Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
SOFT SKILLSFOR PROJECT MANAGERS
Στόχοι• Να αντιληφθούμε την αξία του ανθρώπινου παράγοντα στην ποιότητα των έργων• Ν’ αναπτύξουμε τις ιδιαίτερες διοικητ...
Σύντομη Ιστορική Αναδρομή…• 1950: πρωτοεμφανίζεται η έννοια του PM• 1950-1960: τεχνικές σχεδιασμού και ελέγχου σε χρον/μα ...
Τι κάνει τα έργα διαφορετικά?• Τα διακριτικά τους μέρη (αρχή & τέλος, κύκλος ζωής, μη επαναλαμβανόμενα, περιορισμοί: χρόν...
Τι είναι “Project Management”?“ είναι η εφαρμογή γνώσεων,δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικώνστις δράσεις ενός έργου προκειμ...
Διοίκηση Ανθρώπινου δυναμικούκαθ’όλη τη διάρκεια ζωής του έργουΕκκίνηση του έργου – Συλλογή απαιτήσεων – Συγκέντρωση πλη...
Τι είναι η “Ηγεσία” στη Διοίκηση       Έργων?Πολλά από τα εργαλεία και τις τεχνικές διοίκησηςέργων είναι εξειδικευμ...
Ο ικανός Project ManagerΔιακρίνεται από:• Γνώσεις (PMBOK, αντίληψη περιβάλλοντος του έργου, κανόνες, νόμοι, περιορισμοί,...
Τι κάνει ένας manager :     Τι κάνει ένας ηγέτης :• Προετοιμάζει πλάνα δράσεις, • Βάζει την κατεύθυνση, προϋπ/σμούς,...
Διαπροσωπικές δεξιότητες            PMBOK® Guide – Fourth Edition, Appendix G•  Ηγεσία•  Ανάπτυξη ομάδων•  Π...
Αξίες, Όραμα, Αποστολή,      Στρατηγική• Ξεκινήστε με Αξίες και Όραμα• Για την Αποστολή «Σηκώστε τα μανίκια»• Στρατ...
Στρατηγικός Σχεδιασμός               Ικανοποίηση       ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ       ΕΠΙΤΥΧΙΑΣS.M.A.R.T.  ...
Επιχειρησιακή και Στρατηγική       Ευθυγράμμιση    Organizational AlignmentΗ πλήρης ευθυγράμμιση απαιτεί: ηανώτ...
Διεργασίες Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού του Έργου                      PMBOK® Guide• Προγραμματ...
Τα αποτελέσματα αυτής της     Διεργασίας• Αποσαφήνιση Ρόλων και Ευθυνών• Οργανόγραμμα του έργου• Σχέδιο διαχείρισης τ...
Αναγνώριση και Συστήματα     Αμοιβών• Ο PM θα πρέπει ν’ αναρωτηθεί για το τόπο που θα παρακινήσει και θ’ ανταμείψει ...
ΠολυπολιτισμικότηταΕγρήγορση επί του θέματος είναι απαραίτητη καθώς:• Οι συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς φέρνουν ...
Αποτελεσματική ανάθεση      εργασιών1. Βοηθείστε τους να καταλάβουν τι έχουν να  κερδίσουν (W.I.I.I.F.M.)2. Προσδιο...
Το δέσιμο της ομάδας - Στάδια• Γνωριμία (Forming)• Σύγκρουση (Storming)• Επικοινωνία (Norming)• Συνεργασία (Performing)• Δ...
Διαμόρφωση ομάδας έργου• Αναγνωρίζουμε δομή και σύνθεση• Ορίζουμε τρόπους, μέσα, συχνότητα επικοινωνίας• Ξεκαθαρίζουμε ρ...
Διατήρηση της συνοχής της      ομάδας• Ενέργειες ενδυνάμωσης από την εκκίνηση ως το κλείσιμο του έργου• Εκπαίδευση ό...
Ανάπτυξη της Ομάδας : Εκπαίδευση• Στόχος στης ανάπτυξης της ομάδας έργου είναι τα μέλη της να συνεργάζονται αποτελεσματικ...
Διοίκηση Ομάδας ΈργουΗ Αποτελεσματική Διοίκηση περιλαμβάνει :• Παρατήρηση και συζήτηση• Χρήση μητρώου συμβάντων• Διαφανή Α...
Αξιολόγηση των Επιδόσεων της      ΟμάδαςΗ αποτελεσματικότητα της ομάδας αξιολογείται καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ...
Εποικοδομητική Κριτική• Μιλάμε στους ανθρώπους όχι για αυτούς• Εστιάζουμε στα γεγονότα και όχι σε προσωπικά χαρακτηριστικ...
Επιρροή• Διοικείτε δια του παραδείγματος και ακολουθείστε τις δεσμεύσεις σας• Ξεκαθαρίστε πως θα λαμβάνονται οι αποφάσει...
Επιρροή & Εξουσία “Πως κερδίζεις τη συνεργασία της ομάδας και των stakeholders?”  the PM “power”• Δύναμη που απορρέει από...
Ηγεσία“Η ικανότητα να φέρνεις αποτελέσματα μέσα από άλλους”• Στοιχεία κλειδιά : σεβασμός και εμπιστοσύνηΟ PM είναι υπεύθυ...
Το ηγετικό στυλΤο στυλ είναι το προϊόν1. Των στάσεων απέναντι στον άνθρωπο2. Της εξουσίας που κατέχει και  χρησιμοποιεί3....
Στυλ συμπεριφοράς του Ηγέτη• Αυταρχικό (άσκηση εξουσίας & υπακοή)• Πειστικό (άνθρωποι-αποτελέσματα σε ισορροπία)• Ανθρωπι...
Το μοντέλο των Tannenbaum &        Περιοχή χρήσης                 Schmidt             ...
Στυλ Ηγεσίας στα Έργα Διαφωνία         «Κατά περίπτωση» Ηγεσία            περίπτωση»         ...
Οι Επιπτώσεις των διαφόρωνΗγετικών Στυλ Συμπεριφοράς   & Διοίκησης στους    υφισταμένους
Ο Αυταρχικός    Προσανατολισμός1. Αισθάνονται προσβολή και αδικία2. Γίνονται οκνηροί, απαθείς, αδιάφοροι3. Παράγουν μό...
Πειστικός Προσανατολισμός • Ο υφιστάμενος γνωρίζει ότι η  επιχείρηση εκτός από το κέρδος  επιδιώκει και την ικανοποίηση ...
Ανθρωπιστικός      Προσανατολισμός• Επιδιώκει τη σύμπνοια μεταξύ των μελών• Η επικοινωνία γίνεται ελεύθερα• Διευκολύν...
Δημοκρατικός    Προσανατολισμός• Σκοποί υφισταμένου και οργανισμού συμπράττουν και συμπληρώνονται• Το άτομο είναι αυθ...
Χαλαρός     Προσανατολισμός• Αίσθημα απομόνωσης, σύγχυσης• Ανάγκη για επιβίωση, ικανοποίηση του «εγώ»• Η ανάληψη ευθυ...
Θεωρία του “Κύκλου ΖωήςΗγεσίας” ή “Ηγετικό Στυλ με βάσητην ωριμότητα των υφισταμένων” “Situational Leadership Theory”  ...
ΞΕΡΕΙ           ΞΕΡΕΙ             Υψηλή                     ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ     ...
Παρακίνηση• Η απόδοση και το επίπεδο δέσμευσης της ομάδας έργου είναι άμεσα συνδεδεμένη με το βαθμό παρακίνησής τους• Ο ...
Θεωρίες Παρακίνησης• Περιεχόμενο       • Process – Maslow : Ιεράρχηση   – McGregor’s: Θεωρία  Αναγκών     ...
Συνοψίζοντας…       Παρακίνηση     «Μια πολύπλοκη τέχνη»• Βοηθείστε τους να βρίσκουν νόημα σε ό,τι κάνουν• Βοηθ...
Βοηθείστε τους να βρουν        νόημα• Δείτε τους υπαλλήλους σαν τους πελάτες σας• Ακούστε τους• Ενημερώστε τους, δ...
Ενισχύστε τα προσόντα τους• Απευθυνθείτε στην υπερηφάνεια τους, αναγνωρίστε την αξία της εργασίας τους για την επιβίωση ...
Καλλιεργείστε τη δέσμευση• Ενεργοποιείστε τους εστιάζοντας στις δυνατότητες παρά στα προβλήματα• Γνωρίστε τους τους θεμελ...
ΟμάδεςΤο σύνολο δύο ή περισσοτέρων ατόμων που – έχουν κοινά χαρακτηριστικά ή/και  ενδιαφέροντα, – σαφείς ρόλους – αλλ...
Ομάδες – Διάκριση      • Ο προϊστάμενος (project manager, group leader, etc)      είναι ο άνθρωπος/”κλειδί” με έ...
Μετάβαση της ομάδας από τη θέση   “Group” στην “Team”                                 ...
Οι διαφορετικές έννοιες των      ρόλων• Προσδοκώμενος ρόλος – job description• Αντιλαμβανόμενος ρόλος• Παιζόμενος ρόλ...
Ρόλοι και συμπεριφορές   των μελών της ομάδας• Συμπεριφορά (Team Role): όταν ένα μέλος λέει ή κάνει κάτι, γιατί το κά...
Η παγίδα…  Όταν γνωρίζουμε το ρόλο κάποιου, που υποδηλώνεται συχνά με τον τίτλο  του ή το έργο που του έχει ανατεθεί, ...
BELBIN® Σύνοψη Εργασιακών ΤύπωνΕργασιακός Τύπος          Συνεισφορά                 Επιτρεπτές Α...
Η “συνταγή” Belbin για   επιτυχημένες ήαναποτελεσματικές ΟμάδεςΕπιτυχημένες / αποτελεσματικές θεωρούνται οι ομάδες που...
Η “συνταγή” Belbin για   επιτυχημένες ήαναποτελεσματικές ΟμάδεςΟι αναποτελεσματικές ομάδες συνήθως έχουν σημαντικές αν...
Δυναμική των ομάδων• Τα άτομα μετέχοντας σε ομάδες αλλάζουν συμπεριφορά, στάση και στόχους• Η ομάδα έχει τη δική της προσ...
Αποτελεσματικότητα της ομάδαςΜια ομάδα είναι αποτελεσματική όταν• Επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα απόδοσης (εκπλήρωση στόχων πο...
Θωράκιση της ομάδαςΟργάνωση με τρόπο που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών• Εμπιστοσύνη• Συνεργασία• Συνεκτικότητα
Ανάπτυξη εμπιστοσύνης• Σωστή επικοινωνία (έγκαιρη, πλήρης…)• Αντικειμενική και αξιόπιστη ανατροφοδότηση• Υποστήριξη και ...
Αύξηση συνεκτικότητας• Η συνεκτικότητα επηρεάζεται από τη συχνότητα αλληλεπίδρασης, το μέγεθος, την ομοιογένεια των μελώ...
Η ανθρώπινη Συμπεριφορά                    Υποθέσεις       Φίλτρα   Αντιλήψεις  Προσδοκίες  ...
• Η πνευματική ή ψυχική προδιάθεση απέναντι σε Στάση   πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις.      • Είναι θετική, αρνητ...
Myers – Briggs Type Indicator• Μετρά το διαφορετικό τρόπο που ο καθένας χρησιμοποιεί την αντίληψη (perception) και την κρ...
Myers – Briggs PreferencesExtraversion  Energy    Introversion Sensing   Information  iNtuition Thinking   D...
NF          ENFJ        INFJ       INTJ      ENTJ       NT         Υπευθυνότη...
Επικοινωνία• Η σπουδαιότερη αιτία επιτυχίας ή αποτυχίας των έργων• Λαμβάνει χώρα μεταξύ της ομάδας έργου, του ΡΜ και όλω...
Εμπλεκόμενοι - StakeholdersΆμεσα εμπλεκόμενοι (ιδιοκτήτης, χρηματοδότης, PM,διευθυντές τμημάτων, ανώτερη διοίκηση, πελάτε...
Εμπλεκόμενοι - StakeholdersΓια τον έμπειρο ΡΜ μέρος της οργάνωσης του έργου αποτελούν και οι κάθε είδους εμπλεκόμενοι – εσ...
Διαχείριση των Stakeholders• Προσδιορίστε τα ενδιαφερόμενα μέρη• Αξιολογήστε τη δέσμευσή τους• Εκτιμήστε την ισχύ τους για...
Μητρώο ενδιαφερομένων μερών, τωνενδιαφερόντων τους και της επιρροή τους           Τρέχουσα         Πιθαν...
