Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

De impact van social media (#sming14)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
#SMING14 
IMPACT SOCIAL MEDIA 2014 
IMPACT 
EEN ONDERZOEK DOOR ING ONDER CONSUMENTEN NAAR DE ROL, BETROUWBAARHEID EN IMPAC...
2 
OVER DIT ONDERZOEK WAT KUNT U VERWACHTEN? BELANGRIJKSTE BEGRIPPEN 
Nieuws wordt via verschillende typen media verspreid...

Les vidéos YouTube ne sont plus prises en charge sur SlideShare

Regarder la vidéo sur YouTube

Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 22 Publicité

De impact van social media (#sming14)

Télécharger pour lire hors ligne

Het social media gebruik van consumenten is in de periode van 2012 tot en met 2014 gestagneerd. Facebook blijft het meest gebruikte platform (71% gebruikt dit wekelijks). Dat blijkt uit #SMING14, het onderzoek naar de impact van Social Media dat in opdracht van ING voor de derde jaar werd uitgevoerd. Het gebruik van online nieuwssites nam af, maar dit blijft wel de meest gebruikte online nieuwsbron. Veel smartphone- en tabletgebruikers maken gebruik van nieuws apps (40% wekelijks). Besloten online nieuwssites (zoals Blendle en de Correspondent) maken een bescheiden opmars (9% wekelijks), maar voor veel consumenten zijn deze sites nog volledig onbekend. Uit het onderzoek blijkt dat de afzender van nieuws (het nieuwsmerk) belangrijker is voor de geloofwaardigheid van een bericht dan het feit of het gedrukt of online verschijnt. Opvallend is dat Tweets als minder betrouwbaar en impactvol worden ervaren, door het gebrek aan toelichting bij het bericht. Lees hier het volledige rapport

Het social media gebruik van consumenten is in de periode van 2012 tot en met 2014 gestagneerd. Facebook blijft het meest gebruikte platform (71% gebruikt dit wekelijks). Dat blijkt uit #SMING14, het onderzoek naar de impact van Social Media dat in opdracht van ING voor de derde jaar werd uitgevoerd. Het gebruik van online nieuwssites nam af, maar dit blijft wel de meest gebruikte online nieuwsbron. Veel smartphone- en tabletgebruikers maken gebruik van nieuws apps (40% wekelijks). Besloten online nieuwssites (zoals Blendle en de Correspondent) maken een bescheiden opmars (9% wekelijks), maar voor veel consumenten zijn deze sites nog volledig onbekend. Uit het onderzoek blijkt dat de afzender van nieuws (het nieuwsmerk) belangrijker is voor de geloofwaardigheid van een bericht dan het feit of het gedrukt of online verschijnt. Opvallend is dat Tweets als minder betrouwbaar en impactvol worden ervaren, door het gebrek aan toelichting bij het bericht. Lees hier het volledige rapport

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (13)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à De impact van social media (#sming14) (20)

Plus par ING Nederland (20)

Publicité

Plus récents (20)

De impact van social media (#sming14)

