Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Ontzorg de zorg
6 denkrichtingen voor zorgmanagers
Whitepaper
IBO business school | Postbus 48 | 3830 AA Leusden
Telefoon ...
IBO business school | Postbus 48 | 3830 AA Leusden
Telefoon 088 556 1100 | Fax 088 556 1101 | info@ibo.nl | www.ibo.nl | R...
IBO business school | Postbus 48 | 3830 AA Leusden
Telefoon 088 556 1100 | Fax 088 556 1101 | info@ibo.nl | www.ibo.nl | R...
IBO business school | Postbus 48 | 3830 AA Leusden
Telefoon 088 556 1100 | Fax 088 556 1101 | info@ibo.nl | www.ibo.nl | R...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

IBO Business School whitepaper 'Ontzorg de zorg'

410 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

IBO Business School whitepaper 'Ontzorg de zorg'

  1. 1. Ontzorg de zorg 6 denkrichtingen voor zorgmanagers Whitepaper IBO business school | Postbus 48 | 3830 AA Leusden Telefoon 088 556 1100 | Fax 088 556 1101 | info@ibo.nl | www.ibo.nl | Rabobank 37.52.00.894 | KvK 30071689
  2. 2. IBO business school | Postbus 48 | 3830 AA Leusden Telefoon 088 556 1100 | Fax 088 556 1101 | info@ibo.nl | www.ibo.nl | Rabobank 37.52.00.894 | KvK 30071689 De zorg is in verandering, dat weet u als zorgmanager als geen ander. De laatste decennia is er veel externe regelgeving gekomen en een toenemende controle op de kwaliteit van zorg. De financiers van de zorg bij monde van de zorgverzekeraars leggen strakke financiële kaders neer waarbinnen de zorg geregeld moet worden. Daarnaast is er sprake van een toenemende zorgvraag, terwijl er ook nog geen oplossing is gevonden voor het groeiende tekort aan handen aan het bed. Kortom, het zijn geen gemakkelijke tijden voor managers in de zorg. Er bestaat geen standaard managementrecept voor deze complexe problematiek. Het doel van deze whitepaper is dan ook niet het geven van antwoorden, maar juist het stellen van vragen. Want voor iedere manager is het nuttig om los te komen van de dagelijkse realiteit en de eigen organisatie en zijn mogelijke rol daarin vanuit meerdere perspectieven kritisch te bekijken. Zo blijft u scherp en kunt u vaststellen of de gekozen weg nog steeds de juiste is. 1. Wat zijn uw doelen en doelgroepen? Wat is het doel van uw zorgorganisatie? En voor welke zorgproces- sen bent u als manager verantwoordelijk? Werkt u in een ziekenhuis of in een instelling voor langdurige zorg? Dat maakt veel verschil voor de behoeften van de patiënt. In een ziekenhuis verblijft een patiënt gemiddeld maar kort. Het is dan van belang dat hij in de tijd dat hij er is, zo snel en adequaat mogelijk wordt geholpen. Hij zit niet te wachten op lange wachttijden. Hij wil niet drie keer hoeven terugkomen als hij door drie verschillende artsen moet worden gezien, maar dit graag op een dag plannen. Niet de agenda van de arts maar de agenda van de patiënt wordt dan het uitgangspunt. In instellingen voor langdurige zorg, bijvoorbeeld verpleeghuizen, ligt dat fundamenteel anders. Het gaat de patiënt hier niet om tijd maar om aandacht. Hij is er niet bij gebaat als de verzorgende telkens op haar horloge kijkt als ze met hem bezig is. Deze verschillende uitgangssituaties vragen om een verschillende aanpak. Maatregelen die goed kunnen werken in een ziekenhuis, zijn niet zo maar door te voeren op andere zorggebieden. Kwaliteit wordt wel omschreven als de mate waarin een product of dienst voldoet aan de behoefte van de klant. Kwaliteit van zorg begint dus bij het bepalen van de behoefte van uw patiënt en dat tot doel maken van uw inspanningen. 2. Heeft u problemen helder in kaart gebracht? Welke problemen ondervinden uw medewerkers op de werkvloer? Waarover zijn patiënten niet tevreden? Deze vragen kunt u alleen beantwoorden door met hen in gesprek te gaan, door zelf vragen te stellen. 