Άλλοι πίνακες απεικόνισης                   High• Power / Interest (level of authority / level of   ...
Αποτελεσματική επικοινωνίαΟ PM πρέπει να είναι ενήμερος για:•  Το στυλ επικοινωνίας της άλλης πλευράς•  Θέματα πολιτισμι...
Διεργασίες διαχείρισης της   επικοινωνίας του έργου• Αναγνώριση των εμπλεκομένων μερών• Σχεδιασμός επικοινωνιών (σε ποιο...
Επικοινωνιακές Δεξιότητες• «Επικοινωνία» δεν θεωρείτε ότι συμβαίνει αν ο δέκτης δεν κατανοήσει το μήνυμα• Με άλλα λόγια, ...
Επικοινωνίαείναι η τέχνη ... του •  να μιλάς •  ν’ ακούς •  να παρατηρείς •  να εκφράζεσαι   γραπτά &   προφ...
Το κρίσιμο σημείο τωνεπικοινωνιακών προβλημάτων    Οι αποτυχίες στο χώρο   εργασίας οφείλονται σε κακή   ή/και αρν...
Κακή επικοινωνίαυποθέτουμε ότι καταλάβαμε  αυτό που εννοεί ο άλλος
Αρνητική ΕπικοινωνίαH τάση του ατόμου αφού «ακούσει» κάποιον, μετά να πει αυτά που θα  έλεγε έτσι και    αλλιώς
Οι «διαστάσεις» της      επικοινωνίας• Γραπτή ή προφορική• Ακουστική ή λεκτική• Εσωτερική εντός της επιχείρησης, εξω...
Πόσο αποτελεσματικά γίνεται;Χάνουμε το• 55% του νοήματος με τη χρήση του τηλεφώνου• 93% στην γραπτή επικοινωνία (e-mails)
Ποιότητα Μηνύματος• Σαφήνεια – Ακρίβεια, να γίνεται εύκολα αντιληπτό χωρίς δυσνόητες ή διφορούμενες έννοιες• Πληρότητα, ...
«Ακρόαση» το σημαντικότερο  κομμάτι της επικοινωνίαςΟι τεχνικές ακρόασης δίνουν στον ΡΜ• Διορατικότητα για τις προβληματι...
Αποτελεσματική Ακρόαση• Παθητική Ακρόαση – Εξάλειψη των θορύβων που εμποδίζουν τον  πομπό να εκφραστεί και προκαλούν  ...
Αποτελεσματική Ακρόαση• Ενεργητική Ακρόαση : ο δέκτης βοηθά τον πομπό να εκφραστεί –  Ενθάρρυνση –  Έλεγχος / Ανατροφ...
Προβλήματα επικοινωνίας• Αντιλαμβάνεται κανείς αυτό που θέλει ν’ακούσει• Αγνόηση πληροφοριών που συγκρούονται με όσα ήδη...
Αντίσταση στην ΕπικοινωνίαΗ επικοινωνία πρέπει να είναι μια   «κερδίζω – κερδίζεις»  διαδικασία προκειμένου να μειώνο...
Στόχος στην επικοινωνία     Να κτίσουμε  γέφυρες επικοινωνίαςαπό το σημείο που βρίσκεται ο   άλλος στο δικό μας
Διαπραγματεύσεις• Ο ΡΜ διαπραγματεύεται με τον sponsor, τον πελάτη, τον προμηθευτή, τα μέλη της ομάδας έργου, τον λειτου...
Διαπραγματεύσεις1.  Σύλλεξε πληροφορίες για την άλλη πλευρά2.  Ξεκαθάρισε τις δικές σου προτεραιότητες,   ανάγκες και ...
Διαπραγματεύσεις7. Μην γίνεσαι συναισθηματικός, τα συναισθήματα  υπονομεύουν τη λογική8. Κατανόησε τη θέση της άλλης πλ...
Διαπραγματεύσεις12. Περιόρισε τις εναλλακτικές που προσφέρεις: «το Α  ή το Β;»13. Το ρίσκο δημιουργεί δύναμη όταν μπορεί...
Η χειραψία και τα μηνύματα που      εκπέμπει• Προϊστορικά χρόνια «κοίτα είμαι άοπλος μπορείς να με εμπιστευτείς»• Πρ...
Η χειραψία και τα μηνύματα      που εκπέμπει1. Δυνατή και σταθερή, κρατώντας ολόκληρο το χέρι  Το άτομο αντιλαμβάνε...
Η χειραψία και τα μηνύματα      που εκπέμπει3. Σφιχτή χειραψία, κουνώντας το χέρι του συνομιλητή  πάνω, κάτω ή πλαγ...
Η χειραψία και τα μηνύματα      που εκπέμπει6. Χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια για χειραψία  Η προθυμία του ατόμου να...
Διαπραγματεύσεις “εκτός      έδρας”• Επισκεφτείτε το χώρο από την προηγούμενη / προετοιμαστείτε• Κλείστε την πόρτα ...
Αποφύγετε τις ερωτήσεις      παγίδες• Πόσο κοστίζει? Ελέγχετε εσείς πότε θα συζήσετε αυτό το θέμα – Αυτό εξαρτάται...
Αποφύγετε τις ερωτήσεις       παγίδες• Γιατί είσθε καλύτεροι από τους ανταγωνιστές? Αναφερθείτε στον ανταγωνισμό με...
Αποφύγετε τις ερωτήσεις       παγίδες• Πώς να χειριστείτε ευαίσθητα θέματα – Διαμορφώστε ως ομάδα διαπραγμάτευσης κ...
Διαχείριση Συγκρούσεων• Είναι οι συγκρούσεις κακές?       ΟΧΙ• Πρέπει ν’ αναλωνόμαστε στην αναζήτηση των αιτιών της...
Λειτουργική / ΕποικοδομητικήΜη λειτουργική / Καταστρεπτική       J.Barney & R.Griffin, The Management of Organizati...
Συγκρούσεις• «Μια μορφή σχέσης μεταξύ ατόμων τα οποία πιστεύουν ότι έχουν ασυμβίβαστους σκοπούς»             ...
Κατηγορίες συγκρούσεων• Διαπροσωπικές / ΟμαδικέςΑπό οργανωτική σκοπιά• Ιεραρχικές• Λειτουργικές (διατμηματικές)• Επιτελικώ...
Τύποι Συγκρούσεων• Ανάθεση πολλών ρόλων σε άτομο που κατέχει ένα ρόλο (intrarole conflict) από αδυναμία ικανοποίησης όλω...
Πηγές συγκρούσεων•  Κακή Επικοινωνία•  Δομή οργανισμού•  Προσωπικότητα, αυτοαντίληψη, προσδοκίες•  Ανθρώπινη κρίση (γν...
Ανάλυση Διαπροσωπικών       Συγκρούσεων         Αποκάλυψη                          ...
Στυλ Διευθέτησης   Α        Β            Α      Β   Στυλ Αποφυγής              Σ...
Τεχνικές Αντιμετώπισης Υψηλό    Τεχνική          Τεχνική Συνεργασίας       Ανταγωνισμού        ...
Διαδικασία επίλυσης προβλημάτων• Βρείτε την αιτία του προβλήματος όχι μόνο το σύμπτωμα• Αναλύστε το πρόβλημα• Αναγνωρίστε...
Επαγγελματική Εξουθένωση    (Burnout)«Αναλώνομαι προοδευτικά εν των ένδον μέχρι του σημείου της απανθράκωσης»     ...
Τι είναι η επαγγελματική      εξουθένωση?• Πολυδιάστατο ψυχολογικό σύνδρομο – Συναισθηματική εξάντληση – Σωματική ε...
Συμπτώματα• Ένταση, ευερεθιστότητα, γκρίνια και επιθετικότητα• Αντικειμενοποίηση του πελάτη• Έλλειψη φυσικής και συναισθη...
Παράγοντες που την προκαλούν• Υπερβολικές απαιτήσεις και υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό• Κακές σχέσεις με ανωτέρους, συν...
«Ιδανικοί Υποψήφιοι»• Ιδιαίτερα ευσυνείδητοι• Έχουν υπερβολικές προσδοκίες• Θέτουν μη ρεαλιστικούς στόχους• Δυσκολεύονται ...
Θυμός
Θυμός• Ορίζεται ως ένα δυνατό πάθος ή συναίσθημα δυσαρέσκειας που προκαλείται όταν κάποιος πληγωθεί• Επίσης ως ένα δυνατ...
Θυμός• Όταν θυμώνουμε το σώμα μας ετοιμάζεται για άμυνα ή επίθεση• Κάνουμε σκέψεις εκδίκησης και αναλογιζόμαστε την αδικ...
Γνωστικές λειτουργίες του θυμού• Θέλω κάτι …• Δεν έγινε αυτό που ήθελα και αισθάνομαι απογοητευμένος• Είναι φρικτό να μην...
Σωματικές λειτουργίες•  Τρέμουλο•  Μυϊκή σύσπαση•  Σφιγμένα δόντια•  Πλάκωμα στο στήθος•  Ένταση στη φωνή•  Σφιγμένε...
Τρόποι εκδήλωσης• Αλλαγή στη συμπεριφορά – Μη κατευθυνόμενος θυμός – Μη εστιασμένη εξωτερίκευση θυμού – Συσσώρευση / κα...
Αποτελέσματα θυμού• Ατομικά – Σωματικές ασθένειες• Εργασιακά – Ρήξη εργασιακών σχέσεων• Κοινωνικά – διαδηλώσεις
Διαχείριση Θυμού• Είναι απόλυτα κατανοητό να αισθανόμαστε ενίοτε θυμό• Η τακτική παρουσία θυμού ή η παντελής απουσία του...
Τεχνικές διαχείρισης θυμού1. Αναγνώριση άγχους πριν γίνει θυμός2. Αναγνώριση του θυμού / εξάσκηση  της γνωστικής λειτουργ...
Τεχνικές διαχείρισης θυμού3. Γνωστική αναδόμηση –  Αναγνωρίζουμε τις σκέψεις που   δημιουργούν το θυμό –  Επιλέγουμ...
Τεχνικές διαχείρισης θυμού5. Αναμονή και ετοιμασία για γεγονότα  θυμού μέσω νοερής απεικόνισης – Φανταζόμαστε τον εαυτό ...
Τεχνικές διαχείρισης θυμού7. Προσαρμογή προσδοκιών –  Συχνά ο θυμός προέρχεται από τη διαφορά   μεταξύ των προσδοκιών...
Άγχος• Εμφανίζεται όταν οι απαιτήσεις ξεπερνούν τις ικανότητες ανταπόκρισης• Είναι υποκειμενικό και εξαρτάται από την ...
Distress / Eustress
Αρνητικές συνέπειες για τον      εργαζόμενο• Επιβάρυνση σωματικής και ψυχικής υγείας• Εκνευρισμός, αδυναμία χαλάρωση...
Αρνητικές συνέπειες για την       επιχείρηση• Αύξηση απουσιών / αποχωρήσεων• Ανάγκη συχνής αλλαγής / αντικατάστασης...
Διαχείριση Άγχους• Το άγχος δεν είναι ασθένεια όταν όμως είναι έντονο και διαρκές μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας
Τρόποι πρόληψης και Διαχείρισης1. Ασκήσεις ελέγχου –  διαφραγματική αναπνοή –  τεχνικές μυϊκής χαλάρωσης (σωματικός  ...
Πρόληψη / Διαχείριση3. Συνήθης γνωστικές στρεβλώσεις –  Υπεργενίκευση –  Υπερεκτίμηση –  Καταστροφέας –  Το φιλτρά...
Πρόληψη / Διαχείριση4. Εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας –  Εγώ-μήνυμα –  Αποφυγή γενικεύσεων –  Σαφήνεια στο λόγο –...
Διαχείριση Χρόνου
Time Management• Οργανώστε σκέψεις, χρόνο και χώρο• Ξεχωρίστε σημαντικά και επείγοντα και βάλτε προτεραιότητες• Βάλτε ένα...
Αποτελεσματικές συναντήσεις• Αποτελεί επένδυση ή δαπάνη? Τι ROI προσφέρει?• Είναι πράγματι απαραίτητο?• Προετοιμάστε και κ...
Οφέλη της διαχείρισης χρόνου  •  Έλεγχος άγχους  •  Ισορροπημένη ζωή  •  Αύξηση παραγωγικότητας  •  Καθορισμός προ...
