Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
UtforskaExplore
Välkommen! · Welcome!Längst ut på Hornslandets sydspets    mot sitt slut är Hölick den perfekta  With its vast beache...
Innehåll · Contents 2                    8                  14      18Löpning/ V...
Löpning /VandringJogging /Hiking2
Hornslandet erbjuder ett 20-tal olika leder och spår i mil-          Hölick offers several white sandy beaches. S...
Röda slingan / Red trail, 2,2 km.      water creek (drinking water that comes                    ...
Den röda slinga bjuder på omväxlande upplevelser.The red trail offers varied experiences.                 ...
grusväg och skogsbilväg. Avslutning        • Terräng: Asfalt (1,1 km), grus­åter skogsstigar. Bitvis ojämnt under­...
Hällkrok.      7
StrandlivBeach life8
På Hölick finns det flera fina stränder. Här presenterar vi        Hölick offers several white sandy beaches. Here...
families with children. Higher water                               temperatures when there ...
Storsand      11
unusually white sand and clear water.                                Easy access from the m...
dass) och grillplats finns på platsen.  Stranden ligger fyra kilometer frånHölick och med bilen tar det 15 minu­ter att t...
CyklingCycling14
Bålsön                                     (B)                    ...
Hornslandet runt, 30 km.          Långrävelsviken 8,6+2 km          mellan Kuggören och Hölick. Kuggö­To...
Kuggörarna    17
FiskeFishing     Sjön / Lake ”Vågen”18
Bålsön                 Gållsmyrtjärnen                Mörtsjön              ...
Flugfiske                  och aborre finns i sjön. Fiskespön,                     ...
21
KajakpaddlingKayaking22
Med havskajak blir de svårtillgängliga pärlorna helt plötsligt                With a sea kayak, inaccessibl...
GrottklättringCave climbing24
I början av 1980-talet upptäcktes ett stort system av urbergs-             In the early 1980s, a large cave sy...
Vilda djurWildlife26
Bålsön                 Gållsmyrtjärnen                Mörtsjön              ...
Älg / Moose                                       • Var: Mycklatjärn, Syrbosjön.  ...
Kuggörarna    29
The deer (Capreolus capreolus) is a     gefär 3 000 kvar i hela Östersjön. Idag   can also be seen periodically fro...
Kungsörn / Golden EagleTidigare fanns kungsörnen över Norrahalvklotet, men har idag försvunnitfrån flertalet av de mer tät...
America and parts of Africa. It is totally                                        ...
Havsörn / White-tailed Eagle             33
Bär och svampBerries and mushrooms34
Tack vare vår unika svenska allemansrätt kan du röra dig   The Right of Public Access (Allemansrätten) is unique and th...
I Sven Lundgrens fotspårIn the footsteps of Sven Lundgren1. 1939 mönstrade Sven på som       1 In 1939, the 16-year...
En speciell eloge bör föräras Sven Lundgren som inte bara                A special tribute should be paid t...
Hölick Havsresort · Översikt / OverviewIdag består Hölick Havsresort av 18 stugor med hotellstan-         Today, ...
Boende / Accomodation     Hotellstuga                       Hotellstuga            ...
Konferens / Gruppbokningar / BröllopHölicks kapell ligger på höger sida, på vägut mot Hölicks fyr. Kapellet byggdes 1930oc...
Konferenser. Hölick Havsresort erbjuder goda förutsätt-    Bröllop. Hölicks kapell invigdes 1930 och är ett mycketfin ...
3
Ledorden för utvecklingen av Hölick Havsresort är kvalitet, design och natur.    Som gäst på Hölick kan man förvänta si...
Holick upptäck 101101_singel
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Holick upptäck 101101_singel

Detta är en aktivitetsguide som ger en bild av vad man kan göra på Hölick.
This is an activity guide that provides a picture of what can be done on Hölick.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Holick upptäck 101101_singel

 1. 1. UtforskaExplore
 2. 2. Välkommen! · Welcome!Längst ut på Hornslandets sydspets mot sitt slut är Hölick den perfekta With its vast beaches, extraordinary 20 kmligger Hölick Havsresort, nära de platsen för att ladda batterierna. nature and nice restaurants Hölickvidsträckta stränderna och det gamla Där finns ekoparken med dess transforms over the summer into a Hudiksvallfiskeläget. För den aktive finns till- unika natur och när vintern kommer recreational paradise. For active peo-gång till många aktiviteter såsom jog- får skidåkarna, pimpelfiskarna (och ple there is a lot to do, such as jogging,ging, vandring, cykling, kajakpadd- ibland skridskoåkarna) sitt lystmäte hiking, biking, kayaking or fishing.ling eller varför inte fiske. tillfredsställt. The plans of Hölick havsresort in- Hölick Till Hölicks havsresort hör också Med tåget ligger Hudiksvall endast clude constructing a pool area and arestaurang Verandan med utsikt över drygt två timmar från Arlanda. tennis court. When the holiday seasonhavet och Storsand. I Hölick Havsre- draws to a close and autumn arrives,sorts planer finns också byggnation Hölick becomes the perfect place toav både pool och tennisbana. recharge your batteries and relax. Men Hölick är inte bara ett som- During the winter/spring seasonmarparadis. När semestertiden går the ski and ice fishing enthusiasts (and sometimes skaters) fulfil their desires. Taking the train from the Stock- holm Arlanda airport to the closest town of Hudiksvall takes only just Hudiksvall over two hours. Stockholm2
 3. 3. Innehåll · Contents 2 8 14 18Löpning/ Vandring Strandliv Cykling FiskeJogging/Hiking Beach life Cycling Fishing 22 24 26 34Kajakpaddling Grottklättring Vilda djur Bär och svampKayaking Cave climbing Wildlife Berries and mushroomsI Sven Lundgrens fotspår / In the footsteps of Sven Lundgren, sida/page 36Hölick Havsresort: Översikt / Overview, sida/page 38Konferens / Gruppbokningar / Bröllop, sida 40
 4. 4. Löpning /VandringJogging /Hiking2
