Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ZDG_CMO_folder_online_4_1

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

ZDG_CMO_folder_online_4_1

 1. 1. Als zorgaanbieder wilt u vanzelfsprekend het beste voor uw cliënt. Ook na het overlijden is professionele zorg van groot belang. Als onafhankelijke zorgspecialist staat CMO u graag terzijde. De laatste verzorging van een overledene, de postmortale zorg, kan van grote invloed zijn op de rouwverwerking van de nabestaanden. Het Nederlandse zorgstelsel onderscheidt twee soorten postmortale zorg: noodzakelijke zorg en wenselijke zorg. Noodzakelijke zorg De voorwaarden voor het verlenen van noodzakelijke zorg na overlijden zijn in de wet vastgelegd. Zo moet de zorgaanbieder binnen drie uur na overlijden noodzakelijke zorg verlenen. Wenselijke zorg Daarna volgt eventueel de wenselijke zorg. De keuze om deze aanvullende zorg te (laten) verlenen ligt bij de nabestaanden en wordt uitgevoerd door een zorgaanbieder naar keuze. CMO is gespecialiseerd in het gehele pakket aan postmortale zorgdiensten, zowel professionele noodzakelijke zorg als wenselijke zorg. We verrichten onze diensten vanaf het moment van overlijden tot aan de overdracht van het lichaam aan de uitvaartverzorger. De vergoeding voor de postmortale zorg declareren we aan de uitvaartverzorger. Altijd bereikbaar DespecialistenvanCMOzijnprofessioneel,compleet uitgerust en altijd bereikbaar. U kunt te allen tijde een beroep op ons doen, bijvoorbeeld wanneer u te maken hebt met capaciteitsproblemen. Of wanneer er behoefte is aan verregaande gespecialiseerde kennis. Ook wanneer het overlijden ’s nachts plaatsvindt, zijn onze specialisten direct bereikbaar en snel op locatie. Gericht en persoonlijk Het kan zijn dat nabestaanden direct na het overlijden willen starten met de laatste verzorging. Soms willen zij daarbij aanwezig zijn, of (een deel van) de verzorging zelf uitvoeren. De CMO- professional begeleidt de nabestaanden daarbij. Gericht en persoonlijk, zodat de dienstverlening volledig naar wens wordt verzorgd. Onafhankelijk We werken op afroepbasis en afspraak is bij ons afspraak! We streven naar de optimale vorm van partnerschap: wanneer u ons nodig hebt, staan wij voor u klaar! Waarom CMO? 24/7 bereikbaar “We zijn gegarandeerd binnen 90 minuten ter plaatse” Bezoekadres Koppelsedijk 10 4191 LC Geldermalsen Postadres Postbus 335 4190 CH Geldermalsen T (0345) 58 07 70 F (0345) 58 06 59 info.cmo@zdg.nl www.curamortuorum.nl Informatie of advies? T (0345) 58 07 70 De laatste verzorging Postmortale zorg op maat Professionele schakel tussen zorgaanbieder en uitvaartverzorger Zorgzaam & zorgvuldig persoonlijk & deskundig
 2. 2. Als zorgaanbieder wilt u vanzelfsprekend het beste voor uw cliënt. Ook na het overlijden is professionele zorg van groot belang. Als onafhankelijke zorgspecialist staat CMO u graag terzijde. De laatste verzorging van een overledene, de postmortale zorg, kan van grote invloed zijn op de rouwverwerking van de nabestaanden. Het Nederlandse zorgstelsel onderscheidt twee soorten postmortale zorg: noodzakelijke zorg en wenselijke zorg. Noodzakelijke zorg De voorwaarden voor het verlenen van noodzakelijke zorg na overlijden zijn in de wet vastgelegd. Zo moet de zorgaanbieder binnen drie uur na overlijden noodzakelijke zorg verlenen. Wenselijke zorg Daarna volgt eventueel de wenselijke zorg. De keuze om deze aanvullende zorg te (laten) verlenen ligt bij de nabestaanden en wordt uitgevoerd door een zorgaanbieder naar keuze. CMO is gespecialiseerd in het gehele pakket aan postmortale zorgdiensten, zowel professionele noodzakelijke zorg als wenselijke zorg. We verrichten onze diensten vanaf het moment van overlijden tot aan de overdracht van het lichaam aan de uitvaartverzorger. De vergoeding voor de postmortale zorg declareren we