Ефективната реклама в Google Adwords

Георги Георгиев
Ефективната реклама в
Google AdWords
Георги Георгиев
• 8 години опит в SEO и SEM с много от най-големите уеб проекти в
България и редица клиенти в САЩ, Великобритания и др.
• 5 опит с Google Analytics и в оптимизация на конверсиите
• Сертифициран специалист Google Analytics
• Управител-собственик Уеб Фокус ЕООД от 2008г.
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
• Процесът на AdWords оптимизацията
• Google AdWords и Google Analytics – “заедно можем повече”
• Измерване на ефективност – как се случва в Analytics
• Сегментиране на трафика
• Най-добрите уеб метрики
• Измерване и оптимизация на спечелването на клиент
• Измерване и оптимизация на поведението на посетителите
• Измерване и оптимизация на резултатността от AdWords кампании
• Многоканални фунии
• Персонализирани отчети
Съдържание на презентацията:
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Половината от парите, които давам за реклама отиват
на вятъра; проблемът е, че не знам коя половина.
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Оптимизиране на AdWords кампании
Джон Уонамейкър, 19 век
В тази лекция ще демонстрирам, че:
С мощните инструменти на Google AdWords и Google Analytics не
само, че знаем коя е половината, но знаем и че има повече от една
“половина”!
С разумни и правилно насочени усилия можем да сведем тази
неефективна “половина” до санитарен минимум.
Оптимизираме
AdWords кампанията и
уебсайта.
Създаваме Adwords кампания
Оптимизираме CTR и
CPC
Реализираме кликове,
посещения и продажби
Измерваме
поведението на
посетителите и
финансовия ефект
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Google Analytics и AdWords оптимизацията
Къде е вашият бизнес?
• за да измерите различни аспекти на поведението на посетителите от
AdWords на сайта ви
• за да изчислите точно какви ползи ($$$) ви носи AdWords
• за да оптимизирате ефективността на рекламната си кампания и да
намалите значително цената си за достъп до клиент
• за да повишите процента посетители, които ви стават клиенти
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Защо да ползваме Google Analytics?
Става лесно и бързо!
• 1 Google акаунт с администраторски привилегии в AdWords и
Analytics акаунтите за съответния сайт (напр. office@firma.com)
• 3 минути време
• Подробни инструкции на http://goo.gl/hY2FV
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Свързване на AdWords с Analytics?
Много много много полезни, свързани едни с други, данни:
• От AdWords в Analytics:
- разбивка на данните по кампании, рекламни групи, ключови думи,
рекламен текст и други AdWords параметри.
- данни за кликовете и цената им.
Тези данни могат пряко да ни помогнат да
подобрим самата AdWords кампания, т.е. да
понижим разхода си за достигане до клиент.
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Какво печелим?
• От Analytics, полезни за AdWords оптимизация:
- разбивка на AdWords трафика по почти всички сегменти,
поддържани от Analytics
- измерване на посещения и ангажираност на потребителите, както и
на извършване на определени целеви действия
- прецизно измерване на приноса на Google AdWords за вашия онлайн
бизнес – стойност и възвращаемост на инвестицията
С тези данни можем да подобрим както AdWords
кампанията си (да понижим разхода си за
достигане до клиент) така и самия уебсайт (да
повишим прихода от посетител).
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Какво печелим?
Без свързаност:
Със свързаност:
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Какво печелим?
• Определете ясни, крайни бизнес цели, а за всяка бизнес цел -
конкретни цели, които уебсайта ви трябва да изпълни
• За всяка от тях определете Ключов индикатор за ефективността (KPI)
– напр. поръчки, попълване на форма за контакти, сваляния на
ключов файл, записвания за бюлетин...
• Заложете микроцели - по пътя към целите или самостоятелни
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Измерване на ефективност 101
• Създайте цели в Analytics за
всяка цел и микроцел на сайта
• Задължително им задайте
целева стойност, дори да е
само за целите на сравнението.
• Ако извършвате онлайн транзакции (продажби) – задължително
инсталирайте кода на Analytics за проследяване на Електронни
транзакции с възможно най-много данни, подавани към него.
• Изисква известна работа в началото, но е нищо, пред резултатите, до
които може да доведе!
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Измерване на ефективност с Google Analytics
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Създаване на цели в Google Analytics
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Проследяване на електронни транзакции
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Резултат
Вашите бизнес метрики
Имаме информация за целия път на потенциалния клиент от
рекламата до крайната ни цел.
Можем да измерим стойността, която всеки клик от AdWords
носи на нашия бизнес и цената, на която я получаваме.
Можем да видим тези данни по всички необходими сегменти
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Готови сме да измерваме и повишаваме
ефективността!
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Сегмент = част от трафика на сайта, филтрирана по даден
показател
Метрика = цифрова стойност, измерваща даден
показател на трафика от определен сегмент
Брой посетители
Средно време на сайта
Степен на отпадане
Брой изпълнени цели
Брой поръчки
Сегменти и метрики
• AdWords кампании, рекламни групи и съдържание на
рекламата
• Ключови думи (посочени в кампанията)
• Съвпадащи заявки за търсене и тип на съвпадението
• Части на деня и дни от седмицата
• Целеви URL адреси и мрежи за разпространение
• Разположения (тип – Автоматични/Ръчни, домейн и URL
адрес)
• Позиции на ключови думи
• Телевизионни реклами (не се отнася за България)
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Сегменти за AdWords трафик
Метрики за придобиването на клиент
Метрики за поведението на клиента
Метрики за резултатността
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Метрики за измерване на ефективност
Ключови индикатори на ефективността по тип:
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Най-добрите уеб метрики
CPA
CPA
CPA
CPA
CPA
За по-малки бизнеси, цената за спечелване
на клиент е основната метрика.
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Измерване на спечелването на клиент
Рекламна група Зелена Червена
Импресии 1000 2000
