Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

RAY-avustukset sähköisten palveluiden toteutuksessa

339 vues

Publié le

Vesa Kurikka, avustusvalmistelija, RAY

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

RAY-avustukset sähköisten palveluiden toteutuksessa

  1. 1. RAY-avustukset sähköisten palvelujen toteutuksessa Innomarkkinat 18.11.2014 Vesa Kurikka RAY Avustusosasto 1
  2. 2. Teknologian ja tiedon mahdollisuudet pitää hyödyntää: • Ihmisten rooli on muuttumassa aktiivisemmaksi ja palvelujen vuorovaikutteisuus lisääntyy. • Ihmiset asettavat uudenlaisia tavoitteita asiakkuudelle, palvelujen saatavuudelle ja liikkuvuudelle, ja tässä teknologiset ratkaisut voivat olla hyödyksi. • Tiedon avoimuus ja sen hyödyntäminen, sähköiset palvelut sekä terveysteknologian kehityksen tukeminen ovat kansallisia mahdollisuuksia. (Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus 2014) RAY Avustusosasto 2
  3. 3. Sähköiset palvelut järjestötoiminnassa • Tietotekniikka tarjoaa organisaatioille monipuolisia mahdollisuuksia tehostaa toimintaansa ja tarjota kohderyhmilleen palveluja uusilla tavoilla. • Verkkopalvelut parantavat järjestötoiminnan näkyvyyttä ja saavutettavuutta. • Uusille osallistumisen ja auttamisen muodoille on tilausta. Miten näitä tuetaan sähköisillä palveluilla? • Loppukäyttäjiä tulee osallistaa palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Miten vastaamme tähän? • Verkkototeutukset eivät kuitenkaan ole itseisarvo. Esimerkiksi portaalia ei ole syytä toteuttaa portaalin vuoksi, vaan ensin tulee selvittää olemassa olevat toiminnat ja kartoittaa toimintaympäristö, kohderyhmän tarpeet jne. RAY Avustusosasto 3
  4. 4. Verkkopalveluhankkeiden rahoitusmahdollisuudet Avustusosasto 4 1) Investointiavustus: • Hankkeen kustannukset jakautuvat palvelun koko elinkaaren ajalle, mutta investointiavustukset rajataan palvelun toteutus- ja käyttöönottokustannuksiin. • Käyttöönottokustannuksiin voidaan lukea mm. palvelun aloitusmaksut, käyttöönotto ja siihen liittyvä koulutus sekä ulkopuolinen konsultointi. Myös projektia varten mahdollisesti palkattavan henkilöstön kustannukset voidaan sisällyttää hankkeeseen. • Palvelun jatkuvan käytön kustannuksia ei voi sisällyttää investointihankkeeseen, vaan ne tulee kattaa esim. toiminnallisella avustuksella. • Avustus on maksimissaan 70% kokonaiskustannuksista. 2) Projektiavustus: • Kun kysymyksessä on kehitysprojekti, voidaan hakea projektiavustusta kehitys- ja toteutuskustannuksiin. • Avustuksen puitteissa on mahdollista tehdä käyttöomaisuuden hankintoja pääsääntöisesti projektin käynnistysvuonna. Hankintojen osuus voi olla korkeintaan 10 % avustuksen vuosimäärästä. • Avustus on maksimissaan 100% kokonaiskustannuksista.
  5. 5. Pääperiaatteet tietotekniikkahankintojen avustamisessa Avustusosasto 5 • Yleisavustuksen saajille ei enää myönnetä erillisiä investointiavustuksia ICT-hankintoihin. • Toimistotekniikka (tietokoneet, tulostimet yms.) tulee hankkia yleisavustuksilla. • Yleisavustuksiin ei tehdä ICT-hankintoja varten erillisiä korotuksia. • Poikkeuksena ovat laajat verkkohankkeet tai järjestöjen yhteiset ICT-hankkeet, joihin voidaan myöntää erillistä avustusta. • Toiminta- ja projektiavustuksilla on edelleen mahdollista tehdä hankintoja maksimissaan 10 % avustuksen vuosimäärästä. Hankinnat on perusteltava myös toiminnallisesti.
  6. 6. Avustusosasto, Vesa Kurikka 6 Lisätiedot: RAY:n aineistopankki Avustustietokanta Tutkimus suomalaisista vertaistuen verkkopalveluista

×