Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Aktuální otázky
odpovědnosti za porušování práv
duševního vlastnictví online
Martin Husovec Brno; Feb 2013
Dva príbehy
Courtesy of
Prof. Zittrain
“Some food for thought”
“Nesystematický výklad”
Barcelona [ES]
● Žaloba o odpojenie užívateľa z internetu
● bez časovej limitácie
● užívateľ nebol ani účastníkom konania
...
Tallinn [EE]
● Deliktná zodpovednosť diskusného fóra
● striktná zodpovednosť
● povinnosť monitorovať všetku diskusiu
● ozn...
Ten istý fenomén, dva rôzne svety
● Deliktná zodpovednosť (Tallinn)
● únijné právo neupravuje vznik, ale vylúčenie (čl. 12...
Deliktná zodpovednosť
(horúce otázky)
● Čo je vlastný obsah?
● Kto je common law “publisher” [Tamiz v Google Inc Google UK...
Obligatórna súčinnosť
(horúce otázky)
● Viaceré koncepčné otázky
● striktná zodpovednosť cez zadné vrátka [čl. 12(3), 13(2...
Problém filtrovania
●
Zľacňovanie a inovácie vo filtrovaní ho urobia neoddeliteľnou súčasťou
internetu;
● Otázka preto ani...
“Geometria” práv PDV
“massive objects cause a distortion in space-time,
which is felt as gravity” (Einstein, 1915)
picture...
● Aj PDV sú trojrozmerné “ťažké objekty”, ktoré menia
časo-priestor (spoločnosť) okolo seba;
● Podmienky pre objekt ochran...
Kontaktné údaje
martin (at) husovec.eu
Knižka
www.husovec.eu/p/book.html
http://ssrn.com/author=1912670
twitter.com/hutko
...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Auktuálne otázky zodpovednosti za porušovanie práv duševného vlastníctva online

513 vues

Publié le

Prezentácia z februárovej prednášky v Brne.

Publié dans : Droit
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Auktuálne otázky zodpovednosti za porušovanie práv duševného vlastníctva online

