Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Badanie prezentacji inwestorskich 2016

2 576 vues

Publié le

Wyniki IV edycji badania prezentacji inwestorskich przeprowadzonego w 2016 roku. Badanie, podobnie jak w latach ubiegłych, obejmowało 140 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (spółki należące do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80). Autorzy badania: Piotr Biernacki (założyciel IDEAcraft), Marcin Piechota (Marcin Piechota Design Works) oraz Justyna Biernacka (założycielka MATERIALITY). Wyniki badania zostały po raz pierwszy przedstawione 1 grudnia 2016 r. podczas konferencji "Trendy w raportowaniu i raport roczny" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Publié dans : Économie & finance
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Badanie prezentacji inwestorskich 2016

 1. 1. Badanie prezentacji inwestorskich Wyniki 2016 Piotr Biernacki Warszawa, 1.12.2016
 2. 2. Piotr Biernacki Marcin PiechotaJustyna Biernacka Autorzy badania
 3. 3. Po raz czwarty zbadaliśmy prezentacje 140 spółek należących do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 Badaniu były poddane najnowsze prezentacje wyników rocznych W IV edycji badania odnieśliśmy wyniki do rezultatów z roku 2015. Slajdy, na których brak zmiany (w % lub pp) obejmują kategorie badane po raz pierwszy w roku 2016 Dodatkowe informacje: patrz ostatni (61) slajd prezentacji
 4. 4. Zawartość prezentacji
 5. 5. 5 Większość spółek przygotowuje prezentacje 95% 78% 60% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy na stronie internetowej spółki są prezentacje inwestorskie? 70% -1pp -3pp +1pp +5pp
 6. 6. Uwaga: dalsze wyniki dotyczą tylko spółek, które publikują prezentacje inwestorskie
 7. 7. 7 I prawie wszyscy pamiętają o tym, żeby były one aktualne 100% 100% 96% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy prezentacje na stronie internetowej spółki są aktualne? 98% +35pp +43pp+31pp+10pp
 8. 8. 8 Nie wszyscy udostępniają prezentacje po polsku 95% 88% 94% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy na stronie internetowej spółki są prezentacje po polsku? 92% +1pp +2pp+1pp~
 9. 9. 9 A im mniejsza spółka, tym rzadziej udostępnia wersję angielską 100% 91% 50% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy na stronie internetowej spółki są prezentacje po angielsku? 73% -14pp -24pp -9pp ~
 10. 10. 4,8 4,3 2,6 WIG20 mWIG40 sWIG80 10 W 2015 roku przygotowaliśmy trochę mniej prezentacji niż rok wcześniej Ile prezentacji zamieszczono na stronie w 2015 r.? 3,5 -0,8 +0,2 -0,3 -0,3 Największa liczba prezentacji: 13
 11. 11. 41,4 27,9 16,6 WIG20 mWIG40 sWIG80 11 Historycznie sięgamy prezentacjami ok. 6 lat wstecz Ile w sumie prezentacji jest dostępnych na stronie? 25,0 Największa liczba archiwalnych prezentacji: 82
 12. 12. 4,1 3,7 2,6 WIG20 mWIG40 sWIG80 12 Używamy prezentacji do przedstawiania wyników okresowych… Ile prezentacji dotyczących wyników okresowych zamieszczono w 2015 r.? 3,3 -8,6% +7,3% +1,2% +0,5%
 13. 13. 1,1 0,6 0,2 WIG20 mWIG40 sWIG80 13 … a tylko sporadycznie i coraz rzadziej, żeby zakomunikować inne sprawy Ile innych prezentacji dla inwestorów zamieszczono w 2015 r.? 0,5 -65,5% -21,9% +4,7% -29,1% Największa liczba innych prezentacji: 8
 14. 14. 14 Tylko co piąta spółka publikuje ogólną prezentację, np. equity story 32% 28% 11% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy spółka publikuje ogólną prezentację dla inwestorów, np. equity story, prezentacja o spółce, prezentacja inwestycyjna itp.? 21%
 15. 15. 41,4 27,5 26,7 WIG20 mWIG40 sWIG80 15 Od ubiegłego roku objętość prezentacji niemal się nie zmieniła… Ile slajdów zawiera prezentacja wyników za 2015 r.? 30,1 +1,3%-6,3% -1,5% -2,2% Największa liczba slajdów w prezentacji: 67