aan de uitvaartverzorger. Altijd bereikbaar DespecialistenvanCMOzijnprofessioneel,compleet uitgerust en altijd bereikbaar. U kunt te allen tijde een beroep op ons doen, bijvoorbeeld wanneer u te maken hebt met capaciteitsproblemen. Of wanneer er behoefte is aan verregaande gespecialiseerde kennis. Ook wanneer het overlijden ’s nachts plaatsvindt, zijn onze specialisten direct bereikbaar en snel op locatie. Gericht en persoonlijk Het kan zijn dat nabestaanden direct na het overlijden willen starten met de laatste verzorging. Soms willen zij daarbij aanwezig zijn, of (een deel van) de verzorging zelf uitvoeren. De CMO- professional begeleidt de nabestaanden daarbij. Gericht en persoonlijk, zodat de dienstverlening volledig naar wens wordt verzorgd. Onafhankelijk We werken op afroepbasis en afspraak is bij ons afspraak! We streven naar de optimale vorm van partnerschap: wanneer u ons nodig hebt, staan wij voor u klaar! Waarom CMO? 24/7 bereikbaar “We zijn gegarandeerd binnen 90 minuten ter plaatse” Bezoekadres Koppelsedijk 10 4191 LC Geldermalsen Postadres Postbus 335 4190 CH Geldermalsen T (0345) 58 07 70 F (0345) 58 06 59 info.cmo@zdg.nl www.curamortuorum.nl Informatie of advies? T (0345) 58 07 70 De laatste verzorging Postmortale zorg op maat Professionele schakel tussen zorgaanbieder en uitvaartverzorger Zorgzaam & zorgvuldig persoonlijk & deskundig
 3. 3. Verzoek laatste verzorging? T (015) 215 44 33 T (0345) 58 07 70 F (0345) 58 06 59 info.cmo@zdg.nl www.curamortuorum.nl CMO beschikt over een afdeling Speciale Diensten. Deze specialisten voeren door heel Nederland restauraties, reconstructies en balsemingen uit en verzorgen obductie- assistentie. De werkzaamheden van de afdeling Speciale Diensten zijn zeer divers. Ze zijn onder te verdelen in twee vaak voorkomende disciplines: thanatopraxie (het tijdelijk conserveren van de overledene) en innovaties (waaronder camouflage, restauratie en reconstructie). Thanatopraxie Thanatopraxie vertraagt het ontbindingsproces. Door een speciale behandeling van het lichaam blijft een waardige opbaringtot10dagennahetoverlijdenmogelijk.Hetresultaat is echter altijd afhankelijk van verschillende factoren, zoals de staat van het lichaam, eventueel medicijngebruik en medische behandelingen. De vakkundige thanatopracteurs van CMO schatten op basis van hun kennis en ervaring in welk resultaat de behandeling oplevert. Innovaties Onder innovaties valt een veelheid aan disciplines, zoals camouflage, restauratie en reconstructie. Deze zetten we in wanneer de overledene ernstige verwondingen of verminkingen heeft. We kunnen in dergelijke situaties eenvoudige tot soms zeer complexe camouflage- en restauratieve handelingen en reconstructies aan het lichaam of (een deel van) het gelaat uitvoeren. De inzet van onze specialistische technieken maken een waardige opbaring in veel gevallen alsnog mogelijk. We verlenen de overledene de laatste zorg, en dat doen we tot in detail. Ons doel: ervoor zorgen dat de overledene op een waardige, passende en herkenbare wijze kan worden opgebaard. Postmortale zorg verlangt hoogwaardig opgeleide en ervaren medewerkers, die beschikken over specifieke kennis en ervaring. Ook dienen ze zich tactvol en empathisch op te stellen, om de nabestaanden tot steun te kunnen zijn. Onze medewerkers bezitten stuk voor stuk ieder van deze vaardigheden. Herkenbaar We zoeken binnen onze mogelijkheden naar de perfecte postmortalezorg.Dieisbijiederoverlijdenuniek.Wezorgen ervoor dat de karakteristieke uiterlijke eigenschappen van de overledene herkenbaar blijven of worden. Nabestaanden kunnen desgewenst zelf helpen bij het verlenen van de laatste zorg. Wij begeleiden en sturen hen daarbij. “Wij willen bereiken dat deze verdrietige periode een waardevolle tijd kan zijn.” Afscheid nemen van een correct verzorgde overledene