Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
Інститут економічних досліджень та політичних консультаційІнститут економічних досліджень та політичних консультацій

У випуску подано підбірку торговельних новин за листопад 2020 року

Моніторинг сприяння
торгівлі в Україні
Період моніторингу:
1-25 листопада 2020 року
Випуск № 61,
листопад 2020
2
Шановні читачі!
Перед Вами черговий випуск Інформаційного бюлетеня «Моніторинг
сприяння торгівлі в Україні», продукт Інституту економічних
досліджень та політичних консультацій, який публікується за
підтримки Європейського союзу та МФ “Відродження” в рамках
проекту ““Підтримка громадської ініціативи “За чесну та прозору
митницю”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та найбільш
актуальну інформацію стосовно стану реалізації митної реформи та
впровадження заходів сприяння міжнародній торгівлі в Україні.
Тому для нас дуже важлива Ваша думка, відгуки та побажання щодо
комунікаційних зв'язків та методів надання інформації на адресу:
customs@ier.kyiv.ua
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 3
Зміст
Нормативно-правові акти, що набрали чинності……………………………………………………….……. 4
Парламент уточнив деякі терміни в митному законодавстві......................................................... 4
Проєкти нормативно-правових актів…….……………………..…………….…………………………….…….... 5
Пропонується збільшити неоподатковувану вартість товарів, що переміщуються
у міжнародних поштових та експрес-відправленнях...................................................................... 5
Митний контроль за товарами, що переміщуються у міжнародних поштових та експрес-
відправлення буде вдосконалено.................................................................................................... 6
Держмитслужба оприлюднила проєкт своєї Антикорупційної програми.................................... 7
Новини…………………………………………………………………………...………………………………….……...………….. 8
Уряд призначив Голову Держмитслужби…………………………………………………………………...……………… 8
Почала свою роботу Громадська рада при Держмитслужбі України………………………………………... 8
Парламент зробив крок для розблокування польського кредиту, спрямованого
на облаштування інфраструктури міжнародних пунктів пропуску …………..……………………………... 8
4
НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
Парламент уточнив деякі терміни в
митному законодавстві
Закон України № 924 від 29 вересня 2020 року
«Про внесення змін до Митного кодексу України та
деяких інших законодавчих актів України щодо
усунення термінологічних неузгодженостей»
Основною метою акту є узгодження термінології
нормативних актів, прийнятих у різний час. Зокрема,
внесено зміни у статтю 570 Митного кодексу у якій
термін «злочин» в усіх відмінках і числах замінено
терміном «кримінальне правопорушення», а
«злочинних посягань» замінено терміном
«кримінально-протиправних посягань», що
пов’язано із запровадженням кримінального
правопорушення (проступку).
Також до низки актів внесено зміни щодо назв
«органів доходів та зборів», які замінено на
«податкові органи» або «митні органи» в залежності
від змісту.
Отже, закон є технічним і спрямований на
узгодження термінології різних нормативних актів і
врахування останніх змін у чинному законодавстві.
Джерело: https://bit.ly/39eTLUe
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 5
ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
Пропонується збільшити
неоподатковувану вартість товарів, що
переміщуються у міжнародних
поштових та експрес-відправленнях
Проект Закону реєстр. номер 4278 від 28 жовтня
2020 року «По внесення змін до Податкового
кодексу України (щодо оподаткування товарів, що
переміщуються (пересилаються) у міжнародних
поштових та експрес-відправленнях)
Ініціатор: народні депутати України
Дата реєстрації: 28 жовтня 2020 року (текст
оприлюднено на початку листопада)
Проєктом пропонується вдосконалити деякі питання
оподаткування податком на додану вартість (далі –
ПДВ) операцій із ввезення на митну територію
України товарів у міжнародних поштових та експрес-
відправленнях.
Зокрема,
 збільшується із 100 до 150 євро сумарна фактурна
неоподатковувана вартість товарів, які ввозяться
на митну територію України, для одного
одержувача – фізичної особи;
 встановлюється, що базою оподаткування є
частина вартості, що перевищує еквівалент 150
євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті»,
 визначається, що особою, відповідальною за
нарахування та сплату до бюджету податку у разі
ввезення товарів на митну територію України у
міжнародних поштових та експрес-
відправленнях, є оператор поштового зв'язку,
експрес-перевізник, якщо ним здійснюється
декларування цих товарів шляхом подання
реєстрів (тимчасових та/або додаткових)»;
 встановлюється можливість відстрочення сплати
ПДВ – протягом 30 днів з дати оформлення
тимчасового реєстру з одночасним поданням
додаткового реєстру;
 виключаються норми, що стосуються питань
декларування товарів для митних цілей та
порядку здійснення митних формальностей, у
зв’язку із включенням відповідних положень до
Митного кодексу України.