 5. 5. Hornslandet erbjuder ett 20-tal olika leder och spår i mil- Hölick offers several white sandy beaches. Seven of them are jöer som omfattar vidsträckta stränder, kullersten, sagolika presented here. The common characteristics of them are fine skogar och sjöar. I direkt anslutning till Hölick Havsresort sand, shallow shores and crystal-clear water. Close to Hölick finns fem spår som lämpar sig för löpning och vandring. Havsresort there are five tracks suitable for jogging and hiking. (B) Hällkrok Mot Kuggören A B Kuggörsvägen Mot Hudiksvall Uddbergsvägen (A) Start Löpning & Vandring C Start Jogging & Hiking 2,2 7 11,3 9,7 6,5 (C) D Hölick* Dessa färgsymbolerna Havsresort finns inte i terrängen. These colored symbols are (D) not visible in the terrain. Själhällorna Hornslands udde 3 Hölicks fyr 500 m
 6. 6. Röda slingan / Red trail, 2,2 km. water creek (drinking water that comes would like to grill, bring matches andLöpning&Vandring / Jogging&Hiking out of the ground). Plenty of wood- food.Svårighetsgrad*: Grön peckers, grouse and moose. Plenty of The way back passes some hills andDifficulty*: Green benches for short breaks. is a bit more demanding. The final part winds through fine old forest. Take your • Terräng: Mycket omväxlande Hornslandsudderundan, 7,0 km. time on this section (go gently over the natur på en relativt kort sträcka. Vandring / Hiking ridges of cobblestone!).Delvis mycket breda spår, delvis Svårighetsgrad*: Röd. Difficulty*: Red • Sights: Target birds, cranes, wood-skogsstig i trollskog. Det förekommer peckers, eagles, sea eagles, black grouseen passage över spångar där det kan • Terräng: Kustled intill öppet and capercaillie. Furthermore you mayvara halt. Bra för den ovane och som hav, kullerstensåsar och fina spot both moose & deer. Occasionallyintroduktion till Hölicks natur. sandstränder. the peninsula is visited by bears, wolves• Sevärt: Fint vindskydd med kallvat­ Lappmobergets rastplats är en av de and lynx.tenkälla (dricksvatten som kommer finare på halvön. Ved finns så ta med Notice also how the flora changesupp ur marken). Du kan träffa på hack­ korv och tändstickor. På tillbakavägen och rådjur. Sporadiskt gästas halvön from barren pine forest and sea to deepspett, orre, tjäder, rådjur och älg. Gott går stigen över en bergshöjd och är lite av björn, varg och lodjur. evergreen (and everything in between).om bänkar för korta stopp. mer krävande. Följ också gärna hur floran föränd­ Avslutning genom fin bevarad ras från karg tallskog och hav till djup• Terrain: Highly varied landscape gammal skog. Tar längre tid än en barrskog (och allt däremellan). Hällkroksslingan, 11,3 km.considering the relatively short dis- traditionell runda då man bitvis går • Terrain: Coastal trail with a lot of Löpning&Vandring / Jogging&Hikingtance. Partly very wide track. There is över rullstensåsar (gå försiktigt!) och i open water views. Cobblestone ridges Svårighetsgrad*: Röd. Difficulty*: Reda passage over the gangways which can kuperad terräng. and fine sandy beaches.be slippery. Good for the untrained and • Sevärt: Rikt fågelliv; tranor, hack­ The resting spot at Lappmoberget • Terräng: Omväxlande. I börjanas an introduction to Hölick nature. spett, kungsörn, havsörn, orre och tjä­ is one of the nicest on the peninsula. tallskog med breda stigar som• Sights: Fine shelter with drinking der. Vidare kan man träffa på både älg Wood is kept in the shelters so if you övergår i skogsstigar, sedan två km4 *Svårighetsgrader: Grön, Blå, Röd, Svart (från lätt till svår). Difficulty levels: Green, Blue, Red, Black ( from easy to difficult)
 7. 7. Den röda slinga bjuder på omväxlande upplevelser.The red trail offers varied experiences. 5
 8. 8. grusväg och skogsbilväg. Avslutning • Terräng: Asfalt (1,1 km), grus­åter skogsstigar. Bitvis ojämnt under­ väg (2 km), skogbilväg (1,7 km),lag, annars en tämligen flack runda. skogstig (1,7 km). Lämplig som start­• Sevärt: Fina passager i havsmiljö, runda för den mindre erfarne löparen.omväxlande terräng och flora. Rikt Lätt att hitta och stabilt underlag.fågelliv; tranor, hackspett, kungsörn, • Sevärt: Rikt fågelliv. Älg och rådjur.havsörn, orre och tjäder. Har man tur • Terrain: Asphalt (1.1 km) gravel roadkan man träffa på älg och rådjur. (2 km), forest road (1.7 km), forest path• Terrain: Varied. In the beginning are (1.7 km). Suitable for start-up round forpine forests with wide paths that turn the less experienced runner. Easy to findinto more narrow forest paths, then 2 and stable surface.km of dirt road and forest road. Closing • Sights: Rich birdlife. Moose & deer.contains forest paths. At times unevenotherwise of fairly flat trail. Uddbergsvägenrundan, 9,7 km.• Sights: Fine passages in the marine Löpning / Joggingenvironment, varied terrain and flora. Svårighetsgrad*: Blå. Difficulty: Blue*Abundance of birds; cranes, woodpeck-ers, eagles, sea eagles, black grouse and • Terräng: Skogsstig, bitviscapercaillie. If you are lucky, you can skogbilväg/grusväg. Lätt att hit­meet moose and deer. ta. Merparten på stabilt underlag. • Sevärt: Fina passager med lövskog.Skorvbergsvägen, 6,5 km. • Terrain: Forest path, partly forestLöpning / Jogging road / dirt road. Easy to find. MostlySvårighetsgrad*: Blå. Difficulty*: Blue stable stable surface. • Sights: Beautiful passages.6 *Svårighetsgrader: Grön, Blå, Röd, Svart (från lätt till svår). Difficulty levels: Green, Blue, Red, Black ( from easy to difficult)
 9. 9. Hällkrok. 7
 10. 10. StrandlivBeach life8
 11. 11. På Hölick finns det flera fina stränder. Här presenterar vi Hölick offers several white sandy beaches. Here we presentsju av dem. Den gemensamma nämnaren är den finkorniga seven of them. The common characteristics of them are finesanden, de långgrunda stränderna och det klara vattnet. sand, shallow shores and crystal-clear water.Ännu så länge har vi inte besvärats av de problem sydsve-rige har med algblomning. Långrävelsviken Långrävelsviken Lillsand Ystan Mot Hudiksvall / Arnöviken 2 km Nudiststranden Storsand Själhällorna Kuggören Nudiststranden Arnöviken Långrävelsviken Lillsand Storsand Själhällorna Tångsand Tångvikssand Hölick Hölick Havsresort Havsresort Hornslands udde Ystan 500 m Själhällorna 9