is van onschatbare waarde voor de rouwverwerking van de nabestaanden. We zetten al onze kennis en kunde in om daar een wezenlijke bijdrage aan te leveren. We realiseren onze zorg waar mogelijk in samenspraak met de nabestaanden.Vaak hebben zij namelijk speciale wensen met betrekking tot de verzorging van de overledene. Dat kan gaan om de keuze van de kleding tot aan uiterlijke verzorging, zoals het verzorgen van het kapsel, de handen en de nagels of het aanbrengen van make-up. Ook houden we rekening met de religieuze of culturele achtergrond van de overledene. Vanzelfsprekend bieden we de nabestaanden alle ruimte om te helpen bij de laatste verzorging. Onze dienstverlening kenmerkt zich door vier krachtige uitgangspunten: 1 Zorgzaam & respectvol 2 Zorgvuldig & snel 3 Persoonlijk & compleet 4 Deskundig & specialistisch Specialistische dienstverlening voor de laatste zorg www.curamortuorum.nl 4 Deskundig specialistisch Van eenvoudige zorg tot complexe restauraties 1 Zorgzaam respectvol Waardig toonbaar maken van de overledene De complete laatste verzorging Samen werken aan een waardig afscheid Over CMO CMO staat voor ‘Cura Mortu Orum’. Vrij vertaald: ‘zorg voor de doden’. CMO is onderdeel van de Zorg Diensten Groep en is marktleider op het gebied van postmortale zorgverlening. Al sinds 1990 levert CMO specialisten op het gebied van zorg aan overledenen. We werken voor ziekenhuizen, zorgcentra, uitvaartverzorgers, politie, justitie en gemeenten. In ons werk onderscheiden we de volgende kernactiviteiten: Het verzorgen, balsemen en restaureren van overledenen Het beheren van mortuaria Het assisteren van politie en justitie bij postmortale zorg Het uitvoeren van thanatopraxiebehandelingen Het assisteren bij obducties. ISO-gecertificeerd We werken onafhankelijk en landelijk, en zijn NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd. We onderwerpen ons kwaliteitssysteem ieder jaar aan een audit en eens in de drie jaar vindt een totale her certificering plaats.
 4. 4. Verzoek laatste verzorging? T (015) 215 44 33 T (0345) 58 07 70 F (0345) 58 06 59 info.cmo@zdg.nl www.curamortuorum.nl CMO beschikt over een afdeling Speciale Diensten. Deze specialisten voeren door heel Nederland restauraties, reconstructies en balsemingen uit en verzorgen obductie- assistentie. De werkzaamheden van de afdeling Speciale Diensten zijn zeer divers. Ze zijn onder te verdelen in twee vaak voorkomende disciplines: thanatopraxie (het tijdelijk conserveren van de overledene) en innovaties (waaronder camouflage, restauratie en reconstructie). Thanatopraxie Thanatopraxie vertraagt het ontbindingsproces. Door een speciale behandeling van het lichaam blijft een waardige opbaringtot10dagennahetoverlijdenmogelijk.Hetresultaat is echter altijd afhankelijk van verschillende factoren, zoals de staat van het lichaam, eventueel medicijngebruik en medische behandelingen. De vakkundige thanatopracteurs van CMO schatten op basis van hun kennis en ervaring in welk resultaat de behandeling oplevert. Innovaties Onder innovaties valt een veelheid aan disciplines, zoals camouflage, restauratie en reconstructie. Deze zetten we in wanneer de overledene ernstige verwondingen of verminkingen heeft. We kunnen in dergelijke situaties eenvoudige tot soms zeer complexe camouflage- en restauratieve handelingen en reconstructies aan het lichaam of (een deel van) het gelaat uitvoeren. De inzet van onze specialistische technieken maken een waardige opbaring in veel gevallen alsnog mogelijk. We verlenen de overledene de laatste zorg, en dat doen we tot in detail. Ons doel: ervoor zorgen dat de overledene op een waardige, passende en herkenbare wijze kan worden opgebaard. Postmortale zorg verlangt hoogwaardig opgeleide en ervaren medewerkers, die beschikken over specifieke kennis en ervaring. Ook dienen ze zich