Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
Інститут економічних досліджень та політичних консультаційІнститут економічних досліджень та політичних консультацій

У випуску подано підбірку торговельних новин за вересень 2020 року

Моніторинг сприяння
торгівлі в Україні
Період моніторингу:
1 серпня—10 вересня 2020 року
Випуск № 59,
вересень 2020
2
Шановні читачі!
Перед Вами черговий випуск Інформаційного бюлетеня «Моніторинг
сприяння торгівлі в Україні», продукт Інституту економічних
досліджень та політичних консультацій, який публікується за
підтримки Європейського союзу, МФ “Відродження” та ATLAS Network у
рамках проекту “Підтримка громадської ініціативи “За чесну та
прозору митницю”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та найбільш
актуальну інформацію стосовно стану реалізації митної реформи та
впровадження заходів сприяння міжнародній торгівлі в Україні.
Тому для нас дуже важлива Ваша думка, відгуки та побажання щодо
комунікаційних зв'язків та методів надання інформації на адресу:
customs@ier.kyiv.ua
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 3
Зміст
Нормативно-правові акти, що набрали чинності…………………………………………………………….. 4
Уряд затвердив положення про митні декларації окремих типів.................................................. 4
Уряд ухвалив пакет документів, необхідних для надання дозволу на застосування
спеціального транзитного спрощення.............................................................................................. 5
Уряд запровадив спеціальне мито на російські важкі дистиляти та вугілля................................. 5
Проєкти нормативно-правових актів…….……………………..…………….………………………………...…. 7
Мінфін розробив порядок використання комплексних скануючих систем стаціонарного типу. 7
Новини…………………………………………………………………………...………………………………….……...…………. 7
Уряд призначив нового тимчасово виконуючого обов’язки голови Держмитслужби................. 7
В Україну прибули три контейнерні потяги з Китаю........................................................................ 7
4
НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
Уряд затвердив положення про митні
декларації окремих типів та форму
транзитного супровідного документа
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня
2020 року № 681 «Деякі питання, пов’язані із
застосуванням митних декларацій окремих типів»
У контексті виконання Закону України “Про режим
спільного транзиту та запровадження національної
електронної транзитної системи” і Митного кодексу
Кабінет Міністрів України затвердив положення про
митні декларації окремих типів та форму
транзитного супровідного документа.
Затверджене положення, крім іншого, визначає
вимоги до оформлення і використання митних
декларацій окремих типів, на підставі яких товари,
що переміщуються під митним контролем між
двома митними органами України або в межах зони
діяльності одного митного органу, декларуються у
режим спільного транзиту, а також порядок
внесення змін до таких митних декларацій, їх
відкликання та визнання недійсними.
У документі надається визначення митній
декларації окремого типу, надається форма заяви
суб’єкта про намір
помістити товар у
режим спільного
транзиту. Така заява
може подаватися
шляхом в
електронному
повідомленні, що є
основною процедурою
декларування, або на
паперовому носії, що є
резервною
процедурою
декларування. При
цьому, не допускається
застосування
одночасно основної та
резервної процедури декларування.
Декларування із застосуванням резервної
процедури декларування можливе за умови
підтвердження уповноваженим підрозділом
Держмитслужби тимчасової відмови електронної
транзитної системи або електронної системи
управління гарантіями, або єдиної автоматизованої
інформаційної системи та після узгодження
застосування резервної процедури декларування
митним органом, до якого подається митна
декларація окремого типу за резервною
процедурою декларування.
Документ є необхідним але технічним і врегульовує
особливості заповнення митних декларацій
окремих типів в рамках функціонування режиму
спільного транзиту. Недоліки або помилки
запропонованої системи мають бути виявлені у
процесі її практичного використання.