За своїм змістом цей проєкт системно пов’язаний із
законопроєктом реєстр. номер 4279 від 28 жовтня
2020 року «Про внесення змін до Митного кодексу
України (щодо оподаткування митними платежами
товарів, що переміщуються (пересилаються) у
міжнародних поштових відправленнях, міжнародних
експрес-відправленнях та порядку їх декларування)».
Проєкт спрямований на спрощення адміністрування
та удосконалення системи оподаткування, що
сприятиме запровадженню більш зручної системи
сплати податків при ввезені товарів у міжнародних
поштових та експрес-відправленнях.
Джерело: https://bit.ly/39alwxl
6
ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
Митний контроль за товарами, що
переміщуються у міжнародних
поштових та експрес-відправлення буде
вдосконалено
Проект Закону реєстр. номер 4279 від 28 жовтня
2020 року «Про внесення змін до Митного кодексу
України (щодо оподаткування митними платежами
товарів, що переміщуються (пересилаються) у
міжнародних поштових відправленнях,
міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх
декларування)
Ініціатор: народні депутати України
Дата реєстрації: 28 жовтня 2020 року
Метою законопроекту є вдосконалення,
прискорення та підвищення ефективності здійснення
митного контролю та митного оформлення товарів,
що переміщуються (пересилаються) у міжнародних
поштових та експрес-відправленнях, здешевлення та
полегшення адміністрування, забезпечення
належного обліку переміщуваних у відправленнях
товарів, шляхом впровадження електронних реєстрів
міжнародних поштових та експрес-відправлень, що
подаватимуться операторами поштового зв’язку та
експрес-перевізниками для декларування
переміщуваних ними товарів, а також шляхом
забезпечення можливості використання митними
органами інформаційних та інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-
телекомунікаційних систем та застосування системи
управління ризиками при здійсненні митного
контролю таких товарів.
Законопроектом пропонується:
 запровадження електронного декларування
міжнародних поштових та експрес-відправлень
шляхом подання операторами поштового зв’язку
та експрес-перевізниками відповідних реєстрів
(тимчасових та додаткових), визначення
відомостей, що вносяться у такі реєстри,
встановлення процедури та строків їх подання
митному органу;
 доповнення та уточнення термінів та понять,
визначених у статті 4 Митного кодексу України;
 закріплення виключно письмової форми
декларування товарів, що переміщуються
(пересилаються) у міжнародних поштових та
експрес-відправленнях, що сприятиме
автоматизації процесів здійснення їх митного
контролю та митного оформлення, а також
веденню об’єктивного обліку та формуванню
достовірної статистики щодо таких товарів;
 усунення суперечностей між нормами Митного
кодексу України, в частині визначення, що базою
оподаткування митними платежами товарів, що
переміщуються (пересилаються) у міжнародних
поштових та експрес-відправленнях на адресу
одержувачів-підприємств, є їх сумарна митна
вартість;
 розширення переліку заборонених до
переміщення (пересилання) товарів в
міжнародних поштових та експрес-
відправленнях, шляхом включення до нього
алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів,
не залежно від вартості, а також інших товарів,
заборонених до переміщення відповідно до
законодавства України;
 розширення переліку документів, якими може
підтверджуватись фактурна вартість товарів
громадянами з урахуванням викликів
електронної комерції.
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 7
ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
Проект є взаємопов’язаним з проектом Закону
України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України (щодо оподаткування товарів, що
переміщуються (пересилаються) у міжнародних
поштових та експрес-відправленнях)».
Прийняття проекту сприятиме автоматизації
процесів митного контролю та митного оформлення
товарів, що переміщуються (пересилаються) через
митний кордон України у міжнародних поштових та
експрес-відправленнях, спрощенню та полегшенню
адміністрування, забезпечить належний їх облік для
формування структури цього сегменту імпорту.
