Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Workshop Storytelling Scenario Planning

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 26 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Workshop Storytelling Scenario Planning (18)

Publicité

Plus récents (20)

Workshop Storytelling Scenario Planning

 1. 1. Scenarioplanning Dit werk wordt, met uitzondering van het fotomateriaal, uitgegeven onder creative commons licentie: BY-NC-ND Voor licentie voorwaarden zie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Instituut voor Toekomstontwikkeling Bezoek ons op www.ivto.org Workshop Storytelling Open Educational Resource Nederlandse editie – versie 1.0 Onderdeel van Handboek Scenarioplanning – druk 1 De rechten van de foto’s in dit werk zijn gereserveerd aan de rechtmatige eigenaar
 2. 2. Toepassing - Setting: 1 scenarioteam met de basisscenario’s - Duur: - Aantal personen: > 5 - Werkomgeving: ruime setting met werktafels - Resultaat: Storyboard Benodigdheden - (Getoetste) basis scenario’s - Moodboard / Krant (optioneel) - Voorbeelden van verschillende toekomstscenario animaties/films - Handboek Scenarioplanning - Schrijfgerij & notebook met sofware om tekst te verwerken - Toegang tot internet Workshop Storytelling
 3. 3. Vandaag realiseren wij één verhaal*… * LET OP: het vormen van een verhaal is een iteratief proces. Vaak heb je wat ´rustmomenten´ nodig om e.e.a. te laten rijpen. Het in deze presentatie beschreven proces is een uitvoeringsvorm van vele, mocht gedurende het proces de creativiteit een andere wending nemen; het eindresultaat is belangrijker dan het proces daartoe! Sub-doelen van vandaag: - Theorie over storytelling - Inleven in de actualiteit van de toekomst - Context geven aan de basis scenario’s - Verhaallijn creëren - De boodschap en inhoud van de scenario’s overdraagbaar maken Programma
 4. 4. Boodschap Plot Conflict Personages
 5. 5. Conflict Tijd Opening Conflict introductie Point of return Toename conflict Climax Story fades 10
 6. 6. Beneficiary [Belanghebbende] [De prins, bevolking] Benefactor [Weldoener] [De koning] Doel [De prinses & het koningrijk] Adversary [de draak, heks etc] Het fairy-tale model Support(er) [de goede fee] [de trouwe schildknaap] Hero [De prins] 10
 7. 7. Warming up (15 min) - Formeer met elkaar 2-tallen - Persoon A: Legt de ander kort uit wat het toekomstscenario precies inhoud. - Persoon B: Is een stakeholder in deze toekomst, vertel aan de ander wat je vandaag (toekomst) allemaal “Kies*” ten opzichte van voeger (heden). - Persoon A: Vraagt door over jouw gedrag in deze toekomst - * Kies = Vul in: ziet, hoort, ruikt, doet, voelt, proeft, denkt e.d. - Persoon A: Vraag door: Hoe, wat, waar, wanneer - Persoon B: varieer in stakeholders - Wissel na een tijdje om Stap 1 – Inleven in het toekomstscenario
 8. 8. Boodschap Plot Conflict Personages
 9. 9. Welke berichten zijn zo relevant in het toekomstscenario om te vertellen? (Denk aan de belangrijkste inzichten vanuit je basisscenario’s) Discussie (15 min) - Formeer met elkaar kleine groepjes - Onderzoek met elkaar welke boodschap(pen) er verteld moeten worden - Check of elke boodschap in “het uiterste” ligt van het scenario - Check of elke boodschap door het verhaal “bewezen” kan worden Stap 2 – Definiëren van boodschap(pen)
