Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Debat itinera 18november Svin Deneckere

968 vues

Publié le

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

Debat itinera 18november Svin Deneckere

 1. 1. Naar een slimmere organisatie van ons zorgsysteem
 2. 2. Verkiezingsreeks 2014: Gezondheidszorg Vaststelling: De duurzaamheid van ons zorgsysteem voor de lange termijn garanderen vergt grondige hervormingen die in de komende legislatuur moeten worden opgenomen. • Prioriteit 1: Versterk de basis: investeer in personeel en zorginnovatie, zorg voor een flexibele regelgeving die samenwerking bevordert. • Prioriteit 2: De patiënt centraal in een hertekend zorglandschap: van verticale zorgsilo’s naar een horizontaal zorgcontinuüm. • Prioriteit 3: Toegevoegde waarde centraal in ziekenhuisfinanciering en betalingssysteem artsen. • Prioriteit 4: Maak zorgresultaten publiek en zorg voor een doorgedreven kwaliteitsbeleid op alle niveaus van ons zorgsysteem. • Prioriteit 5: Naar een doelgericht, evidence based gezondheidsbeleid met een collectieve ambitie voor het bereiken van de meeste gezondheidswinst. www.itinerainstitute.org
 3. 3. Hoe verantwoord besparen en zorgsysteem betaalbaar houden? Doelstelling regeerakkoord: “Aan alle burgers een kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg MET vrijwaring van de principes van vrije keuze van de patiënt en diagnostische en therapeutische vrijheid” The Itinera Institute
 4. 4. Nood aan strategische commissie voor gezondheidsbeleid A new vision is necessary : focusing only on budget is not a sufficient solution for the future The challenges are tremendous The 21th century will be HEALTH Uit de loopgraven voor een betere gezondheidszorg
 5. 5. Harvard Business School Michael Porter • Voornamelijk gekend omwille van concurrentiestrategieën (competitive forces model; value chain model) • Toepassing naar waardeketen in de gezondheidszorg. Porter M. & Teisberg E., Redefining Healthcare: creating Positive-Sum Competition to deliver value, HBS Press, 2006
 6. 6. Porter M, Lee TH: The strategy that will fix health care, Harvard Business Review, October 2013
 7. 7. GEZONDHEIDSZORG 18/11/2014 Versterk de basis: investeer in personeel en zorginnovatie.
 8. 8. Evolutie werkgelegenheid zorgsector in Vlaanderen (Bron: Steunpunt WVG) • Komende 45 jaar: 441.000 extra zorgpersoneel nodig = uitbreidingsvraag 140.000 + vervangingsvraag 301.000. • Tot 2020 is vraag nog op te vangen door instromers en zij-instromers, vanaf dan terug serieuze tekorten The Itinera Institute
 9. 9. Verpleegkundige bestaffing, burnout en kwaliteit Nurse staffing (RN4Cast): • Nurse staffing level: 11 patients for each nurse, range 7,5-15,5 (US 5/1, the Netherlands 7/1) • Prevalence of nursing care left undone in Belgium: 58% comfort talks with patients, 44% patient education and 43% update care plans Risk of burnout (FOD Healthcare): • Medical doctors (5,4% burnout; 17,8 risk of burnout) • Nurses (6,9% burnout; 12,4% risk of burnout). Impact on quality: • Each ↑ patient to nurse ratio = ↑ 7% mortality, 10% ↑ bachelors = ↓ 7% mortality (range 26-86%) • For each $ invested in nurse staffing, 0,75$ return through less complications and shorter length of stay. • Increasing nurse staffing up to 75th percentile of all nurse units in Belgian hospitals  46 deaths avoided, 459 life years won. (1) Aiken, L. H., Sermeus, W., Van den Heede, K., Sloane, D. M., Busse, R., McKee, M., … Kutney-Lee, A. (2012). Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. British Medical Journal, 344, e1717. (2) Aiken L., Sloane D., Bruyneel L., Van den Heede K., Griffiths P., Busse B., …. Sermeus W., for the RN4CAST consortium (2014). Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study. Lancet, Vol 383. (3) Dall T.M., Chen Y.J., Seifert R., Maddox P., Hogan P. (2009). The Economic Value of Professional Nursing. Medical Care; 47(1): 97–104. (4) Van den Heede K., Simoens S., Diya L., Lesaffre E., Vleugels A., Sermeus W. (2010). Increasing nurse staffing levels in Belgian cardiac surgery centres: a cost-effective patient safety intervention? Journal of Advanced Nursing; 66(6): 1291–1296.