 1. 1. #SMING14 IMPACT SOCIAL MEDIA 2014 IMPACT EEN ONDERZOEK DOOR ING ONDER CONSUMENTEN NAAR DE ROL, BETROUWBAARHEID EN IMPACT VAN SOCIAL MEDIA
 2. 2. 2 OVER DIT ONDERZOEK WAT KUNT U VERWACHTEN? BELANGRIJKSTE BEGRIPPEN Nieuws wordt via verschillende typen media verspreid. Daar waar vroeger de focus lag op televisie, radio en kranten voor het verspreiden van nieuws, spelen nu ook online, social en mobiele media een belangrijke rol. Wat vinden we van berichtgeving via verschillende media typen? Vinden we wat we lezen betrouwbaar? Praten we erover? Zorgt het voor een verandering van onze mening of ons gedrag? ING heeft voor de derde keer het social media impact onder-zoek uitgevoerd onder consumenten. De inzichten die hier-mee verkregen zijn vindt u in dit rapport. Naast traditionele, online en social media is dit jaar ook ge-keken naar nieuwsconsumptie via nieuws apps voor smart-phones en tablets. Tevens hebben we een experiment uitge-voerd om beter inzicht te krijgen in de impact van eenzelfde bericht via verschillende mediumtypen en eenzelfde bericht van verschillende afzenders. Dit rapport geeft antwoord op de volgende vragen: In hoeverre zijn trends te onderscheiden in het social en online media gebruik van de consument, het contact met nieuws via verschillende kanalen en de betrouwbaarheid en impact van berichtgeving? Wat is de rol van nieuws apps op tablets en smart-phones, en in hoeverre verschilt de betrouwbaarheid en impact van dit medium met andere mediumtypen? In hoeverre is het online en offline gedrag van consu-menten veranderd door de komst van social media? In hoeverre zijn er verschillen in de mate van betrouw-baarheid en impact van berichten van eenzelfde bron in verschillende mediumtypen en van verschillende afzenders? Traditionele Media Onder berichten via traditionele media worden verstaan, berichten via offline media als televisie, radio, krant, opiniebladen, etc. In alle gevallen gaat het om nieuws- en actualiteiten gerelateerde berichten, bronnen of medium-typen. Online Media Onder online media berichten worden verstaan berichten op online nieuwssites, websites van kranten, weblogs, fora / discussieplatforms, reviewsites en websites van organisaties. Social Media Onder social media berichten worden verstaan berichten op Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin, Google+, etc. Nieuws apps voor tablet / smartphone Onder berichten via nieuws apps worden berichten ver-staan die via nieuwsgerelateerde apps op de smartphone of tablet worden gelezen, zoals de app van Nu.nl, NOS, apps van kranten of de Teletekst app. 1 2 3 4 INLEIDING
 3. 3. 3 DE 10 BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN OP EEN RIJ Het social media gebruik van consumenten is in de periode van 2012 tot en met 2014 tegen de verwach-ting 1 5 in niet toegenomen, maar voor vrijwel alle platfor-men gestagneerd. Facebook blijft het meest gebruikte platform; 71% gebruikt dit medium wekelijks. Alleen wat betreft het gebruik van Facebook en Google+ zijn lichte stijgingen zichtbaar ten opzichte van 2012. Het gebruik van online nieuwssites is net als vorig jaar afgenomen, toch blijft dit medium het meest gebruikte online platform. 52% van de consumenten gebruikt dit medium wekelijks, vergeleken met 56% in 2013 en 63% in 2012. Nieuws apps via een smartphone of tablet worden regelmatig gebruikt. 40% van de consumenten gebruikt dit medium wekelijks. Jongeren zijn de meest actieve gebruikers van nieuws apps: 55% van de 18 tot 34 jarigen gebruikt wekelijks een of meerdere nieuws apps. Hoewel alle respondenten wel eens gebruik maken van social media, komt 27% van hen hier nooit in aanraking met nieuwsberichten. 58% ziet wekelijks nieuwsberich-ten via social media. Net als vorig jaar wordt op online media meer nieuws geconsumeerd, hier ziet 66% van de consumenten wekelijks nieuwsberichten. 2 3 4 SAMENVATTING Het vertrouwen in berichtgeving via traditionele media is voor het derde jaar op rij het hoogst. Social media vindt men nog steeds het minst betrouwbaar. Online media scoren lager dan traditionele media, met name doordat reviewssites en fora ook opgenomen zijn in deze cate-gorie. Wanneer echter specifiek gekeken wordt naar de betrouwbaarheid van online nieuwssites en websites van kranten, is de mate van betrouwbaarheid van deze mediumtypen vergelijkbaar met traditionele media en nieuws apps.