tactvol en empathisch op te stellen, om de nabestaanden tot steun te kunnen zijn. Onze medewerkers bezitten stuk voor stuk ieder van deze vaardigheden. Herkenbaar We zoeken binnen onze mogelijkheden naar de perfecte postmortalezorg.Dieisbijiederoverlijdenuniek.Wezorgen ervoor dat de karakteristieke uiterlijke eigenschappen van de overledene herkenbaar blijven of worden. Nabestaanden kunnen desgewenst zelf helpen bij het verlenen van de laatste zorg. Wij begeleiden en sturen hen daarbij. “Wij willen bereiken dat deze verdrietige periode een waardevolle tijd kan zijn.” Afscheid nemen van een correct verzorgde overledene is van onschatbare waarde voor de rouwverwerking van de nabestaanden. We zetten al onze kennis en kunde in om daar een wezenlijke bijdrage aan te leveren. We realiseren onze zorg waar mogelijk in samenspraak met de nabestaanden.Vaak hebben zij namelijk speciale wensen met betrekking tot de verzorging van de overledene. Dat kan gaan om de keuze van de kleding tot aan uiterlijke verzorging, zoals het verzorgen van het kapsel, de handen en de nagels of het aanbrengen van make-up. Ook houden we rekening met de religieuze of culturele achtergrond van de overledene. Vanzelfsprekend bieden we de nabestaanden alle ruimte om te helpen bij de laatste verzorging. Onze dienstverlening kenmerkt zich door vier krachtige uitgangspunten: 1 Zorgzaam respectvol 2 Zorgvuldig snel 3 Persoonlijk compleet 4 Deskundig specialistisch Specialistische dienstverlening voor de laatste zorg www.curamortuorum.nl 4 Deskundig specialistisch Van eenvoudige zorg tot complexe restauraties 1 Zorgzaam respectvol Waardig toonbaar maken van de overledene De complete laatste verzorging Samen werken aan een waardig afscheid Over CMO CMO staat voor ‘Cura Mortu Orum’. Vrij vertaald: ‘zorg voor de doden’. CMO is onderdeel van de Zorg Diensten Groep en is marktleider op het gebied van postmortale zorgverlening. Al sinds 1990 levert CMO specialisten op het gebied van zorg aan overledenen. We werken voor ziekenhuizen, zorgcentra, uitvaartverzorgers, politie, justitie en gemeenten. In ons werk onderscheiden we de volgende kernactiviteiten: Het verzorgen, balsemen en restaureren van overledenen Het beheren van mortuaria Het assisteren van politie en justitie bij postmortale zorg Het uitvoeren van thanatopraxiebehandelingen Het assisteren bij obducties. ISO-gecertificeerd We werken onafhankelijk en landelijk, en zijn NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd. We onderwerpen ons kwaliteitssysteem ieder jaar aan een audit en eens in de drie jaar vindt een totale her certificering plaats.
 5. 5. Greet van der Tempel, ambulant verpleegkundige bij Argos Zorggroep ‘Voor nabestaanden is dit zó waardevol’ Greet van der Tempel werkt regelmatig nauw samen met CMO. Volgens haar spelen de professionals van CMO na een overlijden een cruciale rol in de rouwverwerking van nabestaanden. “Eén van mijn taken is het begeleiden van terminale zorg. Ook bij een daadwerkelijk overlijden worden wij gebeld. We hebben in zulke situaties snel en goed contact met CMO, die de laatste zorg voor de overledene verzorgt. Soms gebeurt dat samen met een of meerdere nabestaanden. Daar staan de hulpverleners van CMO absoluut voor open, ze betrekken de nabestaande er desgewenst helemaal bij.” “Dat is ontzettend waardevol. Een deel van de rouwverwerking begint namelijk dán al. De mensen die ervoor kiezen om te helpen, zijn vaak zo blij dat de tranen hen in de ogen staan. Ze zijn dankbaar voor het feit dat ze dit als laatste voor hun dierbare kunnen doen, maar ook voor de hulp en begeleiding van CMO. En dan spreek ik als professional, maar ook als mens, uit eigen ervaring. Het is het laatste wat je kunt doen voor je dierbare, maar dat moet dan wel góed gebeuren. In dat traject levert CMO een wezenlijke bijdrage.”
