Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Curs de management integrat modul 1

7 135 vues

Publié le

Modulul I din cursul de management integrat. Va fi continuat cu Modulul II-Calitate, Modulul III-Securitate și Sănătate în Muncă și modulul III-Managementul Mediului

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

Curs de management integrat modul 1

 1. 1. CURS DE MANAGEMENT INTEGRAT- CALITATE-SECURITATE-MEDIU Modul I-Managementul integrat
 2. 2. SISTEME. SISTEME MANAGERIALE
 3. 3. Management integrat • Un sistem este de fapt o interconexiune de diferite componente, pentru a se ajunge la obiectivul stabilit initial. Componentele sistemului includ organizarea, resursele şi procesele.
 4. 4. Management integrat • Să ne reamintim că: – Un sistem este o colecție de subsisteme; – Un subsistem este o colecție de procese; – Un proces este o colecție de sarcini; – O activitate este cea mai mică parte a sarcinii care poate fi desfășurată de o persoană sau de un grup de persoane; – O procedură e doar un mod de a face anumite lucruri;
 5. 5. Management integrat • Fluxul unui sistem generic de management Factori interni Factori externi Revizuire statut Politică Audit Organizare Planificare și implem. Măsurare performanță Informațieli nkLEGĂTURĂ DE CONTROL
 6. 6. Management integrat • Integrat inseamna combinat: sa aduni toate practicile de management intern intr-un sistem unic, dar nu ca si componente separate. Pentru ca aceste sub-sisteme sa fie parti integate in sistemul de management al companiei trebuie sa fie interconectate astfel incat granitele dintre procese sa nu fie sesizabile, practic sa nu existe.
 7. 7. Management integrat • O Organizație poate adopta o cale de acces la tehnologia de sistem, pentru a dezvolta sistemul propriu de management, cu alte cuvinte poate proiecta un sistem pe toate nivelele acestuia (de la varf la baza) pentru a indeplini un obiectiv specific organizatiei / companiei.
 8. 8. SISTEME DE MANAGEMENT INTEGRAT-ASPECTE GENERALE
 9. 9. Management integrat MANAGEMENT INTEGRAT Calitate Mediu Securitate
 10. 10. Management integrat PROCESERESURSE OBIECTIV ORGANIZARE prin către susțin Angajat Sarcină de muncă Mijloace de muncă Mediul de muncă Sistem de muncă
 11. 11. Management integrat • Un Sistem de Management Integrat (SMI) este un sistem de management care integrează toate componentele unei afaceri intr-un tot coerent, astfel încât să permită realizarea scopului si misiunii sale. Si mai mult, orice are un efect asupra rezultatelor afacerii, ar trebui integrat in sistemul de management.
 12. 12. Management integrat • De ce ar trebui ca Sistemele de Management sa fie integrate ? – Este redusă dublarea funcțiilor, si prin urmare costurile asociate – Sunt reduse riscurile, si prin urmare, creste profitul – Se aduce un echilibru necesar in definirea obiectivelor – Elimina acele responsabilitati si relatii interne necorespunzatoare – Creste puterea sistemului
 13. 13. Management integrat • Un sistem de management integrat ISO este un sistem de management care integreaza toate sistemele si procesele unei organizatii intr-un singur cadru complet, permitand companiei sa functioneze ca o singura unitate cu obiective unificate. • Prin intermediul sistemului integrat ISO organizatia devine o entitate intreaga, fiecare functie a ei fiind subordonata unui singur obiectiv: imbunatatirea performantei intregii organizatii.
 14. 14. Management integrat
 15. 15. Management integrat SISTEME PROCESEINTEGRARE
 16. 16. Management integrat • ATENȚIE ! • Înainte de a introduce managementul integrat trebuie să considerați structurile și stilurile de management care trebuiesc integrate. • Înainte de a introduce managementul integrat trebuie să evaluați cât de efectiv și de eficient este managementul actual al organizației- în sensul general. • Pot exista mulți factori care afectează modul în care acest management va funcționa.
 17. 17. Management integrat • In orice organizatie / companie, necesitatea de a dezvolta un sistem integrat va veni din interior, nu din exterior. • Este foarte putin probabil ca un client sau un furnizor sa va solicite existenta SMI in cadrul companiei dvs. De asemenea, nu exista nici o reglementare interna sau internationala, si nici un standard care sa se refere la Sistemul de Management Integrat.
