Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Xarxes informàtiques

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Xarxes informàtiques
Albert Moré
4t A
Índex
Introducció
Una xarxa d’àrea local, també coneguda a LAN, és un conjunt d’ordinadors i
dispositius de maquinari units entr...
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité
Publicité

Xarxes informàtiques

 1. 1. Xarxes informàtiques Albert Moré 4t A
 2. 2. Índex
 3. 3. Introducció Una xarxa d’àrea local, també coneguda a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recusos en una zona geogràfica limitada. Introducció.................................................................................................................................. 1 Parts d’una xarxa informàtica.............................................................................................. 2 1. Router......................................................................................................................... 2 2. Targeta de xarxa..................................................................................................... 2 3. Switch.......................................................................................................................... 3 4. Cables de xarxa ......................................................................................................... 3 Cables de coure parells trenats................................................................. 3 Cable coaxial.................................................................................................. 4 Cable de fibra optica................................................................................... 4 El mitjà sense fil. Wi-Fi................................................................................. 4 Arquitectura de xarxa............................................................................................................. 5 Configuració de la xarxa......................................................................................................... 7 Sistemes operatius .................................................................................................................... 8 Sistemes digitals.......................................................................................................................... 9 1
 4. 4. Parts d’una xarxa informàtica 1. Router Dispositiu que permet connectar la nostre xarxa a internet. Permet conectar- se a la lìnea telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. 2
 5. 5. 2. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens perment connectar el cable de xarxa a l’ordinador. 3. Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida. 3
 6. 6. 4. Cables de xarxa Els cables de la xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipos de cablejat diferent:  Cable de coure de parells trenats. És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors.  Cable coaxial. Té un nucli envoltat per una aillat i una malla metàl·lica que evita les interferències. 4
 7. 7.  Cables de fibra òptica. La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum És el mitjà més rapid però també el més car.  El mitjà sense fil. Wifi. La informació es transmet mitjançant ones de radio. Arquitectura de xarxa 5
 8. 8. Els dipositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són:  Bus. Els ordinadors surten d’un punt central.    Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. 6
 9. 9.  Estrella. Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades.  Cel·lular. La xarxa es compon d’arees circulars. Per exemple les xarxes sense fil. 7
 10. 10. Configració de la xarxa.  Adreça MAC Cada targeta té assignat un numero que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest numero va assignat pel fabricant.  Adreça IP 8
 11. 11. Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa.. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i ladreça de host. Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o conjunt de programes que efectuen la gestió dels procesos basics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes operatius més utilitzats són:  Windows  Linux 9
 12. 12.  Mac OS Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi es un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i 1. Un bit és la unitat mínima d’informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador es un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bits 1 Kbyte 1024 Kbyte 1 Mbyte 1024 Mbyte 1 Gbyte 1024 Gbyte 1 Tbyte 1024 Tbyte Codi binari 10
 13. 13. El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos simbols, 0 i 1. 1. Pas de decimal a binari Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera manera consisteix en dividir el numero decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potencies de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el numero desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resulta t 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145 11

×