 6. 6. Kees van der Spek, directeur Van Der Spek Uitvaart ‘Eén kans op perfecte service’ Voor Van Der Spek Uitvaart (Rotterdam en omstreken) is CMO in meerdere opzichten een belangrijke partner: in het directe contact na een overlijden, maar ook als back-up in piekperiodes. “We werken met CMO samen in het kader van mortuariumbeheer in ziekenhuizen en verpleeghuizen in de regio Rotterdam. In de eerste plaats onderhouden we contact over wanneer het lichaam van een overledene wordt vrijgegeven en overgebracht mag worden naar het uitvaartcentrum. Daarnaast schakelen we de specialisten van CMO in bij pieken in onze eigen werkzaamheden, bijvoorbeeld bij ziekte of in vakantieperiodes. In dat geval maken we direct gebruik van de diensten van CMO.” “Het contact verloopt in alle gevallen uitstekend. CMO is een uiterst betrouwbare partij, die de lat op het gebied van professioneel werken zeer hoog heeft liggen. Dat moet ook, want in ons werk krijg je maar één kans om perfecte service te bieden. We werken al jaren naar volledige tevredenheid samen met de mensen van CMO. Ik durf onze activiteiten met een gerust hart aan hen over te laten.”
 7. 7. Onze professionals zijn 24 uur per dag oproepbaar. Na een oproep stellen we alles in het werk om op tijd bij de overledene aanwezig te zijn. In de meeste gevallen is dat (indien wenselijk) binnen 90 minuten. Iedere CMO-medewerker is volledig uitgerust met alle benodigde verzorgingsmaterialen om in iedere zorgbehoefte te voorzien. Ook benodigde formulieren, zoals voor de technische aspecten van de zorg, behoren tot onze standaard zorguitrusting. We garanderen een maximale aanrijtijd van 90 minuten. De praktijk wijst uit dat een aanrijtijd van 60 minuten in de meeste gevallen ook haalbaar is. Indien nabestaanden aangeven eerst enige tijd, voorafgaand aan de laatste verzorging, met de overledene te willen doorbrengen, dan is het vanzelfsprekend dat wij die wens respecteren. “We zijn gegarandeerd binnen 90 minuten ter plaatse” 2 Zorgvuldig snel Op tijd en volledig geoutilleerd ter plaatse
 8. 8. Het wassen van de overledene Het verzorgen van het haar (inclusief knippen, krullen, watergolven, verven en haar verplaatsen) Het aanbrengen van camouflage of make-up Het scheren van de overledene Het kleden van de overledene Het verzorgen van handen en nagels Het verwijderen van pacemaker of ICD Het uitvoeren van een restauratie of reconstructie Het begeleiden van nabestaanden tijdens rouwbezoek Het begeleiden van een rituele bewassing Het koelen van de overledene. Voorafgaand aan het verlenen van de postmortale zorg overleggen we desgewenst met de nabestaanden. Wat zijn de wensen voor de laatste zorg? We stellen alles in het werk om deze te verwezenlijken. Nabestaanden mogen altijd aanwezig zijn of assisteren bij de laatste verzorging. Samen bepalen we stapsgewijs de handelingen van de gewenste postmortale zorg. Op die manier werken we aan een waardig afscheid van de overledene. Verschillende diensten Nabestaanden zijn niet altijd (volledig) op de hoogte van de mogelijkheden van postmortalezorg.Onzemedewerkersinformerenhenmetgepasteterughoudendheid, maar volledig over de diensten die we kunnen verrichten. Postmortale zorg is in iedere situatie anders. Deze kan bestaan uit: 3 Persoonlijk compleet Aandacht voor de laatste wensen