 1. 1. Aktuální otázky odpovědnosti za porušování práv duševního vlastnictví online Martin Husovec Brno; Feb 2013
 2. 2. Dva príbehy Courtesy of Prof. Zittrain “Some food for thought” “Nesystematický výklad”
 3. 3. Barcelona [ES] ● Žaloba o odpojenie užívateľa z internetu ● bez časovej limitácie ● užívateľ nebol ani účastníkom konania ● poskytovateľ sa ho vôbec nezastal ● užívateľ nemá prostriedok nápravy ● zatiaľ žalovaný len jeden poskytovateľ ● možné aj všetkých v krajine naraz ● Audiencia Provincial Barcelona, Case No. 470/2013, 23. December 2013;
 4. 4. Tallinn [EE] ● Deliktná zodpovednosť diskusného fóra ● striktná zodpovednosť ● povinnosť monitorovať všetku diskusiu ● oznámenie a filtrácia nestačí ● aktívny hosting ● dnes pred ESĽP, veľká komora ● rozhodnutie ESĽP, Delfi AS v. Estonia, App. No. 64569/09. picture by Visit Estonia
 5. 5. Ten istý fenomén, dva rôzne svety ● Deliktná zodpovednosť (Tallinn) ● únijné právo neupravuje vznik, ale vylúčenie (čl. 12-14 SEO); ● v zásade národné právo; ● obmedzená cez zákaz všeobecnej povinnosti monitorovať (čl. 15 SEO); ● Obligatórna súčinnosť nevinného poskytovateľa (Barcelona) ● únijné právo upravuje minimum, ale aj vrchný strop (čl. 8(3) InfoSoc, čl. 11 EnfD, čl. 63(1) UPCA, ? CTMR); ● nevzťahuje sa na ňu vylúčenie (čl. 12-14 SEO); ● len niektoré krajiny majú tradíciu; ● obmedzená cez zákaz všeobecnej povinnosti monitorovať (čl. 15 SEO); ● napr. blokovanie webstránok, odhalenie identity, odpojenie z internetu, a pod.
 6. 6. Deliktná zodpovednosť (horúce otázky) ● Čo je vlastný obsah? ● Kto je common law “publisher” [Tamiz v Google Inc Google UK Ltd [2012] EWHC 449 (QB)] ● Koho obsah je “našepkávanie vo vyhľadávaní” [BGH, autocomplete, VI ZR 269/12] ● Kto už neposkytuje pasívny hosting? ● Poskytovateľ diskusie [pozýva užívateľov, technický dizajn, profit, a pod.] Delfi AS v. Estónsko [Najvyšší súd Estónska, 21.1.2008] ● Podobne výkladové stanovisko Ministerstva priemyslu a obchodu ČR (obchodný model v. skutočná vedomosť) ● Ako obmedzuje zákaz všeobecnej povinnosti monitorovať post-notifikačnú starostlivosť? ● Rozsah špecifického prípadu; Nemecká judikatúra veľmi široko; ● Možno tento zákaz uplatňovať aj na aktívny hosting? ● Slobodný výkon povolania: § 46-49 Scarlet Extended C-70/10; § 105 návrhov GA vo veci UPC Telekabel Wien C-314/12. ● Sloboda prejavu: [?] Delfi AS v. Estónsko, ESĽP. ● Rozsah aplikácie protiprávnej omisie podľa ObčZČR? ● Možno §§ 2900 a 2901 aplikovať aj na ochranu osobných údajov? [ochranná norma] ● Poskytovateľ (napr. Vyhľadávač, či YouTube) nemusí byť data controller (správca) podľa ZoOOU; ● [Google Spain, C-131/12; Rozhodnutie Corte di Cassazione, YouTube, sp. zn. 5107/14.]
 7. 7. Obligatórna súčinnosť (horúce otázky) ● Viaceré koncepčné otázky ● striktná zodpovednosť cez zadné vrátka [čl. 12(3), 13(2), 14(3) SEO] ● potreba subsidiarity oproti deliktnému právu? [žaloba o zrušenie registrácie bez žalovania držiteľa domény – prípad HomelifeSpain.com] ● kto nesie náklady? [smernica implicitne žalovaný, no nemusí vždy] ● Procesné a iné ľudské práva? ● Blokovanie webstránok a právo na spravodlivý proces [Husovec, http://ssrn.com/abstract=2257232] ● Právo na súkromný život [žaloba o odpojenie] ● Sloboda prejavu a “kolaterálna cenzúra” [ESĽP, Ahmet Yıldırım v Turkey (Case No. 3111/10)] ● Ako ju obmedzuje zákaz všeobecnej povinnosti monitorovať? ● Zastavilo síce filtrovanie ala Scarlet Extended C-70/10 a Netlog C-360/10, no nezastaví UPC Telekabel Wien C-314/12UPC; ● Nemecká judikatúra ide ďaleko;
 8. 8. Problém filtrovania ● Zľacňovanie a inovácie vo filtrovaní ho urobia neoddeliteľnou súčasťou internetu; ● Otázka preto ani nie je či vôbec aplikovať, ale za akých okolností. Problém ● “kolaterálnej cenzúry” – blokovanie všetkých Google Sites pre jednu [Ahmet Yıldırım v. Turkey]; ● “zajatia algoritmami” - ak mi je niečo odmietnuté pretože stroj vyhodnotí moje dáta určitým spôsobom, akú mám možnosť ochrany? - algoritmus je obchodné tajomstvo a nezískam ho ani cez odpis informácií (BGH, VI ZR 156/13); - keď nie je transparentný, ako môžem dokázať, že je neobjektívny, diskriminačný, nesprávny alebo neproporcionálny? - sloboda prejavu, právo na súkromný život, a pod.
 9. 9. “Geometria” práv PDV “massive objects cause a distortion in space-time, which is felt as gravity” (Einstein, 1915) picture by NASA
 10. 10. ● Aj PDV sú trojrozmerné “ťažké objekty”, ktoré menia časo-priestor (spoločnosť) okolo seba; ● Podmienky pre objekt ochrany (napr. jedinečný výsledok tvorivej duševnej činnosti človeka); ● Doba ochrany (napr. 70 rokov po smrti jediného autora); ● Rozsah práva (spôsoby použitia diela § 18 AutZČR) + rozsah jeho vymáhateľnosti (možnosť vynútenia práva podľa voči tým čo nezasahujú § 18 AutZČR priamo); ● SDEÚ si nedostatok právneho základu v rozsahu vymáhateľnosti často kompenzuje v rozsahu práva [Innoweb, C-202/12, Svensson, C-466/12 vs Frisdranken, C-119/10 ] “Geometria” práv PDV
 11. 11. Kontaktné údaje martin (at) husovec.eu Knižka www.husovec.eu/p/book.html http://ssrn.com/author=1912670 twitter.com/hutko Ďakujem za pozornosť!

×