 10. 10. Pseudo-teams in healthcare Task interdependence: Healthcare team members largely work on their own with little requirement to interact or communicate with each other. Shared objectives: The objectives which healthcare team members report their team are working towards are largely disparate and/or unknown. Team reflexivity: Healthcare team members rarely meet together to exchange information and reflect on performance, resulting in no or little innovation in care processes West, 2011; Aghren, 2008
 11. 11. Team improvement interventions (Buljac-Samardzic et al. 2010) (1) Teamwork training programs: these involve a systematic process through which a team is trained to master and improve team competencies (e.g. crew resource management); (2) Structured communication protocols: tools which seek to improve the reliability of transferring critical information (e.g. briefing and debriefing checklists) (3) Organizational interventions: these are interventions that seek to change work processes and structures so that they support more effective communication. The Itinera Institute
 12. 12. • 13 studies published between 2011 and 2012 reported statistically significant changes in teamwork behaviors and processes • 10 reported significant improvement in clinical care processes or patient outcomes, including mortality and morbidity. • Larger effect sizes were reported for bundled team-training interventions that included tools and organisational changes
 13. 13. • Surgery complications were reduced by more than one-third • Deaths reduced by almost half (from 1.5% to 0.8%) • In Vlaanderen maar bij 39% van de patiënten gebruikt én volledig ingevuld n engl j med 360;5 nejm.org january 29, 2009
 14. 14. CARE PATHWAY FOR HIP FRACTURE PATIENTS Intervention Group Control Group N with risk of burnout 7,3% 12,5% N with burnout 3,8% 6%
 15. 15. Aandachtspunten voor verrijken van de zorgberoepen • Investeer in personeel: besparingen afwentelen op personeel contraproductief en gevaarlijk • Leerpunten uit zorgproeftuinen in praktijk brengen • Inzetten op team training en zelfsturende teams in gekantelde organisaties • Inzetten op taakverschuiving en functiedifferentiatie • Voldoende competentieniveaus gekoppeld aan loon • Van een hiërarchisch gedreven ‘medicaliserende’ invulling naar focus op welzijn en gezondheid. • Flexibelere regelgeving rond de invulling van zorgberoepen (KB ‘78) • Ondersteunen via technologie, ergonomie en procesinnovatie • Personeelsinzet op basis van kosteneffectiviteitsanalyses en afstemmen op werkelijke zorgbehoefte (BELRAI) • ‘Leren samenwerken’ via gemeenschappelijke leerplatformen RA: Opmaken gedetailleerd kadaster voor alle zorgberoepen. Daar waar tekorten zijn worden maatregelen genomen om specialisaties aantrekkelijker te maken. KB ’78 wordt grondige herzien volgens principes van subsidariteit, competentiegericht en met meer aandacht voor samenwerking. The Itinera Institute
 16. 16. 18/11/2014 GEZONDHEIDSZORG De patiënt centraal: van verticale zorgsilo’s naar een horizontaal zorgcontinuüm.
 17. 17. Hoe verantwoord besparen en zorgsysteem betaalbaar houden? Doelstelling regeerakkoord: “Het zorgaanbod beter laten aansluiten op de zorgnoden van de bevolking en de samenwerking rondom de patiënt bevorderen.” The Itinera Institute
 18. 18. Nood aan meer zorgintegratie in Belgisch zorgsysteem Vaststelling: Versnipperd zorgsysteem niet aangepast op golf chronische aandoeningen De patiënt vindt zijn weg niet in het huidige zorgaanbod wat leidt tot onaangepaste zorg, zowel over- en onderconsumptie als de verkeerde zorg Enkele cijfers: Verblijfsduur in het ziekenhuis daalt (8,4 in 2000  8,1 in 2010), maar nog 2 dagen hoger dan Nederland 27% wordt ingenomen door patiënten die er langer dan 1 maand blijven 15% wordt besteed aan heropnames Slechts 1 à 2 euro van 100 euro zorguitgaven naar preventie 1/3 van de Belgen heeft momenteel een chronische aandoening >70 jaar: 50 tot 70% minimum twee chronische aandoeningen 1/3 Belgen heeft psychische aandoening Gezondheidskloof kwetsbare doelgroepen neemt verder toe (bijv.: 20 jaar verschil in gezonde levensverwachting tussen hoogste en laagste sociale groep) The Itinera Institute
 19. 19. Van verticale silo’s naar geïntegreerde zorg The Itinera Institute
 20. 20. Geïntegreerde zorg: kenmerken The Itinera Institute
 21. 21. Chronische zorg vergt een geïntegreerde aanpak op alle niveaus WHO-report (2002). Innovative Care for Chronic Conditions: Building Blocks for Action. The Itinera Institute
 22. 22. Integrated care: variatie in uitrol • Privé-organisaties (bvb. VS) vs. Overheidsgestuurd (bvb. Engeland, Spanje) • 1 organisatie (HMO) vs. Netwerk (Parkinsonnet) • Ziektegericht (Parkinsonnet) vs. Generisch (HMO) • Partiële integratie vs. volledige integratie (ook financieel) The Itinera Institute
 23. 23. Health Maintenance Organisation KAISER PERMANENTE: largest non-profit integrated healthcare delivery system in US