 9. 9. Verzoek laatste verzorging? T (015) 215 44 33 T (0345) 58 07 70 F (0345) 58 06 59 info.cmo@zdg.nl www.curamortuorum.nl CMO beschikt over een afdeling Speciale Diensten. Deze specialisten voeren door heel Nederland restauraties, reconstructies en balsemingen uit en verzorgen obductie- assistentie. De werkzaamheden van de afdeling Speciale Diensten zijn zeer divers. Ze zijn onder te verdelen in twee vaak voorkomende disciplines: thanatopraxie (het tijdelijk conserveren van de overledene) en innovaties (waaronder camouflage, restauratie en reconstructie). Thanatopraxie Thanatopraxie vertraagt het ontbindingsproces. Door een speciale behandeling van het lichaam blijft een waardige opbaringtot10dagennahetoverlijdenmogelijk.Hetresultaat is echter altijd afhankelijk van verschillende factoren, zoals de staat van het lichaam, eventueel medicijngebruik en medische behandelingen. De vakkundige thanatopracteurs van CMO schatten op basis van hun kennis en ervaring in welk resultaat de behandeling oplevert. Innovaties Onder innovaties valt een veelheid aan disciplines, zoals camouflage, restauratie en reconstructie. Deze zetten we in wanneer de overledene ernstige verwondingen of verminkingen heeft. We kunnen in dergelijke situaties eenvoudige tot soms zeer complexe camouflage- en restauratieve handelingen en reconstructies aan het lichaam of (een deel van) het gelaat uitvoeren. De inzet van onze specialistische technieken maken een waardige opbaring in veel gevallen alsnog mogelijk. We verlenen de overledene de laatste zorg, en dat doen we tot in detail. Ons doel: ervoor zorgen dat de overledene op een waardige, passende en herkenbare wijze kan worden opgebaard. Postmortale zorg verlangt hoogwaardig opgeleide en ervaren medewerkers, die beschikken over specifieke kennis en ervaring. Ook dienen ze zich tactvol en empathisch op te stellen, om de nabestaanden tot steun te kunnen zijn. Onze medewerkers bezitten stuk voor stuk ieder van deze vaardigheden. Herkenbaar We zoeken binnen onze mogelijkheden naar de perfecte postmortalezorg.Dieisbijiederoverlijdenuniek.Wezorgen ervoor dat de karakteristieke uiterlijke eigenschappen van de overledene herkenbaar blijven of worden. Nabestaanden kunnen desgewenst zelf helpen bij het verlenen van de laatste zorg. Wij begeleiden en sturen hen daarbij. “Wij willen bereiken dat deze verdrietige periode een waardevolle tijd kan zijn.” Afscheid nemen van een correct verzorgde overledene is van onschatbare waarde voor de rouwverwerking van de nabestaanden. We zetten al onze kennis en kunde in om daar een wezenlijke bijdrage aan te leveren. We realiseren onze zorg waar mogelijk in samenspraak met de nabestaanden.Vaak hebben zij namelijk speciale wensen met betrekking tot de verzorging van de overledene. Dat kan gaan om de keuze van de kleding tot aan uiterlijke verzorging, zoals het verzorgen van het kapsel, de handen en de nagels of het aanbrengen van make-up. Ook houden we rekening met de religieuze of culturele achtergrond van de overledene. Vanzelfsprekend bieden we de nabestaanden alle ruimte om te helpen bij de laatste verzorging. Onze dienstverlening kenmerkt zich door vier krachtige uitgangspunten: 1 Zorgzaam respectvol 2 Zorgvuldig snel 3 Persoonlijk compleet 4 Deskundig specialistisch Specialistische dienstverlening voor de laatste zorg www.curamortuorum.nl 4 Deskundig specialistisch Van eenvoudige zorg tot complexe restauraties 1 Zorgzaam respectvol Waardig toonbaar maken van de overledene De complete laatste verzorging Samen werken aan een waardig afscheid Over CMO CMO staat voor ‘Cura Mortu Orum’. Vrij vertaald: ‘zorg voor de doden’. CMO is onderdeel van de Zorg Diensten Groep en is marktleider op het gebied van postmortale zorgverlening. Al sinds 1990 levert CMO specialisten op het gebied van zorg aan overledenen. We werken voor ziekenhuizen, zorgcentra, uitvaartverzorgers, politie, justitie en gemeenten. In ons werk onderscheiden we de volgende kernactiviteiten: Het verzorgen, balsemen en restaureren van overledenen Het beheren van mortuaria Het assisteren van politie en justitie bij postmortale zorg Het uitvoeren van thanatopraxiebehandelingen Het assisteren bij obducties. ISO-gecertificeerd We werken onafhankelijk en landelijk, en zijn NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd. We onderwerpen ons kwaliteitssysteem ieder jaar aan een audit en eens in de drie jaar vindt een totale her certificering plaats.