Кликове 50 200
CTR 5% 10%
Средно CPC 1 лв 1 лв
Цена общо 50 лв 200 лв
Конверсии 10 10
CPA 5лв 20лв
Ако цената за спечелване на клиент е по-висока или близка до
заложената в цената печалба, то очевидно това е лоша сделка и
никой друг параметър няма значение.
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Цена за спечелване на клиент в AdWords
Просто правило – изолирайте и спирайте сегменти, които имат
лоша цена за спечелване, инвестирайте повече в тези, които
имат добра цена за спечелване.
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
CPA
CTR на рекламите в AdWords
- По CTR-а разбираме дали представяме продуктите си пред
правилната аудитория и по правилния начин.
При незадоволителен CTR:
- изолирайте рекламни групи, ключови думи
или реклами с нисък CTR
- поставете на пауза/премахнете реклами,
ключови думи или цели групи,
експериментирайте с различни реклами
- ако CTR-а е нисък на ниво кампания,
проверете географското и езиково таргетиране
и други глобални настройки
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Допълнителни метрики
% Нови посещения от рекламите в AdWords
- По % нови посещения разбираме дали достигаме до нови клиенти с
нашите реклами.
При незадоволителен % нови посещения:
- изолирайте рекламни групи, ключови думи
или реклами с нисък % нови посещения и ги
поставете на пауза или ги премахнете
- направете проучване за нови ключови думи,
които да включите
- ако се класирате в безплатните резултати на 1-
во място, не пускайте AdWords за същите думи
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Допълнителни метрики
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Измерване на поведението на посетителите
Една от най-полезните метрики, но доста често неразбирана в
пълнота.
Процес на спечелване на клиент чрез AdWords:
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Степен на отпадане
Клиентът действително е цар. Как следва да се държим с него:
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Оптимизиране на процеса
При висок Bounce Rate от реклами в AdWords:
- разгледайте данните възможно най-
сегментирано: ключова дума по ключова
дума, целева страница по целева страница
- в някои случаи рекламният текст може да
оказва значително влияние
- комбинация от нисък CTR и висока степен на
отпадане е почти сигурен сигнал, че
таргетирате погрешните ключови думи
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Степен на отпадане
или степен на изоставяне на целевата фуния.
При висока степен на изоставяне:
- проверете за проблем в процеса на
придобиване на клиента (сегментирайте и
изолирайте) – залагане на неоправдани
очаквания
- в много случаи клиентът просто не е готов да
купи при първото си посещение
- анализирайте фунията за проблеми с
ползваемостта
- продуктът/офертата не е добър/добра
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Степен на изоставяне на процеса на пазаруване
Казва ни доколко потребителят е ангажиран със сайта ни.
При малка дълбочина на посещението:
- проверете за проблем в процеса на
придобиване на клиента (сегментирайте и
изолирайте) – залагане на неоправдани
очаквания
- анализирайте вътрешната свързаност на
сайта – ползваемост, визуална атрактивност
- инструменти за следене на движенията на
мишката / изследвания със следене на
погледа
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Дълбочина на посещението
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Измерване на резултатността
• Най-добрият индикатор за пряка стойност е стойността на
посещение, но е приложим само за сайтове, продаващи онлайн.
• Стойност на посещение не може да измери косвената стойност,
която за някои бизнеси е значима.
• Целева стойност на посещение е най-добрият цялостен индикатор за
стойността и е задължителен за всички сайтове.
При правилно поставени цели, целевата
стойност на посещение обобщава цялата
пряка и косвена стойност за разглеждания
сегмент!
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
(Целева) Стойност на посещение
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
(Целева) Стойност на посещение
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
(Целева) Стойност на посещение
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Възвращаемост на инвестицията
• Можем и трябва да разглеждаме една по една микро и макро
конверсиите според текущите приоритети или с цел оптимизация на
ползваемостта и конверсиите на определена цел или микроцел.
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Микро и макро конверсии
• Дава ни ценна информация за процеса на покупка и времето, което
е необходимо на клиента, за да вземе решение
• Ако пропуснете тази метрика, рискувате да пропуснете да
оптимизирате за голяма част от клиентите си.
• Данните в отчета за Е-търговия не са точни, отчитат само от
последната кампания.
• Ползвайте данните в “Многоканални фунии”
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Време до конверсия или покупка
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Време до конверсия или покупка
• Във всички останали отчети Analytics отдава
конверсията/продажбата само на последния източник.
• Взаимодействие между източници – инициатори и
помагачи и източници, приключващи сделката.
• Ако не ги използвате, рискувате да подцените
подкрепящия ефект на дадени източници на трафик,
например AdWords.
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Многоканални фунии
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Многоканални фунии
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Многоканални фунии – Пътища на конверсия
В примера, ако не отчитаме Подпомогнатите конверсии и
продажби, бихме подценили ефекта на AdWords с до 27%.
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Подпомогнати VS Последно взаимодействие
• Лесни за ползване, правят се еднократно
• Всички данни, които искате – в един екран
• Позволяват автоматичен анализ на метрики и сегменти, който иначе
трябва да правите ръчно
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Персонализирани отчети
• съберете метрики от няколко таба в един (например основните
индикатори за ефективността)
• изключете метрики от съществуващи отчети, които не ползвате
• въведете филтри в персонализираните отчети
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Идеи за персонализирани отчети
Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
Георги Георгиев
georgi@webfocus.bg
тел. 0889721474
facebook: facebook.com/geoprofi
Въпроси?
1 sur 46

