Буяк Богдан Богданович

International Fund of Educational Policy Research
International Fund of Educational Policy ResearchInternational Fund of Educational Policy Research
Просування
«бренду університету»
заради формування
позитивного іміджу
на ринку освітніх послуг
Автор проекту:
Богдан Буяк, ректор ТНПУ
Об'єднати місію, цінності та
філософію в одному об'єкті
для ринку освітніх послуг
МЕТА:
БРЕНД «Тернопільський національний
педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка»
ОБ’ЄКТ:
МИ НАЙКРАЩІ!!!
А Ви з Нами?
Наша ВІЗІЯ:
Добре сформульована декларація щодо Візії — це
базовий інструмент для будь-якої організації, що
прагне досконалості. Такий документ мусить бути
ємким та лаконічним — тоді він легко
запам’ятовуватиметься. Візія має пробуджувати в
людях прагнення. Отже, чітко визначаємо напрям руху
організації та підкреслюємо — чого з часом прагнемо
досягти.
Найважливіше — це впевнитись у тому, що Візія
надихає членів команди та служить стратегічною
«дорожньою картою» для прийняття рішень на коротку
та тривалу перспективу на всіх рівнях компанії
Якщо ви хочете, щоб ваші візія та цінності
ствердились в організації, знайдіть спосіб
щодня доносити їх до людей. «Повторення
— мати навчання і батько дій, а тому є
архітектором досягнення», — так дуже
влучно сказав про це популярний автор та
спікер Зіг Зіглар (Zig Ziglar)*
*За матеріалами "The Power of Personal Vision to Drive Organizational Change",
Switch & Shif (thttp://www.management.com.ua/notes/vision-drive-change.html)
формування позитивного іміджу
на ринку освітніх послуг
методом «позитивної
візуалізації»
ЗАВДАННЯ:
Техніці правильної позитивної візуалізації навчає
В.Зеланд в своїх книгах про трансерфінг реальности:
- потрібно візуалізувати не стільки сам предмет,
скільки емоції від його володіння;
- варто надати Всесвіту самому вирішувати, яку роль
виконає візуалізація;
- потрібно займатися візуалізацією регулярно;
- мати більше енергії для візуалізації, накопичуючи її
практикою*
*https://ezotour.com/metod-vizualizacii
Позитивна візуалізація:
БРЕНД — це «Ім’я продукту», яке
добре запам’яталося
споживачам. При цьому в
позитивних якостях товару вони
не сумніваються
В умовах конкуренції
брендування можна вважати
«якорем», який не дозволяє
споживачу піти.
Згідно визначення Річарда
Мослі,
«бренд установи набагато
більше, ніж красивий
логотип, рекламний постер
на стіні і т.д.; це сукупність
матеріальних,
функціональних і
психологічних переваг, які
отримує співробітник,
працюючи в установі, а
студент навчаючись там».
Добрий бренд внушає довіру
і випромінює надійність, в
ньому концентрується весь
досвід і позитивні емоції, які
повязані в людини з цією
конкретною установою.
• Спосіб капіталізації на ринку: для отримання прибутку, бонусів, уваги, статусу;
• Завдяки сформованому бренду ЗВО займає більш незалежну позицію під час вибору
клієнтів, партнерів, діяльності;
• Робить суб'єкт менш вразливим під час кризи та різних змін, перетворень;
• Ефективно супроводжує заклад в ході його професійного та особистісного росту
його учасників;
• ЗВО стає помітним для цільової аудиторії, а попит на його продукти стає
стабільним;
• Бренд виділяє ЗВО серед конкурентів в безкінечному інформаційному потоці;
• Дозволяє сформувати більш широку цільову аудиторію з відповідними
цінностями, яка довіряє установі;
• Допомагає розширити горизонти і зав'язати нове співробітництво.
Цілі БРЕНДУ. Покликання БРЕНДУ.
БРЕНДИНГ – це процес
створення, розвитку, просування
бренду, в ході якого в цільової
аудиторії формується
визначений образ об'єкту.
ПРОЦЕС Брендингу
Частина 1. Маркетингові дослідження
- Вивчити останні актуальні тенденції на ринку;
- Оцінити місткість ринку;
- Виділити основних конкурентів, вивчити їх бренд-
стратегії;
- Виявити потреби і бажання споживачів;
- Скласти портрет цільового споживача;
- Провести SWOT-аналіз вашої компанії (оцінка
можливостей, сильних і слабких сторін).
Частина 2. Розробка ідеї
Бренд - це не упаковка, не маркетинг або реклама, бренд - це
унікальна ідея, покликана викликати в свідомості людини певну
сукупність емоцій, образів, асоціацій, пов'язаних з ним.
- Виявити основні переваги перед аналогами конкурентів;
- Розробити унікальну пропозицію;
- Побудувати грамотне позиціонування бренду на ринку;
- Визначити місію компанії та сформувати основні цінності продукту.
Частина 3. Вербальна складова бренду
- Неймінг (Naming) - вдала назва продукту, поєднання маркетингу і креативу
(легкість вимови, запамятовуваність; асоціативність; благозвучність назви);
- Легенда бренду - цікава історія про ваш продукт або компанії, яку споживачі
зможуть переказувати один одному, яка підігріває інтерес до вашого бренду;
- Лінійка найменувань продукту - оригінальні назви для різних асортиментних
позицій вашого продукту, що відрізняються один від одного;
- Рекламний слоган - репліка або заримована фраза, яка запам'ятовується, і