Джерело: https://bit.ly/33mbUeu
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 5
НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
Уряд ухвалив пакет документів, що
врегульовують процедуру надання
дозволу на застосування спеціального
транзитного спрощення
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня
2020 року № 705 «Деякі питання надання дозволу
на застосування спеціального транзитного
спрощення»
Уряд затвердив низку документів, необхідних для
практичної імплементації режиму спільного
транзиту та надання спеціального транзитного
спрощення, зокрема:
 порядок проведення митними органами оцінки
(повторної оцінки) відповідності підприємства
умовам для надання дозволу на застосування
спеціального транзитного спрощення;
 форму заяви про надання дозволу на
застосування спеціального транзитного спрощення;
 форму анкети самооцінки підприємства щодо
відповідності умовам для надання дозволу на
застосування спеціального транзитного спрощення;
 форму звіту про результати оцінки (повторної
оцінки) дотримання підприємством умов для
надання дозволу на застосування спеціального
транзитного спрощення;
 форму висновку про відповідність
(невідповідність) підприємства умовам для надання
дозволу на застосування спеціального транзитного
спрощення;
 форму дозволу на застосування спеціального
транзитного;
 форму дозволу на застосування спеціального
транзитного спрощення «самостійне накладання
пломб спеціального типу»;
 форму дозволу на застосування спеціального
транзитного спрощення «авторизований
вантажовідправник»;
 форму дозволу на застосування спеціального
транзитного спрощення «авторизований
вантажоодержувач».
Порядок визначає процедури оцінки, для надання
підприємствам дозволу, на застосування
спеціального транзитного спрощення. Також
затверджена форма низки документів, які є
важливою складовою функціонування режиму
спільного транзиту. Це технічні речі, які мають бути
врегульовані. Водночас, якість функціонування
відповідних процедур впливає на якість самого
сервісу. Тому споживачам митних послуг дуже
важливо комунікувати з митницею для вчасного
усунення тих чи інших недоліків.
Джерело: https://bit.ly/2Fl5L9S
Уряд запровадив спеціальне мито на
російські важкі дистиляти та вугілля
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня
2020 року № 719 «Про запровадження
спеціального мита на окремі товари походженням
з Російської Федерації, що ввозяться на митну
територію України»
6
ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
З метою вжиття заходів, необхідних для захисту
суттєвих інтересів безпеки під час надзвичайних
обставин у міжнародних відносинах, Кабінет
Міністрів України запровадив спеціальне мито на
товари походженням з Російської Федерації,
незалежно від інших видів мита у відсотках до митної
вартості товарів. Спеціальне мито застосовано до
імпорту наступних товарів за такими ставками:
1) важкі дистиляти (газойлі) за кодами згідно з
УКТЗЕД 2710 19 43 00 – 2710 19 48 00, що ввозяться
на митну територію України трубопровідним
транспортом - 4%;
2) газ скраплений за кодами згідно з УКТЗЕД 2711 12
11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00,
2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 та
вуглеводні за кодом згідно з УКТЗЕД 2901 10 00 10 —
3%;
3) всі типи вугілля за товарною позицією 2701 згідно
з УКТЗЕД - 65%. Крім антрацитового вугілля за кодом
згідно з УКТЗЕД 2701 11 00 00 незалежно від мети
ввезення; бітумінозного вугілля, коксівного та іншого
вугілля за кодами згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701
12 90 00, 2701 19 00 00 для використання в
металургійній та коксохімічній промисловості, а
також бітумінозного, коксівного та іншого вугілля з
виходом летких речовин у перерахунку на суху
безмінеральну основу до35 % включно за кодами
згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19
00 00 для використання у виробництві електричної та
теплової енергії. У разі нецільового використання
зазначених товарів спеціальне мито підлягає
донарахуванню відповідно до законодавства. У разі
неможливості достовірно встановити країну
походження товарів, щодо яких застосовується
спеціальне мито згідно з цим пунктом, такі товари
випускаються у вільний обіг на митній території
України за умови сплати спеціального мита за
визначеними цим пунктом ставками.
Джерело: https://bit.ly/3igmREA
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 7
ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ / НОВИНИ
Мінфін розробив порядок використання
комплексних скануючих систем
стаціонарного типу
Проект наказу Міністерства фінансів України «Про
затвердження Порядку використання окремих
технічних засобів митного контролю (комплексних
скануючих систем стаціонарного типу) в автомобі-
льних пунктах пропуску через державний кордон
України»
Дата оприлюднення: 4 серпня 2020 року.
Ініціатор: Міністерство фінансів України.
Міністерство фінансів України оприлюднило проект
наказу «Про затвердження Порядку використання
окремих технічних засобів митного контролю
(комплексних скануючих систем стаціонарного типу)
в автомобільних пунктах пропуску через державний
кордон України».
Проект наказу розроблено з метою встановлення
єдиного підходу до використання комплексних
скануючих систем стаціонарного типу в автомобіль-
них пунктах пропуску через державний кордон
України. Це сприятиме удосконаленню шляхів
виявлення, протидії контрабанді та порушенням
митних правил, скороченню часу на проведення
митних формальностей у пунктах пропуску через
державний кордон України. Також це має сприяти
кращій організації митного контролю та зменшенню
корупційних ризиків.