 24. 24. Kenmerken Kaiser Permanente: enkele kenmerken • Filosofie: 10% van zorgvraag veroorzaakt door medische gronden, 30% door familiegeschiedenis, 40% door gedrag, 20% door milieu- en sociale factoren. • Missie: Van ziekenzorg naar gezondheidszorg  Betaalbare, patiëntgestuurde en kwaliteitsvolle zorg • KP = zorg en verzekering in één: alle partijen gericht op behalen beste gezondheid en zorg, KP verdient meer geld als er weinig zorg nodig is • Centraal staat ‘to thrive’: mensen proactief helpen om zo gezond mogelijk te houden via gepersonaliseerde health plans en populatiemanagement • KP biedt zorg op alle niveaus (individueel, familie, sociaal, gemeenschap en werk gerelateerd) • Prijs zorgverzekering wordt bepaald op basis van persoonlijke gegevens: lagere verzekeringspremie bij gezondere levensstijl • Door gedeelde verantwoordelijkheid en cofinanciering is risico verdeeld en zorgpremie relatief laag • Hecht veel belang aan technologische innovatie via My Health Manager • Artsen worden beloond voor kwalitatief goede en doelmatige zorg (en niet voor aantal behandelingen). The Itinera Institute Kemperman J., Geelhoed J., op ‘t Hoog J. Briljante Businessmodellen in de Zorg (2014). BIM Media B.V.: Den Haag
 25. 25. Enkele resultaten Kaiser Permanente: enkele kenmerken • KP heeft hoogste patiënttevredenheidsscores van alle zorgverzekeringen • In 2011, 2012, 2013: 30% hogere kwaliteit dan andere HMO’s, 123% hogere kwaliteit dan andere VS ziekenhuizen • Betere preventie: lagere mortaliteit hartziekten, bloeddruk meer onder controle, hogere rookstop • 18 KP ziekenhuizen kregen label topziekenhuis en zijn opgenomen in de ranking 2011 Best Hospitals • In 2011, 2012 en 2013 meest gezonde werkgever California (via Workplace Welness Program) • In 2012 17% kosteneffectiever dan andere zorgverzekeraars, tot 25% op zorgkosten uitgespaard via IT optimalisatie • Als één van de weinige zorgbedrijven opgenomen in de Top 50 Information Week 500, ranglijst met technisch meest innoverende ondernemingen. • Elektronisch patiëntendossier in Top 20 innovatieve IT-ideeën die het stelen waard zijn • Omzet = 36 miljard euro, nettowinst = 1,89 miljard euro, 1,45 miljard euro winst werd herinvesteerd in samenleving (preventie, mobiliteit en veiligheid) en ontwikkeling zorginfrastructuur The Itinera Institute Kemperman J., Geelhoed J., op ‘t Hoog J. Briljante Businessmodellen in de Zorg (2014). BIM Media B.V.: Den Haag
 26. 26. Populatiemanagement: Kaiser Permanente Triangle The Kaiser Triangle, population management strategy built on the philosophy that a strong primary care system offers most efficient way to interact with most patients, while other patients need additional support and specialty care: • Level 1 patients (70-80%), the vast majority of chronic disease sufferers, mainly need support for self-management and lifestyle changes. • Level 2 patients (20-30%) are higher risk, either because of multiple diseases or poor abilities to manage their own care, but can still be supported by teams using common protocols and pathways. • Level 3 patients (1-5%) are the most complex cases requiring active disease management by medical teams The Itinera Institute
 27. 27. Maccabi Health Services • Physician group partnership providing co-ordinated care to 1.9m people (25% population) • Integrated ICT systems promote communication , continuity of care and supported self-care through ‘patient portal’ and telehealth • Positive impact on care experiences, clinical outcomes and cost containment
 28. 28. Aanbevelingen hertekening zorglandschap De weg naar geïntegreerde zorg Decentralisatie Centralisatie • Vermaatschappelijking van zorg en patient empowerment • Meer inzetten op preventie: naar 3% • Versterken thuiszorg met lokale multidisciplinaire zorg- en welzijnsteams • Evaluatie en rationalisatie versnipperde structuren (GDTs, SELs, LOGOs, LMNs, palliatieve netwerken, CAWs) • Transmurale zorgpaden ter ondersteuning • Aangepaste financieringssystemen (bundled payment, persoonsgerichte financiering) • Patiënt is coördinator eigen zorg, drager eigen informatie via geïntegreerd informatiesysteem • Geen zuivere echelonering, wel keuze referentie-arts en verplicht gebruik e-GMD • Geïnformeerde keuzes op basis van transparantie kwaliteit en kost en via decision support systemen volgens EBM-richtlijnen • Innovatie, e- en m-Health, zorgzoekerapps • Flexibiliteit in invulling zorgberoepen • Concentratie van gespecialiseerd zorgaanbod • Hoge patiëntenvolumes, betere outcome • Waardegedreven competitie tussen zorgverstrekkers creëren • Zorgorganisaties dienen keuzes te maken in aanbod voor excellente zorg • Transparantie van kwaliteit en pay for quality • Dynamische samenwerkingsverbanden via zorgnetwerken • Gespecialiseerde zorgbedrijven (focused factories) met hoogopgeleide interprofessionele teams • Solution shop <-> value adding model • Nood aan expertisecentra mag geen politieke agenda van arbitraire evenwichten tussen belangen en zuilen worden • Taak overheid: gelijk speelveld, kader creëren en bewaken van kwaliteit en toegankelijk
 29. 29. 18/11/2014 GEZONDHEIDSZORG Kwaliteit centraal in een ambitieus gezondheidszorgsysteem.