6 denkrichtingen voor zorgmanagers >> Het motto van IBO Business School is ‘managing your ambition’. Wij helpen managers zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Dit doen we door in onze opleidingen kennis, vaardigheden en toepassing te combineren. “De opleiding heeft me een helikopterview gegeven. Ik heb hier dagelijks profijt van in de begeleiding en advisering van mijn managers. Mijn zelf- vertrouwen heeft een enorme boost gekregen en dat straal ik nu uit” Marina Verdaasdonk, stafadviseur afdeling Pathologie, UMC Utrecht M a n a g e n i n e e n z o r g c o n t e x t Marktwerking, andere kwaliteitseisen, bureaucratisering, vergrijzing. Het zijn vier uit veel meer ontwikkelingen die op dit moment de dynamiek in de zorgsector bepalen. Managers worden uitgedaagd betere zorg te leveren tegen minder kosten. Inspectie, consumenten en marktpartijen verwachten daarbij inzicht in kwaliteit en uitgaven. En wat te doen met de groeiende vraag naar zorg in combinatie met krapte op de arbeidsmarkt van goed opgeleid personeel? Wat onveranderd blijft, is dat er mensen zijn die zorg nodig hebben. En dat er mensen zijn die met hart en ziel voor de zorg kiezen. Hoe blijft er voldoende ruimte voor passie en patiënten te midden van de druk die al deze ontwikkelingen met zich meebrengen? De kunst is al deze vraagstukken in perspectief te plaatsen. Door een bedrijfskundige benadering kunt u lijn brengen in alle ontwikkelingen. Zo kunt u ontdekken dat ze op een positieve manier geïntegreerd kunnen worden. In en om de zorg- en welzijnssector bestaat dan ook een groeiende behoefte aan bedrijfskundig denken en doen. Dit is niet tegenstrijdig aan waar het uiteindelijk echt om draait - de zorg voor mensen. Bedrijfskundig denken draagt er juist aan bij. Dat is dan ook wat u zult ontdekken tijdens de opleiding Health Care Bedrijfskunde. Misschien zijn uw patiënten ontevreden over te lange wachttijden of klagen uw medewerkers over een te hoge werkdruk. Met een goede planning kunt u in dit geval veel verbeteren. In een Amerikaans ziekenhuis speelde een dergelijke situatie. Na onderzoek bleek dat de tijdsdruk en lange wachttijden veroorzaakt werden door de acute gevallen die dagelijks aanklopten bij de polikliniek. Hiervoor was geen ruimte ingepland, terwijl het dagelijks twintig procent van de tijd in beslag nam. Door een simpele maatregel, namelijk deze twintig procent vrij te houden bij het inplannen van afspraken,
  3. 3. IBO business school | Postbus 48 | 3830 AA Leusden Telefoon 088 556 1100 | Fax 088 556 1101 | info@ibo.nl | www.ibo.nl | Rabobank 37.52.00.894 | KvK 30071689 kregen de zorgverleners meer tijd om hun werk goed te doen en konden patiënten op tijd en naar tevredenheid geholpen worden. Een eenvoudige maatregel denkt u wellicht, maar als niemand had gekeken naar de oorzaak van de slecht functionerende poli had deze situatie voortgeduurd. Een taak bij uitstek voor de zorgmanager. 3. Biedt u uw medewerkers voldoende regelruimte? Mensen die in de zorg werken zijn dit nooit gaan doen om zo effici- ënt mogelijk te kunnen werken. Dat is niet hun drijfveer. Zij hebben voor dit beroep gekozen omdat ze graag iets willen betekenen voor anderen, omdat ze willen ‘zorgen’. Een op tijd gebaseerd beheer- principe zoals dat nu wordt gehanteerd, blijkt in de praktijk averechts te werken. Doordat veel zorgverleners zich door de klok opgejaagd voelen, wordt de kwaliteit van de zorg juist minder en daar worden zorgverlener en patiënt geen van tweeën beter van. In plaats van het wegplannen