Publicité

соціалізація як концепт. ступакова

4 Apr 2013
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Similaire à соціалізація як концепт. ступакова(20)

Plus de Irina Zerkal(20)

Publicité

соціалізація як концепт. ступакова

 1. Соціалізація як концептуальний пріоритет змісту освіти
 2. Питання винесені на обговорення: • Аспекти соціалізації та її вплив на формування особистості ( доповідач – Русаненко Ю.О.); • Соціалізація як формування життєвих ролей особистості ( доповідач – Бокова Н.О.); • Соціалізація учнів у сучасному суспільстві ( доповідач - Бабіна К.Б.); • Майстер клас «З чистого аркуша» ( доповідач – Шишкіна В.М.); • Духовні основи уроку «Майстерня людяності» (доповідач – Сучкова С.В.)
 3. Соціалізація - процес становлення особистості на основі засвоєння нею елементів культури й соціальних цінностей, відбувається внаслідок перебування в певному соціальному середовищі й шляхом свідомого впливу суспільства на психологію особи.
 4. Виділяють такі стадії соціалізації: • Первинна соціалізація, або стадія адаптації (від народження до підліткового періоду) • Стадія індивідуалізації (з'являється бажання виділити себе серед інших, критичне ставлення до суспільних норм поведінки) • Стадія інтеграції (з'являється бажання знайти своє місце в суспільстві, “вписатися” у суспільство) • Трудова стадія соціалізації охоплює весь період зрілості людини, весь період її трудової діяльності • Післятрудова стадія соціалізації розглядає похилий вік як вік, що робить істотний внесок у відтворення соціального досвіду, у процес передачі його новим поколінням.
 5. Головні інститути соціалізації ШКОЛА СІМ‟Я ДИТИНА Мета взаємодій школи і сім’ї – стимулювати позитивні фактори сімейного і громадського виховання дітей
 6. Сім'я Дитина є дзеркалом сім'ї. В.А. Сухомлинський Для дитини сім‟я - це світ, в якому вона живе, працює, робить відкриття, навчається любити, співчувати
 7. В СІМ'Ї: формується почуття безпеки; дитині дається можливість спілкуватися без страху із зовнішнім світом; навчають дітей певним режимам поведінки, властивим їхнім батькам; батьки впливають на поведінку дитини, заохочуючи або засуджуючи певні типи поведінки; психологічний клімат в родині впливає на успіх взаємодії дитини із суспільством
 8. Діти, які виховані в атмосфері любові і розуміння, ростуть щасливими, мають менше проблем у спілкування з однолітками, труднощей по навчанні в школі. Порушення дитячо-батьківських відносин негативно впливає на формування особистості дитини, призводить до утворення різних психологічних проблем.
 9. ШКОЛА Школа - це невеликий Всесвіт. І. Красновський Для дитини школа представляє суспільство.
 10. У ШКОЛІ: створюється сприятливий психологічний клімат в класі; збільшується ефективність засвоєння навчання і придбання необхідних вмінь та навичок; виробляється єдиний підхід для комплексної допомоги для дітей і батьків; батьків включають в навчальні процеси, з урахуванням інтересів дитини; батьки мають отримувати інформацію про події в системі освіти.
 11. Хороша школа - це добре, розумна школа – це прекрасно, але дитина також повинна бути готовою до життя. Д.Дьюі
 12. Сім'я і школа! Співпраця, взаєм на підтримка, взаємо повага, взаємне розуміння, діалог, конструкт ивна взаємодія
 13. Форми роботи школи і сім„ї Відвідування сім'ї:  знайомство з умовами життя учня;  отримання інформації про характер, інтереси дитини;  інформування батьків про успіхи дитини. Листування з батьками:  повідомлення про майбутню спільну діяльність в школі;  привітання зі святами;  поради та пропозиції у вихованні дітей. Батьківські збори як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Батьківський клуб як форма аналізу, роздумів про досвід з виховання в сім'ї.
 14. Якими ми хочемо бачити учнів : • Соціально захищені; • Морально стійкі; • Соціально загартовані проти всіх видів спокус; • Мають знання сучасної науки і техніки; • Здорові фізично і психічно; • І найголовніше, мають соціальний досвід для автономного прийняття рішень, вибору поведінки, професії, партнери, значення, і т. д.
 15. Проблеми з якими стикаються вчителі: • Зречення батьківського виховання в деяких сім’ях; • Соціальне сирітство та бродяжництво; • Крихітні пропозиції безкоштовного дозвілля; • Проблема працевлаштування підлітків; • Поширення дитячого алкоголізму, наркотиків, злочинності..
 16. Завдання вчителя: • Оптимально особистий підхід, поєднання поваги і вимог. • Тимчасова діагностика, яка визначає потреби соціалізуючих дій. • Виховання у підлітків впевненості у собі, формування досвіду керування своєю поведінкою. • Оптимізація соціальної поведінки дітей. • Використання різних інтерактивних методів: ігрових, проблемних, комунікативних.
 17. Рівень соціальної адаптивності учнів 8,7% високий 91,3% середній
 18. Рівень автономності дітей у школі 4,3% 39,1% 56,6% високий середній низький
 19. Рівень соціальної активності 17,6% високий 26% 56,4% середній низький
 20. Рівень моральності учнів високий 52,2% 47,8% середній
 21. Проблеми та рішення ПРОБЛЕМА: Дані, отримані в результаті проведених досліджень, говорять про те, що існуючі у нашій педагогічній практиці підходи не сприяють процесу соціалізації учнів. РІШЕННЯ: Розробити єдину програму соціалізації учнів, з урахуванням принципів неперервності, кінцевим продуктом, яких стане соціально зріла особистість, морально і психологічно готова до самостійного життя і мотивована на самореалізацію і самоактуалізацію в умовах сучасногго суспільства

Notes de l'éditeur

 1. При наличии более одной проблемы дублируйте этот слайд по мере необходимости.Этот слайд и связанные с ним слайды при необходимости можно переместить в приложение или скрыть.
Publicité