згадка якої повинна викликати у свідомості споживача асоціації з вашим
брендом. Як правило, слоган закликає аудиторію до вчинення певної дії та
застосовується при створенні реклами;
- Продаючий текст - текстовий контент, що стимулює споживача до здійснення
покупки і придбання товару, про який йде мова в даному тексті. Застосовується
при створенні рекламної продукції та оформленні Інтернет-ресурсів,
присвячених продукту.
Частина 4. Бренд-дизайн
передбачає процес розробки графічної складової продукту, а точніше:
- Дизайн упаковки та етикетки;
- Розробка фірмового стилю;
- Логотип;
- Вибір колірних рішень і фірмових кольорів;
- Створення унікального корпоративного шрифту;
- Корпоративний персонаж;
- Дизайн POS-матеріалів;
- Дизайн реклами.
Частина 5. Брендбук
Брендбук – це своєрідна бізнес-документація, це збірка правил і розроблених
стандартів щодо застосування основних атрибутів бренду, а також опис системи
комунікації та місії компанії.
Створення брендбуку включає в себе розробку наступних блоків:
- Опис платформи бренду - філософії і місії вашої компанії, основних цінностей,
атрибутів його ідентифікації, а також основних каналів «зв'язку» і побудови відносин зі
споживачем.
- Гайдлайни - документ, що описує правила використання логотипу та елементів
фірмового стилю, допустимі і заборонені варіанти їх розміщення, схеми побудови,
правила застосування фірмових шрифтів і колірної гами, стандарти оформлення
корпоративної документації.
- Кат-гайд - керівництво, яке розкриває технологічні особливості створення елементів
фірмового стилю і правила їх адаптації до різних носіїв корпоративного стилю.
- Юридична частина - регламентація авторських і суміжних прав, реєстрації ТМ,
торгових знаків, знаків обслуговування і ін.
Частина 6. Стратегія бренду
Стратегія бренду - це комплексна програма розробки і просування бренду на ринку. Найчастіше
стратегія являє собою головний корпоративний документ, в якому викладено:
- Основні характеристики цільової аудиторії;
- Результати досліджень конкурентних товарів;
- Елементи вербальної та графічної складових;
- Опис каналів комунікації з цільовою аудиторією;
- Програмна освітньо-наукова стратегія;
- Стратегія формування цін на послуги;
- Стратегія «продажів»;
- Стратегія розвитку та просування послуг на ринку.*
*https://koloro.ua/ua/blog/brending-i-marketing/chek-list-razrabotka-brenda-s-nulya.html
РЕБРЕНДИНГ – ОНОВЛЕННЯ БРЕНДУ
Ребрендинг - це комплекс міроприємств щодо зміни існуючого бренду (чи окремих елементів), з
метою закріплення його позицій на певному ринку. Ребрендинг є невідємним елементом
довгострокового перебування бренду на ринку. Яким би якісним не був логотип, слоган, інша
символіка бренду, її потрібно періодично обновлювати, щоб утримувати інтерес цільової аудиторії.
Окрім цього, тенденції в графічному дизайні постійно змінюются, тому важливо йти в ногу з часом,
щоб основні атрибути бренду не виглядали застарівшими. Провести ребрендинг фірмового стилю –
значить: актуалізувати бренд; зробити його знову привабливим і цікавим; втілити в нього нові ідеї,
емоції та враження; зберігаючи при цьому основні елементи впізнаваності.
Ситуації, в яких потрібен ребрендинг компанії: - Старіння бренду. - Поява сильних конкурентів. - Поява
нових стратегічних задач. - Зміна сфери діяльності компанії. - Криза в компанії. - Обєднання декількох
компаний в одну і т. д.
Ребрендинг може включати такі пункти: 1. Репозиціонування. Зміна концепції позиціонування. 2. Рестайлінг
фірмового стилю. Зміна фірмових шрифтів, кольорів, покращення старого варіанту. 3. Редизайн продуктів
та послуг. 4. Перебудова системи комунікацій бренда. 5. Ребрендинг логотипів (обновлення, допрацювання
чи повний редизайн логотипу). 6. Зміна імені – ребрендинг назви бренда.
Систематизовано
БРЕНДБУК УНІВЕРСИТЕТУ:
Еволюція Бренду
Логотип
При розроблені логотипу використаний шрифт
провідного українського графіка ХХ століття –
Георгія Нарбута – “Narbut Whirl Regular”. А
також сучасні українські мотиви та портрет
Володимира Гнатюка. Цей логотип
підкреслюватиме національний характер та
статус університету, а використання вишивки
вирізнятиме навчальний заклад у світі.
Логотип розроблено на 5 мовах: українська,
англійська, французька, німецька та
іспанська.
Ключовим критерієм у 60-90% потенційних
споживачів є колір, пому ми обрали синій
(символізує чесність та надійність, силу,
розум (знання), довіру) та жовтий(символ
оптимізму та творчої спрямованості
закладу)
Над розробкою проекту, яка тривала 5 місяців,
працювали дизайнери з усієї України: Мирослава
Шафар із Мукачева, Юрій Нестерович,
Олександр Гуменюк та Микола Чайковський з
Тернополя. Переможцем конкурсу на думку
студентів та викладачів став проект Олексія
Моісейкіна з Києва, який було затверджено на
Розроблено
корпоративну рамку для
презентацій у програмі
PowerPoint
Розроблено
типову
двомовну
візитівку для
працівників
університету
Буяк Богдан Богданович