 30. 30. Outline “Kwaliteit van zorg in internationale rapporten vaker gemiddeld of ondermaats, dan goed” • Levensverwachting België (80,5) gekoppeld aan gezondheidsbudget per burger ($4061): lager dan OESO-gemiddelde • OESO-uitkomstindicatoren: België slechts 12e plaats gedeeld met 6 andere OESO-landen (VOKA) • Zorggerelateerde schade bij 1 op 10 van de opgenomen patiënten, meer overlijdens door medische fouten dan door verkeersongevallen, borstkanker of aids. • 6% van de opgenomen patiënten lopen een ziekenhuisinfectie, jaarlijks 2500 sterfgevallen • Sterfte binnen 30 dagen na opname voor beroerte hoog (9,2%). • Sterfte binnen 30 dagen voor acuut myocard infarct met 7,6% maar net onder het OESO-gemiddelde. • Te vermijden opnames (astma, COPD en diabetes): telkens maar net boven of onder het OESO-gemiddelde. • Het aantal heropnames binnen 30 dagen: gemiddeld van 2,4% tot 7,8%; voor hartfalen van 2,7 tot 30%, COPD van 7 tot 25% • VIP2 project Vlaanderen: bij borstkanker in het ene ziekenhuis 90% kans om binnen 5 jaar te overleven, in een ander ziekenhuis 50%.
 31. 31. Kwaliteit is niet enkel beter voor de patiënt, het werkt ook kostenbesparend. Surgical patients : Prevalence of 6.3% • The Netherlands ‘Monitor Zorgerelateerde Schade 2011/2012’: – Total cost for adverse events of €523 million per year and €126 million per year potentially preventable adverse events. – 2,2% of yearly budget for hospital healthcare; 0,5% for potentially – $17,1 billion in 2008 – 0,72% of total healthcare budget in USA – Highest cost due to postoperative infections ($3,4 billion) and pressure Wmean 17.6 12.2 13.5 13.2 5.2 5.3 3.6 3.4 14.7 9.0 7.9 P90/P10 5.1 4.0 3.3 3.0 6.5 2.4 7.9 3.5 4.0 4.7 3.5 95%CI [3.8;6.4] [3.1;4.9] [2.7;3.9] [2.4;3.5] [4.3;8.6] [2.0;2.8] [4.9;11.0] [2.7;4.2] [3.2;4.8] [3.5;5.8] [1.7;2.1] CGain 5938 1943 5026 3016 1875 1336 1025 828 5983 3404 2786 Medical patients: Prevalence of 7.1% preventable adverse events • Study on medical claims in USA: ulcers ($3,3 billion) Each dot represents one of 123 Belgian acute hospitals. Risk adjustment was done via indirect standardization with APR-DRG and SOI and Bayesian hierarchical modeling. Abbreviations: Wmean, weighted mean; 95% CI, 95% Credibility Intervals; CGain, centile gains; UTI, urinary tract infection; PU, pressure ulcers; PNE, hospital, acquired pneumonia; SEP, hospital, acquired sepsis; CNS, central nervous system complications; S/CA, shock or cardiac arrest; UGB, upper gastrointestinal bleeding; DVT, deep venous thrombosis; PF, pulmonary failure; MD, metabolic derangement; WI, wound infection. Langelaan M, Baines R, Broekens M, Siemerink K, van de Steeg L, Asscheman H et al. (2013). Monitor Zorggerelateerde Schade 2011/2012. Dossieronderzoek in Nederlandse Ziekenhuizen. Amsterdam, NIVEL en EMGO+ Instituut. Van Den Bos J., Rustagi K., Gray T., Halford M., Ziemkiewicz E., Shreve J. (2011) The $17.1 Billion Problem: The Annual Cost Of Measurable Medical Errors. Health Affairs, 30, 4:596-603.
