Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Inverdaneigenzinnig centrum van de Zaanstreek
In deze                Inhoud  brochure  In deze brochure vindt u informatie  Zaanstad als onderdeel...
ZAANSTAD ALS ONDERDEEL VAN DE METROPOOLREGIO AMSTERDAM  Zaanstad               Zaanstad is het noordelijk ...
INVERDAN: HET PLAN  Inverdan:                     In het ‘Zaans woordenboek’ staat als betekenis voo...
STEDENBOUW EN ARCHITECTUUR  Steden-                    Het plangebied bestaat uit verschillende deel...
PROjECTEN ­ CENTRUM /DE KNOOP                          Projecten   1. Stadhuis en busstation  ...
Centrum/de KnoopKaart                                                   ...
PROjECTEN ­ CENTRUM /DE KNOOP   5. Hermitage                   5. Hermitage             ...
PROjECTEN ­ CENTRUM /DE KNOOP   12. Kop Noordschebos                   Ontwikkellocatie       ...
PROjECTEN ­ OVERTUINEN                      Overtuinen                      In...
PROjECtEN - INVERDAN wESt         Inverdan   21. Aurum                             ...
PROjECTEN ­ INVERDAN WEST   33. Zaanse Strip                      Ontwikkellocaties        ...
Informatiecentrum                   Meer informatie?In het Informatiecentrum Inverdan staat een maquet- ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Inverdan brochure

2 906 vues

Publié le

Toelichting op het ontwikkelprogramma Inverdan voor het centrumgebied van Zaanstad

Publié dans : Immobilier, Technologie, Business
 • Soyez le premier à commenter

Inverdan brochure

 1. 1. Inverdaneigenzinnig centrum van de Zaanstreek
 2. 2. In deze Inhoud brochure In deze brochure vindt u informatie Zaanstad als onderdeel Projecten over het programma Inverdan. van de Metropoolregio amsterdam 4 Centrum/de Knoop 11 Onder deze naam ondergaat het 1. Stadhuis en busstation 11 2. Buiging 11 centrum van Zaandam een complete 3. Icoon 11 metamorfose. De brochure schetst Inverdan: het plan 6 4. Inntel Hotel 11 5. Hermitage 15 de bestuurlijke en stedenbouwkun­ 6. Voorbouw Zaantoren 15 dige ambities van het programma. 7. Gracht 15 Verder zijn gegevens opgenomen Stedenbouw 8. Rozengracht 15 en architectuur 8 9. Poort van Rustenburg 15 over het bouwprogramma (globaal), 10. Buiging spooroverbouwing 17 11. Figaro 17 de architecten en de betrokken 12. Kop Noordschebos 17 partijen. Kaart 12 13. Noordschebos Fase 2 17 14. Het Krimp 17 15. Houthavenkade 17 Bij de projectinformatie is een Overtuinen 19 16. Overtuinen A 19 driedeling gemaakt: 17. Overtuinen B 19 • opgeleverde projecten; 18. Overtuinen C 19 19. Overtuinen D 19 • projecten in aanbouw of 20. Overtuinen E 19 ontwikkeling; Inverdan West 21 • ontwikkellocaties. 21. Aurum 21 22. Spirit INN Hotel 21 23. Zaanse Strip 21 Op de laatste locaties is ruimte 24. Murano 21 voor initiatieven van marktpartijen, 25. Brede school 21 26. Vierender 21 zoals investeerders, beleggers, 27. De Slinger 23 ontwikkelaars en retailers. 28. Vanger 23 29. Waterboog 23 De onderverdeling in drieën is 30. Stationsplein 23 aangehouden op de plankaart 31. Van der Gragt/Van Herk 23 32. Ebbehout 23 in het hart van de brochure. 33. Spoorstrip B 23 34. Vrodest 23 35. Cypres 23 36. Eilanden 23 37. C100 232 3
 3. 3. ZAANSTAD ALS ONDERDEEL VAN DE METROPOOLREGIO AMSTERDAM Zaanstad Zaanstad is het noordelijk knooppunt van de metropoolregio en heeft een rijke cultuurhistorische geschiedenis. De voedingsmiddelen- en maakindu- als onderdeel strie zijn van oudsher de motor van de economie. De stad groeit echter steeds meer uit tot een zakelijk centrum op het snijpunt van de metropoolregio en van de Metro- Noord-Holland boven het IJ. Tot een stad waar plaats is voor doeners, denkers en durvers, die in de voetsporen kunnen treden van ondernemers als poolregio Albert Heijn, Verkade en Bruijnzeel. Het woonklimaat kenmerkt zich door een combinatie amsterdam van landelijkheid en stedelijkheid. De waterrijke veenweidegebieden zijn steeds dichtbij, de Zaan vormt de blauwe ruggengraat van het gebied. Met de transformatie die het centrum van Zaandam ondergaat, is nu ook de stad binnen handbereik. Zaanstad