 12. 12. families with children. Higher water temperatures when there are winds from southeast. Själhällorna Orört / Untouched • Udde – 800 meter sydost om resor­ ten. Två mindre stränder och solklip­ Ystan por. Absolut natur och ensamhet. Man Flaggskeppet / The flagship kan ta sig dit via vandringsleden mot Hornslandsudde. • Ystan är Hölicks största sand­ •Cape – 800 meters southeast of the strand, 300 meter syd om resorten. resort. Two small beaches and some Långgrunt, vidsträckt havsbad med rocks for sunbathing. Absolute nature karaktär som för tankarna till Öland/ and solitude. Only accessible via the Gotland. Högre vattentemperaturer walking trails towards Hornslands- vid ost/sydostvind ar. udde. • Hölick’s largest sandy beach, 300 meters south of the resort. Open lands- cape. Higher water temperatures when there are east/northeast winds. Storsand Populär / Most popular • Lätttillgänglig badstrand som ligger i anslutning till restaurang Storsands veranda. Populärt utflyktsmål för dagsbesökare och barnfamiljer. Högre vattentemperaturer vid västliga vin­ dar. • Easily accessible beach located next to the restaurant Storsands veranda. Själhällorna Popular among day trip visitors and10
 13. 13. Storsand 11
 14. 14. unusually white sand and clear water. Easy access from the main road all the way down to the shore. Nudiststranden Nudist beach • Fortsätt ungefär 200 meter efter sjön Vågen i riktning mot Arnöviken. Tångvikssand En skogsstig om ca 300 meter från Dold pärla / Hidden secret parkeringen tar er fram till badet. Väl framme har den som vill vara bar sin • 1 km sydost om resorten, 200 meter belöning. Fin sand och klart vatten. från Själhällorna. Överraskande fin • Pass the lake Vågen and you will see a sandstrand i direkt anslutning till kul­ small parking lot on the left side of the lerstensås. Kan vara mycket tång vid road. A walking trail of approximately pålandsvindar. 300 meters takes you down to the beach. • 1 km southeast of the resort, 200 Fine sand and clear water. meters from Själhällorna. Strikingly beautiful sandy beach right next to a Långrävelsviken ridge of rolling stones. May contain Lättillgängligt / Easily avilable abundance of seaweed in southeast winds. • Lättillgänglig strand. Bra för rörelse­ hindrade då man kan parkera bilen 30 Lillsand meter från strandkanten. Toalett (torr­ Dold pärla / Hidden secret • Mittemot fiskesjön Vågen, 200 me­ ter från vägen, ligger denna idylliska sandstrand med ovanligt vit sand och klart vatten. Nära från vägen och bra gångstigar ända ned till stranden. • Located on the opposite side of the lake Vågen, 200 meters from the main Själhällorna road. A small picturesque beach with12
 15. 15. dass) och grillplats finns på platsen. Stranden ligger fyra kilometer frånHölick och med bilen tar det 15 minu­ter att ta sig dit (man måste åka runtvia Arnöviken).• Easy access to beach. Good for disa-bled persons as you can park the car30 meters from the shore. Toilet (drycloset) and barbecue facilities can befound on the site.• Distance: Four kilometres west of theresort if you go by car. First you need togo all the way up to Arnöviken and thenfollow the coast line down until you getto the site. Långrävelsviken Tångvikssand 13
 16. 16. CyklingCycling14
 17. 17. Bålsön (B) (A) A B Arnöviken Kuggörarna Hornslandet har ett antal skogsvägar och platser att upp- täcka. Det finns goda möjligheter till all typ av cykling. För dem som gillar landsväg finns det fina asfalts- och grus- vägar och för de som är mer intresserad av mountainbiking Kuggörsvägen finns ett utbud av skogsbilvägar och leder. Nedan finns Gåsmyrevägen några förslag på bra cykelrundor. Hornslandet offers a number of forest roads and sites to discover. There are good opportunities for all types of cycling from asphalt / gravel roads to mountain biking. Below, pleaseLångrävelsviken find a few suggestions of good trips. 30 Hornslandet runt, 30 km. 26 Kuggörsturen, 26 km 30 Kuggörsvägen Hällkrok Start – Kuggörsvägen – Kuggörararna Start – Kuggörsvägen – Kuggörararna – Arnöviken – Start – Kuggörsvägen – Start 26 8,6 26 Gåsmyrvägsrundan, 22 km 11,2 Hällkrok, 12 km Start – Kuggörsvägen – Kuggörararna Start – Kuggörsvägen – Hällkrok – Tunaolmen 26 – Gåsmyrevägen – Start Kuggörsvägen – Start 11,2 Start Hölick 8,6 Långrävelsviken 8,6 + 2 km alla spår Havsresort Start – Långrävelsviken – Start all tracks Idenorsolmen 15 2 km
 18. 18. Hornslandet runt, 30 km. Långrävelsviken 8,6+2 km mellan Kuggören och Hölick. Kuggö­Tour de Hornslandet 8,6 km cykling, 2 km promenad, tur & ren är ett pittoreskt fiskeläge. Ta gärna retur. en paus vid Hällkrok.• Terräng: 18 km fin asfalt, 12 km 8.6 km of cycling, walking 2 km (return • Description: Gravel road. Easy bik-grusväg. journey). ing. Suitable for couples or families• Ändamål: Lämpligt för erfarna cy­ with not too small children. Buyklister. Landsvägscykling. Lite trafik • Beskrivning: Asfalt fram till Långrä­ smoked white fish or salmon by local(förutom i juli). velsberget, därefter promenad nerför fishermen in Kuggören. Suitable day Gåsmyrevägen• Sevärt: Utsiktspunkt Jubelbacken, berget (1 km). Bad, toalett och grill­ trip.Kuggören, havsmiljön mellan Kuggö­ plats finns tillgängligt väl framme i • Purpose: Day trip. Road cycling. Ex-ren och Hölick. Långrävelsviken. cursion. möjligheter för havsöring. Fin grill­• Terrain: 18 km of fine asphalt, 12 km • Ändamål: Landsvägscykling. Lite • Sights: Partly sea views from the road plats med vindskydd vid Hällkrok. Vedof gravel road. trafik. between Kuggören and Hölick. Kug- finns. Lite trafik.• Purpose: Suitable for experienced • Sevärt: Fin utsikt från Långrävels­ gören is a picturesque fishing village. • Ändamål: Utflyktsmål.riders. Road cycling. Not much traffic berget. Take a break at Hällkrok. • Sevärt: Hällkrok.