 16. 16. 1,8 5,4 2,8 WIG20 mWIG40 sWIG80 16 … ale ich waga wzrosła o 1/3, a u spółek średnich aż o ponad połowę Jaki jest rozmiar (MB) prezentacji wyników za 2015 r.? 2,6 +21,6% +55,9% -9,4% +33,5% Największy rozmiar prezentacji: 50,0 MB
 17. 17. 17 Średnie i duże spółki coraz częściej strukturyzują prezentacje… 58% 66% 48% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy prezentacja zawiera agendę lub spis treści? 56% +1pp -22pp +23pp+14pp
 18. 18. 18 … a z kolei małe spółki zaczęły trochę częściej wykorzystywać załączniki 63% 50% 23% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy prezentacja zawiera załącznik (back-up slides)? 40% -1pp +5pp ~ -15pp
 19. 19. 11,5 5,1 6,1 WIG20 mWIG40 sWIG80 19 które są o ¼ krótsze niż przed rokiem i zajmują już mniej niż ¼ prezentacji Ile slajdów merytorycznych zawiera załącznik? 7,1 -15,0%+0,3% -21,2% -24,6% Największa liczba slajdów w załączniku: 29
 20. 20. 20 Zastrzeżenia, żeby nie brać na poważnie treści prezentacji są nadal popularne 63% 47% 55% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy prezentacja zawiera zastrzeżenie prawne (disclaimer)? 54% -3pp +1pp-3pp -9pp
 21. 21. 21 I nadal wolimy nie przedstawiać się inwestorom osobiście 16% 22% 9% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji przedstawieni zostali jej prelegenci? 15% -3pp -4pp +8pp -18pp
 22. 22. 22 Duże spółki częściej, a małe rzadziej umieszczają w prezentacjach kontakt… 84% 66% 48% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy prezentacja zawiera jakikolwiek kontakt do spółki? 61% +1pp -9pp +8pp +12pp
 23. 23. 23 którego staramy się nie personalizować nawet bardziej niż w ubiegłym roku 50% 39% 31% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy prezentacja zawiera kontakt imienny do przedstawicieli spółki? 38% -15pp -12pp-15pp -17pp
 24. 24. 24 Coraz częściej uważamy, że inwestorzy wiedzą, czym się zajmuje nasza spółka 21% 44% 48% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji przedstawiony jest profil działalności spółki? 41% -10pp -11pp-6pp -12pp
 25. 25. 25 Tylko duże spółki opowiadają o biznesie w kontekście ogólnogospodarczym 58% 16% 9% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji przedstawiona jest sytuacja makroekonomiczna w ostatnim okresie? 21% -12pp -9pp-21pp -3pp
 26. 26. 26 Spółki, zwłaszcza średnie, przestają opowiadać o rynku, na którym działają… 79% 34% 48% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji przedstawiona jest sytuacja na rynku, na którym działa spółka? 49% -27pp -19pp -44pp -15pp
 27. 27. 27 … chociaż niektóre z nich uczą się podawać konkretne udziały rynkowe 26% 29% 21% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji przedstawione są udziały rynkowe spółki? 24% +4pp +8pp +11pp-13pp
 28. 28. 28 Rachunek wyników jest niezmiennie najpopularniejszym elementem… 90% 84% 91% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy prezentacja zawiera rachunek wyników? 88% ~ -1pp -5pp +12pp
 29. 29. 29 … ale znaczenia, zwłaszcza wśród mniejszych spółek, nabiera bilans… 47% 56% 68% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy prezentacja zawiera bilans? 60% +9pp +19pp -4pp+8pp
 30. 30. 30 … a z kolei duże i średnie spółki polubiły prezentowanie cash flow 44% 56% 39% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy prezentacja zawiera rachunek przepływów pieniężnych? 45% +13pp +3pp +21pp +27pp
 31. 31. 31 Im większa spółka, tym bardziej uważa, że jej wyniki nie wymagają komentarza,… 68% 47% 59% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy prezentacja zawiera komentarze do wyników finansowych? 57% -5pp ~ -7pp -15pp
