Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl

Télécharger pour lire hors ligne

Viac na ake.institute.sk

Viac na ake.institute.sk

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (20)

Publicité

Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl

 1. 1. Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl (Zhrnutie obrázkov) Vysoká škola manažmentu
 2. 2. 2 Východiská Zdroj: autor Peter Gonda, február 2014 ? 21. st. Vybraní nositelia ekonomického myslenia v historickom kontexte Platón Aristoteles 4. st. pred n. l. 15. st. 18. st. 20. st. 13.st. n. l. 19. st. Tomáš Akvinský Španielski scholastici (Navarrus, Mercado,...) Fyziokrati (Quesnay, Turgot..) Fil. prirodz. práva (Locke, Hume..) Klasická ekon. škola Smith Ricardo Say Senior J. S. Mill ... Fr. harmonisti (Bastiat, ..) Rakúska škola Menger Böhm-Bawerk Wieser Mises Hayek Rothbard Kirzner J.H. Soto, Boettke,.. Monetarizmus (Friedman,...) Marginalisti (Gossen, Jevons,..) Neoklasická šk. (Marshall, ....) Teória verejnej voľby (J. M. Buchanan,..) Neoinštitucionalisti (North, Coase,..) Merkantilisti (Mun,...) Mandeville, Cantillon Keynesov. škola (J. M. Keynes,..) Neokeynes. (Mankiw,..) Teória racion. očakávaní (Lucas, Barro,..) Postkeynes. (Kaldor,...) Marx
 3. 3. 3 Východiská Aristoteles (384 –322 pred n.l.) D. Hume (1711 – 1776) [R. Cantillon (1680 – 1734)] F. Quesnay (1694 – 1774) [Navarrus (1492 -1586)] [B. Mandeville (1670 – 1733)]
 4. 4. 4 Spontánny poriadok - trhový poriadok + mravný poriadok + („nestranný pozorovateľ “) („neviditeľná ruka“) 1776 1759 Klasická ekonomická škola
 5. 5. 5 Klasická ekonomická škola David RICARDO (1772 – 1823) Jean B. SAY (1767 – 1832) John S. MILL (1806 – 1872) Zákon trhu S D (ST=DT) Zákon komparatívnych výhod Teória recipročného dopytu
 6. 6. 6 Ekonomickí liberálni pokračovatelia Friedrich Hayek (1899-1992) Milton Friedman (1912 - 2006) Frédéric Bastiat (1801 – 1850) Adam Smith (1723 – 1790) J. M. Buchanan (1919-2013)
 7. 7. 7 Zdroj: autor Filozofické dedičstvo Rovnováha trhu a etických noriem ETICKÉ NORMY = osobná zodpovedn. = rešpekt k vlastníctvu a životu iných = dodržiavanie dohôd, a „zlaté pravidlo“ = spolupatričnosť T R H = osobná sloboda = neobmedz. konkurencia a slobod. tvorba cien = neregulov. ekon. aktivity = maximaliz. vlastného úžitku
 8. 8. 8 Dosahy v praxi - ekonomická sloboda . 18. stor 19. stor 2020* Spojené štáty americké Anglicko * Podľa výsledkov „2020 Index of Economic Freedom“, zverejnených Heritage Foundation (http://www.heritage.org/index/ranking) 1. Singapur 2. Hongkong 3. N. Zéland 4. Austrália 5. Švajčiarsko 6. Írsko 7. Spojené kráľovstvo
 9. 9. 9 Dosahy v praxi - ekonomická sloboda . Zdroj: Fraser Institute (2018)
 10. 10. 10 Dosahy v praxi – rast bohatstva HDP na 1 obyvateľa sveta Zdroj: Wilson (2017) podľa Maddison Projeect Database
 11. 11. 11 Dosahy v praxi – rast bohatstva HDP na 1 obyvateľa a populácia sveta Zdroj: Slaus, Jacobs (2011)
 12. 12. 12 Dosahy v praxi – pokles chudoby Zdroj: SB (2015), AEI (2016)
 13. 13. 13 Dosahy v praxi – pokles chudoby
 14. 14. 14 Dosahy v praxi - ekonomická výkonnosť Najvyššie HDP na 1 obyvateľa v parite kúpnej sily 1. Monako 2. Lichtenštajnsko 3. Luxembursko 4. Makau 5. Švajčiarsko 6. Írsko 7. Nórsko 8. Island 9. USA 10. Sigapur Zdroj: Svetová banka (www.worldbank.org)
 15. 15. 15 Dosahy v praxi – podnikateľské prostredie Miera jednoduchosti podnikania (podľa SB, 2020) 1. Nový Zéland 2. Singapur 3. Hongkong 4. Dánsko 5. Južná Kórea 6. USA 7. Gruzínsko 8. Spojené kráľovstvo Zdroj: Doing Business 2020
 16. 16. 16 Využitie v hospodársko-politickej praxi F. A. von Hayek Moderný klasický liberalizmus hospodárske politiky: presadzovanie menšieho štátu a trhovo konformnejších podmienok... Milton Friedman Margaret Thatcher Ronald Reagan J. J. Cowperthwaite Roger Douglas

×