Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité

Similaire à центр еколог(20)

Publicité

Dernier(20)

центр еколог

 1. Проблеми збереження довкілля стосується кожного з нас. Головне – принципово змінити стосунки людини і природи, бо від цього залежить наше життя, майбутнє наших дітей, життя тих хто народиться завтра.
 2. Метою гуртка якого є:  виховання екологічно освідченої людини, здібної охороняти навколишнє середовище,  Прищеплювати основні елементарні навички поведінки на природі,  Підтримувати зв’язки з громадськими організаціями р- ну, які дбають про екологію середовища,  Інформувати учнів школи про екологічні проблеми села, району та знаходити шляхи їх подолання,
 3. Структура гуртка “ Юний Еколог”  Представники від 7 - 11 класу  Напрям роботи:  “Зелений патруль” – контролюють чистоту та впорядкованість шкільного подвір'я.  “ Чисте повітря” – провітрювання та вологе прибирання класних кімнат на перервах, перевірка змінного взуття учнів.  “Затишок” – озеленення та прибирання класних кімнат, підтримання чистоти в коридорах школи.  ”Екологи – економісти” – аналізують бережливе ставлення до води, електроенергії.
 4. Співпраця учнів та вчителів вирішує ряд проблем та питань:  Розвивати активну зацікавленість учнів до охорони природи, та їх самостійність та ініціативу;  Виховувати емоційне відношення учнів до природи, формування у кожного відповідальність за стан навколишнього середовища;  Поглиблювати наукові знання про сучасні екологічні проблеми, встановлювати взаємозв’язок між окремими явищами природи, встановлювати наслідки взаємодії людини та природи;  Системність та стабільність удосконалення екологічної освіти;  Оптимальність внутрі – та зовнішніх зв’язків;  Охоплення усіх організаційних форм класних, позакласних, факультативних, додаткових та інших занять;  Послідовність зв’язків між навчанням та життям;  Ціле направленість та співпраця педагогічного , учнівського колективів, батьків та суспільства.
 5. Науково – педагогічні принципи:  Принцип гуманізації, який постав в оволодінні знаннями, в рішучому звертанні до особистості учнів, у забезпеченні сприятливих умов для розвитку його здібностей, творчого потенціалу на основі прийняття його особистих цілей і потреб, творчої співпраці з учнями.  Принцип індивідуального підходу до учня, вчителя, батьків закликає бачити в дітях дорослих, залучених до виховного процесу, неповторну унікальність, постійно розкривати їх досягнення в цьому процесі, повага почуттів, щоб кожний відчував особистістю як себе, так і іншу людину.  Принцип системності забезпечує цілісність виховання як єдиного комплексу навчально – виховної роботи.  Принцип екологізації обумовлює необхідність учнів про побудови такого змісту виховання, який дозволив би формування, який дозволив би формувати уявлення учнів про взаємодію процесів і явищ у природі, про її об’єктивну й універсальну цінність, місце людини в природі, як її невідємної частини і необхідності дбайливого ставлення до природи.  Принцип єдності національного і загальнолюдського в вихованні застерігає виховний процес від космополітичних з одного боку до національних відхилень.  Принцип пріоритету творчої діяльності передбачає створення таких методик і технологій виховання, які побудовані на діяльному підході до виховання, активізують пошукову активність і створюють максимально сприятливі умови для творчої діяльності учнів.
 6. Тематика консультацій для учнів та їх батьків.  Можливості сімї у здійсненні екологічного виховання чнів.  Якщо у вас є кімнатні рослини.  Вирощування взимку зелень разом з дітьми.  Любові до природи дитина навчається у батьків.  Прекрасний світ акваріуму.  Якщо вдома з’явилась кімнатна тваринка.  Пернаті, або як птахи допомагають виховувати дітей.  Екологія та здоров є.
 7. Форми роботи з учнями з екологічного виховання.  1 блок пізнавальних заходів.  Екологічні бесіди « Ми – друзі природи», « Дивне поруч», « Тварини та рослини взимку», « Природа – наш дім».  Турнір – вікторина « Охороняємо рослини нашого краю», « Чи знаєш ти Червону Книгу України»?  Екологічні ігри: «Таємниці лісової стежки», мандрівка екологічною стежкою  Створення Червоної Книги Села  2 блок просвітньої роботи:  Виставка « Природа та фантазія»,  Збережи ялинку  Конкурси екологічного малюнку та плакатів  Екологічні акції  3 блок практичних заходів.  Операція « Мій двір – моя турбота»  Озеленення класу та коридорів  Оформлення газети «День Землі»  Організовані лекторські групи.  Екологічний місячник  Наукові роботи
 8. Форми та методи роботи: - виставки; - конкурси; - конференції; - відкриті уроки; - трудовий десант;  операція “Чисте повітря”, “ Затишок”  лекції  практичні ЗАНЯТТЯ  нетрадиційні форми роботи.
 9. ВІДОМІ ЛЮДИ ПРО ПРИРОДУ МИ НЕ ОТРИМАЛИ ЗЕМЛЮ В СПАДОК ВІД БАТЬКІВ, МИ ВЗЯЛИ ЇЇ В БОРГ У НАШИХ ДІТЕЙ . КОЛИ БУДЕ ЗРУБАНЕ ОСТАННЄ ДЕРЕВО, ОТРУЄНА ОСТАННЯ РІЧКА І ВИЛОВЛЕНА ОСТАННЯ РИБА, ЛИШЕ ТОДІ ЛЮДИНА ЗРОЗУМІЄ, ЩО НЕ МОЖЕ ЇСТИ ГРОШІ.
 10. ЗБЕРЕЖІТЬ ПРИРОДУ, І ВОНА ВАМ ВІДДЯЧІТЬ СПОВНА.

Notes de l'éditeur

 1. МИ НЕ ОТРИМАЛИ ЗЕМЛЮ В СПАДОК ВІД БАТЬКІВ, МИ ВЗЯЛИ ЇЇ В БОРГ У НАШИХ ДІТЕЙ . КОЛИ БУДЕ ЗРУБАНЕ ОСТАННЄ ДЕРЕВО, ОТРУЄНА ОСТАННЯ РІЧКА І ВИЛОВЛЕНА ОСТАННЯ РИБА, ЛИШЕ ТОДІ ЛЮДИНА ЗРОЗУМІЄ, ЩО НЕ МОЖЕ ЇСТИ ГРОШІ.
Publicité