 32. 32. 3,4 3,4 3,1 WIG20 mWIG40 sWIG80 32 a tymczasem średnie i mniejsze spółki pokazują głębszą perspektywę historyczną Jaka jest liczba prezentowanych okresów w prezentacji? 3,2 +14,0% +12,5%-0,6% +9,9%
 33. 33. 33 Prawie tak samo jak rok temu lubimy roztaczać wizje,… 68% 66% 59% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji przedstawiona jest strategia lub cele operacyjne? 63% -5pp -8pp+1pp-9pp
 34. 34. 34 jednak nadal unikamy mówienia o przyszłości rynku, na którym działamy 42% 9% 27% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy prezentacja zawiera prognozy lub przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji na rynku, na którym działa spółka? 24% -5pp +4pp -16pp -8pp
 35. 35. 35 Niektóre duże i małe spółki zaczęły przewidywać wyniki finansowe… 21% 9% 14% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy prezentacja zawiera prognozy wyników finansowych? 14% +3pp +9pp-8pp +10pp
 36. 36. 36 choć niemal dwukrotnie częściej tłumaczymy inwestorom potencjalne ryzyka 47% 13% 25% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji przedstawione są czynniki ryzyka? 26% +3pp +2pp -1pp +14pp
 37. 37. 37 Nadal jesteśmy przekonani, że odbiorcy doskonale rozumieją język, którym mówimy 26% 6% 5% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji wyjaśnione są skomplikowane pojęcia i terminy, np. na poszczególnych slajdach lub w załączonym słowniczku? 9% +4pp -1pp+6pp +10pp
 38. 38. 38 Małe i duże spółki zaczynają o sobie mówić prostszym językiem 58% 53% 25% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji pojawiają się skomplikowane wskaźniki lub terminy branżowe, które nie są wyjaśnione? 41% -7pp -11pp ~-9pp
 39. 39. 39 Przedstawianie inwestorom, kto kieruje spółką, uważamy za zbędne… 5% 9% 18% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji przedstawiony jest skład zarządu, rady nadzorczej lub struktura grupy kapitałowej? 13% -4pp -5pp -5pp ~
 40. 40. 40 … podobnie jak wskazywanie, do kogo spółka należy 11% 19% 23% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji przedstawiona jest struktura akcjonariatu spółki? 19% ~ ~-6pp+11pp
 41. 41. 41 Niezmiennie ok. ¼ spółek prezentuje to, jak ich akcje zachowują się na giełdzie… 22% 26% 27% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji znajduje się wykres kursu i obrotów? 26% +3pp +2pp+4pp+5pp
 42. 42. 42 … ale zdecydowanie rzadziej dajemy inwestorom inne narzędzia wsparcia 16% 22% 16% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy prezentacja zawiera wskaźniki rynku kapitałowego lub inne informacje pomagające w ocenie sytuacji spółki na giełdzie? 18% -28pp -23pp-32pp -34pp
 43. 43. 43 W zakresie storytellingu nastąpił w ostatnim roku niewielki regres 47% 34% 25% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji używane są marketingowe (nie tylko opisowe) tytuły slajdów? 33% -4pp +2pp-5pp -14pp
 44. 44. 4,0 3,1 3,0 WIG20 mWIG40 sWIG80 44 W szkolnej skali ocen mamy solidną trójkę (nawet z małym plusikiem) Jaka jest ogólna ocena przydatności merytorycznej prezentacji? 3,2 +13,6%+11,6% +11,8% +12,1% Liczba przyznanych minimalnych ocen: 5
 45. 45. Wygląd prezentacji
 46. 46. 46 Ktoś, jak zawsze, zapomniał wstawić logo! 95% 100% 100% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji znajduje się logotyp spółki? 99% ~ ~~~
 47. 47. 47 Średnie spółki mniej chętnie chwalą się swoimi markami i produktami 32% 22% 43% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji znajdują się logotypy marek lub spółek zależnych? 34% -10pp ~ -28pp-2pp
 48. 48. 48 Czy nadal wstydzimy się naszych pracowników? 11% 25% 14% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji znajdują się zdjęcia przedstawicieli lub pracowników spółki? 17% -2pp -12pp +14pp -6pp