telt ruim 145.000 De nieuwe stedelijke voorzieningen hebben een regionale uitstraling. Er ontstaat een stadshart waar inwoners en ligt naast Amsterdam, je kunt uitgaan, winkelen en ontmoeten. Maar ook op een knooppunt van snelwegen steden als Amsterdam, Haarlem en Alkmaar liggen dichtbij. De combinatie van wonen, werken en en havens, midden in het Noordzee­ recreëren maakt van Zaanstad een aantrekkelijke kanaalgebied en op 20 minuten vestigingslocatie. van Schiphol. Een hoogfrequente Sterk punt is de goede prijs-kwaliteitverhouding. Zaanstad ligt op een knooppunt van snelwegen en havens, midden in het Noordzeekanaalgebied, naast treinverbinding brengt de reiziger De grond- en huurprijzen zijn relatief laag, wat zowel Amsterdam en op 20 minuten van Schiphol. woningzoekenden als ondernemers aantrekkelijke vanaf intercity station Zaandam in perspectieven biedt. Door het verbeteren van het net iets meer dan 10 minuten naar woonklimaat zal de gemeente meer hogere en middeninkomens aan zich binden. Amsterdam CS. Door de aanleg van de Tweede Coentunnel (gereed in Zaanstad positioneert zichzelf nadrukkelijk als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 2014) zal de bereikbaarheid van de Meer dan ooit kijkt de gemeente over de eigen stad verder verbeteren. grenzen heen. Binnen de regio worden afspraken gemaakt over onder andere verstedelijking en woningbouw, verbetering van verkeer- en vervoer- systemen, herstructurering van bedrijventerreinen en duurzaamheid. De combinatie van wonen, werken en recreëren maakt van Zaanstad een aantrek- kelijke vestigingslocatie. Deelgebied Centrum/de Knoop, met op de voorgrond de Hermitage en links het nieuwe stadhuis.4 5
 4. 4. INVERDAN: HET PLAN Inverdan: In het ‘Zaans woordenboek’ staat als betekenis voor het woord inverdan: ingeklemd en wat naar achteren staand, tussen twee huizen. De naam verwijst naar de stedenbouwkundige principes van het centrumplan en het plan naar de ‘verborgen schoonheden’ die het blootlegt. Het programma omvat: • 2.600 nieuwe woningen; • 22.990 m2 aan winkels; Het centrum van Zaandam • 60.300 m2 kantoorruimte, inclusief de 25.000 m2 van het nieuwe stadhuis; ondergaat een complete meta­ • een ultramodern busstation; morfose. Op een gebied van • een bibliotheek van 4.000 m2 en een vergadercentrum van 2.000 m2; circa 100 hectare worden nieuwe • een bioscoop met 1.400 stoelen en 6 zalen; functies ontwikkeld op het gebied • horecagelegenheden; • een fitnesscentrum; van wonen, winkelen, werken en • maatschappelijke voorzieningen, waaronder leisure. Ook sociale voorzieningen scholen. maken deel uit van het programma Daarnaast investeert de gemeente flink in een Inverdan. verbetering van de openbare ruimte, onder meer door de aanleg van een gracht en een ’opgetilde stadsstraat’. Doelstellingen Met het programma Inverdan zet de gemeente in op een brede versterking van Zaanstad, in economisch, hebben een bijstelling van de plannen in 2010 openbare ruimte, wat in de ontwerpfase een voort- sociaal en fysiek opzicht. Door het centrum van noodzakelijk gemaakt, maar de gemeente is erin durende afstemming tussen alle betrokkenen vereist. Zaandam integraal te herontwikkelen, worden de geslaagd haar ambities overeind te houden. De Ook de uitvoering is complex, omdat in een stede- verborgen kwaliteiten van de stad zichtbaar. eerste projecten zijn opgeleverd; het zijn sleutel­ lijke omgeving meerdere bouwers tegelijkertijd actief projecten, die als vliegwiel voor de overige ontwik- zijn. Regelmatig overleg is verder geboden om de Drie doelstellingen worden gerealiseerd: kelingen fungeren. Met de toenemende zichtbaar- leefbaarheid en veiligheid te garanderen voor • De ruimtelijke samenhang wordt versterkt tussen heid van het nieuwe centrum heeft de scepsis onder omwonenden, bezoekers en ondernemers. Zaan, stadshart, stationsgebied en westkant van de bevolking plaatsgemaakt voor acceptatie en zelfs de stad. bewondering en trots. Ook van buiten de gemeente- • De sociale en economische structuur wordt erbreed v grenzen is de belangstelling groot. Het programma Financiering en