Recommandé

Успешни онлайн търговци: Измерване и оптимизиране на онлайн реклама par
Успешни онлайн търговци: Измерване и оптимизиране на онлайн рекламаУспешни онлайн търговци: Измерване и оптимизиране на онлайн реклама
Успешни онлайн търговци: Измерване и оптимизиране на онлайн рекламаInteractive Seminars
456 vues31 diapositives
Успешният фирмен сайт - как да превърнем посетителите в клиенти par
Успешният фирмен сайт - как да превърнем посетителите в клиентиУспешният фирмен сайт - как да превърнем посетителите в клиенти
Успешният фирмен сайт - как да превърнем посетителите в клиентиWebsite.bg
293 vues50 diapositives
Оптимизация на Кампaнии в AdWords par
Оптимизация на Кампaнии в AdWordsОптимизация на Кампaнии в AdWords
Оптимизация на Кампaнии в AdWordsInteractive Seminars
661 vues28 diapositives
Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев par
Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев
Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев SEOM
1.1K vues26 diapositives
PPC услуга par
PPC услугаPPC услуга
PPC услугаNetpeak
7.9K vues80 diapositives
Представяне на Google AdWords за онлайн търговци par
Представяне на Google AdWords за онлайн търговциПредставяне на Google AdWords за онлайн търговци
Представяне на Google AdWords за онлайн търговциInteractive Seminars
592 vues24 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Семантично и техническо SEO за хотели и ресторанти - Никола Минков и Дидо Гри... par
Семантично и техническо SEO за хотели и ресторанти - Никола Минков и Дидо Гри...Семантично и техническо SEO за хотели и ресторанти - Никола Минков и Дидо Гри...
Семантично и техническо SEO за хотели и ресторанти - Никола Минков и Дидо Гри...Дигитална агенция SEOMAX
71 vues65 diapositives
[SEO 2.0] оптимизация на сайт par
[SEO 2.0] оптимизация на сайт[SEO 2.0] оптимизация на сайт
[SEO 2.0] оптимизация на сайтNetpeak
21.5K vues92 diapositives
За Netpeak par
За Netpeak За Netpeak
За Netpeak Netpeak
23.6K vues38 diapositives
Тенденции в SEO през 2014 par
Тенденции в SEO през 2014Тенденции в SEO през 2014
Тенденции в SEO през 2014NetpeakBG
509 vues60 diapositives
Кристиан Димитров. "Стратегии и канали на PCStore: как го правим и какви резу... par
Кристиан Димитров. "Стратегии и канали на PCStore: как го правим и какви резу...Кристиан Димитров. "Стратегии и канали на PCStore: как го правим и какви резу...
Кристиан Димитров. "Стратегии и канали на PCStore: как го правим и какви резу...DariaShalahinova
245 vues21 diapositives
Монетизация par
МонетизацияМонетизация
Монетизацияivoapostolov
361 vues14 diapositives

Tendances(6)

Семантично и техническо SEO за хотели и ресторанти - Никола Минков и Дидо Гри... par Дигитална агенция SEOMAX
Семантично и техническо SEO за хотели и ресторанти - Никола Минков и Дидо Гри...Семантично и техническо SEO за хотели и ресторанти - Никола Минков и Дидо Гри...
Семантично и техническо SEO за хотели и ресторанти - Никола Минков и Дидо Гри...
[SEO 2.0] оптимизация на сайт par Netpeak
[SEO 2.0] оптимизация на сайт[SEO 2.0] оптимизация на сайт
[SEO 2.0] оптимизация на сайт
Netpeak21.5K vues
За Netpeak par Netpeak
За Netpeak За Netpeak
За Netpeak
Netpeak23.6K vues
Тенденции в SEO през 2014 par NetpeakBG
Тенденции в SEO през 2014Тенденции в SEO през 2014
Тенденции в SEO през 2014
NetpeakBG509 vues
Кристиан Димитров. "Стратегии и канали на PCStore: как го правим и какви резу... par DariaShalahinova
Кристиан Димитров. "Стратегии и канали на PCStore: как го правим и какви резу...Кристиан Димитров. "Стратегии и канали на PCStore: как го правим и какви резу...
Кристиан Димитров. "Стратегии и канали на PCStore: как го правим и какви резу...
DariaShalahinova245 vues

En vedette

Най-новите данни за мобилния пазар par
Най-новите данни за мобилния пазар Най-новите данни за мобилния пазар
Най-новите данни за мобилния пазар Interactive Seminars
634 vues20 diapositives
Интеграция с доставчици par
Интеграция с доставчициИнтеграция с доставчици
Интеграция с доставчициInteractive Seminars
321 vues15 diapositives
iOS ПРОГРАМИРАНЕ par
iOS ПРОГРАМИРАНЕiOS ПРОГРАМИРАНЕ
iOS ПРОГРАМИРАНЕInteractive Seminars
497 vues23 diapositives
Локалното търсене и защо бизнесът трябва да го използва. par
Локалното търсене и защо бизнесът трябва да го използва.Локалното търсене и защо бизнесът трябва да го използва.
Локалното търсене и защо бизнесът трябва да го използва.Interactive Seminars
308 vues29 diapositives
Как да печелим повече от своя уебсайт? Пример Bgmaps.com par
Как да печелим повече от своя уебсайт? Пример Bgmaps.comКак да печелим повече от своя уебсайт? Пример Bgmaps.com
Как да печелим повече от своя уебсайт? Пример Bgmaps.comInteractive Seminars
427 vues15 diapositives
Apresentação - Philco Tablets par
Apresentação - Philco TabletsApresentação - Philco Tablets
Apresentação - Philco Tabletsmintdigitall
176 vues14 diapositives