Джерело: https://bit.ly/2FDRGUZ
Уряд призначив нового т.в.о. Голови
Держмитслужби
Уряд своїм розпорядженням від 19 серпня 2020 року
№ 1013 призначив тимчасово виконуючим обов’язків
голови Державної митної служби Андрія Павловсько-
го, який раніше був заступником голови відомства.
До цього часу він обіймав посаду директора
департаменту Міністерства фінансів, а ще раніше
працював першим заступником генерального
директора ДП ОК «Укрвуглереструктуризація».
Іншим розпорядженням Уряд увільнив від виконан-
ня цих обов’язків Ігоря Муратова.
Джерело: https://bit.ly/3kmsYb7
В Україну прибули три контейнерні
потяги з Китаю
В Україну 10 та 12 серпня 2020 року прибули три
контейнерні потяги з Китаю. З початку старту проєкту
контейнерних поїздів з Китаю в Україну прибуло вже
шість контейнерів. Відстань цього маршруту з КНР до
України складає близько 9 тис. км. яку потяг долає за
15 діб через територію чотирьох країн. У контейнерах
містяться медикаменти, автозапчастини, взуття, одяг,
побутова техніка, міндобрива та збірні вантажі.
Товари будуть доставлені вантажоодержувачам у
місто Київ та інші регіони України.
Перші контейнерні поїзди з Китаю викликали знач-
ний попит в учасників ринку транспортних послуг.
Наявністю такого сервісу зацікавилася значна кіль-
кість імпортерів та експортерів. Наразі відпрацьову-
ється зворотний маршрут курсування контейнерних
поїздів з урахуванням існуючих вимог контролюючих
країн, через територію яких здійснюватимуться
перевезення.
Джерело: https://bit.ly/3hyIvma
“Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” є продовженням випусків Щомісячного моніторингу сприяння
торгівлі в Україні, який готувався Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у рамках
проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, за фінансової підтримки Європейського Союзу та співфінансування
Міжнародного фонду “Відродження”.
Запропонований інформаційний бюлетень є продовженням попереднього і публікується в рамках проєкту
“Підтримка громадської Ініціативи “За чесну та прозору митницю”, який реалізується за підтримки
Європейського союзу, Міжнародного фонду “Відродження” та ATLAS Network і є моніторингом реалізації
митної реформи та заходів зі сприяння міжнародній торгівлі.
Публікація складається з трьох частин:
 нормативно-правові акти, що набрали чинності
 проекти нормативно-правових актів
 новини
Ми розуміємо, що малому та середньому бізнесу не вистачає часу на проведення аналізу нового
законодавства або можливих нормативних новацій. Також, значна кількість таких актів складна для розуміння
пересічної людини. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” покликаний привернути увагу до цікавих подій,
нововведень законодавства України, що стосуються сфери спрощення процедур торгівлі і можуть
безпосередньо впливати на суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Також у цих публікаціях ми будемо
робити аналіз проектів нормативних актів із цієї тематики.
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) - міжнародно визнаний незалежний
український аналітичний центр, заснований у 1999 році.
ІЕД займається аналізом проблем економічного розвитку, міжнародної торгівлі та ділового клімату (зокрема в
секторі МСП), бере участь у розробці документів політики національного та регіонального рівня.
ІЕД регулярно випускає власний макроекономічний прогноз для України та бере участь у розробці консенсус-
прогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Команда соціологів ІЕД проводить регулярні опитування підприємств та експертів із метою оцінки ділового
клімату та очікувань українського бізнесу. ІЕД успішно поєднує свою аналітичну діяльність з адвокацією змін
та участю в громадському житті України. ІЕД співпрацює з центральними та місцевими органами влади,
вітчизняними та закордонними аналітичними центрами, організаціями громадянського суспільства.
Робота ІЕД фінансується за рахунок грантів, благодійних внесків та коштів технічної допомоги.
WWW.TFD.IER.COM.UA ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА 8/5-А, 01054 КИЇВ ТЕЛ. +38 (044) 278-63-42 ФАКС +38 (044) 278-63-36
Застереження
Моніторинг сприяння торгівлі в Україні підготовлений ІЕД і має виключно інформаційний характер. Хоча
ми доклали щонайбільших зусиль для підготовки якомога точнішої публікації, ми не беремо на себе жодної
відповідальності за можливі помилки. Інститут не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші проблеми, які
виникли прямо чи опосередковано через використання будь-якої частини цієї публікації. У разі використання
обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.
Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Європейського Союзу,
Міжнародного фонду “Відродження”, ATLAS Network та (або) Інституту економічних досліджень та
політичних консультацій.

Contenu connexe

Tendances(20)

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій158 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій168 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій270 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій99 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №49 (серпень 2019)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №49 (серпень 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №49 (серпень 2019)
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій131 vues
Моніторинг. Випуск 69Моніторинг. Випуск 69
Моніторинг. Випуск 69
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій140 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій55 vues
Експорт МСП: від А до Я. Випуск №6Експорт МСП: від А до Я. Випуск №6
Експорт МСП: від А до Я. Випуск №6
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій1.1K vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №42 (жовтень 2018)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №42 (жовтень 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №42 (жовтень 2018)
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій126 vues

Similaire à Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59(20)

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій123 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій99 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №53 (лютий 2020)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №53 (лютий 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №53 (лютий 2020)
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій56 vues
Monitoring_81.pdfMonitoring_81.pdf
Monitoring_81.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій41 vues
Monitoring_80.pdfMonitoring_80.pdf
Monitoring_80.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій36 vues
Monitoring_77.pdfMonitoring_77.pdf
Monitoring_77.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій41 vues
 Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60 Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій57 vues
Monitoring_82.pdfMonitoring_82.pdf
Monitoring_82.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій50 vues
Monitoring_72.pdfMonitoring_72.pdf
Monitoring_72.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій73 vues
Monitoring_78.pdfMonitoring_78.pdf
Monitoring_78.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій46 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій112 vues
Експорт МСП: від А до Я. Випуск №1Експорт МСП: від А до Я. Випуск №1
Експорт МСП: від А до Я. Випуск №1
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій50 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №50 (вересень 2019)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №50 (вересень 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №50 (вересень 2019)
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій156 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій228 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №37Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №37
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №37
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій112 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №46 (лютий, 2018)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №46 (лютий, 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №46 (лютий, 2018)
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій314 vues
Спрощення процедур торгівлі, як проблема української політикиСпрощення процедур торгівлі, як проблема української політики
Спрощення процедур торгівлі, як проблема української політики
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій388 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій114 vues
2006.12.06 Poraidok Deklaruvannia2006.12.06 Poraidok Deklaruvannia
2006.12.06 Poraidok Deklaruvannia
Pavel Red'ko446 vues

Plus de Інститут економічних досліджень та політичних консультацій(20)

MEMU Nov 2023 En.pdfMEMU Nov 2023 En.pdf
MEMU Nov 2023 En.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій56 vues
Моніторинг_відбудови_та_відновлення_Nov_23 .pdfМоніторинг_відбудови_та_відновлення_Nov_23 .pdf
Моніторинг_відбудови_та_відновлення_Nov_23 .pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій44 vues
NRES_October_2023_UA_FINAL.pdfNRES_October_2023_UA_FINAL.pdf
NRES_October_2023_UA_FINAL.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій78 vues
Social Policy in Ukraine.pdfSocial Policy in Ukraine.pdf
Social Policy in Ukraine.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій32 vues
Соціальна політика в Україні.pdfСоціальна політика в Україні.pdf
Соціальна політика в Україні.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій209 vues
MEMU Oct 2023 En.pdfMEMU Oct 2023 En.pdf
MEMU Oct 2023 En.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій61 vues
Наш-кордон № 5 _жовтень 2023 final.pdfНаш-кордон № 5 _жовтень 2023 final.pdf
Наш-кордон № 5 _жовтень 2023 final.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій26 vues
