Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Badanie prezentacji inwestorskich 2018

147 vues

Publié le

Wyniki VI edycji badania prezentacji inwestorskich przeprowadzonego w 2018 roku. Badanie, podobnie jak w latach ubiegłych, obejmowało 140 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (spółki należące do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80). Autorzy badania: Piotr Biernacki (założyciel IDEAcraft), Marcin Piechota (Kierownik Działu Relacji Inwestorskich PGNiG S.A.) oraz Joanna Siedlaczek (Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Unimot S.A.). Wyniki badania zostały po raz pierwszy przedstawione 12 września 2018 r. podczas konferencji "Jak zbudować doskonałe relacje inwestorskie" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Badanie prezentacji inwestorskich 2018

 1. 1. WYRÓWNYWANIE 2018WARSZAWA, 12.09.2018. PREZENTACJE INWESTORSKIE VI EDYCJA BADANIA
 2. 2. PIOTR BIERNACKI MARCIN PIECHOTA Założyciel IDEAcraft Prezes Zarządu Fundacji Standardów Raportowania Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Kierownik Działu Relacji Inwestorskich, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. JOANNA SIEDLACZEK Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich, Unimot S.A.
 3. 3. Po raz szósty zbadaliśmy prezentacje 140 spółek należących do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 Badaniu były poddane najnowsze prezentacje wyników rocznych W V edycji badania odnieśliśmy wyniki do rezultatów z roku 2017
 4. 4. Zawartość prezentacji
 5. 5. 100% 83% 73% 80% WIG20 mWIG40 sWIG80 Już ponad 4/5 spółek przygotowuje prezentacje… Czy na stronie internetowej spółki są prezentacje inwestorskie? +3pp +6pp -3pp ~
 6. 6. … a popularność factsheetów pozostaje niska i spada wśród spółek średnich Czy na stronie internetowej jest factsheet (dokument 1 lub 2-stronicowy)? 33% 23% 8% 17% WIG20 mWIG40 sWIG80 -3pp+5pp -16pp +2pp
 7. 7. Uwaga: dalsze wyniki dotyczą tylko spółek, które publikują prezentacje inwestorskie
 8. 8. 95% 97% 87% 91% WIG20 mWIG40 sWIG80 Prezentacje prawie zawsze (ale nie zawsze!) są aktualne Czy prezentacje na stronie internetowej spółki są aktualne? ~ -2pp+3pp~
 9. 9. 95% 85% 93% 91% WIG20 mWIG40 sWIG80 Niemal wszystkie spółki przygotowują prezentacje po polsku… Czy na stronie są prezentacje po polsku? +2pp +6pp ~ -5pp
 10. 10. 95% 94% 54% 74% WIG20 mWIG40 sWIG80 … a po angielsku prezentacje są powszechne wśród spółek dużych i średnich Czy na stronie są prezentacje po angielsku? +3pp +2pp +9pp~
 11. 11. 5,2 4,2 3,1 3,9 WIG20 mWIG40 sWIG80 Średnie i mniejsze spółki przygotowują coraz więcej prezentacji w ciągu roku Ile prezentacji zamieszczono na stronie w 2017 r.? +0,3 +0,3 +0,5 -0,1 Największa liczba prezentacji: 13
 12. 12. 51,5 30,5 19,6 28,9 WIG20 mWIG40 sWIG80 Najszybciej rośnie liczba prezentacji przechowywanych na stronach przez mniejsze spółki Ile w sumie prezentacji jest dostępnych na stronie? +14% +25% +9% +14% Największa liczba archiwalnych prezentacji: 93
 13. 13. 4,3 3,7 3,0 3,4 WIG20 mWIG40 sWIG80 Nadal przytłaczająca większość publikowanych prezentacji dotyczy wyników okresowych… Ile prezentacji dotyczących wyników okresowych zamieszczono w 2017 r.? +0,3 +0,3 +0,5 ~
 14. 14. 1,0 0,9 0,3 0,6 WIG20 mWIG40 sWIG80 … choć już co czwarta lub piąta prezentacja dużej lub średniej spółki dotyczy innych tematów Ile innych prezentacji dla inwestorów zamieszczono w 2017 r.? ~ -0,1 +0,3-0,2 Największa liczba innych prezentacji: 6