En vedette(20)

Най-новите данни за мобилния пазар par Interactive Seminars
Най-новите данни за мобилния пазар Най-новите данни за мобилния пазар
Най-новите данни за мобилния пазар
Локалното търсене и защо бизнесът трябва да го използва. par Interactive Seminars
Локалното търсене и защо бизнесът трябва да го използва.Локалното търсене и защо бизнесът трябва да го използва.
Локалното търсене и защо бизнесът трябва да го използва.
Как да печелим повече от своя уебсайт? Пример Bgmaps.com par Interactive Seminars
Как да печелим повече от своя уебсайт? Пример Bgmaps.comКак да печелим повече от своя уебсайт? Пример Bgmaps.com
Как да печелим повече от своя уебсайт? Пример Bgmaps.com
Apresentação - Philco Tablets par mintdigitall
Apresentação - Philco TabletsApresentação - Philco Tablets
Apresentação - Philco Tablets
mintdigitall176 vues
Spring Presentation by Dean par Elle Ryan
Spring Presentation by DeanSpring Presentation by Dean
Spring Presentation by Dean
Elle Ryan154 vues
Allegra's Ramp Presentation par Elle Ryan
Allegra's Ramp PresentationAllegra's Ramp Presentation
Allegra's Ramp Presentation
Elle Ryan134 vues
Lani's Stick insects presentation par Elle Ryan
Lani's Stick insects presentationLani's Stick insects presentation
Lani's Stick insects presentation
Elle Ryan109 vues
Usb удлинители Icron par KVM Tech
Usb удлинители IcronUsb удлинители Icron
Usb удлинители Icron
KVM Tech277 vues
Chiheb bouchnak open gov tunisia tune_govs _ 02 mai 2015 par gharbi wajdi
Chiheb bouchnak  open gov tunisia  tune_govs _ 02 mai 2015Chiheb bouchnak  open gov tunisia  tune_govs _ 02 mai 2015
Chiheb bouchnak open gov tunisia tune_govs _ 02 mai 2015
gharbi wajdi565 vues

Similaire à Ефективната реклама в Google Adwords

Проследяване на електронни транзакции, мултиканални фунии, сегментиране par
Проследяване на електронни транзакции, мултиканални фунии, сегментиранеПроследяване на електронни транзакции, мултиканални фунии, сегментиране
Проследяване на електронни транзакции, мултиканални фунии, сегментиранеInteractive Seminars
461 vues52 diapositives
Използваш ли ефективно Google Analytics™? par
Използваш ли ефективно Google Analytics™?Използваш ли ефективно Google Analytics™?
Използваш ли ефективно Google Analytics™?Interactive Seminars
658 vues45 diapositives
Тенденции в SEO през 2014 par
Тенденции в SEO през 2014Тенденции в SEO през 2014
Тенденции в SEO през 2014Netpeak
221 vues60 diapositives
Google AdWords & SEO Together par
Google AdWords & SEO TogetherGoogle AdWords & SEO Together
Google AdWords & SEO TogetherNetpeak
248 vues35 diapositives
Количествено и качествено измерване с Google Analytics на трафика от AdWords ... par
Количествено и качествено измерване с Google Analytics на трафика от AdWords ...Количествено и качествено измерване с Google Analytics на трафика от AdWords ...
Количествено и качествено измерване с Google Analytics на трафика от AdWords ...Любомир Попов
2.7K vues37 diapositives
Google AdWords & SEO Together par
Google AdWords & SEO TogetherGoogle AdWords & SEO Together
Google AdWords & SEO TogetherNetpeakBG
514 vues35 diapositives

Similaire à Ефективната реклама в Google Adwords(20)

