UEF // University of Eastern Finland Kirjojen lainaaminen • Kirjastokortti ja muita hyödyllisiä palveluita Tuudo-sovelluksessa • Lataa Tuudo puhelimesi sovelluskaupasta, kirjaudu UEF-tunnuksillasi ja aktivoi kirjaston asiakkuus • Tämän jälkeen pääset myös kirjautumaan UEF-Primoon UEF-tunnuksillasi • Laina-ajat: kurssikirjat 2 viikkoa, muut kirjat 4 viikkoa • Voit uusia lainojasi Tuudon tai UEF-Primon kautta: – Enimmäislaina-ajan (600 vrk) täyttymiseen saakka – Jos kirjaan ei ole varauksia (Tuudon kautta ei voi varata) • Myöhästymismaksu 0,50 eur/vrk/kirja (enintään 10 eur/kirja) • Lainauskielto, jos maksuja 10 eur • Palautus ulko-oven lokeroon kirjaston ollessa suljettuna
 • 11. UEF // University of Eastern Finland Tiedonhaun prosessi 1. Aiheen määrittely ja käsiteanalyysi – Mitkä ovat aiheen käsitteet ja käsitteiden väliset suhteet? – Riippuvuus tai syy-seuraus: "A:n vaikutus B:hen" -> haussa Boolen AND - operaattori – Rinnasteisuus: "B:hen sisältyvät C ja D" -> haussa Boolen OR -operaattori – Poissulkeminen: "X, mutta ilman Y:tä" -> haussa Boolen NOT -operaattori 2. Käsitteitä kuvailevien hakusanojen määrittely 3. Hakusanojen yhdistely hakulauseeksi Boolen operaattoreilla 4. Haun tekeminen ja osuvuuden tutkiminen tulosta selailemalla 5. Tarvittaessa hakulauseen muokkaus ja uusi haku 6. Relevanttien viitteiden valinta ja kokonaisten julkaisujen etsiminen
 • 12. UEF // University of Eastern Finland Hakusanojen määrittely • Oltava tietokannan käyttämällä kielellä (suomi tai englanti) • Ideoidaan "omasta päästä", etsitään sanakirjoista (esim. MOT Kielipalvelu, Terveysportin sanakirjat), alan oppikirjoista, Wikipediasta, googlataan, kysytään alaa tuntevilta, kirjaston tietoasiantuntijalta … • Huomioi eri sanamuodot (myös yksikkö ja monikko) – Esim. terveys, terveydellisyys, terveellisyys, health, healthy, healthier … – Käytä katkaisua: terve*, health* • Samasta käsitteestä voidaan käyttää erilaisia ilmauksia (synonyymit) – Esim. aspiriini: aspirin tai "acetylsalicylic acid", C-vitamiini: "vitamin c" tai "ascorbic acid" • Fraasit lainausmerkkeihin • Yhdellä sanalla voi olla monta merkitystä (homonyymit) – Esim. administration: johtaminen, hallinto, lääkkeen antaminen – Tuottavat "vääriä osumia" tiedonhaussa
 • 13. UEF // University of Eastern Finland Boolen logiikka A AND B Hakutuloksessa sekä sana A että sana B A B A NOT B Hakutuloksessa sana A, mutta ei sanaa B A B A OR B Hakutuloksessa joko sana A tai sana B tai molemmat sanat A B
 • 14. UEF // University of Eastern Finland Hakuesimerkki • Lihavuuden lääkehoito • Käsitteet – lihavuus – lääkehoito • Boolen logiikka käsitetasolla – lihavuus AND lääkehoito • Hakusanoja – lihava, lihavuus, ylipaino, obesity, obese, overweight – lääkehoito, lääkkeet, drug therapy, medication, medicines • Hakulauseen perusmuoto – (lihava OR lihavuus OR ylipaino OR obesity OR obese OR overweight) AND (lääkehoito OR lääkkeet OR "drug therapy" OR medication OR medicines) • Huomaa sulkumerkkien käyttö – Ilman sulkuja AND-operaatio tapahtuu ennen OR-operaatioita -> haku ei toteudu aiotulla tavalla
 • 15. UEF // University of Eastern Finland Kirjahaku UEF-Primosta
 • 16. UEF // University of Eastern Finland Terveysportti-haku
 • 17. UEF // University of Eastern Finland Kotimaisten julkaisujen haku Medic-tietokannasta
 • 18. UEF // University of Eastern Finland Kansainvälisten lehtiartikkelien haku PubMed-tietokannasta Sanat on rajattu esiintymään vain artikkelien otsikoissa [ti]-määritteillä; fraasi "drug therapy" lainausmerkeissä