 4. 4. 4 DE 10 BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN OP EEN RIJ Consumenten vinden dat traditionele media, (websites van) kranten, online nieuwssites en nieuws apps het meeste impact hebben op hun kennis, houding en ge-drag. De mate van impact neemt toe, naarmate men een mediumtype betrouwbaarder vindt. Vergeleken met vorig jaar is het verschil met social media afgenomen. Waar traditionele media vorig jaar 5 a 6 keer zo impact-vol waren als social media, is dat in 2014 zo’n 3,5 keer. Wanneer specifieker gekeken wordt naar impact op ken-nis, houding en gedrag worden online nieuwssites net als vorig jaar het meest impactvol gezien. Berichtgeving via online nieuwssites heeft bij 35% van de consumen-ten impact op kennis, bij 23% op de houding en bij 20% op gedrag. Ook nieuwsberichten via social media zijn impactvol. Bij respectievelijk 23%, 16% en 15% van de respondenten hebben nieuwsberichten via social media geleid tot een veranderingen in kennis, houding en ge-drag. De impact van nieuws apps is vergelijkbaar met de impact van online nieuwssites.* Consumenten geven aan dat zij nieuws door social me-dia actiever zijn gaan volgen en dat men vaker praat over nieuws dat gelezen wordt via social media. Ook zegt de consument nieuws en de mening over nieuws vaker te delen door social media. Opvallend is dat men vaker offline praat over nieuws dat men leest via social media, dan dat men dat online doet. Hoewel het medium waar men eenzelfde nieuwsbericht leest geen verschil zou hoeven maken in de mate van betrouwbaarheid of impact, blijkt dat een nieuwsbericht via Twitter toch minder betrouwbaar en impactvol is dan een nieuwsbericht via het mobiele-, traditionele- of on-line mediakanaal van de afzender. De mate waarin een toelichting gegeven wordt bij het bericht, speelt hierin een belangrijke rol. Bij een tweet is dit slechts in zeer beperkte mate mogelijk. Ook de afzender van een bericht is in grote mate van in-vloed op de betrouwbaarheid en impact van een tweet. Een originele tweet of een retweet wordt beschouwd als het meest betrouwbaar en impactvol. Dit resultaat be-vestigt het onderzoek van 2013, waaruit bleek dat de expertise van de afzender bepalend is voor de mate van impact en betrouwbaarheid. 6 9 7 8 10 SAMENVATTING *Social media vergeleken met online media, zonder traditionele media
 5. 5. 5 TOELICHTING OP DE RESULTATEN
 6. 6. 6 HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA STAGNEERT HET MEEST GEBRUIKTE PLATFORM FACEBOOK LAAT EEN KLEINE STIJGING ZIEN TEN OPZICHTE VAN 2012. Het social media gebruik van Nederlandse consumenten is in de afgelopen drie jaar vrijwel niet veranderd. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn kleine, maar niet significante schom-melingen zichtbaar. Facebook is net als vorige jaren het meest gebruikte social media platform. Het gebruik van Facebook is in de afgelopen drie jaar als een van de weinige platformen licht toegenomen. In 2012 gaf 67% van de respondenten aan Facebook weke-lijks te gebruiken, in 2014 is dat 71%. Het gebruik van Google+ nam met 7% licht toe ten opzichte van 2013. Net als in 2013 zijn jong volwassenen (18-34 jaar) vaker actief op social media dan volwassenen (35 – 54 jaar) en zijn volwassenen actiever op social media dan ouderen (55+). 1 HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA STAGNEERT HET MEEST GEBRUIKTE PLATFORM FACEBOOK LAAT EEN KLEINE STIJGING ZIEN TEN OPZICHTE VAN 2012. 1 Maakt minimaal wekelijks gebruik van dit medium Maakt minimaal maandelijks gebruik van dit medium Maakt nooit gebruik van dit medium 2013 2012 25% 71% 69% 67% 75% 73% 72% 27% 28% Facebook 31% 68% 53% 50% 54% 66% 73% 34% 27% Youtube 64% 36% 30% 23% 31% 29% 36% 71% 64% Google+ 71% 30% 22% 21% 23% 31% 34% 69% 66% LinkedIn 19% 24% 76% 20% 21% 23% 26% 77% 74% Twitter