 18. 18. AVANTAJELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT
 19. 19. Management integrat • De ce ar trebui ca Sistemele de Management sa fie integrate ? – Permit concentrarea atenției pe obiectivele afacerii (organizatiei / companiei) – Formalizeaza sistemele informale ale organizatiei / companiei – Armonizeaza si optimizeaza practicile interne, specifice organizatiei / companiei – Creaza consistenta necesara managementului – Imbunatateste comunicarea interna / externa – Faciliteaza instruirea personalului, formarea acestuia si dezvoltarea
 20. 20. Management integrat • In locul unui sistem pluridimensional, compania beneficiaza de un singur sistem coordonat, unul care este mai dezvoltat decat suma partilor componente ale acestuia si prin intermediul caruia se pot obtine mai multe beneficii ca in perioada anterioara. • Un sistem integrat ISO furnizeaza o imagine clara, holistica a tuturor aspectelor organizatiei, a modului in care acestea interactioneaza si a tuturor riscurilor asociate. • Exista mai putina redundanta si devine mai usoara adoptarea de noi sisteme in viitor.
 21. 21. Management Integrat • Integrarea a două sau mai multe sisteme de management într-un singur sistem de management integrat are avantajele urmatoare: – Simplificarea sistemelor de management deja existente; – Creşterea beneficiilor aduse de fiecare sistem în parte; – Optimizarea consumului de resurse utilizate; – Micşorarea costurilor de menţinere a mai multor sisteme de management; – Stabilirea unui cadru unic pentru îmbunătăţirea continuă a tuturor standardelor.
 22. 22. Management integrat • Un sistem de management este integrat când cel puțin 2 din cele 3 componente ale sale (calitate, securitate și sănătate în muncă și mediu) sunt integrate. Posibilitățile sunt: – Calitate+mediu; – Calitate+Securitate și Sănătate; – Mediu+Securitate și Sănătate; – Calitate+Securitate și Sănătate+Mediu ;
 23. 23. SISTEME DE MANAGEMENT INTEGRAT-DETALII
 24. 24. Management integrat • Urmatoarele procese, ar trebui sa fie comune tuturor Sistemelor: – Controlul documentelor – Instruire si formarea personalului – Audit intern – Analiza managementului – Actiuni corective – Actiuni preventive
 25. 25. Management integrat • Țintele sistemului de management integrat: – -Calitate- Clienții; – -Mediu-Acționarii, Autoritățile Competente; – -Securitate și sănătate în muncă- Angajații și Comunitatea;
 26. 26. Management integrat • REFERENȚIALE: • În domeniul calităţii, standardul ISO 9001/2000, utilizat pentru certificare, asigură satisfacerea clienților în cadrul unei politici de ameliorare continuă; ISO 9004- fără certificare- se referă la satisfacerea altei părți de parteneri. • În domeniul mediului, standardul ISO 14001/1996, utilizat pentru certificare, răspunde în principal cu respectarea reglementărilor şi recomandă personalului organizației şi publicului modul de prevenirea poluării în cadrul unei politici de ameliorare continuă. • În domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, normativul englez BS 8800/1996, cu specificarea OHSAS 18001/1999 pentru certificare, vizează respectarea reglementărilor de securitate şi prevenirii riscurilor ocupaționale;
 27. 27. Management integrat • Referențialele din domeniul calității sunt date de seria de standarde ISO 9000:2000, respectiv de: ISO 9000 Quality Management Systems fundamentals and vocabulary installation and servicing (fundamente, vocabular și asigurare de service); ISO 9001 Quality Management Systems requirements(cerințe pentru sistemele de calitate); ISO 9004 Quality Management Systems guidelines for performance improvement(ghiduri pentru îmbunătățirea performanței); ISO 19011 Guidelines on Quality and Environment Management Systems Auditing (ghiduri pentru auditarea sistemelor de calitate și mediu)
 28. 28. Management integrat Structură tipică pentru managementul calității STANDARD - ISO 9001 SAU SIMILAR MANUAL DE CALITATE Politici, obiective, organizare DOCUMENTELE ȘI PROCEDURILE PROCESULUI INSTRUCȚIUNI FORME Procese, practici, responsabilități, interfețe Instrucțiuni detaliate despre îndeplinirea sarcinilor Înregistrări de calitate Design Suport IT Instalare Instruire
