Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Module 12.pptx

 1. IKATLONG GRUPO ANGAOAN, ZYMON BUGARIN,REX DAMILAY LEANDRO ENCARNACION, JEROME ICO, ROLANDO TAN,GERALD AGSI,JEA GALICIA,LEA GALINATO,JASMINE VALDEZ,JOAN
 2. IBA’ T IBANG TEKSTONG BABASAHIN KALAKIP ANG MGA ESTRATEHIYA SA MAPANURING PAGBASA (REFLECTING, OUTLINING AND SUMMARIZING, EVALUATING AN ARGUMENT, COMPARING AND CONTRASTING)
 3. Malaki ang kinalaman ng kaalaman ng isang mambabasa sa kanyang tekstong binabasa upang matukoy ang pamilyaridad sa kanyang kasanayan. Kaya kailangang maipagpatuloy ang malalim na pag-unawa sa iba’t ibang tekstong babasahin kalakip ang mga estratehiya sa mapanuring pagbasa, mahalaga rin na maisagawa ang pagkilala sa iba pang pamamaraan sa pagbasa upang sa gayon mas madebelop ang kakayahan sa pagbasa.
 4. Reflecting on challenges to your belief and values (Repleksyon batay sa hamon ng iyong paniniwala at pag-uugali). Ito ay pagbasa na kung saan nakabatay sa sariling pagpapakahulugan mula sa nakalimbag sa teksto. Kung saan maaaring nakaimpluwensiya sa iyong pag-uugali, prinsipyo at pinaninindigang paniniwala sa buhay. “ ”
 5. HALIMBAWA: Ano ang iyong naging reaksyon o pananaw sa naging desisyon ng korte sa pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN? At bakit? CLASSICAL LITERATURE
 6. OUTLINING & SUMMARIZING (PAGBABALANGKAS AT PAGBUBUOD). PAGKILALA SA PANGUHANGING IDEYA AT PAGPAPAHAYAG NG SARILING DETALYE TUNGKOL SA PAKSA. ANG OUTLINING O PAGBABALANGKAS AY NAGSISILBING LARAWAN NG PANGUNAHING IDEYA AT MAHAHALAGANG DETALYE HINGGIL SA PAKSA. ITO AY BINUBUO NG PAGKAKASUNOD-SUNOD NA MGA IDEYA AT KAISIPAN.
 7. Samantalang ang summarizing o pagbubuod ay isang buod na pinaikling argrumento upang makabuo ng balangkas mula sa teksto. Ito ay nagsisilbing gabay sa proseso ng pagsulat upang maorganisa ang mga ideya. “ ”
 8. EVALUATING AN ARGUMENT. SINUSURI NITO ANG PAGIGING LOHIKAL NG TEKSTO, KREDIBILIDAD AT ANG EPEKTONG PANG- EMOSYONAL. CLASSICAL LITERATURE 8
 9. Bawat manunulat ay nagnanais na paniwalaan ang kanilang sinusulat ng mga mambabasa sa pamamagitan ng pagtukoy ng agrumentong inilalahad. May dalawang bahagi ang pagkilala ng argrumento: Ito ay ang punto o claim at suportang detalye. “ ”
 10. Ang punto o claim ay nagpapahayag ng konklusyon- ideya, opinyon at husga o pananaw ng manunulat na nais din paniwalaan ng isang mambabasa. “ ”
 11. Ang suportang detalye naman ay mga rason (pagbabahagi ng paniniwala, palagay at pagpapahalaga) at ebidensya (katotohanan, halimbawa at estadistika). Kung saan ito ang basehan ng manunulat upang panindigan ang katotohanang nais niyang ipakita. “ ”
 12. HALIMBAWA: CLASSICAL LITERATURE Kilalanin ang punto at suportang detalye mula sa nabasang teksto. Ang ginamit bang ebidensya ay nakahihikayat? Bakit? Ang argrumento ba ay lohikal ang pagkakagawa? Ang ebidensya ba Kilalanin ang punto at suportang detalye mula sa nabasang teksto. Ang ginamit bang ebidensya ay nakahihikayat? Bakit? Ang argrumento ba ay lohikal ang pagkakagawa? Ang ebidensya b Kilalanin ang punto at suportang detalye mula sa nabasang teksto. Ang ginamit bang ebidensya ay nakahihikayat? Bakit? Ang argrumento ba ay lohikal ang pagkakagawa? Ang ebidensya ba may kaugnayan sa punto o claim?
 13. COMPARING AND CONTRASTING (PAGHAHAMBING AT PAGKOKONTRAST). Sa pamamagitan ng paggamit ng paghahambing at pagkokontrast nagagawa ng manunulat na mapaunawa ang paksa sa mambabasa. WHAT ARE YOUR THOUGHTS? Do you think classical literature has an important place in today’s education system? CLASSICAL LITERATURE 13
 14. Epektibo ang ganitong pamamaraan upang makita ng mambabasa ang pagkakaugnay ng mga bagay sa pamamagitan ng pagkakatulad at pagkakaiba. Sa ganitong paraan magagabayan ang mga mambabasa na maunawaan ang pamamaraan na ginamit ng manunulat sa isyu. “ ”
 15. HALIMBAWA: CLASSICAL LITERATURE Kilalanin ang punto at suportang detalye mula sa nabasang teksto. Ang ginamit bang ebidensya ay nakahihikayat? Bakit? Ang argrumento ba ay lohikal ang pagkakagawa? Ang ebidensya ba Kilalanin ang punto at suportang detalye mula sa nabasang teksto. Ang ginamit bang ebidensya ay nakahihikayat? Bakit? Ang argrumento ba ay lohikal ang pagkakagawa? Ang ebidensya b PAANO MO MASASABI NA ANG ARGRUMENTO AY MAY PAGKAKATULAD AT MAY PAGKAKAIBA MULA SA INILATAG NA EBIDENSYA NG MANUNULAT? KUNG ANG ARGUMENTO AY PAGKAKATULAD, SIGURO ANG EBIDENSYA AY NAIIBA, SA ANONG PAMAMARAAN?
Publicité