 15. 15. 40% 30% 17% 25% WIG20 mWIG40 sWIG80 Wśród średnich i mniejszych spółek spada popularność Equity Story, duże spółki z niej korzystają Czy spółka publikuje ogólną prezentację dla inwestorów, np. equity story, prezentacja o spółce, prezentacja inwestycyjna itp.? -6pp-7pp -11pp +5pp
 16. 16. 41,7 31,7 26,9 31,1 WIG20 mWIG40 sWIG80 Duże spółki wydłużyły swoje prezentacje wynikowe, a średnie i mniejsze je skróciły Ile slajdów zawiera prezentacja wyników za 2017 r.? +3% -7% -11% +5% Największa liczba slajdów w prezentacji: 68
 17. 17. 3,3 2,2 2,5 2,6 WIG20 mWIG40 sWIG80 Waga prezentacji (przeciętnie) spadła, ale tych przygotowywanych przez spółki duże – wzrosła Jaki jest rozmiar (MB) prezentacji wyników za 2017 r.? -26% -17% -57% +74% Największy rozmiar prezentacji: 12,8MB
 18. 18. 79% 66% 43% 57% WIG20 mWIG40 sWIG80 Dłuższe prezentacje wymagają odpowiedniej struktury… Czy prezentacja zawiera agendę lub spis treści? +4pp -3pp +9pp +16pp
 19. 19. 84% 63% 33% 52% WIG20 mWIG40 sWIG80 … coraz częściej uzyskiwanej dzięki odpowiedniemu załącznikowi… Czy prezentacja zawiera załącznik (back-up slides)? +13pp +9pp +23pp +14pp
 20. 20. 12,0 6,5 4,4 6,9 WIG20 mWIG40 sWIG80 … który jednak zmniejsza swoją objętość Ile slajdów merytorycznych zawiera załącznik? -30% -17% -20% -17% Największa liczba slajdów w załączniku: 33
 21. 21. 95% 69% 63% 71% WIG20 mWIG40 sWIG80 To już szósty rok nieustannego wzrostu lęku przed konsekwencjami Czy prezentacja zawiera zastrzeżenie prawne (disclaimer)? +13pp +11pp+9pp +30pp
 22. 22. 32% 22% 18% 22% WIG20 mWIG40 sWIG80 Duże spółki postanowiły przedstawiać prelegentów w prezentacjach Czy w prezentacji przedstawieni zostali jej prelegenci? +5pp +2pp+2pp +17pp
 23. 23. 89% 66% 57% 66% WIG20 mWIG40 sWIG80 Nieznacznie wzrosła skłonność do zostawiania w prezentacji kontaktu… Czy prezentacja zawiera jakikolwiek kontakt do spółki? +6pp +9pp +2pp +10pp
 24. 24. 65% 40% 38% 44% WIG20 mWIG40 sWIG80 … zwłaszcza, że coraz częściej kieruje on do konkretnych osób Czy prezentacja zawiera kontakt imienny do przedstawicieli spółki? +14pp +16pp+10pp +15pp
 25. 25. 21% 25% 27% 25% WIG20 mWIG40 sWIG80 Im dłużej jesteśmy na giełdzie, tym bardziej sądzimy, że wszyscy wiedzą, czym się zajmujemy Czy w prezentacji przedstawiony jest profil działalności spółki? -4pp -1pp-5pp-9pp
 26. 26. 47% 41% 8% 25% WIG20 mWIG40 sWIG80 Średnie spółki zdecydowanie chętniej prezentują otoczenie makroekonomiczne, w którym działają… Czy w prezentacji przedstawiona jest sytuacja makroekonomiczna w ostatnim okresie? +4pp-7pp +24pp+2pp
 27. 27. 74% 59% 53% 59% WIG20 mWIG40 sWIG80 … oraz sytuację w swojej branży Czy w prezentacji przedstawiona jest sytuacja na rynku, na którym działa spółka? +6pp +5pp +19pp -11pp
 28. 28. 21% 22% 20% 21% WIG20 mWIG40 sWIG80 Duże spółki o wiele mniej chętnie przedstawiając swoją pozycję i udziały rynkowe Czy w prezentacji przedstawione są udziały rynkowe spółki? -1pp +9pp-5pp-19pp
 29. 29. 95% 91% 90% 91% WIG20 mWIG40 sWIG80 Niemal wszystkie spółki prezentują rachunek wyników Czy prezentacja zawiera rachunek wyników? -5pp -3pp-9pp~
 30. 30. 63% 56% 61% 60% WIG20 mWIG40 sWIG80 Nadal połowa spółek prezentuje swoją sytuację finansową Czy prezentacja zawiera bilans? -4pp -4pp-7pp+3pp