Об’ємні інтер’єрні літери
Інформаційний щит із
об’ємними світловими
літерами
Інформаційний щит
із об’ємними
світловими
літерами
Внутрішня реклама
Брендування приміщень ТНПУ
Брендування приміщень ТНПУ
Інтер’єрна реклама
Інтер’єрне оформлення
факультетів та лабораторій
Створення святкових фотозон
Pop-up стенд
Креативні проекти:
«Клуб успішних людей ТНПУ»
Формат відкритого дискусійного
клубу успішних людей дозволяє
студентами спілкуватись та
знайомитись з досвідом цікавих
та креативних особистостей
Х-банер для спортивного
клубу «Педагог»• Використання
мобільний стенд X-
банер формує
корпоративну культуру
студентів та викладачів
університету.
Брендування стільців
Проект університетських
буфетів
Реклама університету в Інтернеті.
Ребрендинг сайту ТНПУ.
У відповідність до
вимог Паспорту
корпоративного стилю
приведено інтернет-
сторінку ЗВО
Якісні
знання
Оформлення сайту в корпоративному стилі і
створення лендінг-сторінки для Абітурієнтів
ТНПУ
Реклама факультетів ТНПУ
Реклама факультетів ТНПУ.
Елементи бренду з’явилися в атрибутиці
структурних підрозділів університету
Створено і брендовано новий структурний
підрозділ університету «Асоціацію випускників
ТНПУ», а також розроблена концепція її
розвитку
Реклама в Інтернеті та
соціальних мережах
Створення сторінок в facebook
Створення нішових сторінок
соцмереж в facebook
Створення фан-клуб футбольної
команди в facebook
Створення Youtube каналу
Створення Instagram сторінки
Створення Telegram каналів
Листівки для соціальних
мереж
Листівки для соціальних
мереж
Листівки для соціальних
мереж
Листівки для соціальних мереж
Банери для вступної кампанії
ТНПУ ім.В.Гнатюка обирає кращих,
кращі обирають ТНПУ ім.В.Гнатюка!
Банери для вступної
кампанії
Приймальна комісія
Рамки для Facebook
Рамки для Facebook
Рамки для Facebook
Мотиваційні цитати
Мотиваційна інформація
Cупровід подій і заходів
Акції по тімбілдінгу
Корпоративні урочисті події
університету: посвята в
першокурсники, вручення дипломів
Сувенірна продукція університету.
Прапорець
Брендовані кульки
Хештег
Прапор
• Прапор для проведення
урочистих заходів та івентів.
Сувенірна продукція
Сувенірна продукція
Буяк Богдан Богданович
Диски, Флешки та power
bank з логотипом закладу
Зразки документів
Поліграфія
Посвідчення стейкхолдера
та папка університету
Розроблено дизайн, ескіз корпоративної
відзнаки «Гордість ТНПУ»
Брендований шоколадний
набір
Записник
• Виготовлення листків для
записів.
• Листок містить логотип,
контактні номери телефонів,
веб-сайт та емейл.
• Розроблений зручний дизайн
для записів. За основний фон
взято брендові кольори
закладу та фасад університету.
Флаєра
Брендований одяг. Футболка Бачення стилю розробили
студенти ТНПУ.
Футболка
Бренд-стиль для ФК
«Тернопіль-педуніверситет»
Буяк Богдан Богданович
PR супровід подій
День народження університету
Крайовий форум «Освіта –
енергія майбутнього»
Подія у Facebook Бікборд з афішею
Банер
PR супровід участі університетської
команди ФК в чемпіонаті Європи з
футболу серед студентів
Запроваджено нові види
реклами та просування бренду
ТНПУ в інтернет просторі,
соціальних мережах та
зовнішній рекламі.
Інфлуенс маркетинг.
Залучення до заходів університету
відомих людей та лідерів думок
Участь у
заходах
Рекорди ТНПУ Флеш-моби
Рекорд залучення студентства
до формування слогану
«I love TNPU»
Наймасовіше виконання пісні
«Червона Рута»
Арт-моб “Світло"
Карта України
сформована
студентством ТНПУ
Рекорд залучення
студентства до
формування абревіатури
університету
ТНПУ
Конкурси
Конкурс соціальних та
інноваційних проектів
“ПітчингТНПУ”
Supported projects:
 «Kids room »
 «Available University surroundings»
 «Career bureau»
 «Popularization of STEM professions»
 Co-working space «5th corner»
 «Co-working center«Smile room»
 «Co-working center»
 «Workshop of creative and professional
development «Studying and Development»
 Kinds play room «Dreams of a child»
Загальний бюджет 390 000 грн
195 000 грн профінансовано ТНПУ, 195 000 грн – Британською Радою
Наукові пікніки
Освітні проекти
Сформовано редколегію ювілейного видання
про університет, яка окрім змістовності
отримала завдання дотримання брендингових
технологій та дотримання візії ЗВО.
Використано нові форми традиційного річного
звітування ректора перед колективом
https://www.youtube.com/watch?v=PkAtONkD0h4
Розроблено стилістичну концепцію Всеукраїнської Олімпіади
ТНПУ для залучення потенційних абітурієнтів на дефіцитні
спеціальності фізико-математичного, хіміко-біологічного,
географічного, інженерно-педагогічного факультетів.
ОНЛАЙН навчання. Карантин.
Волонтерство в ТНПУ.
Онлайн святкування 80-річчя ТНПУ!!!!!
Висновок
Перевагою, а водночас,
застереженням, реалізації саме
цього Проекту є його перманентість,
адже його успішність, чи
проблематичність відкриває щораз
нові горизонти.
Таким неоднозначним, неосяжним та
вельми цікавим є процес брендингу
загалом і окремовзятого закладу
освіти, зокрема.
Ми любимо ТНПУ….
1 sur 107