 7. 7. 7 GEBRUIK VAN ONLINE NIEUWSSITES NEEMT AF ONLINE NIEUWSSITES ZIJN NET ALS VORIGE JAREN MEEST GEBRUIKTE ONLINE PLATFORMEN. Net als vorige jaren zijn online nieuwssites de meest gebruik-te online media. Ten opzichte van vorige jaren is een signifi-cante daling te zien in het gebruik van online nieuwssites (van 63% wekelijks gebruik in 2012, naar 56% in 2013 en 52% in 2014). Na online nieuwssites worden websites van kranten (50%) het meest gebruikt. Ook voor dit medium is een lichte afname zichtbaar. Volwassenen (35 – 54 jaar) gebruiken deze nieuws-bronnen vaker dan jong volwassenen (18 – 34 jaar). Vergeleken met online nieuwssites en websites van kranten, zijn reviewsites, weblogs en fora net als vorige jaren de minst gebruikte online media kanalen (respectievelijk 23%, 16% en 16% gebruikt deze media wekelijks). 2 ZIEN TEN OPZICHTE VAN 2012. GEBRUIK VAN ONLINE NIEUWSSITES NEEMT AF. ONLINE NIEUWSSITES ZIJN NET ALS VORIGE JAREN MEEST GEBRUIKTE ONLINE PLATFORMEN. 2 Maakt minimaal wekelijks gebruik van dit medium Maakt minimaal maandelijks gebruik van dit medium Maakt nooit gebruik van dit medium 2013 2012 Maakt minimaal wekelijks gebruik van dit medium Maakt minimaal maandelijks gebruik van dit medium Maakt nooit gebruik van dit medium 2013 2012 52% 56% 63% 60% 63% 72% 40% 37% 28% 23% 20% 26% 46% 42% 52% 54% 58% 48% 16% 13% 15% 22% 20% 23% 78% 80% 77% 16% 16% 21% 27% 24% 32% 74% 76% 68% 50% 52% 60% 58% 60% 68% 42% 40% 32% Online nieuwssites Website van een krant Review sites Weblogs Forum / discussie platform
 8. 8. 8 NIEUWS APPS BELANGRIJK MIDDEL VOOR NIEUWSCONSUMPTIE 1 OP DE 2 JONG VOLWASSENEN MAAKT MINIMAAL WEKELIJKS GEBRUIK VAN NIEUWS APPS. Vanwege het grote gebruik van smartphones en tablets bie-den veel kranten en nieuwsbronnen apps aan om nieuws te volgen. Vanwege de belangrijke rol van deze apps voor nieuw-sconsumptie is dit medium toegevoegd aan het onderzoek. Bijna de helft van de Nederlandse consumenten gebruikt maandelijks een nieuws app op een smartphone of tablet, 43% doet dit wekelijks. Hierbij is een duidelijk verschil zichtbaar in de verschillende leeftijdscategorieën. Jongeren (18 – 34) maken vaker gebruik van nieuws apps via een smartphone of tablet (55%) dan ou-deren (55+, 29%). Besloten nieuwssites zoals Blendle en de Correspondent zijn dit jaar voor het eerst meegenomen in het onderzoek. Deze platformen lijken echter nog relatief onbekend bij een groot publiek, 7% geeft aan wekelijks gebruik te maken van dit medium. 9% doet dit maandelijks en 91% maakt nooit gebruik van besloten nieuwssites. 3 NIEUWSSITES NEEMT AF. MEEST GEBRUIKTE ONLINE PLATFORMEN. Maakt minimaal wekelijks gebruik van dit medium Maakt minimaal maandelijks gebruik van dit medium Maakt nooit gebruik van dit medium 2013 2012 72% 78% 80% 77% 74% 76% 68% 68% NIEUWS APPS BELANGRIJK MIDDEL VOOR NIEUWSCONSUMPTIE 1 OP DE 2 JONG VOLWASSENEN MAAKT MINIMAAL WEKELIJKS GEBRUIK VAN NIEUWS APPS. 3 Gebruik van nieuws apps 52% Minder dan maandelijks 48% Minimaal maandelijks Minimaal wekelijks gebruik nieuws apps Minimaal wekelijks Ouderen Volwassenen Jong volwassenen 43% 29% 47% 55%
 9. 9. 9 NIEUWSCONSUMPTIE VIA ONLINE EN SOCIAL MEDIA IS GELIJK GEBLEVEN EEN KWART VAN DE CONSUMENTEN DIE SOCIAL MEDIA GEBRUIKT, KOMT NOOIT IN AANRAKING MET NIEUWS VIA DIT MEDIUM In vergelijking met 2013 is de mate waarin consumenten via online en social media in contact komen met nieuwsberichten stabiel.* 48% Net als in 2013 komt de meerderheid van de consumenten regelmatig in contact met nieuwsberichten via online en social media. 