 29. 29. Management integrat • Referențialele în domeniul securității și sănătății în muncă sunt date de : – ISO 31.000; – OHSAS 18001;
 30. 30. Management integrat • Referențialele în managementul mediului sunt date de: – ISO 14001- standardul pentru sistemul de management al mediului; – EMAS- Schema EU de Eco-management și Audit; – BS 8555 STEMS- Ghid pentru o implementare pe fază a unui sistem de management al mediuklui incluzând folosirea evaluării performanțelor de mediu
 31. 31. Management integrat • Managementul calității, mediului, sănătății şi securității ocupaționale, securității informaționale, resxponsabilității sociale etc reprezintă domenii ale managementului intercorelate, fiecare în parte bazându-se pe principii şi structuri asemănătoare. O certificare a sistemelor integrate de management reprezinta soluția ideală pentru o organizație ce doreşte implementarea conceptului de Management al Calităţii Totale – TQM.
 32. 32. Management integrat Produs ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ A MANAGEMENTULUI Clienți și alte părți interesate Cerințe Responsabilitate managerială Managementul resurselor Măsurare, analiză și îmbunătățire Realizarea produsului Output Satisfacție Input Legendă: -Activitate care aduce plus-valoare -Flux informațional Clienți și alte părți interesate
 33. 33. Management integrat • INTEGRAREA MANAGEMENTULUI-STRATEGII DE DECOMPOZIȚIE – Decompoziția funcțională- descompune activitățile ținând cont de ce trebuie făcut față de cum trebuie făcut- este cea mai comună strategie de decompoziție; – Decompoziția rolurilor- ține seama de cine face ce- poate fi un punct de începere util dar va introduce restricții (inutile) dacă e menținută. – Decompoziția subsistemelor- descompune în funcție de primul subsistem major. Este folositoare când subsistemele sunt independente în mare măsură unul de altul. – Decompoziția pe ciclul de viață- sparge un sistem pe faze ale activității. Este utilă atunci când aceste faze sunt bine definite și relativ independente.
 34. 34. Management integrat Reducerea costurilor și capturarea efectelor sinergice prin combinarea sarcinilor și competențelor Asigurarea îmbunătățirii continue a proceselor pentru performanță și optimizarea costurilor Viziune IMS Politică IMS Cu amendamente elementare specifice Program de lucru IMS cu obiective/acțiuni IMS Obiective strategice IMS Cu detalii specifice Îmbunătățirea calității oferite clienților Asigurarea unui mediu profesiona și a unui sistem de management securității Obiective elementare specifice Structură cadru pentru managementul integrat
 35. 35. MANAGEMENT INTEGRAT- LISTA DOCUMENTELOR CHEIE
 36. 36. Management integrat • LISTA DOCUMENTELOR CHEIE ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT: – Procedură de control a documentelor și datelor; – Procedură de control a înregistrărilor; – Procedură de identificare, evaluare și control; – Procedură referitoare la cerințele legale și alte cerințe; – Procedură pentru obiective, ținte și programe;
 37. 37. Management integrat • LISTA DOCUMENTELOR CHEIE ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT: – Procedură de comunicare și participare; – Procedură pentru competențe și instruire; – Procedură pentru managementul facilităților; – Procedură pentru planificarea și realizarea produselor/serviciilor; – Procedură de revizuire a contractelor;
 38. 38. Management integrat • LISTA DOCUMENTELOR CHEIE ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT: – Procedură pentru proiectare și dezvoltare; – Procedură de achiziții; – Procedură pentru furnizarea de servicii; – Procedură de control a echipamentelor de măsură și monitorizare; – Procedură de control operațional;
 39. 39. Management integrat • LISTA DOCUMENTELOR CHEIE ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT: – Procedură de evaluare a satisfacției clienților; – Procedură de audit intern; – Procedură de inspecție, testare și verificare; – Procedură pentru produse ne-conforme; – Procedură de investigare a incidentelor și accidentelor;