Наш-кордон № 4 _серпень 2023  final.pdfНаш-кордон № 4 _серпень 2023  final.pdf
Наш-кордон № 4 _серпень 2023 final.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій10 vues
Наш-кордон № 2_січень 2023.pdfНаш-кордон № 2_січень 2023.pdf
Наш-кордон № 2_січень 2023.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій7 vues
NRES_September_2023_UA_.pdfNRES_September_2023_UA_.pdf
NRES_September_2023_UA_.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій154 vues
BB Наш-кордон № 5 _жовтень 2023.pdfBB Наш-кордон № 5 _жовтень 2023.pdf
BB Наш-кордон № 5 _жовтень 2023.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій35 vues
_FTC_long_report_2022_FINAL.pdf_FTC_long_report_2022_FINAL.pdf
_FTC_long_report_2022_FINAL.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій110 vues
_NRES_August_2023_FINAL_UA.pdf_NRES_August_2023_FINAL_UA.pdf
_NRES_August_2023_FINAL_UA.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій213 vues
_NRES_Cherkasy_Oblast_July_FINAL.pdf_NRES_Cherkasy_Oblast_July_FINAL.pdf
_NRES_Cherkasy_Oblast_July_FINAL.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій26 vues
NRES_Kyiv-Oblast_August_FINAL.pdfNRES_Kyiv-Oblast_August_FINAL.pdf
NRES_Kyiv-Oblast_August_FINAL.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій32 vues
Матеріали заходу_28.09.2023.pdfМатеріали заходу_28.09.2023.pdf
Матеріали заходу_28.09.2023.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій15 vues
Пілотний моніторинг відбудови та відновлення.pdfПілотний моніторинг відбудови та відновлення.pdf
Пілотний моніторинг відбудови та відновлення.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій138 vues
Міжнародний досвід моніторингу відбудови.pdfМіжнародний досвід моніторингу відбудови.pdf
Міжнародний досвід моніторингу відбудови.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій108 vues
_NRES_July_2023_FINAL_EN.pdf_NRES_July_2023_FINAL_EN.pdf
_NRES_July_2023_FINAL_EN.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій16 vues
MEMU Sept 2023 En.pdfMEMU Sept 2023 En.pdf
MEMU Sept 2023 En.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій80 vues

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59

  • 1. Моніторинг сприяння торгівлі в Україні Період моніторингу: 1 серпня—10 вересня 2020 року Випуск № 59, вересень 2020
  • 2. 2 Шановні читачі! Перед Вами черговий випуск Інформаційного бюлетеня «Моніторинг сприяння торгівлі в Україні», продукт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, який публікується за підтримки Європейського союзу, МФ “Відродження” та ATLAS Network у рамках проекту “Підтримка громадської ініціативи “За чесну та прозору митницю”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та найбільш актуальну інформацію стосовно стану реалізації митної реформи та впровадження заходів сприяння міжнародній торгівлі в Україні. Тому для нас дуже важлива Ваша думка, відгуки та побажання щодо комунікаційних зв'язків та методів надання інформації на адресу: customs@ier.kyiv.ua
  • 3. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 3 Зміст Нормативно-правові акти, що набрали чинності…………………………………………………………….. 4 Уряд затвердив положення про митні декларації окремих типів.................................................. 4 Уряд ухвалив пакет документів, необхідних для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.............................................................................................. 5 Уряд запровадив спеціальне мито на російські важкі дистиляти та вугілля................................. 5 Проєкти нормативно-правових актів…….……………………..…………….………………………………...…. 7 Мінфін розробив порядок використання комплексних скануючих систем стаціонарного типу. 7 Новини…………………………………………………………………………...………………………………….……...…………. 7 Уряд призначив нового тимчасово виконуючого обов’язки голови Держмитслужби................. 7 В Україну прибули три контейнерні потяги з Китаю........................................................................ 7
  • 4. 4 НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ Уряд затвердив положення про митні декларації окремих типів та форму транзитного супровідного документа Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 681 «Деякі питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій окремих типів» У контексті виконання Закону України “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи” і Митного кодексу Кабінет Міністрів України затвердив положення про митні декларації окремих типів та форму транзитного супровідного документа. Затверджене положення, крім іншого, визначає вимоги до оформлення і використання митних декларацій окремих типів, на підставі яких товари, що переміщуються під митним контролем між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу, декларуються у режим спільного транзиту, а також порядок внесення змін до таких митних декларацій, їх відкликання та визнання недійсними. У документі надається визначення митній декларації окремого типу, надається форма заяви суб’єкта про намір помістити товар у режим спільного транзиту. Така заява може подаватися шляхом в електронному повідомленні, що є основною процедурою декларування, або на паперовому носії, що є резервною процедурою декларування. При цьому, не допускається застосування одночасно основної та резервної процедури декларування. Декларування із застосуванням резервної процедури декларування можливе за умови підтвердження уповноваженим підрозділом Держмитслужби тимчасової відмови електронної транзитної системи або електронної системи управління гарантіями, або єдиної автоматизованої інформаційної системи та після узгодження застосування резервної процедури декларування митним органом, до якого подається митна декларація окремого типу за резервною процедурою декларування. Документ є необхідним але технічним і врегульовує особливості заповнення митних декларацій окремих типів в рамках функціонування режиму спільного транзиту. Недоліки або помилки запропонованої системи мають бути виявлені у процесі її практичного використання. Джерело: https://bit.ly/33mbUeu