66% van de consumenten komt wekelijks in aanraking met nieuwsberichten via online media. Op social media is dit 58%. Opvallend is dat iets meer dan een kwart van de consumen-ten (27%) nooit in aanraking komt met nieuws via social me-dia. Voor online media is dit 18%. Het onderzoek van 2013 liet al zien dat de frequentie waar-mee men in aanraking komt met online of social media toe-neemt naarmate men vaker gebruik maakt van het medium. Gezien de beperkte veranderingen in het online en social me-diagebruik van consumenten is het niet verrassend dat het contact met nieuws via deze kanalen stabiel is. * De kleine toe- of afnames van contact met nieuws via online en social media zijn niet significant 4 2014 2013 2014 2013 BELANGRIJK MIDDEL VOOR NIEUWSCONSUMPTIE MINIMAAL WEKELIJKS GEBRUIK VAN NIEUWS APPS. gebruik nieuws apps CONSUMENT ZIET NET ZO VAAK NIEUWS VIA ONLINE EN SOCIAL MEDIA EEN KWART VAN DE CONSUMENTEN DIE SOCIAL MEDIA GEBRUIKT, KOMT NOOIT IN AANRAKING MET NIEUWS VIA DIT MEDIUM 4 Minimaal maandelijks Minimaal wekelijks Volwassenen Jong volwassenen 43% 47% 55% Online media Social media Nooit 18% 16% 27% 27% Minder dan één keer per maand 9% 9% 7% 10% Minimaal één keer per maand 7% 6% 5% 7% Wekelijks 13% 12% 12% 12% Meerdere keren per week 13% 13% 12% 11% Dagelijks 25% 28% 21% 21% Meerdere keren per dag 15% 16% 13% 12%
 10. 10. ZO VAAK NIEUWS VIA ONLINE EN SOCIAL MEDIA MEDIA GEBRUIKT, KOMT NOOIT IN AANRAKING MET NIEUWS VIA DIT MEDIUM 10 SOCIAL MEDIA ZIJN HET MINST BETROUWBAAR VOOR BERICHTGEVING OVER NIEUWS & ACTUALITEIT DUIDINGSPROGRAMMA’S OP TV EN BERICHTEN IN KRANTEN WORDEN HET MEEST BETROUWBAAR GEACHT, GEVOLGD DOOR VLUCHTIGER MEDIA ZOALS NIEUWS APPS EN ONLINE NIEUWSSITES. 5 De betrouwbaarheid van verschillende typen media is hetzelf-de gebleven ten opzichte van vorige jaren. Traditionele me-dia worden net als in 2012 en 2013 het meest betrouwbaar gevonden, gevolgd door online media en tot slot social media. Online media De mate van betrouwbaarheid van verschillende typen media wordt gemeten op een schaal van 1 (helemaal niet betrouw-baar) tot 7 (zeer betrouwbaar). Zo worden traditionele media met een score van 4,9 dus enigszins betrouwbaar gevonden voor het verspreiden van nieuws. Berichten over nieuws en actualiteiten die men via een nieuws app leest, worden even betrouwbaar gevonden als nieuwsbe-richten via traditionele media zoals televisie en radio. Opvallend is dat nieuwsberichten via online media (4,3) min-der betrouwbaar gevonden worden dan berichten via nieuws apps. Dit is te verklaren doordat fora en reviewsites ook in de categorie online media vallen. Deze media hebben een lagere mate van betrouwbaarheid. Wanneer alleen gekeken wordt naar online nieuwssites en websites van kranten, is de be-trouwbaarheid van deze typen online media gelijk aan nieuws app en traditionele media. Betrouwbaarheid berichtgeving Nooit 18% 16% Minder dan één keer maand 9% 9% Minimaal één keer maand 7% 6% Wekelijks 13% 12% Meerdere keren per week 13% 13% Dagelijks 25% 28% Meerdere SOCIAL MEDIA ZIJN HET MINST BETROUWBAAR VOOR BERICHTGEVING OVER NIEUWS & ACTUALITEIT 5 2014 2013 2012 Traditionele media Online media Sociale media Nieuws apps 4,9 4,8 5,1 4,3 4,3 4,7 3,8 3,7 3,9 4,9 NIEUW
 11. 11. 11 INFORMATIEVE TELEVISIE, KRANTEN, NIEUWSSITES EN NIEUWS APPS HEBBEN DE MEESTE IMPACT HOE STERKER DE BETROUWBAARHEID VAN HET MEDIUM HOE GROTER DE IMPACT 6 Informatieve televisieprogramma’s worden net als vorige ja-ren als het meest impactvolle medium gezien, gevolgd door kranten, websites van kranten en online nieuws­sites. Nieuws apps scoren vergelijkbaar met online nieuwssites en informa-tieve radiozenders. Nieuws via informatieve televisieprogramma’s en kranten vindt men 3,5 keer zo impactvol als nieuws via social media. Dit verschil is kleiner dan vorig jaar, toen traditionele media nog vijf tot zes keer zo impactvol werden beschouwd. Besloten nieuwssites scoren relatief laag op de ranking van 2014. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat dit voor velen nog een onbekend medium is. Zo maakt 91% van de respon-denten geen gebruik van besloten nieuwssites. Er is een duidelijk verband tussen de mate van betrouwbaar-heid en de mate waarin men een medium impactvol vindt. Hierbij geldt dat de impact toeneemt, naarmate de betrouw-baarheid hoger is. Om deze ranglijst samen te stellen kregen respondenten meerdere keren drie verschillende mediumtypen voorgelegd. Hierbij moest men steeds aangeven welk medium men het meest en welk medium men het minst impactvol vond. Op basis hiervan wordt een index score verkregen en worden de verschillende medium typen gerangschikt. INFORMATIEVE TELEVISIE, KRANTEN, NIEUWSSITES EN NIEUWS APPS HEBBEN DE MEESTE IMPACT 6 Informatieve televisieprogramma’s Kranten Website van een krant Online nieuwssites Nieuws apps op tablet / smartphone Informatieve radiozenders Entertainment radiozenders Opiniebladen Entertainment televisieprogramma’s Review sites Social media De website van de organisatie Forum / discussieplatform Besloten online nieuwssites Blogs 227 Impact Ranking 2014 Index 205 172 131 121 118 89 75 72 70 62 57 52 30 20 NIEUW NIEUW