of rationaliseren van de natuurlijke drijfveer van zorgverleners, zou deze als uitgangspunt moeten dienen voor de manier waarop zorg wordt georganiseerd. Zorgverleners zijn namelijk zelf heel goed in staat om te bepalen wat een patiënt nodig heeft op een bepaald moment. Vrij van tijdsdruk blijken zij hun werk zelfs sneller af te hebben. Durf als manager de klok los te laten en uw medewerkers zelf te laten bepalen hoe zij hun werk het beste en meest efficiënt kunnen invullen. Zo krijgen zorgverleners meer plezier in hun werk, loopt ziekteverzuim terug en wordt de zorg echt afgestemd op de individuele patiënt. Dubbele winst dus. 4. Zijn het speelveld en de spelregels voor iedereen duidelijk? Het is uw taak als manager om zorgverleners zodanig te faciliteren dat ze problemen in de praktijk zelf kunnen oplossen. Door de controle en invloed niet langer weg te halen bij uw medewerkers, verandert ook uw rol als manager. U verlaat het oude hiërarchische model en treedt meer op als een coachende dan als dirigerende leidinggevende. Dat vraagt om andere kwaliteiten van u als manager, om een andere manier van communiceren. Juist als de middelen beperkt zijn is overleg belangrijk. Hoe kunnen deze middelen, in de zorg gaat het dan om beschikbare zorguren, het beste worden ingezet? Over dit soort zaken kunt u concrete afspraken maken. Meer regelruimte voor de zorgverlener zelf, vraagt wel om een duidelijk kader. Het werkt alleen als alle medewerkers binnen de organisatie weten wat er van ze verwacht wordt en wat de speel- ruimte is. Andersom moeten de zorgverleners kunnen aangeven wat ze van u als manager verwachten en zich vrij voelen om met problemen of suggesties bij u aan te kloppen. Het is duidelijk tweerichtingsverkeer, met de patiënt als einddoel. Als u als manager minder regelneef wordt, houdt u tijd over om de zorg te monitoren, bijvoorbeeld door enquêtes uit te voeren, maar vooral door persoonlijk te praten met en te luisteren naar uw medewerkers, patiënten en eventueel hun familieleden. Met de kwalitatieve en kwantitatieve informatie die dit oplevert maakt u de kwaliteit van uw zorgverlening inzichtelijk voor uw eigen organisatie en voor zorgverzekeraars. 5. Stelt u zich op als doorgeefluik of als onderhandelaar? Onder het adagium dat de betaler bepaalt, hebben zorgverzekeraars een grote vinger in de zorgpap gekregen. Het gevolg hiervan is dat het beleid van zorgorganisaties niet primair is ingericht op de behoefte van de patiënt, maar is afgestemd op de wensen van de zorgverzekeraars. Managers dreigen een soort doorgeefluik te worden voor maatregelen die door zorgverzekeraars worden geïnitieerd. Als u uw patiënten centraal stelt en uw medewer- kers wilt faciliteren om binnen de gemaakte kaders een zo goed mogelijke zorg te leveren, zal dit wel eens botsen met het beleid dat zorgverzekeraars hanteren. Maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor onderhandeling. Ook voor zorgverzekeraars is een B e d r i j f s k u n d i g o p l e i d e n Bedrijfskundig opleiden bij IBO Business School betekent aandacht voor de integratie van alle bedrijfskundige deelgebieden. Onze docenten leggen daarbij de relatie met uw praktijk. Dit noemen wij toepas- bare bedrijfskunde. U krijgt een up-to-date overzicht van de bedrijfskundige werkvelden en u leert wat het toepassen van modellen en technieken voor uw bedrijf kan opleveren. Bedrijfskunde volgens IBO Business School is: • visie ontwikkelen op de toekomst van bedrijven • centraal stellen van klanten en stakeholders • samenhang van strategie, structuur en cultuur • integraal managen van alle bedrijfskundige disciplines • in kaart brengen van problemen rond bedrijfsvoering • gestructureerd omgaan met strategische keuzes in de bedrijfsvoering De bedrijfskundige kennis en vaardigheden die u zich in deze opleiding eigen maakt, zorgen ervoor dat u verder kunt groeien. Daar past “De praktisch gerichte vakken zijn een eyeopener om gericht mee aan de slag te gaan binnen de eigen praktijk. Met name het totaalbeeld bedrijfskunde wat ontstaat in de toepassing tijdens de analyse maakt dat het ‘blijft hangen’.” Joost van den Hoek, Leidinggevende wonen SGLVG, St. Zuidwester