Recommandé

Скульптура 20 ст par
Скульптура 20 стСкульптура 20 ст
Скульптура 20 стНаталя Ільченко
3.9K vues10 diapositives
paginação grafica par
paginação graficapaginação grafica
paginação graficaHelena Ferreira
66 vues22 diapositives
Projeto Carrinho de Bebê 2013 par
Projeto Carrinho de Bebê 2013Projeto Carrinho de Bebê 2013
Projeto Carrinho de Bebê 2013Bento Gustavo de Sousa Pimentel
1.5K vues58 diapositives
Glaucoma Agudo de ângulo fechado - Acute Angle-Closure Glaucoma par
Glaucoma Agudo de ângulo fechado - Acute Angle-Closure Glaucoma Glaucoma Agudo de ângulo fechado - Acute Angle-Closure Glaucoma
Glaucoma Agudo de ângulo fechado - Acute Angle-Closure Glaucoma Michel Bittencourt
3K vues37 diapositives
Бібліотеки і об'єкти авторського права par
Бібліотеки і об'єкти авторського праваБібліотеки і об'єкти авторського права
Бібліотеки і об'єкти авторського праваОльга Романюк
3.3K vues20 diapositives
кіммерійці та скіфи par
кіммерійці та скіфикіммерійці та скіфи
кіммерійці та скіфиviktorzadan
2.3K vues7 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Буяк Богдан Богданович

розробка фірмового стилю par
розробка фірмового стилюрозробка фірмового стилю
розробка фірмового стилюzaykoannaivanivna
7.6K vues14 diapositives
Формування стратегії розвитку бренду підприємства par
Формування стратегії розвитку бренду підприємстваФормування стратегії розвитку бренду підприємства
Формування стратегії розвитку бренду підприємстваAlex Grebeshkov
1.8K vues9 diapositives
Етапи ефективного брендингу.pptx par
Етапи ефективного брендингу.pptxЕтапи ефективного брендингу.pptx
Етапи ефективного брендингу.pptxRostyslavDmytruk
42 vues12 diapositives
документ Microsoft office word par
документ Microsoft office wordдокумент Microsoft office word
документ Microsoft office wordsigma_s
554 vues8 diapositives
тема 3. розробка бренда par
тема 3. розробка брендатема 3. розробка бренда
тема 3. розробка брендаAngela Olkhoskay
6.7K vues24 diapositives
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx par
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptxRostyslavDmytruk
28 vues19 diapositives

Similaire à Буяк Богдан Богданович(20)