 32. 32. Aanbevelingen kwaliteitsbeleid Meer kwaliteit en efficiëntie door creëren van gezonde competitie tussen zorgverstrekkers in een meer waardegedreven zorgsysteem vanuit het idee dat excellente zorgverstrekkers zullen groeien, anderen zullen verdwijnen of zich aanpassen. Surgical patients : Prevalence of 6.3% • Elke patiënt heeft het recht te weten waar hij de meest kwaliteitsvolle zorg kan krijgen • Een onafhankelijk orgaan moet de opdracht krijgen de resultaten te ontsluiten. • Kwaliteit op de agenda van elk directiecomité, elke medische raad én elke raad van bestuur. • Keuzes maken in het zorgaanbod waarin men wil excelleren • Vormen van dynamische samenwerkingsverbanden via zorgnetwerken, competitie tussen • Digitalisering en administratieve vereenvoudiging: kwaliteit ≠ overreguleren en • Accreditatie als middel om verder te evolueren naar topziekenhuis, niet als doel voor Wmean 17.6 12.2 13.5 13.2 5.2 5.3 3.6 3.4 14.7 9.0 7.9 P90/P10 5.1 4.0 3.3 3.0 6.5 2.4 7.9 3.5 4.0 4.7 3.5 95%CI [3.8;6.4] [3.1;4.9] [2.7;3.9] [2.4;3.5] [4.3;8.6] [2.0;2.8] [4.9;11.0] [2.7;4.2] [3.2;4.8] [3.5;5.8] [1.7;2.1] CGain 5938 1943 5026 3016 1875 1336 1025 828 5983 3404 2786 Medical patients: Prevalence of 7.1% • Publieke rapportering van zorgresultaten: • Kwaliteit is organisatiebeleid: zorgnetwerken bureacratiseren reputatie-opsmuk (risico voor tunnelvisie en gaming + weerstand t.o.v. verandering) • Ook accreditatie op vlak van zorgprocessen Each dot represents one of 123 Belgian acute hospitals. Risk adjustment was done via indirect standardization with APR-DRG and SOI and Bayesian hierarchical modeling. Abbreviations: Wmean, weighted mean; 95% CI, 95% Credibility Intervals; CGain, centile gains; UTI, urinary tract infection; PU, pressure ulcers; PNE, hospital, acquired pneumonia; SEP, hospital, acquired sepsis; CNS, central nervous system complications; S/CA, shock or cardiac arrest; UGB, upper gastrointestinal bleeding; DVT, deep venous thrombosis; PF, pulmonary failure; MD, metabolic derangement; WI, wound infection.
 33. 33. VIP2-project Vlaanderen: Resultaten borstkanker op website Jessa Ziekenhuis Surgical patients : Prevalence of 6.3% Wmean 17.6 12.2 13.5 13.2 5.2 5.3 3.6 3.4 14.7 9.0 7.9 P90/P10 5.1 4.0 3.3 3.0 6.5 2.4 7.9 3.5 4.0 4.7 3.5 95%CI [3.8;6.4] [3.1;4.9] [2.7;3.9] [2.4;3.5] [4.3;8.6] [2.0;2.8] [4.9;11.0] [2.7;4.2] [3.2;4.8] [3.5;5.8] [1.7;2.1] CGain 5938 1943 5026 3016 1875 1336 1025 828 5983 3404 2786 Medical patients: Prevalence of 7.1% Each dot represents one of 123 Belgian acute hospitals. Risk adjustment was done via indirect standardization with APR-DRG and SOI and Bayesian hierarchical modeling. Abbreviations: Wmean, weighted mean; 95% CI, 95% Credibility Intervals; CGain, centile gains; UTI, urinary tract infection; PU, pressure ulcers; PNE, hospital, acquired pneumonia; SEP, hospital, acquired sepsis; CNS, central nervous system complications; S/CA, shock or cardiac arrest; UGB, upper gastrointestinal bleeding; DVT, deep venous thrombosis; PF, pulmonary failure; MD, metabolic derangement; WI, wound infection.