(except in July). • Description: Asphalt until Långräv- • Description: Gravel road. Easy bik-• Sights: The view from Jubelbacken, elsberget, then walk down the hill (1 ing. Good destination for families. VeryKuggören and the costal views between km). Beach, toilet and barbecue area is Hällkrok, 11,2 km cykling tur & retur. nice shelter with open fireplace. Do notKuggören and Hölick. available in Långrävelsviken. 11.2 km, cycling tour and return. forget to include the fishing rod as there • Purpose: Road cycling. Not much are good fishing opportunities for trout.Gåsmyrvägsrundan, 26 km. traffic. • Beskrivning: Grusväg. Lättcyklat. Bring matches and something to eat. • Sights: Nice view from Långräv- Bra utflyktsmål för familjer. Härlig Firewood available at the site.• Terräng: 13 km grusväg, 4 km asfalt, elsberget. havsmiljö vid Hällkrok. Glöm inte att • Purpose: Excursions.9 km skogsbilväg. ta med fiskespöet då det är bra fiske­ • Sights: Hällkrok• Ändamål: Landsvägscykling. Lite Kuggörsturen, 26 kmtrafik. cykling / cycling.• Sevärt: Kuggören, pittoresk skogsbil­väg. • Beskrivning: Grusväg. Lättcyklat.• Terrain: 13 km of gravel road, 4 km of Lämpligt för par eller familjer med liteasphalt, 9 km of forest road. större barn. Köp rökt sik eller lax av• Purpose: Road cycling. Not much de lokala fiskarna i Kuggören. Lämpligtraffic. dagsutflykt.• Sights: Kuggören, some nice deep for- • Ändamål: Landsvägscykling. Kuggö­est views. ren som utflyktsmål. Hällkrok Kuggörarna • Sevärt: Bitvis havsutsikt från vägen16
 19. 19. Kuggörarna 17
 20. 20. FiskeFishing Sjön / Lake ”Vågen”18
 21. 21. Bålsön Gållsmyrtjärnen Mörtsjön Finnhamn Bålsjön Vallsjön Kuggörarna Arnöviken Det finns en stor variation av fiskemöjligheter på och runt Aftonsjön Hornslandet. Det finns fina sjöar för aborre och gädda, bra Mälbosjön Stor-Hällsjön havsöringsfiske efter kusten, möjligheter till trolling, sjöar dedikerade för flugfiskare samt put & take för familjefiske. Lill-Hällsjön Kuggörsvägen Sydbodsjön There is a wide variety of fishing opportunities in and around Gåsmyrevägen Hornslandet. There are beautiful lakes for perch and pike, good trout fishing off the coast, trolling opportunities, dedicated lakes for fly fishing as well as put & take fishing for the family.Långrävelsviken Myckeltjärnen Hällkrok Svartsortsviken Hällkroksviken Kolarviken Tunaolmen Vågen Hölick Havsresort Idenorsolmen Själhällorna 19 2 km
 22. 22. Flugfiske och aborre finns i sjön. Fiskespön, Fly Fishing bete och flytvästar finns att hyra i re­ ceptionen. • Var: Flugfiske lämpligast i Mörtsjön • Tips: Ta med mat, dryck och tillbe­ – en sjö helt dedikerad till flugfiske. hör. Det finns utmärkta grillplatser. Det är också vanligt att se flugfiskare Sjön Vågen är lämplig också för rörel­ efter havskusten. sehindrade. • Tips: Vår och höst. • Where: Mörtsjön is a lake fully dedi- The lake Vågen, which is within walk- cated to fly fishing. It is also common to ing distance of the resort, is a good see fly fishermen along the sea coast. choice for family fishing. There areHavsöring Aborre & Gädda • Tip: Spring and autumn. rainbow trout, brown trout, roach andSeatrout Bass & Pike perch in the lake. Fishing rods, bait, life Familjefiske jackets can be rented at the receptionVår, höst och vinter kan man fiska Inom två mils radie finns ett 20­tal Family Fishing area.havsöring på Hornslandet. Detta sker sjöar för gädd­ och aborrefiske. • Tip: Bring food, drinks and acces-bäst genom spöfiske från land. • Var: De flesta sjöar är lämpade för Sjön Vågen, som ligger på gångavstånd sories. There are great facilities for• Var: Området söder om fyren, områ­ spöfiske från land. Vi har även båtar från resorten, är ett bra alternativ för barbecuing. This site is also suitable fordet kring Hornslandsudde, kustremsan till uthyrning för insjöfiske. familjefiske. Regnbåge, öring, mört disabled persons.mellan Hornslandsudde och Hällkrok. • Tips: Ta med information innan ni• Tips: När isen släpper på våren åker ut, många av sjöarna har fångst­/ Trollingtenderar havsöringen att gå mot isens grillplats där det finns tillgång till ved. Trollingöppningar vid land. Within 20 kilometers you can find Då Hölick ligger i yttersta havsbandetSpring, fall and winter you can fish for about 20 lakes for pike and perch fish- finns bra områden för djuphavstrol­trout on Hölick / Hornslandet. This is ing. ling (lax och stora öringar). Ett ex­best achieved from the shore. • Where: Most lakes accessible for rod empel är området mellan Agön och• Where: The area south of the light- fishing from the shore. We also have Hölick. Trolling måste förbeställas.house, the area around Hornsland- boats for hire.sudde, the coastal strip between Horns- • Tip: Bring most recent information As Hölick is located in the outerlandsudde and Hällkrok. from the reception before you leave archipelago there are good areas for• Tip: When the ice breaks in the spring - many lakes have good facilities (shel- deep sea trolling (salmon and largethe sea trout tend to go very close to the ter, barbeques, and firewood) if you trout). One example is the area betweenshore. want to prepare your catch on the spot. Agön and Hölick. Trolling must be booked in advance.20
 23. 23. 21
 24. 24. KajakpaddlingKayaking22
