Publicité

LopPLTT-03, Nhom0.pptx

28 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Similaire à LopPLTT-03, Nhom0.pptx(20)

Dernier(20)

Publicité

LopPLTT-03, Nhom0.pptx

 1. ST T Mã số SV Họ tên SV Mức độ đóng góp (đánh dấu X vào ô bên dưới) Ghi chú Đóng góp nhiều (giữ nguyên điểm) Đóng góp trung bình (-0.5 điểm) Đóng góp ít (- 1 điểm) Không đóng góp (0 điểm) 1 2173201080024 Nguyễn Hoàng Giang x Nhóm trưởng 2 2173201080011 Lê Hoàng Mỹ Hà x 3 2173201080788 Bùi Phạm Minh Châu x 4 2173201080719 Đinh Nguyễn Quốc Duy x 5 2173201081117 Nguyễn Cao Hồng Duyên x 6 2173201080426 Nguyễn Hữu Đạt x Môn học: PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THÔNG Bài học: Luật An ninh mạng Ngày: XX /02/2023 • Tên lớp: 221_71NEPR40352_03 • Tên nhóm: 2 Câu hỏi: Các bạn thử đưa ra cách ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với sinh viên trong giai đoạn hiện nay?
 2. PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THÔNG Lớp: 222_71LAPR40332_03 GVHD: ThS. Nguyễn Chí Hùng Nhóm: 2
 3. SINH VIÊN VÀ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 4. Mục lục: 1.Luật sở hữu trí tuệ và bản quyền 2.Quan điểm sinh viên photo sách giáo trình để học có vi phạm bản quyền không? 3.Cách để có sách giáo trình hợp pháp. 4.Kết luận
 5. 1.Luật sở hữu trí tuệ và bản quyền 1.1.Luật sở hữu trí tuệ Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả. Được Nhà nước và pháp luật bảo vệ. 1.2.Bản quyền Bản quyền là một thuật ngữ pháp lý được sử dụng rộng rãi trong Sở hữu trí tuệ. Mô tả quyền lợi kinh tế của người sáng tác ra các tác phẩm văn học và nghệ thuật Pháp luật và Đạo đức truyền thông
 6. 1.Luật sở hữu trí tuệ và bản quyền Pháp luật và Đạo đức truyền thông Nguồn:https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/dao-nhai-sao- chep-trong-nghe-thuat-chuyen-cu-van-nhuc-nhoi-1115093.ldo Nguồn: https://thanhnien.vn/mv-nhac-viet-lien-tuc-bi-to-dao-nhai- 1851486301.htm Vi phạm bản quyền
 7. 1.Luật sở hữu trí tuệ và bản quyền Pháp luật và Đạo đức truyền thông Nguồn:https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/dao-nhai-sao- chep-trong-nghe-thuat-chuyen-cu-van-nhuc-nhoi-1115093.ldo Nguồn: https://thanhnien.vn/mv-nhac-viet-lien-tuc-bi-to-dao-nhai- 1851486301.htm Một vấn đề của xã hội
 8. 2.Quan điểm sinh viên photo sách giáo trình để học có vi phạm bản quyền không? Pháp luật và Đạo đức truyền thông Tác giả được pháp luật bảo hộ Sách giáo khoa Giáo trình Bài giảng Sự tôn trọng nỗ lực, trí tuệ, sức lao động trí óc
 9. 2.Quan điểm sinh viên photo sách giáo trình để học có vi phạm bản quyền không? Pháp luật và Đạo đức truyền thông (Trích Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022)
 10. 2.Quan điểm sinh viên photo sách giáo trình để học có vi phạm bản quyền không? Pháp luật và Đạo đức truyền thông Theo đó, hành vi tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân được áp dụng không nhằm mục đích thương mại sẽ không vi phạm pháp luật
 11. 2.Quan điểm sinh viên photo sách giáo trình để học có vi phạm bản quyền không? Pháp luật và Đạo đức truyền thông Tuy nhiên Hành vi tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân được áp dụng không nhằm mục đích thương mại sẽ không vi phạm pháp luật
 12. Hành vi tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân được áp dụng không nhằm mục đích thương mại sẽ không vi phạm pháp luật 2.Quan điểm sinh viên photo sách giáo trình để học có vi phạm bản quyền không? Pháp luật và Đạo đức truyền thông Tuy nhiên
 13. 2.Quan điểm sinh viên photo sách giáo trình để học có vi phạm bản quyền không? Pháp luật và Đạo đức truyền thông
 14. 2.Quan điểm sinh viên photo sách giáo trình để học có vi phạm bản quyền không? Pháp luật và Đạo đức truyền thông Khảo sát 100 sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nguồn: Thư viện quốc gia Việt Nam
 15. 2.Quan điểm sinh viên photo sách giáo trình để học có vi phạm bản quyền không? Pháp luật và Đạo đức truyền thông Khảo sát 100 sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nguồn: Thư viện quốc gia Việt Nam
 16. 2.Quan điểm sinh viên photo sách giáo trình để học có vi phạm bản quyền không? Pháp luật và Đạo đức truyền thông
 17. 3.Cách để có sách giáo trình hợp pháp. Pháp luật và Đạo đức truyền thông • Ý thức tôn trọng quyền tác gỉả • Trả tiền nhuận bút bằng cách mua sách tại các cơ sở phân phối, sàn thương mại điện tử • Mượn ở thư viện của các trường đại học, trên địa bàn thành phố • Trực tiếp đến tác giả đã viết ra giáo trình để xin quyền sở hữu • Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh hoạ trong tác phẩm của mình
 18. 3.Cách để có sách giáo trình hợp pháp. Pháp luật và Đạo đức truyền thông Giải pháp?
 19. 3.Cách để có sách giáo trình hợp pháp. Pháp luật và Đạo đức truyền thông Nâng cao ý thức của sinh viên qua giáo dục
 20. KẾT LUẬN Vi phạm bản quyền hay không sẽ tùy thuộc vào mục đích của người sử dụng. Điều ta cần là tôn trọng quyền và trí tuệ của tác giả
Publicité