Проследяване на електронни транзакции, мултиканални фунии, сегментиране par Interactive Seminars
Проследяване на електронни транзакции, мултиканални фунии, сегментиранеПроследяване на електронни транзакции, мултиканални фунии, сегментиране
Проследяване на електронни транзакции, мултиканални фунии, сегментиране
Използваш ли ефективно Google Analytics™? par Interactive Seminars
Използваш ли ефективно Google Analytics™?Използваш ли ефективно Google Analytics™?
Използваш ли ефективно Google Analytics™?
Тенденции в SEO през 2014 par Netpeak
Тенденции в SEO през 2014Тенденции в SEO през 2014
Тенденции в SEO през 2014
Netpeak221 vues
Google AdWords & SEO Together par Netpeak
Google AdWords & SEO TogetherGoogle AdWords & SEO Together
Google AdWords & SEO Together
Netpeak248 vues
Количествено и качествено измерване с Google Analytics на трафика от AdWords ... par Любомир Попов
Количествено и качествено измерване с Google Analytics на трафика от AdWords ...Количествено и качествено измерване с Google Analytics на трафика от AdWords ...
Количествено и качествено измерване с Google Analytics на трафика от AdWords ...
Google AdWords & SEO Together par NetpeakBG
Google AdWords & SEO TogetherGoogle AdWords & SEO Together
Google AdWords & SEO Together
NetpeakBG514 vues
Content strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at Serpact par Nikola Minkov
Content strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at SerpactContent strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at Serpact
Content strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at Serpact
Nikola Minkov155 vues
Трафиково SEO — преход от позиции към трафик par Netpeak
Трафиково SEO — преход от позиции към трафикТрафиково SEO — преход от позиции към трафик
Трафиково SEO — преход от позиции към трафик
Netpeak327 vues
Георги Георгиев. A/B Testing – Managing Risk and Innovation in eCommerce. par Octopus Events
Георги Георгиев. A/B Testing – Managing Risk and Innovation in eCommerce.Георги Георгиев. A/B Testing – Managing Risk and Innovation in eCommerce.
Георги Георгиев. A/B Testing – Managing Risk and Innovation in eCommerce.
Octopus Events137 vues
Using Internet as marketing distribution channel par Newmark
Using Internet as marketing distribution channelUsing Internet as marketing distribution channel
Using Internet as marketing distribution channel
Newmark668 vues
Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di... par Borislav Arapchev
Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di...Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di...
Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di...
Делегиран интернет маркетинг - очаквания и резултати par Website.bg
Делегиран интернет маркетинг - очаквания и резултатиДелегиран интернет маркетинг - очаквания и резултати
Делегиран интернет маркетинг - очаквания и резултати
Website.bg327 vues
SEO&Google Analytics Къде са важните неща? par Interactive Seminars
SEO&Google Analytics Къде са важните неща?SEO&Google Analytics Къде са важните неща?
SEO&Google Analytics Къде са важните неща?
Николай Кръстев (NT WEBSITES).pdf par Octopus Events
Николай Кръстев (NT WEBSITES).pdfНиколай Кръстев (NT WEBSITES).pdf
Николай Кръстев (NT WEBSITES).pdf
Octopus Events128 vues
Business catalogue - catalog.bg par gemetzel
Business catalogue - catalog.bgBusiness catalogue - catalog.bg
Business catalogue - catalog.bg
gemetzel180 vues
Трафиково SEO — преход от позиции към трафик par NetpeakBG
Трафиково SEO — преход от позиции към трафик Трафиково SEO — преход от позиции към трафик
Трафиково SEO — преход от позиции към трафик
NetpeakBG735 vues
Presentation Seo Conference 2009 par geoprofi
Presentation Seo Conference 2009Presentation Seo Conference 2009
Presentation Seo Conference 2009
geoprofi1.4K vues
The Buying Cycle & Google AdWords Александър Георгиев par SEOM
The Buying Cycle & Google AdWords Александър Георгиев The Buying Cycle & Google AdWords Александър Георгиев
The Buying Cycle & Google AdWords Александър Георгиев
SEOM820 vues

Plus de Interactive Seminars

Мониторинг и анализ на brand awareness реклама 2012 vs. 2013 par
Мониторинг и анализ на brand awareness реклама 2012 vs. 2013Мониторинг и анализ на brand awareness реклама 2012 vs. 2013
Мониторинг и анализ на brand awareness реклама 2012 vs. 2013Interactive Seminars
1.3K vues17 diapositives
Как да печелим повече от своя уебсайт? Примери от Санома Блясък България par
Как да печелим повече от своя уебсайт? Примери от Санома Блясък България Как да печелим повече от своя уебсайт? Примери от Санома Блясък България
Как да печелим повече от своя уебсайт? Примери от Санома Блясък България Interactive Seminars
716 vues17 diapositives
Маркетинг на рекламните площи – техники за оптимална доходност и правилно п... par
Маркетинг на рекламните площи – техники за оптимална доходност и правилно п...Маркетинг на рекламните площи – техники за оптимална доходност и правилно п...
Маркетинг на рекламните площи – техники за оптимална доходност и правилно п...Interactive Seminars
432 vues19 diapositives
Афилиейт маркетинг в България par
Афилиейт маркетинг в БългарияАфилиейт маркетинг в България
Афилиейт маркетинг в БългарияInteractive Seminars
933 vues8 diapositives
Analytics For AdSense par
Analytics For AdSenseAnalytics For AdSense
Analytics For AdSenseInteractive Seminars
850 vues33 diapositives
Имейл маркетинг в онлайн търговията: привличайте нови клиенти, но не забравяй... par
Имейл маркетинг в онлайн търговията: привличайте нови клиенти, но не забравяй...Имейл маркетинг в онлайн търговията: привличайте нови клиенти, но не забравяй...
Имейл маркетинг в онлайн търговията: привличайте нови клиенти, но не забравяй...Interactive Seminars
407 vues27 diapositives

Plus de Interactive Seminars(19)

