Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika(20)

Publicité

Mýty o socializme | Radovan Potočár

 1. Predstavy mladých ľudí (15-24 rokov) o socializme
 2. Kedy sa žilo ľudom lepšie – pred rokom 1989 alebo teraz?
 3. Spontánne asociácie so socializmom • Totalita (22, resp. 23 %) • Práca pre všetkých (15 %) • Minulosť (12 %) • Sociálne istoty (5, resp. 8 %)
 4. V čom bol lepší život pred rokom 1989? • Zamestnanosť (20, resp. 24 %) • Život nebol lepší v ničom (12, resp. 11 %) • Sociálne istoty (5, resp. 14 %) V čom je lepší život dnes? • Voľný pohyb a cestovanie (39, resp. 37 %) • Sloboda (32, resp. 28 %) • Nové technológie (20, resp. 13 %)
 5. Akému typu ekonomiky dávate prednosť?
 6. Hodnotenie konkrétnych tvrdení
 7. „Ľudia si viac pomáhali, solidarizovali medzi sebou a boli si bližší.“
 8. „Socializmus bol sociálne spravodlivejší, pretože každý bol odmeňovaný podľa výsledkov svojej práce a neboli také veľké rozdiely v príjmoch.“
 9. „Socializmus bol ekonomicky životaschopný systém a hospodársky sa mu darilo.”
 10. „Bežný človek, ak chcel, mohol slobodne cestovať kamkoľvek do zahraničia.”
 11. Ekonomická orientácia (Sebazaradenie respondentov)
 12. Ekonomická orientácia (Zaradenie respondentov na základe postojov k dvojiciam výrokov)
Publicité