versterkt door de ontwikkeling van aantrekkelijke Inverdan heeft Zaanstad op de kaart gezet. Met de realisatie van het programma Inverdan is werkgebieden, het realiseren van nieuwe woningen een bedrag gemoeid van ongeveer € 875 miljoen. voor verschillende doelgroepen en het verbeteren De marktpartijen nemen hiervan het leeuwendeel van de kwaliteit van de voorzieningen. Samenwerking voor hun rekening, zo’n € 525 miljoen. • De meerkernige gemeente krijgt een steviger Het Masterplan Inverdan is tot stand gekomen met identiteit, dankzij de bouw van een stadshart inbreng van een groot aantal partijen, zoals politiek De gemeente financiert het plan vanuit waarin de inwoners van Zaanstad zich kunnen (college en raad), bevolking (bewonersraden), winke- drie bronnen: herkennen. liers, Kamer van Koophandel en maatschappelijke • Ongeveer € 95 miljoen eigen geld, te investeren instanties. Ook private partijen hebben een wezen- in een periode van circa tien jaar. lijke bijdrage geleverd. • Circa € 120 afkomstig uit de verkoop van Stand van zaken gemeentegronden. In 2003 heeft de gemeenteraad het masterplan Gemeenten en marktpartijen werken gedurende • Subsidies van circa € 40 miljoen van de Stadsregio vastgesteld en in 2006 is gestart met de eerste het gehele realisatieproces intensief samen. In het Amsterdam (SRA), de provincie Noord-Holland en bouwwerkzaamheden. Het veranderende economi- plangebied zijn gebouwen en openbare ruimte met het Rijk. sche klimaat en de maatschappelijke ontwikkelingen elkaar verweven. De gebouwen creëren een nieuwe6 7
 5. 5. STEDENBOUW EN ARCHITECTUUR Steden- Het plangebied bestaat uit verschillende deelge- Kenmerkend voor het nieuwe centrum is dat door kunnen worden onder meer: rijksbouwmeester bieden, met elk hun eigen identiteit. De openbare de plaatsing van de gebouwen de openbare ruimte Liesbeth van der Pol, architectenbureau Rijnboutt ruimte krijgt een flinke kwaliteitsimpuls. Bij de inrich- wordt gevormd. De openbare ruimte wordt verkleind Van der Vossen Rijnboutt, Claus en Kaan architecten, ting wordt aangesloten op de specifieke functies door de gebouwen een maximale footprint te geven. Simon Sprietsma (openbare ruimte), Peter Drijver, bouw en en kenmerken van de deelgebieden, waardoor hun identiteit wordt versterkt. Het centrum wordt moge- lijk autoluw; voetgangers en fietsers hebben ruim Dat heeft als bijkomende voordelen dat het beheer goedkoper wordt en er meer programma mogelijk is. Meer programma trekt weer meer mensen aan en Döll Atelier voor Bouwkunst, Geurst en Schulze en Butzelaar en van Son. De namen van de architecten staan bij de projectbeschrijvingen. architectuur baan. Parkeren vindt plaats aan de randen. zorgt voor meer levendigheid en sociale veiligheid. Intimiteit wordt ook gecreëerd door het breken van Soeters wil dat de gebouwen in het nieuwe centrum De bestaande netwerken (water, groen, verkeer) zichtlijnen. Sommige gebouwen staan ‘inverdan’ een ‘herkenbare taal’ spreken. Daartoe bevordert hij worden versterkt en aan elkaar gekoppeld. Aan de (inspringend), andere komen juist naar voren. het gebruik van stijlelementen die typisch Zaans westzijde van het spoor ligt de woonwijk Zaandam Hierdoor ontstaat een voortdurend wisselend zijn, zoals houtbouw, ‘Zaans groen’ en de voor de Het stedenbouwkundig plan is Nieuw West. Tussen Nieuw West en centrum wordt p erspectief; de voetganger ‘schaatst’ door de Zaanstreek kenmerkende ‘valse voorgevel’. De valse de Buiging gebouwd, een opgetilde stadsstraat over openbare ruimte. voorgevel is in de Zaanstreek vaak niet meer dan van Sjoerd Soeters. Soeters heeft het spoor voor fietsers en voetgangers met een twee planken dik. Architectonische tekening wordt voor Zaanstad een grootstedelijk eigen programma van wonen, werken, winkelen en verkregen door het aanbrengen van witte lijsten, centrum ontworpen, met een leisure. De Buiging is ‘de puntlas’ die beide stads- Architectuur staanders en krullen en een zorgvuldige rangschik- delen met elkaar verbindt. Hierdoor versterken ze Soeters is nog steeds bij het programma Inverdan king van de ramen. In