Мониторинг и анализ на brand awareness реклама 2012 vs. 2013 par Interactive Seminars
Мониторинг и анализ на brand awareness реклама 2012 vs. 2013Мониторинг и анализ на brand awareness реклама 2012 vs. 2013
Мониторинг и анализ на brand awareness реклама 2012 vs. 2013
Как да печелим повече от своя уебсайт? Примери от Санома Блясък България par Interactive Seminars
Как да печелим повече от своя уебсайт? Примери от Санома Блясък България Как да печелим повече от своя уебсайт? Примери от Санома Блясък България
Как да печелим повече от своя уебсайт? Примери от Санома Блясък България
Маркетинг на рекламните площи – техники за оптимална доходност и правилно п... par Interactive Seminars
Маркетинг на рекламните площи – техники за оптимална доходност и правилно п...Маркетинг на рекламните площи – техники за оптимална доходност и правилно п...
Маркетинг на рекламните площи – техники за оптимална доходност и правилно п...
Имейл маркетинг в онлайн търговията: привличайте нови клиенти, но не забравяй... par Interactive Seminars
Имейл маркетинг в онлайн търговията: привличайте нови клиенти, но не забравяй...Имейл маркетинг в онлайн търговията: привличайте нови клиенти, но не забравяй...
Имейл маркетинг в онлайн търговията: привличайте нови клиенти, но не забравяй...
Оптимизация за електронни магазини par Interactive Seminars
Оптимизация за електронни магазини Оптимизация за електронни магазини
Оптимизация за електронни магазини
Популяризиране на онлайн магазин par Interactive Seminars
Популяризиране на онлайн магазинПопуляризиране на онлайн магазин
Популяризиране на онлайн магазин
Онлайн продажби при нулева познаваемост (и с нулев бюджет) par Interactive Seminars
Онлайн продажби при нулева познаваемост (и с нулев бюджет)Онлайн продажби при нулева познаваемост (и с нулев бюджет)
Онлайн продажби при нулева познаваемост (и с нулев бюджет)
Успешни онлайн търговци: Affiliate Marketing par Interactive Seminars
Успешни онлайн търговци: Affiliate MarketingУспешни онлайн търговци: Affiliate Marketing
Успешни онлайн търговци: Affiliate Marketing
Успешни онлайн търговци: Успешният имейл маркетинг par Interactive Seminars
Успешни онлайн търговци: Успешният имейл маркетингУспешни онлайн търговци: Успешният имейл маркетинг
Успешни онлайн търговци: Успешният имейл маркетинг
Успешни онлайн търговци. Съдържание, навигация, ползваемост на онлайн магазина. par Interactive Seminars
 Успешни онлайн търговци. Съдържание, навигация, ползваемост на онлайн магазина. Успешни онлайн търговци. Съдържание, навигация, ползваемост на онлайн магазина.
Успешни онлайн търговци. Съдържание, навигация, ползваемост на онлайн магазина.
Проникване на смартфони в България 2013 par Interactive Seminars
Проникване на смартфони в България 2013Проникване на смартфони в България 2013
Проникване на смартфони в България 2013
Измерване и анализ на аудитория на сайт с Google Analytics™ par Interactive Seminars
Измерване и анализ на аудитория на сайт с Google Analytics™Измерване и анализ на аудитория на сайт с Google Analytics™
Измерване и анализ на аудитория на сайт с Google Analytics™