Συναισθηματική Νοημοσύνη     Εξώφυλλο από το βιβλίο της     Jill Dann “Συναισθηματική Νοημοσύνη”
Τι είναι η ΣΝ ή EQ ?• Η ικανότητα ή/και δεξιότητα να αντιλαμβάνεσαι, να αξιολογείς και να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματα ...
Τι είναι η ΣΝ ή EQ ?• 1990 : Peter Salovey, JohnMayer• 1995 : Daniel Goleman, “Why EQ is more important than IQ”, best se...
Συναισθήματα
Διαπροσωπική /    Ενδοπροσωπική ΣΝ• Διαπροσωπική ΣΝ: η ικανότητα να επικοινωνείς, να παρακινείς, να εμπνέεις και γενι...
Goleman’s Framework ofEmotional Competencies         An on-going          journey
Essential skills for project managers
Essential skills for project managers
Essential skills for project managers
Essential skills for project managers
Essential skills for project managers
Essential skills for project managers
Essential skills for project managers
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Essential skills for project managers

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Essential skills for project managers

 1. 1. SOFT SKILLSFOR PROJECT MANAGERS
 2. 2. Στόχοι• Να αντιληφθούμε την αξία του ανθρώπινου παράγοντα στην ποιότητα των έργων• Ν’ αναπτύξουμε τις ιδιαίτερες διοικητικές δεξιότητες του manager / ηγέτη – Παρακίνηση – Ανάπτυξη Ομάδας – Διαχείριση Συγκρούσεων – Επικοινωνία• Να εξοικειωθούμε με τεχνικές ανίχνευσης, διαχείρισης και ικανοποίησης των απαιτήσεων όλων των εμπλεκομένων• Ν’ αντιληφθούμε τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης και τη σχέσης της με την αποτελεσματικότητα των έργων
 3. 3. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή…• 1950: πρωτοεμφανίζεται η έννοια του PM• 1950-1960: τεχνικές σχεδιασμού και ελέγχου σε χρον/μα και προϋπολογισμούς αναπτύσσονται για μεγάλα έργα κατασκευαστικά και αεροναυπηγικής• 1970: εκλεπτυσμένες τεχνικές διαχείρισης έργων για έργα κυβερνητικά, βιομηχανίας, έρευνας και ανάπτυξης• 1980 & 1990 : εταιρίες πληροφορικής προσφέρουν λογισμικό για τον σχεδιασμό και τον έλεγχο του χρον/τος και του προϋπολογισμού των έργων• 2000: τεχνικές ανάλυσης κινδύνων σύνθετων έργων αρχίζουν να εφαρμόζονται και σε απλούστερα έργα• 2011: δεξιότητες επικοινωνίας και ηγεσίας αναγνωρίζονται ως έχουσες εξέχουσα θέση στην επιτυχία των έργων
 4. 4. Τι κάνει τα έργα διαφορετικά?• Τα διακριτικά τους μέρη (αρχή & τέλος, κύκλος ζωής, μη επαναλαμβανόμενα, περιορισμοί: χρόνος, κόστος, ποιότητα)• Οι ομάδες εργασίας• Το γεγονός ότι οι ΡΜs δεν είναι πάντα οι υψηλότεροι στην ιεραρχία• Οι PMs είναι οι απόλυτα υπεύθυνοι και υπόλογοι για το αποτέλεσμα του έργου
 5. 5. Τι είναι “Project Management”?“ είναι η εφαρμογή γνώσεων,δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικώνστις δράσεις ενός έργου προκειμένουνα επιτευχθούν οι απαιτήσεις τουέργου. Επιτυγχάνεται από τονκατάλληλο συνδυασμό και εφαρμογή42 ομάδων διεργασιών διοίκησης.” PMBOK® Guide – Fourth Edition, p. 6
 6. 6. Διοίκηση Ανθρώπινου δυναμικούκαθ’όλη τη διάρκεια ζωής του έργουΕκκίνηση του έργου – Συλλογή απαιτήσεων – Συγκέντρωση πληροφοριών – Σύνταξη καταστατικού του έργουΣχεδιασμός του έργου – Εμπλοκή μελών της ομάδας έργουΕκτέλεση και παρακολούθηση του έργου – Διοίκηση – Λήψη αποφάσεωνΚλείσιμο του έργου – Έπαινος απόδοσης – Επικαιροποίηση της αποκτηθείσας γνώσης
 7. 7. Τι είναι η “Ηγεσία” στη Διοίκηση Έργων?Πολλά από τα εργαλεία και τις τεχνικές διοίκησηςέργων είναι εξειδικευμένες για το εν λόγω πεδίο.Ωστόσο, η γνώση και η εφαρμογή αυτών και μόνοδεν αρκεί.Ο PM χρειάζεται να διαθέτει ηγετικές ικανότητεςπροκειμένου να συντονίσει τους συμμετέχοντεςστην ομάδα έργου με όραμα, στρατηγική καιαποφασιστικότητα και να οδηγήσει το έργο σταβέλτιστα αποτελέσματα.
 8. 8. Ο ικανός Project ManagerΔιακρίνεται από:• Γνώσεις (PMBOK, αντίληψη περιβάλλοντος του έργου, κανόνες, νόμοι, περιορισμοί, κλπ)• Επιδόσεις (τι είναι σε θέσει να επιτύχει ενόσω εφαρμόζει τη γνώση)• Προσωπικότητα (συμπεριφορά, στάση, διαπροσωπική επικοινωνία)
 9. 9. Τι κάνει ένας manager : Τι κάνει ένας ηγέτης :• Προετοιμάζει πλάνα δράσεις, • Βάζει την κατεύθυνση, προϋπ/σμούς, βάζει στόχους αναπτύσσει το όραμα και για το μέλλον διαμορφώνει τη στρατηγική• Διασφαλίζει ότι ο οργανισμός αλλαγής για την όδευση προς το θα επιτύχει τους στόχους του όραμα με την κατάλληλη οργάνωση • Ευθυγραμμίζει τους ανθρώπους και στελέχωση προς την κατεύθυνση που έχει• Επιβεβαιώνει ότι τα πλάνα οριστεί και στέκει δίπλα τους για ολοκληρώθηκαν με επιτυχία να καλλιεργήσει τη δέσμευσή ελέγχοντας ρις εκτελεσθείσες τους εργασίες και επιλύοντας • Παρακινεί και εμπνέει τους προβλήματα ανθρώπους βασιζόμενος στις δικές τους ανάγκες, αξίες και συναισθήματα
 10. 10. Διαπροσωπικές δεξιότητες PMBOK® Guide – Fourth Edition, Appendix G• Ηγεσία• Ανάπτυξη ομάδων• Παρακίνηση• Επικοινωνία• Επηρεασμός• Λήψη αποφάσεων• Πολυπολιτισμική ετοιμότητα• Διαπραγματεύσεις
 11. 11. Αξίες, Όραμα, Αποστολή, Στρατηγική• Ξεκινήστε με Αξίες και Όραμα• Για την Αποστολή «Σηκώστε τα μανίκια»• Στρατηγική: Σχεδιάστε την επιτυχία σας• Ηγηθείτε αξιοποιώντας τα όλα Laurence Holpp, Managing Teams, 1999
 12. 12. Στρατηγικός Σχεδιασμός Ικανοποίηση ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣS.M.A.R.T. Επιλογή της κατάλληλης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟΧΟΣ Στρατηγικής Στάσης ΕΜΠΟΔΙΑ Αντιμετώπιση
 13. 13. Επιχειρησιακή και Στρατηγική Ευθυγράμμιση Organizational AlignmentΗ πλήρης ευθυγράμμιση απαιτεί: ηανώτερη διοίκηση, οι διευθυντές, οιπροϊστάμενοι, οι εργαζόμενοι –ΟΛΟΙ – να συσχετίζονται με τρόποπου ν’ αντανακλά τις Αξίες και τηνΑποστολή του Οργανισμού.Η Ηγεσία είναι επιρροή καιεπηρεάζουμε μοντελοποιώντας,καθοδηγώντας και εκπαιδεύοντας,με τις πράξεις μας. Stephen Covey, 1996
 14. 14. Διεργασίες Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού του Έργου PMBOK® Guide• Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού• Απόκτηση Ομάδας έργου: έλεγχος διαθεσιμότητας και απόκτηση του κατάλληλων• Ανάπτυξη Ομάδας έργου: βελτίωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των μελών για την βελτίωση της ποιότητας του έργου• Διοίκηση Ομάδας έργου: παρακολούθηση της απόδοσης, παροχή ανατροφοδότησης, επίλυση προβλημάτων, συντονισμός αλλαγών
 15. 15. Τα αποτελέσματα αυτής της Διεργασίας• Αποσαφήνιση Ρόλων και Ευθυνών• Οργανόγραμμα του έργου• Σχέδιο διαχείρισης της στελέχωσης (αξιοποίηση εσωτερικών εργαζόμενων ή πρόσληψη νέων, κόστος ανά απαιτούμενο επίπεδο εμπειρίας, ανάγκες εκπαίδευσης, κλπ)• Διαπραγμάτευση για την απόκτηση των πόρων (εντός του οργανισμού ή σε επίπεδο συμβάσεων)• Αναγνώριση και ανταμοιβές
 16. 16. Αναγνώριση και Συστήματα Αμοιβών• Ο PM θα πρέπει ν’ αναρωτηθεί για το τόπο που θα παρακινήσει και θ’ ανταμείψει όχι την ομάδα αλλά το κάθε μέλος της ξεχωριστά.• Ο PM οφείλει να γνωρίζει τι είναι αυτό που ο κάθε εμπλεκόμενος (stakeholder) επιθυμεί να λάβει από το έργο σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.
 17. 17. ΠολυπολιτισμικότηταΕγρήγορση επί του θέματος είναι απαραίτητη καθώς:• Οι συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς φέρνουν τον ΡΜ σε επαφή με εσωτερικούς και εξωτερικούς stakeholders από διαφορετικές κουλτούρες• Υφίσταται διαφορετικότητα σε συνήθειες, κανόνες, αλλά και προσδοκίες των ανθρώπων που εμπλέκονται
 18. 18. Αποτελεσματική ανάθεση εργασιών1. Βοηθείστε τους να καταλάβουν τι έχουν να κερδίσουν (W.I.I.I.F.M.)2. Προσδιορίστε το αποτέλεσμα και όχι τις εργασίες3. Ορίστε κανόνες & όρια KAI Συμφωνείστε τα επίπεδα ικανοποίησης4. Ζητείστε ένα πλάνο δράσης5. Ξεκαθαρίστε τα σκοτεινά σημεία και προετοιμαστείτε για τα απρόβλεπτα6. Παρακολουθείτε διακριτικά
 19. 19. Το δέσιμο της ομάδας - Στάδια• Γνωριμία (Forming)• Σύγκρουση (Storming)• Επικοινωνία (Norming)• Συνεργασία (Performing)• Διάλυση (Adjourning)
 20. 20. Διαμόρφωση ομάδας έργου• Αναγνωρίζουμε δομή και σύνθεση• Ορίζουμε τρόπους, μέσα, συχνότητα επικοινωνίας• Ξεκαθαρίζουμε ρόλους και υπευθυνότητες• Συναποφασίζουμε κανόνες και όρους συνεργασίας
 21. 21. Διατήρηση της συνοχής της ομάδας• Ενέργειες ενδυνάμωσης από την εκκίνηση ως το κλείσιμο του έργου• Εκπαίδευση όπου απαιτείται• Διαφανής αξιολόγηση και ανταμοιβή• Εμπλοκή όλων κατά τον σχεδιασμό• Αυτο-ανάπτυξη (ανάπτυξη ή βελτίωση δεξιοτήτων όπως : ενσυναίσθηση, επιρροή, δημιουργικότητα, διαπροσωπική επικοινωνία, διοίκηση ομάδων)
 22. 22. Ανάπτυξη της Ομάδας : Εκπαίδευση• Στόχος στης ανάπτυξης της ομάδας έργου είναι τα μέλη της να συνεργάζονται αποτελεσματικά και να βελτιώνονται οι επιδόσεις του έργου.• Η εκπαίδευση βοηθά τους ανθρώπους να γνωρίσουν τους εαυτούς τους, τους συνεργάτες τους και τον τρόπο που θα συνεργαστούν αποδοτικότερα.• Η εκπαίδευση μπορεί να είναι επίσημη ή ανεπίσημη και να περιλαμβάνει : – Καθοδήγηση (Coaching, Mentoring) – Computer-based or online – On-the-job – Classroom – Self Study
 23. 23. Διοίκηση Ομάδας ΈργουΗ Αποτελεσματική Διοίκηση περιλαμβάνει :• Παρατήρηση και συζήτηση• Χρήση μητρώου συμβάντων• Διαφανή Αξιολόγηση Επίδοσης• Διαχείριση συγκρούσεων που τα μέλη της ομάδας αδυνατούν ν’ αντιμετωπίσουν μόνα τους• Κατανόηση αναγκών καιπαρακίνηση
 24. 24. Αξιολόγηση των Επιδόσεων της ΟμάδαςΗ αποτελεσματικότητα της ομάδας αξιολογείται καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου:• Πως η ομάδα ξεκαθάρισε και συμφώνησε τους στόχους της?• Σε ποιο βαθμό έχει επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των ρόλων και ευθυνών των μελών?• Αναπτύχθηκαν αποτελεσματικές μέθοδοι συνεργασίας?• Η ομάδα προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση?• Γίνεται σωστή χρήση του χρόνου?• Ποιος είναι ο βαθμός της δικής σου ικανοποίησης από τη συνεργασία με αυτή την ομάδα?