 25. 25. Med havskajak blir de svårtillgängliga pärlorna helt plötsligt With a sea kayak, inaccessible and treasured places all of a möjliga att besöka. Ljudlöst glider man fram på både djupt sudden become possible to visit. Completely noiseless, you glide och grunt vatten och med en snittfart på 3 knop (ca 6 km/h) through both deep and shallow waters and with an average tar man sig längre än man tror. Från Hölick når man flera speed of 3 knots (6 km/h) you travel faster than you imagine. fina, orörda ställen. From Hölick, you can reach several beautiful, untouched places. 7 Bålsön Startar man från Storsand är den enk­ Starting from Storsand, the easiest trip laste trippen Långrävelsviken (1) tur is a return trip to Långgrävelsviken (1). och retur. Enkel tur är det 2,5 NM (ca One way, the journey is 2.5 NM (approx. 5 km) och väl framme finns badstrand 5 km) and when getting there, there is a och vindskydd med grillplats. beach and a shelter with a barbecue site. Kuggörarna Vidare över till Tunaolmen och Going on to Tunaolmen and Klub- Klubbviken (2) är det i 1 NM (2 km). bviken (2) takes you another 1 NM (2 Där finns en fin sandstrand och bryg­ km). There, you find a nice sandy beach.Gackerön gor. På Tunaolmens västsida finns On the west side of Tunaolmen, there stenhällar (3) att gå i land på och are slabs of stone (3) to disembark on vidare lite söderut ligger en enslig and further south, there is a reclusive, 5 sandstrand (4) där man kan avnjuta sandy beach (4) from which you can kvällssolen fram till ca 20.00. enjoy the evening sun. Brusen Långrävelsviken För den som vill längre finns For those who wish to paddle further,Långören Gackerölandet (5) med en mängd there is Gackerölandet (5) with a va- 2 kobbar att upptäcka. riety of islets to explore. When the wind 1 Hällkrok Då väder och vindar tillåter kan re­ and the weather will allow it, a trip to Tunaolmen kommenderas en tur till Hällkrok (6). Hällkrok (6) is recommended. 3 6 Har du bil eller är en van paddlare If you are a skilled kayaker, there is 4 Hölick finns Bålsön (7) också att utforska. Då also the isle of Bålsön (7) to discover. Havsresort kan man utgå ifrån Kuggörarna. Then you can set off from Kuggörarna. Storsand Vanligtvis är vindarna sydostliga Normally, there are southeastern Idenorsolmen 500 m utanför Hölick. Se därför upp för höga winds blowing in the area. Please beware vågor, framför allt på vattnet mellan of considerable waves, especially in the Gräsön 1 NM (2 km) Hölick och Agön. waters between Hölick and Agön. Agön (4 NM) 23
 26. 26. GrottklättringCave climbing24
 27. 27. I början av 1980-talet upptäcktes ett stort system av urbergs- In the early 1980s, a large cave system was discovered atgrottor på Hölick. Grottorna är Europas näst längsta ur- Hölick. It comprises some 10 large halls where the system mea-bergsgrottor och består av ett tiotal salar där det största sys- sures 1.133 meters. This makes it the second largest cave sys-temet mäter 1 133 meter. Vissa delar av Hölickgrottorna kan tem of its kind in Europe. Some parts of the Hölick caves canbesökas av de flesta, bland andra Turistgrottan och Voigrot- be visited by most people, especially the “tourist cave” and thetan. Lämpligaste tiden för grottbesök är maj till oktober. Voi cave. The best time for cave visits is from May to October.• Var: Följ den röda slingan ca 800 • Where: Follow the red signs andmeter och därefter följ skyltning mot about 800 meters from the resort yougrottan. will find the sign towards the cave.• Utrustning: Årstiden i grottan har • Equipment: The season in the caveen fördröjning på cirka två månader. has a delay of about two months. Under sommaren är det med andra During the summer it can still be aord vår i grottan och det kan vara blött. bit wet. Overalls are available for hireOverall finns att hyra i receptionen. at the reception area. Tänk på att ha med minst två Remember to have at least two lightljuskällor per person. Det är ett spän­ sources per person. It is an excitingnande äventyr för barn, men det är destination for kids, but adult supervi-nödvändigt med medföljande vuxen. sion is mandatory. Grottor / Caves Hölick Havsresort 500 m 25 500 m
 28. 28. Vilda djurWildlife26
 29. 29. Bålsön Gållsmyrtjärnen Mörtsjön Finnhamn Bålsjön Vallsjön Kuggörarna Arnöviken Aftonsjön Mälbosjön Stor-Hällsjön Lill-Hällsjön Kuggörsvägen Sydbodsjön GåsmyrevägenLångrävelsviken Myckeltjärnen Hällkrok Svartuddsviken Kolarviken Hällkroksviken Avsikten med denna guide är att ge er hjälp att få en chans att uppleva djurlivet på Hornslandet. Tunaolmen Vågen The purpose of this guide is to give you the means Hölick Havsresort to experience some of the rich wildlife at Hornslandet. Idenorsolmen 27 Själhällorna 2 km
 30. 30. Älg / Moose • Var: Mycklatjärn, Syrbosjön. Rådjur / Deer • När: Sommarhalvåret.Älgen (Alces alces) är det största • Hur: Bävern är ett mycket skyggt Rådjuret (Capreolus capreolus) är etthjortdjuret. Vikten på hösten ligger för djur. Det är dock spännande att åka litet hjortdjur (20 till 30 kilo) med etten älgko på cirka 270 till 360 kg och och titta på de fascinerande bäverhyd­ hundskallsliknande läte.för en tjur på omkring 380 till 540 kg. dorna. Hona och hane är lika stora. Av­ I Sverige finns ungefär 300 000 komman under ett års ålder kallas kidälgar. På Hornslandet varierar bestån­ Beavers (Castoridae) are rodents that eller killing. Skandinavien har artendet. Efter en sträng vinter går älgen only contain a single genus. förekommit sedan den senaste istidenmot kusten och efter en mild håller Beavers build dams with an aver- (cirka 10 000 år sedan) men bestån­den sig längre in på fastlandet. Bäver / Beaver age age of about 15 years. Beavers can den har varierat kraftigt i storlek och• Var: Finns över hela Hornslandet. reach lengths up to 75 cm (European rådjuret har åtminstone i Sverige ochBra platser att träffa på älg är efter vä­ Bävrar (Castoridae) är en gnagare som beaver) without the tail and weights of Norge passerat minst en flaskhals (dågen mellan Hölick och Arnöviken och blott innehåller ett enda släkte. about 20 to 30 kg. After many years of arten varit i det närmaste utrotad).mellan Hölick och Kuggören. Bävrar bygger fördämningar och hunting and destruction, the beavers Idag finns rådjur i stort sett i hela• När: Skymningen är en bra tidpunkt blir i genomsnitt cirka 15 år gamla. became nearly extinct in Sweden. landet. Rådjuret är en så kallad ”selek­att få se älg. Hela året. Bävrar kan nå en längd upp till 75 cm After fifty years of absence, approxi- tiv­betare” vilket innebär att den före­• Hur: Går bra att använda bilen. (europeisk bäver) utan svans och en mately 80 beavers were reinhabited in drar örter och lövträd medan gräs och vikt på cirka 20 till 30 kg. Sweden between 1922 and 1939. Bea- andra växter med hög fiberhalt endastMoose (Alces alces) is the