Ефективната реклама в Google Adwords

 • 2. Георги Георгиев • 8 години опит в SEO и SEM с много от най-големите уеб проекти в България и редица клиенти в САЩ, Великобритания и др. • 5 опит с Google Analytics и в оптимизация на конверсиите • Сертифициран специалист Google Analytics • Управител-собственик Уеб Фокус ЕООД от 2008г. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
 • 3. • Процесът на AdWords оптимизацията • Google AdWords и Google Analytics – “заедно можем повече” • Измерване на ефективност – как се случва в Analytics • Сегментиране на трафика • Най-добрите уеб метрики • Измерване и оптимизация на спечелването на клиент • Измерване и оптимизация на поведението на посетителите • Измерване и оптимизация на резултатността от AdWords кампании • Многоканални фунии • Персонализирани отчети Съдържание на презентацията: Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved.
 • 4. Половината от парите, които давам за реклама отиват на вятъра; проблемът е, че не знам коя половина. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Оптимизиране на AdWords кампании Джон Уонамейкър, 19 век В тази лекция ще демонстрирам, че: С мощните инструменти на Google AdWords и Google Analytics не само, че знаем коя е половината, но знаем и че има повече от една “половина”! С разумни и правилно насочени усилия можем да сведем тази неефективна “половина” до санитарен минимум.
 • 5. Оптимизираме AdWords кампанията и уебсайта. Създаваме Adwords кампания Оптимизираме CTR и CPC Реализираме кликове, посещения и продажби Измерваме поведението на посетителите и финансовия ефект Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Google Analytics и AdWords оптимизацията Къде е вашият бизнес?
 • 6. • за да измерите различни аспекти на поведението на посетителите от AdWords на сайта ви • за да изчислите точно какви ползи ($$$) ви носи AdWords • за да оптимизирате ефективността на рекламната си кампания и да намалите значително цената си за достъп до клиент • за да повишите процента посетители, които ви стават клиенти Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Защо да ползваме Google Analytics?
 • 7. Става лесно и бързо! • 1 Google акаунт с администраторски привилегии в AdWords и Analytics акаунтите за съответния сайт (напр. office@firma.com) • 3 минути време • Подробни инструкции на http://goo.gl/hY2FV Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Свързване на AdWords с Analytics?
 • 8. Много много много полезни, свързани едни с други, данни: • От AdWords в Analytics: - разбивка на данните по кампании, рекламни групи, ключови думи, рекламен текст и други AdWords параметри. - данни за кликовете и цената им. Тези данни могат пряко да ни помогнат да подобрим самата AdWords кампания, т.е. да понижим разхода си за достигане до клиент. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Какво печелим?
 • 9. • От Analytics, полезни за AdWords оптимизация: - разбивка на AdWords трафика по почти всички сегменти, поддържани от Analytics - измерване на посещения и ангажираност на потребителите, както и на извършване на определени целеви действия - прецизно измерване на приноса на Google AdWords за вашия онлайн бизнес – стойност и възвращаемост на инвестицията С тези данни можем да подобрим както AdWords кампанията си (да понижим разхода си за достигане до клиент) така и самия уебсайт (да повишим прихода от посетител). Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Какво печелим?
 • 10. Без свързаност: Със свързаност: Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Какво печелим?
 • 11. • Определете ясни, крайни бизнес цели, а за всяка бизнес цел - конкретни цели, които уебсайта ви трябва да изпълни • За всяка от тях определете Ключов индикатор за ефективността (KPI) – напр. поръчки, попълване на форма за контакти, сваляния на ключов файл, записвания за бюлетин... • Заложете микроцели - по пътя към целите или самостоятелни Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Измерване на ефективност 101
 • 12. • Създайте цели в Analytics за всяка цел и микроцел на сайта • Задължително им задайте целева стойност, дори да е само за целите на сравнението. • Ако извършвате онлайн транзакции (продажби) – задължително инсталирайте кода на Analytics за проследяване на Електронни транзакции с възможно най-много данни, подавани към него. • Изисква известна работа в началото, но е нищо, пред резултатите, до които може да доведе! Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Измерване на ефективност с Google Analytics
 • 13. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Създаване на цели в Google Analytics
 • 14. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Проследяване на електронни транзакции
 • 15. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Резултат Вашите бизнес метрики
 • 16. Имаме информация за целия път на потенциалния клиент от рекламата до крайната ни цел. Можем да измерим стойността, която всеки клик от AdWords носи на нашия бизнес и цената, на която я получаваме. Можем да видим тези данни по всички необходими сегменти Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Готови сме да измерваме и повишаваме ефективността!
 • 17. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Сегмент = част от трафика на сайта, филтрирана по даден показател Метрика = цифрова стойност, измерваща даден показател на трафика от определен сегмент Брой посетители Средно време на сайта Степен на отпадане Брой изпълнени цели Брой поръчки Сегменти и метрики
 • 18. • AdWords кампании, рекламни групи и съдържание на рекламата • Ключови думи (посочени в кампанията) • Съвпадащи заявки за търсене и тип на съвпадението • Части на деня и дни от седмицата • Целеви URL адреси и мрежи за разпространение • Разположения (тип – Автоматични/Ръчни, домейн и URL адрес) • Позиции на ключови думи • Телевизионни реклами (не се отнася за България) Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Сегменти за AdWords трафик
 • 19. Метрики за придобиването на клиент Метрики за поведението на клиента Метрики за резултатността Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Метрики за измерване на ефективност
 • 20. Ключови индикатори на ефективността по тип: Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Най-добрите уеб метрики
 • 21. CPA CPA CPA CPA CPA За по-малки бизнеси, цената за спечелване на клиент е основната метрика. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Измерване на спечелването на клиент
 • 22. Рекламна група Зелена Червена Импресии 1000 2000 Кликове 50 200 CTR 5% 10% Средно CPC 1 лв 1 лв Цена общо 50 лв 200 лв Конверсии 10 10 CPA 5лв 20лв Ако цената за спечелване на клиент е по-висока или близка до заложената в цената печалба, то очевидно това е лоша сделка и никой друг параметър няма значение. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Цена за спечелване на клиент в AdWords
 • 23. Просто правило – изолирайте и спирайте сегменти, които имат лоша цена за спечелване, инвестирайте повече в тези, които имат добра цена за спечелване. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. CPA
 • 24. CTR на рекламите в AdWords - По CTR-а разбираме дали представяме продуктите си пред правилната аудитория и по правилния начин. При незадоволителен CTR: - изолирайте рекламни групи, ключови думи или реклами с нисък CTR - поставете на пауза/премахнете реклами, ключови думи или цели групи, експериментирайте с различни реклами - ако CTR-а е нисък на ниво кампания, проверете географското и езиково таргетиране и други глобални настройки Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Допълнителни метрики
 • 25. % Нови посещения от рекламите в AdWords - По % нови посещения разбираме дали достигаме до нови клиенти с нашите реклами. При незадоволителен % нови посещения: - изолирайте рекламни групи, ключови думи или реклами с нисък % нови посещения и ги поставете на пауза или ги премахнете - направете проучване за нови ключови думи, които да включите - ако се класирате в безплатните резултати на 1- во място, не пускайте AdWords за същите думи Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Допълнителни метрики
 • 26. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Измерване на поведението на посетителите
 • 27. Една от най-полезните метрики, но доста често неразбирана в пълнота. Процес на спечелване на клиент чрез AdWords: Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Степен на отпадане
 • 28. Клиентът действително е цар. Как следва да се държим с него: Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Оптимизиране на процеса
 • 29. При висок Bounce Rate от реклами в AdWords: - разгледайте данните възможно най- сегментирано: ключова дума по ключова дума, целева страница по целева страница - в някои случаи рекламният текст може да оказва значително влияние - комбинация от нисък CTR и висока степен на отпадане е почти сигурен сигнал, че таргетирате погрешните ключови думи Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Степен на отпадане
 • 30. или степен на изоставяне на целевата фуния. При висока степен на изоставяне: - проверете за проблем в процеса на придобиване на клиента (сегментирайте и изолирайте) – залагане на неоправдани очаквания - в много случаи клиентът просто не е готов да купи при първото си посещение - анализирайте фунията за проблеми с ползваемостта - продуктът/офертата не е добър/добра Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Степен на изоставяне на процеса на пазаруване
 • 31. Казва ни доколко потребителят е ангажиран със сайта ни. При малка дълбочина на посещението: - проверете за проблем в процеса на придобиване на клиента (сегментирайте и изолирайте) – залагане на неоправдани очаквания - анализирайте вътрешната свързаност на сайта – ползваемост, визуална атрактивност - инструменти за следене на движенията на мишката / изследвания със следене на погледа Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Дълбочина на посещението
 • 32. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Измерване на резултатността
 • 33. • Най-добрият индикатор за пряка стойност е стойността на посещение, но е приложим само за сайтове, продаващи онлайн. • Стойност на посещение не може да измери косвената стойност, която за някои бизнеси е значима. • Целева стойност на посещение е най-добрият цялостен индикатор за стойността и е задължителен за всички сайтове. При правилно поставени цели, целевата стойност на посещение обобщава цялата пряка и косвена стойност за разглеждания сегмент! Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. (Целева) Стойност на посещение
 • 34. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. (Целева) Стойност на посещение
 • 35. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. (Целева) Стойност на посещение
 • 36. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Възвращаемост на инвестицията
 • 37. • Можем и трябва да разглеждаме една по една микро и макро конверсиите според текущите приоритети или с цел оптимизация на ползваемостта и конверсиите на определена цел или микроцел. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Микро и макро конверсии
 • 38. • Дава ни ценна информация за процеса на покупка и времето, което е необходимо на клиента, за да вземе решение • Ако пропуснете тази метрика, рискувате да пропуснете да оптимизирате за голяма част от клиентите си. • Данните в отчета за Е-търговия не са точни, отчитат само от последната кампания. • Ползвайте данните в “Многоканални фунии” Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Време до конверсия или покупка
 • 39. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Време до конверсия или покупка
 • 40. • Във всички останали отчети Analytics отдава конверсията/продажбата само на последния източник. • Взаимодействие между източници – инициатори и помагачи и източници, приключващи сделката. • Ако не ги използвате, рискувате да подцените подкрепящия ефект на дадени източници на трафик, например AdWords. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Многоканални фунии
 • 41. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Многоканални фунии
 • 42. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Многоканални фунии – Пътища на конверсия
 • 43. В примера, ако не отчитаме Подпомогнатите конверсии и продажби, бихме подценили ефекта на AdWords с до 27%. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Подпомогнати VS Последно взаимодействие
 • 44. • Лесни за ползване, правят се еднократно • Всички данни, които искате – в един екран • Позволяват автоматичен анализ на метрики и сегменти, който иначе трябва да правите ръчно Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Персонализирани отчети
 • 45. • съберете метрики от няколко таба в един (например основните индикатори за ефективността) • изключете метрики от съществуващи отчети, които не ползвате • въведете филтри в персонализираните отчети Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Идеи за персонализирани отчети
 • 46. Copyright © 2012 Web Focus EOOD. All rights reserved. Георги Георгиев georgi@webfocus.bg тел. 0889721474 facebook: facebook.com/geoprofi Въпроси?