Джерело: https://bit.ly/33eC1EO
Держмитслужба оприлюднила проєкт
своєї Антикорупційної програми
Проєкт Антикорупційної програми Державної
митної служби України на 2020 – 2022 роки
Дата оприлюднення: 13 листопада 2020 року
Ініціатор: Державна митна служба України
Програма розроблена на виконання Закону України
«Про запобігання корупції». У її основу було
покладено:
 відповідність антикорупційних заходів
Конституції України, законодавству України у
сфері запобігання корупції та іншим нормативно-
правовим актам;
 удосконалення внутрішньої системи запобігання
і протидії корупції;
 участь особового складу Держмитслужби у
формуванні та реалізації антикорупційних
стандартів і процедур;
 відповідальність та невідворотність покарання
для особового складу Держмитслужби
незалежно від займаної посади та інших умов у
разі вчинення ними корупційних та пов’язаних з
корупцією правопорушень;
 регулярний моніторинг ефективності
впроваджених антикорупційних заходів.
Метою антикорупційної програми є утворення
ефективної системи запобігання і протидії корупції в
Держмитслужбі, впровадження механізмів
прозорості, доброчесності, зниження корупційних
ризиків та підвищення рівня довіри громадськості до
її діяльності.
Антикорупційна програма містить заходи досягнення
мети; результати оцінки корупційних ризиків у
діяльності органів Держмитслужби; шляхи зниження
рівня корупції; заходи щодо запобігання і протидії
корупції в Держмитслужбі, навчальні заходи та
заходи з поширення інформації щодо програм
антикорупційного спрямування; процедуру
моніторингу виконання Антикорупційної програми.
Джерело: https://bit.ly/2J2yt18
8
НОВИНИ
Уряд призначив Голову Держмитслужби
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18
листопада 2020 р. № 1443-р «Про призначення
Рябікіна П. Б. Головою Державної митної служби
України»
Уряд призначив Рябікіна Павла Борисовича Головою
Державної митної служби України з 19 листопада
2020 року шляхом укладення контракту про прохо-
дження державної служби на період дії карантину,
установленого з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
До цього пан Рябікін очолював ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
Джерело: https://bit.ly/2J7Ydtp
Почала свою роботу Громадська рада
при Держмитслужбі України
17 листопада 2020 року відбулися установчі збори зі
створення Громадської ради (ГР) при Державній
митній службі. Захід відбувся в онлайн форматі із
застосуванням засобів електронного зв’язку. У
зборах взяли участь 38 представників організацій
громадянського суспільства. На заході був присутній
в.о. голови Державної митної служби Євген Ентіс та
представники Держмитслужби. За підсумками
проведеного засідання відповідним наказом
Держмитслужби затверджено склад ГР у складі 38
осіб. Учасники установчих зборів ухвалили рішення
про створення Громадської ради.
Після установчих зборів було проведено перше
засідання Громадської ради на якому було обрано
керівництво органу.
Отже, Головою Громадської ради при
Держмитслужбі України обрано Галину Вдовіну;
заступником голови - Олену Крилач, секретарем
Громадської ради – Владислава М’ясоєдова.
Варто зазначити, що до складу Громадської ради
увійшло чотири представника організацій –
учасників Громадської ініціативи «За чесну та
прозору митницю»:
Андреєв Олександр - ГС «Асоціація українських
виробників лакофарбової промисловості»,
Богомолов Андрій - «Спілка підприємців малих,
середніх і приватизованих підприємств України»,
Бутін Андрій - ГО «Інститут економічних досліджень
та політичних консультацій»,
Пероганич Юрій - Асоціація підприємств інформацій-
них технологій України.
Громадська рада при Держмитслужбі є тимчасовим
консультативно-дорадчим органом, утвореним для
сприяння участі громадськості в реалізації Держмит-
службою державної політики у сферах, визначених
Положенням про Державну митну службу України.
Джерела: https://bit.ly/39anuxJ
https://bit.ly/39aPeCg
Парламент зробив крок для
розблокування польського кредиту,
спрямованого на облаштування
інфраструктури міжнародних пунктів
пропуску
Верховна Рада у першому читанні ухвалила законо-
проєкт (реєстр. номер 3039а від 28 серпня 2020 року)
«Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо ставки податку на додану вартість з окремих
операцій на період реалізації Договору між Урядом
України та Урядом Республіки Польща про надання
кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 9
НОВИНИ
питань державного боргу». Після остаточного
ухвалення проєкту це має звільнити від сплати ПДВ
операції з постачання товарів/послуг на митній
території України, які здійснюються безпосередньо
виконавцями, зареєстрованими в Республіці та їх
представництвами, зареєстрованими на митній
території України в рамках виконання зазначеного у
законопроєкті Договору між Польщею та Україною.