largest deer Efter femtio år av frånvaro återin­ vers always live near running water or äts i mindre utsträckning. Rådjuretanimal. The male is called bull or ox, planterades mellan 1922 och 1939 ca lakes, where they build their dams and äter även svamp.and the female cow. In the fall the 80 bävrar i Sverige. Bävrar lever alltid huts of branches, twigs and debris. • Var: Hela Hornslandet.weight is typically between 270–360 kg i närheten av vattendrag eller sjöar. The dam constructions often have • När: Hela året.for a cow and 380–540 kg for a bull. Där bygger de sina dammar och hyd­ a significant size, the longest found in • Hur: Lättaste sättet att få se rådjur In Sweden there are about 300,000 dor av grenar, kvistar och slam. 2007 in the Canadian Province of Al- är att åka ut med bilen i skymningen.moose. After a severe winter, the moose Dammbyggnaderna har ofta be­ berta with a length of 850 meters.go to the coast / Hornslandet and vice tydande storlek, den hittills längsta Normally the entrance is underversa. hittades 2007 i den kanadensiska water. An adult beaver can chew a tree• Where: Available throughout Horns- delstaten Alberta med en längd på 850 of 50 centimeters in diameter in onelandet. Good places to see moose is on meter. night.the road between Hölick and Hornslan- Vanligtvis ligger hyddans ingång • Where: Mycklatjärn, Syrbosjön.det and between Hölick and Kuggören. under vattenytan. • When: Summer.• When: Dusk is a good time to see En vuxen bäver kan under en natt • How: The beaver is a very timid ani-moose. All year round. gnaga av ett träd med 50 centimeters mal. However, it is exciting to go and• How: You can use the car. diameter. watch the fascinating beaver dams.28
 31. 31. Kuggörarna 29
 32. 32. The deer (Capreolus capreolus) is a gefär 3 000 kvar i hela Östersjön. Idag can also be seen periodically from Själ- • När: Närsomhelst på dygnet.small deer (20 to 30 kilograms) with a finns ca 15 000 gråsälar i Östersjön. hällorna. • Hur: Håll utkik från vandrings­dog-like cry. • Var: Tihällorna (med båt). Säl kan • When: All year round. lederna närmast Females and males are of equal size. periodvis även ses från land vid Själ­ • How: Kayaking, slow boat. havet. Kungsörn / Golden EagleThe offspring under one year of age is hällorna.called a kid. In Scandinavia, the species • När: Hela året. Havsörn / White-tailed Eagle The white-tailedhas been present since the last ice age • Hur: Paddla kajak eller åka långsamt eagle is a very large eagle with a(about 10 000 years ago), but stocks med båt. Havsörnen är en mycket stor örn med wingspan of almost 2.5 meters, a lengthhave varied greatly in size and the deer ett vingspann på närmare 2,5 meter, of about one meter, and an approxi-in Sweden and Norway has passed at In Sweden there are three types of en längd på omkring en meter, och en mate weight of 4-7 kg. The female is,least one bottleneck (when the species seals, harbor seal; gray seal and ringed ungefärlig vikt på 4–7 kg. Honan är, as with most raptors, larger than thewas almost extinct). seal. In the area around Hölick, visitors som hos de flesta rovfåglar, större än male. Today there are deer throughout most can occasionally get a glimpse of the hanen. The white-tailed eagle nest is veryof the country. The deer is a so-called gray seal. Havsörnens bo är mycket stort large and heavy and used year after“selective grazer”, meaning that it pre- At the turn of the century there were och tungt och används år efter år av year by the same pair. It is often placedfers herbs and deciduous trees, while at least 100.000 gray seals in the Bal- samma par. Det placeras ofta i träd in trees but can also be built on a cliff.grass and other plants with high fiber tic Sea. Around 10.000 were killed by men kan också byggas på en klippav­ It requires suitable trees in the nestingcontent are eaten only in a small degree. hunters each year until 1974 when the sats. Det kräver lämpliga träd i häck­ area, and only fir trees that are at leastThe deer also eat mushrooms. gray seal was put under protection. At ningsområdet, endast tallar som är 100 years old are suitable. The nest that time there were only about 3.000 minst 100 år gamla duger. Ett bo väger can weigh 500 kg, but it is not hard to• Where: Whole Hornslandet. seals left in the entire Baltic Sea. Today ca 500 kg, det är svårt att tro men om believe if you look closer at what they• When: All year. there are about 15.000 gray seals in the man tittar närmre på vad de byggs av are built of.• How: The easiest way to spot deer is to Baltic Sea. så är det inte alls så konstigt. White-tailed eagle can live about 40go out with the car at dusk. • Where: Tihällorna (by boat). Seals Havsörnar kan leva runt 40 år, men years, but are usually not older than blir oftast inte äldre än 15 i frihet. 15 in the wild. They have been close toSäl / Seal Efter att ha varit nära utrotning i extinction in Sweden, but in 2006, the Sverige uppskattade man att det år population was estimated to be 1.500.I Sverige finns tre typer av säl; knubb­ 2006 fanns 1500 individer. Trots att Although the population is currentlysäl, gråsäl och vikaren. I området kring beståndet för närvarande ökar med growing by 8% annually it is still cat-Hölick kan man företrädesvis få syn på 8% årligen är den fortfarande katego­ egorized as near threatened.gråsäl. riserad som missgynnad på artdata­ • Where: Lappmoberget, Hornslandet Vid sekelskiftet fanns det minst bankens röda lista. near Själhällorna.100 000 gråsälar i Östersjön och runt • When: Any time of the day.10 000 dödades i jakt varje år. När grå­ • Var: I ett stråk från Lappmoberget, • How: Look for the trails closest tosälen fridlystes 1974 fanns det bara un­ Hornslandsudde mot Själhällorna. the sea.30