 10. 10. • Een conflict is de drijvende kracht van een goed verhaal • Geen conflict… …geen verhaal • mensen zoeken (instinctief ) naar een oplossing… …op zoek naar harmonie • conflicten dwingen ons om op te treden (onvoorspelbare chaos versus harmonie) “turning point in the story” • * Test je conflict! – Formuleer het kort… is het een conflict? – Hoe kan het conflict opgelost worden? (Een goed conflict kan niet 1,2,3 opgelost worden!) – Teveel sub-conflicten maken het verhaal onduidelijk – Zijn de Held & Tegenstander te identificeren? Hoe staan de kracht- verhoudingen? Het conflict
 11. 11. Gebruik foto’s / magazines / filmpjes en andere beelden om jezelf te inspireren. Mindmap (90 min) - Schrijf elke boodschap op een groot vel Per boodschap - Mindmap met elkaar minimaal 10 conflicten om de boodschap goed uit te dragen (alles mag!) - Schrijf bij elk conflict hoe je het voor je ziet, wat er zich precies afspeelt, hoe de omgeving eruit ziet, Wat er gezegd wordt, Wie er bij betrokken zijn Stap 3 – Conflicten
 12. 12. De snoepfabriek is failliet, er valt niets meer te redden. Overname, fusie, interne ruzies, boze klanten, heel veel dingen die fout gaan Vertrouwen in anderen… openbaar je het geheim van de smit? Er zijn vele partnerschappen afgesloten, we hoeven alleen maar te kiezen Er is eigenlijk helemaal geen concurrentie, ook is er geen noodzaak om te veranderen De conflict barometer – “De Boomgaard” (H10.3.2)
 13. 13. Op zoek naar het juiste conflict (iteratief proces) Temperatuur opnemen (30 min) - Neem een “conflict barometer” per boodschap - Positioneer elk conflict bij de juiste temperatuur - KIES per boodschap het conflict waar het allemaal om draait… Stap 4 – Conflict barometer
 14. 14. De personages • Een “cast” wat samenwerkt en dwingende karakters kent • Ieder karakter heeft een specifieke en actieve rol en ze vullen elkaar aan (functies) in het verhaal • Held met een doel De vriend: Mentor, hulpje, misleider met “special skills” • The adversary (de schaduw), De trickster of misleider • De heraut (boodschapper), De wachter bij de drempel • De lezers moeten zich kunnen identificeren met de personages of archetypes Zorg dat het probleem en de motivatie van de acties te begrijpen zijn.
 15. 15. Beneficiary [Belanghebbende] [De consument] Benefactor [Weldoener] [Directie fabriek] Doel [Meester in het maken van gezonde snoep] Adversary [Ongezondheid] Het fairy-tale model – De Boomgaard Support(er) [De boerderij, Lage loonlanden] Hero [De student] 10
 16. 16. Stap 5 – “Karakters” De stakeholders in de basisscenario´s zijn de eerste kandidaten om te “casten” in ons verhaal. Gebruik het Fairytale model in de volgende opdracht: Stakeholders personaliseren (45 min) - Zet alle stakeholders op een rij; - Beschrijf welke rol de stakeholder heeft in het model, wie is de - Held? - Vriend / hulp? - Tegenstander of Schaduw - Boodschapper - …etc… - Maak van de stakeholder een persoon, en beschrijf kort wie die persoon is en wat zijn/haar kenmerken zijn Stap 5 – Karakters
 17. 17. Conflict Tijd Opening Conflict introductie Point of return Toename conflict Climax Story fades 10
 18. 18. Gebruik alle ontwikkelde materialen van deze ochtend. Gebruik eventueel foto’s, magazines, filmpjes en andere inspiratiebronnen om het verhaal beter te kunnen vormen. Ontwikkel het verhaal in kernzinnen gebruik de basisstructuur en de verhaallijn Vorm het verhaal (60 min) • het begin (de expositie, the scene is set); • het motorisch moment (actie brengen in het verhaal); • het midden (conflictontwikkeling of de centrale vraag); De progressie van verandering creëert een conflict en dus het verloop, het vervolg van het verhaal; • Hoogte- of keerpunten tot de crisis; (kronkels in de weg, intrigerende draaien); • het einde, de climax (conflict escaleert en wordt opgelost); • de ommekeer (de invloed na de gebeurtenis op de karakters) ; • de afwikkeling, het eindbeeld (de moraal “Ze leefden nog lang en gelukkig”). Stap 6 – Vorm het verhaal