Наведений Договір про кредит було підписано ще
2015 року. Він передбачає надання Україні до
100 млн євро на реконструкцію прикордонної
інфраструктури терміном на 30 років, із них перші 5
років – пільгові, а наступні 25 – поступове повернен-
ня під 0,15% річних. Особливістю кредиту була
прив’язка до інструкцій з питань пов’язаної допомо-
ги Організації економічного співробітництва і розвит-
ку (ОЕСР). Тому він містив вимогу залучення не
менше 60% товарів і послуг польського походження.
Через складні процедури погодження та управління
кредитом закупівлі в його рамках постійно відклада-
лися та переносилися протягом 4 років. Станом на
початок 2020 року за кошти кредиту мали відремон-
тувати шість доріг загальною протяжністю 130 км і
три пункти пропуску (Шегині – Медика, Рава-Руська –
Гребенне, Краківець - Корчова). Всього було законт-
рактовано 83,6 зі 100 млн євро.
Станом на жовтень 2020 року головною перепоною у
реалізації кредиту є питання сплати ПДВ постачаль-
никами товарів і послуг. Саме цю проблему поклика-
ний вирішити законопроект 3039а. Текст проєкту
передбачає доповнити новим пунктом підрозділ 2
розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового
кодексу України.
Джерело: https://bit.ly/2HuIu6L
“Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” є продовженням випусків Щомісячного моніторингу сприяння
торгівлі в Україні, який готувався Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у рамках
проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, за фінансової підтримки Європейського Союзу та співфінансування
Міжнародного фонду “Відродження”.
Запропонований інформаційний бюлетень є продовженням попереднього і публікується в рамках проєкту
“Підтримка громадської Ініціативи “За чесну та прозору митницю”, який реалізується за підтримки
Європейського союзу, Міжнародного фонду “Відродження” та ATLAS Network і є моніторингом реалізації
митної реформи та заходів зі сприяння міжнародній торгівлі.
Публікація складається з трьох частин:
 нормативно-правові акти, що набрали чинності
 проекти нормативно-правових актів
 новини
Ми розуміємо, що малому та середньому бізнесу не вистачає часу на проведення аналізу нового
законодавства або можливих нормативних новацій. Також, значна кількість таких актів складна для розуміння
пересічної людини. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” покликаний привернути увагу до цікавих подій,
нововведень законодавства України, що стосуються сфери спрощення процедур торгівлі і можуть
безпосередньо впливати на суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Також у цих публікаціях ми будемо
робити аналіз проектів нормативних актів із цієї тематики.
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) - міжнародно визнаний незалежний
український аналітичний центр, заснований у 1999 році.
ІЕД займається аналізом проблем економічного розвитку, міжнародної торгівлі та ділового клімату (зокрема в
секторі МСП), бере участь у розробці документів політики національного та регіонального рівня.
ІЕД регулярно випускає власний макроекономічний прогноз для України та бере участь у розробці консенсус-
прогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Команда соціологів ІЕД проводить регулярні опитування підприємств та експертів із метою оцінки ділового
клімату та очікувань українського бізнесу. ІЕД успішно поєднує свою аналітичну діяльність з адвокацією змін
та участю в громадському житті України. ІЕД співпрацює з центральними та місцевими органами влади,
вітчизняними та закордонними аналітичними центрами, організаціями громадянського суспільства.
Робота ІЕД фінансується за рахунок грантів, благодійних внесків та коштів технічної допомоги.
WWW.TFD.IER.COM.UA ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА 8/5-А, 01030 КИЇВ ТЕЛ. +38 (044) 278-63-42 ФАКС +38 (044) 278-63-36
Застереження
Моніторинг сприяння торгівлі в Україні підготовлений ІЕД і має виключно інформаційний характер. Хоча
ми доклали щонайбільших зусиль для підготовки якомога точнішої публікації, ми не беремо на себе жодної
відповідальності за можливі помилки. Інститут не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші проблеми, які
виникли прямо чи опосередковано через використання будь-якої частини цієї публікації. У разі використання
обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.
Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Європейського Союзу,
Міжнародного фонду “Відродження”, ATLAS Network та (або) Інституту економічних досліджень та
політичних консультацій.

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС" par
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"Iaroslav GREGIRCHAK
40 vues92 diapositives
Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього біз... par
Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього біз...Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього біз...
Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього біз...USAID LEV
1.2K vues5 diapositives
Звіт про систему публічних закупівель України 2016 par
Звіт про систему публічних закупівель України 2016Звіт про систему публічних закупівель України 2016
Звіт про систему публічних закупівель України 2016Max Nefyodov
528 vues17 diapositives

Tendances(20)

СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС" par Iaroslav GREGIRCHAK
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"
Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього біз... par USAID LEV
Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього біз...Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього біз...
Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього біз...
USAID LEV1.2K vues
Звіт про систему публічних закупівель України 2016 par Max Nefyodov
Звіт про систему публічних закупівель України 2016Звіт про систему публічних закупівель України 2016
Звіт про систему публічних закупівель України 2016
Max Nefyodov528 vues
Оприлюднено текст оновленої Концепції побудови ЄСІТС par Pravotv
Оприлюднено текст оновленої Концепції побудови ЄСІТСОприлюднено текст оновленої Концепції побудови ЄСІТС
Оприлюднено текст оновленої Концепції побудови ЄСІТС
Pravotv1.6K vues
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков... par tsnua
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...
tsnua4.2K vues
Презентація щодо реформування системи надання адміністративних послуг par Olena Ursu
Презентація щодо реформування системи надання адміністративних послугПрезентація щодо реформування системи надання адміністративних послуг
Презентація щодо реформування системи надання адміністративних послуг
Olena Ursu1.2K vues
Пояснювальна записка до проекту податкової реформи par tsnua
Пояснювальна записка до проекту податкової реформиПояснювальна записка до проекту податкової реформи
Пояснювальна записка до проекту податкової реформи
tsnua11K vues
Оператори авторизованих Фондом електронних майданчиків par Agiya Zagrebelska
Оператори авторизованих Фондом електронних майданчиківОператори авторизованих Фондом електронних майданчиків
Оператори авторизованих Фондом електронних майданчиків

Similaire à Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61

Similaire à Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61(20)

Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П... par Viktor Halasiuk, PhD
Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П...Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П...
Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П...
ПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМ par Dmitry Marchenko
ПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМ
ПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМ
Dmitry Marchenko172 vues
Звіт про виконання Угоди про асоціацію par Андрій Пізнюк
Звіт про виконання Угоди про асоціацію Звіт про виконання Угоди про асоціацію
Звіт про виконання Угоди про асоціацію
Експорт МСП: від А до Я. Випуск №5 par USAID LEV
Експорт МСП: від А до Я. Випуск №5Експорт МСП: від А до Я. Випуск №5
Експорт МСП: від А до Я. Випуск №5
USAID LEV1.3K vues
РЕЗУЛЬТАТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС par omosvita
РЕЗУЛЬТАТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄСРЕЗУЛЬТАТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
РЕЗУЛЬТАТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
omosvita256 vues

Plus de Інститут економічних досліджень та політичних консультацій(20)

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61

 • 1. Моніторинг сприяння торгівлі в Україні Період моніторингу: 1-25 листопада 2020 року Випуск № 61, листопад 2020
 • 2. 2 Шановні читачі! Перед Вами черговий випуск Інформаційного бюлетеня «Моніторинг сприяння торгівлі в Україні», продукт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, який публікується за підтримки Європейського союзу та МФ “Відродження” в рамках проекту ““Підтримка громадської ініціативи “За чесну та прозору митницю”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та найбільш актуальну інформацію стосовно стану реалізації митної реформи та впровадження заходів сприяння міжнародній торгівлі в Україні. Тому для нас дуже важлива Ваша думка, відгуки та побажання щодо комунікаційних зв'язків та методів надання інформації на адресу: customs@ier.kyiv.ua
 • 3. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 3 Зміст Нормативно-правові акти, що набрали чинності……………………………………………………….……. 4 Парламент уточнив деякі терміни в митному законодавстві......................................................... 4 Проєкти нормативно-правових актів…….……………………..…………….…………………………….…….... 5 Пропонується збільшити неоподатковувану вартість товарів, що переміщуються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях...................................................................... 5 Митний контроль за товарами, що переміщуються у міжнародних поштових та експрес- відправлення буде вдосконалено.................................................................................................... 6 Держмитслужба оприлюднила проєкт своєї Антикорупційної програми.................................... 7 Новини…………………………………………………………………………...………………………………….……...………….. 8 Уряд призначив Голову Держмитслужби…………………………………………………………………...……………… 8 Почала свою роботу Громадська рада при Держмитслужбі України………………………………………... 8 Парламент зробив крок для розблокування польського кредиту, спрямованого на облаштування інфраструктури міжнародних пунктів пропуску …………..……………………………... 8