розробка фірмового стилю par zaykoannaivanivna
розробка фірмового стилюрозробка фірмового стилю
розробка фірмового стилю
zaykoannaivanivna7.6K vues
Формування стратегії розвитку бренду підприємства par Alex Grebeshkov
Формування стратегії розвитку бренду підприємстваФормування стратегії розвитку бренду підприємства
Формування стратегії розвитку бренду підприємства
Alex Grebeshkov1.8K vues
Етапи ефективного брендингу.pptx par RostyslavDmytruk
Етапи ефективного брендингу.pptxЕтапи ефективного брендингу.pptx
Етапи ефективного брендингу.pptx
документ Microsoft office word par sigma_s
документ Microsoft office wordдокумент Microsoft office word
документ Microsoft office word
sigma_s554 vues
тема 3. розробка бренда par Angela Olkhoskay
тема 3. розробка брендатема 3. розробка бренда
тема 3. розробка бренда
Angela Olkhoskay6.7K vues
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx par RostyslavDmytruk
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf par RostyslavDmytruk
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту par Angela Olkhoskay
тема 1. сутність та зміст бренд менеджментутема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
Angela Olkhoskay11.6K vues
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности par Yuri Navruzov
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальностиОсновы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Yuri Navruzov221 vues
12.04 | B2B Sales Forum | Коучинг в B2B-продажах | Александр Бедык par Space.ua
12.04 | B2B Sales Forum | Коучинг в B2B-продажах | Александр Бедык12.04 | B2B Sales Forum | Коучинг в B2B-продажах | Александр Бедык
12.04 | B2B Sales Forum | Коучинг в B2B-продажах | Александр Бедык
Space.ua1.8K vues
Valeria Bedim: Відмова від стратегії — теж стратегія. Підходи та інструменти ... par Lviv Startup Club
Valeria Bedim: Відмова від стратегії — теж стратегія. Підходи та інструменти ...Valeria Bedim: Відмова від стратегії — теж стратегія. Підходи та інструменти ...
Valeria Bedim: Відмова від стратегії — теж стратегія. Підходи та інструменти ...
#M/PR: Назарій Мазур: "Комплексний інтернет-маркетинг для продуктової ІТ-комп... par Forge Events
#M/PR: Назарій Мазур: "Комплексний інтернет-маркетинг для продуктової ІТ-комп...#M/PR: Назарій Мазур: "Комплексний інтернет-маркетинг для продуктової ІТ-комп...
#M/PR: Назарій Мазур: "Комплексний інтернет-маркетинг для продуктової ІТ-комп...
Forge Events307 vues
Нестандартні інструменти маркетингу par Mariya Pismenna
Нестандартні інструменти маркетингу Нестандартні інструменти маркетингу
Нестандартні інструменти маркетингу
Mariya Pismenna368 vues
Позиціонування 1. Макромодель.pptx par RostyslavDmytruk
Позиціонування 1. Макромодель.pptxПозиціонування 1. Макромодель.pptx
Позиціонування 1. Макромодель.pptx
RostyslavDmytruk138 vues
Конспект-2 par basikk077
Конспект-2Конспект-2
Конспект-2
basikk077559 vues
Дорожня мапа власної кар'єри (Анастасія Ленчинська, InternetDevels) par ITDayRivne
Дорожня мапа власної кар'єри (Анастасія Ленчинська, InternetDevels)Дорожня мапа власної кар'єри (Анастасія Ленчинська, InternetDevels)
Дорожня мапа власної кар'єри (Анастасія Ленчинська, InternetDevels)
ITDayRivne813 vues
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това... par ssuser6b7e921
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
ssuser6b7e9216 vues

Plus de International Fund of Educational Policy Research

Прийменко Олександр Сергійович par
Прийменко Олександр СергійовичПрийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр СергійовичInternational Fund of Educational Policy Research
88 vues17 diapositives
Пасько Олег Віталійович par
Пасько Олег ВіталійовичПасько Олег Віталійович
Пасько Олег ВіталійовичInternational Fund of Educational Policy Research
90 vues17 diapositives
Пантелеймонов Антон Віталійович par
Пантелеймонов Антон ВіталійовичПантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон ВіталійовичInternational Fund of Educational Policy Research
68 vues10 diapositives
Нагорняк Тетяна Леонтіївна par
Нагорняк Тетяна ЛеонтіївнаНагорняк Тетяна Леонтіївна
Нагорняк Тетяна ЛеонтіївнаInternational Fund of Educational Policy Research
96 vues15 diapositives
Моркун Наталя Володимирівна par
Моркун Наталя ВолодимирівнаМоркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя ВолодимирівнаInternational Fund of Educational Policy Research
70 vues17 diapositives
Миколенко Олена Петрівна par
Миколенко Олена ПетрівнаМиколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена ПетрівнаInternational Fund of Educational Policy Research
69 vues13 diapositives

Plus de International Fund of Educational Policy Research(20)

Dernier

11 компетентностей НУШ.pdf par
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdfolha1koval
34 vues3 diapositives
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...tetiana1958
58 vues15 diapositives
9 ціннісних орієнтирів.pdf par
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdfolha1koval
35 vues1 diapositive
111.pptx par
111.pptx111.pptx
111.pptxSvetlana Solyanik
27 vues15 diapositives
М. Гоголь.pptx par
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
12 vues15 diapositives
«Жив і працював для Університету» par
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»ihorsadovskyi
5 vues61 diapositives