veel gebouwen van het nieuwe eigenzinnig Zaans karakter. elkaar. Doordat de Buiging ook over de drukke betrokken als stedenbouwkundig supervisor. Onder stadscentrum is het thema van de valse voorgevel in Provincialeweg loopt, is het eveneens een schakel zijn auspiciën werkt een keur aan architecten en allerlei eigentijdse varianten terug te vinden. tussen station en stadscentrum. ontwerpers aan het programma Inverdan. Genoemd Ander belangrijk element van het plan is het ont- graven van de Gedempte Gracht. Deze anonieme en brede promenade verandert in een intiem en verrassend winkelgebied aan het water. Tevens ontstaat hierdoor een aantrekkelijke route tussen het winkelgebied van het Ankersmidplein (rondom de Hermitage) en het uitgaansgebied van de Dam. Ruimte als room Soeters hanteert het uitgangspunt van de genius loci, de geest van de plek. In zijn ontwerpen zoekt hij aansluiting bij de kenmerken van de locatie: bij de lokale ontwerptraditie, de cultuur en de geschiedenis van de plek. Hij wil een nieuwe maar herkenbare omgeving creëren. Vertaald naar de grote lijnen van het nieuwe centrum van Zaandam betekent dat onder meer de aanwezigheid van groen en water en een menging van functies. In de architectuur bouwt hij voort op de voor de Zaanstreek zo typerende stijlkenmerken (zie verderop). Interactie tussen mensen is voor Soeters een belang- rijk thema. Gebouwen moeten direct contact hebben met de straat; zo wordt maximale levendigheid gecreëerd. Soeters krimpt de openbare ruimte, vanuit de gedachte dat in een kleinere openbare ruimte de mensen oogcontact met elkaar kunnen maken, elkaar kunnen ontmoeten en niet verloren raken in de anonimiteit. Hij spreekt in dit verband van de openbare ruimte als room in plaats van space. Het Stadhuisplein met stadhuis en gemeentearchief en winkeltjes, wordt een levendig ontmoetingspunt.8 9
 6. 6. PROjECTEN ­ CENTRUM /DE KNOOP Projecten 1. Stadhuis en busstation Centrum/ de Knoop Opgeleverd Het Centrum/de Knoop 1. Stadhuis en busstation Het nieuwe stadhuis zorgt voor een constante, typeert zich door een hoge grote stroom bezoekers naar het nieuwe stadshart. Architect Sjoerd Soeters, tevens stedenbouwkundig dichtheid en een menging supervisor van het programma Inverdan, heeft een van functies. Hier bevinden reeks los van elkaar staande uitvergrote Zaanse ‘huizen’ ontworpen. Het ontwerp van elk huis is zich het kernwinkelgebied, geïnspireerd op het werk van een wereldberoemde architect, maar bevat daarnaast elementen uit de belangrijkste uitgaans- de Zaanse ontwerptraditie. De huizen liggen aan weerszijden van een centrale as. Deze as koppelt gelegenheden en apparte- de volumes aan elkaar. Soeters heeft zich hierbij menten. laten leiden door de Domineestuin in Zaandijk, een smal pad met aan weerszijden historische bebouwing. Op de begane grond van het stadhuis komt het nieuwe gemeentearchief. Onder het stad- huis bevindt zich een ultramodern busstation, dat 3. Icoon 2. Buiging 4. Inntel Hotel inmiddels in gebruik is genomen. De ingebruikname Kantoorgebouw van 6.000 vierkante meter. van het stadhuis wordt in de tweede helft van Volledig in gebruik. 2011 verwacht. 4. Inntel Hotel 2. Buiging Voor dit spectaculaire hotel nam architect Wilfried De Buiging is de opgetilde stadsstraat die het van Winden van WAM architecten de Zaanse woning centrum met de woonwijk Nieuw West gaat verbin- als uitgangspunt. Hij stapelde zeventig Zaanse den. Hij begint aan het einde van de gracht, loopt geveltjes tot één compositie. De geveltjes zijn over de Provincialeweg en het spoor en eindigt gebaseerd op vijf beeldtypes die in de Zaanstreek voorbij de Houtveldweg. Het eerste deel van de voorkomen en die samenhangen met de status van Buiging, tot aan het stadhuis, is al in gebruik. Het de bewoner: van het eenvoudige huisje van de laatste deel, over de Houtveldweg, heet de Slinger handarbeider tot de chique van de notaris. De kleur (zie nummer 27). De Buiging is toegankelijk voor van het hotel is groen, in verschillende tinten. Afwij- fietsers en voetgangers. Simon Sprietsma heeft de kend is de blauwe