 • 4. 4 НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ Парламент уточнив деякі терміни в митному законодавстві Закон України № 924 від 29 вересня 2020 року «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення термінологічних неузгодженостей» Основною метою акту є узгодження термінології нормативних актів, прийнятих у різний час. Зокрема, внесено зміни у статтю 570 Митного кодексу у якій термін «злочин» в усіх відмінках і числах замінено терміном «кримінальне правопорушення», а «злочинних посягань» замінено терміном «кримінально-протиправних посягань», що пов’язано із запровадженням кримінального правопорушення (проступку). Також до низки актів внесено зміни щодо назв «органів доходів та зборів», які замінено на «податкові органи» або «митні органи» в залежності від змісту. Отже, закон є технічним і спрямований на узгодження термінології різних нормативних актів і врахування останніх змін у чинному законодавстві. Джерело: https://bit.ly/39eTLUe
 • 5. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 5 ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ Пропонується збільшити неоподатковувану вартість товарів, що переміщуються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях Проект Закону реєстр. номер 4278 від 28 жовтня 2020 року «По внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях) Ініціатор: народні депутати України Дата реєстрації: 28 жовтня 2020 року (текст оприлюднено на початку листопада) Проєктом пропонується вдосконалити деякі питання оподаткування податком на додану вартість (далі – ПДВ) операцій із ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес- відправленнях. Зокрема,  збільшується із 100 до 150 євро сумарна фактурна неоподатковувана вартість товарів, які ввозяться на митну територію України, для одного одержувача – фізичної особи;  встановлюється, що базою оподаткування є частина вартості, що перевищує еквівалент 150 євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті»,  визначається, що особою, відповідальною за нарахування та сплату до бюджету податку у разі ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес- відправленнях, є оператор поштового зв'язку, експрес-перевізник, якщо ним здійснюється декларування цих товарів шляхом подання реєстрів (тимчасових та/або додаткових)»;  встановлюється можливість відстрочення сплати ПДВ – протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру;  виключаються норми, що стосуються питань декларування товарів для митних цілей та порядку здійснення митних формальностей, у зв’язку із включенням відповідних положень до Митного кодексу України. За своїм змістом цей проєкт системно пов’язаний із законопроєктом реєстр. номер 4279 від 28 жовтня 2020 року «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх декларування)». Проєкт спрямований на спрощення адміністрування та удосконалення системи оподаткування, що сприятиме запровадженню більш зручної системи сплати податків при ввезені товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Джерело: https://bit.ly/39alwxl
 • 6. 6 ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ Митний контроль за товарами, що переміщуються у міжнародних поштових та експрес-відправлення буде вдосконалено Проект Закону реєстр. номер 4279 від 28 жовтня 2020 року «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх декларування) Ініціатор: народні депутати України Дата реєстрації: 28 жовтня 2020 року Метою законопроекту є вдосконалення, прискорення та підвищення ефективності здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, здешевлення та полегшення адміністрування, забезпечення належного обліку переміщуваних у відправленнях товарів, шляхом впровадження електронних реєстрів міжнародних поштових та експрес-відправлень, що подаватимуться операторами поштового зв’язку та експрес-перевізниками для декларування переміщуваних ними товарів, а також шляхом забезпечення можливості використання митними органами інформаційних та інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно- телекомунікаційних систем та застосування системи управління ризиками при здійсненні митного контролю таких товарів. Законопроектом пропонується:  запровадження електронного декларування міжнародних поштових та експрес-відправлень шляхом подання операторами поштового зв’язку та експрес-перевізниками відповідних реєстрів (тимчасових та додаткових), визначення відомостей, що вносяться у такі реєстри, встановлення процедури та строків їх подання митному органу;  доповнення та уточнення термінів та понять, визначених у статті 4 Митного кодексу України;  закріплення виключно письмової форми декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, що сприятиме автоматизації процесів здійснення їх митного контролю та митного оформлення, а також веденню об’єктивного обліку та формуванню достовірної статистики щодо таких товарів;  усунення суперечностей між нормами Митного кодексу України, в частині визначення, що базою оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях на адресу одержувачів-підприємств, є їх сумарна митна вартість;  розширення переліку заборонених до переміщення (пересилання) товарів в міжнародних поштових та експрес- відправленнях, шляхом включення до нього алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів, не залежно від вартості, а також інших товарів, заборонених до переміщення відповідно до законодавства України;  розширення переліку документів, якими може підтверджуватись фактурна вартість товарів громадянами з урахуванням викликів електронної комерції.
