Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Xarxes informatica

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Xarxes
Informàtiques
Xiaohan-Zhang
4tC
Índex
♣ Introducció 1
♣ Parts d’una xarxa informàtica 2
1. Router 2
2. Targeta de xarxa 2
3.Switch 3
4.Cables de xarxa 3
C...
Introducció
Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors
i dispositius de maquinari units ...
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité
Publicité

Xarxes informatica

 1. 1. Xarxes Informàtiques Xiaohan-Zhang 4tC
 2. 2. Índex ♣ Introducció 1 ♣ Parts d’una xarxa informàtica 2 1. Router 2 2. Targeta de xarxa 2 3.Switch 3 4.Cables de xarxa 3 Cable de coure de parells trenats 3 Cable coaxial. 4 Cable de fibra òptica 4 El mitjà sense fil.Wifi. 5 ♣ Arquitectura de xarxa 6 ♣ Configuració de la xarxa 8 ♣ Sistemes operatius 9 ♣ Sistemes digitals 10
 3. 3. Introducció Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada. 1
 4. 4. Parts d’una xarxa informàtica 1.Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet.Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. 2.Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador. 2
 5. 5. 3.Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa .Disposa de vàries entrades i una sortida. 4.Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa.Hi ha Quatre tipus de cablejat diferent: ♥Cable de coure de parells trenats.És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses.Està format per diferents cables de colors. 3
 6. 6. ♥Cable coaxial.Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències. ♥Cable de fibra òptica.La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum.És el mitjà més ràpid però també el més car. 4
 7. 7. ♥El mitjà sense fil.Wifi.La informació es transmet mitjançant ones de ràdio. 5
 8. 8. Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres .Les més utilitzades són: ♥Bus .Els ordinadors surten d’un punt central. ♥Anell.Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. 6
 9. 9. ♠Estrella.Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa.Són les més utilitzades. ♠Cel·lular.La xarxa es compon d’àrees circulars.Per exemple les xarxes sense fil. 7
 10. 10. Configuració de la xarxa • Adreça MAC Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error.Aquest número ve assignat pel fabricant. • Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa .Es compon de dues parts:l’adreça de xarxa i l’adreça de host. 8
 11. 11. Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic,i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes operatius més utilitzats són: • Windows • Linux • MAC OS 9
 12. 12. Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari.El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols,el 0 i l’1. Un bit és la unitat mínima d’informació,és a dir,cada0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bits 1 kbyte 1024 bytes 1Mbyte 1024 kbytes 1Gbyte 1024 Mbytes 1Tyte 1024 Gbytes Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols, el 0 i l’1. ♣1.Pas de decimal a binari. Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera manera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat. 10
 13. 13. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145 11

×