 34. 34. Kwaliteitsbeleid is organisatiebeleid Surgical patients : Prevalence of 6.3% Wmean 17.6 12.2 13.5 13.2 5.2 5.3 3.6 3.4 14.7 9.0 7.9 P90/P10 5.1 4.0 3.3 3.0 6.5 2.4 7.9 3.5 4.0 4.7 3.5 95%CI [3.8;6.4] [3.1;4.9] [2.7;3.9] [2.4;3.5] [4.3;8.6] [2.0;2.8] [4.9;11.0] [2.7;4.2] [3.2;4.8] [3.5;5.8] [1.7;2.1] CGain 5938 1943 5026 3016 1875 1336 1025 828 5983 3404 2786 Medical patients: Prevalence of 7.1% Each dot represents one of 123 Belgian acute hospitals. Risk adjustment was done via indirect standardization with APR-DRG and SOI and Bayesian hierarchical modeling. Abbreviations: Wmean, weighted mean; 95% CI, 95% Credibility Intervals; CGain, centile gains; UTI, urinary tract infection; PU, pressure ulcers; PNE, hospital, acquired pneumonia; SEP, hospital, acquired sepsis; CNS, central nervous system complications; S/CA, shock or cardiac arrest; UGB, upper gastrointestinal bleeding; DVT, deep venous thrombosis; PF, pulmonary failure; MD, metabolic derangement; WI, wound infection. Figuur Kwadrant-model voor kwaliteitsbeleid als organisatiebeleid en continue verbetercyclus. Bron: Netwerk Kwadrant, Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, http://www.czv.kuleuven.be/
 35. 35. Surgical patients : Prevalence of 6.3% KiesBeter.nl Wmean 17.6 12.2 13.5 13.2 5.2 5.3 3.6 3.4 14.7 9.0 7.9 P90/P10 5.1 4.0 3.3 3.0 6.5 2.4 7.9 3.5 4.0 4.7 3.5 95%CI [3.8;6.4] [3.1;4.9] [2.7;3.9] [2.4;3.5] [4.3;8.6] [2.0;2.8] [4.9;11.0] [2.7;4.2] [3.2;4.8] [3.5;5.8] [1.7;2.1] CGain 5938 1943 5026 3016 1875 1336 1025 828 5983 3404 2786 Medical patients: Prevalence of 7.1% Each dot represents one of 123 Belgian acute hospitals. Risk adjustment was done via indirect standardization with APR-DRG and SOI and Bayesian hierarchical modeling. Abbreviations: Wmean, weighted mean; 95% CI, 95% Credibility Intervals; CGain, centile gains; UTI, urinary tract infection; PU, pressure ulcers; PNE, hospital, acquired pneumonia; SEP, hospital, acquired sepsis; CNS, central nervous system complications; S/CA, shock or cardiac arrest; UGB, upper gastrointestinal bleeding; DVT, deep venous thrombosis; PF, pulmonary failure; MD, metabolic derangement; WI, wound infection.
 36. 36. Ranking van ziekenhuizen Surgical patients : Prevalence of 6.3% Wmean 17.6 12.2 13.5 13.2 5.2 5.3 3.6 3.4 14.7 9.0 7.9 P90/P10 5.1 4.0 3.3 3.0 6.5 2.4 7.9 3.5 4.0 4.7 3.5 95%CI [3.8;6.4] [3.1;4.9] [2.7;3.9] [2.4;3.5] [4.3;8.6] [2.0;2.8] [4.9;11.0] [2.7;4.2] [3.2;4.8] [3.5;5.8] [1.7;2.1] CGain 5938 1943 5026 3016 1875 1336 1025 828 5983 3404 2786 Medical patients: Prevalence of 7.1% Each dot represents one of 123 Belgian acute hospitals. Risk adjustment was done via indirect standardization with APR-DRG and SOI and Bayesian hierarchical modeling. Abbreviations: Wmean, weighted mean; 95% CI, 95% Credibility Intervals; CGain, centile gains; UTI, urinary tract infection; PU, pressure ulcers; PNE, hospital, acquired pneumonia; SEP, hospital, acquired sepsis; CNS, central nervous system complications; S/CA, shock or cardiac arrest; UGB, upper gastrointestinal bleeding; DVT, deep venous thrombosis; PF, pulmonary failure; MD, metabolic derangement; WI, wound infection.
 37. 37. Betalingssysteem van artsen en ziekenhuizen Surgical patients : Prevalence of 6.3% Wmean 17.6 12.2 13.5 13.2 5.2 5.3 3.6 3.4 14.7 9.0 7.9 P90/P10 5.1 4.0 3.3 3.0 6.5 2.4 7.9 3.5 4.0 4.7 3.5 95%CI [3.8;6.4] [3.1;4.9] [2.7;3.9] [2.4;3.5] [4.3;8.6] [2.0;2.8] [4.9;11.0] [2.7;4.2] [3.2;4.8] [3.5;5.8] [1.7;2.1] CGain 5938 1943 5026 3016 1875 1336 1025 828 5983 3404 2786 Onderfinanciering: 4/10 ziekenhuizen draait op verlies. Medical patients: Prevalence of 7.1% Leidt tot over- en onderconsumptie, personeelsafvloeiingen Geen incentives voor kwaliteit en samenwerking Louter intellectuele prestaties worden minder beloond Conflicten arts en ZH-management Each dot represents one of 123 Belgian acute hospitals. Risk adjustment was done via indirect standardization with APR-DRG and SOI and Bayesian hierarchical modeling. Abbreviations: Wmean, weighted mean; 95% CI, 95% Credibility Intervals; CGain, centile gains; UTI, urinary tract infection; PU, pressure ulcers; PNE, hospital, acquired pneumonia; SEP, hospital, acquired sepsis; CNS, central nervous system complications; S/CA, shock or cardiac arrest; UGB, upper gastrointestinal bleeding; DVT, deep venous thrombosis; PF, pulmonary failure; MD, metabolic derangement; WI, wound infection. Weinig transparantie over de reële kostprijs