 • 7. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 7 ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ Проект є взаємопов’язаним з проектом Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях)». Прийняття проекту сприятиме автоматизації процесів митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, спрощенню та полегшенню адміністрування, забезпечить належний їх облік для формування структури цього сегменту імпорту. Джерело: https://bit.ly/33eC1EO Держмитслужба оприлюднила проєкт своєї Антикорупційної програми Проєкт Антикорупційної програми Державної митної служби України на 2020 – 2022 роки Дата оприлюднення: 13 листопада 2020 року Ініціатор: Державна митна служба України Програма розроблена на виконання Закону України «Про запобігання корупції». У її основу було покладено:  відповідність антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно- правовим актам;  удосконалення внутрішньої системи запобігання і протидії корупції;  участь особового складу Держмитслужби у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;  відповідальність та невідворотність покарання для особового складу Держмитслужби незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;  регулярний моніторинг ефективності впроваджених антикорупційних заходів. Метою антикорупційної програми є утворення ефективної системи запобігання і протидії корупції в Держмитслужбі, впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадськості до її діяльності. Антикорупційна програма містить заходи досягнення мети; результати оцінки корупційних ризиків у діяльності органів Держмитслужби; шляхи зниження рівня корупції; заходи щодо запобігання і протидії корупції в Держмитслужбі, навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування; процедуру моніторингу виконання Антикорупційної програми. Джерело: https://bit.ly/2J2yt18
 • 8. 8 НОВИНИ Уряд призначив Голову Держмитслужби Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2020 р. № 1443-р «Про призначення Рябікіна П. Б. Головою Державної митної служби України» Уряд призначив Рябікіна Павла Борисовича Головою Державної митної служби України з 19 листопада 2020 року шляхом укладення контракту про прохо- дження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. До цього пан Рябікін очолював ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Джерело: https://bit.ly/2J7Ydtp Почала свою роботу Громадська рада при Держмитслужбі України 17 листопада 2020 року відбулися установчі збори зі створення Громадської ради (ГР) при Державній митній службі. Захід відбувся в онлайн форматі із застосуванням засобів електронного зв’язку. У зборах взяли участь 38 представників організацій громадянського суспільства. На заході був присутній в.о. голови Державної митної служби Євген Ентіс та представники Держмитслужби. За підсумками проведеного засідання відповідним наказом Держмитслужби затверджено склад ГР у складі 38 осіб. Учасники установчих зборів ухвалили рішення про створення Громадської ради. Після установчих зборів було проведено перше засідання Громадської ради на якому було обрано керівництво органу. Отже, Головою Громадської ради при Держмитслужбі України обрано Галину Вдовіну; заступником голови - Олену Крилач, секретарем Громадської ради – Владислава М’ясоєдова. Варто зазначити, що до складу Громадської ради увійшло чотири представника організацій – учасників Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю»: Андреєв Олександр - ГС «Асоціація українських виробників лакофарбової промисловості», Богомолов Андрій - «Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України», Бутін Андрій - ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій», Пероганич Юрій - Асоціація підприємств інформацій- них технологій України. Громадська рада при Держмитслужбі є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості в реалізації Держмит- службою державної політики у сферах, визначених Положенням про Державну митну службу України. Джерела: https://bit.ly/39anuxJ https://bit.ly/39aPeCg Парламент зробив крок для розблокування польського кредиту, спрямованого на облаштування інфраструктури міжнародних пунктів пропуску Верховна Рада у першому читанні ухвалила законо- проєкт (реєстр. номер 3039а від 28 серпня 2020 року) «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших
 • 9. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 9 НОВИНИ питань державного боргу». Після остаточного ухвалення проєкту це має звільнити від сплати ПДВ операції з постачання товарів/послуг на митній території України, які здійснюються безпосередньо виконавцями, зареєстрованими в Республіці та їх представництвами, зареєстрованими на митній території України в рамках виконання зазначеного у законопроєкті Договору між Польщею та Україною. Наведений Договір про кредит було підписано ще 2015 року. Він передбачає надання Україні до 100 млн євро на реконструкцію прикордонної інфраструктури терміном на 30 років, із них перші 5 років – пільгові, а наступні 25 – поступове повернен- ня під 0,15% річних. Особливістю кредиту була прив’язка до інструкцій з питань пов’язаної допомо- ги Організації економічного співробітництва і розвит- ку (ОЕСР). Тому він містив вимогу залучення не менше 60% товарів і послуг польського походження. Через складні процедури погодження та управління кредитом закупівлі в його рамках постійно відклада- лися та переносилися протягом 4 років. Станом на початок 2020 року за кошти кредиту мали відремон- тувати шість доріг загальною протяжністю 130 км і три пункти пропуску (Шегині – Медика, Рава-Руська – Гребенне, Краківець - Корчова). Всього було законт- рактовано 83,6 зі 100 млн євро. Станом на жовтень 2020 року головною перепоною у реалізації кредиту є питання сплати ПДВ постачаль- никами товарів і послуг. Саме цю проблему поклика- ний вирішити законопроект 3039а. Текст проєкту передбачає доповнити новим пунктом підрозділ 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України. Джерело: https://bit.ly/2HuIu6L
 • 10. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” є продовженням випусків Щомісячного моніторингу сприяння торгівлі в Україні, який готувався Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у рамках проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, за фінансової підтримки Європейського Союзу та співфінансування Міжнародного фонду “Відродження”. Запропонований інформаційний бюлетень є продовженням попереднього і публікується в рамках проєкту “Підтримка громадської Ініціативи “За чесну та прозору митницю”, який реалізується за підтримки Європейського союзу, Міжнародного фонду “Відродження” та ATLAS Network і є моніторингом реалізації митної реформи та заходів зі сприяння міжнародній торгівлі. Публікація складається з трьох частин:  нормативно-правові акти, що набрали чинності  проекти нормативно-правових актів  новини Ми розуміємо, що малому та середньому бізнесу не вистачає часу на проведення аналізу нового законодавства або можливих нормативних новацій. Також, значна кількість таких актів складна для розуміння пересічної людини. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” покликаний привернути увагу до цікавих подій, нововведень законодавства України, що стосуються сфери спрощення процедур торгівлі і можуть безпосередньо впливати на суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Також у цих публікаціях ми будемо робити аналіз проектів нормативних актів із цієї тематики. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) - міжнародно визнаний незалежний український аналітичний центр, заснований у 1999 році. ІЕД займається аналізом проблем економічного розвитку, міжнародної торгівлі та ділового клімату (зокрема в секторі МСП), бере участь у розробці документів політики національного та регіонального рівня. ІЕД регулярно випускає власний макроекономічний прогноз для України та бере участь у розробці консенсус- прогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Команда соціологів ІЕД проводить регулярні опитування підприємств та експертів із метою оцінки ділового клімату та очікувань українського бізнесу. ІЕД успішно поєднує свою аналітичну діяльність з адвокацією змін та участю в громадському житті України. ІЕД співпрацює з центральними та місцевими органами влади, вітчизняними та закордонними аналітичними центрами, організаціями громадянського суспільства. Робота ІЕД фінансується за рахунок грантів, благодійних внесків та коштів технічної допомоги. WWW.TFD.IER.COM.UA ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА 8/5-А, 01030 КИЇВ ТЕЛ. +38 (044) 278-63-42 ФАКС +38 (044) 278-63-36 Застереження Моніторинг сприяння торгівлі в Україні підготовлений ІЕД і має виключно інформаційний характер. Хоча ми доклали щонайбільших зусиль для підготовки якомога точнішої публікації, ми не беремо на себе жодної відповідальності за можливі помилки. Інститут не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші проблеми, які виникли прямо чи опосередковано через використання будь-якої частини цієї публікації. У разі використання обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Європейського Союзу, Міжнародного фонду “Відродження”, ATLAS Network та (або) Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.