Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Workshop oplossingsgericht vergaderen

1 867 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Workshop oplossingsgericht vergaderen

 1. 1. Workshop oplossingsgericht vergaderen<br />Vergaderen met energie<br />“Oplossingsgericht werken is een brug bouwen tussen het succes in het verleden en het succes in de toekomst” <br />(Steve de Shazer)<br />
 2. 2. Help ik moet weer vergaderen<br />Onderzoek wijst uit!!<br /><ul><li>dat medewerkers gemiddeld 5,6 uur per week overleg voeren
 3. 3. 69 procent daarvan levert volgens de ondervraagden niets op
 4. 4. 72 procent met tegenzin de vergadering ingaat</li></li></ul><li>Wat levert het op?<br /><ul><li>In 69 procent van de gevallen een probleem en geen oplossing.
 5. 5. 3,86 uur per medewerker is minder effectief gebruikt.
 6. 6. Dit betekent financieel : 50 (medewerkers) * 3,86 * 44 weken = 8492 uur per jaar niet effectief * 60 euro =509520 euro per jaar!!!</li></li></ul><li>Dan houden we geen rekening met..<br />De dagelijkse realiteit van vergaderen<br />Enkele observaties en irritaties:<br />Met veel vertoon te laat komen, in de rede vallen, uitweiden, zeuren over procedures, dichtklappen, mokken, een lang discours afsteken waar niemand naar luistert, voortijdig weglopen, zich laten storen door telefoontjes, in slaap vallen, dezelfde zijn altijd aan het woord, beslissingen voor zich uit schuiven, niet durven zeggen waar het op staat, niet komen opdagen, vergeten voor te bereiden, dagdromen, het laken naar zich toe trekken, de voorzitter laat de vergadering uit de hand lopen, je weet niet wat je in de vergadering zit te doen, met ander werk bezig zijn, uitkijken naar de pauze die maar niet komt, bedenken dat het ook wel via e-mail had gekund, het gevoel hebben dat de beslissing al genomen is en de groep zogezegd ‘mee mag beslissen’, over tijd gaan, met verschillende agenda’s aanwezig zijn, niet naar elkaar luisteren, afsluiten zonder duidelijke conclusies, enz…..<br />
 7. 7. Herkenbaar?<br />Pak een 10 minuten om met je buurman/vrouw hierover te praten<br />Stel elkaar minstens de volgende vragen<br /><ul><li>Hoe vaak ga jij met tegenzin vergaderen?
 8. 8. Heb jij ook vaak dat je het gevoel hebt dat het niets oplevert?
 9. 9. Heb jij ook dat het geen zin heeft om afspraken te maken?</li></li></ul><li>Evaluatie 1<br />Hoe voel je je als je deze info hebt uitgewisseld.<br />Heeft het geholpen?<br />Heb je nu door wat jij kunt doen?<br />Waar heb je je nu op gefocust??<br />HET PROBLEEM!<br />
 10. 10. Iedereen kan effectief en oplossingsgericht vergaderen!<br /><ul><li>In 31% van de gevallen zijn vergaderingen zinvol en leveren ze een positief resultaat.
 11. 11. Wat was er anders toen de vergadering effectief was en als zinvol werd ervaren?
 12. 12. Wat deed jij specifiek anders?
 13. 13. Welke goede afspraken hadden jullie gemaakt zodat, alles aanwezig was om het een goede vergadering te laten zijn?</li></li></ul><li>Evaluatie 2<br />Hoe voel je je als je deze info hebt uitgewisseld.<br />Het inzicht dat je hierdoor gekregen hebt, hoe heeft dat je geholpen?<br />Heb je nu door wat jij nu al kunt doen om effectiever te vergaderen?<br />Waar heb je je nu op gefocust??<br />De oplossing!<br />
 14. 14. Gewenste situatie<br />Betrokkenheid <br />Verantwoordelijkheidsgevoel<br />Openheid en respect<br />Optimaal gebruik van aanwezig potentieel<br />Gelijkwaardigheid<br />Dus ook: plezierig en zinvol vergaderen<br />
 15. 15. Vergaderspelregels die hier en nu werken <br />Voorzichtig met standaard regels.<br />Iedere organisatie en cultuur is anders.<br />Formuleer regels samen met het vergader team<br />Voorbeelden:<br /><ul><li>Begin en Eindtijden zijn stipt.
 16. 16. 15 minuten voor het einde vraag.. Wat zou deze laatste 15 minuten nuttig maken?
 17. 17. 80 % regel.</li></li></ul><li>Vergaderen <br />Gedeelde normen<br />Geen overwegend bezwaar (consent) ipv ‘wel/niet mee eens’<br />Spreektijdverdeling dmv rondes<br />Feedback en dialoog <br />Gewicht van schouders voorzitter<br />Evalueer vergadering<br />
 18. 18. Topje van de ijsberg<br />
 19. 19. Checklist<br /><ul><li>Wat moet er aan de orde komen om er een nuttige vergadering van te maken
 20. 20. Hoe merk je na de vergadering dat deze nuttig voor je was? Wat is er dan anders?
 21. 21. Welke kleine actie kun jij ondernemen om zoveel mogelijk uit deze vergadering te halen?</li></ul>Tijdens de vergadering<br /><ul><li>Is/ was het nuttig voor je?
 22. 22. Zo ja, hoe is dit bruikbaar?
 23. 23. Zo nee. Hoe moet het veranderen om het nuttig te laten zijn?
 24. 24. Hoe kunnen we de resterende tijd zo nuttig mogelijk besteden?</li></ul>Na afloop of bij het einde<br /><ul><li>Is deze vergadering nuttig geweest voor je?
 25. 25. Wat is het meest nuttige voor je geweest?
 26. 26. Hoe ga je dit concreet toepassen?
 27. 27. Welke kleine stap kun je zetten?</li></li></ul><li>Oplossingsgerichte vragen<br />Wat zou deze vergadering de moeite waard maken?<br />Wat is het doel voor jou deze vergadering?<br />Wat zou er anders gaan als het doel bereikt is en hoe zouden anderen dat merken?<br />Wat heeft tot nu geholpen / gewerkt?<br />Wat is er al geprobeerd en hoe hielp dat?<br />
 28. 28. Uitspraken <br />“Er is niets zo irritant als twee mensen die praten met elkaar terwijl je bezig bent met interrumperen.” Mark Twain 1835-1910<br />"Als in een vergadering iemand niets zegt terwijl alle anderen praten is hij de enige die je hoort."<br /> Raymond Devos<br />
 29. 29. Oefening <br />Min 5 personen in een groep.<br />Kies een voorzitter.<br />Geef de voorzitter 5 minuten voorbereiding. (voorzitter mag tijd zelf indelen en gebruiken waar hij de tijd zinnig voor acht).<br />Denk aan de oplossingsgerichte vragen<br />

×