Notes de l'éditeur

 1. Това, което един Google Analytics ви дава по подразбиране е всичко, но не и информация, която можете директно да свържете с вашия бизнес. Затова е необходимо да се потрудим.
 2. Оптимизираме CTR и CPC – т.е. намаляме цената за достъп до посетител на сайта, без да знаем дали този тип посетители носят положителна стойност за нашия бизнес или не! Вместо това трябва да измерим цялостното поведение на посетителя, включително генерираната за нас бизнес стойност и да оптимизираме на тази база. Така не само ще можем да елиминираме слабо представящите се ключови думи, рекламни групи или географски направления или уебсайтове, а ще можем да подобрим и нашите ландинг страници и тунел на конверсия. Да видим как се случва това на практика.
 3. Сегменти в Analytics – географски, браузъри, резолюция.
 4. Това, което един Google Analytics ви дава по подразбиране е всичко, но не и информация, която можете директно да свържете с вашия бизнес. Затова е необходимо да се потрудим.
 5. В 90% от случаите, когато виждам поставени цели, те са без целева стойност. А това е толкова полезна единица за всеки сайт, който има повече от една единствена цел! Целевата стойност на посещение, както се нарича метриката в интерфейса на GA , е втората най-полезна метрика в целия инструмент. Първата е, разбира се, реалната стойност, измерена чрез E-commerce кода. Дори и да не можете да определите стойността на дадено действие на сайта ви, помислете за съотношението му спрямо друга цел, за която имате по-добра идея. Така например, ако знаете, че от попълнени 100 запитвания за оферта, успявате да продадете на 20 клиента продукт на стойност 10 000 лева, то слагате целева стойност от 100 лева за всяко едно запитване. Ако за друга цел нямате такава ясна идея за стойността и няма начин да подобрите измерването, то помислете как се съотнася към първата и напишете тази стойност.
 6. Споменавам кои са сегментите – реклами, ключови думи, рекламни групи, насочвания и други
 7. Ментална нагласа, ако има прекъсване някъде по веригата започват проблемите
 8. Рядко повече от 2 /3 поръчват или извършват желано крайно действие на момента.
 9. Пример – ако посетител дойде от AdWords , разгледа сайта, хареса нещо, запомни марката и час или ден по-късно дойде на сайта, търсейки името на марката в гугъл и направи покупка, то тази конверсия ще се отчете за Google Organic , а не за AdWords
 10. Искам да завърша с няколко думи за персонализираните отчети, тъй като те са много мощен инструмент и без него нямаше да мога да направя тази презентация.