 10. 10. Verzoek laatste verzorging? T (015) 215 44 33 T (0345) 58 07 70 F (0345) 58 06 59 info.cmo@zdg.nl www.curamortuorum.nl CMO beschikt over een afdeling Speciale Diensten. Deze specialisten voeren door heel Nederland restauraties, reconstructies en balsemingen uit en verzorgen obductie- assistentie. De werkzaamheden van de afdeling Speciale Diensten zijn zeer divers. Ze zijn onder te verdelen in twee vaak voorkomende disciplines: thanatopraxie (het tijdelijk conserveren van de overledene) en innovaties (waaronder camouflage, restauratie en reconstructie). Thanatopraxie Thanatopraxie vertraagt het ontbindingsproces. Door een speciale behandeling van het lichaam blijft een waardige opbaringtot10dagennahetoverlijdenmogelijk.Hetresultaat is echter altijd afhankelijk van verschillende factoren, zoals de staat van het lichaam, eventueel medicijngebruik en medische behandelingen. De vakkundige thanatopracteurs van CMO schatten op basis van hun kennis en ervaring in welk resultaat de behandeling oplevert. Innovaties Onder innovaties valt een veelheid aan disciplines, zoals camouflage, restauratie en reconstructie. Deze zetten we in wanneer de overledene ernstige verwondingen of verminkingen heeft. We kunnen in dergelijke situaties eenvoudige tot soms zeer complexe camouflage- en restauratieve handelingen en reconstructies aan het lichaam of (een deel van) het gelaat uitvoeren. De inzet van onze specialistische technieken maken een waardige opbaring in veel gevallen alsnog mogelijk. We verlenen de overledene de laatste zorg, en dat doen we tot in detail. Ons doel: ervoor zorgen dat de overledene op een waardige, passende en herkenbare wijze kan worden opgebaard. Postmortale zorg verlangt hoogwaardig opgeleide en ervaren medewerkers, die beschikken over specifieke kennis en ervaring. Ook dienen ze zich tactvol en empathisch op te stellen, om de nabestaanden tot steun te kunnen zijn. Onze medewerkers bezitten stuk voor stuk ieder van deze vaardigheden. Herkenbaar We zoeken binnen onze mogelijkheden naar de perfecte postmortalezorg.Dieisbijiederoverlijdenuniek.Wezorgen ervoor dat de karakteristieke uiterlijke eigenschappen van de overledene herkenbaar blijven of worden. Nabestaanden kunnen desgewenst zelf helpen bij het verlenen van de laatste zorg. Wij begeleiden en sturen hen daarbij. “Wij willen bereiken dat deze verdrietige periode een waardevolle tijd kan zijn.” Afscheid nemen van een correct verzorgde overledene is van onschatbare waarde voor de rouwverwerking van de nabestaanden. We zetten al onze kennis en kunde in om daar een wezenlijke bijdrage aan te leveren. We realiseren onze zorg waar mogelijk in samenspraak met de nabestaanden.Vaak hebben zij namelijk speciale wensen met betrekking tot de verzorging van de overledene. Dat kan gaan om de keuze van de kleding tot aan uiterlijke verzorging, zoals het verzorgen van het kapsel, de handen en de nagels of het aanbrengen van make-up. Ook houden we rekening met de religieuze of culturele achtergrond van de overledene. Vanzelfsprekend bieden we de nabestaanden alle ruimte om te helpen bij de laatste verzorging. Onze dienstverlening kenmerkt zich door vier krachtige uitgangspunten: 1 Zorgzaam respectvol 2 Zorgvuldig snel 3 Persoonlijk compleet 4 Deskundig specialistisch Specialistische dienstverlening voor de laatste zorg www.curamortuorum.nl 4 Deskundig specialistisch Van eenvoudige zorg tot complexe restauraties 1 Zorgzaam respectvol Waardig toonbaar maken van de overledene De complete laatste verzorging Samen werken aan een waardig afscheid Over CMO CMO staat voor ‘Cura Mortu Orum’. Vrij vertaald: ‘zorg voor de doden’. CMO is onderdeel van de Zorg Diensten Groep en is marktleider op het gebied van postmortale zorgverlening. Al sinds 1990 levert CMO specialisten op het gebied van zorg aan overledenen. We werken voor ziekenhuizen, zorgcentra, uitvaartverzorgers, politie, justitie en gemeenten. In ons werk onderscheiden we de volgende kernactiviteiten: Het verzorgen, balsemen en restaureren van overledenen Het beheren van mortuaria Het assisteren van politie en justitie bij postmortale zorg Het uitvoeren van thanatopraxiebehandelingen Het assisteren bij obducties. ISO-gecertificeerd We werken onafhankelijk en landelijk, en zijn NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd. We onderwerpen ons kwaliteitssysteem ieder jaar aan een audit en eens in de drie jaar vindt een totale her certificering plaats.