 25. 25. Εποικοδομητική Κριτική• Μιλάμε στους ανθρώπους όχι για αυτούς• Εστιάζουμε στα γεγονότα και όχι σε προσωπικά χαρακτηριστικά• Προετοιμάζουμε ένα σενάριο το οποίο περιλαμβάνει: – Μια δήλωση «ΕΓΩ» – Συγκεκριμένη αναφορά στο συμβάν – Μελλοντικές προσμονές
 26. 26. Επιρροή• Διοικείτε δια του παραδείγματος και ακολουθείστε τις δεσμεύσεις σας• Ξεκαθαρίστε πως θα λαμβάνονται οι αποφάσεις• Χρησιμοποιείστε ένα ευέλικτο στυλ επικοινωνίας το οποίο θα προσαρμόζεται ανάλογα με το κοινό• Εφαρμόστε τη δύναμη εξουσίας που σας παρέχεται με δεξιοτεχνία και προσοχή• Σκεφτείτε στη βάση των μακρόπνοων συνεργασιών
 27. 27. Επιρροή & Εξουσία “Πως κερδίζεις τη συνεργασία της ομάδας και των stakeholders?”  the PM “power”• Δύναμη που απορρέει από τη θέση – Νόμιμη εξουσία – Δύναμη ανταμοιβής – Δύναμη τιμωρίας• Δύναμη που δικαίως κερδήθηκε – του Ειδικού (expert) – του Προτύπου (referent)
 28. 28. Ηγεσία“Η ικανότητα να φέρνεις αποτελέσματα μέσα από άλλους”• Στοιχεία κλειδιά : σεβασμός και εμπιστοσύνηΟ PM είναι υπεύθυνος για:• Τη δημιουργία και συντήρηση οράματος, στρατηγικής και επικοινωνίας• Την προώθηση της εμπιστοσύνης και την προώθηση της ομάδας• Να επηρεάζει, να καθοδηγεί, να παρακολουθεί• Να αξιολογεί επιδόσεις ομάδας και έργου
 29. 29. Το ηγετικό στυλΤο στυλ είναι το προϊόν1. Των στάσεων απέναντι στον άνθρωπο2. Της εξουσίας που κατέχει και χρησιμοποιεί3. Του ενδιαφέροντος που δείχνει τόσο για την επίτευξη των στόχων όσο και για το βαθμό ικανοποίησης των ανθρώπων
 30. 30. Στυλ συμπεριφοράς του Ηγέτη• Αυταρχικό (άσκηση εξουσίας & υπακοή)• Πειστικό (άνθρωποι-αποτελέσματα σε ισορροπία)• Ανθρωπιστικό (έμφαση σε συναισθήματα και απόψεις ομάδας)• Δημοκρατικό (συμμετοχή των μελών στον καθορισμό συνθηκών και μεθόδων)• Χαλαρό (χαμηλή επιρροή και ενδιαφέρον) R.Lippitt, R.White, K.Lewin, 1930
 31. 31. Το μοντέλο των Tannenbaum & Περιοχή χρήσης Schmidt Περιοχή ελευθερίας εξουσίας από τον ηγέτη των υφισταμένωνΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πειστικός Δημοκρατικός Αυταρχικός Ανθρωπιστικός Χαλαρός Παίρνει Επιτρέπει Παρουσιάζει Παρουσιάζει αποφάσεις στους υφισταμένους τις ιδέες του το πρόβλημα και τις να ενεργήσουν και προκαλεί παίρνει ανακοινώνει στα όρια ερωτήσεις υποδείξεις ΔΙΑΤΑΖΕΙ που θέτει ΣΥΖΗΤΑ και αποφασίζει ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ η οργάνωση ΕΞΟΥΔΙΟΔΟΤΕΙ Παίρνει Παρουσιάζει Καθορίζει αποφάσεις δοκιμαστικές όρια και ζητά και τις αποφάσεις από την ομάδα «Πουλά» ΠΕΙΘΕΙ υποκείμενες ν’αποφασίσει σε αλλαγές ΖΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ
 32. 32. Στυλ Ηγεσίας στα Έργα Διαφωνία «Κατά περίπτωση» Ηγεσία περίπτωση» Ο ηγέτης θα δοκιμάσει ΟΛΑ τα στυλ ΗγεσίαςStakeholders Οραματιστής Ηγεσία ως Αναδυόμενη Ιδιότητα Υποστήριξη από ειδικούς, εύρος ηγετικού στυλ από Οραματιστής Αποδοχή έως Δημοτικός Κατευθυντική Ηγεσία μέσω ελέγχου, οργάνωσης προγραμματισμού κλπ Ξεκάθαροι Βεβαιότητα / Σαφήνεια Δράσης Κίνδυνοι Στόχοι
 33. 33. Οι Επιπτώσεις των διαφόρωνΗγετικών Στυλ Συμπεριφοράς & Διοίκησης στους υφισταμένους
 34. 34. Ο Αυταρχικός Προσανατολισμός1. Αισθάνονται προσβολή και αδικία2. Γίνονται οκνηροί, απαθείς, αδιάφοροι3. Παράγουν μόνο όσο εποπτεύονται4. Αποξενώνονται αφού δεν έχουν πραγματική επαφή με τους διοικούντες και δεν νοιώθουν μέλη του οργανισμού5. Η απογοήτευση συχνά οδηγεί σε επιθετική συμπεριφορά
 35. 35. Πειστικός Προσανατολισμός • Ο υφιστάμενος γνωρίζει ότι η επιχείρηση εκτός από το κέρδος επιδιώκει και την ικανοποίηση των μελών της γι’ αυτό συνεργάζεται για να διατηρήσει τη σχέση • Καθώς δεν εμπλέκεται στη διαμόρφωση κάνει μόνο ότι είναι απαραίτητο – όπως στο αυταρχικό στυλ
 36. 36. Ανθρωπιστικός Προσανατολισμός• Επιδιώκει τη σύμπνοια μεταξύ των μελών• Η επικοινωνία γίνεται ελεύθερα• Διευκολύνει την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών σχέσεων• Τα μέλη τείνουν ν’αποφεύγουν τις διαφωνίες και τα αρνητικά συναισθήματα• Επιτυγχάνονται σχέσεις αποδοχής και αρμονίας
 37. 37. Δημοκρατικός Προσανατολισμός• Σκοποί υφισταμένου και οργανισμού συμπράττουν και συμπληρώνονται• Το άτομο είναι αυθόρμητο & αυτενεργεί• Συχνά προκύπτουν καινοτομίες• Δεν ενεργούν από υποχρέωση• Επιθυμούν να συμβάλλουν στην επιτυχία του οργανισμού• Αξιολόγηση με αντικειμενικό τρόπο
 38. 38. Χαλαρός Προσανατολισμός• Αίσθημα απομόνωσης, σύγχυσης• Ανάγκη για επιβίωση, ικανοποίηση του «εγώ»• Η ανάληψη ευθυνών είναι επιφανειακή• Επιδώσεις χαμηλές σε ποσότητα και ποιότητα• Η έλλειψη σαφήνειας στην όλη δομή του οργανισμού προκαλεί έλλειψη σαφών στόχων και προσδοκιών
 39. 39. Θεωρία του “Κύκλου ΖωήςΗγεσίας” ή “Ηγετικό Στυλ με βάσητην ωριμότητα των υφισταμένων” “Situational Leadership Theory” Hersey & Blanchard
 40. 40. ΞΕΡΕΙ ΞΕΡΕΙ Υψηλή ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΘΕΛΕΙΙκανότητα / Δεξιότητες Υποστηρίζει Εκχωρεί Coaching Περιορισμένη Διατάζει Εκπαιδεύει Mentoring ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΘΕΛΕΙ Περιορισμένη Υψηλή Παρακίνηση / Εμπιστοσύνη
 41. 41. Παρακίνηση• Η απόδοση και το επίπεδο δέσμευσης της ομάδας έργου είναι άμεσα συνδεδεμένη με το βαθμό παρακίνησής τους• Ο ΡΜ δημιουργεί ένα περιβάλλον που διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του έργου και ταυτόχρονα προσφέρει ικανοποίηση στα εμπλεκόμενα μέρη• Αλλά τι είναι αυτό που πραγματικά επιθυμούν?
 42. 42. Θεωρίες Παρακίνησης• Περιεχόμενο • Process – Maslow : Ιεράρχηση – McGregor’s: Θεωρία Αναγκών Χ και Υ – Herzberg’s: – Vroom’s: θεωρία των Παράγοντες Υγιεινής προσδοκιών και Παρακίνησης – McClelland’s: η θεωρία της Επίτευξης
 43. 43. Συνοψίζοντας… Παρακίνηση «Μια πολύπλοκη τέχνη»• Βοηθείστε τους να βρίσκουν νόημα σε ό,τι κάνουν• Βοηθείστε τους να αισθάνονται παραγωγικοί, να καταλάβουν τον αντίκτυπο της δουλειάς τους στη συνολική οικονομική απόδοση• Ενθαρρύνετε τα χαρακτηριστικά που αυξάνουν την απόδοση• Εμπνεύστε τους, κάντε τους να αισθάνονται σαν ιδιοκτήτες• Καλλιεργείστε τη δέσμευση• Επιλέξτε τα κατάλληλα κίνητρα & ανταμοιβές
 44. 44. Βοηθείστε τους να βρουν νόημα• Δείτε τους υπαλλήλους σαν τους πελάτες σας• Ακούστε τους• Ενημερώστε τους, δημιουργεί την παρακινητική αίσθηση ότι «σε αυτή την υπόθεση προσπαθούμε όλοι μαζί»• Δώστε τους θεμέλια καριέρας: τεχνική και λειτουργική ικανότητα, διοικητική ικανότητα, αυτονομία, ασφάλεια, αίσθηση εξυπηρέτησης, ικανότητα εξισορρόπησης εργασιακής-ιδιωτικής ζωής• Αναγνωρίστε τα σημεία που υπερτερούν και μην προσποιείστε ότι είστε καλύτεροι. Με την αλληλο- εκπαίδευση εξασφαλίζεται συνεχής μάθηση στην πράξη
 45. 45. Ενισχύστε τα προσόντα τους• Απευθυνθείτε στην υπερηφάνεια τους, αναγνωρίστε την αξία της εργασίας τους για την επιβίωση της επιχείρησης (ακόμη κι αν η οικονομική απόδοση είναι χαμηλή έμφαση δύναται να δοθεί σε ιστορία/παράδοση, συναδέλφους, προϊόντα, κλπ)• Εμπνεύστε εμπιστοσύνη (δείξτε συνέπεια) και εμπιστευτείτε τον εαυτό σας (νοιώστε εμπιστοσύνη όταν ασχολείστε με το άγνωστο) και τους άλλους.