 33. 33. Kungsörn / Golden EagleTidigare fanns kungsörnen över Norrahalvklotet, men har idag försvunnitfrån flertalet av de mer tätbefolkadeområdena. Trots att den lokalt är utdödpå flera platser så är den förhållandevisvitt spridd och förekommer i Eurasien,Nordamerika och delar av Afrika. Densaknas helt i ökenområden och denarktiska zonen. Det finns färre än 700 revir i Sverige.På senare tid har kungsörnen långsamtåteretablerat sig framförallt ut motNorrlandskusten och finns nu i helaNorrland utom allra närmast kusten. Merparten av underarterna är mel­lan 65–100 cm, med ett vingspann på150–240 cm, och väger 2,5–7 kg.• Var: Från ön Olmen uppemot Lapp­moberget kan man se hur kungsörnarförflyttar sig. En bra utkiksplats ärLånggravelsberget.• När: Närhelst.• Hur: Från Vandringslederna runtLappmoberget och från utkikspunktenvid Långgravelsberget.There used to be golden eagle across theNorthen hemisphere, but it has now dis-appeared from most of the more denselypopulated areas. Although it is locallyextinct in several places, it is relativelywidespread and occur in Eurasia, North 31
 34. 34. America and parts of Africa. It is totally During courting season, they useabsent in the deserts and the Arctic three different sounds: Clicks, similarzone. There are fewer than 700 territo- to the sound of sticks being beatenries in Sweden. More recently, the eagle against each other. The clicks are re-slowly re-established itself primarily peated 8–10 times at an acceleratedinland off the northern coast. Most of pace. This is followed by the sip, simi-the species are between 65–100 cm, with lar to a cork being pulled out of a bottle.a wingspan of 150–240 cm, and weigh In calm weather, the sip sound can be2.5 to 7 kg. heard from 100–150 meters. Finally there is a sound similar to the hissing• Where: You can see the Golden Eagle of a scythe being sharpened.moving from the island Olmen up Lapp- The black grouse nests through allmoberget. A good vantage point is Lång­ of Sweden, from the southern tip togravelsberget. the birch-clad mountains in the north.• When: Whenever. Early in the spring, blackcocks par- Tjäder / Capercaillie• How: From hiking trails around Lapp- ticipate in a fascinating territorialmoberget and from the lookout point at and breeding display known as a lekthe long-Gravel Mountain. av en kork som dras ur en flaska. Slut­ och breder ut stjärten. Häftiga strider (from the Swedish leka – play). Before ligen kommer sisningarna som liknar utkämpas ofta mellan tupparna under the sunrise, the lek takes place on theTjäder & Orre det väsande ljudet av en lie som slipas. leken. Även hönorna infinner sig på ground.Capercaillie & Black Grouse Av dessa ljud hörs klunken bäst, i lekplatsen, men de håller sig mera i At sunrise, the cocks then continue lugnt väder upp till 100–150 meter. skymundan. their lek in the trees. They coo, strut,Tjädern är en mycket stor och tung • Var: Gåsmyren, Storsjömyren. fan out their tails, spread their wingshönsfågel som liknar orren, men skiljs Orren häckar allmänt i Sverige från • När: Mars till maj i tidig gryning. slightly and inflate the wattles abovefrån denna genom större storlek och Skåne till långt upp i Lappland och • Hur: Man bör vara tyst och ha neu­ their eyes. Heavy battles are oftenden rundade stjärten. går på fjällsluttningarna upp i björk­ trala kläder. Hitta en plats där det fought. The hens are also present dur- Tjädern är vanligtvis tystlåten under regionen. Tidigt på våren börjar orren brukar finnas orre eller tjäder och sätt ing the lek, but stay in the shadows.året förutom på våren när de spelar sin lek, som före soluppgången hålls er tyst och vänta. • Where: Gåsmyren, Storsjö bog.inför häckningen. på marken (till exempel på mossar, • When: March to May in the early Under spelet urskiljs tre olika läten: frusna kärr eller sjöar). Capercaillie is a very large and heavy dawn.Knäppningarna, som liknar det ljud I soluppgången flyger tupparna upp bird chicken, simular to the black • How: Be silent and wear neutralsom uppkommer när tunna träpinnar i träden och spelar även där. Under grouse, but separated from it by a clothing. Find a place where there tendsslås mot varandra. Dessa upprepas spelet blåser och kuttrar de, springer larger size and a rounded tail. to be black grouse or capercaillie and8–10 gånger i allt hastigare takt. Där­ omkring och hoppar om varandra, lå­ Capercaillie is usually quiet except sit quietly and wait.efter följer klunken, som liknar ljudet ter vingarna hänga ned och reser upp in the spring when they mate.32
 35. 35. Havsörn / White-tailed Eagle 33
 36. 36. Bär och svampBerries and mushrooms34
 37. 37. Tack vare vår unika svenska allemansrätt kan du röra dig The Right of Public Access (Allemansrätten) is unique and thenästan överallt i naturen på Hornslandet, så länge du inte most important base for recreation in Sweden, providing thestör eller förstör. possibility for each and everyone to visit someone else’s land, På sensommar och tidig höst kan du kan fritt plocka både to take a bath in and to travel by boat on someone else’s waters,lingon och blåbär och du kan också finna svamp i form av ex. and to pick wild flowers, mushrooms, berries.karljohansvamp, gula kantareller eller släktingen trattkan- You can find rich amounts of lingonberries from August totareller runt Hölick. September, blueberries from July to August and mushrooms such as chanterelle and cep in the late summer and autumn. 35
 38. 38. I Sven Lundgrens fotspårIn the footsteps of Sven Lundgren1. 1939 mönstrade Sven på som 1 In 1939, the 16-year old Sven signed16-åring på den fyrmastade barken on the four-masted barque “Abraham”Abraham Rydberg”. Det råkade sam- Rydberg”. This coincided with the out-manfalla med andra världskrigets break of WW2 and they passed troubledutbrott och de passerade oroliga vatten waters outside the coast of Englandutanför Englands kust. Till slut nådde before reaching the final destination ofde fram till sitt mål i Buenos Aires. Buenos Aires.2. Sven har ständigt nya projekt på 2. Sven constantly has a number of newgång. När vi besökte honom var han projects at hand. He has built his boatmitt uppe i bygget av en ny verkstad – and boat-house himself, and is cur-helt själv, sä klart. Sjöboden och båten rently constructing a workshop.har han också byggt.36