 19. 19. Storyboarding Inspiratievideo: Storyboard auditie Lion King (© Disney) http://www.youtube.com/watch?v=Cpc7O_chAyY • Opmaat naar bewegende verbeelding animatie / film • Detail aanbrengen in het verhaal • Verhaal visueel maken • Overdraagbaarheid vergroten
 20. 20. Scenario “De boomgaard” Scene “Snoep-o-logie diploma” 1 / 8
 21. 21. ____________________________STORYBOARD____________________________ ____Storyboarding als schrijfwijze Stap 7 – “Proefschetsen” Schetsen m.b.v. een storyboard hoe het verhaal gaat Schetsen & tekenen (90 min) - Visualiseer met elkaar de stappen in het verhaal - Verdeel deze over verschillende scenes - Neem het storyboard model - Schets de verhaallijn van enkele scènes (tekst & schets) - Schrijf bij elk “shot” wat er gebeurt - Klopt de getekende/geschreven weergave met de gebeurtenis? - Zijn de overgangen begrijpelijk?
 22. 22. Voor verschillende boodschappen zijn nu storyboards ontwikkeld. Elke set verteld een verhaal in het toekomstscenario. We hebben verschillende verhaallijnen gecreëerd in de toekomst. Autonoom Selecteer de sterke verhalen, en creëer uiteindelijk per verhaallijn een korte film. De selectie baseren we op de volgende stap Combinatie Vaak ziet men meerdere verhaallijnen in een film, maakt u een film die langere tijd mag duren; ga de uitdaging aan en combineer de verhaallijnen. Welke verhaallijnen, selecteer op de volgende stap Autonoom of combinatie
 23. 23. Toetsen (30 min) - Neem de basisscenario’s - Rangschik de boodschappen van sterk naar zwak - Rangschik alle storyboard verhalen van sterk naar zwak - Bekijk het resultaat - Matchen de verhalen met het basisscenario? - Is de boodschap te herleiden uit het verhaal - Zijn er verbindingen te maken tussen de verhalen? - Verbeter, corrigeer, maak de verhalen & storyboards scherper Stap 8 – Toetsen
 24. 24. Bundel alle resultaten bij elkaar, deze informatiebundel is nodig om de productie te draaien. Productiebriefing (60 min) - Beschrijf kort het proces en de resultaatsvoorstelling - Toekomstscenario, Boodschap, Doelgroep, Resultaat - Voeg het verhaal toe (de ontwikkelde kernzinnen) - Voeg het storyboard toe - Voeg de basisscenario´s toe als bijlage 1 - Voeg het moodboard toe als bijlage 2 (optie) - Voeg alle andere (zinnige) elementen toe als bijlage 3 Controleer of een ander, buiten de workshopgroep, met deze bundeling het verhaal begrijpt Stap 9 – Productieklaar maken
 25. 25. Het workshopresultaat ontwikkelen tot een bewegend eindresultaat. De briefing kan gebruikt worden om zelf aan de slag te gaan of om een mediabureau of professional in te schakelen. Film Neem de verschillende scenes op, en compileer alle shots tot een korte film Animatie Animeer de verschillende scenes, en compileer dit tot een animatie Game Vul het storyboard aan met acties/mogelijke keuzes voor een speler Stap 10 – Produceren
 26. 26. Bezoek ons op www.ivto.org Dit werk wordt, met uitzondering van het fotomateriaal, uitgegeven onder creative commons licentie: BY-NC-ND Voor licentie voorwaarden zie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Instituut voor Toekomstontwikkeling De rechten van de foto’s in dit werk zijn gereserveerd aan de rechtmatige eigenaar

×