 46. 46. Καλλιεργείστε τη δέσμευση• Ενεργοποιείστε τους εστιάζοντας στις δυνατότητες παρά στα προβλήματα• Γνωρίστε τους τους θεμελιώδεις στόχους της επιχείρησης και συζητείστε μαζί τους τη συμβολή των δικών τους στόχων στις στρατηγικές προσπάθειες της επιχείρησης• Εμπνεύστε τη μεταφορά γνώσεων και καλών πρακτικών• Βαθμιαία θα νοιώσουν υπεύθυνοι απέναντι σε συναδέλφους και στον οργανισμό – ως πραγματικοί ιδιοκτήτες
 47. 47. ΟμάδεςΤο σύνολο δύο ή περισσοτέρων ατόμων που – έχουν κοινά χαρακτηριστικά ή/και ενδιαφέροντα, – σαφείς ρόλους – αλληλοσυμπληρούμενες δεξιότητες – θεωρούν τους εαυτούς τους αμοιβαία υπεύθυνους και – αλληλεπιδρούν μεταξύ τους – για την επίτευξη κοινού στόχου
 48. 48. Ομάδες – Διάκριση • Ο προϊστάμενος (project manager, group leader, etc) είναι ο άνθρωπος/”κλειδί” με έναν αριθμό οπαδών • κάθε επικοινωνία περνά πάντα από αυτόν και δεν• Groups διευκολύνει τη ροή πληροφοριών • λαμβάνει όλες τις αποφάσεις, αλλά χωρίς δημιουργικότητα, πρόθεση για δέσμευση, διάθεση επίλυσης διαφορών • δεν αλληλεπιδρά με τα μέλη της ομάδας • Διάχυτη είναι η συμμετοχή και ενδυνάμωση• Teams • Τα μέλη διαθέτουν επαρκή εξουσία και αυτονομία στη λήψη αποφάσεων ρουτίνας • Τα μέλη αισθάνονται υπεύθυνα και υπόλογα για το έργο τους και αυτό λειτουργεί παρακινητικά
 49. 49. Μετάβαση της ομάδας από τη θέση “Group” στην “Team” High Performing Team Real Performance Impact Team Potential Team Working Group Pseudo Team Comfortable and Commitment to take the risks of low risk becoming a real team Team Effectiveness
 50. 50. Οι διαφορετικές έννοιες των ρόλων• Προσδοκώμενος ρόλος – job description• Αντιλαμβανόμενος ρόλος• Παιζόμενος ρόλος• «Σύγχυση ρόλου»: αναμενόμενου/αντιλαμβανόμενου• «Σύγκρουση ρόλου»: αντιλαμβανόμενου / παιζόμενου• Μειωμένη ικανοποίηση, πεσμένο ηθικό, δημιουργία άγχους, εκνευρισμού, αβεβαιότητας
 51. 51. Ρόλοι και συμπεριφορές των μελών της ομάδας• Συμπεριφορά (Team Role): όταν ένα μέλος λέει ή κάνει κάτι, γιατί το κάνει; Ποιος ο σκοπός του; Ποια η συμβολή του στην ομαδική επίτευξη του έργου; Επιδιώκει την κάλυψη προσωπικής ανάγκης;• Ρόλος (Functional Role): συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του έργου και περικλείει καθήκοντα, ευθύνες και συμπεριφορές.
 52. 52. Η παγίδα…  Όταν γνωρίζουμε το ρόλο κάποιου, που υποδηλώνεται συχνά με τον τίτλο του ή το έργο που του έχει ανατεθεί, μπορούμε να προβλέψουμε ένα μέρος της συμπεριφοράς του, ακόμα κι αν δεν γνωρίζουμε το ίδιο άτομο.Αν εκδηλώσει αντίθετη συμπεριφορά από την αναμενόμενη, δημιουργούνται σύγχυση και αρνητικά συναισθήματα.
 53. 53. BELBIN® Σύνοψη Εργασιακών ΤύπωνΕργασιακός Τύπος Συνεισφορά Επιτρεπτές Αδυναμίες Δημιουργικός, με φαντασία, ανορθόδοξος. Παραβλέπει τα δευτερεύοντα. Υπερβολικά Βρίσκει λύσεις σε δύσκολα προβλήματα. απορροφημένος για να επικοινωνεί PLANT αποτελεσματικά. Εξωστρεφής, ενθουσιώδης, επικοινωνιακός. Υπεραισιόδοξος. Χάνει το ενδιαφέρον του RESOURCE Εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες. Αναπτύσσει μόλις περάσει ο πρώτος ενθουσιασμός. INVESTIGATOR σχέσεις. Ώριμος, σίγουρος, ικανός να προεδρεύει. Αντιμετωπίζεται συχνά ως «καταφερτζής». Ξεκαθαρίζει τους στόχους, προωθεί τη λήψη Ξεφορτώνεται τη δική του δουλειά. COORDINATOR αποφάσεων, αναθέτει σωστά αρμοδιότητες. Ανταγωνιστικός, δυναμικός, του αρέσει να ασκεί Επιρρεπής σε προκλήσεις. Συχνά ενοχλεί τα πίεση. Καθοδηγεί και ενθαρρύνει για να αισθήματα των άλλων. SHAPER ξεπερνιόνται εμπόδια. Νηφάλιος, στρατηγικός και διορατικός. Λαμβάνει Υπολείπεται σε διάθεση και ικανότητα να MONITOR υπόψη του όλες τις απόψεις. Έχει σωστή κρίση. εμπνεύσει. EVALUATOR Πρόθυμος για συνεργασία, ήπιος, ευαίσθητος και διπλωμάτης. Ακούει, κτίζει σχέσεις, αποτρέπει Αναποφάσιστος σε συνθήκες κρίσης. TEAM WORKER εντάσεις. Πειθαρχημένος, έμπιστος, Εν μέρει ανελαστικός. Αργεί να ανταποκριθεί συντηρητικός. Μετατρέπει τις ιδέες σε πρακτικές σε νέες δυνατότητες. IMPLEMENTER ενέργειες. Φιλόπονος, ευσυνείδητος, αγχώδης. Αναζητά τα Έχει την τάση να ανησυχεί αδικαιολόγητα. COMPLETER λάθη και τις παραλήψεις. Παραδίδει πάντοτε Διστακτικός στο να μεταβιβάζει FINISHER έγκαιρα. αρμοδιότητες. Αφοσιωμένος σε ένα σκοπό, εργάζεται χωρίς Συνεισφέρει σε ένα περιορισμένο μέτωπο. υποκίνηση, πιστός. Διαθέτει γνώσεις και Εμμένει σε τεχνικές λεπτομέρειες SPECIALIST ικανότητες που σπανίζουν.
 54. 54. Η “συνταγή” Belbin για επιτυχημένες ήαναποτελεσματικές ΟμάδεςΕπιτυχημένες / αποτελεσματικές θεωρούνται οι ομάδες που έχουν:• Έναν ικανό συντονιστή (coordinator)• Έναν έξυπνο και δημιουργικό «παραγωγό» ιδεών (plant)• Τουλάχιστον ένα ακόμα έξυπνο άτομο που θα υποστηρίξει και θα παρακινεί τον προηγούμενο• Κάποιον που θα ελέγχει και θα παρακολουθεί εγκαίρως για κενά και ελλείψεις (monitor- evaluator)
 55. 55. Η “συνταγή” Belbin για επιτυχημένες ήαναποτελεσματικές ΟμάδεςΟι αναποτελεσματικές ομάδες συνήθως έχουν σημαντικές ανισορροπίες όπως:• Έναν “coordinator” με δύο αρκετά δυναμικούς “shapers” – γιατί ο “coordinator” πιθανότατα δεν θα δεχθεί ένα τέτοιο ρόλο• Δύο “resource investigators” και δύο “plants” – γιατί κανένας δεν θα είναι πρόθυμος ν’ ακούσει ή να μετατρέψει τις ιδέες σε πράξεις• Έναν “completer” σε συνδυασμό με “monitor- evaluators” και “implementers” – γιατί η πρόοδος θα είναι αργή καθώς θα κολλήσουν σε λεπτομέρειες
 56. 56. Δυναμική των ομάδων• Τα άτομα μετέχοντας σε ομάδες αλλάζουν συμπεριφορά, στάση και στόχους• Η ομάδα έχει τη δική της προσωπικότητα• Ο προϊστάμενος παρατηρεί πώς μεταβάλλεται η δυναμική από ομάδα σε ομάδα και τι αλλαγές επιφέρει στον οργανισμό• Ο προϊστάμενος γνωρίζει το «πώς» και «γιατί» του σχηματισμού της ομάδας και προβληματίζεται για τη συντήρηση και ενθάρρυνση αυτής
 57. 57. Αποτελεσματικότητα της ομάδαςΜια ομάδα είναι αποτελεσματική όταν• Επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα απόδοσης (εκπλήρωση στόχων ποσοτικά και ποιοτικά)• Διατηρεί τα μέλη της ικανοποιημένα με: τα καθήκοντα που πραγματοποιούν και τις διαπροσωπικές σχέσεις
 58. 58. Θωράκιση της ομάδαςΟργάνωση με τρόπο που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών• Εμπιστοσύνη• Συνεργασία• Συνεκτικότητα
 59. 59. Ανάπτυξη εμπιστοσύνης• Σωστή επικοινωνία (έγκαιρη, πλήρης…)• Αντικειμενική και αξιόπιστη ανατροφοδότηση• Υποστήριξη και βοήθεια στα μέλη της ομάδας• Ενθάρρυνση για νέες ιδέες και γνώμες• Ανάθεση ευθυνών και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων• Αντικειμενική αξιολόγηση απόδοσης
 60. 60. Αύξηση συνεκτικότητας• Η συνεκτικότητα επηρεάζεται από τη συχνότητα αλληλεπίδρασης, το μέγεθος, την ομοιογένεια των μελών της, τον εξωτερικό ανταγωνισμό• Αν ο ΡΜ επιθυμεί να την αυξήσει – Πείθει τα μέλη ν’ αποδεχθούν τους στόχους της ομάδας – Ανταμείβει τα αποτελέσματα της ομάδας ως σύνολο και όχι μεμονωμένα – Διατηρεί φιλική/ομαδική ατμόσφαιρα – Κάνει χρήση ψυχομετρικών εργαλείων / μοντέλων τυποποίησης
 61. 61. Η ανθρώπινη Συμπεριφορά Υποθέσεις Φίλτρα Αντιλήψεις Προσδοκίες Πεποιθήσεις Αξίες Αμυντικός Μηχανισμός Γεγονός ΣυμπεράσματαΣυμπεριφορά Φίλτρα Συναισθήματα Πράξη Λόγος Κινήσεις
 62. 62. • Η πνευματική ή ψυχική προδιάθεση απέναντι σε Στάση πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις. • Είναι θετική, αρνητική ή ουδέτερηΕικόνες Οι διαφορετικές εικόνες & αντιλήψεις του «ΕΓΩ» • Η διαδικασία της λήψης από τις αισθήσεις και της κατανόησης – ερμηνείας από τον εγκέφαλο τωνΑντίληψη ερεθισμάτων που περιβάλλοντος • Τα στάδια της διαδικασίας αντίληψης ερέθισμα  αισθήσεις  επιλεκτική προσοχή  κατανόηση / ερμηνεία  αντιληπτό ερέθισμα • Παράγοντες που υπεισέρχονται στο στάδιο της κατανόησης – ερμηνείας και το επηρεάζουν: – Στερεοτύπηση – Αποτέλεσμα του φωτοστέφανου – Αυτοεκπληρούμενη προφητεία ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ
 63. 63. Myers – Briggs Type Indicator• Μετρά το διαφορετικό τρόπο που ο καθένας χρησιμοποιεί την αντίληψη (perception) και την κρίση (judgment)• Το ερωτηματολόγιο βοηθά τον ΡΜ να μάθει μερικές πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον υπάλληλό του• Προσοχή! – Πρόκειται για προτιμήσεις και όχι ικανότητες ή γνώσεις – Δεν υπάρχει καλύτερος ή χειρότερος τύπος – Δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής αλλά οδηγό για την καλύτερη αξιοποίηση του εργαζομένου
 64. 64. Myers – Briggs PreferencesExtraversion Energy Introversion Sensing Information iNtuition Thinking Decisions Feeling Judging Lifestyle Perceiving
 65. 65. NF ENFJ INFJ INTJ ENTJ NT Υπευθυνότητ Ακεραιότητα Διορατικότητ Οδηγός Valuing α α Visioning Εκδηλώνει Ζεστοί, φιλικοί, Διορατικοί, Ανεξάρτητοι, Ενεργητικοί, Θέτει σε οικουμενικές εμψυχωτικοί, σθεναροί, με αισιόδοξο αξίες & εκτιμά υποστηρικτικοί, δημιουργικοί ατομιστές, αυτοπεποίθηση μέλλονσυνανθρώπους συνεργάσιμοι διορατικοί ανθρώπους με ιδέες ENFP INFP INTP ENTP Φαντασία Ιδεαλισμός Λογική Πρωτοβουλί α Ζωντανοί, Αυθεντικοί, με Αναλυτικοί, Οξυδερκείς, χαρισματικοί, αρχές, πίστη & διανοούμενοι, προσαρμόσιμοι, ενθαρρυντικοί συμπόνια ιδιοφυείς έξυπνοι ESFP ISFP ESTP Ενθουσιασμό Ευαισθησία ISTP Ενέργεια ς Χαμηλών Ιδιοφυΐα Φιλικοί, Πραγματιστές, Δραστήριοι, τόνων, ρεαλιστές ρεαλιστικοί, ευκοινώνητοι με ελαστικοί, επιλύουν ζωντάνια & ειλικρινείς προσαρμόσιμοι χιούμορ προβλήματα SF ESFJ ISFJ ISTJ ESTJ ST Relating Συμφιλίωση Δέσμευση Εξάρτηση Αποφασιστικ DirectingΣυμπεριλαμβάν Σχολαστικοί, ότητα Δράση με ει και κτίζει Βοηθητικοί, Φιλότιμοι, Λογικοί, στρατηγική εμπιστοσύνη ζεστοί, πιστοί, υπεύθυνοι προοπτική συνεργάσιμοι αφοσιωμένοι δουλεύουν ρυθμιστικοί, σκληρά οργανωμένοι
