Publicité

https_prezi.com.pptx

23 Feb 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

https_prezi.com.pptx

 1. https://prezi.com/p/e2cseh q-s2pj/science- project/?fallback=1 Qanday qilib millatni yuksaltirish mumkin?
 2. •Jamiyatda harakat qilayotgan bir taraf va harakat qilmayotgan taraflarni qanday birlashtirishimiz uchun nimalar qilish zarur. Hukumatda hikmat bo'lishi kerak. Ma'ruzachi: Abdukarim Mirzayev
 3. •Odamlarni barchasini to'g'ri yo'lga boshlash uchun xizmat qilayotgan odamlarga qo'shilish kerak, chunki biz boshqa narsani targ'ib qilayotganlar orasida bo'lib qolishdan ehtiyot bo'lishimiz kerak Fikrim
 4. •Bir birini inkor qilmayotgan o'xshash harakat qikayotganlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ular qo'shilmasa ham inkor qilmaydigan xavfli odamlardir Ma'ruzachi
 5. •Agar jamiyatni adolatsizlik o'rab olgan bo'lsa, biz bunga qarshi chiqishimiz kerak. Boshqalar kabi o'z maqsadlarimizni aniq qo'yishimiz kerak Fikrim
 6. •Bir jamiyatni rivojlanishi uchun 10 ta bir xil fikrdan ko'ra 10 ta har xil fikr har doim foydalidir. Hatto ularni orasida ko'pi noto'g'ri bo'lsa ham, Fikrni bildirish uchun ommani oldiga chiqish kerak Ma'ruzachi
 7. •Hozirgi paytda ko'pchilik boshqalarni fikri bilan yashashga o'rganib qolgan. Biz bunday bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak Fikrim
 8. •Odamlarni barcha kerakli bo'lgan narsalar bilan ta'minlashimiz kerak. Ularni ilm olishi uchun zarur narsalani ko'rsatishimiz kerak Ma'ruzachi
 9. •Har bir joyda va davlatda qonunlar ishlamas ekan demak rivojlanish ham bo'lmaydi. Qonunlar ishlasagina rivojlanish bo'ladi.Jamiyatni aql egalari to'g'ri yo'lga boshlashi muhim. Fikrim
 10. •Doimo biz yaxshilikka qarab yurishimiz kerak. Ana shundagina maqsadlarimizga yetamiz. Har bir masalalarga chuquroq qarab, to'g'ri fikr yuritishimiz kerak Ma'ruzachi
 11. •Biz tarixni himoya qilshga majbur emasmiz, tarixdagi xatolarni tan olishimiz kerak.Oqni oq qorani qora deyishimz kerak Fikrim.
Publicité