 31. 31. 56% 41% 39% 42% WIG20 mWIG40 sWIG80 Spada popularność prezentacji rachunku przepływów Czy prezentacja zawiera rachunek przepływów pieniężnych? -5pp ~-6pp -13pp
 32. 32. 84% 53% 67% 66% WIG20 mWIG40 sWIG80 Mniejsze spółki solidnie zabrały się za omawianie wyników finansowych Czy prezentacja zawiera komentarze do wyników finansowych? +4pp +12pp -4pp -1pp
 33. 33. 2,9 3,5 2,8 3,1 WIG20 mWIG40 sWIG80 Niezmiennie w prezentacjach wyników rocznych pokazujemy częściej cztery niż dwa okresy Jaka jest liczba prezentowanych okresów w prezentacji? -0,2 -0,3 +0,1 -0,3
 34. 34. 74% 81% 65% 72% WIG20 mWIG40 sWIG80 Duże spółki mniej chętnie mówią o swoich planach… Czy w prezentacji przedstawiona jest strategia lub cele operacyjne? -3pp -3pp +5pp-16pp
 35. 35. 42% 34% 25% 31% WIG20 mWIG40 sWIG80 … i o warunkach rynkowych, w których będą je realizować Czy prezentacja zawiera prognozy lub przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji na rynku, na którym działa spółka? +5pp +6pp+14pp -8pp
 36. 36. 11% 22% 18% 18% WIG20 mWIG40 sWIG80 Duże spółki praktycznie przestały mówić o swoich przyszłych wynikach finansowych Czy prezentacja zawiera prognozy wyników finansowych? -4pp +2pp -2pp -25pp
 37. 37. 37% 25% 16% 23% WIG20 mWIG40 sWIG80 Średnie i mniejsze spółki powoli przestają się bać mówić o ryzykach Czy w prezentacji przedstawione są czynniki ryzyka? +8pp +7pp +15pp +2pp
 38. 38. 32% 9% 6% 12% WIG20 mWIG40 sWIG80 Trochę częściej wyjaśniamy trudne słownictwo… Czy w prezentacji wyjaśnione są skomplikowane pojęcia i terminy, np. na poszczególnych slajdach lub w załączonym słowniczku? +7pp +6pp +9pp +12pp
 39. 39. 53% 28% 37% 37% WIG20 mWIG40 sWIG80 … i w ogóle prezentacje tworzymy z wykorzystaniem prostszego słownictwa Czy w prezentacji pojawiają się skomplikowane wskaźniki lub terminy branżowe, które nie są wyjaśnione? -3pp ~ -12pp +3pp
 40. 40. 0% 3% 31% 17% WIG20 mWIG40 sWIG80 Mniejsze spółki przypominają, kto nimi kieruje Czy w prezentacji przedstawiony jest skład zarządu, rady nadzorczej lub struktura grupy kapitałowej? +2pp+31pp +13pp~
 41. 41. 21% 31% 22% 24% WIG20 mWIG40 sWIG80 Co czwarta spółka prezentuje strukturę akcjonariatu… Czy w prezentacji przedstawiona jest struktura akcjonariatu spółki? -3pp ~ -9pp +6pp
 42. 42. 6% 25% 20% 20% WIG20 mWIG40 sWIG80 … a coraz rzadziej pokazujemy wykres kursu i obrotów Czy w prezentacji znajduje się wykres kursu i obrotów? -6pp -4pp -12pp -10pp
 43. 43. 32% 47% 35% 38% WIG20 mWIG40 sWIG80 Duże spółki o wiele mniej chętnie pomagają inwestorom w ocenie ich kondycji na giełdzie Czy prezentacja zawiera wskaźniki rynku kapitałowego lub inne informacje pomagające w ocenie sytuacji spółki na giełdzie? -2pp +5pp ~ -18pp
 44. 44. 47% 53% 41% 46% WIG20 mWIG40 sWIG80 Średnie i mniejsze spółki wyraźnie uczą się korzystać ze storytellingu Czy w prezentacji używane są marketingowe (nie tylko opisowe) tytuły slajdów? +11pp +13pp +17pp-3pp
 45. 45. 3,8 3,3 2,5 3,0 WIG20 mWIG40 sWIG80 W szkolnej skali ocen w 2018 roku przyznaliśmy, jak rok temu, trójkę. Tym razem bez minusa. Jaka jest ogólna ocena przydatności merytorycznej prezentacji? +0,1 ~ +0,3 ~ Liczba przyznanych minimalnych ocen: 14
 46. 46. Wygląd prezentacji
 47. 47. 100% 100% 100% 100% WIG20 mWIG40 sWIG80 Wreszcie wszyscy wstawili swoje logo! (po raz pierwszy od 6 lat…) Czy w prezentacji znajduje się logotyp spółki? +2pp +2pp~~