  • 5. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 5 НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ Уряд ухвалив пакет документів, що врегульовують процедуру надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 705 «Деякі питання надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення» Уряд затвердив низку документів, необхідних для практичної імплементації режиму спільного транзиту та надання спеціального транзитного спрощення, зокрема:  порядок проведення митними органами оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;  форму заяви про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;  форму анкети самооцінки підприємства щодо відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;  форму звіту про результати оцінки (повторної оцінки) дотримання підприємством умов для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;  форму висновку про відповідність (невідповідність) підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;  форму дозволу на застосування спеціального транзитного;  форму дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення «самостійне накладання пломб спеціального типу»;  форму дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення «авторизований вантажовідправник»;  форму дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення «авторизований вантажоодержувач». Порядок визначає процедури оцінки, для надання підприємствам дозволу, на застосування спеціального транзитного спрощення. Також затверджена форма низки документів, які є важливою складовою функціонування режиму спільного транзиту. Це технічні речі, які мають бути врегульовані. Водночас, якість функціонування відповідних процедур впливає на якість самого сервісу. Тому споживачам митних послуг дуже важливо комунікувати з митницею для вчасного усунення тих чи інших недоліків. Джерело: https://bit.ly/2Fl5L9S Уряд запровадив спеціальне мито на російські важкі дистиляти та вугілля Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2020 року № 719 «Про запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України»
  • 6. 6 ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ З метою вжиття заходів, необхідних для захисту суттєвих інтересів безпеки під час надзвичайних обставин у міжнародних відносинах, Кабінет Міністрів України запровадив спеціальне мито на товари походженням з Російської Федерації, незалежно від інших видів мита у відсотках до митної вартості товарів. Спеціальне мито застосовано до імпорту наступних товарів за такими ставками: 1) важкі дистиляти (газойлі) за кодами згідно з УКТЗЕД 2710 19 43 00 – 2710 19 48 00, що ввозяться на митну територію України трубопровідним транспортом - 4%; 2) газ скраплений за кодами згідно з УКТЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 та вуглеводні за кодом згідно з УКТЗЕД 2901 10 00 10 — 3%; 3) всі типи вугілля за товарною позицією 2701 згідно з УКТЗЕД - 65%. Крім антрацитового вугілля за кодом згідно з УКТЗЕД 2701 11 00 00 незалежно від мети ввезення; бітумінозного вугілля, коксівного та іншого вугілля за кодами згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для використання в металургійній та коксохімічній промисловості, а також бітумінозного, коксівного та іншого вугілля з виходом летких речовин у перерахунку на суху безмінеральну основу до35 % включно за кодами згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для використання у виробництві електричної та теплової енергії. У разі нецільового використання зазначених товарів спеціальне мито підлягає донарахуванню відповідно до законодавства. У разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів, щодо яких застосовується спеціальне мито згідно з цим пунктом, такі товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати спеціального мита за визначеними цим пунктом ставками. Джерело: https://bit.ly/3igmREA