 66. 66. Επικοινωνία• Η σπουδαιότερη αιτία επιτυχίας ή αποτυχίας των έργων• Λαμβάνει χώρα μεταξύ της ομάδας έργου, του ΡΜ και όλων των εξωτερικών stakeholders• Η ειλικρίνεια είναι το κλειδί για την ομαδική εργασία και υψηλή απόδοση• Κτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης
 67. 67. Εμπλεκόμενοι - StakeholdersΆμεσα εμπλεκόμενοι (ιδιοκτήτης, χρηματοδότης, PM,διευθυντές τμημάτων, ανώτερη διοίκηση, πελάτες, προμηθευτές,τελικοί χρήστες)Υποστηρικτικά μέρη (αφεντικό, mentor, συνάδελφοι, φίλοι,οικογένεια)Μη υποστηρικτικοί εμπλεκόμενοι (νόμοι και κανόνες,τοπικοί φορείς, κάτοικοι, ομάδες ειδικών συμφερόντων,ανταγωνισμός, αυτοματισμοί)Εξωτερικοί ως προς το έργο εμπλεκόμενοι (πηγέςχρηματοδότησης, κυβέρνηση, ασφαλιστικές εταιρείες, εργατικάσυνδικάτα, νέες τεχνολογίες, αγορά)
 68. 68. Εμπλεκόμενοι - StakeholdersΓια τον έμπειρο ΡΜ μέρος της οργάνωσης του έργου αποτελούν και οι κάθε είδους εμπλεκόμενοι – εσωτερικά ή εξωτερικά. Για το λόγο αυτό δεν τους τοποθετεί ποτέ “απέναντί” του. Είναι οι αναγκαστικοί σύμμαχοι, στα πλαίσια μιας ιδιαίτερα εύθραυστης συμμαχίας που ωστόσο, χωρίς της επιτυχή συμμετοχή τους, δεν υπάρχει ενδεχόμενο νίκης. Στέλιος Βογιατζής, «Η τέχνη του πολέμου για Project Managers»
 69. 69. Διαχείριση των Stakeholders• Προσδιορίστε τα ενδιαφερόμενα μέρη• Αξιολογήστε τη δέσμευσή τους• Εκτιμήστε την ισχύ τους για να βοηθήσουν και να εμποδίσουν την αλλαγή• Εκτιμήστε τα συμφέροντά τους και αυτό θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε τι σκέφτονται να κάνουν σχετικά με την αλλαγή• Διαχειριστείτε τις σχέσεις μαζί τους, κερδίστε την υποστήριξη τους, ελαχιστοποιείστε την αντιπολίτευσή τους, δημιουργείστε ένα κλίμα ευνοϊκό για την αλλαγή
 70. 70. Μητρώο ενδιαφερομένων μερών, τωνενδιαφερόντων τους και της επιρροή τους Τρέχουσα Πιθανή ΣχέδιοΌνομα Στόχος του Προσδοκίες σχέση αντίδραση αντίδρασης
 71. 71. Άλλοι πίνακες απεικόνισης High• Power / Interest (level of authority / level of Keep Manage concern) Satisfied closely• Power / Influence (ability to impose their will / involvement)• Influence / Impact Monitor (min Keep (active involvement / ability to effort) Informed affect changes) Low High
 72. 72. Αποτελεσματική επικοινωνίαΟ PM πρέπει να είναι ενήμερος για:• Το στυλ επικοινωνίας της άλλης πλευράς• Θέματα πολιτισμικά• Θέματα χαρακτήρων και προσωπικότητας• Το συνολικό περιβάλλον της κατάστασης• Το πλήθος των καναλιών επικοινωνίας
 73. 73. Διεργασίες διαχείρισης της επικοινωνίας του έργου• Αναγνώριση των εμπλεκομένων μερών• Σχεδιασμός επικοινωνιών (σε ποιον, πότε, σε ποια μορφή, με τι συχνότητα)• Διανομή πληροφοριών (interactive, Push, Pull)• Διαχείριση των προσδοκιών των εμπλεκομένων (αύξηση της πιθανότητας αποδοχής του έργου, αξιολόγησης κινδύνων, επίλυση προβλημάτων)• Συλλογή και διανομή αναφορών προόδου του έργου και προβλέψεων
 74. 74. Επικοινωνιακές Δεξιότητες• «Επικοινωνία» δεν θεωρείτε ότι συμβαίνει αν ο δέκτης δεν κατανοήσει το μήνυμα• Με άλλα λόγια, «επικοινωνία» θεωρείται η ανταλλαγή της κατανόησης• Ακούμε ενεργά και αποτελεσματικά, επιβεβαιώνουμε τις πληροφορίες, ρωτάμε, συνοψίζουμε, ανακεφαλαιώνουμε και αναγνωρίζουμε τα επόμενα βήματα
 75. 75. Επικοινωνίαείναι η τέχνη ... του • να μιλάς • ν’ ακούς • να παρατηρείς • να εκφράζεσαι γραπτά & προφορικά
 76. 76. Το κρίσιμο σημείο τωνεπικοινωνιακών προβλημάτων Οι αποτυχίες στο χώρο εργασίας οφείλονται σε κακή ή/και αρνητική επικοινωνία
 77. 77. Κακή επικοινωνίαυποθέτουμε ότι καταλάβαμε αυτό που εννοεί ο άλλος
 78. 78. Αρνητική ΕπικοινωνίαH τάση του ατόμου αφού «ακούσει» κάποιον, μετά να πει αυτά που θα έλεγε έτσι και αλλιώς
 79. 79. Οι «διαστάσεις» της επικοινωνίας• Γραπτή ή προφορική• Ακουστική ή λεκτική• Εσωτερική εντός της επιχείρησης, εξωτερική με τους λοιπούς εμπλεκόμενους• Επίσημη ή ανεπίσημη• Κάθετη με προϊσταμένους και υφισταμένους, οριζόντια με συναδέλφους• Συσκέψεις, διανομή εγγράφων, συμπλήρωση εντύπων εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αποστολή fax, e-mail, τηλέφωνο.
 80. 80. Πόσο αποτελεσματικά γίνεται;Χάνουμε το• 55% του νοήματος με τη χρήση του τηλεφώνου• 93% στην γραπτή επικοινωνία (e-mails)
 81. 81. Ποιότητα Μηνύματος• Σαφήνεια – Ακρίβεια, να γίνεται εύκολα αντιληπτό χωρίς δυσνόητες ή διφορούμενες έννοιες• Πληρότητα, δεν αφήνει το περιθώριο στο δέκτη να συμπληρώνει κενά στο νόημα που οδηγούν σε στρέβλωση• Περιεκτικότητα – Συντομία• Ορθότητα – Αλήθεια, θωράκιση της εμπιστοσύνης
 82. 82. «Ακρόαση» το σημαντικότερο κομμάτι της επικοινωνίαςΟι τεχνικές ακρόασης δίνουν στον ΡΜ• Διορατικότητα για τις προβληματικές περιοχές• Διαπραγματευτική ευχέρεια και στρατηγικές διαχείρισης των συγκρούσεων• Ευχέρεια στη λήψη αποφάσεων• Πληρότητα πληροφοριών για την επίλυση προβλημάτων
 83. 83. Αποτελεσματική Ακρόαση• Παθητική Ακρόαση – Εξάλειψη των θορύβων που εμποδίζουν τον πομπό να εκφραστεί και προκαλούν αλλοιώσεις και παρερμηνείες – Προσήλωση του δέκτη, αποφυγή βιαστικών συμπερασμάτων – Οπτική επαφή και νεύματα – Έλεγχος των προκαταλήψεων για το δέκτη και της πιθανής ως προς τις λέξεις ή χαρακτηριστικά του πομπού
 84. 84. Αποτελεσματική Ακρόαση• Ενεργητική Ακρόαση : ο δέκτης βοηθά τον πομπό να εκφραστεί – Ενθάρρυνση – Έλεγχος / Ανατροφοδότηση – Παράφραση – Πρόκληση – Σύνοψη – Ενσυναίσθηση – Σιωπή
 85. 85. Προβλήματα επικοινωνίας• Αντιλαμβάνεται κανείς αυτό που θέλει ν’ακούσει• Αγνόηση πληροφοριών που συγκρούονται με όσα ήδη γνωρίζουμε• Στερεότυπα σχετικά με τον πομπό• Επιρροή της ομάδας αναφοράς• Εννοιολογικό πρόβλημα – ερμηνείες• Επαγγελματική διάλεκτος• Συναισθηματικό πλαίσιο
 86. 86. Αντίσταση στην ΕπικοινωνίαΗ επικοινωνία πρέπει να είναι μια «κερδίζω – κερδίζεις» διαδικασία προκειμένου να μειώνονται οι αντιστάσεις και να φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα
 87. 87. Στόχος στην επικοινωνία Να κτίσουμε γέφυρες επικοινωνίαςαπό το σημείο που βρίσκεται ο άλλος στο δικό μας
 88. 88. Διαπραγματεύσεις• Ο ΡΜ διαπραγματεύεται με τον sponsor, τον πελάτη, τον προμηθευτή, τα μέλη της ομάδας έργου, τον λειτουργικό δ/ντή, την ανώτερη διοίκηση, συλλογικούς φορείς, κοινωνικές οργανώσεις, … όλους τους “stakeholders” του έργου• Πως μπορεί αυτό να γίνει με επιτυχία?
 89. 89. Διαπραγματεύσεις1. Σύλλεξε πληροφορίες για την άλλη πλευρά2. Ξεκαθάρισε τις δικές σου προτεραιότητες, ανάγκες και όρια3. Απέφυγε την πρώτη προσφορά4. Παρουσίασε το θέμα, απέφυγε να μιλάς μόνο για τιμές και όρους5. Διαπραγματεύσου τα “μικρά” πράγματα, όρους και όχι τιμή, μειώνοντας την τιμή μειώνεις την αξία6. Μην βιάζεσαι να μοιράσεις τη διαφορά
 90. 90. Διαπραγματεύσεις7. Μην γίνεσαι συναισθηματικός, τα συναισθήματα υπονομεύουν τη λογική8. Κατανόησε τη θέση της άλλης πλευράς, την “σχετική” αξία των παραχωρήσεων9. Μην κάνεις υποθέσεις για τα όρια του άλλου, ρώτα-οι απαντήσεις φέρνουν δέσμευση10. Μην σπαταλάς χρόνο, μην αναμασάς ασήμαντα σημεία, προχώρησε σε παραγωγικές συζητήσεις11. Διατήρησε την τυπικότητα/οικειότητα που ορίστηκε από την άλλη πλευρά
 91. 91. Διαπραγματεύσεις12. Περιόρισε τις εναλλακτικές που προσφέρεις: «το Α ή το Β;»13. Το ρίσκο δημιουργεί δύναμη όταν μπορείς να το αντέξεις14. Μην επωμίζεστε το πρόβλημά τους15. Απέφυγε τις πολώσεις16. Καλλιέργησε συνεργασία όχι ανταγωνισμό, μην είσαι άπληστος (win-win)17. Μην παίρνεις ύφος νικητή, εξέφρασε κατανόηση στα συναισθήματα της άλλης πλευράς χωρίς ν’ αποδέχεσαι ευθύνη
 92. 92. Η χειραψία και τα μηνύματα που εκπέμπει• Προϊστορικά χρόνια «κοίτα είμαι άοπλος μπορείς να με εμπιστευτείς»• Προβολή του χεριού ανοιχτό, η παλάμη προς τα αριστερά, σε πλήρη επαφή την ώρα της χειραψίας και αγκάλιασμα το εξωτερικού μέρους• Όρθια θέση (όχι καθήμενη) χωρίς μεσολαβούντα εμπόδια• Βλεμματική επαφή, στάση σώματος
 93. 93. Η χειραψία και τα μηνύματα που εκπέμπει1. Δυνατή και σταθερή, κρατώντας ολόκληρο το χέρι Το άτομο αντιλαμβάνεται την ισορροπία δυνάμεων στη σχέση του με τον άλλο, η οποία ξεκινά εκείνη την ώρα. Δείχνει καλή θέληση. Περιπτωσιακά, μπορεί να προσπαθεί να δείξει ανωτερότητά, επικυριαρχία. Υπερβολική πίεση είναι ένδειξη ανασφάλειας2. Χαλαρή και σύντομη, ακουμπώντας τα ακροδάχτυλα Δείχνει αβεβαιότητα για τη φύση της νέας σχέσης. Το άτομο είναι ευγενικό και επιφυλακτικό. Αν αυτή η χειραψία συνοδεύεται από βλέμμα που περιπλανιέται στο χώρο ή από αποχώρηση, πιθανόν δείχνει έλλειψη ενδιαφέροντος. Αν όμως γίνει με ευθύ και σταθερό βλέμμα στα μάτια του συνομιλητή, τότε δηλώνει δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης της σχέσης.