 38. 38. Enkele principes voor hervorming financieringsysteem 1. Fragmentering tegengaan, aanzetten tot stroomlijning voor meer gecoördineerde Surgical patients : Prevalence of 6.3% 2. Shift van puur volume-gedreven zorgfinanciering naar meer waarde-gedreven zorgfinanciering, mét behoud van een gepaste volumeprikkel; 3. Kwaliteit moet worden nagestreefd door zorgverstrekkers die goede zorgresultaten bereiken te belonen en anderen te prikkelen om beter te doen; 4. Stimuleren van aangepastheid van zorg op basis van wetenschappelijke richtlijnen; 5. Een transparant systeem dat de reële kost daadwerkelijk financiert; 6. De scheeftrekking tussen artsenhonoraria wegwerken door de betalingskloof tussen technische en intellectuele activiteiten te verkleinen, alsook door niet face-to-face tijd vergoeden; Wmean 17.6 12.2 13.5 13.2 5.2 5.3 3.6 3.4 14.7 9.0 7.9 P90/P10 5.1 4.0 3.3 3.0 6.5 2.4 7.9 3.5 4.0 4.7 3.5 95%CI [3.8;6.4] [3.1;4.9] [2.7;3.9] [2.4;3.5] [4.3;8.6] [2.0;2.8] [4.9;11.0] [2.7;4.2] [3.2;4.8] [3.5;5.8] [1.7;2.1] CGain 5938 1943 5026 3016 1875 1336 1025 828 5983 3404 2786 Medical patients: Prevalence of 7.1% patiëntenzorg; 7. Financiële stabiliteit door het voorzien in voldoende middelen en een voldoende voorspelbaar budget dat een meerjarenbegroting toelaat; Each dot represents one of 123 Belgian acute hospitals. Risk adjustment was done via indirect standardization with APR-DRG and SOI and Bayesian hierarchical modeling. Abbreviations: Wmean, weighted mean; 95% CI, 95% Credibility Intervals; CGain, centile gains; UTI, urinary tract infection; PU, pressure ulcers; PNE, hospital, acquired pneumonia; SEP, hospital, acquired sepsis; CNS, central nervous system complications; S/CA, shock or cardiac arrest; UGB, upper gastrointestinal bleeding; DVT, deep venous thrombosis; PF, pulmonary failure; MD, metabolic derangement; WI, wound infection. 8. Stimuleren van een personeelsbeleid waarbij alle zorgverleners worden vergoed op basis van hun inzet, verantwoordelijkheid en expertise. Van Herck, P., Sermeus W., Annemans, L. (2013). You get what you pay for. Naar een nieuw business model van zorg. Analyse Itinera Institute. Beschikbaar op www.itinerainstitute.org.
 39. 39. Schematische voorstelling gemengd financieringssysteem Surgical patients : Prevalence of 6.3% Wmean 17.6 12.2 13.5 13.2 5.2 5.3 3.6 3.4 14.7 9.0 7.9 P90/P10 5.1 4.0 3.3 3.0 6.5 2.4 7.9 3.5 4.0 4.7 3.5 95%CI [3.8;6.4] [3.1;4.9] [2.7;3.9] [2.4;3.5] [4.3;8.6] [2.0;2.8] [4.9;11.0] [2.7;4.2] [3.2;4.8] [3.5;5.8] [1.7;2.1] CGain 5938 1943 5026 3016 1875 1336 1025 828 5983 3404 2786 Medical patients: Prevalence of 7.1% Each dot represents one of 123 Belgian acute hospitals. Risk adjustment was done via indirect standardization with APR-DRG and SOI and Bayesian hierarchical modeling. Abbreviations: Wmean, weighted mean; 95% CI, 95% Credibility Intervals; CGain, centile gains; UTI, urinary tract infection; PU, pressure ulcers; PNE, hospital, acquired pneumonia; SEP, hospital, acquired sepsis; CNS, central nervous system complications; S/CA, shock or cardiac arrest; UGB, upper gastrointestinal bleeding; DVT, deep venous thrombosis; PF, pulmonary failure; MD, metabolic derangement; WI, wound infection. Van Herck, P., Sermeus W., Annemans, L. (2013). You get what you pay for. Naar een nieuw business model van zorg. Analyse Itinera Institute. Beschikbaar op www.itinerainstitute.org.
 40. 40. Qual Saf Health Care 2009;18:360–368. Geisinger Health System: • Process redesign to reliably deliver a coordinated bundle of 40 EB-best practices • Bundled payment that includes preoperative care, surgery and 90 days follow-up • Warranty if potentially preventable complications within 90 days Results: • In-hospital mortality from 1,5% to zero • 21% decrease in patients with any complications • 45% decrease in readmissions within 30 days • 10% increase in patients discharged to their homes
 41. 41. Surgical patients : Prevalence of 6.3% Maryland: combinatie penalisatie van in ziekenhuis opgelopen verwikkelingen en ‘never events’ en Value Based Purchasing (proces, patiënt, mortaliteit en veiligheid).
