Contenu connexe

Plus de Institute for Corporate Sustainability and Responsibility(20)

Korporatīvās dāvanas un likums

  1. Korporatīvās dāvanas un likums Kristīne Patmalniece, zvērināta advokāte 2019. gada 28. novembrī
  2. • Korporatīvā dāvana – jebkas, ja vien saņēmējs nav valsts amatpersona • Valsts amatpersonai: – Dāvana ir jebkurš mantisks vai citāda veida labums (tai skaitā pakalpojumi, tiesību piešķiršana, nodošana, atbrīvošana no pienākuma, atteikšanās no kādas tiesības, kā arī citas darbības, kuru rezultātā rodas kāds labums), kura tiešs vai netiešs guvējs ir valsts amatpersona. – Dāvana nav ziedi, suvenīri, grāmatas vai reprezentācijas priekšmeti, ja no vienas personas gada laikā saņemto suvenīru, grāmatu vai reprezentācijas priekšmetu kopējā vērtība naudas izteiksmē nepārsniedz vienas minimālās mēnešalgas apmēru. (Likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā»13. pants) Skopais likums
  3. • Nē! dāvanām par pretī saņemtu labumu • Nesamērīgi dārga dāvana var radīt aizdomas • Kulturālas atšķirības nerespektējošas dāvanas Riskantās dāvanas
  4. • Nepiemērota dāvana var radīt kriminālatbildības riskus – pasniegta valsts amatpersonai – kukuļdošanas risks – komercsektorā – komerciālās uzpirkšanas risks • Nozares prasības • Ārvalstu normatīvie akti ar pārrobežu spēku • Starptautisku uzņēmumu vienota pieeja Iemesli dāvanu kontrolei
  5. Labā prakse • Ievērot ētikas standartus • Zināt un respektēt dāvanu saņēmēja iekšējo politiku • Iekšējās vadlīnijas, skaidra procedūra • Pienākums deklarēt dārgas dāvanas • Ņemt vērā kultūru atšķirības
  6. Kontaktinformācija Kristīne Patmalniece Zvērināta advokāte kristine.patmalniece@cobalt.legal +371 6720 1800
  7. Estonia Kawe Plaza, Pärnu mnt 15 10141 Tallinn Tel +372 665 1888 tallinn@cobalt.legal Latvia Marijas iela 13 k-2 LV-1050 Riga Tel +371 6720 1800 riga@cobalt.legal Lithuania Lvovo 25 LT-09320 Vilnius Tel +370 5250 0800 vilnius@cobalt.legal Belarus Pobediteley Ave 100-207 220020 Minsk Tel +375 17 336 0093 minsk@cobalt.legal www.cobalt.legal