 94. 94. Η χειραψία και τα μηνύματα που εκπέμπει3. Σφιχτή χειραψία, κουνώντας το χέρι του συνομιλητή πάνω, κάτω ή πλαγίως Ανοιχτό, κοινωνικό και εξωστρεφές άτομο, με τάσεις εγκαρδιότητας και εκδηλωτικότατος προς τους πάντες. Όχι πάντα αξιόπιστο και σταθερό, τείνει να δημιουργεί νέα ενδιαφέροντα και σχέσεις σε γρήγορους ρυθμούς και να απομακρύνεται από τα προηγούμενα.4. Καθώς σφίγγει το χέρι, χτυπά το άτομο στον ώμο Εγκαρδιότητα και ίσως αίσθημα ανωτερότητας, αν το άτομο έχει μεγαλύτερη ηλικία ή θέση από το συνο-μιλητή του, αν όχι, τότε είναι σημάδι εγωισμού και αλαζονείας.5. Ώθηση – Έλξη, κρατείστε αποστάσεις, το άτομο δεν επιθυμεί η συζήτηση να περάσει τα όρια του επαγγελματικού – είστε καλοδεχούμενος, το άλλο άτομο είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη συναλλαγή
 95. 95. Η χειραψία και τα μηνύματα που εκπέμπει6. Χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια για χειραψία Η προθυμία του ατόμου να δηλώσει το μήνυμά του συνοδεύεται από μετριοφροσύνη. Συχνά πρόκειται απλώς για ένα καλό, συνετό άτομο, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι μια καλά υπολογισμένη προσπάθεια να αποσπάσει κάποια χάρη από το άλλο άτομο ή να σφραγίσει μια ιδιαίτερα επικερδή συμφωνία.7. Δεν τείνει το χέρι σε χειραψία, παρά μόνο αντιδρά στη χειραψία του άλλου Αν αυτό συμβαίνει σταθερά, το άτομο είναι ολιγόλογο και ντροπαλό εκ γενετής, ενώ μπορεί να είναι και σημάδι παθητικής επιθετικότητας. Αν αυτό είναι περιστασιακό, πιθανόν υποδηλώνει ότι στο άτομο αυτό δεν αρέσει ο συνομιλητής του ή η κατάσταση.
 96. 96. Διαπραγματεύσεις “εκτός έδρας”• Επισκεφτείτε το χώρο από την προηγούμενη / προετοιμαστείτε• Κλείστε την πόρτα της αίθουσας / ελέγχετε το χώρο• Αναδιατάξτε το χώρο που σας προσφέρεται (καρέκλα, γραφείο, αντικείμενα) / γίνονται “δικά σας”• Δανεισθείτε κάτι / κάνουν παραχώρηση, σας θεωρούν απροετοίμαστο και μειώνουν τις αντιστάσεις• Κάντε ένα περίπατο μαζί και διερευνήστε τις προσωπικές θέσεις (Ρίγκαν/ Γκορμπατσόφ)
 97. 97. Αποφύγετε τις ερωτήσεις παγίδες• Πόσο κοστίζει? Ελέγχετε εσείς πότε θα συζήσετε αυτό το θέμα – Αυτό εξαρτάται από το θέλετε… – Πριν σας πω μια τιμή θα ήθελα να κατανοήσω τις ανάγκες σας, να σας προσφέρω τη σωστή λύση.. – Ευχαρίστως να σας απαντήσω, όπως πρώτα πείτε μου τι γνωρίζετε για αυτά που προσφέρουμε… – Ευχαρίστως, όμως μόνο αν μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες σας η τιμή θα έχει νόημα Αν επιμείνει – Το βασικό μας προϊόν το οποίο περιλαμβάνει (…) κοστίζει μόνο …
 98. 98. Αποφύγετε τις ερωτήσεις παγίδες• Γιατί είσθε καλύτεροι από τους ανταγωνιστές? Αναφερθείτε στον ανταγωνισμό με σεβασμό – Κάτι που ο ανταγωνισμός άλλαξε πρόσφατα – Η αγορά στην οποία στοχεύει – Ο «ανταγωνιστής» είναι μια καλή εταιρεία αλλά οι πελάτες μας θεωρούν ότι καλύπτουμε τις ανάγκες τους καλύτερα. Τι ψάχνετε συγκεκριμένα; – Δύσκολη ερώτηση! Προφανώς έχουν τα θετικά τους σημεία και εμείς τα δικά μας. Τι προσφέρουν το οποίο νομίζετε είναι σημαντικό για εσάς; – Δεν είμαι ειδικός, υπάρχουν άνθρωποι στην εταιρεία που τον αναλύουν εκτεταμένα, εγώ επικεντρώνομαι στο πως οι πελάτες ωφελούνται από αυτά που μπορούμε να τους προσφέρουμε. Τι ψάχνετε;
 99. 99. Αποφύγετε τις ερωτήσεις παγίδες• Πώς να χειριστείτε ευαίσθητα θέματα – Διαμορφώστε ως ομάδα διαπραγμάτευσης κοινή γραμμή – Προπονηθείτε σε απαντήσεις σε πιθανά θέματα (οικονομικά στοιχεία, μερίδιο αγοράς, στρατηγική marketing, επερχόμενες αλλαγές, νομικά θέματα, προϊόντα υπό ανάπτυξη…) – Συγγνώμη δεν έχω αρμοδιότητα… – Η εταιρεία μας θεωρεί το θέμα αυτό εμπιστευτικό… – Καλή ερώτηση, τι σας κάνει να τη ρωτάτε; – Είναι το θέμα αυτό τόσο σημαντικό για τη συνεργασία μας;
 100. 100. Διαχείριση Συγκρούσεων• Είναι οι συγκρούσεις κακές? ΟΧΙ• Πρέπει ν’ αναλωνόμαστε στην αναζήτηση των αιτιών της σύγκρουσης? ΝΑΙ• Ποιος πρέπει να επιλύει τις διαφορές? ΑΥΤΟΙ που τους αφορά• Ποιος είναι υπεύθυνος για τα θέματα αυτά? 1.PM, 2.προϊστάμενος τμήματος, 3.Χρηματοδότης
 101. 101. Λειτουργική / ΕποικοδομητικήΜη λειτουργική / Καταστρεπτική J.Barney & R.Griffin, The Management of Organization, 1992 Υψηλό Άριστο επίπεδο ΣύγκρουσηςΕπίπεδοΑπόδοσης Χαμηλό Επίπεδο Σύγκρουσης Υψηλό
 102. 102. Συγκρούσεις• «Μια μορφή σχέσης μεταξύ ατόμων τα οποία πιστεύουν ότι έχουν ασυμβίβαστους σκοπούς» Louis Kriesburg, The Sociology of Social Conflict, 1973• «Είναι το αποτέλεσμα της διαφωνίας ή της αντίθεσης μέσα στο ίδιο άτομο , μεταξύ ατόμων, μεταξύ ομάδων ή οργανισμών. Είναι μια κατάσταση ανταγωνισμού όπου το ένα μέρος αποτρέπει, εμποδίζει, επεμβαίνει, βλάπτει, περιορίζει την επιθυμητή ενέργεια του άλλου μέρους» J.Stoner, Management, 1989
 103. 103. Κατηγορίες συγκρούσεων• Διαπροσωπικές / ΟμαδικέςΑπό οργανωτική σκοπιά• Ιεραρχικές• Λειτουργικές (διατμηματικές)• Επιτελικών-γραμμικών στελεχών (peers)• Μεταξύ τυπικών & άτυπων ομάδων
 104. 104. Τύποι Συγκρούσεων• Ανάθεση πολλών ρόλων σε άτομο που κατέχει ένα ρόλο (intrarole conflict) από αδυναμία ικανοποίησης όλων των προσδοκιών• Κατοχή πολλών ρόλων (interrole conflict) συχνά με συγκρουόμενες προσδοκίες• Ενδο-ομαδικές συγκρούσεις (intra-reference conflict), το άτομο βάλλεται από διασταυρούμενα πυρά• Αποκλίσεις προσωπικότητας και απαιτήσεων του ρόλου (role-personality conflict) A.Szilagyi-M.Wallace, Organizational Behavior and Perormance, 1980
 105. 105. Πηγές συγκρούσεων• Κακή Επικοινωνία• Δομή οργανισμού• Προσωπικότητα, αυτοαντίληψη, προσδοκίες• Ανθρώπινη κρίση (γνωσιακή όχι αντικειμενική ή ορθολογική)• Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων• Ασάφεια προσδοκιών και καθηκόντων• Προσωπικές διαφορές• Περιβάλλον
 106. 106. Ανάλυση Διαπροσωπικών Συγκρούσεων Αποκάλυψη Το άτομο αγνοεί Το άτομο γνωρίζει στοιχεία, το άλλο μέρος χαρακτηριστικά του άλλου μέρουςΑνατροφοδότηση Το άτομο γνωρίζει τον εαυτό του Περιοχή Ανοιχτή Περιοχή Κρυφή Το άτομο αγνοεί Περιοχή περιοχές του Περιοχή Τυφλή εαυτού του Άγνωστη
 107. 107. Στυλ Διευθέτησης Α Β Α Β Στυλ Αποφυγής Συμβιβαστικό Στυλ (withdrawing) (compromising) Α ΒΑ Β Πιεστικό ΣτυλΣτυλ Εξομάλυνσης (forcing) (smoothing) Β Α Συνεργατικό Στυλ J.Stoner, Management, 1989 (confronting)
 108. 108. Τεχνικές Αντιμετώπισης Υψηλό Τεχνική Τεχνική Συνεργασίας Ανταγωνισμού (confronting) (forcing) Αμοιβαία οφέλη Άσκηση εξουσίας (win-win) συμφέροντα Ενδιαφέρον (lose-win) Τεχνική Συμβιβασμού για ίδια (compromising) Τεχνική Τεχνική Αποφυγής Παραχώρησης (withdrawing) (smoothing) Ουδέτερη στάση Επιφανειακή (lose-lose) αρμονία (win-lose) Χαμηλό Ενδιαφέρον για συμφέροντα τρίτων Υψηλό J.Barney & R.Griffin, The Management of Organization, 1992
 109. 109. Διαδικασία επίλυσης προβλημάτων• Βρείτε την αιτία του προβλήματος όχι μόνο το σύμπτωμα• Αναλύστε το πρόβλημα• Αναγνωρίστε εναλλακτικές λύσεις• Επικεντρωθείτε στα γεγονότα όχι στα πρόσωπα• Επικεντρωθείτε στο παρόν όχι στο παρελθόν• Εφαρμόστε μια λύση• Παρακολουθείτε την εφαρμοσθείσα λύση για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε
 110. 110. Επαγγελματική Εξουθένωση (Burnout)«Αναλώνομαι προοδευτικά εν των ένδον μέχρι του σημείου της απανθράκωσης» Maslach & Jackson, 1984
 111. 111. Τι είναι η επαγγελματική εξουθένωση?• Πολυδιάστατο ψυχολογικό σύνδρομο – Συναισθηματική εξάντληση – Σωματική εξάντληση – Μειωμένο αίσθημα προσωπικής επίτευξης – Έλλειψη συναισθημάτων συμπάθειας και σεβασμού για πελάτες και συνεργάτες
 112. 112. Συμπτώματα• Ένταση, ευερεθιστότητα, γκρίνια και επιθετικότητα• Αντικειμενοποίηση του πελάτη• Έλλειψη φυσικής και συναισθηματικής ενέργειας• Άρνηση και φόβος για την εργασία• Αρνητική στάση προς εαυτό• Επιβάρυνση σωματικής υγείας (πονοκέφαλοι, κρυολογήματα, αρτηριακή πίεση, σύνδρομο χρόνιας κούρασης• Κατανάλωση αλκοόλ / ουσιών