 12. 12. 12 DE IMPACT VAN MEDIA BLIJFT GELIJK TEN OPZICHTE VAN 2013 ONLINE NIEUWSSITES EN NIEUWS APPS HEBBEN DE MEESTE IMPACT OP KENNIS, HOUDING EN GEDRAG. 7 Net als in 2013, hebben alle medium typen impact op kennis, houding en gedrag. Er zijn geen ontwikkelingen zichtbaar in de mate van impact van verschillende media*. Online nieuwssites de meeste impact op de kennis (35%), houding (21%) en het gedrag (18%) van consumenten. Net als vorig jaar is de impact van peer platforms, zoals reviewsites en fora het laagst. Zoals de betrouwbaarheid van nieuws apps vergelijkbaar is met die van online nieuwssites, geldt dat ook voor de mate van impact. Berichtgeving via nieuws apps heeft voor 37% van de consumenten impact op kennis, bij 25% op de houding en bij 22% op het gedrag. De impact van nieuws apps is groter bij jongeren, met name doordat deze doelgroep vaker gebruik maakt van het medium. NIEUWSSITES EN IMPACT 78% 80% 77% 69% 66% 76% 77% 74% 16% 16% 21% 27% 24% 32% 74% 76% 68% Forum / discussie platform Impact berichtgeving DE IMPACT VAN MEDIA BLIJFT GELIJK TEN OPZICHTE VAN 2013 7 Kennis Houding Gedrag 23% 23% 35% 34% 21% 23% 18% 20% 13% 13% 12% 12% 10% 11% 22% 21% 15% 17% 14% 15% 37% 25% 22% 16% 17% 15% 14% 2013 Social media 2014 Online nieuwssites 2014 Peer platforms 2014 Websites van organisaties 2014 Nieuws apps 2014 NIEUW *Social media vergeleken met online media, zonder traditionele media
 13. 13. 13 1 OP 3 CONSUMENTEN VOLGT NIEUWS ACTIEVER OP DANKZIJ SOCIAL MEDIA HOE VAKER MEN IN AANRAKING KOMT MET NIEUWS VIA SOCIAL MEDIA, HOE STERKER DE IMPACT OP HET GEDRAG 8 Social media zetten aan tot nieuwsgierigheid, delen, duiding en dialoog. Van de consumenten die regelmatig in aanraking komen met nieuws, volgt 2 op de 5 nieuws actiever op. Door social media volgen mensen nieuws actiever, praat men vaker over social media (zowel offline als online) en deelt men nieuws en actualiteiten en de eigen mening over nieuws en actualiteiten actiever. Hoe vaker de consument in aanraking komt met nieuws via social media, hoe sterker de impact op het gedrag. Opvallend is dat men vaker offline over nieuws en actualitei-ten praat door social media (42%), dan dat men dit online doet (38%). 8 1 OP 3 CONSUMENTEN VOLGT NIEUWS ACTIEVER OP DANKZIJ SOCIAL MEDIA Gedrag 18% 20% 10% 11% 14% 15% 22% 15% 14% Consumenten die minimaal wekelijks met nieuws en actualiteiten in aanraking komen via social media Alle deelnemers aan het onderzoek van organisaties 2014 Nieuws apps 2014 NIEUW Door social media.. ..ben ik nieuws en actualiteiten meer gaan volgen 42% 30% ..ben ik nieuws en actualiteiten vaker met mijn netwerk gaan delen 38% 27% ..ben ik mijn mening over nieuws en actualiteiten actiever gaan delen 38% 25% ..praat ik offline vaker met anderen over nieuws en actualiteiten (op werk, verjaardagen, etc) 42% 29% ..praat ik online vaker met anderen over nieuws en actualiteiten (via Twitter, Facebook, blogs, fora, etc.) 38% 25%
 14. 14. 14 9 & 10 HET EXPERIMENT EEN TOELICHTING Een belangrijke vraag is of het mediumtype waar consumenten nieuwsberichten lezen, bepalend is voor de mate van betrouwbaar-heid en impact. Wordt een tweet van de NOS anders beoordeeld dan een nieuwsbericht van de NOS dat men leest in een nieuws app, of ziet in het TV journaal? Interessant is ook de vraag of het-zelfde nieuwsbericht, door een andere afzender, een andere mate van betrouwbaarheid en impact geniet. Om antwoord te krijgen op deze vragen hebben we twee experimen-ten uitgevoerd, waarbij ieder experiment voor zowel de NOS als de Volkskrant is uitgevoerd. Iedere