  4. 4. IBO business school | Postbus 48 | 3830 AA Leusden Telefoon 088 556 1100 | Fax 088 556 1101 | info@ibo.nl | www.ibo.nl | Rabobank 37.52.00.894 | KvK 30071689 goede, betaalbare zorg en klanttevredenheid het uiteindelijke doel. Door als zorgmanager duidelijk beargumenteerde keuzes te maken en uw financiers te overtuigen van uw aanpak, kunt u wel degelijk de vrijheid creëren waar de zorg om vraagt. Dit doet een beroep op uw analyse- en adviesvaardigheden en op uw ondernemerschap. Het vraagt van u een breder bedrijfskundig perspectief, waarbij u op een open en creatieve manier zoekt naar nieuwe oplossingen. 6. Zijn uw kennis en vaardigheden nog up-to-date? Bovenstaande adviezen geven al aan dat een zorgmanager van nu van vele markten thuis moet zijn. Financiën, HRM, strategie, planning en organisatie, het zijn belangrijke aandachtsgebieden, waar niet alle zorgmanagers al even bedreven in zijn. Om de zorg beter te kunnen maken, dient u eerst u zelf als manager beter te maken. Kijk kritisch naar u zelf. Zorg dat u over de kennis en vaar- digheden beschikt om als goede gesprekspartner op verschillende niveaus te kunnen optreden. Kijk verder dan uw eigen organisatie en zoek contact met vakgenoten, bijvoorbeeld door het bijwonen van trainingen, lezingen of het volgen van gespecialiseerde opleidingen op dit gebied. De zorg is in beweging en als manager kunt u niet blijven stilstaan. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de verschillende ontwikkelingen in de zorgmarkt en hoe deze samen- hangen, dat u hierop anticipeert, dat u weet welke instrumenten u kunt inzetten en dat u blijft analyseren en vernieuwen. Zulke managers heeft de zorg hard nodig. Referenties De tekst van deze whitepaper is tot stand gekomen in samenwerking met Dr. Gabrielle Verbeek. Gabriëlle Verbeek is zelfstandig consultant in de zorg en oprichter van Artema, bureau voor vraagsturing en innovatie in de zorg. Met cliëntenorganisaties, beroepsgroepen en zorgaanbieders werkt zij aan een meer cliënt- en vraaggerichte zorgverlening. Zij is expert op het gebied van zorg- management en schreef hierover verschillende boeken. Zij promoveerde op het thema Timing van zorg, waarover zij schrijft in haar meest recente boek “Zorg: een kwestie van tijd” Gabrielle Verbeek werkt samen met IBO Business School. >> Meer lezen en leren om de zorg beter te maken? Deze whitepaper is een uitgave van IBO Business School. Al meer dan 35 jaar staat IBO Business School voor op de praktijk toegesneden opleidingen en MBA’s voor managers. Speciaal voor leidinggevenden in de zorg biedt IBO Business School de opleiding Health Care Bedrijfskunde. Deze opleiding biedt inzicht in de andere bedrijfsprocessen vanuit een zorgcontext. Maar daar stopt het niet. Het gaat immers niet alleen om het kunnen begrijpen van een andere bedrijfskundige discipline, het gaat ook om het begrepen worden door uw gesprekspartners. Uw bijdrage leveren als manager aan de organisatie en een meerwaarde creëren, dat leert u bij IBO Business School. Meer informatie over deze en andere bedrijfs- kundige opleidingen en MBA’s vindt u op: www.ibo.nl

×