 113. 113. Παράγοντες που την προκαλούν• Υπερβολικές απαιτήσεις και υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό• Κακές σχέσεις με ανωτέρους, συναδέλφους• Χαοτικό ή υψηλής πίεσης περιβάλλον• Σύγχυση ρόλων• Πολύ δουλειά & πίεση χρόνου• Μακράς διάρκειας ένταση• Χαμηλές αμοιβές και περιορισμένα κίνητρα
 114. 114. «Ιδανικοί Υποψήφιοι»• Ιδιαίτερα ευσυνείδητοι• Έχουν υπερβολικές προσδοκίες• Θέτουν μη ρεαλιστικούς στόχους• Δυσκολεύονται ή δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους να λένε «όχι»• Δεν μοιράζονται ευθύνες• Η προσωπική αξία τους είναι στενά συνδεδεμένη με τη δουλειά τους  αναζητούν αποδοχή
 115. 115. Θυμός
 116. 116. Θυμός• Ορίζεται ως ένα δυνατό πάθος ή συναίσθημα δυσαρέσκειας που προκαλείται όταν κάποιος πληγωθεί• Επίσης ως ένα δυνατό συναισθηματικό κύμα που αναπόφευκτα εξωτερικεύεται και συνοδεύεται από σωματικά συμπτώματα• Είναι ένα από τα βασικά ανθρώπινα συναισθήματα και δεν χρειάζεται να τον φοβόμαστε
 117. 117. Θυμός• Όταν θυμώνουμε το σώμα μας ετοιμάζεται για άμυνα ή επίθεση• Κάνουμε σκέψεις εκδίκησης και αναλογιζόμαστε την αδικία που μας έχει γίνει• Όπως όλα τα συναισθήματα ο θυμός συνοδεύεται από αλλαγές στη σκέψη, στις σωματικές λειτουργίες και τη συμπεριφορά• Τα αίτια του θυμού διαφέρουν ανάλογα με το χαρακτήρα, τις απόψεις, τα πιστεύω, τις εμπειρίες
 118. 118. Γνωστικές λειτουργίες του θυμού• Θέλω κάτι …• Δεν έγινε αυτό που ήθελα και αισθάνομαι απογοητευμένος• Είναι φρικτό να μην γίνεται αυτό που θέλω• Δεν μπορεί να με απογοητεύσει κανείς, πρέπει να γίνει αυτό που θέλω• Είστε κακοί γιατί με απογοητεύετε• Οι κακοί πρέπει να τιμωρούνται…
 119. 119. Σωματικές λειτουργίες• Τρέμουλο• Μυϊκή σύσπαση• Σφιγμένα δόντια• Πλάκωμα στο στήθος• Ένταση στη φωνή• Σφιγμένες γροθιές
 120. 120. Τρόποι εκδήλωσης• Αλλαγή στη συμπεριφορά – Μη κατευθυνόμενος θυμός – Μη εστιασμένη εξωτερίκευση θυμού – Συσσώρευση / καταπίεση του θυμού – Φίλτρο θυμού (μετατρέπει τα εξωτερικά μηνύματα σε εχθρικά και στη συνέχεια συμπεριφερόμαστε αμυντικά) – Εξωτερίκευση / έκφραση θυμού με άλλους τρόπου π.χ. κατάθλιψη
 121. 121. Αποτελέσματα θυμού• Ατομικά – Σωματικές ασθένειες• Εργασιακά – Ρήξη εργασιακών σχέσεων• Κοινωνικά – διαδηλώσεις
 122. 122. Διαχείριση Θυμού• Είναι απόλυτα κατανοητό να αισθανόμαστε ενίοτε θυμό• Η τακτική παρουσία θυμού ή η παντελής απουσία του είναι που δημιουργεί δυσκολίες• Γι’ αυτό και η διαχείρισή του είναι σημαντική
 123. 123. Τεχνικές διαχείρισης θυμού1. Αναγνώριση άγχους πριν γίνει θυμός2. Αναγνώριση του θυμού / εξάσκηση της γνωστικής λειτουργίας – Θυμηθείτε ένα πρόσφατο γεγονός κατά τη διάρκεια του οποίου αισθανθήκατε θυμό, σημειώστε πόσο θυμό νοιώσατε (0-10), γράψτε τις σκέψεις που πέρασαν από το νου σας
 124. 124. Τεχνικές διαχείρισης θυμού3. Γνωστική αναδόμηση – Αναγνωρίζουμε τις σκέψεις που δημιουργούν το θυμό – Επιλέγουμε τη σκέψη που δημιουργεί τον περισσότερο – Αμφισβητούμε αυτή τη σκέψη4. Ανταποκρίνομαι στη σκέψη αντί ν’ αντιδρώ αυτόματα
 125. 125. Τεχνικές διαχείρισης θυμού5. Αναμονή και ετοιμασία για γεγονότα θυμού μέσω νοερής απεικόνισης – Φανταζόμαστε τον εαυτό μας να λέει αυτό που θέλει να πει με τον τρόπο που θέλει να το πει και να παίρνουμε την απάντηση που ελπίζαμε να λάβουμε6. Εσωτερικός μονόλογος – Μαθαίνουμε ν’ αλλάζουμε αυτόν τον μονόλογο
 126. 126. Τεχνικές διαχείρισης θυμού7. Προσαρμογή προσδοκιών – Συχνά ο θυμός προέρχεται από τη διαφορά μεταξύ των προσδοκιών μας και του τι τελικά λαμβάνουμε8. Ανάπτυξη διεκδικητικής συμπεριφοράς9. Διαλείμματα – Όταν αναγνωρίζουμε τα πρώιμα συμπτώματα – Προκειμένου ν’ ανακτήσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας και της κατάστασης
 127. 127. Άγχος• Εμφανίζεται όταν οι απαιτήσεις ξεπερνούν τις ικανότητες ανταπόκρισης• Είναι υποκειμενικό και εξαρτάται από την αντίληψη του ατόμου• Υπάρχουν εσωτερικές / εξωτερικές πηγές άγχους
 128. 128. Distress / Eustress
 129. 129. Αρνητικές συνέπειες για τον εργαζόμενο• Επιβάρυνση σωματικής και ψυχικής υγείας• Εκνευρισμός, αδυναμία χαλάρωσης και συγκέντρωσης• Δυσκολία λογικής σκέψης & λήψης αποφάσεων• Θυμός, κούραση, απογοήτευση, απόγνωση• Χαμηλή ικανοποίηση και δέσμευση• Χαμηλή αυτοεκτίμηση• Μειωμένη απόδοση και αποτελεσματικότητα• Κακές σχέσεις• Διατάραξη ισορροπίας επαγγελματικής / προσωπικής ζωής• Κατανάλωση αλκοόλ, ουσιών, κάπνισμα
 130. 130. Αρνητικές συνέπειες για την επιχείρηση• Αύξηση απουσιών / αποχωρήσεων• Ανάγκη συχνής αλλαγής / αντικατάστασης• Χαμηλή απόδοση και παραγωγικότητα• Μείωση δέσμευσης• Αύξηση συχνότητας ατυχημάτων• Αρνητικό κλίμα και μειωμένο ηθικό• Αρνητική «εικόνα» της επιχείρησης / «κακός» εργοδότης• Κακή ποιότητα προϊόντων / παρεχόμενων υπηρεσιών• Αύξηση παραπόνων πελατών
 131. 131. Διαχείριση Άγχους• Το άγχος δεν είναι ασθένεια όταν όμως είναι έντονο και διαρκές μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας
 132. 132. Τρόποι πρόληψης και Διαχείρισης1. Ασκήσεις ελέγχου – διαφραγματική αναπνοή – τεχνικές μυϊκής χαλάρωσης (σωματικός έλεγχος) – σε συνδυασμό με τον έλεγχο της σκέψης2. Εξάσκηση της γνωστικής λειτουργίας – Ο τρόπος που σκεφτόμαστε και ερμηνεύουμε τα γεγονότα καθορίζει το πώς νοιώθουμε
 133. 133. Πρόληψη / Διαχείριση3. Συνήθης γνωστικές στρεβλώσεις – Υπεργενίκευση – Υπερεκτίμηση – Καταστροφέας – Το φιλτράρισμα – Συναισθηματική λογική – Τα πρέπει – Το διάβασμα της σκέψης – Πολωμένη σκέψη – Αυτοκατηγορία
 134. 134. Πρόληψη / Διαχείριση4. Εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας – Εγώ-μήνυμα – Αποφυγή γενικεύσεων – Σαφήνεια στο λόγο – Αποφυγή κριτικής – Έκφραση προσωπικών συναισθημάτων – Χρήση του “όχι” ως εναλλακτική απάντηση
 135. 135. Διαχείριση Χρόνου
 136. 136. Time Management• Οργανώστε σκέψεις, χρόνο και χώρο• Ξεχωρίστε σημαντικά και επείγοντα και βάλτε προτεραιότητες• Βάλτε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα• Μη ξεχνάτε τα απρόοπτα• Μην αναβάλλετε μια εργασία• Μην επιτρέπετε διακοπές, παρεμβάσεις, απρόσκλητους επισκέπτες• Εμπιστευτείτε τρίτους και αναθέστε εργασίες• Ελέγχετε τακτικά την πορεία των εργασιών• Μην αναλώνεστε σε μη παραγωγικά meetings
 137. 137. Αποτελεσματικές συναντήσεις• Αποτελεί επένδυση ή δαπάνη? Τι ROI προσφέρει?• Είναι πράγματι απαραίτητο?• Προετοιμάστε και κοινοποιείστε εγκαίρως το σκοπό και την agenda της συνάντησης• Ξεκαθαρίστε ποιοι πρέπει να παρευρίσκονται και σε πιο από τα θέματα• Δώστε τους χρόνο για προετοιμασία• Ορίστε ώρα έναρξης και λήξης• Να είστε συνεπής με το χρόνο• Πάρτε αποφάσεις και αναθέστε εργασίες σε συγκεκριμένα άτομα• Κρατείστε πρακτικά και κοινοποιείστε τα
 138. 138. Οφέλη της διαχείρισης χρόνου • Έλεγχος άγχους • Ισορροπημένη ζωή • Αύξηση παραγωγικότητας • Καθορισμός προτεραιοτήτων • Επίτευξη στόχων
 139. 139. Συναισθηματική Νοημοσύνη Εξώφυλλο από το βιβλίο της Jill Dann “Συναισθηματική Νοημοσύνη”
 140. 140. Τι είναι η ΣΝ ή EQ ?• Η ικανότητα ή/και δεξιότητα να αντιλαμβάνεσαι, να αξιολογείς και να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματα τα δικά σου, των υπολοίπων αλλά και ολόκληρων ομάδων.
 141. 141. Τι είναι η ΣΝ ή EQ ?• 1990 : Peter Salovey, JohnMayer• 1995 : Daniel Goleman, “Why EQ is more important than IQ”, best seller• «Αν και τα υψηλόβαθμα εκτελεστές χρειάζονται καλές γνωστικές και διανοητικές δεξιότητες για να επιτύχουν τη θέση τους, σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους περίπου το 85% των διαφορών που παρατηρούνται στο προφίλ τους οφείλεται σε παράγοντες συναισθηματικής νοημοσύνης και όχι σε καθαρά γνωστικές ικανότητες», Goleman research
 142. 142. Συναισθήματα
 143. 143. Διαπροσωπική / Ενδοπροσωπική ΣΝ• Διαπροσωπική ΣΝ: η ικανότητα να επικοινωνείς, να παρακινείς, να εμπνέεις και γενικά να συνεργάζεσαι αρμονικά με τους υπόλοιπους.• Ενδοπροσωπική ΣΝ: η δική σου εσωτερική συναισθηματική πραγματικότητα – η ικανότητα για αυτοαντίληψη
 144. 144. Goleman’s Framework ofEmotional Competencies An on-going journey

×