Dernier(14)

11 компетентностей НУШ.pdf par olha1koval
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdf
olha1koval34 vues
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195858 vues
9 ціннісних орієнтирів.pdf par olha1koval
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdf
olha1koval35 vues
«Жив і працював для Університету» par ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vues
Академічна доброчесність par tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195860 vues
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp9 vues
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195841 vues
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 vues

Буяк Богдан Богданович

 • 1. Просування «бренду університету» заради формування позитивного іміджу на ринку освітніх послуг Автор проекту: Богдан Буяк, ректор ТНПУ
 • 2. Об'єднати місію, цінності та філософію в одному об'єкті для ринку освітніх послуг МЕТА:
 • 3. БРЕНД «Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка» ОБ’ЄКТ:
 • 4. МИ НАЙКРАЩІ!!! А Ви з Нами? Наша ВІЗІЯ:
 • 5. Добре сформульована декларація щодо Візії — це базовий інструмент для будь-якої організації, що прагне досконалості. Такий документ мусить бути ємким та лаконічним — тоді він легко запам’ятовуватиметься. Візія має пробуджувати в людях прагнення. Отже, чітко визначаємо напрям руху організації та підкреслюємо — чого з часом прагнемо досягти. Найважливіше — це впевнитись у тому, що Візія надихає членів команди та служить стратегічною «дорожньою картою» для прийняття рішень на коротку та тривалу перспективу на всіх рівнях компанії
 • 6. Якщо ви хочете, щоб ваші візія та цінності ствердились в організації, знайдіть спосіб щодня доносити їх до людей. «Повторення — мати навчання і батько дій, а тому є архітектором досягнення», — так дуже влучно сказав про це популярний автор та спікер Зіг Зіглар (Zig Ziglar)* *За матеріалами "The Power of Personal Vision to Drive Organizational Change", Switch & Shif (thttp://www.management.com.ua/notes/vision-drive-change.html)
 • 7. формування позитивного іміджу на ринку освітніх послуг методом «позитивної візуалізації» ЗАВДАННЯ:
 • 8. Техніці правильної позитивної візуалізації навчає В.Зеланд в своїх книгах про трансерфінг реальности: - потрібно візуалізувати не стільки сам предмет, скільки емоції від його володіння; - варто надати Всесвіту самому вирішувати, яку роль виконає візуалізація; - потрібно займатися візуалізацією регулярно; - мати більше енергії для візуалізації, накопичуючи її практикою* *https://ezotour.com/metod-vizualizacii Позитивна візуалізація:
 • 9. БРЕНД — це «Ім’я продукту», яке добре запам’яталося споживачам. При цьому в позитивних якостях товару вони не сумніваються В умовах конкуренції брендування можна вважати «якорем», який не дозволяє споживачу піти.
 • 10. Згідно визначення Річарда Мослі, «бренд установи набагато більше, ніж красивий логотип, рекламний постер на стіні і т.д.; це сукупність матеріальних, функціональних і психологічних переваг, які отримує співробітник, працюючи в установі, а студент навчаючись там».
 • 11. Добрий бренд внушає довіру і випромінює надійність, в ньому концентрується весь досвід і позитивні емоції, які повязані в людини з цією конкретною установою.
 • 12. • Спосіб капіталізації на ринку: для отримання прибутку, бонусів, уваги, статусу; • Завдяки сформованому бренду ЗВО займає більш незалежну позицію під час вибору клієнтів, партнерів, діяльності; • Робить суб'єкт менш вразливим під час кризи та різних змін, перетворень; • Ефективно супроводжує заклад в ході його професійного та особистісного росту його учасників; • ЗВО стає помітним для цільової аудиторії, а попит на його продукти стає стабільним; • Бренд виділяє ЗВО серед конкурентів в безкінечному інформаційному потоці; • Дозволяє сформувати більш широку цільову аудиторію з відповідними цінностями, яка довіряє установі; • Допомагає розширити горизонти і зав'язати нове співробітництво. Цілі БРЕНДУ. Покликання БРЕНДУ.
 • 13. БРЕНДИНГ – це процес створення, розвитку, просування бренду, в ході якого в цільової аудиторії формується визначений образ об'єкту.
 • 14. ПРОЦЕС Брендингу Частина 1. Маркетингові дослідження - Вивчити останні актуальні тенденції на ринку; - Оцінити місткість ринку; - Виділити основних конкурентів, вивчити їх бренд- стратегії; - Виявити потреби і бажання споживачів; - Скласти портрет цільового споживача; - Провести SWOT-аналіз вашої компанії (оцінка можливостей, сильних і слабких сторін).