hoekkamer, waarin de bruidssuite openbare ruimte ontworpen. Aan de Buiging liggen zit. Deze gevel verwijst naar het blauwe huis, een de vergaderzalen van het nieuwe Inntel Hotel. schilderij dat de Franse schilder Claude Monnet Daartegenover komen winkeltjes ontworpen door (1840-1926) maakte tijdens zijn verblijf in de Zaan- Peter Drijver van Scala Architecten. Aan het Stadhuis- streek. Het hotel is in het voorjaar van 2010 opgele- plein komt horeca. Hier is tevens de toegang tot het verd en uitgebreid besproken in de nationale en nieuwe stadhuis, het busstation en het treinstation. internationale pers.10 11
 7. 7. Centrum/de KnoopKaart 1. 2. Opgeleverd Stadhuis en busstation Buiging 3. Icoon 3Plangebied 4. Inntel HotelHet plangebied van Inverdan 5. Hermitagebestaat uit de volgende 6. Voorbouw Zaantorendeelgebieden: In aanbouw of ontwikkeling• et Centrum/de Knoop: met H 7. Gracht onder meer het kernwinkelge- 37 8. Rozengracht bied en de toekomstige gracht. 9. Poort van Rustenburg• vertuinen: wonen, sociale O Ontwikkellocaties voorzieningen, kleinschalige 10. Buiging spooroverbouwing bedrijvigheid. 11. Figaro 12. Kop Noordschebos• est: wonen, maar ook W 13. Noordschebos fase II 36 ruimte voor o.a. kleinschalige 26 14. Het Krimp bedrijvigheid, horeca en 15. Houthavenkade 21 sociale voorzieningen. 25 Overtuinen 35 In ontwikkeling Houtveldweg 16. Overtuinen A 34 24 28 Ontwikkellocaties 31 17. Overtuinen B 27 22 33 18. Overtuinen C 30 32 19. Overtuinen D 29 23 20. Overtuinen E 10 20 Inverdan-West 3 11 1 Provincialew eg Opgeleverd 21. Aurum 2 17 16 22. Spirit Inn Hotel 9 4 12 13 19 18 In aanbouw of ontwikkeling 6 23. Zaanse Strip Vinc e nt Van Goghweg 5 24. Murano 25. Brede school 15 26. Vierender Ontwikkellocaties hweg 27. Slinger 28. Vanger 8 29. Waterboog 7 30. Stationsplein 31. Van der Gragt/Van Herk N2 03 32. Ebbehout 33. Spoorstrip B 34. Vrodest ZA Z 14 35. De Cypres AN A 36. De Eilanden 37. C100 Ontwikkellocatie Zaa nd ZAAN NS- am CS stat ion
 8. 8. PROjECTEN ­ CENTRUM /DE KNOOP 5. Hermitage 5. Hermitage In aanbouw of ontwikkeling De Hermitage combineert woningen, winkels, een bioscoop en horeca. Onder het gebouw bevindt zich 7. Gracht een parkeergarage voor ruim 900 auto’s. Het in een De Gedempte Gracht wordt ‘ontdempt’ en de carré gebouwde complex heeft verschillende gezich- openbare ruimte opnieuw ingericht. Het ontwerp is ten. Het woondeel kent een rustige uitstraling, van Simon Sprietsma. De gracht wordt gemiddeld met zijn semi-klassieke Zaanse pakhuisgevels, een 6,5 meter breed en 1 meter diep. Sprietsma heeft wand met grachtenhuizen en diagonaal geplaatste een ‘groene’ gracht ontworpen volgens het Zaanse ‘zaagtandwoningen’. Aan de centrumzijde toont de principe van de ‘overtuinen’: aan de ene kant een Hermitage een hypermodern gebouw dat in zijn grassige oever, aan de andere kant een stenige. gevel glas en baksteen combineert. Hier bevinden Zeven bruggen in Zaanse stijl gaan de oevers verbin- zich de winkels en de bioscoop met foyer. Opvallend den. Op een aantal bruggen komen kiosken. Opval- is de woontoren, die ontworpen is in een stijl geïn- lende elementen zijn een speelplek voor kinderen en spireerd op de Amerikaanse wolkenkrabbers van het het evenementenplein, met een prachtige muziek- begin van de 20ste eeuw. Het complex is ontworpen tent. Langs en aan de gracht zijn zitmogelijkheden. door architectenbureau Rijnboutt Van der Vossen Met de aanleg wordt in de tweede helft van 2011 Rijnboutt en in medio 2010 opgeleverd. gestart. Oplevering is circa 13 maanden later. 