Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

12 04 12 Gražinos Šeibokienės pranešimas

3 016 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

12 04 12 Gražinos Šeibokienės pranešimas

 1. 1. Projekto“Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra” II etapas Gražina Šeibokienė Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamentas 2012 m. balandžio 12 d. Vilnius
 2. 2. KodėlVykdomas toks projektas?
 3. 3. Ikimokyklinio ir priešmokykliniougdymo plėtros 2011 – 2013metų programa (Žin., 2011, Nr.30-1421)
 4. 4. Projekto II etapo siekiai Didinti ikimokyklinio ugdymoprieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse, mažinti socialinę atskirtį ir skirtumus tarp savivaldybių
 5. 5. Projekto II etapo siekiai Užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokykliniougdymo paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius .
 6. 6. Konsultacinė pagalba
 7. 7. MokymaiStažuotės
 8. 8. Metodinė medžiaga
 9. 9. Gerosios patirties sklaida
 10. 10. Laukiamas rezultatas Ikimokyklinio ugdymoprieinamumas padidės: mieste 3 proc., kaime 8 proc.
 11. 11. Laukiamas rezultatas Ne mažiau kaip 20 proc. įstaigų taikys įvairius, šeimai patrauklius, lanksčius organizacinius modelius:pvz. sutrumpintos dienos, kelių dienų per savaitę, savaitgalio, sezoninės įstaigos ir grupės;įvairias vaikų ugdymo(-si) poreikius atliepiančias programas, individualizuotas veiklas ir kt.
 12. 12. Laukiamas rezultatasNe mažiau kaip 20 savivaldybių teiks koordinuotą kompleksinę pagalbą vaikui ir jo tėvams
 13. 13. Įsikurs ne mažiau kaip 50 nevalstybinių darželių
 14. 14. Atnaujinta priešmokyklinio ugdymo programa
 15. 15. Parengti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo pasiekimų aprašai
 16. 16. Parengtos ir išleistosikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo rekomendacijos
 17. 17. Papildomas kompetencijas įgis ir patobulins 3380 asmenųTapyba ant šilko- iš interneto Bociule
 18. 18.  Visą projekto vykdymo laikotarpį ir jam pasibaigus veiks portalas www.ikimokyklinis.lt Bus sukurti 2 metodiniai filmai

×