respondent nam deel aan een van de vier experimenten, waarbij men steeds vier verschillende berich-ten voorgelegd kreeg. Voor ieder bericht gaf men aan in hoeverre men het bericht betrouwbaar of impactvol vond. Voor het experiment met betrekking tot het medium, werden res-pondenten blootgesteld aan een nieuwsbericht in een traditioneel medium (kranten artikel of NOS journaal), een bericht in een mo-biele nieuws app, een online nieuwsartikel en een tweet. Voor het experiment met betrekking tot de afzender werden respon-denten blootgesteld aan tweets met een verschillende afzender, waar-bij de tweet exact hetzelfde was. Hierbij is gebruik gemaakt van een tweet van een nieuwsmedium, een retweet van deze tweet (waarbij het logo van de originele afzender zichtbaar blijft), een retweet waarbij een onbekend iemand duiding geeft, of een tweet die door een onbe-kend persoon geplaatst is via een share button op een nieuwssite.
 15. 15. 15 MEDIUMTYPE BEÏNVLOEDT BETROUWBAARHEID & IMPACT MEDIUMTYPE BEÏNVLOEDT BETROUWBAARHEID & IMPACT TWEET VAN DEZELFDE BRON WORDT GEZIEN ALS MINST IMPACTVOL EN BETROUWBAAR Allereerst is onderzocht in hoeverre het mediumtype bepalend is voor de mate van impact. Hiervoor werd men blootgesteld aan berichten van de NOS of de Volkskrant. In het overzicht in de grafiek zijn de gemiddelde scores van de twee bronnen weergegeven. Hoewel het medium geen verschil zou moeten maken in be-trouwbaarheid of impact, blijkt dat een nieuwsbericht via Twit-ter toch minder betrouwbaar en impactvol is dan hetzelfde nieuwsbericht via mobiele, traditionele of online media. Twit-ter is van deze mediumtypen het meest vluchtige kanaal; hier verschijnt nieuws vaak het eerst, maar wordt nieuws ook va-ker teruggefloten als meer feiten bekend zijn. Daarnaast kan het verschil verklaard worden aan de hand van de resultaten van het onderzoek van vorig jaar. Toen bleek dat berichten meer overtuigend, geloofwaardig en impactvol zijn, wanneer een toelichting gegeven wordt bij een bericht. Hiervoor is in nieuwsberichten op een online nieuwssite, via het journaal of een krantenartikel of via een nieuwsbericht in een smartphone app uiteraard meer ruimte dan in een tweet. Om impact te vergroten is het daarom belangrijk om de con-sument in tweets te stimuleren het achterliggende bericht te bekijken. 9 Nieuws app 9 MEDIA nieuws en media 42% 30% 38% 27% 38% 42% 29% 38% Traditionele media 100% 75% 50% 25% 0% Betrouwbaarheid Tweet Online nieuwssite Impact
 16. 16. 16 AFZENDER BEPAALT BETROUWBAARHEID EN IMPACT TWEETS MET AFBEELDING VAN ORIGINELE BRON ZIJN MEEST BETROUWBAAR EN IMPACTVOL Ook in het tweede experiment werd men blootgesteld aan be-richten van zowel de NOS als de Volkskrant. In het overzicht in de grafiek zijn de gemiddelde scores van de twee bronnen weergegeven. De afzender van een bericht heeft grote invloed op de betrouwbaarheid van de tweet. Een originele tweet of een retweet wordt beschouwd als het meest betrouwbaar. In beide gevallen is het logo van de NOS of de Volkskrant afgebeeld bij de tweet. Dit is niet het geval bij de RT met een citaat en een tweet via een share button, waarbij de profielfoto van de (onbekende) delende persoon zichtbaar is. Hiermee worden de resultaten van het onderzoek in 2013 bevestigd. In het onderzoek vorig jaar kwam naar voren dat de expertise van een afzender de betrouwbaarheid en impact van een bericht bepaalt. 10 AFZENDER BEPAALT BETROUWBAARHEID EN IMPACT 10 100% 75% 50% 25% 0% Betrouwbaarheid Tweet Retweet RT met citaat Tweet via share button Impact ‘ ‘
 17. 17. BIJLAGE