 • 15. Частина 2. Розробка ідеї Бренд - це не упаковка, не маркетинг або реклама, бренд - це унікальна ідея, покликана викликати в свідомості людини певну сукупність емоцій, образів, асоціацій, пов'язаних з ним. - Виявити основні переваги перед аналогами конкурентів; - Розробити унікальну пропозицію; - Побудувати грамотне позиціонування бренду на ринку; - Визначити місію компанії та сформувати основні цінності продукту.
 • 16. Частина 3. Вербальна складова бренду - Неймінг (Naming) - вдала назва продукту, поєднання маркетингу і креативу (легкість вимови, запамятовуваність; асоціативність; благозвучність назви); - Легенда бренду - цікава історія про ваш продукт або компанії, яку споживачі зможуть переказувати один одному, яка підігріває інтерес до вашого бренду; - Лінійка найменувань продукту - оригінальні назви для різних асортиментних позицій вашого продукту, що відрізняються один від одного; - Рекламний слоган - репліка або заримована фраза, яка запам'ятовується, і згадка якої повинна викликати у свідомості споживача асоціації з вашим брендом. Як правило, слоган закликає аудиторію до вчинення певної дії та застосовується при створенні реклами; - Продаючий текст - текстовий контент, що стимулює споживача до здійснення покупки і придбання товару, про який йде мова в даному тексті. Застосовується при створенні рекламної продукції та оформленні Інтернет-ресурсів, присвячених продукту.
 • 17. Частина 4. Бренд-дизайн передбачає процес розробки графічної складової продукту, а точніше: - Дизайн упаковки та етикетки; - Розробка фірмового стилю; - Логотип; - Вибір колірних рішень і фірмових кольорів; - Створення унікального корпоративного шрифту; - Корпоративний персонаж; - Дизайн POS-матеріалів; - Дизайн реклами.
 • 18. Частина 5. Брендбук Брендбук – це своєрідна бізнес-документація, це збірка правил і розроблених стандартів щодо застосування основних атрибутів бренду, а також опис системи комунікації та місії компанії. Створення брендбуку включає в себе розробку наступних блоків: - Опис платформи бренду - філософії і місії вашої компанії, основних цінностей, атрибутів його ідентифікації, а також основних каналів «зв'язку» і побудови відносин зі споживачем. - Гайдлайни - документ, що описує правила використання логотипу та елементів фірмового стилю, допустимі і заборонені варіанти їх розміщення, схеми побудови, правила застосування фірмових шрифтів і колірної гами, стандарти оформлення корпоративної документації. - Кат-гайд - керівництво, яке розкриває технологічні особливості створення елементів фірмового стилю і правила їх адаптації до різних носіїв корпоративного стилю. - Юридична частина - регламентація авторських і суміжних прав, реєстрації ТМ, торгових знаків, знаків обслуговування і ін.
 • 19. Частина 6. Стратегія бренду Стратегія бренду - це комплексна програма розробки і просування бренду на ринку. Найчастіше стратегія являє собою головний корпоративний документ, в якому викладено: - Основні характеристики цільової аудиторії; - Результати досліджень конкурентних товарів; - Елементи вербальної та графічної складових; - Опис каналів комунікації з цільовою аудиторією; - Програмна освітньо-наукова стратегія; - Стратегія формування цін на послуги; - Стратегія «продажів»; - Стратегія розвитку та просування послуг на ринку.* *https://koloro.ua/ua/blog/brending-i-marketing/chek-list-razrabotka-brenda-s-nulya.html
 • 20. РЕБРЕНДИНГ – ОНОВЛЕННЯ БРЕНДУ Ребрендинг - це комплекс міроприємств щодо зміни існуючого бренду (чи окремих елементів), з метою закріплення його позицій на певному ринку. Ребрендинг є невідємним елементом довгострокового перебування бренду на ринку. Яким би якісним не був логотип, слоган, інша символіка бренду, її потрібно періодично обновлювати, щоб утримувати інтерес цільової аудиторії. Окрім цього, тенденції в графічному дизайні постійно змінюются, тому важливо йти в ногу з часом, щоб основні атрибути бренду не виглядали застарівшими. Провести ребрендинг фірмового стилю – значить: актуалізувати бренд; зробити його знову привабливим і цікавим; втілити в нього нові ідеї, емоції та враження; зберігаючи при цьому основні елементи впізнаваності. Ситуації, в яких потрібен ребрендинг компанії: - Старіння бренду. - Поява сильних конкурентів. - Поява нових стратегічних задач. - Зміна сфери діяльності компанії. - Криза в компанії. - Обєднання декількох компаний в одну і т. д. Ребрендинг може включати такі пункти: 1. Репозиціонування. Зміна концепції позиціонування. 2. Рестайлінг фірмового стилю. Зміна фірмових шрифтів, кольорів, покращення старого варіанту. 3. Редизайн продуктів та послуг. 4. Перебудова системи комунікацій бренда. 5. Ребрендинг логотипів (обновлення, допрацювання чи повний редизайн логотипу). 6. Зміна імені – ребрендинг назви бренда.