6. Voorbouw Zaantoren 8. Rozengracht In de voorbouw Zaantoren komen koopwoningen De Rozengracht wordt heringericht. In de nieuwe en winkels. Het ontwerp is van rijksbouwmeester openbare ruimte is de auto te gast. Parkeerplekken Liesbeth van der Pol en Patrick Canon van Dok verdwijnen. Door de aanleg van een plein krijgen de Architecten (Amsterdam). De voorbouw creëert een functies aan de randen van de Rozengracht de kans ontspannen overgang van de forse toren erachter zich verder te ontwikkelen. naar de menselijke maat op straat. Het front toont typisch Zaanse valse voorgevels, maar dan uitgerekt tot hoge gevelframes op poten. Zaans zijn ook de 9. Poort van Rustenburg groen-wit gepotdekselde stroken. De maten zijn De Poort van Rustenburg is een wooncomplex aan 6. Voorbouw Zaantoren 7. Gracht flink: de gevel reikt tot 25 meter hoogte. Door veel de Provincialeweg, tussen het nieuwe Inntel Hotel aandacht aan de details te schenken, krijgt het ge- en de Rozengracht. Hier verrijzen twee gebouwen bouw toch iets frivools en levendigs. Het onderste van respectievelijk 5 en 9 woonlagen met 59 huur- deel van de voorbouw ligt aan het water. Bij het appartementen. Oplevering eind 2011. Het hoogste ontwerp hiervan hebben de werfkelders van Utrecht gebouw biedt ruimte aan de in- en uitritten van als inspiratiebron gediend. De voorbouw van de de parkeergarage Hermitage. De gebouwen Zaantoren is medio 2011 opgeleverd. hebben een galerij-ontsluiting en verwijzen in hun eenvoudige, stoere architectuur naar de pakhuizen aan de Zaan. De architect is Peter Drijver van Scala Architecten. 9. Poort van Rustenburg Opvallend is de woon- toren, die ontworpen is in een stijl geïnspireerd op de Amerikaanse wolkenkrabbers van het begin van de 20ste eeuw. 5. HERMITAGE14 15
 9. 9. PROjECTEN ­ CENTRUM /DE KNOOP 12. Kop Noordschebos Ontwikkellocatie 10. Buiging spooroverbouwing 13. Noordschebos fase II Boven het spoor is de bouw gepland van vergader- Hier is ruimte voor woningbouw en eventueel zalen en de centrale bibliotheek. Momenteel onder- commerciële en niet-commerciële voorzieningen. zoekt de gemeente ook een alternatieve invulling Momenteel huisvest deze locatie tijdelijke functies: voor deze plek: de vestiging van een cultuurhuis of fietsparkeerplekken, een Kiss & Ride voor het station commerciële functies. en taxistandplaatsen. 11. Figaro 14. Het Krimp In het masterplan is Figaro bestemd als een locatie Het Krimp en directe omgeving behoren tot waar woningen, fietsenstallingen, winkelruimte, een van de oudst bewoonde delen van Zaandam. kantoren en parkeerplekken gecombineerd worden. De opgave voor dit gebied is een betere aansluiting Ter hoogte van de Buiging komt bovendien een op het bestaande centrum te bewerkstelligen. Kiss & Ride-platform, dat grenst aan het nieuwe Binnen deze opgave is vooral de cultuurhistorie Stadhuisplein bij het station. Architect Peter Drijver een belangrijk aspect. Het gebied van de huidige van Scala Architecten heeft in Figaro Zaanse stijl- KPN-centrale wordt op termijn herontwikkeld. kenmerken vertaald in hedendaagse architectuur, maar dan sterk uitvergroot. In zijn ontwerp toont de gevel aan de Provincialeweg een opbouw in drie 15. Houthavenkade delen: een plint, daarboven galerijen die toegang In dit gebied aan de rand van het centrum wordt geven tot de woningen en tot slot forse dakkapellen. nu vooral gewerkt. De Houthavenkade zal geleidelijk Het middelste deel van de gevel is geïnspireerd op transformeren tot een gebied met een nautische het Zaanse pakhuis, met ‘houten’ standvinken in een sfeer, waar gewerkt, gewoond en gerecreëerd kan opvallende, witte kleur. Ook het materiaalgebruik en worden. Er wordt ingezet op een hoge kwaliteit. de kleuren zijn typisch Zaans. De plannen voor Figaro Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen is zijn nog in voorbereiding, start bouw is onbekend. klaar. Start ontwikkeling van de Houthaven is gepland in 2012. 12. Kop Noordschebos Op de kop Noorschebos is de bouw van woningen en winkels gepland. Aan de zuidzijde klatert vanaf de Buiging voor het Inntel Hotel een waterval naar beneden, langs de kopgevel aan de oostzijde loopt de Vaart. Claus & Kaan Architecten heeft drie stoere pakhuizen ontworpen, die door hun helderheid en kracht een markant eindpunt vormen van de gracht. De winkeltjes op maaiveldniveau plus 1 liggen aan de Buiging, die zojuist aan zijn klim begonnen is bij Claus & Kaan Architecten De Houthavenkade zal de voorbouw Zaantoren. Door het kleurgebruik en de materiaalkeuze (baksteen, dakpannen) zet de heeft drie stoere pakhuizen geleidelijk transformeren architect een ensemble neer dat meteen bij op- ontworpen, die door hun tot een gebied met een levering een klassieke, doorleefde indruk maakt. De ontwikkelaar van het concept is Multi Vastgoed. helderheid en kracht een nautische sfeer, waar In afwachting van een afnemer is de start bouw nog niet vastgesteld. markant eindpunt vormen gewerkt, gewoond en van de gracht. gerecreëerd kan worden. 12. KOP NOORDSCHEBOS 15. HOUTHAVENKADE16 17