 18. 18. + VERANTWOORDING 18 Over dit onderzoek Dit onderzoek is uitgevoerd door Social Embassy en Insites Consulting, in opdracht van ING. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in het media land-schap wat betreft contact met en betrouwbaarheid en impact van online en social berichtgeving. Survey Een online survey is gebruikt om inzicht te verkrijgen in het social en online media gebruik van Nederlanders, de mate waarin zij in contact komen met nieuws, de mate waarin zij on-line, social maar ook traditionele media betrouwbaar achten en de mate waarin deze mediumtypen impact hebben op de ken-nis, de houding en het gedrag van consumenten. De vragenlijst bestond grotendeels uit meerkeuzevragen en stellingen. Om impact van verschillende typen media te vergelijken is evenals voorgaande jaren gebruik gemaakt van de techniek waarbij respondenten drie verschillende mediatypen voorgelegd kregen. Hierbij werd de respondent gevraagd steeds aan te ge-ven welk medium zij het meest en welke het minst impactvol vonden. Op basis van waardering is een rankschikking gemaakt van de impact van verschillende bronnen en media typen. De score vertegenwoordigt een gepercipieerde impact ten opzichte van andere typen media. Experiment In aanvulling op het onderzoek van 2012 en 2013 is dit jaar extra inzicht verkregen in de impact van social media op het online en offline gedrag van de consument naar aanleiding van nieuws. Daarnaast is een experiment uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de betrouwbaarheid en impact van bericht-geving van eenzelfde bron via een verschillend media kanaal. Respondenten kregen vier verschillende typen media voorgelegd (traditioneel, mobiel, online en so-cial) en beoordeelden voor ieder kanaal in hoeverre zij berichtgeving via dit medium betrouwbaar en impactvol vonden. Een tweede experiment is uitgevoerd om inzicht te verkrij-gen in de betrouwbaarheid en impact van een bericht met exact dezelfde boodschap met eenzelfde bron, maar van een andere afzender. Ook in dit experiment beoordeelden consumenten de betrouwbaarheid en impact van deze berichten. Gebruikte berichten waaraan men werd blootgesteld zijn gebaseerd op berichten van de NOS en de Volkskrant ge-vonden in de verschillende mediumtypen. Panel Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.510 consumenten. De respondenten vertegenwoordigen een representatief beeld van de Nederlandse samenleving, zowel qua ge-slacht als leeftijd. HOE IS HET ONDERZOEK UITGEVOERD?
 19. 19. 19 OP WELKE WIJZE HEEFT BERICHTGEVING IMPACT OP KENNIS, HOUDING EN GEDRAG? Dit onderzoek kijkt naar de impact van berichtgeving in traditionele, online en social media op de kennis, houding en het gedrag van consumenten. Verschillende factoren bepalen de impact; mediagebruik en leeftijd van de doelgroep, contact­frequentie, betrouwbaarheid, sentiment en de afzender. BERICHTGEVING IN: IMPACTFACTOREN: IMPACT OP: Bekendheid met onderwerp, kennis ver-Kennis groot, informatie opzoeken of checken. Mening negatief of positief veranderd, Houding bevestiging van de mening. Keuze gemaakt voor een product / dienst of veranderd van gedrag, product of Gedrag gebruik van dienst. Betrouw-baarheid Klant / niet klant Social Profififfiile Afzender Contact-frequentie Sentiment Leeftijd Relevantie + IMPACTMODEL Traditionele Media Offline media als televisie, radio, krant, opiniebladen, etc. Onafhankelijke online nieuwssites (zoals nu.nl), websites van kranten weblogs, fora en discussieplatforms, reviewwebsites en websites van organisaties. Online Media Platformen zoals Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, YouTube, etc. Social Media Nieuwsgerelateerde apps op de smart-phone of tablet, zoals de app van Nu.nl of NOS, apps van kranten of de Teletekst app. Nieuws Apps
 20. 20. + DE RESPONDENTEN 20 Geslacht Opleiding Lager onderwijs Leeftijd Inkomen 4% 29% 28% 10% 10% 7% 4% 4% LTS MAVO HAVO VWO VMBO MBO HBO Post HBO onderwijs Universitair onderwijs Post Universitair onderwijs 50% 11% 16% 20% 19% 16% 18% 2% 2% 1% 14% 4% 4% 2% 2% 17% 27% 20% 9% 1% 50% 18 - 24 < 500 25 - 34 500 - 34 - 44 1500 - 45 - 54 2500 - 55 - 64 3500 - 65+ Geen idee Dat zeg ik 4500 - liever niet Niet van toepassing Euro 1499 Euro 2499 Euro 3499 Euro 4499 Euro 6000 Euro > 6000 Euro WIE WERKTEN MEE AAN HET ONDERZOEK?
 21. 21. + CONTACT INFORMATIE 21 WILT U MEER INFORMATIE? NEEM DAN CONTACT OP MET: MARTIN KLOOS martin@socialembassy.nl @martinkloos +31 (0) 6 549 844 13 DELPHINE VANTOMME delphine.vantomme@insites.eu @DelphineVtomme +32 (0) 926 915 00 HAROLD REUSKEN harold.reusken@ing.nl @haroldreusken +31 (0) 6 549 844 13

×