Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Det omvendte klasserommet

15 955 vues

Publié le

"Flipped Classroom" er en metodikk som har blitt kjent gjennom arbeidet til Aaron Sams og Jonathan Bergmann, Colorado USA. Her er en kort innføring med lokal norsk tilpasning.

Publié dans : Formation

Det omvendte klasserommet

 1. 1. Ingunn Kjøl Wiig, Sandvika vgs/DinAFlipped Classroom:«Done by Tuesday»
 2. 2. The Flipped Classroom• Se video med Aaron Sams• http://youtu.be/2H4RkudFzlc
 3. 3. Hva skjer i det omvendteklasserommet?• Videoer erstatter forelesninger• Tid frigjøres til oppgaver og aktiviteter• Det som før skjedde hjemme, skjer nå på skolen, og omvendt.
 4. 4. Det handler IKKE om…• Online-videoer. Klasseaktivitetene viktigst• Å erstatte læreren med video• Online-kurs• Elever uten strukturert undervisning• Elever foran skjermen hele dagen• Elever som jobber alene• Late lærere
 5. 5. Men det kan være…• Et middel for økt interaksjon med eleven• Et middel for økt differensiering• «Blended learning»• Elever med fravær som får tatt igjen det tapte• Undervisning som blir arkivert og kan repeteres• Økt elevengasjement• Personliggjort utdannelse
 6. 6. Fire modeller1. Explore-Flip-Apply2. Traditional Flip3. Mastery Flip4. Pre-Training Flip
 7. 7. Mastery Flip• Jonathan Bergmann forklarer:• http://youtu.be/nEfojG9ckYA
 8. 8. Lokal variant: Norsk på Sandvika• Skritt for skritt• Deler på jobben• Egne Youtube-kanaler• Har mye igjen til full «flip»• www.youtube.com/user/IngunnKjolWiig• «Done by Tuesday»
 9. 9. Hva synes elevene?• «Synes disse filmsnuttene du lager er veldig fine, ikke bare for leksa eller oppgaven akkurat den dagen, men ved prøver og evt eksamener blir de veldig nyttige! :D»• «Synes videoene dine er kjempefine og kreative, så du skal ha masse ros for at du faktisk tar deg tid til slikt for å lære oss på best mulig måte!:)»
 10. 10. Hvordan komme i gang?• Begynn med slutten: Hva er målet?• Lag/sett sammen ressurser med kvalitet• De er tilgjengelige for eleven overalt• Gi eleven oppgaver som plasserer teorien i rett kontekst
 11. 11. Aktivitetene bør• Klargjøre læringsmål• Aktualisere lærestoffet• Engasjere elevene - Men hvordan?
 12. 12. Engasjerende aktiviteter:• Elevskapte produkter/innhold• Problembaserte oppgaver• Selvstendige prosjekter• Samarbeid• Nysgjerrighet og kreativitet
 13. 13. Kjekt å ha• Gratis: Jing http://www.techsmith.com/jing/• Mye bedre: Camtasia Studio (PC/Mac) http://www.techsmith.com/camtasia/• Screenflow (anb. for Mac) http://www.telestream.net/screen-flow/• Evt tegnebrett• Evt mikrofon• Evt videokamera
 14. 14. Ressurser• Artikler om The Flipped Class• http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped- class-conversation-689.php• Ning-nettverk: http://vodcasting.ning.com/• Norsk nettsted: https://sites.google.com/site/omvendtundervisnin g/home?pli=1• Referat Del og bruk-konferansen: http://samskrive.ndla.no/dob11

×