 10. 10. PROjECTEN ­ OVERTUINEN Overtuinen In ontwikkeling 19. Overtuinen D In de gemeentelijke plannen verrijzen 40 zorg- 16. Overtuinen A woningen langs de Provincialeweg tussen de Voor Overtuinen A werkt de gemeente samen met Mauritsstraat en het Volkspark. Een marktpartij zou woningcorporatie Parteon aan een Stedenbouw- de zorgwoningen moeten ontwikkelen. Tussen de kundig Programma van Eisen. Hierin wordt onder zorgwoningen en de Vaart komt een brede school. meer gedacht aan grondgebonden woningen en De gemeente gaat deze ontwikkelen. De brede woon-werkwoningen langs de Provincialeweg. school zal medio 2013 opgeleverd worden. Start bouw is gepland in 2013. 20. Overtuinen E Op deze locatie is ruimte voor 7.500 m2 kantoor- Ontwikkellocatie ontwikkeling. 17. Overtuinen B Overtuinen B is bestemd als woongebied. 18. Overtuinen C Bestemd voor kleinschalige bedrijvigheid. De grond is in bezit van de gemeente en wordt eventueel op de markt gezet. De Overtuinen is een wat ruimer opgezet deel- gebied, met plaats voor grondgebonden woningen, kleinschalige bedrijvigheid en voorzieningen. Stedenbouwkundige schets (in studie)18 19
 11. 11. PROjECtEN - INVERDAN wESt Inverdan 21. Aurum In aanbouw of in ontwikkeling West 23. Zaanse Strip Langs het spoor verrijzen vijf woongebouwen, met 246 appartementen, circa 2.500 m2 bedrijfsruimte en 190 parkeerplaatsen in een onderliggende stallinggarage. Elk woongebouw heeft zijn eigen karakteristieke uiterlijk. Ze variëren in hoogte van Opgeleverd 21 tot 27,5 meter en zijn aan elkaar gekoppeld door de tussenliggende trappenhuizen. De totale lengte 21. Aurum van de vijf gebouwen zal 300 meter zijn. De ontwer- Aurum is de naam voor vier woongebouwen. per van het complex is Heren 5 architecten. Het project is in 2009 opgeleverd. Alle sociale huurwoningen, appartementen en koopwoningen zijn in gebruik. Aurum betekent in het Latijn ‘goud’. 24. Murano Deze kleurstelling is terug te vinden in het project. Murano is een woonproject met 283 appartementen, verdeeld over negen complexen. De woongebouwen zijn losjes neergezet op een iets verhoogd maaiveld. 22. Spirit INN Hotel Daaronder bevindt zich een parkeergarage. Het Het voormalige KPN-gebouw is omgebouwd tot het gebied tussen de gebouwen is autovrij en vanaf Spirit Inn hotel. Het hotel heeft standaardkamers en de omliggende straten openbaar toegankelijk via ‘extended stay suites’, die voor een langer verblijf brede trappen. Pleintjes en zitjes creëren een intieme bestemd zijn en extra faciliteiten hebben. sfeer. Het geheel ademt een mediterrane sfeer uit. De architecten zijn Döll Atelier voor bouwkunst en Geurst & Schulze architecten. De bouw van Murano is medio 2010 gestart. Van twee wooncomplexen zijn Inverdan West is vooral de woningen in de verkoop gegaan. 24. Murano een woongebied, maar er is ook ruimte voor klein- 25. Brede school De gemeente ontwikkelt een brede school die ook schalige bedrijvigheid, buiten schooltijd een functie krijgt, bijvoorbeeld met een buurthuis nieuwe stijl. horeca en sociale voor- zieningen. In de gebieds- 26. Vierender visie Nieuw West heeft Voor de twee gebouwen naast het Regio College en de nieuw te bouwen torens 3 en 4 heeft woning- de gemeente Zaanstad corporatie Ymere het concept Vierender bedacht: een combinatie van wonen, werken, leren en leisure. Deze haar ambities voor dit ontwikkeling is vooralsnog vooruitgeschoven in de tijd. stadsdeel neergelegd. Hierin staat ook meer informatie over alle (ontwikkel)locaties.20 21