 • 23. Логотип При розроблені логотипу використаний шрифт провідного українського графіка ХХ століття – Георгія Нарбута – “Narbut Whirl Regular”. А також сучасні українські мотиви та портрет Володимира Гнатюка. Цей логотип підкреслюватиме національний характер та статус університету, а використання вишивки вирізнятиме навчальний заклад у світі. Логотип розроблено на 5 мовах: українська, англійська, французька, німецька та іспанська. Ключовим критерієм у 60-90% потенційних споживачів є колір, пому ми обрали синій (символізує чесність та надійність, силу, розум (знання), довіру) та жовтий(символ оптимізму та творчої спрямованості закладу) Над розробкою проекту, яка тривала 5 місяців, працювали дизайнери з усієї України: Мирослава Шафар із Мукачева, Юрій Нестерович, Олександр Гуменюк та Микола Чайковський з Тернополя. Переможцем конкурсу на думку студентів та викладачів став проект Олексія Моісейкіна з Києва, який було затверджено на
 • 28. Інформаційний щит із об’ємними світловими літерами
 • 38. Формат відкритого дискусійного клубу успішних людей дозволяє студентами спілкуватись та знайомитись з досвідом цікавих та креативних особистостей
 • 39. Х-банер для спортивного клубу «Педагог»• Використання мобільний стенд X- банер формує корпоративну культуру студентів та викладачів університету.
 • 42. Реклама університету в Інтернеті. Ребрендинг сайту ТНПУ.
 • 43. У відповідність до вимог Паспорту корпоративного стилю приведено інтернет- сторінку ЗВО Якісні знання
 • 44. Оформлення сайту в корпоративному стилі і створення лендінг-сторінки для Абітурієнтів ТНПУ
 • 46. Реклама факультетів ТНПУ. Елементи бренду з’явилися в атрибутиці структурних підрозділів університету
 • 47. Створено і брендовано новий структурний підрозділ університету «Асоціацію випускників ТНПУ», а також розроблена концепція її розвитку
 • 48. Реклама в Інтернеті та соціальних мережах
 • 59. Банери для вступної кампанії ТНПУ ім.В.Гнатюка обирає кращих, кращі обирають ТНПУ ім.В.Гнатюка!
 • 69. Корпоративні урочисті події університету: посвята в першокурсники, вручення дипломів
 • 73. Прапор • Прапор для проведення урочистих заходів та івентів.
 • 77. Диски, Флешки та power bank з логотипом закладу
 • 81. Розроблено дизайн, ескіз корпоративної відзнаки «Гордість ТНПУ»
 • 83. Записник • Виготовлення листків для записів. • Листок містить логотип, контактні номери телефонів, веб-сайт та емейл. • Розроблений зручний дизайн для записів. За основний фон взято брендові кольори закладу та фасад університету.
 • 85. Брендований одяг. Футболка Бачення стилю розробили студенти ТНПУ.
 • 89. PR супровід подій День народження університету
 • 90. Крайовий форум «Освіта – енергія майбутнього» Подія у Facebook Бікборд з афішею Банер
 • 91. PR супровід участі університетської команди ФК в чемпіонаті Європи з футболу серед студентів
 • 92. Запроваджено нові види реклами та просування бренду ТНПУ в інтернет просторі, соціальних мережах та зовнішній рекламі. Інфлуенс маркетинг.
 • 93. Залучення до заходів університету відомих людей та лідерів думок
 • 95. Рекорди ТНПУ Флеш-моби Рекорд залучення студентства до формування слогану «I love TNPU» Наймасовіше виконання пісні «Червона Рута» Арт-моб “Світло" Карта України сформована студентством ТНПУ Рекорд залучення студентства до формування абревіатури університету ТНПУ
 • 97. Конкурс соціальних та інноваційних проектів “ПітчингТНПУ” Supported projects:  «Kids room »  «Available University surroundings»  «Career bureau»  «Popularization of STEM professions»  Co-working space «5th corner»  «Co-working center«Smile room»  «Co-working center»  «Workshop of creative and professional development «Studying and Development»  Kinds play room «Dreams of a child» Загальний бюджет 390 000 грн 195 000 грн профінансовано ТНПУ, 195 000 грн – Британською Радою
 • 100. Сформовано редколегію ювілейного видання про університет, яка окрім змістовності отримала завдання дотримання брендингових технологій та дотримання візії ЗВО.
 • 101. Використано нові форми традиційного річного звітування ректора перед колективом https://www.youtube.com/watch?v=PkAtONkD0h4
 • 102. Розроблено стилістичну концепцію Всеукраїнської Олімпіади ТНПУ для залучення потенційних абітурієнтів на дефіцитні спеціальності фізико-математичного, хіміко-біологічного, географічного, інженерно-педагогічного факультетів.
 • 106. Висновок Перевагою, а водночас, застереженням, реалізації саме цього Проекту є його перманентість, адже його успішність, чи проблематичність відкриває щораз нові горизонти. Таким неоднозначним, неосяжним та вельми цікавим є процес брендингу загалом і окремовзятого закладу освіти, зокрема.