 40. 40. Management integrat • LISTA DOCUMENTELOR CHEIE ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT: – Procedură pentru pregătirea și răspunsul în situații de urgență; – Procedură de analiză a datelor; – Procedură de îmbunătățire continuă; – Procedură pentru acțiuni preventive și corective; – Procedură pentru revizuirea managementului;
 41. 41. Management integrat • Nivele de documentare pentru sistemul de management integrat: – Nivel 1: Manualul Sistemului Integrat de Management; – Nivel 2:Proceduri de management sistemic – Nivel 3:Instrucțiuni de lucru; – Nivel 4:Înregistrări și formulare; – Nivel 5:Documente externe;
 42. 42. Management integrat • Clienții au responsabilitate managerială ? Dacă nu- cum ar putea ei să influențeze această responsabilitate în sensul dorit ? • Ce feedback există în structura internă pentru responsabilitatea managerială ? • Definiți o modalitate prin care managementul resurselor poate influența în mod pozitiv realizarea produsului. • În ce caz își poate impune clientul direct cerințele în realizarea produsului ?
 43. 43. Management integrat Calitate Securitatea proceselor Mediu Situații de Urgență Securitate în muncă Managementul substanțelor periculoase
 44. 44. PAS 99
 45. 45. Management integrat • PAS 99-O structură cadru pentru managementul integrat al riscurilor – PAS 99 este o structură dezvoltată de către BSI; – Este o structură recunoscută de organismele de certificare; – Reușește integrarea ISO 9001, OHSAS 18001 și ISO 14001 precum și a standardelor sectoriale cum ar fi ISO/TS 16949, ISO 13485
 46. 46. Management integrat
 47. 47. Management integrat – Bazată pe structura ISO 14001; – Ciclu PDCA pentru a sprijini managementul sistemic; – Permite înțelegerea proceselor dintr-o organizație; – Implică 6 cerințe comune: • Politici; • Planificare; • Implementare și operare; • Evaluarea performanței; • Îmbunătățire; • Revizuirea managementului;
 48. 48. Management integrat • PAS 99-O structură cadru pentru managementul integrat al riscurilor – De exemplu- Controlul operațional pentru întreținerea mașinilor unelte: • Securitate și sănătate în muncă: Purtați Echipamentul Personal de Protecție, Folosiți permisele de muncă, Izolați mașina la care se face întreținerea; • Calitatea produsului: asigurați-vă că mașina este curățată, setați calitatea critică la parametrii de calitate; • Mediu: Nu aruncați uleiul folosit în scurgere, etc. Obiectiv urmărit: Un document unificator pentru fiecare proces și sarcină
 49. 49. Management integrat • PAS 99 Intrări Ce trebuie să primim ? Ieșiri Ce trebuie să oferim ? Proces Cum ? Instrucțiuni Proceduri metode Cât de multe ? Indicatori de performanță Cu ce ? Echipament și Infrastructură Cu cine ? Instruire Cunoștințe Aptitudini
 50. 50. Management integrat • Implementarea unui IMS presupune în viziunea PAS 99: – Scrierea unei politici pentru IMS; – Definirea sistemului- scrierea unui manual bine structurat pentru a-l avea ca și ”ghid de instrucțiuni”; – Asigurarea unei înțelegeri bune a proceselor; – Instalarea elementelor sistemice comune;
 51. 51. CONCLUZII
 52. 52. Management integrat – Integrarea sistemelor de management este o problemă specifică internă a organizației. – – Pentru realizarea acesteia e necesar a se obține înțelegerea proceselor cheie ale organizației, incluzând procesele de afaceri și cele tehnologice. – Utilizarea standardelor ISO facilitează acest demers.
 53. 53. Management integrat • Concluzii OBIECTIVE VIZIUNE Planificare Management corporatist Ierarhizarea corporației Evaluarea corporației Sisteme de evidență echilibrate Rapo managP r o c e s Securitate în muncă Materiale periculoase Urgenţe Mediu SecuritateCalitate
 54. 54. Management integrat • Concluzii  Sistemul Integrat de Management (IMS) este gândit ca să:  Sprijine managerii în drumul lor către atingerea responsabilităţilor individuale corporative;  Reducă costurile și eforturile pe termen lung prin continua optimizare a proceselor și prin combinarea sarcinilor cu competenţele;  Sprijine angajaţii în implementarea integrată a proceselor;  Asigure o evaluare pozitivă a corporaţiei referitoare la calitatea managementului;  Estimeze oportunităţile economice și riscurile aferente- asigurând astfel sustenabilitatea afacerii ;

×