 11. 11. Als zorgaanbieder wilt u vanzelfsprekend het beste voor uw cliënt. Ook na het overlijden is professionele zorg van groot belang. Als onafhankelijke zorgspecialist staat CMO u graag terzijde. De laatste verzorging van een overledene, de postmortale zorg, kan van grote invloed zijn op de rouwverwerking van de nabestaanden. Het Nederlandse zorgstelsel onderscheidt twee soorten postmortale zorg: noodzakelijke zorg en wenselijke zorg. Noodzakelijke zorg De voorwaarden voor het verlenen van noodzakelijke zorg na overlijden zijn in de wet vastgelegd. Zo moet de zorgaanbieder binnen drie uur na overlijden noodzakelijke zorg verlenen. Wenselijke zorg Daarna volgt eventueel de wenselijke zorg. De keuze om deze aanvullende zorg te (laten) verlenen ligt bij de nabestaanden en wordt uitgevoerd door een zorgaanbieder naar keuze. CMO is gespecialiseerd in het gehele pakket aan postmortale zorgdiensten, zowel professionele noodzakelijke zorg als wenselijke zorg. We verrichten onze diensten vanaf het moment van overlijden tot aan de overdracht van het lichaam aan de uitvaartverzorger. De vergoeding voor de postmortale zorg declareren we aan de uitvaartverzorger. Altijd bereikbaar DespecialistenvanCMOzijnprofessioneel,compleet uitgerust en altijd bereikbaar. U kunt te allen tijde een beroep op ons doen, bijvoorbeeld wanneer u te maken hebt met capaciteitsproblemen. Of wanneer er behoefte is aan verregaande gespecialiseerde kennis. Ook wanneer het overlijden ’s nachts plaatsvindt, zijn onze specialisten direct bereikbaar en snel op locatie. Gericht en persoonlijk Het kan zijn dat nabestaanden direct na het overlijden willen starten met de laatste verzorging. Soms willen zij daarbij aanwezig zijn, of (een deel van) de verzorging zelf uitvoeren. De CMO- professional begeleidt de nabestaanden daarbij. Gericht en persoonlijk, zodat de dienstverlening volledig naar wens wordt verzorgd. Onafhankelijk We werken op afroepbasis en afspraak is bij ons afspraak! We streven naar de optimale vorm van partnerschap: wanneer u ons nodig hebt, staan wij voor u klaar! Waarom CMO? 24/7 bereikbaar “We zijn gegarandeerd binnen 90 minuten ter plaatse” Bezoekadres Koppelsedijk 10 4191 LC Geldermalsen Postadres Postbus 335 4190 CH Geldermalsen T (0345) 58 07 70 F (0345) 58 06 59 info.cmo@zdg.nl www.curamortuorum.nl Informatie of advies? T (0345) 58 07 70 De laatste verzorging Postmortale zorg op maat Professionele schakel tussen zorgaanbieder en uitvaartverzorger Zorgzaam zorgvuldig persoonlijk deskundig

×