 49. 49. 49 Średnie i mniejsze spółki pamiętają, że biznes trzeba też pokazać 42% 66% 68% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji znajdują się zdjęcia produktów, usług, instalacji lub inne zdjęcia związane z działalnością operacyjną spółki? 62% -3pp +2pp-9pp -2pp
 50. 50. 50 Średnie spółki coraz bardziej starają się ilustrować prezentacje,… 26% 59% 39% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji znajdują się inne zdjęcia, niezwiązane z działalnością spółki? 43% ~ -10pp +17pp -3pp
 51. 51. 51 … a wszyscy coraz odważniej używają dużych zdjęć 39% 34% 46% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji wykorzystywane są zdjęcia zajmujące więcej niż ¼ powierzchni slajdu? 40% +12pp +20pp +2pp+9pp
 52. 52. 52 Wykresy słupkowe są w niemal wszystkich prezentacjach 95% 97% 96% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji wykorzystywane są wykresy słupkowe? 96% -2pp -4pp-3pp+6pp
 53. 53. 53 Wykresy liniowe zdecydowanie tracą popularność… 79% 72% 59% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji wykorzystywane są wykresy liniowe? 67% -20pp -31pp -7pp-15pp
 54. 54. 54 … przez co na drugim miejscu znalazły się wykresy kołowe 78% 78% 66% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji wykorzystywane są wykresy kołowe? 72% +3pp -1pp +10pp~
 55. 55. 55 Już niemal wszystkie duże spółki korzystają z zaawansowanych typów wykresów 84% 61% 46% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji wykorzystywane są zaawansowane rodzaje wykresów (np. wykresy typu bridge lub dwuosiowe)? 59% +5pp +4pp +1pp +12pp
 56. 56. 56 Połowa spółek korzysta z innych technik infograficznych 58% 44% 55% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy w prezentacji wykorzystywane są inne elementy infograficzne (schematy itp.)? 52%
 57. 57. 3,1 3,0 3,3 WIG20 mWIG40 sWIG80 57 Coraz lepiej (choć nadal średnio) stosujemy się do corporate identity Jaka jest ocena spójności prezentacji z corporate identity spółki? 3,2 +24,8%+12,3%+8,4% +17,0% Liczba przyznanych maksymalnych ocen: 18
 58. 58. 58 Nasze prezentacje prawie w ogóle nie są interaktywne 21% 3% 5% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy prezentacja zawiera aktywne linki po za slajdem z kontaktem? (zmiany r/r nieporównywalne z uwagi na zmianę metodologii) 7% (-49pp) -42pp-61pp(-46pp)
 59. 59. 59 Zaledwie co 20. spółka dba o wygodę inwestorów w odbiorze prezentacji 6% 9% 4% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy prezentacja jest udostępniana w formie interaktywnej, np. poprzez player lub Slideshare? 6% -3pp ~-4pp-12pp
 60. 60. 3,2 3,3 2,8 WIG20 mWIG40 sWIG80 60 Wygląd prezentacji wyraźnie poprawił się, ale nadal jest na zaledwie trójkę Jaka jest ogólna ocena wyglądu prezentacji? 3,0 +21,5% +27,7%+32,2% +25,9% Liczba przyznanych maksymalnych ocen: 8
 61. 61. www.theideacraft.com Dziękujemy za uwagę! © PIOTR BIERNACKI, JUSTYNA BIERNACKA, MARCIN PIECHOTA W prezentacji wykorzystane są utwory graficzne wielu autorów. Żaden fragment tej prezentacji nie może być powielany lub wykorzystywany w żadnym celu bez zgody autorów prezentacji, za wyjątkiem osobistego celu edukacyjnego uczestników konferencji Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych „Trendy w raportowaniu i raport roczny” w dniu 1 grudnia 2016 r. Dozwolony jest użytek w postaci powoływania się na wyniki badania, każdorazowo ze wskazaniem źródła. W przypadku pytań o metodologię lub innych zakresów wykorzystania prosimy o kontakt. www.marcinpiechota.plwww.materiality.pl Jeśli jesteś przedstawicielem spółki publicznej i chciałbyś dowiedzieć się, jak możesz udoskonalić Twoje prezentacje inwestorskie, skontaktuj się z nami w celu uzyskania bezpłatnej konsultacji: info@theideacraft.com

×