 12. 12. PROjECTEN ­ INVERDAN WEST 33. Zaanse Strip Ontwikkellocaties 27. De Slinger 32. Ebbehout De Slinger is het verlengde van de Buiging (zie nr. 2). Kantoorpand. Mogelijkheden: (combinaties van) Hij loopt over de Houtveldweg, waarna het langzaam wonen, werken, commerciële functies en uitgaan. verkeer in Nieuw West landt. De Slinger is een Ook voor zorgfuncties zou hier plaats zijn. markant punt in dit stadsdeel. Hij moet daarom ontworpen worden in aansprekende architectuur. Het gaat meer worden dan alleen een ‘brug’. Dat 33. Spoorstrip B gebeurt als er bijvoorbeeld zitgelegenheden en/of De locatie Spoorstrip B is in beeld voor een kiosk aan worden toegevoegd. Sociale veiligheid (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap. op en rond de Slinger is belangrijk. Een haalbaarheidsonderzoek zal uitwijzen of daartoe mogelijkheden zijn. 28. Vanger Vanger is de projectnaam voor een woongebouw 34. Vrodest dat de Slinger begeleidt en op afstand het Stations- In het Masterplan Inverdan is Vrodest opgenomen plein begrenst. Voor dit project zijn nog geen exacte als een appartementencomplex in een suburbaan r andvoorwaarden gedefinieerd. woonmilieu. Eventueel worden de appartementen gemixt met grondgebonden eengezinswoningen. 29. waterboog De Waterboog is de projectnaam voor een apparte- 35. Cypres mentencomplex aan de Houtveldweg. Voor dit Projectnaam voor een appartementencomplex project zijn nog geen exacte randvoorwaarden dat als landmark een verbinding vormt tussen de gedefinieerd. Eilanden, de Kenniswijk (met het Regio College) en het Stationsplein. Voor dit project zijn nog geen exacte randvoorwaarden gedefinieerd. 30. Stationsplein Voor deze locatie is nog geen exacte invulling bepaald. Hierboven loopt in de toekomst de 36. De Eilanden Slinger, het verlengde van de Buiging (zie nr. 2). De Eilanden is bestemd als woongebied. Gedacht Deze ‘stationsachterkant’ moet een ‘stations- wordt aan grondgebonden, grote woningen in voorkant’ worden, met een levendig karakter, Zaanse stijl in het hogere marktsegment, met de kleinschalige horeca, een supermarkt, wonen tuinen grenzend aan het water. Deze groene, water- en werken en wellicht zorgfuncties. De inrichting, rijke locatie biedt mogelijkheden voor particulier met terrasjes, zitjes en speelplekken, nodigt uit tot opdrachtgeverschap. ver lijven. De voetganger is er de baas, de fiets te b gast. De huidige kantoorgebouwen krijgen een nieuwe bestemming, hetzij door herontwikkeling, 37. C100 hetzij door sloop-nieuwbouw. Op de locatie Cypressehout 100 zit nu nog een De Eilanden is bestemd De inrichting, met terrasjes, vestiging van het Regio College. Het plan is hier in de toekomst riante woningen te ontwikkelen, die als woongebied. Gedacht zitjes en speelplekken, 31. Van der Gragt/Van Herk voluit profiteren van de nabijheid van water en het wordt aan grondgebonden, nodigt uit tot verblijven. Kantoorpanden die voor herontwikkeling in aan- merking komen. In het pand Van der Gragt wordt groene landschap. grote woningen voor het De voetganger is er de de vestiging van een ‘seats 2 meat’ overwogen. hogere marktsegment. baas, de fiets te gast. 36. DE EILANDEN 30. STATIONSPLEIN22 23
 13. 13. Informatiecentrum Meer informatie?In het Informatiecentrum Inverdan staat een maquet- Wilt u meer informatie over de verschillendete en is uitgebreid materiaal over het centrumplan deelgebieden binnen het programma, dan kuntbeschikbaar. Deskundige medewerkers kunnen uw u contact opnemen met de desbetreffendevragen beantwoorden. Groepen die geïnteresseerd procesmanagers. Dit zijn:zijn in een rondleiding door het plangebied, kunneneen afspraak maken met een van de medewerkers. Centrum/de Knoop: mevr. A. Nicolás Gnodde enHet Informatiecentrum Inverdan is geopend van dhr. D. Overheulmaandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur. Nieuw west: dhr. G.P. Vos Overtuinen: mevr. M. BaakInformatiecentrum Inverdan Tel. 14075Railpoint OfficeEbbehout 311507 EA Zaandam ColofonTelefoon (075) 631 04 00 Dit is een uitgave van de gemeente Zaanstad.Email inverdan@zaanstad.nl Alles uit deze uitgave mag na toestemming worden overgenomen en onder vermelding van de bron. Eindredactie: Afdeling Communicatie gemeente Zaanstad tekst: Vincent Westzaan, Haarlem Beeld: Mike Bink, Dick Riesmijer

×