  • 7. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 7 ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ / НОВИНИ Мінфін розробив порядок використання комплексних скануючих систем стаціонарного типу Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку використання окремих технічних засобів митного контролю (комплексних скануючих систем стаціонарного типу) в автомобі- льних пунктах пропуску через державний кордон України» Дата оприлюднення: 4 серпня 2020 року. Ініціатор: Міністерство фінансів України. Міністерство фінансів України оприлюднило проект наказу «Про затвердження Порядку використання окремих технічних засобів митного контролю (комплексних скануючих систем стаціонарного типу) в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон України». Проект наказу розроблено з метою встановлення єдиного підходу до використання комплексних скануючих систем стаціонарного типу в автомобіль- них пунктах пропуску через державний кордон України. Це сприятиме удосконаленню шляхів виявлення, протидії контрабанді та порушенням митних правил, скороченню часу на проведення митних формальностей у пунктах пропуску через державний кордон України. Також це має сприяти кращій організації митного контролю та зменшенню корупційних ризиків. Джерело: https://bit.ly/2FDRGUZ Уряд призначив нового т.в.о. Голови Держмитслужби Уряд своїм розпорядженням від 19 серпня 2020 року № 1013 призначив тимчасово виконуючим обов’язків голови Державної митної служби Андрія Павловсько- го, який раніше був заступником голови відомства. До цього часу він обіймав посаду директора департаменту Міністерства фінансів, а ще раніше працював першим заступником генерального директора ДП ОК «Укрвуглереструктуризація». Іншим розпорядженням Уряд увільнив від виконан- ня цих обов’язків Ігоря Муратова. Джерело: https://bit.ly/3kmsYb7 В Україну прибули три контейнерні потяги з Китаю В Україну 10 та 12 серпня 2020 року прибули три контейнерні потяги з Китаю. З початку старту проєкту контейнерних поїздів з Китаю в Україну прибуло вже шість контейнерів. Відстань цього маршруту з КНР до України складає близько 9 тис. км. яку потяг долає за 15 діб через територію чотирьох країн. У контейнерах містяться медикаменти, автозапчастини, взуття, одяг, побутова техніка, міндобрива та збірні вантажі. Товари будуть доставлені вантажоодержувачам у місто Київ та інші регіони України. Перші контейнерні поїзди з Китаю викликали знач- ний попит в учасників ринку транспортних послуг. Наявністю такого сервісу зацікавилася значна кіль- кість імпортерів та експортерів. Наразі відпрацьову- ється зворотний маршрут курсування контейнерних поїздів з урахуванням існуючих вимог контролюючих країн, через територію яких здійснюватимуться перевезення. Джерело: https://bit.ly/3hyIvma
  • 8. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” є продовженням випусків Щомісячного моніторингу сприяння торгівлі в Україні, який готувався Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у рамках проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, за фінансової підтримки Європейського Союзу та співфінансування Міжнародного фонду “Відродження”. Запропонований інформаційний бюлетень є продовженням попереднього і публікується в рамках проєкту “Підтримка громадської Ініціативи “За чесну та прозору митницю”, який реалізується за підтримки Європейського союзу, Міжнародного фонду “Відродження” та ATLAS Network і є моніторингом реалізації митної реформи та заходів зі сприяння міжнародній торгівлі. Публікація складається з трьох частин:  нормативно-правові акти, що набрали чинності  проекти нормативно-правових актів  новини Ми розуміємо, що малому та середньому бізнесу не вистачає часу на проведення аналізу нового законодавства або можливих нормативних новацій. Також, значна кількість таких актів складна для розуміння пересічної людини. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” покликаний привернути увагу до цікавих подій, нововведень законодавства України, що стосуються сфери спрощення процедур торгівлі і можуть безпосередньо впливати на суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Також у цих публікаціях ми будемо робити аналіз проектів нормативних актів із цієї тематики. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) - міжнародно визнаний незалежний український аналітичний центр, заснований у 1999 році. ІЕД займається аналізом проблем економічного розвитку, міжнародної торгівлі та ділового клімату (зокрема в секторі МСП), бере участь у розробці документів політики національного та регіонального рівня. ІЕД регулярно випускає власний макроекономічний прогноз для України та бере участь у розробці консенсус- прогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Команда соціологів ІЕД проводить регулярні опитування підприємств та експертів із метою оцінки ділового клімату та очікувань українського бізнесу. ІЕД успішно поєднує свою аналітичну діяльність з адвокацією змін та участю в громадському житті України. ІЕД співпрацює з центральними та місцевими органами влади, вітчизняними та закордонними аналітичними центрами, організаціями громадянського суспільства. Робота ІЕД фінансується за рахунок грантів, благодійних внесків та коштів технічної допомоги. WWW.TFD.IER.COM.UA ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА 8/5-А, 01054 КИЇВ ТЕЛ. +38 (044) 278-63-42 ФАКС +38 (044) 278-63-36 Застереження Моніторинг сприяння торгівлі в Україні підготовлений ІЕД і має виключно інформаційний характер. Хоча ми доклали щонайбільших зусиль для підготовки якомога точнішої публікації, ми не беремо на себе жодної відповідальності за можливі помилки. Інститут не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші проблеми, які виникли прямо чи опосередковано через використання будь-якої частини цієї публікації. У разі використання обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Європейського Союзу, Міжнародного фонду “Відродження”, ATLAS Network та (або) Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.