 42. 42. n engl j med 367;19 nejm.org november 8, 2012
 43. 43. n engl j med 371;6 nejm.org august 7, 2014
 44. 44. Hoe verantwoord besparen en zorgsysteem betaalbaar houden? Doelstelling regeerakkoord: “Het thans bestaande financieringssysteem van de ziekenhuizen wordt grondig herzien. Het nieuwe financieringssysteem moet de werkingskosten van de ziekenhuizen dekken, en correct mee evolueren met de evoluerende behoeften. Het moet minder structuurgebonden en prestatiegedreven zijn, en de instellingen en zorgverleners stimuleren tot kwaliteitsvol en resultaatsgericht handelen op alle relevante domeinen zonder de globale registratieplicht verder te verzwaren.” “De binnen het KCE opgemaakte methodologie wordt via breed overleg uitgevoerd”. The Itinera Institute
 45. 45. Pijlers KCE hervorming ziekenhuisfinanciering 1 - Uitbreiding en verfijning van de bestaande forfaitaire financiering per opname, veel meer gebaseerd op reële kosten, en oprichting van een investeringsfonds in elk ziekenhuis, medebeheerd door de artsen en de directie. 2 - Hervorming van de vergoeding van de specialisten, met een herstellen van het evenwicht tussen het inkomen en de reëel gepresteerde inspanningen, en het afschaffen van de afhoudingen op de erelonen. 3 - Het aanpassen van het aantal en het type bedden aan de behoefte van elke ‘zorgregio’, en het voorbehouden van complexe zorg voor gespecialiseerde referentiecentra. The Itinera Institute
 46. 46. Enkele bedenkingen bij KCE hervorming • Zorgstrategische planning op basis van zorgzones die vast budget krijgen op basis van regionale Surgical patients : Prevalence of 6.3% noden met degressieve terugbetaling bij overschrijding volume: • Zal er nog voldoende concurrentie zijn in dit systeem? • Wie neemt coördinatiefunctie op? Huisarts voldoende competenties? • Wie maakt keuzes in zorgaanbod binnen en tussen zorgzones? Nood aan expertisecentra mag geen politieke agenda van arbitraire evenwichten tussen belangen en zuilen worden. • Welk governance model over netwerken heen? • Rol ziekenfondsen? • RA ‘Adviserende en informerende rol ziekenfondsen evalueren en versterken’. ‘Versterken financiële transparantie en • Mevr. De Block: ‘Ziekenfondsen dienen niet langer de exclusieve vertegenwoordigers van de patiënten te zijn, ze zijn immers ook zorgverstrekkers. We weten niet meer of ze handelen voor de patiënten of om hun economische belangen te beschermen. • KCE heel voorzichtig t.o.v. Pay for Quality (1 à 2%, kwaliteitsfonds): risico op lege doos • Kwaliteitsbeloning niet op structuurindicatoren (zoals public reporting en accreditatie), wel op Wmean 17.6 12.2 13.5 13.2 5.2 5.3 3.6 3.4 14.7 9.0 7.9 P90/P10 5.1 4.0 3.3 3.0 6.5 2.4 7.9 3.5 4.0 4.7 3.5 95%CI [3.8;6.4] [3.1;4.9] [2.7;3.9] [2.4;3.5] [4.3;8.6] [2.0;2.8] [4.9;11.0] [2.7;4.2] [3.2;4.8] [3.5;5.8] [1.7;2.1] CGain 5938 1943 5026 3016 1875 1336 1025 828 5983 3404 2786 Medical patients: Prevalence of 7.1% doorlichten kostenstructuur.’ proces- en outcome Each dot represents one of 123 Belgian acute hospitals. Risk adjustment was done via indirect standardization with APR-DRG and SOI and Bayesian hierarchical modeling. Abbreviations: Wmean, weighted mean; 95% CI, 95% Credibility Intervals; CGain, centile gains; UTI, urinary tract infection; PU, pressure ulcers; PNE, hospital, acquired pneumonia; SEP, hospital, acquired sepsis; CNS, central nervous system complications; S/CA, shock or cardiac arrest; UGB, upper gastrointestinal bleeding; DVT, deep venous thrombosis; PF, pulmonary failure; MD, metabolic derangement; WI, wound infection. • Hoe artsen meer betrekken bij ziekenhuisbeleid na afschaffen afdrachten?: o.m. via versterken rol hoofdgeneesheer, ontwikkelen medisch-strategische beleidsplannen en HR-beleid • Hoe grondige hervorming realiseren in huidig onderhandelings- en overlegmodel? Van Herck, P., Sermeus W., Annemans, L. (2013). You get what you pay for. Naar een nieuw business model van zorg. Analyse Itinera Institute. Beschikbaar op www.itinerainstitute.org.
 47. 47. 18/11/2014 dr. Svin Deneckere Fellow Healthcare and Elderly Care Itinera Institute Hertogsstraat – Rue Ducale 31 I 1000 Brussel T +32 2 412 02 64 M + 32 (0)475 73 58 95 svin.deneckere@itinerainstitute.org www.itinerainsitute.org Twitter: @SvinDeneckere

×