 39. 39. En speciell eloge bör föräras Sven Lundgren som inte bara A special tribute should be paid to Sven Lundgren, who haslotsat in båtar under ett halvt sekel från Hölicks lotsstation not only guided boats from the Hölick pilot station during halfutan också trampat upp och gjort i ordning en del av de löp- a century, but has also trailed and worked on the running andoch vandringsleder som valts ut i denna publikation. hiking tracks featured in this publication. 1 2I dag har Sven ”gått i land”. Hans nyttja på Hornslandet. Det går inte att Today, Sven has retired from naval life the public to use. You cannot avoid theegenhändigt byggda öppna motorbåt undgå de gula handskrivna skyltarna i and his small self-built plywood mo- yellow, personal signs spread over thei plywood, får vackert ligga och vila i terrängen. Vad ”Älgränna” är berättar tor boat gets to stay in the boat-house. terrain.sjöboden. Det Sven brinner allra mest gärna Sven om men vad ”Pinus Mon­ What Sven is most passionate about is Sven lives way out behind the pilotför är faktiskt skidåkning och vint­ tana” är får man upptäcka själv. actually cross-country skiing and the station, but is most often seen in therarna på Hölick. Det är också därför Sven bor längst ut bortanför det Hölick winters. This is also the reason woods.han har gjort jättejobbet att mäta ut gamla Lotstornet men träffas oftast i behind him putting a massive numberoch öppna upp de leder som går att ut­ skogen. of man-hours into opening up trails for 37
 40. 40. Hölick Havsresort · Översikt / OverviewIdag består Hölick Havsresort av 18 stugor med hotellstan- Today, Hölick Havsresort consists of 18 hotel standard cotta-dard och startskottet har gått för byggnation av ytterligare ges. Expansion of yet another 22 cabins/chalets has started.22 stugor/chalets. De nya husen har utvecklade designinslag These houses have intriguing design elements and large win-och de stora glasytorna ger en utomhuskänsla även när man dow walls with the aim of achieving an outdoor feeling evenär inomhus. when you are indoors. Nya designhus (C)* Restaurang Verandan (A) Storsands B C havsbad 3 4 Hotellstugor 1–12 2 5 Havsbadet Ystan 1 Fiskeläger 6 7 8 9 10 Parstugan 11 12 Öst/Väst Mycklan Alpstugan Lekplatsområde (B) Nya designhus (C)* A WC, Kök, Bastu Delibutik Minigolf Furan A Lagunen 1 Hölicks fiskeläger (B) 100 m *Byggs under 2010 och 2011.38
 41. 41. Boende / Accomodation Hotellstuga Hotellstuga SjälvhushållsstugaHotellstuga – nr 1–12 Lagunen 1 Alpstuga24 kvm, separat sovrum med dubbelsäng, möjlighet Arkiteksritade designhus om 95 kvm. Avskilt belä­ Fin stuga med mysigt loft och avskilt läge, ca 35 kvm,till en extrabädd, LCD­TV, DVD, dusch, WC, kök i gen med havsglimt. Huset är topputrustad med kök, med altan, kök, husgeråd, TV, dubbelsäng på sovloft,allrum. Sänglinne och handdukar, städning, frukost öppenspis, tre sovrum, dusch, toalett och tvättma­ 4 bäddar (våningssängar) i separat sovrum, täckenetc ingår (kaffe/te, juice, ostsmörgås och yoghurt). skin. LCD­TV, DVD. Sänglinne och handdukar, städ­ och kuddar (ej sänglinne) samt dusch/WC. LämpligLämplig för upp till 3 personer. ning, frukost etc ingår. Lämplig för 4 – 10 personer. för upp till 6 personer. Hotellstuga Självhushållsstuga SjälvhushållsstugaHotellstuga – Myckla Parstuga Öst/Väst FuranTimmerstuga med härlig naturkänsla– med stor Mysig parstuga med avskilt läge nära lekpark. Det En mycket rymlig stuga, 80 kvm, 2 altaner, belägenaltan, dubbelsäng och våningssäng, LCD­TV, DVD, finns två enheter: öst och väst. Altan, grillplats, kök/ i närheten av reception/butik. Furan erbjuder ettdusch, WC, kök i allrum. Sänglinne och handdukar, allrum, husgeråd, TV, sovrum 4 bäddar (dubbelsäng luftigt allrum med öppenspis, 3 sovrum med dub­städning, frukost etc ingår (kaffe/te, juice, ostsmör­ + våningssäng), täcken och kuddar (ej sänglinne), belsängar, fullständigt utrustat kök med sittplatser,gås och yoghurt). Lämplig för upp till 4 personer. dusch/WC. Lämplig för upp till 4 personer. matplats, TV etc. (ej sänglinne). 39
 42. 42. Konferens / Gruppbokningar / BröllopHölicks kapell ligger på höger sida, på vägut mot Hölicks fyr. Kapellet byggdes 1930och invigdes samma år av ärkebiskopNathan Söderblom. HälsingekonstnärenGösta Bohms altartavla från 1954, somdominerar kapellet, visar den uppstånd-ne Kristus vars beskydd och välsignelseutbreder sig över Hölicks fiskeläge.1 och 2. Restaurang ”Verandan”,3. Stugan/konferenslokalen ”Furan”,4. Stugan/konferenslokalen ”Lagunen”.5. Kapellets entré.40
 43. 43. Konferenser. Hölick Havsresort erbjuder goda förutsätt- Bröllop. Hölicks kapell invigdes 1930 och är ett mycketfin ningar för konferenser och möten. och populär plats för bröllop. Bröllopsgästerna brukar sedan Vi har tre konferenslokaler; Furan och Lagunen för grup- sova över i hotellstugorna och festen hålls på Restaurang per upp till 15 personer och Storsands veranda med plats för Storsands veranda. upp till 40 personer. Hör av er i tid eftersom det snabbt blir fullbokat på hel- Konferensgästerna bor i moderna hotellstugor i natur- gerna, särskilt i augusti. miljö. Kajaking, fiske, cykling eller vandring brukar vara uppskattade inslag under konferensen.1 32 4 5 41
 44. 44. 3
 45. 45. Ledorden för utvecklingen av Hölick Havsresort är kvalitet, design och natur. Som gäst på Hölick kan man förvänta sig en butik med fina färskvaror, en restaurang med vällagad mat, ett lustfyllt boende med naturkänsla samt ett rikt utbud av aktiviteter. The key to the development of Hölick Havsresort is the quality, design and nature. As a guest at Hölick you can expect to find a shop with fine fresh groceries, a restaurant with well prepared food, pleasurable accomodation close to nature and a wide range of activities. Hölick Havsresort · www.holick.se Production, design and photo in collaboration with Nordström Design (nordstromdesign.se)4 Edition 2, Nov 2010.

×