 48. 48. 42% 38% 33% 36% WIG20 mWIG40 sWIG80 Niezmiennie 1/3 spółek pokazuje logotypy marek lub spółek zależnych Czy w prezentacji znajdują się logotypy marek lub spółek zależnych? +2pp +3pp-3pp+7pp
 49. 49. 21% 16% 20% 19% WIG20 mWIG40 sWIG80 Mniejsze spółki zaczęły pokazywać swoich przedstawicieli, duże i średnie przestają to robić Czy w prezentacji znajdują się zdjęcia przedstawicieli lub pracowników spółki? +1pp +20pp-8pp+1pp
 50. 50. 58% 56% 57% 57% WIG20 mWIG40 sWIG80 Spada odsetek spółek, które pokazują, czym się zajmują Czy w prezentacji znajdują się zdjęcia produktów, usług, instalacji lub inne zdjęcia związane z działalnością operacyjną spółki? -7pp -4pp-20pp+8pp
 51. 51. 32% 38% 39% 37% WIG20 mWIG40 sWIG80 Generyczne zdjęcia stockowe odzyskują popularność Czy w prezentacji znajdują się inne zdjęcia, niezwiązane z działalnością spółki? +8pp +11pp+1pp+12pp
 52. 52. 44% 28% 43% 38% WIG20 mWIG40 sWIG80 Duże spółki polubiły duże zdjęcia Czy w prezentacji wykorzystywane są zdjęcia zajmujące więcej niż ¼ powierzchni slajdu? +2pp +4pp -12pp +18pp
 53. 53. 100% 100% 100% 100% WIG20 mWIG40 sWIG80 Słupki pozostają najpopularniejszym typem wykresu Czy w prezentacji wykorzystywane są wykresy słupkowe? +2pp +2pp~+5pp
 54. 54. 89% 75% 59% 70% WIG20 mWIG40 sWIG80 Popularność wykresów liniowych niemal nie zmieniła się… Czy w prezentacji wykorzystywane są wykresy liniowe? +2pp -4pp +8pp +10pp
 55. 55. 79% 81% 59% 70% WIG20 mWIG40 sWIG80 … a średnie spółki częściej korzystają z wykresów kołowych Czy w prezentacji wykorzystywane są wykresy kołowe? +4pp ~ +18pp -6pp
 56. 56. 95% 72% 71% 75% WIG20 mWIG40 sWIG80 Popularność zaawansowanych typów wykresów rośnie we wszystkich grupach spółek Czy w prezentacji wykorzystywane są zaawansowane rodzaje wykresów (np. wykresy typu bridge lub dwuosiowe)? +5pp +3pp+5pp +10pp
 57. 57. 63% 53% 57% 57% WIG20 mWIG40 sWIG80 Ponad połowa spółek stosuje w prezentacjach schematy i inne elementy infograficzne Czy w prezentacji wykorzystywane są inne elementy infograficzne (schematy itp.)? +1pp +5pp-4pp -2pp
 58. 58. 3,5 3,6 3,0 3,3 WIG20 mWIG40 sWIG80 Tylko średnie spółki poprawiły spójność swoich prezentacji z corporate identity Jaka jest ocena spójności prezentacji z corporate identity spółki? -0,2 -0,2 +0,1-0,3 Liczba przyznanych maksymalnych ocen: 21
 59. 59. 16% 13% 6% 10% WIG20 mWIG40 sWIG80 Jak zwykle nie korzystamy z możliwości interaktywności prezentacji… Czy prezentacja zawiera aktywne linki po za slajdem z kontaktem? +2pp+4pp -4pp +6pp
 60. 60. 11% 9% 4% 7% WIG20 mWIG40 sWIG80 … i nie udostępniamy ich w formacie innym niż tradycyjny plik pdf Czy prezentacja jest udostępniana w formie interaktywnej, np. poprzez player lub Slideshare? -1-1pp+3pp-5pp
 61. 61. 2,9 3,2 2,6 2,9 WIG20 mWIG40 sWIG80 W szkolnej skali ocen wygląd prezentacji oceniliśmy też na trójkę. Niestety z minusem. Jaka jest ogólna ocena wyglądu prezentacji? -0,1 ~ ~-0,4 Liczba przyznanych maksymalnych ocen: 9
 62. 62. Dziękujemy za uwagę! www.theideacraft.com © Piotr Biernacki, Marcin Piechota, Joanna Siedlaczek Żaden fragment tej prezentacji nie może być powielany lub wykorzystywany w żadnym celu bez zgody autorów prezentacji, za wyjątkiem osobistego celu edukacyjnego uczestników konferencji Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych „Jak zbudować doskonałe relacje inwestorskie” w dniu 12 września 2018 r.

×